Docstoc

kurikulum sek rendah

Document Sample
kurikulum sek rendah Powered By Docstoc
					Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah

VISI

Melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek
(JERI), disamping sentiasa cemerlang di dalam bidang yang lain.

MISI

    Memperkenalkan dan mengkaji pelbagai kemahiran motor seumur hidup dan
    untuk  menggalakkan   setiap  pelajar  untuk  meningkatkan  kecergasan
    peribadinya
    Melahirkan pelajar yang berilmu dan berpengetahuan mengenai Pendidikan
    Jasmani serta dapat mengaplikasikannya.
    Mencungkil bakat-bakat sedia ada pelajar serta memberi peluang untuk
    berkembang ke tahap yang lebih tinggi.
    Memberi peluang kepada pelajar untuk memupuk kebolehan diri.
    Memastikan peluang- peluang untuk belajar dengan penuh keselesaan dan
    keseronokan.

MATLAMAT

    Menggunakan pendidikan fizikal untuk belajar atau menekankan warna,
    bentuk, saiz dan huruf.
    Belajar tentang kesedaran ruang, badan dan arah.
    Belajar dan memahami konsep dalam setiap kegiatan.
    Meningkatkan fleksibiliti dan (ROM) julat pergerakan.
    Meningkatkan kecergasan kardiovaskular.
    Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot.
    Meningkatkan kesedaran pelajar tentang manfaat kesihatan yang mereka
    terima melalui Pendidikan Jasmani
OBJEKTIF Pengajaran Dan Pembelajaran Tahun 1
   Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular,
   kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan.
   Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif
   dengan yakin.
   Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang
   mengembirakan.
   Mematuhi  arahan  serta  peraturan  semasa  beraktiviti  bagi  menjaga
   keselamatan diri, rakan, dan kumpulan.
   Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang
   menggembirakan.
FOKUS PEMBELAJARAN : KECERGASAN

       Pembelajaran               Hasil Pembelajaran

1. Kecergasan Fizikal            Aras 1
(a) Daya Tahan Kardiovaskular           Menyatakan aspek-aspek
Daya tahan kardiovaskular              keselamatan yang perlu diambil kira
bermaksud keupayaan jantung dan           dalam melakukan aktiviti daya tahan
sistem peredaran darah berfungsi          kardiovaskular.
dengan baik.                   Melakukan sekurang-kurangnya satu
                          aktiviti daya tahan kardiovaskular.
(i) Cadangan Aktiviti:            Aras 2
    Lari berterusan selama 2-3 minit.     Melakukan sekurang-kurangnya dua
    Lari ulang alik 10 meter selama 2-3     aktiviti daya tahan kardiovaskular.
    minit.                   Menyatakan perasaan semasa
    Lari berhalangan 2-3 minit.         melakukan aktiviti daya tahan
                          kardiovaskular.
                       Aras 3
                         Melakukan tiga aktiviti daya tahan
                          kardiovaskular.
                         Menyatakan anggota badan yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          daya tahan kardiovaskular(b) Kelenturan              Aras 1
Kelenturan bermaksud keupayaan meregang    Melakukan sekurang-kurangnya satu
otot beserta kebebasan sendi bergerak      aktiviti kelenturan.
dengan sepenuhnya.            Aras 2
                       Melakukan sekurang-kurangnya dua
(i) Cadangan Aktiviti:             aktiviti kelenturan.
    Membongkok badan ke hadapan.      Menyatakan perasaan semasa
    Melentik ke sisi, kanan dan kiri.    melakukan aktiviti kelenturan.
    Melentik ke belakang.       Aras 3
                       Melakukan sekurang-kurangnya tiga
                        aktiviti kelenturan.
                       Mengenal pasti anggota badan yang
                        terlibat semasa melakukan aktiviti
                        kelenturan
(c) Koordinasi                Aras 1
Koordinasi bermaksud pergerakan          Melakukan sekurang-kurangnya
yang melibatkan keselarasan antara          satu aktiviti koordinasi.
mata, tangan, kaki dan badan.         Aras 2
                          Melakukan sekurang-kurangnya dua
(i) Cadangan Aktiviti:                aktiviti koordinasi.
    Lambung dan sambut bola besar        Menyatakan perasaan semasa
    atau pundi kacang.              melakukan aktiviti koordinasi.
    Menggolek gelung rotan.        Aras 3
    Lambung, sentuh lantai dan sambut      Melakukan sekurang-kurangnya tiga
    pundi kacang.                 aktiviti koordinasi.
                          Mengenal pasti anggota badan yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           koordinasi.
(d) Imbangan                 Aras 1
Imbangan bermaksud kebolehan seseorang       Melakukan sekurang-kurangnya satu
mengekalkan posisi badannya ketika dia        aktiviti imbangan.
berada dalam keadaan tetap atau semasa    Aras 2
melakukan sesuatu aktiviti.            Melakukan sekurang-kurangnya dua
                           aktiviti imbangan.
(i) Cadangan Aktiviti:               Menyatakan perasaan semasa
    Berjalan sambil menjengket di atas      melakukan aktiviti imbangan.
    garisan lurus.             Aras 3
    Berjalan di atas bangku gimnastik.     Melakukan sekurang-kurangnya tiga
    Berjalan di atas permukaan bercerun.     aktiviti imbangan.
                          Mengenal pasti anggota badan yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           imbangan.
(e) Ketangkasan                Aras 1
Ketangkasan bermaksud kebolehan          Melakukan sekurang-kurangnya
seseorang bergerak dengan pantas           satu aktiviti ketangkasan.
sambil bertukar arah atau posisi       Aras 2
(i) Cadangan Aktiviti:               Melakukan sekurang-kurangnya dua
    Lari zig-zag sambil membawa bola       aktiviti ketangkasan.
    Permainan musang dan ayam          Menyatakan perasaan semasa
    Permainan harimau dan kambing         melakukan aktiviti ketangkasan.
                       Aras 3
                          Melakukan sekurang-kurangnya tiga
                           aktiviti ketangkasan.
                          Mengenal pasti anggota badan yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti.
FOKUS PEMBELAJARAN : KEMAHIRAN

        Pembelajaran              Hasil Pembelajaran

1. Pergerakan Asas             Aras 1
(a) Lokomotor                  Menyatakan aspek-aspek
Lokomotor bermaksud                keselamatan yang perlu diambil kira
pergerakan dari satu tempat            dalam melakukan aktiviti pergerakan
ke satu tempat yang lain.             lokomotor.
                         Melakukan aktiviti pergerakan
(i) Cadangan Aktiviti:               lokomotor dengan gaya yang betul
    Berjalan                  dan selamat.
    Berlari               Aras 2
    Melompat                 Mereka cipta aktiviti pergerakan
    Merangkak                  lokomotor.
    Berguling                 Melakukan satu rangkaian aktiviti
                          pergerakan dalam pergerakan
                          lokomotor.
                      Aras 3
                         Mereka cipta aktiviti pergerakan
                          lokomotor bersama rakan.
                         Mengenal pasti anggota badan yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          pergerakan lokomotor.
(b) Bukan Lokomotor
Bukan lokomotor bermaksudkeupayaan     Aras 1
untuk menggerakkan bahagian tubuh badan     Menyatakan aspek-aspek
tanpa beralih tempat.               keselamatan yang perlu diambil kira
                          dalam melakukan aktiviti pergerakan
(i) Cadangan Aktiviti:               bukan lokomotor.
    Berdiri                  Melakukan aktiviti pergerakan bukan
    Duduk                    lokomotor dengan gaya yang betul
    Membongkok                 dan selamat.
    Memusing               Aras 2
    Mendekam                 Mereka cipta aktiviti pergerakan
    Mengilas                  bukan lokomotor.
    Menguak                  Melakukan satu rangkaian aktiviti
    Menyokong                  pergerakan dalam pergerakan bukan
                          lokomotor.
                      Aras 3
                         Mereka cipta aktiviti pergerakan
                          bukan lokomotor bersama rakan.
                         Mengenal pasti anggota badan yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          pergerakan bukan lokomotor.
2. Pendidikan Pergerakan          Aras 1
(a) Gimnastik Pendidikan             Menyatakan aspek-aspek
Gimnastik Pendidikan bermaksud satu        keselamatan yang perlu diambil kira
pendekatan dalam gimnastik yang memberi      dalam melakukan aktiviti gimnastik
tumpuan kepada pembelajaran individu yang     pendidikan.
unik dari segi gaya pergerakan,         Melakukan pergerakan kesedaran
pembelajaran dan perkembangan pelajar.       tubuh badan dengan gaya yang betul
                          dan selamat.
(i) Tema Gimnastik              Aras 2
Pendidkan:                    Melakukan pergerakan pelbagai cara
    Tema 1                    dengan menggunakan ruang am dan
    - Kesedaran tubuh badan           ruang diri dengan gaya yang betul
    Tema 2                    dan selamat.
    Kesedaran ruang            Aras 3
                         Mereka cipta rangkaian pergerakan
                          menggunakan kesedaran tubuh
                          badan dan kesedaran ruang dalam
                          gimnastik pendidikan.
                         Mengenal pasti anggota badan yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          pendidikan pergerakan.


(b) Pergerakan Kreatif            Aras 1
Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi     Menyatakan aspek-aspek
idea, perasaan serta tanggapan deria yang      keselamatan yang perlu diambil kira
dilahirkan secara simbolik melalui         dalam melakukan aktiviti pergerakan
pergerakan.                     kreatif.
(i) Tema Pergerakan:               Melakukan aktiviti pergerakan kreatif
    Tema 1                    dengan gaya yang betul dan selamat.
    - Kesedaran tubuh badan       Aras 2
    Tema 2                   Melakukan satu rangkaian
    - Kesedaran rintangan kepada beban     pergerakan dalam pergerakan kreatif
    dan masa                  dengan mengambil kira kesedaran
    Tema 3                    ruang, arah, dan aliran.
    - Kesedaran ruang          Aras 3
    Tema 4                   Mereka cipta pergerakan dengan
    - Aliran beban badan dan ruang dan     menggunakan kesedaran tubuh
    masa                    badan dan kesedaran ruang dalam
    Tema 5                    pergerakan kreatif.
    - Penyesuaian terhadap rakan       Mengenal pasti anggota badan yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          pergerakan kreatif.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2
  1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular,
   kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan.
  2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif
   dengan betul dan selamat.
  3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi
   menjaga keselamatan.
  4. Memahami serta mengamalkan pengurusan masa yang sesuai untuk
   beraktiviti.
  5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang
   menggembirakan.
Pembelajaran                 Hasil Pembelajaran

1. Kecergasan Fizikal            Aras 1
(a) Daya Tahan Kardiovaskular           Menyatakan aspek-aspek
 (i) Cadangan Aktiviti:               keselamatan yang perlu diambil kira
    Latihan berterusan 3 – 4 minit        dalam melakukan aktiviti daya tahan
    Lari berganti-ganti 2 x 200 meter      kardiovaskular.
    Naik turun bangku 3 – 4 minit       Melakukan sekurang-kurangnya dua
                          aktiviti daya tahan kardiovaskular.
                       Aras 2
                         Melakukan tiga aktiviti daya tahan
                          kardiovaskular.
                         Menyatakan perasaan semasa
                          melakukan aktiviti daya tahan
                          kardiovaskular.
                       Aras 3
                         Menyatakan tiga otot utama yang
                          terlibat semasa melakukan aktviti
                          daya tahan kardiovaskular

(b) Kelenturan                Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:              Menyatakan aspek-aspek
    Meleding sokong hadapan dua lutut.      keselamatan yang perlu diambil kira
    Meleding sokong hadapan satu lutut.     dalam melakukan aktiviti kelenturan.
    Meleding belakang dengan lutut       Melakukan sekurang-kurangnya dua
    bengkok.                  aktiviti kelenturan.
                       Aras 2
                         Melakukan ketiga-tiga aktiviti
                          kelenturan.
                         Menyatakan perasaan semasa
                          melakukan aktiviti kelenturan.
                       Aras 3
                         Mengenal pasti anggota badan yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          kelenturan.
                         Mengenal pasti tiga otot utama yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          kelenturan.
Pembelajaran               Hasil Pembelajaran

(c) Koordinasi              Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:            Menyatakan aspek-aspek
    Lambung dan sambut bola kecil.      keselamatan yang perlu diambil kira
    Lambung, tepuk dan sambut bola      dalam melakukan aktiviti koordinasi.
    kecil.                Melakukan sekurang-kurangnya dua
    Lambung, pusing dan sambut bola     aktiviti koordinasi.
    kecil.              Aras 2
                       Melakukan ketiga-tiga aktiviti
                        koordinasi.
                       Menyatakan perasaan semasa
                        melakukan aktiviti koordinasi.
                     Aras 3
                       Mengenal pasti anggota badan yang
                        terlibat semasa melakukan aktiviti
                        koordinasi.
(d) Imbangan               Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:
                       Menyatakan aspek-aspek
    Dirian bangau              keselamatan yang perlu diambil kira
    Dirian skala depan            dalam melakukan aktiviti imbangan.
    Dirian skala sisi           Melakukan sekurang-kurangnya dua
                        aktiviti imbangan dengan betul dan
                        selamat.
                     Aras 2
                       Melakukan ketiga-tiga aktiviti
                        imbangan.
                       Menyatakan perasaan semasa
                        melakukan aktiviti imbangan.
                     Aras 3
                       Mengenal pasti otot utama yang
                        terlibat semasa melakukan aktiviti
                        imbangan.
(e) Ketangkasan
                     Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:
                       Menyatakan aspek-aspek
    Pijak bayang diri atau rakan
                        keselamatan yang perlu diambil kira
    Bola beracun
                        dalam melakukan aktiviti
    Galah panjang              ketangkasan.
                       Melakukan sekurang-kurangnya dua
                        aktiviti ketangkasan.
                     Aras 2
                       Melakukan ketiga-tiga aktiviti
                        ketangkasan.
                       Menyatakan perasaan semasa
                        melakukan aktiviti ketangkasan.
                     Aras 3
                       Mengenal pasti anggota badan yang
                        terlibat semasa melakukan aktiviti
                        ketangkasan.
Tunjang Pembelajaran : Kemahiran
Pembelajaran            Hasil Pembelajaran

1. Pergerakan Asas         Aras 1
(a) Lokomotor              Menyatakan aspek-aspek
(i) Cadangan aktiviti:          keselamatan yang perlu diambil kira
    Berjalan              dalam melakukan aktiviti pergerakan
    Berlari              lokomotor.
    Melompat             Melakukan aktiviti pergerakan
    Merangkak             lokomotor dengan gaya yang betul
    Berguling             dan selamat.
                  Aras 2
                    Mereka cipta aktiviti pergerakan
                     lokomotor dengan menggunakan
                     alatan.
                    Melakukan satu rangkaian aktiviti
                     pergerakan dalam pergerakan
                     lokomotor.
                  Aras 3
                    Mereka cipta pergerakan lokomotor
                     bersama rakan.(b) Bukan Lokomotor        Aras 1
 (i) Cadangan aktiviti:         Menyatakan aspek-aspek
    Berdiri              keselamatan yang perlu diambil kira
    Duduk               dalam melakukan aktiviti pergerakan
    Membongkok             bukan lokomotor.
    Memusing             Melakukan aktiviti pergerakan bukan
    Mencekam              lokomotor dengan gaya yang betul
    Mengilas              dan selamat.
    Menguak           Aras 2
    Menyokong            Mereka cipta aktiviti pergerakan
                     bukan lokomotor dengan
                     menggunakan alatan.
                    Melakukan satu rangkaian aktiviti
                     pergerakan dalam pergerakan bukan
                     lokomotor.
                  Aras 3
                    Mereka cipta pergerakan bukan
                     lokomotor bersama rakan.
                    Mengenal pasti anggota badan yang
                     terlibat semasa melakukan aktviti
                     pergerakan bukan lokomotor
Pembelajaran               Hasil Pembelajaran

2. Pendidikan Pergerakan         Aras 1
(a) Gimnastik Pendidikan            Menyatakan aspek-aspek
Tema Gimnastik Pendidikan :           keselamatan yang perlu diambil kira
   Tema 3                   dalam melakukan aktiviti gimnastik
    - Kesedaran masa             pendidikan.
   Tema 4                  Melakukan pergerakan pelbagai cara
    - Kesedaran perkaitan antara       dengan menggunakan kesedaran
    pelbagai bahagian tubuh badan       masa, kesedaran perkaitan antara
   Tema 5                   pelbagai bahagian tubuh badan dan
    - Kesedaran beban             kesedaran beban.
                     Aras 2
                        Melakukan satu rangkaian
                         pergerakan gimnastik pendidikan
                         dengan menggunakan tema
                         kesedaran masa dan kesedaran
                         beban.
                     Aras 3
                        Mereka cipta rangkaian pergerakan
                         menggunakan tema kesedaran
                         masa, kesedaran perkaitan antara
                         pelbagai bahagian tubuh badan dan
                         kesedaran beban.

(b) Pergerakan Kreatif          Aras 1
Tema Pergerakan :               Menyatakan aspek-aspek
   Tema 6                   keselamatan yang perlu diambil kira
    - Penggunaan Tubuh Badan Sebagai     dalam melakukan aktiviti pergerakan
    Alat                   kreatif.
   Tema 7                  Melakukan aktiviti pergerakan kreatif
    - Lapan Lakuan Daya Asas         dengan gaya yang betul dan selamat.
   Tema 8               Aras 2
    - Ritma-ritma Berkaitan Dengan     Melakukan satu rangkaian
    Pekerjaan                 pergerakan dalam penggunaan tubuh
   Tema 9                   badan sebagai alat, ritma-ritma
    - Kesedaran Bentuk-bentuk         berkaitan dengan pekerjaan dan
    Pergerakan                kesedaran bentuk-bentuk
   Tema 10                  pergerakan.
    - Transisi Lapan Daya Asas     Aras 3
                        Mereka cipta pergerakan dengan
                         penggunaan tubuh badan sebagai
                         alat, ritma-ritma berkaitan dengan
                         pekerjaan dan kesedaran
                         bentukbentuk pergerakan.
                        Mengenal pasti anggota badan yang
                         terlibat semasa melakukan aktiviti
                         pergerakan kreatif.
Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 3
  1. Memahami maksud kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular,
   kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan.
  2. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular,
   kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan.
  3. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif
   dengan betul dan selamat.
  4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi
   menjaga keselamatan.
  5. Memahami serta mengamalkan cara-cara menghargai kejayaan rakan dan
   kumpulan.
  6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang
   menggembirakan.


  Tunjang Pembelajaran : Kecergasan
  Pembelajaran              Hasil Pembelajaran
  1. Kecergasan fizikal          Aras 1
  (a) Daya Tahan Kardiovaskular        Menyatakan aspek-aspek
  (i) Cadangan Aktiviti:            keselamatan yang perlu diambil
     Skip berterusan 3-4 minit        kira dalam melakukan aktiviti daya
     Galop berterusan 3-4 minit       tahan kardiovaskular.
                        Melakukan dua aktiviti daya tahan
                         kardiovaskular.
                      Aras 2
                        Menyatakan perasaan semasa
                         melakukan aktiviti daya tahan
                         kardiovaskular.
                      Aras 3
                        Menyatakan tiga otot utama yang
                         terlibat dalam aktiviti daya tahan
                         kardiovaskular.

  (b) Kelenturan             Aras 1
  (i) Cadangan Aktiviti:           Menyatakan aspek-aspek
     Meleding berpasangan          keselamatan yang perlu diambil
     Membelakang berpasangan sambil     kira dalam melakukan aktiviti
      menyentuh jari tangan kawan      kelenturan.
                        Melakukan kedua-dua aktiviti
                         kelenturan.
                      Aras 2
                        Menyatakan perasaan semasa
                         melakukan aktiviti kelenturan.
                          Mengenal pasti anggota badan
                          yang terlibat semasa melakukan
                          aktiviti kelenturan.
                      Aras 3
                         Mengenal pasti tiga otot utama
                          yang terlibat dalam melakukan
                          aktiviti kelenturan

                      Aras 1
(c) Koordinasi
                         Menyatakan aspek-aspek
 (i) Cadangan Aktiviti:
                          keselamatan yang perlu diambil
    Lambung pundi kacang dan kawal       kira dalam melakukan aktiviti
    dengan tangan.               koordinasi.
    Baling dan tangkap bola          Melakukan sekurang-kurangnya
    berpasangan.                dua aktiviti koordinasi.
    Lambung dan pukul bola dengan    Aras 2
    tangan.                 Melakukan ketiga-tiga aktiviti
                          koordinasi.
                         Menyatakan perasaan semasa
                          melakukan aktiviti koordinasi.
                      Aras 3
                         Mengenal pasti anggota badan
                          yang terlibat semasa melakukan
                          aktiviti koordinasi.
                         Mengenal pasti tiga otot utama
                          yang terlibat dalam melakukan
                          aktiviti koordinasi.
(d) Imbangan
 (i) Cadangan Aktiviti:          Aras 1
    Berdiri sambil mengangkat lutut dan   Menyatakan aspek-aspek
    depa tangan                keselamatan yang perlu diambil
    Meniti di atas kayu kecil atau tali    kira dalam melakukan aktiviti
                         imbangan.
                        Melakukan aktiviti imbangan
                         dengan betul dan selamat.
                      Aras 2
                        Menyatakan perasaan semasa
                         melakukan aktiviti imbangan.
                      Aras 3
                        Mengenal pasti otot utama yang
                         terlibat semasa melakukan aktiviti
                         imbangan.
Pembelajaran             Hasil Pembelajaran

(e) Ketangkasan            Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:          Menyatakan aspek-aspek
    Cuit ekor               keselamatan yang perlu diambil kira
    Lompat dan tukar arah         dalam melakukan aktiviti
    Lari dan tukar arah          ketangkasan.
                      Melakukan sekurang-kurangnya dua
                       aktiviti ketangkasan.
                   Aras 2
                      Melakukan ketiga-tiga aktiviti
                       ketangkasan.
                      Menyatakan perasaan semasa
                       melakukan aktiviti ketangkasan.
                   Aras 3
                      Mengenal pasti otot utama yang
                       terlibat semasa melakukan aktiviti
                       ketangkasan.  Tunjang Pembelajaran : Kemahiran
Pembelajaran             Hasil Pembelajaran
1. Pergerakan Asas          Aras 1
(a) Lokomotor               Menyatakan aspek-aspek
 (i) Cadangan Aktiviti:           keselamatan yang perlu diambil kira
    Berjalan               dalam melakukan aktiviti pergerakan
    Berlari                lokomotor.
    Melompat              Mengayakan aktiviti pergerakan
    Merangkak               lokomotor dengan gaya yang betul
    Mengguling              dan selamat.
    Ketingting           Aras 2
                      Mereka cipta aktiviti pergerakan
                       lokomotor dengan menggunakan
                       alatan.
                      Melakukan satu rangkaian aktiviti
                       pergerakan dalam pergerakan
                       lokomotor.
                   Aras 3
                      Mereka cipta pergerakan lokomotor
                       bersama rakan dengan
                       menggunakan alatan.
                      Mengenal pasti anggota badan yang
                       terlibat semasa melakukan aktiviti
                       pergerakan lokomotor.
Pembelajaran                Hasil Pembelajaran
(b) Bukan Lokomotor            Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:             Menyatakan aspek-aspek
    Berdiri                  keselamatan yang perlu diambil kira
    Duduk                   dalam melakukan aktiviti pergerakan
    Membongkok                 bukan lokomotor.
    Memusing                 Mengayakan aktiviti pergerakan
    Mendekam                  bukan lokomotor dengan gaya yang
    Mengilas                  betul dan selamat.
    Menguak               Aras 2
    Menyokong                Mereka cipta aktiviti pergerakan
                         bukan lokomotor dengan
                         menggunakan alatan.
                        Melakukan satu rangkaian aktiviti
                         pergerakan dalam pergerakan bukan
                         lokomotor.
                      Aras 3
                        Mereka cipta pergerakan bukan
                         lokomotor bersama rakan dengan
                         menggunakan alatan.


2. Pendidikan Pergerakan          Aras 1
(a) Gimnastik Pendidikan            Menyatakan aspek-aspek
(i) Tema Gimnastik Pendidikan:          keselamatan yang perlu diambil kira
    Tema 6                   dalam melakukan aktiviti gimnastik
    - Kesedaran aliran             pendidikan.
    Tema 7                  Melakukan pergerakan pelbagai cara
    - Kesedaranperkaitan dengan orang     dengan menggunakan kesedaran
    lain                    aliran, kesedaran perkaitan dengan
    Tema 8                   orang lain dan kesedaran ritma.
    - Kesedaran ritma          Aras 2
                        Melakukan satu rangkaian
                         pergerakan gimnastik pendidikan
                         dengan menggunakan tema
                         kesedaran aliran dan kesedaran
                         ritma.
                      Aras 3
                        Mereka cipta rangkaian pergerakan
                         menggunakan tema kesedaran
                         aliran, kesedaran perkaitan dengan
                         orang lain dan kesedaran ritma.
                        Mengenal pasti anggota badan yang
                         terlibat semasa melakukan aktiviti
                         pendidikan pergerakan.
Pembelajaran                Hasil Pembelajaran
(b) Pergerakan Kreatif           Aras 1
 (i) Tema Pergerakan:              Menyatakan aspek-aspek
    Tema 11                   keselamatan yang perlu diambil kira
    - Orientasi ruang             dalam melakukan aktiviti pergerakan
    Tema 12                   kreatif.
    - Gabungan bentuk dan daya dalam     Melakukan aktiviti pergerakan kreatif
    pergerakan                 dengan gaya yang betul dan selamat.
    Tema 13               Aras 2
    - Penaikan dari lantai          Melakukan satu rangkaian
    Tema 14                   pergerakan dalam pergerakan kreatif.
    - Kesedaran kumpulan        Aras 3
    Tema 15                  Mereka cipta pergerakan dengan
    - Formasi-formasi dalam kumpulan      penggunaan orientasi ruang,
    Tema 16                   gabungan bentuk dan daya dalam
    - Kualiti-kualiti ekspresif dalam     pergerakan, penaikan dari lantai,
    pergerakan                 kesedaran kumpulan, formasi-formasi
                          dalam kumpulan dan kualiti-kualiti
                          ekspresif dalam pergerakan


Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 4
  1. Memahami maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan
   kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, ketangkasan, daya tahan
   otot, kekuatan, dan masa tindak balas.
  2. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara
   menyeluruh.
  3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga dengan betul
   dan selamat.
  4. Menyatakan peralatan dan fungsinya dalam kraf perkhemahan.
  5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang
   menggembirakan.
Pembelajaran                 Hasil Pembelajaran
Kecergasan Fizikal              Aras 1
(a) Daya Tahan Kardiovaskular           Menyatakan aspek-aspek
 (i) Cadangan Aktiviti:               keselamatan yang perlu diambil kira
    Berjalan pantas selama 5 minit        dalam melakukan aktiviti daya tahan
    Senaman ritma selama 5 minit         kardiovaskular.
                         Melakukan aktiviti daya tahan
                          kardiovaskular.
                       Aras 2
                         Menyatakan perasaan semasa
                          melakukan aktiviti daya tahan
                          kardiovaskular.
                       Aras 3
                         Menyatakan tiga otot besar yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          daya tahan kardiovaskular.

(b) Kelenturan
 (i) Cadangan Aktiviti:           Aras 1
    Meregang otot-otot kaki statik       Menyatakan aspek-aspek
    Mengilas badan ke kiri dan ke kanan     keselamatan yang perlu diambil kira
                          dalam melakukan aktiviti kelenturan.
                         Melakukan aktiviti kelenturan dengan
                          selamat.
                       Aras 2
                         Menyatakan perasaan semasa
                          melakukan aktiviti kelenturan.
                         Mengenal pasti anggota badan yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          kelenturan.
                       Aras 3
                         Mengenal pasti tiga otot utama yang
                          terlibat dalam melakukan aktiviti
                          kelenturan.
(c) Koordinasi
 (i) Cadangan Aktiviti:           Aras 1
    Golek dan tangkap bola berpasangan     Menyatakan aspek-aspek
    Baling dan pukul bola berpasangan      keselamatan yang perlu diambil kira
    Golek dan kawal gelung rotan         dalam melakukan aktiviti koordinasi.
                         Melakukan sekurang-kurangnya dua
                          aktiviti koordinasi.
                       Aras 2
                         Melakukan ketiga-tiga aktiviti
                          koordinasi.
                         Menyatakan perasaan semasa
                          melakukan aktiviti koordinasi.
                       Aras 3
                         Mengenal pasti anggota badan yang
                          terlibat semasa melakukan aktiviti
                          koordinasi.
                         Mengenal pasti tiga otot utama yang
                          terlibat dalam melakukan aktiviti
Pembelajaran                 Hasil Pembelajaran
(d) Imbangan                 Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:              Menyatakan aspek-aspek
    Mengimbang skala ke depan di atas       keselamatan yang perlu diambil kira
    bangku gimnastik.              dalam melakukan aktiviti imbangan.
    Mengimbang di atas hujung kaki dan     Melakukan aktiviti imbangan dengan
    bergerak di atas bangku gimnastik.      betul dan selamat.
                       Aras 2
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti imbangan.
                       Aras 3
                          Mengenal pasti otot utama yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           imbangan.

(e) Ketangkasan                Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:
                          Menyatakan aspek-aspek
    Lari zig-zag mengikut tanda skital.      keselamatan yang perlu diambil kira
    Lari ulang alik 10 meter.           dalam melakukan aktiviti
                           ketangkasan.
                          Melakukan aktiviti ketangkasan
                           dengan betul dan selamat.
                       Aras 2
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti ketangkasan.
                       Aras 3
                          Mengenal pasti otot utama yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           ketangkasan.
(f) Daya Tahan Otot
Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot
untuk melakukan kerja berulang kali dalam Aras 1
tempoh masa yang panjang tanpa merasa      Menyatakan aspek-aspek
letih.                      keselamatan yang perlu diambil kira
 (i) Cadangan Aktiviti:              dalam melakukan aktiviti daya tahan
    Ketingting dalam jarak 10 meter.      otot.
    Melompat dua belah kaki dalam jarak   Melakukan sekurang-kurangnya dua
    10 meter.                 aktiviti daya tahan otot.
                      Aras 2
    Ketingting dan melompat ke pelbagai
    arah 30 meter              Melakukan ketiga-tiga aktiviti daya
                         tahan otot.
                      Aras 3
                        Menyatakan tiga otot utama yang
                         terlibat dalam aktiviti daya tahan otot
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
(g) Kekuatan                  Aras 1
Kekuatan bermaksud kemampuan            Menyatakan aspek-aspek
otot untuk menghasilkan daya bagi           keselamatan yang perlu diambil kira
mengatasi sesuatu rintangan.             dalam melakukan aktiviti kekuatan.
(i) Cadangan Aktiviti:               Melakukan sekurang-kurangnya dua
    Tolak patung.                 aktiviti kekuatan otot.
    Timbang garam              Aras 2
    Dukung belakang               Melakukan ketiga-tiga aktiviti
                           kekuatan otot.
                        Aras 3
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.


                        Aras 1
(h) Masa Tindak Balas
Masa tindak balas bermaksud masa yang        Menyatakan konsep tindak balas.
diambil oleh seseorang untuk bertindak       Melakukan sekurang-kurangnya dua
setelah menerima rangsangan untuk berbuat       aktiviti masa tindak balas.
demikian.                      Menyatakan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti:                keselamatan yang perlu diambil kira
    Pukul berapa datuk harimau           dalam melakukan aktiviti masa tindak
    Belalang belatuk                balas.
                        Aras 2
    Nombor sama berlari
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti masa tindak balas.
                        Aras 3
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat dalam aktiviti masa tindak
                           Balas.


Tunjang Pembelajaran : Kemahiran
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
1. Permainan                  Aras 1
(a) Hoki                      Menyatakan aspek-aspek
(i) Kemahiran asas hoki:               keselamatan dalam permainan hoki.
    Memukul                   Melakukan kemahiran asas
    Menolak dan menahan              permainan hoki.
    Menggelecek                 Menyatakan empat kemahiran asas
    Flik / kuis                  dalam permainan hoki.
    Menjaga gol               Aras 2
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:            Mengenal pasti tindakan berbahaya
    Mengenal pasti kemampuan, tahap,        dalam situasi permainan.
    dan kecergasan murid semasa      Aras 3
    melakukan aktiviti.             Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
    Kemudahan peralatan              kesalahan biasa yang dilakukan oleh
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.     rakan semasa latihan dan permainan.
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.      Menyatakan otot utama yang
    Latihan yang sistematik.            digunakan dalam kemahiran asas
                           hoki.
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
(b) Bola Sepak                 Aras 1
(i) Kemahiran:                   Menyatakan aspek-aspek
    Menendang                   keselamatan dalam permainan bola
    Menerima bola                 sepak.
    Mengelecek                  Melakukan kemahiran asas dalam
    Menanduk                    permainan bola sepak.
    Menjaga gol                 Menyatakan sekurang-kurangnya
    Melontar ke dalam               empat kemahiran asas dalam setiap
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:             permainan bola sepak.
    Mengenal pasti kemampuan, tahap,    Aras 2
    dan kecergasan murid semasa         Mengenal pasti tindakan berbahaya
    melakukan aktiviti.              dalam situasi permainan.
    Kemudahan peralatan.          Aras 3
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.    Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.       kesalahan biasa yang dilakukan oleh
    Latihan yang sistematik.            rakan semasa latihan dan permainan.
                          Menyatakan otot-otot utama yang
                           digunakan dalam kemahiran tersebut.

2. Olahraga                  Aras 1
(a) Balapan                     Menyatakan aspek-aspek
(i) Kemahiran asas larian:              keselamatan semasa melakukan
    Teknik asas berlari:              acara larian.
    - Lari atas hujung kaki           Melakukan teknik asas larian dengan
    - Angkat lutut tinggi             betul dan selamat.
    - Badan condong ke hadapan          Menyatakan peraturan asas dalam
    hayunan tangan                 teknik asas berlari
                        Aras 2
    Teknik asas permulaan:            Menyatakan teknik asas permulaan
    - Gaya berdiri                 larian dan teknik asas menamatkan
    - Gaya dekam                  larian.
                          Melakukan kemahiran lari berganti-
    Teknik asas menamatkan larian:         ganti dengan betul dan selamat.
    - Mendada / torso            Aras 3
    - Lonjakan                  Menjelaskan undang-undang dan
                           peraturan acara larian.
    Lari berganti-ganti:             Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
    - Membawa baton                kesalahan biasa yang dilakukan oleh
    - Hantaran baton                rakan semasa latihan.
    - Menerima baton               Mengenal pasti otot utama yang
                           digunakan dalam acara larian.
    Undang-undang dan peraturan
(ii) Aspek-AspekKeselamatan:
    Mengenal pasti kemampuan, tahap,
    dan kecergasan murid semasa
    melakukan aktiviti.
    Kemudahan peralatan
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
    Memahami latihan yang sistematik.
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
(b) Padang                   Aras 1
(i) Lompat Jauh:                  Menyatakan aspek-aspek
    Fasa-fasa lompat jauh:             keselamatan semasa melakukan
    - Lari landas                 acara lompat jauh
    - Lonjakan                  Melakukan teknik lompat jauh
    - Penerbangan                 dengan betul dan selamat
    - Mendara                  Menyatakan undang-undang dan
    - Undang-undang dan peraturan         peraturan asas dalam teknik lompat
                           jauh
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:         Aras 2
    Mengenal pasti kemampuan, tahap,       Menyatakan fasa-fasa acara lompat
    dan kecergasan murid semasa          jauh
    melakukan aktiviti.          Aras 3
    Kemudahan peralatan             Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.     kesalahan biasa yang dilakukan oleh
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.       rakan semasa latihan
    Latihan yang sistematik.           Mengenal pasti otot utama yang
                           digunakan dalam acara lompat jauhObjektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 5
  1. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan
    kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, ketangkasan, daya tahan
    otot, kekuatan, masa tindak balas, kelajuan, dan kuasa.
  2. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara
    menyeluruh.
  3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga dengan betul
    dan selamat.
  4. Memahami dan mengamalkan sikap positif dalam bidang sukan yang
    diceburi.
  5. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga
    keselamatan.
  6. Mengetahui dan memahami keburukan dadah dalam sukan.
  7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang
    menggembirakan.
Pembelajaran               Hasil Pembelajaran
1. Kecergasan Fizikal          Aras 1
(a) Daya Tahan Kardiovaskular         Menyatakan aspek-aspek
 (i) Cadangan Aktiviti:             keselamatan yang perlu diambil kira
    Berlari dan berjalan 1000 meter     dalam melakukan aktiviti daya tahan
    Senamrobik selama 5 minit        kardiovaskular.
                       Melakukan aktiviti daya tahan
                        kardiovaskular.
                     Aras 2
                       Menyatakan perasaan semasa
                        melakukan aktiviti daya tahan
                        kardiovaskular.
                     Aras 3
                       Menyatakan tiga otot utama yang
                        terlibat semasa melakukan aktiviti
                        daya tahan kardiovaskular.

(b) Kelenturan              Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:            Menyatakan aspek-aspek
    Mengecilkan badan            keselamatan yang perlu diambil kira
    Lentik kucing              dalam melakukan aktiviti kelenturan.
    Melunjur ke hadapan          Melakukan aktiviti kelenturan dengan
                        betul dan selamat.
                     Aras 2
                       Menyatakan perasaan semasa
                        melakukan aktiviti kelenturan.
                       Mengenal pasti anggota badan yang
                        terlibat semasa melakukan aktiviti
                        kelenturan.
                     Aras 3
                       Mengenal pasti tiga otot utama yang
                        terlibat dalam melakukan aktiviti
                        kelenturan.
(c) Imbangan
Imbangan bermaksud kebolehan seseorang  Aras 1
mengekalkan posisi badannya ketika dia    Menyatakan aspek-aspek
berada dalam keadaan tetap ataupun       keselamatan yang perlu diambil kira
semasa melakukan sesuatu aktiviti.       dalam melakukan aktiviti imbangan.
(i) Cadangan Aktiviti:
                       Melakukan aktiviti imbangan dengan
    Imbangan skala sisi           betul dan selamat.
    Imbangan skala ‘Y’        Aras 2
                       Menyatakan perasaan semasa
                        melakukan aktiviti imbangan.
                     Aras 3
                       Mengenal pasti otot utama yang
                        terlibat semasa melakukan aktiviti
                        imbangan.
Pembelajaran              Hasil Pembelajaran
(d) Ketangkasan            Aras 1
Ketangkasan bermaksud            Menyatakan aspek-aspek
kebolehan seseorang bergerak         keselamatan yang perlu diambil kira
dengan pantas sambil bertukar         dalam melakukan aktiviti
arah atau posisi.               ketangkasan.
(i) Cadangan Aktiviti:           Melakukan aktiviti ketangkasan
    Lompat kuadran 10 saat         dengan betul dan selamat.
    Skip dan tukar arah       Aras 2
                      Menyatakan perasaan semasa
                       melakukan aktiviti ketangkasan.
                    Aras 3
                      Mengenal pasti otot utama yang
                       terlibat semasa melakukan aktiviti
                       ketangkasan.

(e) Daya Tahan Otot
                    Aras 1
Daya tahan otot bermaksud
                      Menyatakan aspek-aspek
kemampuan otot untuk melakukan
                       keselamatan yang perlu diambil kira
kerja berulang kali dalam tempoh
                       dalam melakukan aktiviti daya tahan
masa yang panjang tanpa merasa
                       otot.
letih.
(i) Cadangan Aktiviti:           Melakukan aktiviti daya tahan otot
                       dengan betul dan selamat.
    Bangkit tubi lutut bengkok
                    Aras 2
    Tekan tubi
                      Menyatakan perasaaan semasa
                       melakukan aktiviti daya tahan otot.
                    Aras 3
                      Mengenal pasti otot utama yang
                       terlibat semasa melakukan aktiviti
                       daya tahan otot.


(f) Kekuatan
Kekuatan bermaksud kemampuan
maksimum seseorang itu untuk      Aras 1
mengatasi sebarang rintangan        Menyatakan aspek-aspek
fizikal.                   keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti:            dalam melakukan aktiviti kekuatan.
    Tolak bahu berpasangan.       Melakukan aktiviti kekuatan dengan
    Lambung dan sambut bola segar     betul dan selamat.
     pelbagai arah.        Aras 2
    Bergayut pada palang.        Menyatakan perasaan semasa
                       melakukan aktviti kekuatan.
                    Aras 3
                      Menyatakan tiga otot utama yang
                       terlibat semasa melakukan aktiviti
                       kekuatan.
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
(g) Kelajuan                  Aras 1
Kelajuan bermaksud kebolehan seseorang       Menyatakan aspek-aspek
melakukan pergerakan pantas dalam masa        kesalamatan yang perlu diambil kira
yang singkat.                     dalam melakukan aktiviti kelajuan.
(i) Cadangan Aktiviti:               Melakukan akitiviti kelajuan dengan
    Lari pecut 30 meter              betul dan selamat.
    Lari berganti-ganti 50 meter      Aras 2
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti kelajuan.
                        Aras 3
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat dalam aktiviti kelajuan.

(h) Kuasa
Kuasa bermaksud kebolehan melakukan      Aras 1
suatu pergerakan yang pantas dengan daya      Menyatakan aspek-aspek
maksimum dalam masa yang singkat.           kesalamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti:                dalam melakukan aktiviti kuasa.
�� Lonjak dan merejam bola.             Melakukan akitiviti kuasa dengan
�� Lonjak dan baling bola               betul dan selamat.
menuju sasaran.                Aras 2
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti kuasa.
                        Aras 3
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat dalam aktiviti kuasa.


Tunjang Pembelajaran : Kemahiran
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
Permainan                   Aras 1
(a) Badminton                    Menyatakan aspek-aspek
(i) Kemahiran asas                  keselamatan dalam permainan
badminton:                      badminton.
    Memegang raket                Melakukan kemahiran asas dalam
    Servis                     permainan badminton.
    Pukulan hadapan             Aras 2
    Pukulan kilas                Mengenal pasti tindakan berbahaya
    Pukulan lob                  dalam situasi permainan.
    Smash                  Aras 3
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:            Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
    Mengenal pasti kemampuan, tahap,        kesalahan biasa yang dilakukan
    dan kecergasan murid semasa          semasa latihan dan permainan.
    melakukan aktiviti.             Menyatakan otot-otot utama yang
    Kemudahan peralatan.              digunakan dalam kemahiran tersebut
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
    Latihan yang sistematik.
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
(b) Ragbi Sentuh                Aras 1
(i) Kemahiran ragbi sentuh:             Menyatakan aspek-aspek
    Menghantar                   keselamatan dalam permainan ragbi
    Menangkap                   sentuh.
    Menggelecek                 Melakukan kemahiran asas dalam
    Mengelak                    permainan ragbi sentuh.
    Menghadang               Aras 2
    Menyentuh                  Mengenal pasti tindakan berbahaya
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:             dalam situasi permainan.
    Mengenal pasti kemampuan, tahap,     Aras 3
    dan kecergasan murid semasa         Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
    melakukan aktiviti.              kesalahan biasa yang dilakukan
    Kemudahan peralatan.              semasa latihan dan permainan.
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.     Menyatakan otot utama yang
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.        digunakan dalam kemahiran tersebut.
    Latihan yang sistematik.

2. Olahraga
                        Aras 1
(a) Padang
(i) Lompat tinggi:                  Menyatakan aspek-aspek
    Gaya pelana                  keselamatan semasa melakukan
                            acara lompat tinggi.
    Gaya fosbury
                           Melakukan kemahiran lompat tinggi
(ii) Fasa-fasa lompat tinggi:
                            dengan betul dan selamat.
    Lari landas
                           Menyatakan undang-undang dan
    Lonjakan
                            peraturan asas dalam acara lompat
    Layangan
                            tinggi.
    Mendarat                Aras 2
(iii) Undang-undang dan peraturan acara
                           Menyatakan fasa-fasa acara lompat
lompat tinggi                     tinggi.
(iv)Aspek-Aspek Keselamatan:
                        Aras 3
    Mengenal pasti kemampuan, tahap,       Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
     dan kecergasan murid semasa
                            kesalahan biasa yang dilakukan
     melakukan aktiviti.              semasa latihan.
    Kemudahan peralatan.             Mengenal pasti otot utama yang
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.     digunakan dalam acara lompat tinggi
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
    Latihan yang sistematik.
Pembelajaran                 Hasil Pembelajaran
3.Etika dalam sukan             Aras 1
Etika dalam sukan bermaksud panduan        Menyatakan perasaan semasa
tentang peranan peserta dalam sukan dan       menerima keputusan sesuatu
peranan penonton yang menyaksikan          permainan.
sesuatu permainan.              Aras 2
(a) Semangat Kesukanan              Menjelaskan dengan contoh
   Menerima keputusan permainan.         faktorfaktor yang mempengaruhi
(b) Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi     prestasi.
prestasi:                  Aras 3
   Kurang kerjasama sepasukan.         Mencadangkan cara-cara mengawal
   Kelemahan strategi permainan.         perasaan setelah menerima sesuatu
   Kurang kemahiran.               keputusan permainan.
(c) Cara mengawal perasaan setelah
dewasa:
   Mengikut arahan atau nasihat
    jurulatih.
   Menenangkan fikiran melalui aktiviti
    menyejukkan badan.
   Relaksasi mental.Objektif pengajaran dan pembelajaran Tahun 6
  1. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan
   kardiovaskular, kelenturan, imbangan, ketangkasan, daya tahan otot,
   kekuatan otot, masa tindak balas, kelajuan, kuasa, dan komposisi badan.
  2. Memahami maksud kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh.
  3. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan.
  4. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan, olahraga dengan betul dan
   selamat.
  5. Memahami dan mematuhi peraturan keselamatan semasa beraktiviti bagi
   menjaga keselamatan.
  6. Mengetahui kemudahan tempat yang sesuai untuk beraktiviti.
  7. Mengenali bentuk-bentuk rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan.
  8. Mengetahui dan mengamalkan undang-undang dan peraturan dalam sukan
   dan permainan.
  9. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang
   menggembirakan.
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
Kecergasan fizikal               Aras 1
(a) Daya Tahan Kardiovaskular            Menyatakan aspek-aspek
 (i) Cadangan Aktiviti:                keselamatan yang perlu diambil kira
    Fartlek (pelbagai kelajuan)          dalam melakukan aktiviti daya tahan
    Berlari 1200 meter               kardiovaskular.
                          Melakukan aktiviti daya tahan
                           kardiovaskular dengan betul.
                        Aras 2
                          Menyatakan faedah memanas dan
                           menyejukkan badan dalam kegiatan
                           harian.
                        Aras 3
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           daya tahan kardiovaskular.

                        Aras 1
(b) Kelenturan                   Menyatakan aspek-aspek
 (i) Cadangan Aktiviti:                keselamatan yang perlu diambil kira
    Baring angkat dan silang kaki ke sisi     dalam melakukan aktiviti kelenturan.
    Berdiri membongkok dan sentuh        Melakukan aktiviti kelenturan dengan
    hujung kaki                  betul dan selamat.
                        Aras 2
                          Menyatakan faedah memanas dan
                           menyejukkan badan dalam kegiatan
                           harian.
                        Aras 3
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti kelenturan.
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           kelenturan.

(c) Imbangan                  Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:               Menyatakan aspek-aspek
    Imbangan dekam.                keselamatan yang perlu diambil kira
    Dirian kepala, lutut bengkok.         dalam melakukan aktiviti imbangan.
                          Melakukan aktiviti imbangan dengan
                           betul dan selamat.
                        Aras 2
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti imbangan.
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           imbangan.
                        Aras 3
                          Menyatakan faedah memanas dan
                           menyejukkan badan dalam kegiatan
                           harian.
Pembelajaran             Hasil Pembelajaran
(d) Ketangkasan           Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:          Menyatakan aspek-aspek
    Tinju bayang.            keselamatan yang perlu diambil kira
    Tampar lutut berpasangan.      dalam melakukan aktiviti
                      ketangkasan.
                     Melakukan aktiviti ketangkasan
                      dengan betul dan selamat.
                   Aras 2
                     Menyatakan faedah memanas dan
                      menyejukkan badan dalam kegiatan
                      harian.
                   Aras 3
                     Menyatakan perasaan semasa
                      melakukan aktiviti ketangkasan.
                     Menyatakan tiga otot utama yang
                      terlibat semasa melakukan aktiviti
                      imbangan.

(e) Daya Tahan Otot         Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:          Menyatakan aspek-aspek
    Sokongan dari lakuan duduk.     keselamatan yang perlu diambil kira
                      dalam melakukan aktiviti daya tahan
                      otot.
                     Melakukan aktiviti daya tahan otot
                      dengan betul dan selamat.
                   Aras 2
                     Menyatakan faedah memanas dan
                      menyejukkan badan dalam kegiatan
                      harian.
                   Aras 3
                     Menyatakan perasaan semasa
                      melakukan aktiviti daya tahan otot.
                     Menyatakan tiga otot utama yang
                      terlibat semasa melakukan aktiviti
(f) Kekuatan                daya tahan otot.
 (i) Cadangan Aktiviti:
    Tekan tubi          Aras 1
    Mendagu              Menyatakan aspek-aspek
                      keselamatan yang perlu diambil kira
                      dalam melakukan aktiviti kekuatan.
                   Aras 2
                     Menyatakan faedah memanas dan
                      menyejukkan badan dalam kegiatan
                      harian.
                   Aras 3
                     Menyatakan perasaan semasa
                      melakukan aktiviti kekuatan.
                     Menyatakan tiga otot utama yang
                      terlibat semasa melakukan aktiviti
                      kekuatan.
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
(g) Masa Tindak Balas             Aras 1
 (i) Cadangan Aktiviti:               Menyatakan aspek-aspek
    Menghantar dan menerima bola          keselamatan yang perlu diambil kira
    Menyangga bola dari pelbagai arah       dalam melakukan aktiviti masa tindak
    dan aras                   balas.
                          Melakukan aktiviti masa tindak balas
                           dengan betul dan selamat.
                        Aras 2
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti masa tindak balas.
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           masa tindak balas.
                        Aras 3
                          Menyatakan faedah memanas dan
                           menyejukkan badan dalam kegiatan
                           harian.
(h) Kelajuan
(i) Cadangan Aktiviti:             Aras 1
    Lari berganti-ganti 4 x 50 meter       Menyatakan aspek-aspek
    Lari pecut 50 meter              keselamatan yang perlu diambil kira
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:             dalam melakukan aktiviti kelajuan.
    Mengenal pasti kemampuan, tahap       Melakukan aktiviti kelajuan dengan
    dan kecergasan murid semasa          betul dan selamat.
    melakukan aktiviti.          Aras 2
    Kemudahan peralatan.             Menyatakan faedah memanas dan
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.     menyejukkan badan dalam kegiatan
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.       harian.
    Memahami latihan yang sistematik.    Aras 3
    Faedah memanas dan menyejukkan        Menyatakan perasaan semasa
    badan dalam kegiatan harian.         melakukan aktiviti kelajuan.
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                           terlibat semasa melakukan aktiviti
                           kelajuan.

(i) Kuasa                   Aras 1
Kuasa bermaksud kebolehan melakukan         Menyatakan aspek-aspek
sesuatu pergerakan yang pantas dengan         keselamatan yang perlu diambil kira
daya maksimum dalam masa yang singkat.        dalam melakukan aktiviti kuasa.
(i) Cadangan Aktiviti:               Melakukan aktiviti kuasa dengan
    Melontar bola segar              betul dan selamat.
    Lompat jauh berdiri           Aras 2
                          Menyatakan faedah memanas dan
                           menyejukkan badan dalam kegiatan
                           harian.
                        Aras 3
                          Menyatakan perasaan semasa
                           melakukan aktiviti kuasa.
                          Menyatakan tiga otot utama yang
                            terlibat semasa melakukan aktiviti
                            kuasa.


Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
(j) Komposisi Badan               Aras 1
Komposisi badan merujuk kepada peratusan       Menyatakan maksud komposisi
lemak badan berbanding dengan isi           badan.
kandungan otot, lemak, tulang dan tisu     Aras 2
badan yang lain. Lebihan peratusan lemak       Menjelaskan tiga kumpulan
dalam badan akan menimbulkan masalah          komposisi badan.
kegemukan (obesiti).              Aras 3
(i) Komposisi badan terbahagi kepada tiga      Mengenal pasti jenis-jenis sukan
kumpulan:                       yang boleh dikaitkan dengan tiga
    Ektomorf - Berbadan kurus dan          kumpulan komposisi badan.
    ringan, kaki dan tangan yang panjang
    tidak mempunyai banyak lemak.
    Mesomorf - Berotot tegap, gagah,
    rangka besar dan berbadan tegap.
    Endomorf - Gemuk, leher besar,
    badan berbentuk bulat dan berat.

(k) Konsep Kecergasan Fizikal dan
Kesihatan Menyeluruh              Aras 1
Kecergasan fizikal dan kesihatan           Menyatakan konsep kecergasan
menyeluruh bermaksud keupayaan             fizikal dan kesihatan menyeluruh.
melaksanakan tugas harian dengan cekap        Menyatakan tahap kecergasan fizikal
dan cergas tanpa rasa kepenatan yang          berdasarkan pencapaian peringkat
berlebihan serta mempunyai tenaga yang         sekolah.
mencukupi untuk aktiviti riadah.        Aras 2
                           Menyatakan perbezaan bentuk
(i) Tahap kecergasan fizikal.             badan fizikal antara orang biasa
(ii) Perbandingan bentuk badan fizikal antara     dengan ahli sukan.
orang biasa dengan ahli sukan.         Aras 3
                           Menjelaskan perbezaan bentuk
                            badan fizikal dan tahap kecergasan
                            antara orang biasa dengan ahli
                            sukan.


Tunjang Pembelajaran : Kemahiran
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
1. Permainan                  Aras 1
(a) Bola Keranjang                  Melakukan kemahiran asas
(i) Kemahiran asas bola keranjang:           permainan bola keranjang dengan
    Melantun                    betul dan selamat.
    Menghantar                Aras 2
    Menerima                   Mengenal pasti tindakan berbahaya
    Menggelecek                   dalam situasi permainan.
    Menghadang                Aras 3
    Menjaring                   Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
                            kesalahan biasa yang dilakukan oleh
                            rakan semasa latihan dan permainan.
           Menyatakan otot-otot utama yang
           digunakan dalam kemahiran tersebut.


Pembelajaran  Hasil Pembelajaran
Bola Tampar                  Aras 1
(i) Kemahiran asas bola tampar:           Menyatakan aspek-aspek
    Menyangga                   keselamatan yang perlu diambil kira
    Mengumpan                   dalam permainan bola tampar.
    Merejam                   Melakukan kemahiran asas
    Menghadang                   permainan bola tampar dengan betul
    Servis                     dan selamat.
                        Aras 2
                          Mengenal pasti tindakan berbahaya
                           dalam situasi permainan.
                        Aras 3
                          Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
                           kesalahan biasa yang dilakukan oleh
                           rakan semasa latihan dan permainan.
                          Menyatakan otot-otot utama yang
                           digunakan dalam kemahiran tersebut.

(c) Sepak Takraw                Aras 1
(i) Kemahiran asas sepak takraw :          Menyatakan aspek-aspek
    Mengawal                    keselamatan yang perlu diambil kira
    Menghantar                   dalam permainan sepak takraw.
    Mengumpan                  Melakukan kemahiran-kemahiran
    Merejam                    asas sepak takraw dengan betul dan
    Sepak mula                   selamat.
                        Aras 2
                          Mengenal pasti tindakan berbahaya
                           dalam situasi permainan.
                        Aras 3
                          Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
                           kesalahan biasa yang dilakukan oleh
                           rakan semasa latihan dan permainan.
                          Menyatakan otot-otot utama yang
                           digunakan dalam kemahiran tersebut.
2. Olahraga
(a) Padang
                        Aras 1
(i) Lontar peluru:
                          Melakukan kemahiran lontar peluru
Fasa fasa lontar peluru:
                           dengan betul dan selamat.
    Pegangan
                          Menyatakan undang-undang dan
    Persediaan
                           peraturan asas dalam acara lontar
    Gelongsor                   peluru.
    Lontaran                Aras 2
    Ikut lajak                  Menyatakan fasa-fasa acara lontar
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:             peluru.
    Mengenal pasti kemampuan, tahap     Aras 3
    dan kecergasan murid semasa         Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
    melakukan aktiviti.              kesalahan biasa yang dilakukan
    Kemudahan peralatan              semasa latihan.
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.    Mengenal pasti otot utama yang
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.       digunakan dalam acara lontar peluru.
    Latihan yang sistematik.
Pembelajaran                  Hasil Pembelajaran
(b) Balapan                  Aras 1
(i) Lari berpagar:                 Menyatakan aspek-aspek
Fasa-fasa Lari berpagar:               keselamatan semasa melakukan
    Permulaan                   acara lari berpagar.
    Larian                    Melakukan kemahiran lari berpagar
    Langkah pagar                 dengan betul dan selamat.
    Undang-undang dan peraturan acara      Menyatakan undang-undang dan
     lari berpagar.                peraturan asas dalam acara lari
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:             berpagar.
    Mengenal pasti kemampuan, tahap     Aras 2
     dan kecergasan murid semasa        Menyatakan fasa-fasa acara lari
     melakukan aktiviti.             berpagar.
    Kemudahan peralatan           Aras 3
    Persekitaran atau tempat beraktiviti.    Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
    Penyeliaan, arahan dan bimbingan.       kesalahan biasa yang dilakukan
    Latihan yang sistematik.            semasa latihan.
                          Mengenal pasti otot utama yang
.                           digunakan dalam acara lari berpagar

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:464
posted:2/17/2011
language:Malay
pages:32