mesyuarat by blacktehs

VIEWS: 49 PAGES: 2

									     MINIT MESYUARAT PANITIA FIZIK KALI PERTAMA 2010

Tarikh    :    8 Januari 2010
Masa     :    10.00 pagi
Tempat    :    Bilik Guru Aras 1

Kehadiran  :    Pn Haslina Mohd Ali     (Ketua Bidang Sains & Matematik)
           Pn R.Yusliana Ramli     (Ketua Panitia Fizik)
           Cik Siti Nadiah Jamaludin


0.0  Kata Aluan Pengerusi

   0.1  Pengerusi mengalu-alukan kehadiran Pn Haslina Bt Mohd Ali dan ahli
       panitia yang lain.
   0.2  Pengerusi memperkenalkan setiausaha panitia yang baru, Cik Siti Nadiah
       Jamaludin.

1.0  Perancangan Strategik Akademik

   1.1  Pengerusi mengingatkan ahli panitia supaya peka terhadap sasaran
       tahunan dengan membuat kelas tambahan, bengkel dan kelas klinikal
       untuk pelajar tingkatan 5.
   1.2  Ahli panitia diingatkan supaya menghabiskan silibus mata pelajaran untuk
       pelajar tingkatan 5 selewat-lewatnya pada bulan Julai supaya pelajar dapat
       meluangkan masa selama kira-kira 3 minggu untuk mengulangkaji
       sebelum peperiksaan percubaan.
   1.3  Panitia diminta untuk menyiapkan senarai head-count pelajar dan post-
       mortem SPM setelah keputusan SPM diumumkan.

           Tindakan : Puan R. Yusliana dan Cik Siti Nadiah


2.0  Hal-hal lain

   2.1  Pengerusi mengarahkan pencerapan buku latihan pelajar tingkatan 4 dan 5
       untuk memantau perkembangan nota dan latihan pelajar sepanjang tahun.

           Tindakan : Puan R.Yusliana dan Cik Siti Nadiah

   2.2  Pn Haslina Mohd Ali meminta jasa baik guru untuk mengemaskinikan fail
       panitia dengan minit-minit mesyuarat yang lalu, keputusan akhir tahun
       pelajar Tingkatan 4 2009, TOV bagi Tingkatan 5 2010, carta organisasi
       panitia 2010, jadual waktu pengajaran dan pembelajaran serta jadual
       penggunaan makmal Fizik 1 dan 2.

                 Tindakan : Cik Siti Nadiah

                     1
    2.3  Pengerusi memaklumkan yang kelas Hikmah Fizik pada tahun ini akan
       tertumpu pada Tingkatan 5. Kelas-kelas ini akan dijalankan untuk
       mengulangkaji topik Tingkatan 4.

            Tindakan : Puan R.Yusliana dan Cik Siti Nadiah

    2.4  Ahli panitia diminta untuk mengemaskinikan rekod profil peribadi terkini
       dan maklumat diri di dalam fail panitia dan juga di dalam buku rekod
       pengajaran

           Tindakan : Puan R. Yusliana dan Cik Siti Nadiah

    2.5  Pengerusi mengingatkan ahli panitia berkenaan penggunaan bilik khas
       seperti bilik kuliah yang boleh digunakan untuk gabungan dua kelas atau
       lebih untuk menjimatkan kos bil dengan menempah dahulu bilik tersebut
       sebelum menggunanya. Beliau juga mengingatkan mengenai sikap
       mengamalkan kebersihan para pelajar semasa dan selepas menggunakan
       bilik khas tersebut.

           Tindakan : Puan R. Yusliana dan Cik Siti Nadiah

    2.6  Puan Haslina Bt Mohd Ali mengingatkan ahli panitia untuk mendaftarkan
       penggunaan duit panitia dalam segi pembelian apa-apa alatan di dalam
       inventori panitia.

           Tindakan : Puan R. Yusliana dan Cik Siti Nadiah


Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.45 pagi.


Disediakan oleh :


(CIK SITI NADIAH JAMALUDIN)
                     2

								
To top