Docstoc

info

Document Sample
info Powered By Docstoc
					Sistemsko ime: KATJA
[Pregled sistema]

Element   Vrednost
Ime za OS  Microsoft Windows XP Professional
Različica  5.1.2600 Service Pack 2 Graditev 2600
Izdelovalec za OS Microsoft Corporation
Ime sistema KATJA
Izdelovalec sistema   MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model sistema   MS-7235
Vrsta sistema   PC na osnovi X86
Procesor  x86 Family 6 Model 15 Stepping 6 GenuineIntel ~2129 Mhz
Procesor  x86 Family 6 Model 15 Stepping 6 GenuineIntel ~2129 Mhz
BIOS različica/datum  Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG, 18.8.2006
SMBIOS različice 2.2
Windows imenik  C:\WINDOWS
Sistemski imenik C:\WINDOWS\system32
Zagonska naprava \Device\HarddiskVolume1
Jezik Slovenia
Abstrakcijska raven strojne opreme Različica = "5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"
Ime uporabnika  KATJA\Kjti
Časovni pas Central Europe Standard Time
Skupaj fizičnega pomnilnika  1.024,00 MB
Fizični pomnilnik na voljo  422,24 MB
Skupaj navideznega pomnilnika 2,00 GB
Navidezni pomnilnik na voljo 1,96 GB
Prostor ostranjevalne datoteke   3,90 GB
Ostranjevalna datoteka C:\pagefile.sys

[Strojna sredstva][Spori/skupna raba]

Sredstvo  Naprava
V/I vrata 0x00000000-0x00000CF7  PCI bus
V/I vrata 0x00000000-0x00000CF7  Direct memory access controller

V/I vrata 0x000003C0-0x000003DF  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port -
29A1
V/I vrata 0x000003C0-0x000003DF  NVIDIA GeForce 8500 GT

IRQ 21   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835
IRQ 21   Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC

IRQ 23   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
IRQ 23   Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836

IRQ 9 Microsoft ACPI-Compliant System
IRQ 9 SCSI/RAID Host Controller

IRQ  16  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1
IRQ  16  NVIDIA GeForce 8500 GT
IRQ  16  Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834
IRQ  16  Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
IRQ 16   Standard Dual Channel PCI IDE Controller

IRQ 18   Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
IRQ 18   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832

IRQ 19   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
IRQ 19   Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
IRQ 19   Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825

Pomnilniški naslov 0xC0000000-0xDFFFFFFF Intel(R) P965/G965 PCI Express Root
Port - 29A1
Pomnilniški naslov 0xC0000000-0xDFFFFFFF NVIDIA GeForce 8500 GT

Pomnilniški naslov 0xA0000-0xBFFFF PCI bus
Pomnilniški naslov 0xA0000-0xBFFFF Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port -
29A1
Pomnilniški naslov 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce 8500 GT

V/I vrata 0x000003B0-0x000003BB  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port -
29A1
V/I vrata 0x000003B0-0x000003BB  NVIDIA GeForce 8500 GT

Pomnilniški naslov 0xF8000000-0xFBFFFFFF Intel(R) P965/G965 PCI Express Root
Port - 29A1
Pomnilniški naslov 0xF8000000-0xFBFFFFFF NVIDIA GeForce 8500 GT


[DMA]

Sredstvo  Naprava   Stanje
Kanal 4  Direct memory access controller   OK
Kanal 2  Standard floppy disk controller   OK

[Vsiljena strojna oprema]

Naprava  ID naprave PNP

[V/I]

Sredstvo  Naprava   Stanje
0x00000000-0x00000CF7  PCI bus   OK
0x00000000-0x00000CF7  Direct memory access controller  OK
0x00000D00-0x0000FFFF  PCI bus   OK
0x0000D000-0x0000DFFF  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1 OK
0x000003B0-0x000003BB  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1 OK
0x000003B0-0x000003BB  NVIDIA GeForce 8500 GT OK
0x000003C0-0x000003DF  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1 OK
0x000003C0-0x000003DF  NVIDIA GeForce 8500 GT OK
0x0000DF00-0x0000DF7F  NVIDIA GeForce 8500 GT OK
0x0000FF00-0x0000FF1F  Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -
2834 OK
0x0000FE00-0x0000FE1F  Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -
2835 OK
0x0000B000-0x0000BFFF  Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
   OK
0x0000BCE8-0x0000BCEF  Standard Dual Channel PCI IDE Controller OK
0x0000BCDC-0x0000BCDF  Standard Dual Channel PCI IDE Controller OK
0x0000BCE0-0x0000BCE7  Standard  Dual  Channel PCI IDE Controller OK
0x0000BC00-0x0000BC03  Standard  Dual  Channel PCI IDE Controller OK
0x0000BCF0-0x0000BCFF  Standard  Dual  Channel PCI IDE Controller OK
0x0000FD00-0x0000FD1F  Intel(R)  ICH8  Family USB Universal Host Controller -
2830 OK
0x0000FC00-0x0000FC1F  Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -
2831 OK
0x0000FB00-0x0000FB1F  Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -
2832 OK
0x0000CE00-0x0000CEFF  Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
   OK
0x00000279-0x00000279  ISAPNP Read Data Port  OK
0x00000274-0x00000277  ISAPNP Read Data Port  OK
0x00000010-0x0000001F  Motherboard resources  OK
0x00000022-0x0000003F  Motherboard resources  OK
0x00000044-0x0000005F  Motherboard resources  OK
0x00000062-0x00000063  Motherboard resources  OK
0x00000065-0x0000006F  Motherboard resources  OK
0x00000074-0x0000007F  Motherboard resources  OK
0x00000091-0x00000093  Motherboard resources  OK
0x000000A2-0x000000BF  Motherboard resources  OK
0x000000E0-0x000000EF  Motherboard resources  OK
0x000004D0-0x000004D1  Motherboard resources  OK
0x00000A00-0x00000A7F  Motherboard resources  OK
0x00000880-0x0000088F  Motherboard resources  OK
0x00000020-0x00000021  Programmable interrupt controller OK
0x000000A0-0x000000A1  Programmable interrupt controller OK
0x00000080-0x00000090  Direct memory access controller  OK
0x00000094-0x0000009F  Direct memory access controller  OK
0x000000C0-0x000000DF  Direct memory access controller  OK
0x00000040-0x00000043  System timer   OK
0x00000070-0x00000073  System CMOS/real time clock  OK
0x00000061-0x00000061  System speaker  OK
0x000000F0-0x000000FF  Numeric data processor OK
0x000003F0-0x000003F5  Standard floppy disk controller  OK
0x000003F7-0x000003F7  Standard floppy disk controller  OK
0x000003F8-0x000003FF  Communications Port (COM1)  OK
0x000002F8-0x000002FF  Communications Port (COM2)  OK
0x00000378-0x0000037F  Printer Port (LPT1)   OK
0x00000778-0x0000077B  Printer Port (LPT1)   OK
0x00000400-0x000004BF  Motherboard resources  OK
0x0000FA00-0x0000FA07  Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller -
2820 OK
0x0000F900-0x0000F903  Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller -
2820 OK
0x0000F800-0x0000F807  Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller -
2820 OK
0x0000F700-0x0000F703  Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller -
2820 OK
0x0000F600-0x0000F60F  Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller -
2820 OK
0x0000F500-0x0000F50F  Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller -
2820 OK
0x00000500-0x0000051F  Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E  OK
0x0000F300-0x0000F307  Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller -
2825 OK
0x0000F200-0x0000F203  Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller -
2825 OK
0x0000F100-0x0000F107  Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller -
2825 OK
0x0000F000-0x0000F003  Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller -
2825 OK
0x0000EF00-0x0000EF0F  Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller -
2825 OK
0x0000EE00-0x0000EE0F  Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller -
2825 OK
0x0000FFE0-0x0000FFEF  SCSI/RAID Host Controller  OK

[IRQ-ji]

Sredstvo  Naprava   Stanje
IRQ 9 Microsoft ACPI-Compliant System   OK
IRQ 9 SCSI/RAID Host Controller   OK
IRQ 16   Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1 OK
IRQ 16   NVIDIA GeForce 8500 GT OK
IRQ 16   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -  2834  OK
IRQ 16   Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F  OK
IRQ 16   Standard Dual Channel PCI IDE Controller OK
IRQ 21   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -  2835  OK
IRQ 21   Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC    OK
IRQ 18   Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller -  283A  OK
IRQ 18   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -  2832  OK
IRQ 22   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio   OK
IRQ 23   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -  2830  OK
IRQ 23   Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller -  2836  OK
IRQ 19   Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller -  2831  OK
IRQ 19   Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller -  2820  OK
IRQ 19   Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller -  2825  OK
IRQ 0 System timer   OK
IRQ 8 System CMOS/real time clock  OK
IRQ 13   Numeric data processor OK
IRQ 6 Standard floppy disk controller   OK
IRQ 4 Communications Port (COM1)  OK
IRQ 3 Communications Port (COM2)  OK
IRQ 11   Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E  OK

[Pomnilnik]

Sredstvo  Naprava   Stanje
0xA0000-0xBFFFF  PCI bus   OK
0xA0000-0xBFFFF  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1 OK
0xA0000-0xBFFFF  NVIDIA GeForce 8500 GT OK
0xC0000-0xDFFFF  PCI bus   OK
0x3FF00000-0xFEBFFFFF  PCI bus   OK
0xF8000000-0xFBFFFFFF  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1 OK
0xF8000000-0xFBFFFFFF  NVIDIA GeForce 8500 GT OK
0xC0000000-0xDFFFFFFF  Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1 OK
0xC0000000-0xDFFFFFFF  NVIDIA GeForce 8500 GT OK
0xFA000000-0xFAFFFFFF  NVIDIA GeForce 8500 GT OK
0xFDFFF000-0xFDFFF3FF  Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller -
283A OK
0xFDFF8000-0xFDFFBFFF  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
   OK
0xFDB00000-0xFDBFFFFF  Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
   OK
0xFDC00000-0xFDCFFFFF  Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
   OK
0xFDBFE000-0xFDBFFFFF  Standard Dual Channel PCI IDE Controller OK
0xFDFFE000-0xFDFFE3FF  Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller -
2836 OK
0xFDEFF000-0xFDEFF0FF  Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
   OK
0xFFB80000-0xFFBFFFFF  Intel(R) 82802 Firmware Hub Device OK
0xFDFFD000-0xFDFFD0FF  Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E  OK
0xE0000000-0xEFFFFFFF  Motherboard resources  OK
0xF0000-0xF3FFF  System board   OK
0xF4000-0xF7FFF  System board   OK
0xF8000-0xFBFFF  System board   OK
0xFC000-0xFFFFF  System board   OK
0x3FEE0000-0x3FEFFFFF  System board   OK
0x0000-0x9FFFF  System board   OK
0x100000-0x3FEDFFFF   System board   OK
0xFEC00000-0xFEC00FFF  System board   OK
0xFED14000-0xFED1DFFF  System board   OK
0xFDFFC000-0xFDFFCBFF  System board   OK
0xFED20000-0xFED9FFFF  System board   OK
0xFEE00000-0xFEE00FFF  System board   OK
0xFFB00000-0xFFB7FFFF  System board   OK
0xFFF00000-0xFFFFFFFF  System board   OK
0xE0000-0xEFFFF  System board   OK

[Komponente][Večpredstavnost][Avdio kodeki]

KODEK Izdelovalec Opis Stanje    Datoteka  Različica  Velikost  Datum
izdelave
c:\windows\system32\iac25_32.ax   Intel Corporation Indeo® audio software  V
redu C:\WINDOWS\system32\IAC25_32.AX   2.05.53   195,00 KB (199.680 B)
   4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\msaud32.acm   Microsoft Corporation  Windows Media Audio
   V redu   C:\WINDOWS\system32\MSAUD32.ACM   8.00.00.4487   288,00
KB (294.912 B)  4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\ac3acm.acm   fccHandler AC-3 ACM Codec   V redu
   C:\WINDOWS\system32\AC3ACM.ACM   1, 40, 0, 0 116,00 KB (118.784 B)
   3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\msg723.acm   Microsoft Corporation  msg723.acm V redu
   C:\WINDOWS\system32\MSG723.ACM   4.4.3400  116,00 KB (118.784 B)
   13.7.2007 19:08
c:\windows\system32\lameacm.acm   http://www.mp3dev.org/ Lame ACM MP3 CODEC
v3.97b2   V redu   C:\WINDOWS\system32\LAMEACM.ACM   0.9.1 380,00 KB
(389.120 B) 3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\sirenacm.dll  Microsoft Corp.  Messenger Audio Codec  V
redu C:\WINDOWS\system32\SIRENACM.DLL   8.1.0178.00 49,86 KB (51.056 B)
   19.1.2007 11:53
c:\windows\system32\divxa32.acm   Kristal
StudioDFileDescription  DivX ;-) Audio  V redu
   C:\WINDOWS\system32\DIVXA32.ACM   4.2.00.0000 281,00 KB (287.744 B)
   3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\sl_anet.acm   Sipro Lab Telecom Inc. Sipro Lab Telecom
Audio Codec V redu   C:\WINDOWS\system32\SL_ANET.ACM   3.02 84,00 KB
(86.016 B) 4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\mp3fhg.acm   Fraunhofer Institut Integrierte
Schaltungen IIS  Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (Professional) v3.3.2   V
redu C:\WINDOWS\system32\MP3FHG.ACM    3, 4, 0, 0 227,00 KB (232.448 B)
   3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\l3codeca.acm  Fraunhofer Institut Integrierte
Schaltungen IIS  Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec V redu
   C:\WINDOWS\system32\L3CODECA.ACM  1, 9, 0, 0305   284,00 KB (290.816
B)  4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\vorbis.acm   HMS
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012897/ Ogg Vorbis Audio Codec V redu
   C:\WINDOWS\system32\VORBIS.ACM   0, 0, 3, 6 1,23 MB (1.294.336 B)
   3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\msg711.acm   Microsoft Corporation  msg711.acm V redu
   C:\WINDOWS\system32\MSG711.ACM   5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
   9,00 KB (9.216 B) 4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\tssoft32.acm  DSP GROUP, INC.  tssoft32.acm   V redu
   C:\WINDOWS\system32\TSSOFT32.ACM  1.01 8,00 KB (8.192 B) 4.8.2004
14:00
c:\windows\system32\msadp32.acm   Microsoft Corporation  msadp32.acm V redu
   C:\WINDOWS\system32\MSADP32.ACM   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-
2158) 14,50 KB (14.848 B)   4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\msgsm32.acm   Microsoft Corporation  msgsm32.acm V redu
   C:\WINDOWS\system32\MSGSM32.ACM   5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
   19,50 KB (19.968 B)   4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\imaadp32.acm  Microsoft Corporation  imaadp32.acm   V
redu C:\WINDOWS\system32\IMAADP32.ACM   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-
2158) 16,00 KB (16.384 B)   4.8.2004 14:00

[Video kodeki]

KODEK Izdelovalec Opis Stanje    Datoteka  Različica  Velikost  Datum
izdelave
c:\windows\system32\ff_vfw.dll   Ni na voljo ffdshow video encoder  V redu
   C:\WINDOWS\system32\FF_VFW.DLL   Ni na voljo 7,50 KB (7.680 B)
   3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\yv12vfw.dll   www.helixcommunity.org yv12vfw.dll V redu
   C:\WINDOWS\system32\YV12VFW.DLL   R1.02 212,00 KB (217.088 B)
   3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\xvidvfw.dll   Ni na voljo Xvid MPEG-4 Video Codec v1.2.0-
dev  V redu   C:\WINDOWS\system32\XVIDVFW.DLL   Ni na voljo 276,00 KB
(282.624 B) 3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\divx.dll DivX, Inc. DivX Pro 6.7.0   V redu
   C:\WINDOWS\system32\DIVX.DLL 6.7.0.28   722,50 KB (739.840 B)
   3.12.2007 11:44
c:\windows\system32\pvmjpg30.dll  Pegasus Imaging Corporation  PICVideo 3 M-
JPEG VfW Codec  V redu   C:\WINDOWS\system32\PVMJPG30.DLL  3.0.0.12
   392,00 KB (401.408 B)  3.12.2007 11:37
c:\windows\system32\ir50_32.dll   Intel Corporation Indeo® video 5.10 V redu
   C:\WINDOWS\system32\IR50_32.DLL   R.5.10.15.2.55  737,50 KB (755.200
B)  4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\iyuv_32.dll   Microsoft Corporation  iyuv_32.dll V redu
   C:\WINDOWS\system32\IYUV_32.DLL   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-
2158) 46,50 KB (47.616 B)   4.8.2004 2:56
c:\windows\system32\msh261.drv   Microsoft Corporation  msh261.drv V redu
   C:\WINDOWS\system32\MSH261.DRV   5.1.2600.2180   184,00 KB (188.416
B)  13.7.2007 19:07
c:\windows\system32\msh263.drv   Microsoft Corporation  msh263.drv V redu
   C:\WINDOWS\system32\MSH263.DRV   5.1.2600.2180   288,00 KB (294.912
B)  4.8.2004 2:56
c:\windows\system32\tsbyuv.dll   Microsoft Corporation  tsbyuv.dll V redu
   C:\WINDOWS\system32\TSBYUV.DLL   5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
   8,00 KB (8.192 B) 18.8.2001 0:36
c:\windows\system32\msyuv.dll Microsoft Corporation  msyuv.dll  V redu
   C:\WINDOWS\system32\MSYUV.DLL 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
   17,00 KB (17.408 B)   4.8.2004 2:56
c:\windows\system32\ir32_32.dll   Intel(R) Corporation  ir32_32.dll V redu
   C:\WINDOWS\system32\IR32_32.DLL   Ni na voljo 194,50 KB (199.168 B)
   4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\msrle32.dll   Microsoft Corporation  msrle32.dll V redu
   C:\WINDOWS\system32\MSRLE32.DLL   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-
2158) 11,00 KB (11.264 B)   4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\iccvid.dll   Radius Inc. iccvid.dll V redu
   C:\WINDOWS\system32\ICCVID.DLL   1.10.0.11  78,50 KB (80.384 B)
   4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\ir41_32.ax   Intel Corporation ir41_32.ax V redu
   C:\WINDOWS\system32\IR41_32.AX   4.51.16.03 828,50 KB (848.384 B)
   4.8.2004 14:00
c:\windows\system32\msvidc32.dll  Microsoft Corporation  msvidc32.dll   V
redu C:\WINDOWS\system32\MSVIDC32.DLL   5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
   25,00 KB (25.600 B)   4.8.2004 14:00

[CD-ROM]

Element   Vrednost
Pogon E:
Opis CD-ROM Drive
Naloženi medij  Ne
Vrsta medija   CD-ROM
Ime  Optiarc DVD RW AD-7173A
Izdelovalec (Standard CD-ROM drives)
Stanje   V redu
Hitrost prenosa  Ni na voljo
ID za ciljni SCSI 0
ID PNP naprave  IDE\CDROMOPTIARC_DVD_RW_AD-7173A_________________1-
01____\6&2A88CB96&0&0.0.0
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 48,38 KB (49.536 B), 4.8.2004 14:00)

Pogon J:
Opis CD-ROM Drive
Naloženi medij  Ne
Vrsta medija   CD-ROM
Ime  XL3314X LLR400W SCSI CdRom Device
Izdelovalec (Standard CD-ROM drives)
Stanje   V redu
Hitrost prenosa  Ni na voljo
ID za ciljni SCSI 0
ID PNP naprave  SCSI\CDROM&VEN_XL3314X&PROD_LLR400W&REV_1.0\5&36E5972&0&000

Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 48,38 KB (49.536 B), 4.8.2004 14:00)

Pogon K:
Opis CD-ROM Drive
Naloženi medij  Ne
Vrsta medija   CD-ROM
Ime  XL3314X LLR400W SCSI CdRom Device
Izdelovalec (Standard CD-ROM drives)
Stanje   V redu
Hitrost prenosa  Ni na voljo
ID za ciljni SCSI 1
ID PNP naprave  SCSI\CDROM&VEN_XL3314X&PROD_LLR400W&REV_1.0\5&36E5972&0&010

Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 48,38 KB (49.536 B), 4.8.2004 14:00)

[Zvočna naprava]

Element   Vrednost
Ime  Realtek High Definition Audio
Proizvajalec   Realtek
Stanje   V redu
ID PNP naprave
   HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1462F603&REV_1000\4&17F31A78&0&
0001
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\rtkhdaud.sys (5.10.00.5253 built by:
WinDDK, 4,07 MB (4.271.616 B), 13.7.2007 19:22)

[Ime za prikaz]

Element   Vrednost
Ime  NVIDIA GeForce 8500 GT
ID PNP naprave
   PCI\VEN_10DE&DEV_0421&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&1DA2E718&0&0008
Vrsta kartice   GeForce 8500 GT, NVIDIA združljiv
Opis kartice   NVIDIA GeForce 8500 GT
RAM kartice 512,00 MB (536.870.912 B)
Nameščeni gonilniki   nv4_disp.dll
Različica gonilnika   6.14.11.5819
INF datoteka   oem2.inf (nv4_NV3x odsek)
Barvne ravni   1
Vnosi barvne tabele   4294967296
Ločljivost 1280 x 1024 x 75 HZ
bitov/slikovno piko   32
Pomnilniški naslov   0xFA000000-0xFAFFFFFF
Pomnilniški naslov   0xC0000000-0xDFFFFFFF
Pomnilniški naslov   0xF8000000-0xFBFFFFFF
V/I vrata  0x0000DF00-0x0000DF7F
Kanal IRQ  IRQ 16
V/I vrata  0x000003B0-0x000003BB
V/I vrata  0x000003C0-0x000003DF
Pomnilniški naslov   0xA0000-0xBFFFF
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys (6.14.11.5819, 6,43 MB
(6.738.656 B), 13.7.2007 19:31)

[Infrardeče]

Element  Vrednost

[Vhod][Tipkovnica]

Element   Vrednost
Opis HID Keyboard Device
Ime  Izboljšana (101 ali 102 tipki)
Postavitev 00000424
ID PNP naprave  HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL01\7&1F54FBAC&0&0000
Število funkcijskih tipk   12
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 14,50 KB (14.848 B), 4.8.2004 14:00)

[Kazalna naprava]

Element   Vrednost
Vrsta strojne opreme  HID-compliant mouse
Število gumbov  5
Stanje   V redu
ID PNP naprave  HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL04\7&1F54FBAC&0&0003
Podprto upravljanje porabe  Ne
Prag dvoklika   6
Levičar/Desničar Delo z desno roko
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\mouhid.sys (5.1.2600.0
(XPClient.010817-1148), 11,88 KB (12.160 B), 17.8.2001 15:48)

Vrsta strojne opreme  USB Human Interface Device
Število gumbov  5
Stanje   V redu
ID PNP naprave  USB\VID_0458&PID_000E\5&143576DA&0&1
Podprto upravljanje porabe  Ne
Prag dvoklika   6
Levičar/Desničar Delo z desno roko
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys (5.1.2600.0
(XPClient.010817-1148), 9,38 KB (9.600 B), 4.8.2004 14:00)

[Modem]

Element   Vrednost
Ime  Nokia N70 USB Modem
Opis Nokia N70 USB Modem
ID naprave Modem0
Vrsta naprave   External Modem
Priključeno na  COM5
Odzivni način   Ni na voljo
ID PNP naprave  Ni na voljo
Ime ponudnika   Nokia
INF pot modema  oem10.inf
INF odsek modema ModemDeviceInstallN70
Slabovidno, izklopljeno X5
Slabovidno, vklopljeno X3
Stiskanje, izklopljeno +DS=0,0;
Stiskanje, vklopljeno  +DS=3,0;
Nadzor napak, vsiljen  Ni na voljo
Nadzor napak, izklopljen   Ni na voljo
Nadzor napak, vklopljen Ni na voljo
Nadzor pretoka, trdi  &K3
Nadzor pretoka, izklopljen  &K0
Nadzor pretoka, mehki  &K4
DCB  
Privzeto  <
Časovna omejitev nedejavnosti Ni na voljo
Modulacijski zvonec   B1
Modulacijski CCITT   B0
Prefiks   AT
Pulz P
Ponastavitev   ATZ<cr>
Ime odzivne tipke Nokia N70 USB Modem::Nokia::Nokia
Govorno klicanje Ni na voljo
Govorni način, izklopljen   Ni na voljo
Govorni način, vklopljen   Ni na voljo
Priprava govornega načina   Ni na voljo
Visoka glasnost zvočnikov   Ni na voljo
Nizka glasnost zvočnikov   Ni na voljo
Srednja glasnost zvočnikov  Ni na voljo
Oblika zapisa niza   Ni na voljo
Terminator <cr>
Ton  T

Ime  Nokia N70 USB Modem
Opis Nokia N70 USB Modem
ID naprave Modem1
Vrsta naprave   External Modem
Priključeno na  COM6
Odzivni način   Ni na voljo
ID PNP naprave  Ni na voljo
Ime ponudnika   Nokia
INF pot modema  oem10.inf
INF odsek modema ModemDeviceInstallN70
Slabovidno, izklopljeno X5
Slabovidno, vklopljeno X3
Stiskanje, izklopljeno +DS=0,0;
Stiskanje, vklopljeno  +DS=3,0;
Nadzor napak, vsiljen  Ni na voljo
Nadzor napak, izklopljen   Ni na voljo
Nadzor napak, vklopljen Ni na voljo
Nadzor pretoka, trdi  &K3
Nadzor pretoka, izklopljen  &K0
Nadzor pretoka, mehki  &K4
DCB  &#x001c;
Privzeto  <
Časovna omejitev nedejavnosti Ni na voljo
Modulacijski zvonec   B1
Modulacijski CCITT   B0
Prefiks   AT
Pulz P
Ponastavitev   ATZ<cr>
Ime odzivne tipke Nokia N70 USB Modem::Nokia::Nokia
Govorno klicanje Ni na voljo
Govorni način, izklopljen   Ni na voljo
Govorni način, vklopljen   Ni na voljo
Priprava govornega načina   Ni na voljo
Visoka glasnost zvočnikov   Ni na voljo
Nizka glasnost zvočnikov   Ni na voljo
Srednja glasnost zvočnikov  Ni na voljo
Oblika zapisa niza   Ni na voljo
Terminator <cr>
Ton  T

[Omrežje][Omrežna kartica/gonilnik]

Element   Vrednost
Ime  [00000001] RAS Async Adapter
Vrsta kartice   Ni na voljo
Vrsta izdelka   RAS Async Adapter
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  Ni na voljo
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   1
Ime storitve   AsyncMac
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov Ni na voljo

Ime  [00000002] WAN Miniport (L2TP)
Vrsta kartice   Ni na voljo
Vrsta izdelka   WAN Miniport (L2TP)
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_L2TPMINIPORT\0000
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   2
Ime storitve   Rasl2tp
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov Ni na voljo
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\rasl2tp.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 50,13 KB (51.328 B), 4.8.2004 14:00)
Ime  [00000003] WAN Miniport (PPTP)
Vrsta kartice   Prostrano omrežje (WAN)
Vrsta izdelka   WAN Miniport (PPTP)
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_PPTPMINIPORT\0000
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   3
Ime storitve   PptpMiniport
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov 50:50:54:50:30:30
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\raspptp.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 47,25 KB (48.384 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  [00000004] WAN Miniport (PPPOE)
Vrsta kartice   Prostrano omrežje (WAN)
Vrsta izdelka   WAN Miniport (PPPOE)
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_PPPOEMINIPORT\0000
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   4
Ime storitve   RasPppoe
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov 33:50:6F:45:30:30
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 40,50 KB (41.472 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  [00000005] Direct Parallel
Vrsta kartice   Ni na voljo
Vrsta izdelka   Direct Parallel
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_PTIMINIPORT\0000
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   5
Ime storitve   Raspti
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov Ni na voljo
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\raspti.sys (5.1.2600.0
(xpclient.010817-1148), 16,13 KB (16.512 B), 4.8.2004 14:00)
Ime  [00000006] WAN Miniport (IP)
Vrsta kartice   Ni na voljo
Vrsta izdelka   WAN Miniport (IP)
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_NDISWANIP\0000
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   6
Ime storitve   NdisWan
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov Ni na voljo
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 89,63 KB (91.776 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  [00393219] WAN Miniport (IP)
Vrsta kartice   Ni na voljo
Vrsta izdelka   WAN Miniport (IP)
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_NDISWANIP\0000
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   393219
Ime storitve   NdisWan
IP naslov  193.95.230.246
IP podomrežja   255.255.255.255
Privzeti IP prehod   193.95.230.246
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov 00:53:45:00:00:00
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 89,63 KB (91.776 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  [00000007] Packet Scheduler Miniport
Vrsta kartice   Ethernet 802.3
Vrsta izdelka   Packet Scheduler Miniport
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_PSCHEDMP\0000
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   7
Ime storitve
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov 8A:57:20:52:41:53
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\psched.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 67,50 KB (69.120 B), 4.8.2004 14:00)
Ime  [00000008] Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Vrsta kartice   Ethernet 802.3
Vrsta izdelka   Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Nameščeno  Da
ID PNP naprave
   PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_235C1462&REV_10\4&11B6166B&0&30F0
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   8
Ime storitve   RTL8023xp
IP naslov  192.168.2.10
IP podomrežja   255.255.255.0
Privzeti IP prehod   192.168.2.1
DHCP omogočeno  Da
DHCP strežnik   192.168.2.1
DHCP najem poteče 13.1.2008 11:27
DHCP najem pridobljen  12.1.2008 11:27
MAC naslov 00:19:DB:20:82:0A
V/I vrata  0x0000CE00-0x0000CEFF
Pomnilniški naslov   0xFDEFF000-0xFDEFF0FF
Kanal IRQ  IRQ 21
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\rtnicxp.sys (5,641,0209,2006 built by:
WinDDK, 79,50 KB (81.408 B), 13.7.2007 19:18)

Ime  [00000009] Packet Scheduler Miniport
Vrsta kartice   Ethernet 802.3
Vrsta izdelka   Packet Scheduler Miniport
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_PSCHEDMP\0001
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   9
Ime storitve
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov 00:19:DB:20:82:0A
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\psched.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 67,50 KB (69.120 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  [00000010] HomeQOS Miniport
Vrsta kartice   Ethernet 802.3
Vrsta izdelka   HomeQOS Miniport
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_HOMEQOSMP\0000
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   10
Ime storitve
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov 00:19:DB:20:82:0A
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\homeqos.sys (1.81.0.0, 35,25 KB
(36.096 B), 20.1.2004 21:09)

Ime  [00000011] HomeQOS Miniport
Vrsta kartice   Ethernet 802.3
Vrsta izdelka   HomeQOS Miniport
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  ROOT\MS_HOMEQOSMP\0001
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   11
Ime storitve
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Ne
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov 8A:57:20:52:41:53
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\homeqos.sys (1.81.0.0, 35,25 KB
(36.096 B), 20.1.2004 21:09)

Ime  [00000012] 1394 Net Adapter
Vrsta kartice   Ni na voljo
Vrsta izdelka   1394 Net Adapter
Nameščeno  Da
ID PNP naprave  Ni na voljo
Zadnja ponastavitev   12.1.2008 11:26
Indeks   12
Ime storitve   NIC1394
IP naslov  Ni na voljo
IP podomrežja   Ni na voljo
Privzeti IP prehod   Ni na voljo
DHCP omogočeno  Da
DHCP strežnik   Ni na voljo
DHCP najem poteče Ni na voljo
DHCP najem pridobljen  Ni na voljo
MAC naslov Ni na voljo

[Protokol]

Element   Vrednost
Ime  NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]]
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   16 B
Največja velikost sporočila  0 B
Sporočilno usmerjeno  Ne
Najmanjša velikost naslova  16 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov  Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira  pospešene podatke   Da
Podpira  gladko zapiranje   Da
Podpira  zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira  večkratno oddajanje  Ne

Ime  NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]]
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   16 B
Največja velikost sporočila  63,93 KB (65.467 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  16 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Da

Ime  NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider]
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   16 B
Največja velikost sporočila  63,93 KB (65.467 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  16 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Da
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Da

Ime  NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider]
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   16 B
Največja velikost sporočila  0 B
Sporočilno usmerjeno  Ne
Najmanjša velikost naslova  16 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov  Ne
Podpira šifriranje   Da
Podpira pospešene podatke   Da
Podpira gladko zapiranje   Da
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD Tcpip [TCP/IP]
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   16 B
Največja velikost sporočila  0 B
Sporočilno usmerjeno  Ne
Najmanjša velikost naslova  16 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov  Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Da
Podpira gladko zapiranje   Da
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD Tcpip [UDP/IP]
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   16 B
Največja velikost sporočila  63,93 KB (65.467 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  16 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Da

Ime  RSVP UDP Service Provider
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   16 B
Največja velikost sporočila  63,93 KB (65.467 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  16 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Da
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Da

Ime  RSVP TCP Service Provider
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   16 B
Največja velikost sporočila  0 B
Sporočilno usmerjeno  Ne
Najmanjša velikost naslova  16 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov  Ne
Podpira šifriranje   Da
Podpira pospešene podatke   Da
Podpira gladko zapiranje   Da
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{39EDEE0B-730C-4DEE-8AA5-
FAE82880BFB7}] SEQPACKET 5
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{39EDEE0B-730C-4DEE-8AA5-
FAE82880BFB7}] DATAGRAM 5
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C94CDE91-D67A-49DC-B4A1-
B8DEBC2D7CB0}] SEQPACKET 0
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C94CDE91-D67A-49DC-B4A1-
B8DEBC2D7CB0}] DATAGRAM 0
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{34332DB3-52D8-4AE1-937B-
4E325E6F4E8F}] SEQPACKET 1
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{34332DB3-52D8-4AE1-937B-
4E325E6F4E8F}] DATAGRAM 1
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{D7FCB3E9-939F-4CF0-A75A-
CA5520B9AE07}] SEQPACKET 2
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{D7FCB3E9-939F-4CF0-A75A-
CA5520B9AE07}] DATAGRAM 2
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F71E4822-6BB4-4923-9698-
5B41F54D3E4B}] SEQPACKET 3
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F71E4822-6BB4-4923-9698-
5B41F54D3E4B}] DATAGRAM 3
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{DF69B2FA-7933-45AF-A742-
065ACE5833D4}] SEQPACKET 4
Brezpovezavna storitev Ne
Zajamčena dostava Da
Zajamčena zaporednost  Da
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Ne
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

Ime  MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{DF69B2FA-7933-45AF-A742-
065ACE5833D4}] DATAGRAM 4
Brezpovezavna storitev Da
Zajamčena dostava Ne
Zajamčena zaporednost  Ne
Največja velikost naslova   20 B
Največja velikost sporočila  62,50 KB (64.000 B)
Sporočilno usmerjeno  Da
Najmanjša velikost naslova  20 B
Psevdotokovno usmerjeno Ne
Podpira oddajanje Da
Podpira vzpostavljanje povezave podatkov Ne
Podpira prekinjanje povezave podatkov   Ne
Podpira šifriranje   Ne
Podpira pospešene podatke   Ne
Podpira gladko zapiranje   Ne
Podpira zajamčeno pasovno širino  Da
Podpira večkratno oddajanje  Ne

[WinSock]

Element   Vrednost
Datoteka   c:\windows\system32\winsock.dll
Velikost   2,80 KB (2.864 B)
Različica  3.10

Datoteka   c:\windows\system32\wsock32.dll
Velikost   22,00 KB (22.528 B)
Različica  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

[Vrata][Serijska]

Element   Vrednost
Ime  Communications Port (COM1)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  ACPI\PNP0501\1
Največja velikost vhodnega medpomnilnika 0
Največja velikost izhodnega medpomnilnika Ne
Hitrost prenosa nastavitvene tabele Da
Podatkovni biti nastavitvene tabele Da
Nadzor pretoka nastavitvene tabele Da
Pariteta nastavitvene tabele Da
Preverjanje paritete nastavitvene tabele Da
Zaključni biti nastavitvene tabele Da
RLSD nastavitvene tabele   Da
Podpira RLSD   Da
Podpira 16-bitni način Ne
Podpira posebne znake  Ne
Hitrost prenosa v baudih   9600
Bitov/Bajtov   8
Zaključni biti  1
Pariteta  Brez
Zasedeno  Ne
Prekini branje/pisanje ob napaki  Ne
Omogočen binarni način Da
Nadaljevanje XMit na XOff   Ne
Nadzor CTS izhodnega toka   Ne
Prezri NULL bajte Ne
Nadzor DSR izhodnega toka   0
DSR občutljivost 0
Vrsta nadzora DTR toka Omogočen
EOF znak  0
Zamenjalni znak napake 0
Zamenjava napake omogočena  Ne
Dogodkovni znak  0
Omogočeno preverjanje paritete   Ne
Vrsta nadzora RTS toka Omogoči
XOff znak  19
Prag za XOffXMit 512
XOn znak  17
Prag za XOnXMit  2048
Nadzor vhodnega toka XOnXOff 0
Nadzor izhodnega toka XOnXOff 0
V/I vrata  0x000003F8-0x000003FF
Kanal IRQ  IRQ 4
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\serial.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 63,38 KB (64.896 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Communications Port (COM2)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  ACPI\PNP0501\2
Največja velikost vhodnega medpomnilnika 0
Največja velikost izhodnega medpomnilnika Ne
Hitrost prenosa nastavitvene tabele Da
Podatkovni biti nastavitvene tabele Da
Nadzor pretoka nastavitvene tabele Da
Pariteta nastavitvene tabele Da
Preverjanje paritete nastavitvene tabele Da
Zaključni biti nastavitvene tabele Da
RLSD nastavitvene tabele   Da
Podpira RLSD   Da
Podpira 16-bitni način Ne
Podpira posebne znake  Ne
Hitrost prenosa v baudih   9600
Bitov/Bajtov   8
Zaključni biti  1
Pariteta  Brez
Zasedeno  Ne
Prekini branje/pisanje ob napaki  Ne
Omogočen binarni način Da
Nadaljevanje XMit na XOff   Ne
Nadzor CTS izhodnega toka   Ne
Prezri NULL bajte Ne
Nadzor DSR izhodnega toka   0
DSR občutljivost 0
Vrsta nadzora DTR toka Omogočen
EOF znak  0
Zamenjalni znak napake 0
Zamenjava napake omogočena  Ne
Dogodkovni znak  0
Omogočeno preverjanje paritete   Ne
Vrsta nadzora RTS toka Omogoči
XOff znak  19
Prag za XOffXMit 512
XOn znak  17
Prag za XOnXMit  2048
Nadzor vhodnega toka XOnXOff 0
Nadzor izhodnega toka XOnXOff 0
V/I vrata  0x000002F8-0x000002FF
Kanal IRQ  IRQ 3
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\serial.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 63,38 KB (64.896 B), 4.8.2004 14:00)

[Paralelna]

Element   Vrednost
Ime  LPT1
ID PNP naprave  ACPI\PNP0400\4&6CD354D&0
V/I vrata  0x00000378-0x0000037F
V/I vrata  0x00000778-0x0000077B
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\parport.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 78,25 KB (80.128 B), 4.8.2004 0:59)

[Shramba][Pogoni]

Element   Vrednost
Pogon C:
Opis Lokalni trdi disk
Stisnjen  Ne
Datotečni sistem NTFS
Velikost  58,59 GB (62.915.133.440 B)
Nezaseden prostor 26,93 GB (28.911.996.928 B)
Ime nosilca
Serijska številka nosilca   B078C57F

Pogon D:
Opis Lokalni trdi disk
Stisnjen  Ne
Datotečni sistem NTFS
Velikost  239,49 GB (257.155.121.152 B)
Nezaseden prostor 119,40 GB (128.206.266.368 B)
Ime nosilca
Serijska številka nosilca   E49128B6

Pogon E:
Opis CD-ROM disk

Pogon J:
Opis CD-ROM disk

Pogon K:
Opis CD-ROM disk

[Diski]
Element   Vrednost
Opis Disk drive
Proizvajalec   (Standard disk drives)
Model WDC WD3200AAKS-75SBA0
Bajtov/Sektor   512
Naloženi medij  Da
Vrsta medija   Fixed&#x0009;hard disk media
Particije  2
SCSI vodilo 0
SCSI logična enota   0
SCSI vrata 3
ID SCSI cilja   0
Sektorji/Sled   63
Velikost  298,09 GB (320.070.320.640 B)
Skupaj cilindrov 38.913
Skupaj sektorjev 625.137.345
Skupaj sledi   9.922.815
Sledi/Cilinder  255
Particija  Disk št. 0, particija št. 0
Velikost particije   58,59 GB (62.915.134.464 B)
Začetni odmik particije 32.256 bajtov
Particija  Disk št. 0, particija št. 1
Velikost particije   239,49 GB (257.155.153.920 B)
Začetni odmik particije 62.915.166.720 bajtov

[SCSI]

Element   Vrednost
Ime  SCSI/RAID Host Controller
Proizvajalec   (Standard mass storage controllers)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  ACPI\PNPA000\4&5D18F2DF&0
V/I vrata  0x0000FFE0-0x0000FFEF
Kanal IRQ  IRQ 9

[IDE]

Element   Vrednost
Ime  Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Proizvajalec   (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Stanje   V redu
ID PNP naprave
   PCI\VEN_197B&DEV_2361&SUBSYS_72351462&REV_02\4&360A6F46&0&00E0
V/I vrata  0x0000BCE8-0x0000BCEF
V/I vrata  0x0000BCDC-0x0000BCDF
V/I vrata  0x0000BCE0-0x0000BCE7
V/I vrata  0x0000BC00-0x0000BC03
V/I vrata  0x0000BCF0-0x0000BCFF
Pomnilniški naslov   0xFDBFE000-0xFDBFFFFF
Kanal IRQ  IRQ 16
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\pciide.sys (5.1.2600.0
(XPClient.010817-1148), 3,25 KB (3.328 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Primary IDE Channel
Proizvajalec   (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  PCIIDE\IDECHANNEL\5&92138DA&0&0
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 93,13 KB (95.360 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Secondary IDE Channel
Proizvajalec   (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  PCIIDE\IDECHANNEL\5&92138DA&0&1
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 93,13 KB (95.360 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Proizvajalec   Intel
Stanje   V redu
ID PNP naprave  PCI\VEN_8086&DEV_2820&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FA

V/I vrata  0x0000FA00-0x0000FA07
V/I vrata  0x0000F900-0x0000F903
V/I vrata  0x0000F800-0x0000F807
V/I vrata  0x0000F700-0x0000F703
V/I vrata  0x0000F600-0x0000F60F
V/I vrata  0x0000F500-0x0000F50F
Kanal IRQ  IRQ 19
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\pciide.sys (5.1.2600.0
(XPClient.010817-1148), 3,25 KB (3.328 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Primary IDE Channel
Proizvajalec   (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  PCIIDE\IDECHANNEL\4&2C469FD1&0&0
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 93,13 KB (95.360 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Secondary IDE Channel
Proizvajalec   (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  PCIIDE\IDECHANNEL\4&2C469FD1&0&1
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 93,13 KB (95.360 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Proizvajalec   Intel
Stanje   V redu
ID PNP naprave  PCI\VEN_8086&DEV_2825&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FD

V/I vrata  0x0000F300-0x0000F307
V/I vrata  0x0000F200-0x0000F203
V/I vrata  0x0000F100-0x0000F107
V/I vrata  0x0000F000-0x0000F003
V/I vrata  0x0000EF00-0x0000EF0F
V/I vrata  0x0000EE00-0x0000EE0F
Kanal IRQ  IRQ 19
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\pciide.sys (5.1.2600.0
(XPClient.010817-1148), 3,25 KB (3.328 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Primary IDE Channel
Proizvajalec   (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  PCIIDE\IDECHANNEL\4&22872784&0&0
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 93,13 KB (95.360 B), 4.8.2004 14:00)

Ime  Secondary IDE Channel
Proizvajalec   (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Stanje   V redu
ID PNP naprave  PCIIDE\IDECHANNEL\4&22872784&0&1
Gonilnik  c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (5.1.2600.2180
(xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 93,13 KB (95.360 B), 4.8.2004 14:00)

[Tiskanje]

Ime  Gonilnik  Ime vrat  Ime strežnika
Microsoft Office Document Image Writer  Microsoft Office Document Image
Writer Driver   Microsoft Document Imaging Writer Port:
HP DeskJet 710C  HP DeskJet 710C  LPT1:

[Naprave s težavami]

Naprava   ID naprave PNP  Koda napake
USB Mass Storage Device USB\VID_058F&PID_6362\058F312D81B  47
Nokia N70  ROOT\WPD\0000   Ta naprava je onemogočena.
Nokia N70  ROOT\WPD\0001   Ta naprava je onemogočena.

[USB]

Naprava   ID naprave PNP
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834
   PCI\VEN_8086&DEV_2834&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D0
USB Root Hub   USB\ROOT_HUB\4&A3D7476&0
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835
   PCI\VEN_8086&DEV_2835&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D1
USB Root Hub   USB\ROOT_HUB\4&1FACBCE9&0
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
   PCI\VEN_8086&DEV_283A&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D7
USB Root Hub   USB\ROOT_HUB20\4&2C4AAD73&0
USB Mass Storage Device USB\VID_058F&PID_6362\058F312D81B
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
   PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&E8
USB Root Hub   USB\ROOT_HUB\4&308A5AF9&0
SUPGERGATE Composite USB Device   USB\VID_05D5&PID_6782\5&1D8781F7&0&2
SUPERGATE USB Keyboard with PS/2 Mouse Port
   USB\VID_05D5&PID_6782&MI_00\6&31DFE72B&0&0000
HID Keyboard Device   HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL01\7&1F54FBAC&0&0000
HID-compliant device  HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL02\7&1F54FBAC&0&0001
HID-compliant consumer control device
   HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL03\7&1F54FBAC&0&0002
HID-compliant mouse   HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL04\7&1F54FBAC&0&0003
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
   PCI\VEN_8086&DEV_2831&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&E9
USB Root Hub   USB\ROOT_HUB\4&735FE7F&0
USB Human Interface Device  USB\VID_0458&PID_000E\5&143576DA&0&1
HID-compliant mouse   HID\VID_0458&PID_000E\6&D263E9E&0&0000
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832
   PCI\VEN_8086&DEV_2832&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&EA
USB Root Hub   USB\ROOT_HUB\4&13EFE163&0
Generic USB Hub  USB\VID_058F&PID_9254\5&39D34B56&0&1
Hewlett-Packard ScanJet 3400C USB\VID_03F0&PID_0405\MY08Z2135TTG
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836
   PCI\VEN_8086&DEV_2836&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&EF
USB Root Hub   USB\ROOT_HUB20\4&7D12745&0

[Programsko okolje][Sistemski gonilniki]

Ime  Opis Datoteka   Vrsta Začeto   Zagonski način  Stanje   Stanje
   Nadzor napak   Sprejmi začasno zaustavitev  Sprejmi zaustavitev
abiosdsk  Abiosdsk  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
abp480n5  abp480n5  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
acpi Microsoft ACPI Driver  c:\windows\system32\drivers\acpi.sys
   Gonilnik jedra  Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
acpiec   ACPIEC   c:\windows\system32\drivers\acpiec.sys  Gonilnik
jedra Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
adpu160m  adpu160m  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
aec  Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller
   c:\windows\system32\drivers\aec.sys Gonilnik jedra  Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
afd  AFD  c:\windows\system32\drivers\afd.sys Gonilnik jedra  Da  Sistem
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
aha154x   Aha154x   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
aic78u2   aic78u2   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
aic78xx   aic78xx   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
aliide   AliIde   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
amon AMON c:\windows\system32\drivers\amon.sys    Gonilnik jedra  Da
   Samodejno  Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
amsint   amsint   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
arp1394   1394 ARP Client Protocol
   c:\windows\system32\drivers\arp1394.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
asc  asc  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu
   Običajna  Ne  Ne
asc3350p  asc3350p  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
asc3550   asc3550   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
aspi Advanced SCSI Programming Interface Driver
   \??\c:\windows\system32\drivers\aspi32.sys   Gonilnik jedra  Ne
   Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
asyncmac  RAS Asynchronous Media Driver
   c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
atapi Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller
   c:\windows\system32\drivers\atapi.sys   Gonilnik jedra  Da  Zagon
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
atdisk   Atdisk   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
atmarpc   ATM ARP Client Protocol c:\windows\system32\drivers\atmarpc.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne
   Ne
audstub   Audio Stub Driver c:\windows\system32\drivers\audstub.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
beep Beep c:\windows\system32\drivers\beep.sys    Gonilnik jedra  Da
   Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
cardex   Cardex   \??\c:\windows\system32\drivers\tbpanel.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne
   Ne
cbidf2k   cbidf2k   c:\windows\system32\drivers\cbidf2k.sys Gonilnik
jedra Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
cd20xrnt  cd20xrnt  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
cdaudio   Cdaudio   c:\windows\system32\drivers\cdaudio.sys Gonilnik
jedra Ne  Sistem   Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
cdfs Cdfs c:\windows\system32\drivers\cdfs.sys    Gonilnik datotečnega
sistema   Da  Onemogočeno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
cdrom CD-ROM Driver   c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys   Gonilnik
jedra Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
changer   Changer   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Sistem
   Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
cmdide   CmdIde   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
cpqarray  Cpqarray  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
dac960nt  dac960nt  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
disk Disk Driver c:\windows\system32\drivers\disk.sys    Gonilnik jedra
   Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
dmboot   dmboot   c:\windows\system32\drivers\dmboot.sys  Gonilnik
jedra Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
dmio Logical Disk Manager Driver  c:\windows\system32\drivers\dmio.sys
   Gonilnik jedra  Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
dmload   dmload   c:\windows\system32\drivers\dmload.sys  Gonilnik
jedra Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
dmusic   Microsoft Kernel DLS Syntheiszer
   c:\windows\system32\drivers\dmusic.sys  Gonilnik jedra  Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
dpti2o   dpti2o   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
drmkaud   Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler
   c:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
fastfat   Fastfat   c:\windows\system32\drivers\fastfat.sys Gonilnik
datotečnega sistema   Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu    Običajna
   Ne  Ne
fdc  Floppy Disk Controller Driver c:\windows\system32\drivers\fdc.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
fips Fips c:\windows\system32\drivers\fips.sys    Gonilnik jedra  Da
   Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
flpydisk  Flpydisk  c:\windows\system32\drivers\flpydisk.sys Gonilnik
jedra Ne  Sistem   Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
fltmgr   FltMgr   c:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys  Gonilnik
datotečnega sistema   Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
ftdisk   Volume Manager Driver  c:\windows\system32\drivers\ftdisk.sys
   Gonilnik jedra  Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
gmsipci   GMSIPCI   \??\e:\install\gmsipci.sys  Gonilnik jedra  Ne
   Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
gpc  Generic Packet Classifier   c:\windows\system32\drivers\msgpc.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
hdaudbus  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
   c:\windows\system32\drivers\hdaudbus.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
hidusb   Microsoft HID Class Driver
   c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys  Gonilnik jedra  Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Prezri   Ne  Da
homeqos   HomeQOS Miniport c:\windows\system32\drivers\homeqos.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
hpn  hpn  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu
   Običajna  Ne  Ne
http HTTP c:\windows\system32\drivers\http.sys    Gonilnik jedra  Da
   Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
i2omgmt   i2omgmt   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Sistem
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
i2omp i2omp Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu
   Običajna  Ne  Ne
imapi CD-Burning Filter Driver   c:\windows\system32\drivers\imapi.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
ini910u   ini910u   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
intcazaudaddservice   Service for Realtek HD Audio (WDM)
   c:\windows\system32\drivers\rtkhdaud.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
intelide  IntelIde  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
intelppm  Intel Processor Driver c:\windows\system32\drivers\intelppm.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
ip6fw IPv6 Windows Firewall Driver c:\windows\system32\drivers\ip6fw.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne
   Ne
ipfilterdriver  IP Traffic Filter Driver
   c:\windows\system32\drivers\ipfltdrv.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
ipinip   IP in IP Tunnel Driver c:\windows\system32\drivers\ipinip.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne
   Ne
ipnat IP Network Address Translator c:\windows\system32\drivers\ipnat.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
ipsec IPSEC driver   c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys   Gonilnik
jedra Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
irenum   IR Enumerator Service  c:\windows\system32\drivers\irenum.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne
   Ne
isapnp   PnP ISA/EISA Bus Driver c:\windows\system32\drivers\isapnp.sys
   Gonilnik jedra  Da  Zagon Se izvaja  V redu   Kritična  Ne
   Da
jukebox3  Jukebox3  c:\windows\system32\drivers\ctpdusb.sys Gonilnik
jedra Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
kbdclass  Keyboard Class Driver  c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
kbdhid   Keyboard HID Driver   c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Prezri
   Ne  Da
kmixer   Microsoft Kernel Wave Audio Mixer
   c:\windows\system32\drivers\kmixer.sys  Gonilnik jedra  Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
ksecdd   KSecDD   c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys  Gonilnik
jedra Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
lbrtfdc   lbrtfdc   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Sistem
   Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
marvinbus  Pinnacle Marvin Bus   c:\windows\system32\drivers\marvinbus.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
mnmdd mnmdd c:\windows\system32\drivers\mnmdd.sys   Gonilnik jedra  Da
   Sistem   Se izvaja  V redu   Prezri   Ne  Da
modem Modem c:\windows\system32\drivers\modem.sys   Gonilnik jedra  Ne
   Ročno Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
mouclass  Mouse Class Driver   c:\windows\system32\drivers\mouclass.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
mouhid   Mouse HID Driver c:\windows\system32\drivers\mouhid.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Prezri   Ne
   Da
mountmgr  MountMgr  c:\windows\system32\drivers\mountmgr.sys Gonilnik
jedra Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
mraid35x  mraid35x  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
mrxdav   WebDav Client Redirector
   c:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys  Gonilnik datotečnega sistema
   Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
mrxsmb   MRXSMB   c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys  Gonilnik
datotečnega sistema   Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
msfs Msfs c:\windows\system32\drivers\msfs.sys    Gonilnik datotečnega
sistema   Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
mskssrv   Microsoft Streaming Service Proxy
   c:\windows\system32\drivers\mskssrv.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
mspclock  Microsoft Streaming Clock Proxy
   c:\windows\system32\drivers\mspclock.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
mspqm Microsoft Streaming Quality Manager Proxy
   c:\windows\system32\drivers\mspqm.sys   Gonilnik jedra  Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
mssmbios  Microsoft System Management BIOS Driver
   c:\windows\system32\drivers\mssmbios.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
mup  Mup  c:\windows\system32\drivers\mup.sys Gonilnik datotečnega sistema
   Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
ndis NDIS System Driver    c:\windows\system32\drivers\ndis.sys
   Gonilnik jedra  Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
ndistapi  Remote Access NDIS TAPI Driver
   c:\windows\system32\drivers\ndistapi.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
ndisuio   NDIS Usermode I/O Protocol
   c:\windows\system32\drivers\ndisuio.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
ndiswan   Remote Access NDIS WAN Driver
   c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
ndproxy   NDIS Proxy c:\windows\system32\drivers\ndproxy.sys Gonilnik
jedra Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
netbios   NetBIOS Interface c:\windows\system32\drivers\netbios.sys
   Gonilnik datotečnega sistema Da   Sistem   Se izvaja  V redu
   Običajna  Ne  Da
netbt NetBios over Tcpip   c:\windows\system32\drivers\netbt.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
nic1394   1394 Net Driver  c:\windows\system32\drivers\nic1394.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne
   Ne
nmwcd Nokia USB Phone Parent c:\windows\system32\drivers\nmwcd.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne
   Ne
nmwcdc   Nokia USB Generic c:\windows\system32\drivers\nmwcdc.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Prezri   Ne
   Ne
nmwcdcm   Nokia USB Modem  c:\windows\system32\drivers\nmwcdcm.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Prezri   Ne
   Ne
nod32drv  nod32drv  c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys Gonilnik
jedra Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
npfs Npfs c:\windows\system32\drivers\npfs.sys    Gonilnik datotečnega
sistema   Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
ntaccess  NTACCESS  \??\e:\ntaccess.sys   Gonilnik jedra  Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
ntfs Ntfs c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys    Gonilnik datotečnega
sistema   Da  Onemogočeno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
null Null c:\windows\system32\drivers\null.sys    Gonilnik jedra  Da
   Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
nv  nv  c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys Gonilnik jedra   Da
   Ročno Se izvaja  V redu   Prezri   Ne  Da
nwlnkflt  IPX Traffic Filter Driver
   c:\windows\system32\drivers\nwlnkflt.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
nwlnkfwd  IPX Traffic Forwarder Driver
   c:\windows\system32\drivers\nwlnkfwd.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
ohci1394  NEC FireWarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
   c:\windows\system32\drivers\ohci1394.sys Gonilnik jedra   Da  Zagon
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
parport   Parallel port driver  c:\windows\system32\drivers\parport.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
partmgr   PartMgr   c:\windows\system32\drivers\partmgr.sys Gonilnik
jedra Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
parvdm   ParVdm   c:\windows\system32\drivers\parvdm.sys  Gonilnik
jedra Da  Samodejno  Se izvaja  V redu   Prezri   Ne  Da
pci  PCI Bus Driver  c:\windows\system32\drivers\pci.sys Gonilnik jedra
   Da  Zagon Se izvaja  V redu   Kritična  Ne  Da
pcidump   PCIDump   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Sistem
   Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
pciide   PCIIde   c:\windows\system32\drivers\pciide.sys  Gonilnik
jedra Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
pclepci   PCLEPCI   \??\c:\windows\system32\drivers\pclepci.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
pcmcia   Pcmcia   c:\windows\system32\drivers\pcmcia.sys  Gonilnik
jedra Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
pdcomp   PDCOMP   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V
redu Prezri    Ne  Ne
pdframe   PDFRAME   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V
redu Prezri    Ne  Ne
pdreli   PDRELI   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V
redu Prezri    Ne  Ne
pdrframe  PDRFRAME  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V
redu Prezri    Ne  Ne
perc2 perc2 Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu
   Običajna  Ne  Ne
perc2hib  perc2hib  Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
pfc  Padus ASPI Shell c:\windows\system32\drivers\pfc.sys Gonilnik jedra
   Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
pptpminiport   WAN Miniport (PPTP)
   c:\windows\system32\drivers\raspptp.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
pqntdrv   PQNTDrv   c:\windows\system32\drivers\pqntdrv.sys Gonilnik
jedra Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Prezri   Ne  Da
psched   QoS Packet Scheduler  c:\windows\system32\drivers\psched.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
ptilink   Direct Parallel Link Driver
   c:\windows\system32\drivers\ptilink.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
pxhelp20  PxHelp20  c:\windows\system32\drivers\pxhelp20.sys Gonilnik
jedra Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
ql1080   ql1080   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
ql10wnt   Ql10wnt   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
ql12160   ql12160   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
ql1240   ql1240   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
ql1280   ql1280   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
rasacd   Remote Access Auto Connection Driver
   c:\windows\system32\drivers\rasacd.sys  Gonilnik jedra  Da  Sistem
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
rasl2tp   WAN Miniport (L2TP)   c:\windows\system32\drivers\rasl2tp.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
raspppoe  Remote Access PPPOE Driver
   c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
raspti   Direct Parallel  c:\windows\system32\drivers\raspti.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
rdbss Rdbss c:\windows\system32\drivers\rdbss.sys   Gonilnik datotečnega
sistema   Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
rdpcdd   RDPCDD   c:\windows\system32\drivers\rdpcdd.sys  Gonilnik
jedra Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Prezri   Ne  Da
rdpdr Terminal Server Device Redirector Driver
   c:\windows\system32\drivers\rdpdr.sys   Gonilnik jedra  Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
rdpwd RDPWD c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys   Gonilnik jedra  Ne
   Ročno Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
redbook   Digital CD Audio Playback Filter Driver
   c:\windows\system32\drivers\redbook.sys Gonilnik jedra   Da  Sistem
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
rtl8023xp  Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS XP Driver
   c:\windows\system32\drivers\rtnicxp.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
scdemu   SCDEmu   c:\windows\system32\drivers\scdemu.sys  Gonilnik
jedra Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
se2ebus   Sony Ericsson Device 046 Driver driver (WDM)
   c:\windows\system32\drivers\se2ebus.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
secdrv   Secdrv   c:\windows\system32\drivers\secdrv.sys  Gonilnik
jedra Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
serenum   Serenum Filter Driver  c:\windows\system32\drivers\serenum.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
serial   Serial port driver   c:\windows\system32\drivers\serial.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Prezri
   Ne  Da
setupntglm7x   SetupNTGLM7X   \??\e:\ntglm7x.sys   Gonilnik jedra
   Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
sfloppy   Sfloppy   c:\windows\system32\drivers\sfloppy.sys Gonilnik
jedra Ne  Sistem   Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
simbad   Simbad   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
sparrow   Sparrow   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
splitter  Microsoft Kernel Audio Splitter
   c:\windows\system32\drivers\splitter.sys Gonilnik jedra   Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
sptd sptd c:\windows\system32\drivers\sptd.sys    Gonilnik jedra  Da
   Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
sr  System Restore Filter Driver c:\windows\system32\drivers\sr.sys
   Gonilnik datotečnega sistema Da   Zagon Se izvaja  V redu
   Običajna  Ne  Da
srv  Srv  c:\windows\system32\drivers\srv.sys Gonilnik datotečnega sistema
   Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
swenum   Software Bus Driver   c:\windows\system32\drivers\swenum.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
swmidi   Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer
   c:\windows\system32\drivers\swmidi.sys  Gonilnik jedra  Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
symc810   symc810   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
symc8xx   symc8xx   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
sym_hi   sym_hi   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
sym_u3   sym_u3   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
sysaudio  Microsoft Kernel System Audio Device
   c:\windows\system32\drivers\sysaudio.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
tbpanel   TBPanel   c:\windows\system32\drivers\tbpanel.sys Gonilnik
jedra Da  Samodejno  Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
tcpip TCP/IP Protocol Driver c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
tdpipe   TDPIPE   c:\windows\system32\drivers\tdpipe.sys  Gonilnik
jedra Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
tdtcp TDTCP c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys   Gonilnik jedra  Ne
   Ročno Ustavljeno V redu    Prezri   Ne  Ne
termdd   Terminal Device Driver c:\windows\system32\drivers\termdd.sys
   Gonilnik jedra  Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Običajna
   Ne  Da
toside   TosIde   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
udfs Udfs c:\windows\system32\drivers\udfs.sys    Gonilnik datotečnega
sistema   Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
ultra ultra Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno Ustavljeno V redu
   Običajna  Ne  Ne
update   Microcode Update Driver c:\windows\system32\drivers\update.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
usbccgp   Microsoft USB Generic Parent Driver
   c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
usbehci   Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver
   c:\windows\system32\drivers\usbehci.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
usbhub   USB2 Enabled Hub c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
usbscan   USB Scanner Driver   c:\windows\system32\drivers\usbscan.sys
   Gonilnik jedra  Da  Ročno Se izvaja  V redu   Običajna  Ne
   Da
usbstor   USB Mass Storage Driver c:\windows\system32\drivers\usbstor.sys
   Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu    Običajna  Ne
   Ne
usbuhci   Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver
   c:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys Gonilnik jedra   Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
vgasave   VgaSave   c:\windows\system32\drivers\vga.sys Gonilnik jedra
   Da  Sistem   Se izvaja  V redu   Prezri   Ne  Da
viaide   ViaIde   Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Onemogočeno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne
volsnap   VolSnap   c:\windows\system32\drivers\volsnap.sys Gonilnik
jedra Da  Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
wanarp   Remote Access IP ARP Driver
   c:\windows\system32\drivers\wanarp.sys  Gonilnik jedra  Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
wdica WDICA Ni na voljo Gonilnik jedra  Ne  Ročno Ustavljeno V redu
   Prezri   Ne  Ne
wdmaud   Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver
   c:\windows\system32\drivers\wdmaud.sys  Gonilnik jedra  Da  Ročno
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
ws2ifsl   Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment
   c:\windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys Gonilnik jedra   Da  Sistem
   Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
wudfpf   Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform
Driver   c:\windows\system32\drivers\wudfpf.sys  Gonilnik jedra  Da
   Zagon Se izvaja  V redu   Običajna  Ne  Da
wudfrd   Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector
   c:\windows\system32\drivers\wudfrd.sys  Gonilnik jedra  Ne  Ročno
   Ustavljeno V redu    Običajna  Ne  Ne

[Podpisani gonilniki]

Ime naprave Podpisal  Razred naprave  Različica gonilnika   Datum
gonilnika  Izdelovalec Ime INF   Ime gonilnika   ID naprave
Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo HTREE\ROOT\0
ACPI Multiprocessor PC Da   COMPUTER  5.1.2600.0 7.1.2001   (Standard
computers) hal.inf   Ni na voljo ROOT\ACPI_HAL\0000
Microsoft ACPI-Compliant System   Da  SYSTEM   5.1.2535.0 7.1.2001
   Microsoft  acpi.inf  Ni na voljo ACPI_HAL\PNP0C08\0
Intel Processor  Da  PROCESSOR  5.1.2600.0 4.1.2004   Intel cpu.inf
   Ni na voljo ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_15\_0
Intel Processor  Da  PROCESSOR  5.1.2600.0 4.1.2004   Intel cpu.inf
   Ni na voljo ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_15\_1
ACPI Power Button Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard
system devices)  machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0C0C\2&DABA3FF&0
PCI bus   Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard system
devices)  machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0A08\1
Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0 Da  SYSTEM
   8.0.0.1010 16.5.2006  Intel 965g.inf  Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_29A0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&00
Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1 Da  SYSTEM   8.0.0.1010
   16.5.2006  Intel 965g.inf  Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_29A1&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&08
NVIDIA GeForce 8500 GT Ne   DISPLAY   6.14.11.5819   4.12.2007  NVIDIA
   oem2.inf  Ni na voljo
   PCI\VEN_10DE&DEV_0421&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&1DA2E718&0&0008
Plug and Play Monitor  Da  MONITOR   5.1.2001.0 6.6.2001   (Standard
monitor types)  monitor.inf Ni na voljo
   DISPLAY\SAM01DF\5&E939AE3&0&11335587&01&00
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834 Da   USB
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8usb.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2834&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D0
USB Root Hub   Da  USB  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard USB Host
Controller) usbport.inf Ni na voljo USB\ROOT_HUB\4&A3D7476&0
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835 Da   USB
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8usb.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2835&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D1
USB Root Hub   Da  USB  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard USB Host
Controller) usbport.inf Ni na voljo USB\ROOT_HUB\4&1FACBCE9&0
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A Da   USB
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8usb.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_283A&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D7
USB Root Hub   Da  USB  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard USB Host
Controller) usbport.inf Ni na voljo USB\ROOT_HUB20\4&2C4AAD73&0
USB Mass Storage Device Da  USB  5.1.2600.0 7.1.2001   Compatible USB
storage device  usbstor.inf Ni na voljo USB\VID_058F&PID_6362\058F312D81B
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio  Da  SYSTEM
   5.10.0.5010 3.5.2004  Microsoft  hdaudbus.inf   Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_284B&SUBSYS_284B8086&REV_02\3&2411E6FE&0&D8
Realtek High Definition Audio Da  MEDIA 5.10.0.5253 5.4.2006  Realtek
   oem1.inf  RtkHDAud.sys
   HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1462F603&REV_1000\4&17F31A78&0&
0001
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F Da   SYSTEM
   8.0.0.1010 16.5.2006  Intel ich8core.inf   Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_283F&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&E0
Standard Dual Channel PCI IDE Controller Da   HDC  5.1.2600.2180
   7.1.2001  (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)   mshdc.inf  Ni na
voljo PCI\VEN_197B&DEV_2361&SUBSYS_72351462&REV_02\4&360A6F46&0&00E0
Primary IDE Channel   Da  HDC  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard IDE
ATA/ATAPI controllers) mshdc.inf  Ni na voljo PCIIDE\IDECHANNEL\5&92138DA&0&0

Secondary IDE Channel Da  HDC  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard IDE
ATA/ATAPI controllers) mshdc.inf  Ni na voljo PCIIDE\IDECHANNEL\5&92138DA&0&1

CD-ROM Drive   Da  CDROM 5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard CD-ROM drives)
   cdrom.inf  Ni na voljo IDE\CDROMOPTIARC_DVD_RW_AD-
7173A_________________1-01____\6&2A88CB96&0&0.0.0
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 Da   USB
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8usb.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&E8
USB Root Hub   Da  USB  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard USB Host
Controller) usbport.inf Ni na voljo USB\ROOT_HUB\4&308A5AF9&0
SUPGERGATE Composite USB Device   Da  USB  5.1.2600.0 7.1.2001
   SUPGERGATE usb.inf   Ni na voljo USB\VID_05D5&PID_6782\5&1D8781F7&0&2

SUPERGATE USB Keyboard with PS/2 Mouse Port   Da  HIDCLASS  5.1.2600.2180
   7.1.2001  SUPERGATE  input.inf  Ni na voljo
   USB\VID_05D5&PID_6782&MI_00\6&31DFE72B&0&0000
HID Keyboard Device   Da  KEYBOARD  5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard keyboards)  keyboard.inf   Ni na voljo
   HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL01\7&1F54FBAC&0&0000
HID-compliant device  Da  HIDCLASS  5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   input.inf  Ni na voljo
   HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL02\7&1F54FBAC&0&0001
HID-compliant consumer control device   Da  HIDCLASS  5.1.2600.2180
   7.1.2001  Microsoft  hidserv.inf Ni na voljo
   HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL03\7&1F54FBAC&0&0002
HID-compliant mouse   Da  MOUSE 5.1.2600.0 7.1.2001   Microsoft
   msmouse.inf Ni na voljo
   HID\VID_05D5&PID_6782&MI_00&COL04\7&1F54FBAC&0&0003
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 Da   USB
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8usb.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2831&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&E9
USB Root Hub   Da  USB  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard USB Host
Controller) usbport.inf Ni na voljo USB\ROOT_HUB\4&735FE7F&0
USB Human Interface Device  Da  HIDCLASS  5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   input.inf  Ni na voljo
   USB\VID_0458&PID_000E\5&143576DA&0&1
HID-compliant mouse   Da  MOUSE 5.1.2600.0 7.1.2001   Microsoft
   msmouse.inf Ni na voljo HID\VID_0458&PID_000E\6&D263E9E&0&0000
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832 Da   USB
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8usb.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2832&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&EA
USB Root Hub   Da  USB  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard USB Host
Controller) usbport.inf Ni na voljo USB\ROOT_HUB\4&13EFE163&0
Generic USB Hub  Da  USB  5.1.2600.0 7.1.2001   (Generic USB Hub) usb.inf
   Ni na voljo USB\VID_058F&PID_9254\5&39D34B56&0&1
Hewlett-Packard ScanJet 3400C Da  IMAGE 5.1.2600.0 7.1.2001   Hewlett-
Packard   hpscan.inf Ni na voljo USB\VID_03F0&PID_0405\MY08Z2135TTG
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836 Da   USB
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8usb.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2836&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&EF
USB Root Hub   Da  USB  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard USB Host
Controller) usbport.inf Ni na voljo USB\ROOT_HUB20\4&7D12745&0
Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  Intel machine.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_F2\3&2411E6FE&0&F0
Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC   Da  NET
   5.641.209.2006  20.6.2006  Realtek Semiconductor Corp.  oem0.inf
   Ni na voljo
   PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_235C1462&REV_10\4&11B6166B&0&30F0
Intel(R) ICH8/ICH8R Family LPC Interface Controller - 2810 Da   SYSTEM
   8.0.0.1010 16.5.2006  Intel ich8core.inf   Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2810&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&F8
ISAPNP Read Data Port  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ISAPNP\READDATAPORT\0
Motherboard resources  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0C02\1
Programmable interrupt controller Da   SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ACPI\PNP0000\4&6CD354D&0
Direct memory access controller   Da  SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ACPI\PNP0200\4&6CD354D&0
System timer   Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard
system devices)  machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0100\4&6CD354D&0
System CMOS/real time clock  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ACPI\PNP0B00\4&6CD354D&0
System speaker  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard
system devices)  machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0800\4&6CD354D&0
Numeric data processor Da   SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ACPI\PNP0C04\4&6CD354D&0
Standard floppy disk controller   Da  FDC  5.1.2600.0 7.1.2001
   (Standard floppy disk controllers) fdc.inf   Ni na voljo
   ACPI\PNP0700\4&6CD354D&0
Communications Port   Da  PORTS 5.1.2600.0 7.1.2001   (Standard port
types)   msports.inf Ni na voljo ACPI\PNP0501\1
Communications Port   Da  PORTS 5.1.2600.0 7.1.2001   (Standard port
types)   msports.inf Ni na voljo ACPI\PNP0501\2
Printer Port   Da  PORTS 5.1.2600.0 7.1.2001   (Standard port types)
   msports.inf Ni na voljo ACPI\PNP0400\4&6CD354D&0
Printer Port Logical Interface   Da  SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   LPTENUM\MICROSOFTRAWPORT\5&38AC4E09&0&LPT1
HP DeskJet 710C  Da  PRINTER   5.1.2600.2180   7.1.2001  HP
   ntprint.inf Ni na voljo LPTENUM\HEWLETT-
PACKARDDESKJET_710C\5&38AC4E09&0&LPT1.4
Motherboard resources  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0C02\2
Intel(R) 82802 Firmware Hub Device Da   SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  Intel machine.inf Ni na voljo ACPI\INT0800\4&6CD354D&0
Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820 Da   HDC
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8ide.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2820&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FA
Primary IDE Channel   Da  HDC  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard IDE
ATA/ATAPI controllers) mshdc.inf  Ni na voljo
   PCIIDE\IDECHANNEL\4&2C469FD1&0&0
Secondary IDE Channel  Da  HDC  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard IDE
ATA/ATAPI controllers) mshdc.inf  Ni na voljo
   PCIIDE\IDECHANNEL\4&2C469FD1&0&1
Disk drive Da   DISKDRIVE  5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard disk drives)
   disk.inf  Ni na voljo IDE\DISKWDC_WD3200AAKS-
75SBA0___________________12.01B01\5&2ADC8871&0&0.0.0
Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E  Da  SYSTEM   8.0.0.1008
   4.10.2006  Intel ich8smb.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_283E&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FB
Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825 Da   HDC
   8.0.0.1008 4.10.2006  Intel ich8ide.inf Ni na voljo
   PCI\VEN_8086&DEV_2825&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FD
Primary IDE Channel   Da  HDC  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard IDE
ATA/ATAPI controllers) mshdc.inf  Ni na voljo
   PCIIDE\IDECHANNEL\4&22872784&0&0
Secondary IDE Channel  Da  HDC  5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard IDE
ATA/ATAPI controllers) mshdc.inf  Ni na voljo
   PCIIDE\IDECHANNEL\4&22872784&0&1
Extended IO Bus  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard
system devices)  machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0A06\3&473F1A46&0
SCSI/RAID Host Controller   Ni na voljo SCSIADAPTER Ni na voljo Ni na voljo
   (Standard mass storage controllers) Ni na voljo Ni na voljo
   ACPI\PNPA000\4&5D18F2DF&0
CD-ROM Drive   Da  CDROM 5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard CD-ROM drives)
   cdrom.inf  Ni na voljo
   SCSI\CDROM&VEN_XL3314X&PROD_LLR400W&REV_1.0\5&36E5972&0&000
CD-ROM Drive   Da  CDROM 5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard CD-ROM drives)
   cdrom.inf  Ni na voljo
   SCSI\CDROM&VEN_XL3314X&PROD_LLR400W&REV_1.0\5&36E5972&0&010
Motherboard resources  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0C02\4
System board   Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard
system devices)  machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0C01\2&DABA3FF&0
ACPI Fan  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard system
devices)  machine.inf Ni na voljo ACPI\PNP0C0B\2&DABA3FF&0
ACPI Thermal Zone Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard
system devices)  machine.inf Ni na voljo ACPI\THERMALZONE\THRM
ACPI Fixed Feature Button   Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ACPI\FIXEDBUTTON\2&DABA3FF&0
Logical Disk Manager  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo ROOT\DMIO\0000
Volume Manager  Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001  (Standard
system devices)  machine.inf Ni na voljo ROOT\FTDISK\0000
Generic volume  Da  VOLUME   5.1.2600.0 7.1.2001   Microsoft
   volume.inf Ni na voljo
   STORAGE\VOLUME\1&30A96598&0&SIGNATURE9EF49EF4OFFSET7E00LENGTHEA608C400
Generic volume  Da  VOLUME   5.1.2600.0 7.1.2001   Microsoft
   volume.inf Ni na voljo
   STORAGE\VOLUME\1&30A96598&0&SIGNATURE9EF49EF4OFFSETEA609C000LENGTH3BDFA3
C200
AFD  Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_AFD\0000
AMON Ni na voljo LEGACYDRIVER    Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_AMON\0000
1394 ARP Client Protocol   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_ARP1394\0000
Advanced SCSI Programming Interface Driver   Ni na voljo LEGACYDRIVER
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   ROOT\LEGACY_ASPI\0000
Beep Ni na voljo LEGACYDRIVER    Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_BEEP\0000
dmboot   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_DMBOOT\0000
dmload   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_DMLOAD\0000
Fips Ni na voljo LEGACYDRIVER    Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_FIPS\0000
GMSIPCI   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_GMSIPCI\0000
Generic Packet Classifier   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_GPC\0000
HTTP Ni na voljo LEGACYDRIVER    Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_HTTP\0000
IP Network Address Translator Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_IPNAT\0000
IPSEC driver   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_IPSEC\0000
ksecdd   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_KSECDD\0000
mnmdd Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_MNMDD\0000
mountmgr  Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_MOUNTMGR\0000
NDIS System Driver   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_NDIS\0000
Remote Access NDIS TAPI Driver   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_NDISTAPI\0000

NDIS Usermode I/O Protocol  Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_NDISUIO\0000
NDProxy   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_NDPROXY\0000
NetBios over Tcpip   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_NETBT\0000
nod32drv  Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_NOD32DRV\0000
NTACCESS  Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_NTACCESS\0000
Null Ni na voljo LEGACYDRIVER    Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_NULL\0000
PartMgr   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_PARTMGR\0000
ParVdm   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_PARVDM\0000
PCLEPCI   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_PCLEPCI\0000
PQNTDrv   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_PQNTDRV\0000
Remote Access Auto Connection Driver   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_RASACD\0000
RDPCDD   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_RDPCDD\0000
SCDEmu   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_SCDEMU\0000
SetupNTGLM7X   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_SETUPNTGLM7X\0000
sptd Ni na voljo LEGACYDRIVER    Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_SPTD\0000
TBPanel   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_TBPANEL\0000
TCP/IP Protocol Driver Ni na voljo LEGACYDRIVER    Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_TCPIP\0000
VgaSave   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_VGASAVE\0000
VolSnap   Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_VOLSNAP\0000
Remote Access IP ARP Driver  Ni na voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo ROOT\LEGACY_WANARP\0000
Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment Ni na voljo
   LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo ROOT\LEGACY_WS2IFSL\0000
Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver Ni na
voljo LEGACYDRIVER   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo ROOT\LEGACY_WUDFPF\0000
Audio Codecs   Da  MEDIA 5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard system devices)
   wave.inf  Ni na voljo ROOT\MEDIA\MS_MMACM
Legacy Audio Drivers  Da  MEDIA 5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard system
devices)  wave.inf  Ni na voljo ROOT\MEDIA\MS_MMDRV
Media Control Devices  Da  MEDIA 5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard system
devices)  wave.inf  Ni na voljo ROOT\MEDIA\MS_MMMCI
Legacy Video Capture Devices Da   MEDIA 5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard
system devices)  wave.inf  Ni na voljo ROOT\MEDIA\MS_MMVCD
Video Codecs   Da  MEDIA 5.1.2535.0 7.1.2001   (Standard system devices)
   wave.inf  Ni na voljo ROOT\MEDIA\MS_MMVID
HomeQOS Miniport Ne   NET  5.0.2071.1 24.6.1999  Zukanovic Software
   oem4.inf  Ni na voljo ROOT\MS_HOMEQOSMP\0000
HomeQOS Miniport Ne   NET  5.0.2071.1 24.6.1999  Zukanovic Software
   oem4.inf  Ni na voljo ROOT\MS_HOMEQOSMP\0001
WAN Miniport (L2TP)   Da  NET  5.1.2535.0 7.1.2001   Microsoft
   netrasa.inf Ni na voljo ROOT\MS_L2TPMINIPORT\0000
WAN Miniport (IP) Da  NET  5.1.2535.0 7.1.2001   Microsoft  netrasa.inf
   Ni na voljo ROOT\MS_NDISWANIP\0000
WAN Miniport (PPPOE)  Da  NET  5.1.2535.0 7.1.2001   Microsoft
   netrasa.inf Ni na voljo ROOT\MS_PPPOEMINIPORT\0000
WAN Miniport (PPTP)   Da  NET  5.1.2535.0 7.1.2001   Microsoft
   netrasa.inf Ni na voljo ROOT\MS_PPTPMINIPORT\0000
Packet Scheduler Miniport   Da  NET  5.1.2535.0 7.1.2001   Microsoft
   netpsa.inf Ni na voljo ROOT\MS_PSCHEDMP\0000
Packet Scheduler Miniport   Da  NET  5.1.2535.0 7.1.2001   Microsoft
   netpsa.inf Ni na voljo ROOT\MS_PSCHEDMP\0001
Direct Parallel  Da  NET  5.1.2535.0 7.1.2001   Microsoft  netrasa.inf
   Ni na voljo ROOT\MS_PTIMINIPORT\0000
Terminal Server Device Redirector Da   SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ROOT\RDPDR\0000
Terminal Server Keyboard Driver   Da  SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ROOT\RDP_KBD\0000
Terminal Server Mouse Driver Da   SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo ROOT\RDP_MOU\0000
Plug and Play Software Device Enumerator Da   SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ROOT\SYSTEM\0000
Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver Da   MEDIA 5.1.2535.0
   7.1.2001  Microsoft  wdmaudio.inf   Ni na voljo SW\{CD171DE3-69E5-
11D2-B56D-0000F8754380}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4}
Microsoft Kernel System Audio Device   Da  MEDIA 5.1.2535.0 7.1.2001
   Microsoft  wdmaudio.inf   Ni na voljo SW\{A7C7A5B0-5AF3-11D1-9CED-
00A024BF0407}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4}
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer Da   MEDIA 5.1.2535.0 7.1.2001
   Microsoft  wdmaudio.inf   Ni na voljo SW\{B7EAFDC0-A680-11D0-96D8-
00AA0051E51D}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4}
Microcode Update Device Da  SYSTEM   5.1.2600.2180   7.1.2001
   (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo ROOT\SYSTEM\0001
Microsoft System Management BIOS Driver Da   SYSTEM   5.1.2600.2180
   7.1.2001  (Standard system devices)   machine.inf Ni na voljo
   ROOT\SYSTEM\0002
Pinnacle Marvin Bus   Ne  SYSTEM   2.1.29.0  21.8.2006  Pinnacle
Systems   oem28.inf  Ni na voljo ROOT\SYSTEM\0003
Nokia Windows Portable Device Driver   Da  WPD  6.84.33.0  6.1.2007
   Nokia oem12.inf  Ni na voljo ROOT\WPD\0000
Nokia N70  Da  WPD  6.84.33.0  6.1.2007  Nokia oem12.inf  Ni na voljo
   ROOT\WPD\0001
Ni na  voljo Da  Ni na voljo    Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo  Microsoft Office Document Image Writer
Ni na  voljo Da  Ni na voljo 2:5.1 Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo  HP DeskJet 710C

[Spremenljivke okolja]

Spremenljivka   Vrednost  Uporabniško ime
ComSpec   %SystemRoot%\system32\cmd.exe <SYSTEM>
Path C:\Program Files\PC Connectivity
Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Pro
gram Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\ <SYSTEM>
windir   %SystemRoot%   <SYSTEM>
FP_NO_HOST_CHECK NO   <SYSTEM>
OS  Windows_NT <SYSTEM>
PROCESSOR_ARCHITECTURE x86  <SYSTEM>
PROCESSOR_LEVEL  6   <SYSTEM>
PROCESSOR_IDENTIFIER  x86 Family 6 Model 15 Stepping 6, GenuineIntel
   <SYSTEM>
PROCESSOR_REVISION   0f06 <SYSTEM>
NUMBER_OF_PROCESSORS  2   <SYSTEM>
PATHEXT   .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH   <SYSTEM>
TEMP %SystemRoot%\TEMP <SYSTEM>
TMP  %SystemRoot%\TEMP <SYSTEM>
TEMP %USERPROFILE%\Local Settings\Temp NT AUTHORITY\SYSTEM
TMP  %USERPROFILE%\Local Settings\Temp NT AUTHORITY\SYSTEM
TEMP %USERPROFILE%\Local Settings\Temp NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
TMP  %USERPROFILE%\Local Settings\Temp NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
TEMP %USERPROFILE%\Local Settings\Temp NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
TMP  %USERPROFILE%\Local Settings\Temp NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
TEMP %USERPROFILE%\Local Settings\Temp KATJA\Kjti
TMP  %USERPROFILE%\Local Settings\Temp KATJA\Kjti

[Tiskalni posli]

Dokument  Velikost  Lastnik   Obveščanje Stanje    Čas oddajanja
   Ura začetka Ura konca  Potekli čas Natisnjene strani ID posla
   Prioriteta Parametri  Gonilnik  Tiskalni procesor Gostiteljeva
tiskalna vrsta  Vrsta podatkov  Ime

[Omrežne povezave]

Lokalno ime Oddaljeno ime   Vrsta Stanje   Uporabniško ime

[Zagnana opravila]

Ime  Pot  ID procesa Prioriteta Minimalna delovna množica    Maksimalna
delovna množica  Ura začetka Različica  Velikost  Datum datoteke
system idle process   Ni na voljo 0   0   Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
system   Ni na voljo 4   8   0   1413120   Ni na voljo Ni na voljo
   Ni na voljo Ni na voljo
smss.exe  c:\windows\system32\smss.exe 928  11  204800   1413120
   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 49,50 KB
(50.688 B) 4.8.2004 14:00
csrss.exe  Ni na voljo 1012 13   Ni na voljo Ni na voljo 12.1.2008 11:26
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
winlogon.exe   c:\windows\system32\winlogon.exe  1036 13   204800
   1413120   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
   490,50 KB (502.272 B)  4.8.2004 14:00
services.exe   c:\windows\system32\services.exe  1080 9   204800
   1413120   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
   105,50 KB (108.032 B)  4.8.2004 14:00
lsass.exe  c:\windows\system32\lsass.exe 1116 9   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 13,00 KB
(13.312 B) 4.8.2004 14:00
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe   1252 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 14,00 KB
(14.336 B) 4.8.2004 14:00
svchost.exe Ni na voljo 1348 8   Ni na voljo Ni na voljo 12.1.2008 11:26
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe   1400 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 14,00 KB
(14.336 B) 4.8.2004 14:00
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe   1440 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 14,00 KB
(14.336 B) 4.8.2004 14:00
svchost.exe Ni na voljo 1500 8   Ni na voljo Ni na voljo 12.1.2008 11:26
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
svchost.exe Ni na voljo 1572 8   Ni na voljo Ni na voljo 12.1.2008 11:26
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
spoolsv.exe c:\windows\system32\spoolsv.exe   1780 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2696 (xpsp_sp2_gdr.050610-1519) 56,50 KB
(57.856 B) 4.8.2004 14:00
aawservice.exe  c:\program files\lavasoft\ad-aware 2007\aawservice.exe
   1924 8   204800   1413120   12.1.2008 11:26  7, 0, 1, 5 548,00
KB (561.152 B)  6.7.2007 14:02
explorer.exe   c:\windows\explorer.exe 1980 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  6.00.2900.3156 (xpsp_sp2_gdr.070613-1234) 1.009,00 KB
(1.033.216 B)   4.8.2004 14:00
ctsvccda.exe   c:\windows\system32\ctsvccda.exe  172  8   204800
   1413120   12.1.2008 11:26  1.0.1.0   43,00 KB (44.032 B)
   12.9.2007 17:21
sqlservr.exe   c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft sql
server\mssql$pinnaclesys\binn\sqlservr.exe   248  8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  2000.080.2039.00 8,73 MB (9.150.464 B)  4.5.2005 1:04

nod32krn.exe   c:\program files\eset\nod32krn.exe 380  8   204800
   1413120   12.1.2008 11:26  2, 70, 39  539,13 KB (552.064 B)
   13.7.2007 21:53
nvsvc32.exe c:\windows\system32\nvsvc32.exe   404  8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  6.14.11.5819   160,07 KB (163.908 B)  13.7.2007
19:31
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe   536  8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 14,00 KB
(14.336 B) 4.8.2004 14:00
tbpanel.exe c:\program files\xpertvision\tbpanel.exe 952  8   204800
   1413120   12.1.2008 11:26  5.1  2,07 MB (2.165.520 B)  13.7.2007
19:28
rundll32.exe   c:\windows\system32\rundll32.exe  1016 8   204800
   1413120   12.1.2008 11:26  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
   32,50 KB (33.280 B)   4.8.2004 14:00
jusched.exe c:\program files\java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe   1220 8
   204800   1413120   12.1.2008 11:26  6.0.30.5  129,39 KB (132.496
B)  3.11.2007 21:02
nod32kui.exe   c:\program files\eset\nod32kui.exe 1268 8    204800
   1413120   12.1.2008 11:26  2, 70, 39  927,13 KB (949.376 B)
   13.7.2007 21:53
launchapplication.exe  c:\program files\nokia\nokia pc suite
6\launchapplication.exe 1508 8   204800   1413120   12.1.2008 11:26
   6, 84, 78, 3   265,00 KB (271.360 B)  18.6.2007 15:10
issch.exe  c:\program files\common
files\installshield\updateservice\issch.exe   1536 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  4, 60, 100, 37068 80,00 KB (81.920 B)   11.8.2005
16:30
qttask.exe c:\program files\quicktime\qttask.exe   1548 8   204800
   1413120   12.1.2008 11:26  6.5.1 96,00 KB (98.304 B)   6.10.2007
15:06
rthdcpl.exe c:\windows\rthdcpl.exe 1552 8    204800   1413120
   12.1.2008 11:26  2.0.6.4   15,46 MB (16.206.848 B) 13.7.2007 19:22
nmbgmonitor.exe  c:\program files\common files\ahead\lib\nmbgmonitor.exe
   2060 8   204800   1413120   12.1.2008 11:26  2,0,16,0  149,29
KB (152.872 B)  27.6.2007 19:03
ctdetect.exe   c:\program files\creative\mediasource\detector\ctdetect.exe
   2152 8   204800   1413120   12.1.2008 11:26  2.3.1.0   96,00
KB (98.304 B)   12.9.2007 17:22
servicelayer.exe c:\program files\pc connectivity solution\servicelayer.exe
   2316 8   204800   1413120   12.1.2008 11:26  6, 84, 83, 3
   293,50 KB (300.544 B)  15.6.2007 16:55
dusupercontroler.exe  c:\program files\du super
controler\dusupercontroler.exe   2448 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  1.90.0.0  708,00 KB (724.992 B)  20.1.2004 21:09
nmindexingservice.exe  c:\program files\common
files\ahead\lib\nmindexingservice.exe   2520 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  2,0,16,0  273,29 KB (279.848 B)  27.6.2007 19:04
dusupercontroler.exe  c:\program files\du super
controler\dusupercontroler.exe   2548 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  1.90.0.0  708,00 KB (724.992 B)  20.1.2004 21:09
imx3launcher.exe c:\program files\pixela\imagemixer for hdd
camcorder\imx3launcher.exe  2564 8   204800   1413120   12.1.2008
11:26 1.0.0.12  1,79 MB (1.871.872 B)  31.7.2007 16:05
alg.exe   Ni na voljo 2608 8   Ni na voljo Ni na voljo 12.1.2008 11:26
   Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo
nmindexstoresvr.exe   c:\program files\common
files\ahead\lib\nmindexstoresvr.exe 2668 8   204800   1413120
   12.1.2008 11:26  2,0,16,0  1,16 MB (1.213.736 B)  27.6.2007 19:04
usnsvc.exe c:\program files\msn messenger\usnsvc.exe 3804 8    204800
   1413120   12.1.2008 11:28  8.1.0178.00 94,86 KB (97.136 B)
   19.1.2007 11:54
winamp.exe c:\program files\winamp\winamp.exe 544   8   204800   1413120
   12.1.2008 11:29  5,5,1,1763 1,27 MB (1.327.616 B)  20.12.2007 16:17
ctpdesrv.exe   c:\windows\system32\ctpdesrv.exe  3176 8   204800
   1413120   12.1.2008 11:29  1.2.15.0  196,00 KB (200.704 B)
   12.9.2007 17:19
bitcomet.exe   c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe  1380 8
   47071232  47071232  12.1.2008 15:14  0.96 1,79 MB (1.881.400 B)
   7.11.2007 16:06
firefox.exe c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe  4068 8   204800
   1413120   12.1.2008 17:52  1.8.1.11: 2007112718  7,30 MB (7.650.416
B)  14.7.2007 23:09
msnmsgr.exe c:\program files\msn messenger\msnmsgr.exe   236  8   204800
   1413120   12.1.2008 20:31  8.1.0178.00 5,41 MB (5.674.352 B)
   19.1.2007 11:55
msinfo32.exe   c:\program files\common files\microsoft
shared\msinfo\msinfo32.exe  2872 8   204800   1413120   12.1.2008
20:42 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) 39,00 KB (39.936 B)    13.7.2007
19:08
wmiprvse.exe   Ni na voljo 3712 8   Ni na voljo Ni na voljo 12.1.2008
20:42 Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo

[Naloženi moduli]

Ime  Različica  Velikost  Datum datoteke  Izdelovalec Pot
smss 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 49,50 KB (50.688 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\smss.exe
ntdll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 691,50 KB (708.096 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ntdll.dll
winlogon  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 490,50 KB (502.272 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\winlogon.exe
kernel32  5.1.2600.3119 (xpsp_sp2_gdr.070416-1301) 961,50 KB (984.576 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\kernel32.dll
advapi32  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 602,50 KB (616.960 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\advapi32.dll
rpcrt4   5.1.2600.3173 (xpsp_sp2_gdr.070709-0051) 570,50 KB (584.192 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rpcrt4.dll

secur32   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 54,50 KB (55.808 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\secur32.dll

authz 5.1.2600.2622 (xpsp_sp2_gdr.050301-1519) 55,50 KB (56.832 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\authz.dll
msvcrt   7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 335,00 KB (343.040 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msvcrt.dll

crypt32   5.131.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)   583,50 KB (597.504
B)  4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\crypt32.dll

user32   5.1.2600.3099 (xpsp_sp2_gdr.070308-0222) 564,00 KB (577.536 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\user32.dll

gdi32 5.1.2600.3159 (xpsp_sp2_gdr.070619-1300) 275,50 KB (282.112 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\gdi32.dll
msasn1   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 56,00 KB (57.344 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msasn1.dll

nddeapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 17,50 KB (17.920 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\nddeapi.dll

profmap   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 27,00 KB (27.648 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\profmap.dll
netapi32  5.1.2600.2976 (xpsp_sp2_gdr.060817-0106) 324,50 KB (332.288 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\netapi32.dll
userenv   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 706,50 KB (723.456 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\userenv.dll

psapi 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 22,50 KB (23.040 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\psapi.dll
regapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 48,50 KB (49.664 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\regapi.dll

setupapi  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 960,50 KB (983.552 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\setupapi.dll
version   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 18,50 KB (18.944 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\version.dll

winsta   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 52,50 KB (53.760 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\winsta.dll

wintrust  5.131.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)   172,50 KB (176.640
B)  4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wintrust.dll
imagehlp  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 141,00 KB (144.384 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\imagehlp.dll
ws2_32   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 81,00 KB (82.944 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ws2_32.dll

ws2help   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 19,50 KB (19.968 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ws2help.dll

msgina   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 971,00 KB (994.304 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msgina.dll

shell32   6.00.2900.3241 (xpsp_sp2_gdr.071025-1248) 8,06 MB (8.454.656 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\shell32.dll

shlwapi   6.00.2900.3231 (xpsp_sp2_gdr.071010-1320) 463,00 KB (474.112 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\shlwapi.dll

comctl32  5.82 (xpsp.060825-0040) 603,00 KB (617.472 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\comctl32.dll
odbc32   3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 244,00 KB (249.856 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\odbc32.dll

comdlg32  6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 270,50 KB (276.992 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\comdlg32.dll
comctl32  6.0 (xpsp.060825-0040) 1,01 MB (1.054.208 B)  14.7.2007 22:37
   Microsoft Corporation  c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-
controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll
odbcint   3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 92,00 KB (94.208 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\odbcint.dll
shsvcs   6.00.2900.3051 (xpsp_sp2_gdr.061219-0316) 131,50 KB (134.656 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\shsvcs.dll

sfc  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 5,00 KB (5.120 B) 4.8.2004
14:00 Microsoft Corporation  c:\windows\system32\sfc.dll
sfc_os   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 137,00 KB (140.288 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\sfc_os.dll

ole32 5.1.2600.2726 (xpsp_sp2_gdr.050725-1528) 1,23 MB (1.285.120 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ole32.dll
apphelp   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 124,00 KB (126.976 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\apphelp.dll

winscard  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 97,00 KB (99.328 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\winscard.dll
wtsapi32  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 18,00 KB (18.432 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wtsapi32.dll
sxs  5.1.2600.3019 (xpsp_sp2_gdr.061019-0414) 696,50 KB (713.216 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\sxs.dll
uxtheme   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 213,50 KB (218.624 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\uxtheme.dll

winmm 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 172,00 KB (176.128 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\winmm.dll
cscdll   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 99,50 KB (101.888 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\cscdll.dll

wlnotify  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 90,50 KB (92.672 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wlnotify.dll
winspool  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 143,00 KB (146.432 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\winspool.drv
mpr  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 58,50 KB (59.904 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\mpr.dll
rsaenh   5.1.2600.2161 (xpsp.040706-1629)  149,00 KB (152.576 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rsaenh.dll

samlib   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 62,50 KB (64.000 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\samlib.dll

msv1_0   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 126,50 KB (129.536 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msv1_0.dll

iphlpapi  5.1.2600.2912 (xpsp_sp2_gdr.060519-0003) 92,50 KB (94.720 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\iphlpapi.dll
cscui 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 319,00 KB (326.656 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\cscui.dll
xpsp2res  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 2,76 MB (2.897.920 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\xpsp2res.dll
ntmarta   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 116,00 KB (118.784 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ntmarta.dll
wldap32   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 168,00 KB (172.032 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\wldap32.dll

comres   2001.12.4414.258 773,50 KB (792.064 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\comres.dll
oleaut32  5.1.2600.3139   536,50 KB (549.376 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\oleaut32.dll
clbcatq   2001.12.4414.308 487,00 KB (498.688 B)  13.7.2007 19:05
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\clbcatq.dll
wdmaud   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 23,00 KB (23.552 B)
   4.8.2004 2:56   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wdmaud.drv

msacm32   5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  20,00 KB (20.480 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\msacm32.drv

msacm32   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 70,00 KB (71.680 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msacm32.dll

midimap   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 18,50 KB (18.944 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\midimap.dll

wbemprox  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 18,50 KB (18.944 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\wbemprox.dll
wbemcomn  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 209,50 KB (214.528 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\wbemcomn.dll
wbemsvc   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 42,50 KB (43.520 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\wbemsvc.dll
fastprox  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 461,00 KB (472.064 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\fastprox.dll
msvcp60   6.02.3104.0 404,00 KB (413.696 B) 4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\msvcp60.dll
ntdsapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 65,50 KB (67.072 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ntdsapi.dll

dnsapi   5.1.2600.2938 (xpsp_sp2_gdr.060626-0020) 145,00 KB (148.480 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\dnsapi.dll

services  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 105,50 KB (108.032 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\services.exe
scesrv   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 306,50 KB (313.856 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\scesrv.dll

umpnpmgr  5.1.2600.2744 (xpsp_sp2_gdr.050822-1647) 120,50 KB (123.392 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\umpnpmgr.dll
ncobjapi  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 35,50 KB (36.352 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\ncobjapi.dll
shimeng   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 64,00 KB (65.536 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\shimeng.dll
acadproc  5.1.2600.3008 (xpsp.061004-0027)  38,50 KB (39.424 B)
   4.9.2007 20:46  Microsoft Corporation
   c:\windows\apppatch\acadproc.dll
eventlog  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 54,50 KB (55.808 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\eventlog.dll
lsass 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 13,00 KB (13.312 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\lsass.exe
lsasrv   5.1.2600.3249 (xpsp_sp2_gdr.071106-1716) 705,00 KB (721.920 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\lsasrv.dll

samsrv   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 406,00 KB (415.744 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\samsrv.dll

cryptdll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 32,50 KB (33.280 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\cryptdll.dll
acgenral  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 1,77 MB (1.852.416 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\apppatch\acgenral.dll
msprivs   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 47,00 KB (48.128 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msprivs.dll

kerberos  5.1.2600.2698 (xpsp_sp2_gdr.050614-1522) 289,00 KB (295.936 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\kerberos.dll
netlogon  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 397,50 KB (407.040 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\netlogon.dll
w32time   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 170,50 KB (174.592 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\w32time.dll

schannel  5.1.2600.3126 (xpsp_sp2_gdr.070425-0226) 141,50 KB (144.896 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\schannel.dll
wdigest   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 48,00 KB (49.152 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\wdigest.dll

scecli   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 176,00 KB (180.224 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\scecli.dll

ipsecsvc  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 178,50 KB (182.784 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\ipsecsvc.dll
oakley   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 260,50 KB (266.752 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\oakley.dll

winipsec  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 32,00 KB (32.768 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\winipsec.dll
pstorsvc  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 33,50 KB (34.304 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\pstorsvc.dll
psbase   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 94,50 KB (96.768 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\psbase.dll
imon 2, 70, 39  291,12 KB (298.104 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\windows\system32\imon.dll
wsock32   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 22,00 KB (22.528 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wsock32.dll

mswsock   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 239,50 KB (245.248 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\mswsock.dll

hnetcfg   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 336,00 KB (344.064 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\hnetcfg.dll

wshtcpip  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 19,50 KB (19.968 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wshtcpip.dll
dssenh   5.1.2600.2133 (xpsp.040514-1639)  134,00 KB (137.216 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\dssenh.dll

cryptnet  5.131.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)   62,00 KB (63.488 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\cryptnet.dll
winhttp   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 343,00 KB (351.232 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\winhttp.dll

sensapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 6,50 KB (6.656 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\sensapi.dll

svchost   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 14,00 KB (14.336 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\svchost.exe

rpcss 5.1.2600.2726 (xpsp_sp2_gdr.050725-1528) 388,50 KB (397.824 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rpcss.dll
msi  3.1.4000.4039   2,72 MB (2.854.400 B) 4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\msi.dll
termsrv   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 288,50 KB (295.424 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation c:\windows\system32\termsrv.dll

icaapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 11,00 KB (11.264 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation c:\windows\system32\icaapi.dll

mstlsapi  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 113,00 KB (115.712 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\mstlsapi.dll
activeds  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 189,50 KB (194.048 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\activeds.dll
adsldpc   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 140,00 KB (143.360 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\adsldpc.dll

atl  3.05.2284  57,50 KB (58.880 B)   4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\atl.dll
dhcpcsvc  5.1.2600.2912 (xpsp_sp2_gdr.060519-0003) 109,00 KB (111.616 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\dhcpcsvc.dll
wzcsvc   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 351,50 KB (359.936 B)
   4.8.2004 2:56   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wzcsvc.dll
rtutils   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 43,00 KB (44.032 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rtutils.dll

wmi  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 5,50 KB (5.632 B) 4.8.2004
14:00 Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wmi.dll
esent 5.1.2600.2780 (xpsp_sp2_gdr.051019-1518) 1,03 MB (1.082.368 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\esent.dll
rastls   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 109,50 KB (112.128 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\rastls.dll

cryptui   5.131.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)   500,50 KB (512.512
B)  4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\cryptui.dll

wininet   6.00.2900.3231 (xpsp_sp2_gdr.071010-1320) 644,00 KB (659.456 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\wininet.dll

mprapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 85,00 KB (87.040 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\mprapi.dll

rasapi32  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 231,00 KB (236.544 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\rasapi32.dll
rasman   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 60,00 KB (61.440 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rasman.dll

tapi32   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 177,50 KB (181.760 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\tapi32.dll

raschap   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 68,00 KB (69.632 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\raschap.dll

schedsvc  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 186,50 KB (190.976 B)
   13.7.2007 19:07  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\schedsvc.dll
msidle   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 6,50 KB (6.656 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msidle.dll

audiosrv  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 41,50 KB (42.496 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\audiosrv.dll
wkssvc   5.1.2600.2976 (xpsp_sp2_gdr.060817-0106) 129,00 KB (132.096 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\wkssvc.dll

cryptsvc  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 59,00 KB (60.416 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\cryptsvc.dll
certcli   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 190,00 KB (194.560 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\certcli.dll

es  2001.12.4414.308 237,50 KB (243.200 B)  4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\es.dll
dmserver  2600.2180.503.0  23,00 KB (23.552 B)   4.8.2004 14:00
   Microsoft Corp.  c:\windows\system32\dmserver.dll
hidserv   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 21,00 KB (21.504 B)
   13.7.2007 21:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\hidserv.dll
hid  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 20,50 KB (20.992 B)
   4.8.2004 2:56   Microsoft Corporation c:\windows\system32\hid.dll
ersvc 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 22,50 KB (23.040 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ersvc.dll
pchsvc   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 38,00 KB (38.912 B)
   13.7.2007 19:07  Microsoft Corporation
   c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\pchsvc.dll
srvsvc   5.1.2600.2577 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) 94,50 KB (96.768 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\srvsvc.dll

netman   5.1.2600.2743 (xpsp_sp2_gdr.050819-1525) 193,00 KB (197.632 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\netman.dll

netshell  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 1,63 MB (1.708.032 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\netshell.dll
credui   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 160,00 KB (163.840 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\credui.dll

wzcsapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 50,50 KB (51.712 B)
   4.8.2004 2:56   Microsoft Corporation c:\windows\system32\wzcsapi.dll

seclogon  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 18,50 KB (18.944 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\seclogon.dll
sens 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 38,00 KB (38.912 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\sens.dll
srsvc 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 166,50 KB (170.496 B)
   13.7.2007 19:07  Microsoft Corporation c:\windows\system32\srsvc.dll
powrprof  6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 17,00 KB (17.408 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\powrprof.dll
trkwks   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 88,50 KB (90.624 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\trkwks.dll

wuauserv  5.4.3790.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 6,50 KB (6.656 B)
   13.7.2007 19:07  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wuauserv.dll
wuaueng   7.0.6000.381 (winmain(wmbla).070730-1740) 1,63 MB (1.712.984 B)
   13.7.2007 19:07  Microsoft Corporation c:\windows\system32\wuaueng.dll

cabinet   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 58,50 KB (59.904 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\cabinet.dll

mspatcha  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 29,50 KB (30.208 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\mspatcha.dll
wmisvc   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 141,50 KB (144.896 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\wmisvc.dll
vssapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 420,50 KB (430.592 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\vssapi.dll

ipnathlp  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 323,50 KB (331.264 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\ipnathlp.dll
wscsvc   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 79,50 KB (81.408 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\wscsvc.dll

upnp 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 129,50 KB (132.608 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\upnp.dll
ssdpapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 34,00 KB (34.816 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ssdpapi.dll

browser   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 75,50 KB (77.312 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\browser.dll

comsvcs   2001.12.4414.308 1,21 MB (1.267.200 B)  13.7.2007 19:05
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\comsvcs.dll
colbact   2001.12.4414.308 59,00 KB (60.416 B)   13.7.2007 19:05
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\colbact.dll
mtxclu   2001.12.4414.311 65,00 KB (66.560 B)   4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mtxclu.dll
clusapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 56,50 KB (57.856 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\clusapi.dll

resutils  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 57,50 KB (58.880 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\resutils.dll
wbemcore  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 518,50 KB (530.944 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\wbemcore.dll
esscli   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 242,00 KB (247.808 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\esscli.dll
wmiutils  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 93,00 KB (95.232 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\wmiutils.dll
repdrvfs  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 173,00 KB (177.152 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\repdrvfs.dll
wmiprvsd  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 427,00 KB (437.248 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\wmiprvsd.dll
wbemess   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 267,50 KB (273.920 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\wbemess.dll
netcfgx   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 607,50 KB (622.080 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\netcfgx.dll

rasmans   5.1.2600.2936 (xpsp_sp2_gdr.060621-2347) 177,00 KB (181.248 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rasmans.dll

ncprov   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 46,00 KB (47.104 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\ncprov.dll
rasadhlp  5.1.2600.2938 (xpsp_sp2_gdr.060626-0020) 8,00 KB (8.192 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\rasadhlp.dll
tapisrv   5.1.2600.2716 (xpsp_sp2_gdr.050707-1657) 243,50 KB (249.344 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\tapisrv.dll
rastapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 57,50 KB (58.880 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rastapi.dll

unimdm   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 202,00 KB (206.848 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\unimdm.tsp

uniplat   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 13,50 KB (13.824 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\uniplat.dll

kmddsp   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 32,50 KB (33.280 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\kmddsp.tsp

ndptsp   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 55,50 KB (56.832 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ndptsp.tsp

ipconf   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 17,00 KB (17.408 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ipconf.tsp

h323 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 259,50 KB (265.728 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\h323.tsp
hidphone  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 29,00 KB (29.696 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\hidphone.tsp
rasppp   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 201,50 KB (206.336 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rasppp.dll

ntlsapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 8,00 KB (8.192 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ntlsapi.dll

rasdlg   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 642,50 KB (657.920 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\rasdlg.dll

xactsrv   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 89,50 KB (91.648 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\xactsrv.dll

netrap   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 12,00 KB (12.288 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\netrap.dll

catsrvut  2001.12.4414.308 610,50 KB (625.152 B)  13.7.2007 19:05
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\catsrvut.dll
catsrv   2001.12.4414.308 220,50 KB (225.792 B)  13.7.2007 19:05
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\catsrv.dll
mfcsubs   2001.12.4414.258 22,00 KB (22.528 B)   4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mfcsubs.dll
urlmon   6.00.2900.3231 (xpsp_sp2_gdr.071010-1320) 601,00 KB (615.424 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\urlmon.dll

wudfsvc   6.0.5730.0 (winmain.060915-1845)  54,00 KB (55.296 B)
   28.9.2006 18:56  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wudfsvc.dll

WudfPlatform   6.0.5730.0 (winmain.060915-1845)  160,00 KB (163.840 B)
   28.9.2006 18:56  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wudfplatform.dll
spoolsv   5.1.2600.2696 (xpsp_sp2_gdr.050610-1519) 56,50 KB (57.856 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\spoolsv.exe
spoolss   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 73,00 KB (74.752 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\spoolss.dll

localspl  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 333,50 KB (341.504 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\localspl.dll
cnbjmon   5.1.2600.2082 (xpsp(skatari).040213-0952) 46,00 KB (47.104 B)
   4.8.2004 2:56   Microsoft Corporation c:\windows\system32\cnbjmon.dll

mdimon   11.3.2175.0 24,23 KB (24.816 B)  17.7.2007 15:34  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\mdimon.dll
pjlmon   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 15,00 KB (15.360 B)
   4.8.2004 2:56   Microsoft Corporation c:\windows\system32\pjlmon.dll

tcpmon   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 44,50 KB (45.568 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\tcpmon.dll

usbmon   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 16,50 KB (16.896 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\usbmon.dll

mdippr   11.3.2175.0 25,23 KB (25.840 B)  17.7.2007 15:34  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\spool\prtprocs\w32x86\mdippr.dll
winrnr   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 16,50 KB (16.896 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\winrnr.dll

win32spl  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 99,50 KB (101.888 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\win32spl.dll
inetpp   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 73,50 KB (75.264 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\inetpp.dll

aawservice 7, 0, 1, 5 548,00 KB (561.152 B)   6.7.2007 14:02  Lavasoft AB
   c:\program files\lavasoft\ad-aware 2007\aawservice.exe
ceapi 7, 0, 1, 5 700,00 KB (716.800 B)  5.7.2007 16:27  Lavasoft AB
   c:\program files\lavasoft\ad-aware 2007\ceapi.dll
PKArchive84cb   8.4.219.0  621,82 KB (636.744 B)  20.6.2007 18:26  PKWARE,
Inc. c:\program files\lavasoft\ad-aware 2007\pkarchive84cb.dll
update   Ni na voljo 508,00 KB (520.192 B)  7.6.2007 20:27  Ni na voljo
   c:\program files\lavasoft\ad-aware 2007\update.dll
explorer  6.00.2900.3156 (xpsp_sp2_gdr.070613-1234) 1.009,00 KB (1.033.216 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\explorer.exe
browseui  6.00.2900.3231 (xpsp_sp2_gdr.071010-1320) 999,50 KB (1.023.488 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\browseui.dll
shdocvw   6.00.2900.3231 (xpsp_sp2_gdr.071010-1320) 1,43 MB (1.494.528 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\shdocvw.dll

themeui   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 376,50 KB (385.536 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\themeui.dll

msimg32   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 4,50 KB (4.608 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msimg32.dll

linkinfo  5.1.2600.2751 (xpsp_sp2_gdr.050831-1520) 19,50 KB (19.968 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\linkinfo.dll
ntshrui   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 140,50 KB (143.872 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ntshrui.dll

mfc42 6.02.4131.0 1.004,00 KB (1.028.096 B)   4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\mfc42.dll
webcheck  6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 270,00 KB (276.480 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\webcheck.dll
stobject  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 119,00 KB (121.856 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\stobject.dll
batmeter  6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 28,00 KB (28.672 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\batmeter.dll
WPDShServiceObj  5.2.5721.5145 (WMP_11.061018-2006) 130,50 KB (133.632 B)
   18.10.2006 21:47 Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll
mydocs   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 88,50 KB (90.624 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mydocs.dll

PhoneBrowser   6, 84, 83, 7   549,50 KB (562.688 B)  19.6.2007 10:49
   Nokia c:\program files\nokia\nokia pc suite 6\phonebrowser.dll
pcscm 6, 84, 100, 4   644,00 KB (659.456 B)  15.6.2007 12:16  Nokia
   c:\program files\nokia\nokia pc suite 6\pcscm.dll
olepro32  5.1.2600.2180   81,50 KB (83.456 B)   4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\olepro32.dll
msvcp71   7.10.3077.0 488,00 KB (499.712 B)  27.8.2003 22:43  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\msvcp71.dll
msvcr71   7.10.3052.4 340,00 KB (348.160 B)  22.2.2003 2:42  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\msvcr71.dll
PhoneBrowser_slv 6, 84, 51, 0    27,50 KB (28.160 B)   5.6.2007 16:37
   Nokia c:\program files\nokia\nokia pc suite 6\lang\phonebrowser_slv.nlr

PhoneBrowser_Nokia   6, 84, 15, 1   531,00 KB (543.744 B)  4.5.2007
12:13 Nokia c:\program files\nokia\nokia pc suite
6\resource\phonebrowser_nokia.ngr
ctjbns2   4.0.16.0  748,00 KB (765.952 B)  12.9.2007 17:18  Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\creative zen micro\zen micro media
explorer\ctjbns2.dll
ctintrfc  2.1.0.0   64,00 KB (65.536 B)   12.9.2007 17:18  Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\creative zen micro\zen micro media
explorer\ctintrfc.dll
ctconfig  4.0.10.0  868,00 KB (888.832 B)  12.9.2007 17:18  Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\creative zen micro\zen micro media
explorer\ctconfig.dll
jbnsres   4.0.10.0  548,00 KB (561.152 B)  12.9.2007 17:18  Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\creative zen micro\zen micro media
explorer\jbnsres.dll
PortableDeviceTypes   5.2.5721.5145 (WMP_11.061018-2006) 163,00 KB (166.912
B)  18.10.2006 21:47 Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\portabledevicetypes.dll
PortableDeviceApi 5.2.5721.5145 (WMP_11.061018-2006) 277,50 KB (284.160 B)
   18.10.2006 21:47 Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\portabledeviceapi.dll
drprov   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 14,00 KB (14.336 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\drprov.dll
ntlanman  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 42,50 KB (43.520 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\ntlanman.dll
netui0   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 79,00 KB (80.896 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\netui0.dll

netui1   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 240,00 KB (245.760 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\netui1.dll

davclnt   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 24,00 KB (24.576 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\davclnt.dll

wzcdlg   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 369,50 KB (378.368 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\wzcdlg.dll

browselc  6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)   64,00 KB (65.536 B)
   6.10.2007 16:04  Microsoft Corporation  c:\program files\internet
explorer\mui\0424\browselc.dll
gdiplus   5.1.3102.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 1,63 MB (1.712.128 B)
   13.7.2007 20:57  Microsoft Corporation
   c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.260
0.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll
duser 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 297,00 KB (304.128 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\duser.dll
mmfinfo   Ni na voljo 156,00 KB (159.744 B)  3.12.2007 11:44  Ni na voljo
   c:\program files\k-lite codec pack\filters\haali\mmfinfo.dll
mkunicode  Ni na voljo 23,00 KB (23.552 B)   3.12.2007 11:44  Ni na voljo
   c:\program files\k-lite codec pack\filters\haali\mkunicode.dll
mscms 5.1.2600.2709 (xpsp_sp2_gdr.050628-1518) 72,50 KB (74.240 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mscms.dll
mlang 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 572,50 KB (586.240 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mlang.dll
imm32 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 107,50 KB (110.080 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\imm32.dll
mfc71enu  7.10.3077.0 56,00 KB (57.344 B)   18.3.2003 19:44  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\mfc71enu.dll
msdmo 6.05.2600.2180  14,00 KB (14.336 B)   4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\msdmo.dll
dxmasf   6.4.09.1133 487,05 KB (498.742 B)  4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\dxmasf.dll
drmclien  10.00.00.3802   252,24 KB (258.296 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\drmclien.dll
icm32 5.1.2600.2709 (xpsp_sp2_gdr.050628-1518) 249,00 KB (254.976 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\icm32.dll
shfolder  6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 24,50 KB (25.088 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\shfolder.dll
pixie 5.5.66.0  260,00 KB (266.240 B)  2.12.2007 11:04  Pinnacle Systems,
Inc. c:\program files\pinnacle\shared files\pixie\pixie.dll
ddraw 5.03.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 260,00 KB (266.240 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\ddraw.dll
dciman32  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 8,50 KB (8.704 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\dciman32.dll
AdvrCntr2  10,1,1, 10900   2,93 MB (3.073.320 B)  2.7.2007 15:02  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\advrcntr2.dll
faultrep  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 78,50 KB (80.384 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\faultrep.dll
shdoclc   6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)   543,00 KB (556.032 B)
   6.10.2007 16:04  Microsoft Corporation  c:\program files\internet
explorer\mui\0424\shdoclc.dll
wmvcore   11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006) 2,34 MB (2.450.944 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wmvcore.dll

wmasf 11.0.5721.5238 (WMP_11.071025-0642) 217,50 KB (222.720 B)  4.8.2004
14:00 Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wmasf.dll
lameacm   0.9.1 380,00 KB (389.120 B)  3.12.2007 11:44
   http://www.mp3dev.org/ c:\windows\system32\lameacm.acm
url  6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 37,00 KB (37.888 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\url.dll
nvrssl   6.14.11.5819   248,00 KB (253.952 B)  13.7.2007 19:31  NVIDIA
Corporation c:\windows\system32\nvrssl.dll
nvapi 6.14.11.5819   336,00 KB (344.064 B)  13.7.2007 19:31  NVIDIA
Corporation c:\windows\system32\nvapi.dll
pdfshell  8.1.0.0   364,00 KB (372.736 B)  10.5.2007 22:54  Adobe
Systems, Inc.   c:\program files\common
files\adobe\acrobat\activex\pdfshell.dll
msvcr80   8.00.50727.762  612,00 KB (626.688 B)  1.12.2006 21:54
   Microsoft Corporation
   c:\windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_
x-ww_6b128700\msvcr80.dll
nbshell   2, 10, 3, 2 97,29 KB (99.624 B)   29.6.2007 19:16  Nero AG
   c:\program files\nero\nero 7\nero backitup\nbshell.dll
mfc71u   7.10.3077.0 1.023,00 KB (1.047.552 B)   18.3.2003 20:12
   Microsoft Corporation  c:\program files\nero\nero 7\nero
backitup\mfc71u.dll
rarext   Ni na voljo 125,50 KB (128.512 B)  13.7.2007 23:01  Ni na voljo
   c:\program files\winrar\rarext.dll
pwrisosh  3, 7, 0, 0 200,00 KB (204.800 B)  9.4.2007 14:22  PowerISO
Computing, Inc.  c:\program files\poweriso\pwrisosh.dll
nodshex   Ni na voljo 59,13 KB (60.544 B)   13.7.2007 21:53  Ni na voljo
   c:\program files\eset\nodshex.dll
misosh   5, 3, 0, 198   20,50 KB (20.992 B)   30.10.2007 12:05
   MagicISO, Inc.  c:\program files\magiciso\misosh.dll
msohev   11.0.5510  65,55 KB (67.128 B)   15.7.2003 4:52  Microsoft
Corporation c:\program files\microsoft office\office11\msohev.dll
wiashext  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 575,50 KB (589.312 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wiashext.dll
sti  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 66,00 KB (67.584 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\sti.dll
cfgmgr32  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 16,50 KB (16.896 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\cfgmgr32.dll
fsshext.8.1.0178.00   8.1.0178.00 313,86 KB (321.392 B)  19.1.2007 11:54
   Microsoft Corporation  c:\program files\msn
messenger\fsshext.8.1.0178.00.dll
wiadefui  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 452,50 KB (463.360 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wiadefui.dll
shimgvw   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 428,00 KB (438.272 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\shimgvw.dll

shmedia   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 148,00 KB (151.552 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\shmedia.dll

msvfw32   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 118,00 KB (120.832 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msvfw32.dll

avifil32  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 83,00 KB (84.992 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\avifil32.dll
TBPanelExt 1, 0, 0, 2 32,00 KB (32.768 B)   13.7.2007 19:28
   c:\program files\xpertvision\tbpanelext.dll
nvcpl 6.14.11.5819   8,04 MB (8.429.568 B) 13.7.2007 19:31  NVIDIA
Corporation c:\windows\system32\nvcpl.dll
oleacc   4.2.5406.0 (xpclient.010817-1148) 159,50 KB (163.328 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\oleacc.dll

nvshell   6.14.10.11089   456,00 KB (466.944 B)  13.7.2007 19:31  NVIDIA
Corporation c:\windows\system32\nvshell.dll
zipfldr   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 330,00 KB (337.920 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\zipfldr.dll

actxprxy  6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 99,50 KB (101.888 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\actxprxy.dll
ctsvccda  1.0.1.0   43,00 KB (44.032 B)   12.9.2007 17:21  Creative
Technology Ltd  c:\windows\system32\ctsvccda.exe
sqlservr  2000.080.2039.00 8,73 MB (9.150.464 B)  4.5.2005 1:04
   Microsoft Corporation  c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft
sql server\mssql$pinnaclesys\binn\sqlservr.exe
opends60  2000.080.2039.00 10,00 KB (10.240 B)   4.5.2005 1:02
   Microsoft Corporation  c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft
sql server\mssql$pinnaclesys\binn\opends60.dll
sqlsort   2000.080.2039.00 576,00 KB (589.824 B)  4.5.2005 1:02
   Microsoft Corporation  c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft
sql server\mssql$pinnaclesys\binn\sqlsort.dll
ums  2000.080.2039.00 34,50 KB (35.328 B)   4.5.2005 1:02   Microsoft
Corporation c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft sql
server\mssql$pinnaclesys\binn\ums.dll
sqlevn70  2000.080.2039.00 44,00 KB (45.056 B)   4.5.2005 1:02
   Microsoft Corporation  c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft
sql server\mssql$pinnaclesys\binn\resources\1033\sqlevn70.rll
ssnetlib  2000.080.2039.00 84,00 KB (86.016 B)   4.5.2005 1:02
   Microsoft Corporation  c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft
sql server\mssql$pinnaclesys\binn\ssnetlib.dll
security  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 5,50 KB (5.632 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\security.dll
ssmslpcn  2000.080.2039.00 18,00 KB (18.432 B)   4.5.2005 1:02
   Microsoft Corporation  c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft
sql server\mssql$pinnaclesys\binn\ssmslpcn.dll
nod32krn  2, 70, 39  539,13 KB (552.064 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\nod32krn.exe
ps_amon   2, 70, 39  195,13 KB (199.808 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\ps_amon.dll
ps_dmon   2, 70, 39  179,05 KB (183.352 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\ps_dmon.dll
ps_emon   2, 70, 39  203,12 KB (207.992 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\ps_emon.dll
ps_nod32  2, 70, 39  187,05 KB (191.544 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\ps_nod32.dll
ps_upd   2, 70, 39  311,12 KB (318.584 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\ps_upd.dll
nvsvc32   6.14.11.5819   160,07 KB (163.908 B)  13.7.2007 19:31  NVIDIA
Corporation c:\windows\system32\nvsvc32.exe
wiaservc  5.1.2600.3051 (xpsp_sp2_gdr.061219-0316) 326,00 KB (333.824 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wiaservc.dll
wiafbdrv  5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) 85,00 KB (87.040 B)
   8.10.2007 19:49  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wiafbdrv.dll
hpgtmcro  5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) 32,00 KB (32.768 B)
   8.10.2007 19:49  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\hpgtmcro.dll
hpgt34   1, 0, 0, 1 99,00 KB (101.376 B)   8.10.2007 19:49
   c:\windows\system32\hpgt34.dll
hpgt34tk  4.11.2000.0 124,00 KB (126.976 B)  8.10.2007 19:49  Hewlett
Packard   c:\windows\system32\hpgt34tk.dll
tbpanel   5.1  2,07 MB (2.165.520 B)  13.7.2007 19:28  Xpertvision, Inc.
   c:\program files\xpertvision\tbpanel.exe
tbmanage  Ni na voljo 5,00 KB (5.120 B) 13.7.2007 19:28  Ni na voljo
   c:\program files\xpertvision\tbmanage.dll
msvcrt40  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 60,00 KB (61.440 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\msvcrt40.dll
gwlib 1, 0, 0, 6 36,00 KB (36.864 B)   13.7.2007 19:28  Gainward
   c:\program files\xpertvision\gwlib.dll
rundll32  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 32,50 KB (33.280 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\rundll32.exe
nvmctray  6.14.11.5819   80,00 KB (81.920 B)   13.7.2007 19:31  NVIDIA
Corporation c:\windows\system32\nvmctray.dll
jusched   6.0.30.5  129,39 KB (132.496 B)  3.11.2007 21:02  Sun
Microsystems, Inc.   c:\program files\java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
nod32kui  2, 70, 39  927,13 KB (949.376 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\nod32kui.exe
mfc42u   6.02.8071.0 958,75 KB (981.760 B)  4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\mfc42u.dll
pu_amon   2, 70, 39  131,05 KB (134.200 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\pu_amon.dll
pu_dmon   2, 70, 39  71,05 KB (72.760 B)   13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\pu_dmon.dll
pu_emon   2, 70, 39  139,12 KB (142.456 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\pu_emon.dll
pu_imon   2, 70, 39  183,12 KB (187.512 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\pu_imon.dll
pu_nod32  2, 70, 39  91,13 KB (93.312 B)   13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\pu_nod32.dll
pu_upd   2, 70, 39  183,12 KB (187.512 B)  13.7.2007 21:53  Eset
   c:\program files\eset\pu_upd.dll
LaunchApplication 6, 84, 78, 3   265,00 KB (271.360 B)  18.6.2007 15:10
   Nokia c:\program files\nokia\nokia pc suite 6\launchapplication.exe
PCSSupportSetup  6, 84, 20, 3   76,00 KB (77.824 B)   4.5.2007 8:20
   Nokia c:\program files\nokia\nokia pc suite 6\pcssupportsetup.dll
connapi   6, 84, 89, 1   419,00 KB (429.056 B)  15.6.2007 16:26  Nokia.
   c:\program files\pc connectivity solution\connapi.dll
mfc71u   7.10.3077.0 1.023,00 KB (1.047.552 B)   18.3.2003 20:12
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mfc71u.dll
ConfServer 6, 84, 37, 0    184,00 KB (188.416 B)  15.6.2007 16:25  Nokia
   c:\program files\pc connectivity solution\confserver.dll
msxml3   8.90.1101.0 1,05 MB (1.104.896 B)  4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\msxml3.dll
msoxmlmf  11.0.5510  38,56 KB (39.488 B)   15.7.2003 4:45  Microsoft
Corporation c:\program files\common files\microsoft
shared\office11\msoxmlmf.dll
LaunchApplication_slv  6, 84, 81, 2   13,50 KB (13.824 B)   19.6.2007
10:38 Nokia c:\program files\nokia\nokia pc suite
6\lang\launchapplication_slv.nlr
issch 4, 60, 100, 37068 80,00 KB (81.920 B)   11.8.2005 16:30  Macrovision
Corporation c:\program files\common
files\installshield\updateservice\issch.exe
qttask   6.5.1 96,00 KB (98.304 B)   6.10.2007 15:06  Apple Computer,
Inc. c:\program files\quicktime\qttask.exe
rthdcpl   2.0.6.4   15,46 MB (16.206.848 B) 13.7.2007 19:22  Realtek
Semiconductor Corp.   c:\windows\rthdcpl.exe
hhctrl   5.2.3790.2847 (srv03_sp1_gdr.061210-2319) 533,50 KB (546.304 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\hhctrl.ocx

dsound   5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 359,00 KB (367.616 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\dsound.dll

hhctrlui  4.74.9273  85,50 KB (87.552 B)  19.4.2003 13:30  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\mui\0424\hhctrlui.dll
ksuser   5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 4,00 KB (4.096 B)
   13.7.2007 19:23  Microsoft Corporation c:\windows\system32\ksuser.dll

NMBgMonitor 2,0,16,0  149,29 KB (152.872 B)  27.6.2007 19:03  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmbgmonitor.exe
msvcp71   7.10.3077.0 488,00 KB (499.712 B)  19.3.2003 6:14  Microsoft
Corporation c:\program files\common files\ahead\lib\msvcp71.dll
msvcr71   7.10.3052.4 340,00 KB (348.160 B)  21.2.2003 14:42  Microsoft
Corporation c:\program files\common files\ahead\lib\msvcr71.dll
NMIndexingServicePS   2,0,16,0  57,79 KB (59.176 B)   27.6.2007 19:04
   Nero AG   c:\program files\common
files\ahead\lib\nmindexingserviceps.dll
NMIndexStoreSvrPS 2,0,16,0  20,29 KB (20.776 B)   27.6.2007 19:04  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmindexstoresvrps.dll
NMDataServices  2,0,16,0  2,62 MB (2.749.736 B)  27.6.2007 19:03  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmdataservices.dll
iprop 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) 3,50 KB (3.584 B) 4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\iprop.dll
ctdetect  2.3.1.0   96,00 KB (98.304 B)   12.9.2007 17:22  Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\ctdetect.exe

ctintrfc  2.0.0.0   64,00 KB (65.536 B)   12.9.2007 17:22 Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\ctintrfc.dll
ctdetect  2.1.0.0   36,00 KB (36.864 B)   12.9.2007 17:22 Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\ctdetect.crl

dtctrmgr  1.2.0.0   52,00 KB (53.248 B)   12.9.2007 17:22 Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\dtctrmgr.det

muvo 2.0.2.0   44,00 KB (45.056 B)   12.9.2007 17:22  Creative Technology
Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\muvo.det
muvo 2.0.0.0   12,00 KB (12.288 B)   12.9.2007 17:22  Creative Technology
Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\muvo.crl
thmres   2.0.12.0  44,00 KB (45.056 B)   12.9.2007 17:21  Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\shared files\thmres.dll
ctinif   1.1.0.0   52,00 KB (53.248 B)   12.9.2007 17:21  Creative
Technology Ltd  c:\program files\creative\shared files\ctinif.dll
hdd  1.0.6.0   32,00 KB (32.768 B)   12.9.2007 17:22  Creative Technology
Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\hdd.det
njb3 1.0.7.0   32,00 KB (32.768 B)   12.9.2007 17:22  Creative Technology
Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\njb3.det
disc 2.4.1.0   56,00 KB (57.344 B)   12.9.2007 17:22  Creative Technology
Ltd  c:\program files\creative\mediasource\detector\disc.det
ServiceLayer   6, 84, 83, 3   293,50 KB (300.544 B)  15.6.2007 16:55
   Nokia.   c:\program files\pc connectivity solution\servicelayer.exe
ncltools  6, 84, 33, 0   132,00 KB (135.168 B)  15.6.2007 16:52  Nokia
   c:\program files\pc connectivity solution\ncltools.dll
NCLIrDAMM  6, 84, 33, 0   124,50 KB (127.488 B)  15.6.2007 16:34  Nokia
Corp. c:\program files\pc connectivity solution\transports\nclirdamm.dll
nclrsmm   6, 84, 41, 0   153,00 KB (156.672 B)  15.6.2007 16:52  Nokia
Corp. c:\program files\pc connectivity solution\transports\nclrsmm.dll
nclusbmm  6, 84, 55, 1   163,50 KB (167.424 B)  15.6.2007 16:54  Nokia
Corp. c:\program files\pc connectivity solution\transports\nclusbmm.dll
NclMSBTMM  6, 84, 55, 0   162,50 KB (166.400 B)  15.6.2007 16:50  Nokia
Corp. c:\program files\pc connectivity solution\transports\nclmsbtmm.dll
irprops   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 371,50 KB (380.416 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\irprops.cpl

devmgr   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 276,00 KB (282.624 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\devmgr.dll

DUSuperControler 1.90.0.0   708,00 KB (724.992 B)  20.1.2004 21:09
   Zukanovic Software   c:\program files\du super
controler\dusupercontroler.exe
NMIndexingService 2,0,16,0  273,29 KB (279.848 B)  27.6.2007 19:04  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmindexingservice.exe
nmlogcxx  2,0,16,0  69,29 KB (70.952 B)   27.6.2007 19:04  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmlogcxx.dll
log4cxx   1, 0, 0, 0 725,29 KB (742.696 B)  27.6.2007 19:02  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\log4cxx.dll
inetmib1  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 32,50 KB (33.280 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\inetmib1.dll
snmpapi   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 18,50 KB (18.944 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\snmpapi.dll

msvbvm60  6.00.9782  1,32 MB (1.386.496 B)  4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\msvbvm60.dll
IMx3Launcher   1.0.0.12  1,79 MB (1.871.872 B)  31.7.2007 16:05  PIXELA
CORPORATION c:\program files\pixela\imagemixer for hdd
camcorder\imx3launcher.exe
smf_avi_krs_win32dll  Ni na voljo 72,00 KB (73.728 B)   31.7.2007 16:05
   Ni na voljo c:\program files\pixela\imagemixer for hdd
camcorder\smf_avi_krs_win32dll.dll
oledlg   1.0 (xpsp_sp2_gdr.061016-0148)   120,00 KB (122.880 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\oledlg.dll

pxl_m17n_tool   Ni na voljo 356,00 KB (364.544 B)  31.7.2007 16:05  Ni na
voljo c:\program files\pixela\imagemixer for hdd camcorder\pxl_m17n_tool.dll
NMIndexStoreSvr  2,0,16,0  1,16 MB (1.213.736 B)  27.6.2007 19:04  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmindexstoresvr.exe
nmsqldb   2,0,16,0  313,29 KB (320.808 B)  27.6.2007 19:04  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmsqldb.dll
NMCoFoundation  2,0,16,0  529,29 KB (541.992 B)  27.6.2007 19:03  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmcofoundation.dll
NMPluginBase   2,0,16,0  105,29 KB (107.816 B)  27.6.2007 19:04  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmpluginbase.dll
NMFullTextExtraction  2,0,16,0  177,29 KB (181.544 B)  27.6.2007 19:04
   Nero AG   c:\program files\common
files\ahead\lib\nmfulltextextraction.dll
query 5.1.2600.2935 (xpsp_sp2_gdr.060621-0031) 1,37 MB (1.435.648 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\query.dll
NMSearchPluginSimilarImages  2,0,16,0  177,29 KB (181.544 B)  27.6.2007
19:04 Nero AG   c:\program files\common
files\ahead\lib\nmsearchpluginsimilarimages.dll
neroipp   4,11,3,1  3,22 MB (3.376.424 B)  28.6.2007 19:16  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\neroipp.dll
mapir 11.0.6550  760,69 KB (778.944 B)  17.3.2005 19:32  Microsoft
Corporation c:\program files\common files\system\msmapi\1033\mapir.dll
mso  11.0.6568  11,68 MB (12.242.624 B) 22.7.2005 23:47  Microsoft
Corporation c:\program files\common files\microsoft shared\office11\mso.dll
nlhtml   7.0.1315.0 101,50 KB (103.936 B)  4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\nlhtml.dll
NMSlideShow 2,0,16,0  301,29 KB (308.520 B)  27.6.2007 19:04  Nero AG
   c:\program files\common files\ahead\lib\nmslideshow.dll
usnsvc   8.1.0178.00 94,86 KB (97.136 B)   19.1.2007 11:54  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\usnsvc.exe
usnsvcps  8.1.0178.00 53,36 KB (54.640 B)   19.1.2007 11:53  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\usnsvcps.dll
winamp   5,5,1,1763 1,27 MB (1.327.616 B)  20.12.2007 16:17 Nullsoft
   c:\program files\winamp\winamp.exe
tataki   Ni na voljo 62,50 KB (64.000 B)   20.12.2007 16:06 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\tataki.dll
nscrt 7.10.0000  344,00 KB (352.256 B)  24.5.2006 19:00  Nullsoft, Inc.
   c:\program files\winamp\nscrt.dll
aacPlusDecoder  Ni na voljo 356,50 KB (365.056 B)  20.12.2007 16:11 Ni na
voljo c:\program files\winamp\system\aacplusdecoder.w5s
bmp  Ni na voljo 7,00 KB (7.168 B) 20.12.2007 16:07 Ni na voljo c:\program
files\winamp\system\bmp.w5s
dlmgr Ni na voljo 24,00 KB (24.576 B)   20.12.2007 16:12 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\dlmgr.w5s
filereader Ni na voljo 11,50 KB (11.776 B)   20.12.2007 16:07 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\filereader.w5s
gif  Ni na voljo 17,00 KB (17.408 B)   20.12.2007 16:07 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\gif.w5s
gracenote  Ni na voljo 12,00 KB (12.288 B)   20.12.2007 16:10 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\gracenote.w5s
jnetlib   Ni na voljo 26,00 KB (26.624 B)   20.12.2007 16:11 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\jnetlib.w5s
jpeg Ni na voljo 98,50 KB (100.864 B)   20.12.2007 16:07 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\jpeg.w5s
playlist  Ni na voljo 35,00 KB (35.840 B)   20.12.2007 16:08 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\playlist.w5s
png  Ni na voljo 92,00 KB (94.208 B)   20.12.2007 16:09 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\png.w5s
tagz Ni na voljo 18,50 KB (18.944 B)   20.12.2007 16:10 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\tagz.w5s
xml  Ni na voljo 85,00 KB (87.040 B)   20.12.2007 16:09 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\system\xml.w5s
in_cdda   Ni na voljo 104,50 KB (107.008 B)  20.12.2007 16:14 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_cdda.dll
in_dshow  Ni na voljo 72,00 KB (73.728 B)   20.12.2007 16:11 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_dshow.dll
in_flac   Ni na voljo 36,50 KB (37.376 B)   20.12.2007 16:06 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_flac.dll
in_flv   Ni na voljo 19,50 KB (19.968 B)   20.12.2007 16:13 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_flv.dll
in_linein  Ni na voljo 7,00 KB (7.168 B) 20.12.2007 16:13 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_linein.dll
in_midi   Ni na voljo 96,50 KB (98.816 B)   20.12.2007 16:13 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_midi.dll
in_mod   Ni na voljo 157,00 KB (160.768 B)  20.12.2007 16:13 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_mod.dll
in_mp3   Ni na voljo 385,50 KB (394.752 B)  20.12.2007 16:13 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_mp3.dll
in_mp4   Ni na voljo 39,00 KB (39.936 B)   20.12.2007 16:12 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_mp4.dll
in_nsv   Ni na voljo 167,50 KB (171.520 B)  20.12.2007 16:12 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_nsv.dll
in_vorbis  Ni na voljo 217,00 KB (222.208 B)  20.12.2007 16:12 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_vorbis.dll
in_wave   Ni na voljo 13,50 KB (13.824 B)   20.12.2007 16:10 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_wave.dll
libsndfile Ni na voljo 197,00 KB (201.728 B)  20.12.2007 16:06 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\libsndfile.dll
in_wm Ni na voljo 290,50 KB (297.472 B)  20.12.2007 16:10 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\in_wm.dll
out_disk  Ni na voljo 19,00 KB (19.456 B)   20.12.2007 16:10 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\out_disk.dll
out_ds   Ni na voljo 46,00 KB (47.104 B)   20.12.2007 16:11 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\out_ds.dll
out_wave  Ni na voljo 18,00 KB (18.432 B)   20.12.2007 16:11 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\out_wave.dll
gen_ff   Ni na voljo 1,44 MB (1.506.816 B)  20.12.2007 16:16 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\gen_ff.dll
freetype  Ni na voljo 360,00 KB (368.640 B)  20.12.2007 16:08 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\freeform\wacs\freetype\freetype.wac
gen_hotkeys Ni na voljo 24,50 KB (25.088 B)   20.12.2007 16:14 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\gen_hotkeys.dll
gen_jumpex Ni na voljo 185,00 KB (189.440 B)  10.10.2007 0:50 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\gen_jumpex.dll
gen_ml   Ni na voljo 161,50 KB (165.376 B)  20.12.2007 16:14 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\gen_ml.dll
ml_dash   Ni na voljo 40,00 KB (40.960 B)   20.12.2007 16:07 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_dash.dll
ml_nowplaying   Ni na voljo 19,00 KB (19.456 B)   20.12.2007 16:13 Ni na
voljo c:\program files\winamp\plugins\ml_nowplaying.dll
ml_local  Ni na voljo 264,00 KB (270.336 B)  20.12.2007 16:08 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_local.dll
nde  Ni na voljo 86,50 KB (88.576 B)   20.12.2007 16:05 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\nde.dll
ml_orb   Ni na voljo 71,00 KB (72.704 B)   20.12.2007 16:07 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_orb.dll
ml_playlists   Ni na voljo 68,50 KB (70.144 B)   20.12.2007 16:08 Ni na
voljo c:\program files\winamp\plugins\ml_playlists.dll
ml_online  Ni na voljo 96,00 KB (98.304 B)   20.12.2007 16:09 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_online.dll
ml_wire   Ni na voljo 180,50 KB (184.832 B)  20.12.2007 16:11 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_wire.dll
ml_disc   Ni na voljo 138,50 KB (141.824 B)  20.12.2007 16:08 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_disc.dll
ml_pmp   Ni na voljo 194,50 KB (199.168 B)  20.12.2007 16:10 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_pmp.dll
pmp_ipod  Ni na voljo 207,50 KB (212.480 B)  20.12.2007 16:09 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\pmp_ipod.dll
pmp_njb   Ni na voljo 17,50 KB (17.920 B)   20.12.2007 16:09 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\pmp_njb.dll
ctnmjb2   4.1.2.0   148,00 KB (151.552 B)  12.9.2007 17:19
   c:\program files\creative\sharedll\ctnmjb2.dll
ctpmsman  1.3.15.0  228,00 KB (233.472 B)  12.9.2007 17:19  Creative
Technology Ltd  c:\windows\system32\ctpmsman.dll
ctpde 1.0.2.0   48,00 KB (49.152 B)   12.9.2007 17:19  Creative Technology
Ltd. c:\windows\system32\ctpde.dll
pdesrvps  Ni na voljo 28,00 KB (28.672 B)   12.9.2007 17:19  Ni na voljo
   c:\windows\system32\pdesrvps.dll
pmp_p4s   Ni na voljo 111,50 KB (114.176 B)  20.12.2007 16:09 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\pmp_p4s.dll
pmp_usb   Ni na voljo 39,50 KB (40.448 B)   20.12.2007 16:07 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\pmp_usb.dll
mswmdm   11.0.5721.5145  314,00 KB (321.536 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mswmdm.dll
mspmsp   11.0.5721.5145  171,50 KB (175.616 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mspmsp.dll
ml_bookmarks   Ni na voljo 19,50 KB (19.968 B)   20.12.2007 16:08 Ni na
voljo c:\program files\winamp\plugins\ml_bookmarks.dll
ml_history Ni na voljo 36,50 KB (37.376 B)   20.12.2007 16:08 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_history.dll
ml_autotag Ni na voljo 25,50 KB (26.112 B)   20.12.2007 16:12 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_autotag.dll
ml_plg   Ni na voljo 56,50 KB (57.856 B)   20.12.2007 16:12 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_plg.dll
ml_rg Ni na voljo 25,00 KB (25.600 B)   20.12.2007 16:07 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\ml_rg.dll
ml_transcode   Ni na voljo 27,00 KB (27.648 B)   20.12.2007 16:06 Ni na
voljo c:\program files\winamp\plugins\ml_transcode.dll
gen_msn   Ni na voljo 112,00 KB (114.688 B)  27.1.2007 23:52  Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\gen_msn.dll
gen_tray  Ni na voljo 24,50 KB (25.088 B)   20.12.2007 16:14 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\gen_tray.dll
gen_yar   Ni na voljo 24,00 KB (24.576 B)   30.12.2007 19:06 Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\gen_yar.dll
cewmdm   11.0.5721.5145  224,00 KB (229.376 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\cewmdm.dll
wmadmod   11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006) 739,50 KB (757.248 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wmadmod.dll

mfplat   11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006) 208,00 KB (212.992 B)
   18.10.2006 21:47 Microsoft Corporation  c:\windows\system32\mfplat.dll

ctjb2sp   1, 4, 1, 2 376,08 KB (385.109 B)  12.9.2007 17:19  Creative
Technology Ltd.  c:\windows\system32\ctjb2sp.dll
ctjb2sp   1, 0, 2, 0 20,00 KB (20.480 B)   12.9.2007 17:19  Creative
Technology Ltd.  c:\windows\system32\ctjb2sp.crl
wmdmlog   11.0.5721.5145  33,00 KB (33.792 B)   4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wmdmlog.dll
wmdmps   11.0.5721.5145  36,50 KB (37.376 B)   4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\wmdmps.dll
lame_enc  Ni na voljo 452,00 KB (462.848 B)  25.9.2006 5:13  Ni na voljo
   c:\program files\winamp\plugins\lame_enc.dll
ctpdesrv  1.2.15.0  196,00 KB (200.704 B)  12.9.2007 17:19  Creative
Technology Ltd  c:\windows\system32\ctpdesrv.exe
bitcomet  0.96 1,79 MB (1.881.400 B)  7.11.2007 16:06  www.BitComet.com
   c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe
shdoclc   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 536,50 KB (549.376 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\shdoclc.dll

mshtml   6.00.2900.3243 (xpsp_sp2_gdr.071029-1246) 2,92 MB (3.058.688 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation c:\windows\system32\mshtml.dll

msls31   3.10.349.0 143,00 KB (146.432 B)  4.8.2004 14:00   Microsoft
Corporation c:\windows\system32\msls31.dll
inetcomm  6.00.2900.3198 (xpsp_sp2_gdr.070820-1448) 667,50 KB (683.520 B)
   13.7.2007 19:07  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\inetcomm.dll
msoert2   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 103,50 KB (105.984 B)
   13.7.2007 19:07  Microsoft Corporation c:\windows\system32\msoert2.dll

inetres   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 47,00 KB (48.128 B)
   13.7.2007 19:07  Microsoft Corporation c:\windows\system32\inetres.dll

asycfilt  5.1.2600.2180   63,50 KB (65.024 B)   4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\asycfilt.dll
jscript   5.6.0.8834 440,00 KB (450.560 B)  4.8.2004 14:00  Microsoft
Corporation c:\windows\system32\jscript.dll
msimtf   5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 155,50 KB (159.232 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\msimtf.dll

msctf 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 287,50 KB (294.400 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\msctf.dll
firefox   1.8.1.11: 2007112718  7,30 MB (7.650.416 B)  14.7.2007 23:09
   Mozilla Corporation   c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe
js3250   4.0  445,60 KB (456.296 B)  14.7.2007 23:09  Netscape
Communications Corporation  c:\program files\mozilla firefox\js3250.dll
nspr4 4.6.7 157,61 KB (161.392 B)  14.7.2007 23:09  Netscape Communications
Corporation c:\program files\mozilla firefox\nspr4.dll
xpcom_core 1.8.1.11: 2007112718   412,11 KB (422.000 B)  14.7.2007 23:09
   Mozilla Foundation   c:\program files\mozilla firefox\xpcom_core.dll
plc4 4.6.7 33,62 KB (34.424 B)   14.7.2007 23:09  Netscape Communications
Corporation c:\program files\mozilla firefox\plc4.dll
plds4 4.6.7 29,61 KB (30.320 B)   14.7.2007 23:09  Netscape Communications
Corporation c:\program files\mozilla firefox\plds4.dll
smime3   3.11.5 Basic ECC 109,60 KB (112.232 B)  14.7.2007 23:09  Mozilla
Foundation c:\program files\mozilla firefox\smime3.dll
nss3 3.11.5 Basic ECC 369,60 KB (378.472 B)   14.7.2007 23:09  Mozilla
Foundation c:\program files\mozilla firefox\nss3.dll
softokn3  3.11.4 Basic ECC 248,11 KB (254.060 B)  14.7.2007 23:09  Mozilla
Foundation c:\program files\mozilla firefox\softokn3.dll
ssl3 3.11.5 Basic ECC 129,60 KB (132.712 B)   14.7.2007 23:09  Mozilla
Foundation c:\program files\mozilla firefox\ssl3.dll
xpcom_compat   1.8.1.11: 2007112718  72,12 KB (73.848 B)   14.7.2007
23:09 Mozilla Foundation   c:\program files\mozilla
firefox\xpcom_compat.dll
myspell   1.8.1.11: 2007112718  34,13 KB (34.952 B)   14.7.2007 23:09
   Mozilla Foundation   c:\program files\mozilla
firefox\components\myspell.dll
jar50 1.8.1.11: 2007112718  66,11 KB (67.696 B)   14.7.2007 23:09  Mozilla
Foundation c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll
freebl3   3.11.4 Basic ECC 196,12 KB (200.829 B)  14.7.2007 23:09  Mozilla
Foundation c:\program files\mozilla firefox\freebl3.dll
nssckbi   1.64 265,61 KB (271.984 B)  14.7.2007 23:09  Mozilla Foundation
   c:\program files\mozilla firefox\nssckbi.dll
spellchk  1.8.1.11: 2007112718  45,63 KB (46.720 B)   14.7.2007 23:09
   Mozilla Foundation   c:\program files\mozilla
firefox\components\spellchk.dll
npnul32   1, 0, 0, 15 22,13 KB (22.664 B)   14.7.2007 23:09  mozilla.org
   c:\program files\mozilla firefox\plugins\npnul32.dll
msnmsgr   8.1.0178.00 5,41 MB (5.674.352 B)  19.1.2007 11:55  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\msnmsgr.exe
msimg32   4, 50, 0, 312   58,33 KB (59.728 B)   21.7.2007 15:04  Patchou
   c:\program files\msn messenger\msimg32.dll
msncore   8.1.0178.00 986,36 KB (1.010.032 B) 19.1.2007 11:53  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\msncore.dll
msidcrl40  4.100.313.1 791,33 KB (810.320 B)  31.8.2006 20:33  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\msidcrl40.dll
contactsUX 8.1.0178.00 338,36 KB (346.480 B)  19.1.2007 11:54  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\contactsux.dll
MsgPlusLive 4, 50, 0, 312   3,14 MB (3.291.472 B)  21.7.2007 15:04  Patchou
   c:\program files\messenger plus! live\msgpluslive.dll
detoured  Ni na voljo 4,00 KB (4.096 B) 21.7.2007 15:04  Ni na voljo
   c:\program files\messenger plus! live\detoured.dll
msgslang.8.1.0178.00  8.1.0178.00 1,64 MB (1.722.224 B)  19.1.2007 11:53
   Microsoft Corporation  c:\program files\msn
messenger\msgslang.8.1.0178.00.dll
msgsres   8.1.0178.00 2,24 MB (2.353.520 B)  19.1.2007 11:54  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\msgsres.dll
riched20  5.30.23.1228   423,00 KB (433.152 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\riched20.dll
msftedit  5.41.15.1514   526,50 KB (539.136 B)  4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\msftedit.dll
MsgPlusLiveRes  4, 50, 0, 312   1,73 MB (1.815.376 B)  21.7.2007 15:04
   Patchou   c:\program files\messenger plus! live\msgplusliveres.dll
msgswcam  8.1.0178.00 649,36 KB (664.944 B)  19.1.2007 11:53  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\msgswcam.dll
sirenacm  8.1.0178.00 49,86 KB (51.056 B)   19.1.2007 11:53  Microsoft
Corp. c:\windows\system32\sirenacm.dll
devenum   6.05.2600.2180  58,50 KB (59.904 B)   4.8.2004 14:00
   Microsoft Corporation  c:\windows\system32\devenum.dll
usbdvr2src 5.4.6.3   204,00 KB (208.896 B)  2.12.2007 11:08  Magnum
Semiconductor   c:\program files\pinnacle\shared
files\filter\dvc150\usbdvr2src.ax
avicap32  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) 62,50 KB (64.000 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\avicap32.dll
lmcdata   8.1.0178.00 473,86 KB (485.232 B)  19.1.2007 11:53  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\lmcdata.dll
contact   8.1.0178.00 175,36 KB (179.568 B)  19.1.2007 11:54  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\contact.dll
dfsr 8.1.0178.00 1,60 MB (1.680.752 B)  19.1.2007 11:53  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\dfsr.dll
msvcp80   8.00.50727.762  536,00 KB (548.864 B)  1.12.2006 21:54
   Microsoft Corporation
   c:\windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_
x-ww_6b128700\msvcp80.dll
custsat   9.0.3790.2428 (srv03_sp1_qfe.050422-1043) 39,87 KB (40.824 B)
   19.12.2006 16:07 Microsoft Corporation  c:\program files\msn
messenger\custsat.dll
abssm 8.1.0178.00 410,36 KB (420.208 B)  19.1.2007 11:53  Microsoft
Corporation c:\program files\msn messenger\abssm.dll
usp10 1.0420.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)   397,00 KB (406.528 B)
   4.8.2004 14:00  Microsoft Corporation  c:\windows\system32\usp10.dll
libsndfile Ni na voljo 362,00 KB (370.688 B)  21.7.2007 15:04  Ni na voljo
   c:\program files\messenger plus! live\libsndfile.dll
lame_enc  Ni na voljo 381,50 KB (390.656 B)  21.7.2007 15:04  Ni na voljo
   c:\program files\messenger plus! live\lame_enc.dll
msinfo32  5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) 39,00 KB (39.936 B)
   13.7.2007 19:08  Microsoft Corporation  c:\program files\common
files\microsoft shared\msinfo\msinfo32.exe
msinfo   7, 0, 0, 0 367,50 KB (376.320 B)  13.7.2007 19:07
   c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\msinfo.dll
riched32  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) 3,50 KB (3.584 B) 4.8.2004
14:00 Microsoft Corporation  c:\windows\system32\riched32.dll
oinfo11   11.0.6550  717,20 KB (734.408 B)  17.3.2005 19:43  Microsoft
Corporation c:\progra~1\common~1\micros~1\msinfo\oinfo11.ocx
mofd 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 121,00 KB (123.904 B)
   13.7.2007 19:05  Microsoft Corporation
   c:\windows\system32\wbem\mofd.dll

[Storitve]

Ime za prikaz   Ime  Stanje   Zagonski način  Vrsta storitve  Pot
   Nadzor napak   Zagonsko ime   ID oznake
Ad-Aware 2007 Service  aawservice Se izvaja  Samodejno  Lasten proces
   "c:\program files\lavasoft\ad-aware 2007\aawservice.exe"  Prezri
   LocalSystem 0
Adobe LM Service Adobe LM Service Ustavljeno Ročno Lasten proces
   "c:\program files\common files\adobe systems
shared\service\adobelmsvc.exe"   Običajna  LocalSystem 0
Alerter   Alerter   Ustavljeno Onemogočeno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice Običajna  NT
AUTHORITY\LocalService 0
Application Layer Gateway Service ALG   Se izvaja  Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\alg.exe  Običajna  NT AUTHORITY\LocalService  0

Application Management AppMgmt   Ustavljeno Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

ASP.NET State Service  aspnet_state   Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe
   Običajna  NT AUTHORITY\NetworkService  0
Windows Audio   AudioSrv  Se izvaja  Samodejno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Background Intelligent Transfer Service BITS Ustavljeno Ročno Proces v
skupni rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna
   LocalSystem 0
Computer Browser Browser   Se izvaja  Samodejno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Indexing Service CiSvc Ustavljeno Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\cisvc.exe Običajna  LocalSystem 0
ClipBook  ClipSrv   Ustavljeno Onemogočeno Lasten proces
   c:\windows\system32\clipsrv.exe   Običajna  LocalSystem 0
COM+ System Application COMSysApp  Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\dllhost.exe /processid:{02d4b3f1-fd88-11d1-960d-
00805fc79235}   Običajna  LocalSystem 0
Creative Service for CDROM Access Creative Service for CDROM Access Se
izvaja   Samodejno  Lasten proces   c:\windows\system32\ctsvccda.exe
   Običajna  LocalSystem 0
Cryptographic Services CryptSvc   Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs    Običajna  LocalSystem 0

DCOM Server Process Launcher DcomLaunch Se izvaja   Samodejno  Proces v
skupni rabi c:\windows\system32\svchost -k dcomlaunch Običajna  LocalSystem 0

DHCP Client Dhcp Se izvaja  Samodejno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna   LocalSystem 0

Logical Disk Manager Administrative Service   dmadmin   Ustavljeno Ročno
   Proces v skupni rabi  c:\windows\system32\dmadmin.exe /com
   Običajna  LocalSystem 0
Logical Disk Manager  dmserver  Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs    Običajna  LocalSystem 0

DNS Client Dnscache   Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k networkservice   Običajna  NT
AUTHORITY\NetworkService   0
Error Reporting Service ERSvc Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Prezri   LocalSystem 0

Event Log  Eventlog  Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\services.exe  Običajna  LocalSystem 0
COM+ Event System EventSystem Se izvaja Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Fast User Switching Compatibility FastUserSwitchingCompatibility    Se
izvaja   Ročno Proces v skupni rabi  c:\windows\system32\svchost.exe -k
netsvcs   Običajna  LocalSystem 0
Help and Support helpsvc   Se izvaja Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

HID Input Service HidServ   Se izvaja Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

HTTP SSL  HTTPFilter Ustavljeno Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k httpfilter Običajna   LocalSystem 0

InstallDriver Table Manager  IDriverT  Ustavljeno Ročno Lasten proces
   "c:\program files\common files\installshield\driver\11\intel
32\idrivert.exe" Prezri    LocalSystem 0
IMAPI CD-Burning COM Service ImapiService    Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\imapi.exe Običajna  LocalSystem 0
Server   lanmanserver   Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Workstation lanmanworkstation Se izvaja Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

TCP/IP NetBIOS Helper  LmHosts   Se izvaja Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice Običajna  NT
AUTHORITY\LocalService 0
Messenger  Messenger  Ustavljeno Onemogočeno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

NetMeeting Remote Desktop Sharing mnmsrvc    Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\mnmsrvc.exe   Običajna  LocalSystem 0
Distributed Transaction Coordinator MSDTC Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\msdtc.exe Običajna  NT AUTHORITY\NetworkService 0

Windows Installer MSIServer  Ustavljeno Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\msiexec.exe /v Običajna   LocalSystem 0
MSSQL$PINNACLESYS MSSQL$PINNACLESYS Se izvaja  Samodejno  Lasten proces
   "c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft sql
server\mssql$pinnaclesys\binn\sqlservr.exe" -spinnaclesys Običajna
   LocalSystem 0
MSSQLServerADHelper   MSSQLServerADHelper   Ustavljeno Ročno Lasten proces
   "c:\program files\microsoft sql server\80\tools\binn\sqladhlp.exe"
   Običajna  LocalSystem 0
NBService  NBService  Ustavljeno Ročno Lasten proces   c:\program
files\nero\nero 7\nero backitup\nbservice.exe Običajna   LocalSystem 0
Network DDE NetDDE   Ustavljeno Onemogočeno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\netdde.exe   Običajna  LocalSystem 0
Network DDE DSDM NetDDEdsdm Ustavljeno Onemogočeno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\netdde.exe   Običajna  LocalSystem 0
Net Logon  Netlogon  Ustavljeno Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\lsass.exe Običajna  LocalSystem 0
Network Connections   Netman   Se izvaja  Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0
Network Location Awareness (NLA)  Nla Se izvaja  Ročno Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

NMIndexingService NMIndexingService Se izvaja  Ročno Lasten proces
   "c:\program files\common files\ahead\lib\nmindexingservice.exe"
   Običajna  LocalSystem 0
NOD32 Kernel Service  NOD32krn  Se izvaja  Samodejno  Lasten proces
   "c:\program files\eset\nod32krn.exe"   Običajna  LocalSystem 0
NT LM Security Support Provider   NtLmSsp   Ustavljeno Ročno Proces v
skupni rabi c:\windows\system32\lsass.exe Običajna  LocalSystem 0
Removable Storage NtmsSvc   Ustavljeno Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

NVIDIA Display Driver Service NVSvc Se izvaja  Samodejno  Lasten proces
   c:\windows\system32\nvsvc32.exe   Običajna  LocalSystem 0
Office Source Engine  ose  Ustavljeno Ročno Lasten proces   "c:\program
files\common files\microsoft shared\source engine\ose.exe" Običajna
   LocalSystem 0
Plug and Play   PlugPlay  Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\services.exe  Običajna  LocalSystem 0
IPSEC Services  PolicyAgent Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\lsass.exe Običajna  LocalSystem 0
Protected Storage ProtectedStorage Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\lsass.exe Običajna   LocalSystem 0
Remote Access Auto Connection Manager   RasAuto   Ustavljeno Ročno Proces
v skupni rabi   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna
   LocalSystem 0
Remote Access Connection Manager  RasMan   Se izvaja  Ročno Proces v
skupni rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna
   LocalSystem 0
Remote Desktop Help Session Manager RDSessMgr  Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\sessmgr.exe   Običajna  LocalSystem 0
Routing and Remote Access   RemoteAccess   Ustavljeno Onemogočeno Proces
v skupni rabi   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna
   LocalSystem 0
Remote Registry  RemoteRegistry  Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice Običajna   NT
AUTHORITY\LocalService 0
Remote Procedure Call (RPC) Locator RpcLocator Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\locator.exe   Običajna  NT
AUTHORITY\NetworkService   0
Remote Procedure Call (RPC)  RpcSs Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost -k rpcss    Običajna  NT
AUTHORITY\NetworkService   0
QoS RSVP  RSVP Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\rsvp.exe Običajna   LocalSystem 0
Security Accounts Manager   SamSs Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\lsass.exe Običajna   LocalSystem 0
Smart Card SCardSvr   Ustavljeno Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\scardsvr.exe  Prezri   NT AUTHORITY\LocalService
   0
Task Scheduler  Schedule  Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Secondary Logon  seclogon  Se izvaja Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Prezri   LocalSystem 0
System Event Notification  SENS Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

ServiceLayer   ServiceLayer   Se izvaja  Ročno Lasten proces
   "c:\program files\pc connectivity solution\servicelayer.exe"
   Običajna  LocalSystem 0
Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)  SharedAccess   Se
izvaja   Samodejno  Proces v skupni rabi  c:\windows\system32\svchost.exe
-k netsvcs Običajna   LocalSystem 0
Shell Hardware Detection   ShellHWDetection Se izvaja  Samodejno  Proces
v skupni rabi   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Prezri
   LocalSystem 0
Print Spooler   Spooler   Se izvaja  Samodejno  Lasten proces
   c:\windows\system32\spoolsv.exe   Običajna  LocalSystem 0
SQLAgent$PINNACLESYS  SQLAgent$PINNACLESYS  Ustavljeno Ročno Lasten proces
   "c:\program files\pinnacle\mediaserver\microsoft sql
server\mssql$pinnaclesys\binn\sqlagent.exe" -i pinnaclesys Običajna
   LocalSystem 0
System Restore Service srservice  Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs    Običajna  LocalSystem 0

SSDP Discovery Service SSDPSRV   Se izvaja  Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice Običajna  NT
AUTHORITY\LocalService 0
Windows Image Acquisition (WIA)   stisvc   Se izvaja  Samodejno  Proces
v skupni rabi   c:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc Običajna
   LocalSystem 0
MS Software Shadow Copy Provider  SwPrv Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\dllhost.exe /processid:{50d1d077-323b-413c-bad2-
137762472173}   Prezri   LocalSystem 0
Performance Logs and Alerts  SysmonLog  Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\smlogsvc.exe  Običajna  NT
Authority\NetworkService   0
Telephony  TapiSrv   Se izvaja  Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Terminal Services TermService Se izvaja  Ročno Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost -k dcomlaunch Običajna  LocalSystem 0
Themes   Themes   Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Telnet   TlntSvr   Ustavljeno Onemogočeno Lasten proces
   c:\windows\system32\tlntsvr.exe   Običajna  LocalSystem 0
Distributed Link Tracking Client  TrkWks   Se izvaja  Samodejno  Proces
v skupni rabi   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna
   LocalSystem 0
Universal Plug and Play Device Host upnphost  Se izvaja  Ročno Proces v
skupni rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice Običajna  NT
AUTHORITY\LocalService 0
Uninterruptible Power Supply UPS  Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\ups.exe  Običajna  NT AUTHORITY\LocalService   0

Storitev Messenger Sharing Folders USN Journal Reader usnjsvc  Se izvaja
   Ročno Lasten proces   "c:\program files\msn messenger\usnsvc.exe"
   Običajna  LocalSystem 0
Volume Shadow Copy   VSS  Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\vssvc.exe Običajna  LocalSystem 0
Windows Time   W32Time   Se izvaja Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

WebClient  WebClient  Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k localservice Običajna  NT
AUTHORITY\LocalService 0
Windows Management Instrumentation winmgmt   Se izvaja  Samodejno  Proces
v skupni rabi   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Prezri
   LocalSystem 0
Portable Media Serial Number Service   WmdmPmSN  Ustavljeno Ročno Proces
v skupni rabi   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna
   LocalSystem 0
Windows Management Instrumentation Driver Extensions Wmi  Ustavljeno Ročno
   Proces v skupni rabi  c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
   Običajna  LocalSystem 0
WMI Performance Adapter WmiApSrv  Ustavljeno Ročno Lasten proces
   c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe   Običajna  LocalSystem 0
Windows Media Player Network Sharing Service  WMPNetworkSvc   Ustavljeno
   Ročno Lasten proces   "c:\program files\windows media
player\wmpnetwk.exe"  Običajna  NT AUTHORITY\NetworkService  0
Security Center  wscsvc   Se izvaja  Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Automatic Updates wuauserv  Se izvaja Samodejno  Proces v skupni rabi
   c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna  LocalSystem 0

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework   WudfSvc   Se
izvaja   Samodejno  Proces v skupni rabi  c:\windows\system32\svchost.exe
-k wudfservicegroup   Običajna  LocalSystem 0
Wireless Zero Configuration  WZCSVC   Se izvaja  Samodejno  Proces v
skupni rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs   Običajna
   LocalSystem 0
Network Provisioning Service xmlprov   Ustavljeno Ročno Proces v skupni
rabi c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs    Običajna  LocalSystem 0


[Programske skupine]

Ime skupine Ime  Uporabniško ime
BMW95 Default User:BMW95   Default User
BMW95\etc  Default User:BMW95\etc Default User
BMW95\sysadm   Default User:BMW95\sysadm   Default User
BMW95\sysadm\bin Default User:BMW95\sysadm\bin Default User
BMW95\sysadm\languages Default User:BMW95\sysadm\languages Default User
BMW95\sysadm\languages\amer  Default User:BMW95\sysadm\languages\amer Default
User
BMW95\sysadm\languages\china Default User:BMW95\sysadm\languages\china Default
User
BMW95\sysadm\languages\deutsch   Default
User:BMW95\sysadm\languages\deutsch Default User
BMW95\sysadm\languages\engl  Default User:BMW95\sysadm\languages\engl Default
User
BMW95\sysadm\languages\franz Default User:BMW95\sysadm\languages\franz Default
User
BMW95\sysadm\languages\grc  Default User:BMW95\sysadm\languages\grc Default
User
BMW95\sysadm\languages\holl  Default User:BMW95\sysadm\languages\holl Default
User
BMW95\sysadm\languages\idn  Default User:BMW95\sysadm\languages\idn Default
User
BMW95\sysadm\languages\ital  Default User:BMW95\sysadm\languages\ital Default
User
BMW95\sysadm\languages\japan Default User:BMW95\sysadm\languages\japan Default
User
BMW95\sysadm\languages\korea Default User:BMW95\sysadm\languages\korea Default
User
BMW95\sysadm\languages\prt  Default User:BMW95\sysadm\languages\prt Default
User
BMW95\sysadm\languages\russ  Default User:BMW95\sysadm\languages\russ Default
User
BMW95\sysadm\languages\schwe Default User:BMW95\sysadm\languages\schwe Default
User
BMW95\sysadm\languages\span  Default User:BMW95\sysadm\languages\span Default
User
BMW95\sysadm\languages\taiwan Default User:BMW95\sysadm\languages\taiwan
   Default User
BMW95\sysadm\languages\thai  Default User:BMW95\sysadm\languages\thai Default
User
BMW95\sysadm\languages\tur  Default User:BMW95\sysadm\languages\tur Default
User
BMW95\sysadm\uninst   Default User:BMW95\sysadm\uninst  Default User
BMW95\tis  Default User:BMW95\tis Default User
BMW95\tis\bin   Default User:BMW95\tis\bin  Default User
BMW95\tis\BOHLP  Default User:BMW95\tis\BOHLP Default User
BMW95\tis\conf  Default User:BMW95\tis\conf  Default User
BMW95\tis\db   Default User:BMW95\tis\db   Default User
BMW95\tis\DOCS  Default User:BMW95\tis\DOCS  Default User
BMW95\tis\DOCS\1 Default User:BMW95\tis\DOCS\1 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00   Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00  Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\00 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\00 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\04 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\04 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\06 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\06 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\09 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\09 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\10 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\10 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\11 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\11 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\12 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\12 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\13 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\13 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\14 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\14 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\15 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\15 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\20 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\20 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\21 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\21 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\23 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\23 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\24 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\24 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\25 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\25 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\30 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\30 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\31 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\31 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\32 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\32 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\33 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\33 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\34 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\34 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\35 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\35 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\36 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\36 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\38 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\38 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\39 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\00\39 Default User
BMW95\tis\DOCS\1\00\46  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\46 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\47  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\47 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\48  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\48 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\49  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\49 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\50  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\50 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\51  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\54  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\54 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\67  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\67 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\73  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\73 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\74  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\74 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\75  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\75 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\76  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\76 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\77  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\77 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\78  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\78 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\79  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\79 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\89  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\89 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\98  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\98 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\00\99  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\00\99 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\00  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\00 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\01  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\01 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\02  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\02 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\04  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\04 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\05  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\05 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\06  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\06 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\07  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\07 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\09  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\09 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\10  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\10 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\11  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\11 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\12  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\12 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\13  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\13 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\15  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\15 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\22  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\22 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\23  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\23 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\24  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\24 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\25  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\25 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\26  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\26 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\27  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\28  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\28 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\30  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\30 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\31  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\37  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\37 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\38  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\38 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\39  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\39 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\40  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\40 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\41  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\41 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\42  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\42 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\43  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\43 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\44  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\44 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\45  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\45 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\47  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\47 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\48  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\48 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\49  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\49 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\50  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\50 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\51  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\53  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\54  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\54 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\55  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\55 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\56  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\56 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\58  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\59  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\60  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\60 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\61  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\61 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\77  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\77 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\81  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\81 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\83  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\83 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\84  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\84 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\86  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\86 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\87  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\87 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\88  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\88 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\89  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\89 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\90  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\90 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\91  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\91 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\92  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\92 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\93  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\93 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\94  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\94 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\01\95  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\01\95 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\19  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\19 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\20  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\20 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\22  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\22 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\23  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\23 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\24  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\24 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\25  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\25 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\26  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\26 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\27  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\28  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\28 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\29  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\29 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\30  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\30 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\31  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\32  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\32 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\33  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\33 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\37  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\37 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\38  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\38 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\39  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\39 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\56  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\56 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\57  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\57 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\58  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\59  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\60  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\60 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\71  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\71 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\72  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\72 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\74  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\74 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\76  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\76 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\77  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\77 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\79  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\79 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\80  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\80 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\81  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\81 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\83  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\83 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\84  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\84 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\85  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\85 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\95  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\95 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\96  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\96 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\97  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\97 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\98  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\98 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\02\99  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\02\99 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\00  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\00 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\01  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\01 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\02  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\02 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\03  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\03 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\04  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\04 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\05  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\05 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\06  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\06 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\07  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\07 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\09  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\09 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\10  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\10 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\11  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\11 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\12  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\12 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\13  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\13 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\14  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\14 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\15  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\15 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\16  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\16 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\17  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\17 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\18  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\18 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\19  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\19 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\20  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\20 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\21  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\21 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\22  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\22 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\23  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\23 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\24  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\24 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\25  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\25 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\26  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\26 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\27  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\28  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\28 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\29  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\29 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\30  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\30 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\31  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\32  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\32 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\33  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\33 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\37  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\37 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\38  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\38 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\39  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\39 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\47  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\47 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\48  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\48 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\49  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\49 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\50  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\50 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\51  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\53  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\54  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\54 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\55  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\55 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\56  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\56 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\60  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\60 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\61  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\61 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\63  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\63 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\64  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\64 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\65  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\65 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\66  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\66 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\67  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\67 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\68  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\68 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\70  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\70 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\71  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\71 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\72  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\72 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\73  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\73 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\76  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\76 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\77  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\77 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\78  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\78 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\79  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\79 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\80  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\80 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\83  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\83 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\84  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\84 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\85  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\85 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\86  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\86 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\89  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\89 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\90  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\90 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\96  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\96 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\97  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\97 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\98  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\98 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\03\99  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\03\99 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\00  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\00 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\01  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\01 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\02  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\02 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\03  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\03 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\09  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\09 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\10  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\10 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\11  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\11 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\12  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\12 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\13  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\13 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\14  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\14 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\15  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\15 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\18  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\18 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\19  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\19 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\23  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\23 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\24  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\24 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\25  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\25 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\26  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\26 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\27  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\37  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\37 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\38  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\38 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\39  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\39 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\43  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\43 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\44  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\44 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\45  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\45 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\46  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\46 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\51  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\53  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\54  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\54 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\55  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\55 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\56  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\56 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\57  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\57 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\58  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\59  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\60  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\60 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\62  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\62 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\63  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\63 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\68  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\68 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\69  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\69 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\70  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\70 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\74  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\74 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\76  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\76 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\79  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\79 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\80  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\80 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\81  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\81 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\83  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\83 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\84  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\84 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\85  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\85 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\86  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\86 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\87  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\87 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\88  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\88 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\92  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\92 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\93  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\93 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\94  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\94 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\95  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\95 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\96  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\96 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\97  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\97 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\04\98  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\04\98 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\01  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\01 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\02  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\02 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\03  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\03 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\04  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\04 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\05  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\05 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\06  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\06 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\07  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\07 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\11  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\11 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\12  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\12 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\13  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\13 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\14  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\14 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\15  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\15 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\23  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\23 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\24  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\24 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\26  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\26 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\27  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\28  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\28 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\29  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\29 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\30  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\30 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\31  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\33  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\33 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\38  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\38 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\39  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\39 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\40  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\40 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\41  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\41 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\45  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\45 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\46  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\46 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\51  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\55  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\55 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\56  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\56 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\57  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\57 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\58  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\59  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\60  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\60 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\61  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\61 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\63  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\63 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\64  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\64 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\65  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\65 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\67  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\67 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\68  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\68 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\69  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\69 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\73  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\73 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\74  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\74 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\75  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\75 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\76  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\76 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\80  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\80 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\81  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\81 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\89  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\89 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\90  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\90 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\93  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\93 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\94  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\94 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\95  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\95 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\96  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\96 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\05\97  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\05\97 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\03  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\03 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\04  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\04 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\05  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\05 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\06  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\06 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\07  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\07 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\10  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\10 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\11  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\11 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\12  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\12 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\17  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\17 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\18  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\18 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\19  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\19 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\20  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\20 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\28  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\28 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\29  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\29 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\30  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\30 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\31  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\37  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\37 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\38  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\38 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\39  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\39 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\40  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\40 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\41  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\41 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\42  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\42 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\43  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\43 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\44  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\44 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\45  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\45 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\46  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\46 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\47  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\47 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\48  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\48 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\49  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\49 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\50  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\50 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\51  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\53  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\54  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\54 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\55  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\55 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\56  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\56 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\57  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\57 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\58  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\59  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\63  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\63 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\64  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\64 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\66  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\66 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\71  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\71 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\72  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\72 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\73  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\73 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\74  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\74 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\80  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\80 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\81  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\81 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\84  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\84 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\85  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\85 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\87  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\87 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\95  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\95 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\96  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\96 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\97  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\97 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\06\98  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\06\98 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\00  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\00 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\01  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\01 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\02  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\02 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\03  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\03 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\04  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\04 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\09  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\09 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\10  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\10 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\11  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\11 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\12  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\12 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\13  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\13 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\14  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\14 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\15  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\15 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\19  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\19 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\20  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\20 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\21  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\21 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\27  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\28  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\28 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\29  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\29 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\30  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\30 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\31  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\32  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\32 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\33  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\33 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\39  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\39 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\40  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\40 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\41  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\41 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\44  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\44 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\45  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\45 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\46  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\46 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\47  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\47 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\48  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\48 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\53  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\54  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\54 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\55  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\55 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\56  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\56 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\57  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\57 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\58  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\59  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\60  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\60 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\61  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\61 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\62  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\62 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\63  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\63 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\64  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\64 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\65  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\65 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\68  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\68 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\69  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\69 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\70  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\70 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\74  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\74 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\75  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\75 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\76  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\76 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\81  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\81 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\84  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\84 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\85  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\85 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\87  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\87 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\88  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\88 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\89  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\89 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\90  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\90 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\91  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\91 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\97  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\97 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\98  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\98 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\07\99  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\07\99 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\04  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\04 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\05  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\05 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\06  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\06 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\07  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\07 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\09  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\09 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\10  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\10 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\11  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\11 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\14  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\14 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\15  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\15 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\16  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\16 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\39  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\39 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\40  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\40 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\41  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\41 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\42  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\42 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\43  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\43 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\51  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\53  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\61  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\61 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\62  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\62 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\63  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\63 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\64  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\64 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\65  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\65 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\66  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\66 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\67  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\67 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\70  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\70 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\78  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\78 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\81  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\81 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\83  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\83 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\84  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\84 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\86  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\86 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\87  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\87 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\88  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\88 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\89  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\89 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\93  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\93 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\94  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\94 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\95  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\95 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\08\99  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\08\99 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\00  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\00 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\01  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\01 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\03  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\03 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\04  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\04 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\05  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\05 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\06  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\06 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\07  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\07 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\09  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\09 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\10  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\10 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\13  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\13 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\14  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\14 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\15  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\15 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\21  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\21 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\22  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\22 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\23  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\23 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\24  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\24 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\25  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\25 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\26  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\26 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\27  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\31  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\32  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\32 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\33  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\33 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\34  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\44  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\44 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\45  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\45 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\46  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\46 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\47  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\47 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\48  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\48 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\49  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\49 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\53  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\54  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\54 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\55  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\55 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\58  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\59  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\60  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\60 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\61  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\61 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\66  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\66 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\67  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\67 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\68  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\68 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\69  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\69 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\70  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\70 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\71  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\71 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\79  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\79 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\80  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\80 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\81  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\81 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\86  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\86 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\87  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\87 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\88  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\88 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\92  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\92 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\93  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\93 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\94  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\94 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\09\95  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\09\95 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\02  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\02 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\06  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\06 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\07  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\07 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\09  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\09 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\15  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\15 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\16  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\16 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\17  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\17 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\18  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\18 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\19  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\19 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\20  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\20 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\21  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\21 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\22  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\22 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\27  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\28  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\28 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\29  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\29 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\30  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\30 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\31  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\35  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\36  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\37  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\37 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\42  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\42 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\44  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\44 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\45  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\45 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\47  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\47 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\48  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\48 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\49  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\49 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\50  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\50 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\51  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\52  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\53  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\56  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\56 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\57  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\57 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\58  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\59  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\62  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\62 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\63  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\63 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\64  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\64 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\65  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\65 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\66  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\66 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\70  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\70 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\71  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\71 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\72  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\72 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\74  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\74 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\75  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\75 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\82  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\82 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\83  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\83 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\84  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\84 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\85  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\85 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\86  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\86 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\93  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\93 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\94  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\94 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\95  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\95 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\96  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\96 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\97  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\97 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\98  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\98 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\10\99  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\10\99 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11   Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11  Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\00  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\00 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\03  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\03 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\06  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\06 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\07  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\07 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\08  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\08 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\11  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\11 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\13  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\13 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\14  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\14 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\17  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\17 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\18  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\18 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\20  Default  User:BMW95\tis\DOCS\1\11\20 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\21 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\21 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\22 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\22 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\25 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\25 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\26 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\26 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\27 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\27 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\28 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\28 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\30 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\30 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\31 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\31 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\34 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\34 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\35 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\35 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\36 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\36 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\37 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\37 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\40 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\40 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\41 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\41 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\42 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\42 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\43 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\43 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\49 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\49 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\50 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\50 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\51 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\51 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\52 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\52 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\53 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\53 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\55 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\55 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\57 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\57 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\58 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\58 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\59 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\59 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\60 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\60 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\63 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\63 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\64 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\64 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\65 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\65 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\66 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\66 Default  User
BMW95\tis\DOCS\1\11\67 Default User:BMW95\tis\DOCS\1\11\67 Default  User
BMW95\tis\DOCS\2 Default User:BMW95\tis\DOCS\2 Default User
BMW95\tis\DOCS\2\03  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\03  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\04  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\04  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\05  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\05  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\06  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\06  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\07  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\07  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\08  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\08  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\09  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\09  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\10  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\10  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\18  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\18  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\19  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\19  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\20  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\20  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\21  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\21  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\24  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\24  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\25  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\25  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\26  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\26  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\27  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\27  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\28  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\28  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\37  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\37  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\38  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\38  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\39  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\39  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\40  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\40  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\41  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\41  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\42  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\42  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\44  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\44  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\45  Default User:BMW95\tis\DOCS\2\45  Default  User
BMW95\tis\DOCS\2\46   Default User:BMW95\tis\DOCS\2\46  Default User
BMW95\tis\DOCS\2\50   Default User:BMW95\tis\DOCS\2\50  Default User
BMW95\tis\DOCS\2\51   Default User:BMW95\tis\DOCS\2\51  Default User
BMW95\tis\DOCS\2\52   Default User:BMW95\tis\DOCS\2\52  Default User
BMW95\tis\DOCS\3 Default User:BMW95\tis\DOCS\3 Default User
BMW95\tis\DOCS\3\00   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\00  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\01   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\01  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\02   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\02  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\03   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\03  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\04   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\04  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\05   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\05  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\06   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\06  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\07   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\07  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\08   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\08  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\09   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\09  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\10   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\10  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\11   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\11  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\12   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\12  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\13   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\13  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\14   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\14  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\15   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\15  Default User
BMW95\tis\DOCS\3\60   Default User:BMW95\tis\DOCS\3\60  Default User
BMW95\tis\errlogs Default User:BMW95\tis\errlogs   Default User
BMW95\tis\files  Default User:BMW95\tis\files Default User
BMW95\tis\files\AFM   Default User:BMW95\tis\files\AFM  Default User
BMW95\tis\files\PS   Default User:BMW95\tis\files\PS   Default User
BMW95\tis\files\XWINDOW Default User:BMW95\tis\files\XWINDOW   Default User

BMW95\tis\GRAFIK Default User:BMW95\tis\GRAFIK Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1   Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\00   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\00   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\01   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\01   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\02   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\02   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\03   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\03   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\04   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\04   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\05   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\05   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\06   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\06   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\07   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\07   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\08   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\08   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\09   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\09   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\10   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\10   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\12   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\12   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\13   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\13   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\14  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\14  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\15  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\15  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\16  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\17  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\18  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\18  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\19  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\19  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\20  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\21  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\22  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\23  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\24  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\24  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\31  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\31  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\32  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\32  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\33  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\33  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\34  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\34  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\35  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\35  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\36  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\36  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\37  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\37  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\39  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\39  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\40  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\40  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\41  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\41  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\42  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\42  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\43  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\43  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\44  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\44  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\45  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\45  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\46  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\46  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\47  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\47  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\48  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\48  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\49  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\49  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\50  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\50  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\51  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\51  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\52  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\52  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\53  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\53  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\64  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\64  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\67  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\67  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\68  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\68  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\69  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\69  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\70  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\70  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\71  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\71  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\72  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\72  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\73  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\73  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\74  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\74  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\75  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\75  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\76  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\77  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\77  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\78  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\79  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\80  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\81  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\81  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\83  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\83  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\84  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\84  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\86  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\89  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\90  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\91  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\93   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\93  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\94   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\94  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\95   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\95  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\96   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\96  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\97   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\97  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\98   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\98  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\00\99   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\00\99  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\00   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\00  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\01   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\01  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\02   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\02  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\03   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\04   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\04  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\05   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\05  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\07   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\07  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\08   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\08  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\09   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\09  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\10   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\10  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\11   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\11  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\12   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\12  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\13   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\13  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\22   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\23   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\24   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\24  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\25   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\26   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\26  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\27   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\27  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\28   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\28  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\29  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\29  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\30  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\30  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\31  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\31  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\32  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\32  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\33  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\33  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\34  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\34  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\35  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\35  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\36  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\36  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\37  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\37  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\39  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\39  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\40  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\40  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\41  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\41  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\42  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\42  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\43  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\43  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\45  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\45  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\46  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\46  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\49  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\49  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\50  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\50  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\51  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\51  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\52  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\52  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\53  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\53  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\54  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\54  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\55  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\55  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\56  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\56  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\57  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\57  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\58  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\58  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\59  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\59  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\60   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\60  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\63   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\63  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\81   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\81  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\82   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\82  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\83   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\83  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\86   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\87   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\87  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\90   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\94   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\94  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\01\95   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\01\95  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\16   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\17   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\18   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\18  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\19   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\19  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\20   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\21   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\23   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\24   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\24  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\25   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\26   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\26  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\27   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\27  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\28   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\28  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\29   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\29  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\30   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\30  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\31  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\31  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\32  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\32  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\33  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\33  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\34  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\34  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\35  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\35  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\36  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\36  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\37  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\37  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\39  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\39  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\57  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\57  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\58  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\58  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\59  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\59  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\60  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\60  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\62  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\62  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\68  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\68  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\69  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\69  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\71  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\71  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\72  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\72  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\73  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\73  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\74  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\74  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\76  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\77  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\77  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\78  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\79  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\80  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\81  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\81  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\82  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\82  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\83  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\83  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\84   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\84  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\85   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\85  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\02\86   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\02\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\41   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\41  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\42   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\42  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\43   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\43  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\44   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\44  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\45   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\45  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\46   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\46  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\47   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\47  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\64   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\64  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\65   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\65  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\66   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\66  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\67   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\67  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\68   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\68  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\70   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\70  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\73   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\73  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\74   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\74  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\75   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\75  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\76   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\78   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\80   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\81   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\81  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\82   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\82  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\84   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\84  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\85   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\85  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\87   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\87  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\90   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\93   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\93  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\94   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\94  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\95   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\95  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\03\96   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\03\96  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\03   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\04   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\04  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\05   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\05  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\06   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\06  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\07   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\07  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\08   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\08  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\14   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\14  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\16   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\17   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\18   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\18  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\19   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\19  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\20   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\21   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\22   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\23   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\25   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\27   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\27  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\28   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\28  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\29   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\29  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\30   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\30  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\31  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\31  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\32  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\32  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\33  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\33  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\34  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\34  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\37  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\37  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\39  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\39  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\40  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\40  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\41  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\41  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\42  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\42  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\43  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\43  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\46  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\46  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\47  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\47  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\48  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\48  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\49  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\49  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\50  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\50  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\51  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\51  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\56  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\56  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\58  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\58  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\59  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\59  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\62  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\62  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\63  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\63  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\64  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\64  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\65  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\65  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\68  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\68  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\69  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\69  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\70  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\70  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\71  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\71  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\72   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\72  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\73   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\73  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\74   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\74  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\75   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\75  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\76   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\77   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\77  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\78   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\79   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\80   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\86   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\87   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\87  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\90   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\93   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\93  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\96   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\96  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\97   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\97  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\98   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\98  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\04\99   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\04\99  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\00   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\00  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\01   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\01  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\02   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\02  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\03   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\07   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\07  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\08   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\08  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\09   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\09  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\10  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\10  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\11  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\11  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\14  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\14  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\15  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\15  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\16  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\17  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\18  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\18  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\19  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\19  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\20  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\21  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\22  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\23  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\24  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\24  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\25  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\26  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\26  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\31  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\31  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\32  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\32  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\33  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\33  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\34  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\34  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\35  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\35  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\36  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\36  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\37  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\37  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\41  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\41  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\42  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\42  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\43  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\43  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\44  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\44  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\45  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\45  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\46  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\46  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\47  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\47  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\48  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\48  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\49  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\49  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\50  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\50  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\52  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\52  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\53  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\53  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\54  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\54  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\55  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\55  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\61  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\61  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\62  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\62  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\63  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\63  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\66  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\66  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\67  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\67  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\69  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\69  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\70  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\70  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\71  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\71  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\72  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\72  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\73  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\73  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\76  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\77  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\77  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\78  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\79  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\80  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\82  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\82  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\83  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\83  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\84  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\84  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\85  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\85  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\86   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\87   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\87  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\90   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\93   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\93  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\95   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\95  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\97   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\97  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\98   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\98  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\05\99   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\05\99  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\00   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\00  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\01   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\01  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\02   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\02  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\03   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\07   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\07  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\08   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\08  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\09   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\09  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\10   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\10  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\11   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\11  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\12   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\12  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\13   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\13  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\14   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\14  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\15   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\15  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\16   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\17   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\19   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\19  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\20  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\21  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\22  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\23  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\24  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\24  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\25  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\26  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\26  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\27  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\27  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\28  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\28  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\31  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\31  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\32  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\32  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\33  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\33  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\34  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\34  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\39  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\39  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\51  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\51  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\53  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\53  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\54  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\54  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\56  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\56  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\57  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\57  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\59  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\59  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\60  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\60  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\61  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\61  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\62  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\62  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\63  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\63  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\66  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\66  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\67  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\67  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\68  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\68  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\69   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\69  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\70   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\70  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\71   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\71  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\73   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\73  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\74   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\74  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\75   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\75  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\76   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\77   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\77  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\78   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\79   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\80   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\81   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\81  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\82   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\82  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\83   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\83  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\84   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\84  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\85   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\85  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\87   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\87  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\90   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\93   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\93  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\94   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\94  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\95   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\95  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\97   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\97  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\98   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\98  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\06\99   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\06\99  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\00  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\00  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\03  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\04  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\04  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\05  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\05  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\06  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\06  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\08  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\08  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\09  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\09  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\13  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\13  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\14  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\14  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\15  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\15  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\16  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\17  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\18  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\18  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\19  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\19  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\21  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\22  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\23  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\24  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\24  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\25  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\26  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\26  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\27  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\27  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\30  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\30  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\34  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\34  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\35  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\35  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\36  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\36  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\37  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\37  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\39  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\39  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\41  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\41  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\42  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\42  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\43  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\43  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\44  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\44  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\47  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\47  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\48  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\48  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\49  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\49  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\50  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\50  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\51  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\51  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\52  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\52  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\59  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\59  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\60  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\60  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\61  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\61  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\63  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\63  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\64  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\64  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\65  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\65  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\66  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\66  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\67  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\67  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\68  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\68  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\70  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\70  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\71  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\71  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\72  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\72  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\73  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\73  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\74  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\74  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\76  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\77  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\77  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\78  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\79  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\80   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\82   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\82  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\83   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\83  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\84   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\84  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\85   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\85  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\86   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\87   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\87  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\90   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\93   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\93  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\94   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\94  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\95   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\95  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\96   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\96  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\97   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\97  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\98   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\98  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\07\99   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\07\99  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\00   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\00  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\01   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\01  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\02   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\02  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\03   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\04   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\04  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\10   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\10  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\11   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\11  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\12   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\12  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\13   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\13  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\14  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\14  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\16  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\17  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\18  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\18  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\19  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\19  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\20  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\21  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\22  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\28  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\28  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\29  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\29  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\30  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\30  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\31  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\31  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\32  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\32  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\36  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\36  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\37  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\37  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\39  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\39  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\42  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\42  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\43  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\43  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\44  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\44  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\45  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\45  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\46  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\46  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\47  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\47  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\48  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\48  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\49  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\49  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\50  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\50  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\51  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\51  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\52  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\52  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\53   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\53  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\54   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\54  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\55   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\55  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\56   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\56  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\57   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\57  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\58   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\58  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\59   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\59  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\60   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\60  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\61   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\61  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\78   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\79   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\80   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\81   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\81  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\84   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\84  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\85   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\85  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\86   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\90   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\93   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\93  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\95   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\95  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\96   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\96  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\97   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\97  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\98   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\98  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\08\99   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\08\99  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\00   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\00  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\01  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\01  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\02  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\02  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\03  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\05  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\05  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\06  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\06  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\07  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\07  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\08  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\08  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\10  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\10  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\11  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\11  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\12  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\12  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\13  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\13  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\14  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\14  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\15  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\15  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\16  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\17  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\18  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\18  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\19  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\19  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\20  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\21  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\25  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\26  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\26  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\27  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\27  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\28  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\28  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\29  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\29  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\30  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\30  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\31  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\31  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\35  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\35  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\36  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\36  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\37  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\37  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\38  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\38  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\39  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\39  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\40  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\40  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\41  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\41  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\42  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\42  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\43  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\43  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\44  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\44  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\49  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\49  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\50  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\50  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\51  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\51  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\52  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\52  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\60  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\60  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\61  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\61  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\62  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\62  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\63  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\63  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\64  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\64  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\65  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\65  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\66  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\66  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\71  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\71  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\72  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\72  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\73  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\73  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\74  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\74  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\75  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\75  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\76  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\77  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\77  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\78  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\79  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\82   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\82  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\86   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\87   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\87  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\90   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\90  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\09\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\09\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\02   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\02  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\03   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\04   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\04  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\05   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\05  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\06   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\06  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\07   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\07  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\08   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\08  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\09   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\09  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\10   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\10  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\11   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\11  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\12   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\12  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\13   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\13  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\14   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\14  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\15   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\15  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\20   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\21   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\22   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\23   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\24   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\24  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\25   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\26  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\26  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\27  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\27  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\33  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\33  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\34  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\34  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\35  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\35  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\45  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\45  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\46  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\46  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\47  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\47  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\48  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\48  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\49  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\49  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\57  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\57  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\58  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\58  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\59  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\59  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\60  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\60  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\61  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\61  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\62  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\62  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\65  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\65  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\66  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\66  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\67  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\67  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\68  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\68  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\69  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\69  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\70  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\70  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\74  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\74  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\75  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\75  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\76  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\76  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\77  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\77  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\78  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\78  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\79  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\79  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\80   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\80  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\81   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\81  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\82   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\82  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\86   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\86  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\87   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\87  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\88   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\88  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\89   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\89  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\91   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\91  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\92   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\92  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\93   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\93  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\96   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\96  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\97   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\97  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\10\98   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\10\98  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11  Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11 Default User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\03   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\03  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\04   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\04  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\05   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\05  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\06   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\06  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\13   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\13  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\15   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\15  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\16   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\16  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\17   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\17  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\20   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\20  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\21   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\21  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\22   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\22  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\23   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\23  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\24   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\24  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\25   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\25  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\28   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\28  Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\29   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\29   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\34   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\34   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\35   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\35   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\41   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\41   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\42   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\42   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\43   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\43   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\44   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\44   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\45   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\45   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\46   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\46   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\47   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\47   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\48   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\48   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\49   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\49   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\55   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\55   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\56   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\56   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\57   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\57   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\59   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\59   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\60   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\60   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\61   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\61   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\62   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\62   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\1\11\63   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\1\11\63   Default
User
BMW95\tis\GRAFIK\10   Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10  Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\00 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\00 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\01 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\01 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\02 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\02 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\03 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\03 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\04 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\04 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\05 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\05 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\06 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\06 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\07 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\07 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\08 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\08 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\09 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\09 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\10 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\10 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\11 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\11 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\12 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\12 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\13 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\13 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\14 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\14 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\15 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\15 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\16 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\16 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\17 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\17 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\18 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\18 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\19 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\19 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\20 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\20 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\21 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\21 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\22 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\22 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\23 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\23 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\24 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\24 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\25 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\25 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\26 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\26 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\27 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\27 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\28 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\28 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\29 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\29 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\30 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\30 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\31 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\31 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\32 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\32 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\33 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\33 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\34 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\34 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\35 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\35 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\36 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\36 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\37 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\37 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\38 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\38 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\39 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\39 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\40 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\40 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\41 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\41 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\42 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\42 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\43 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\43 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\44 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\44 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\45 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\45 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\46 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\46 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\47 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\47 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\48 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\48 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\49 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\49 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\50 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\50 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\51 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\51 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\52 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\52 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\53 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\53 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\54 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\54 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\55 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\55 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\56 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\56 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\57 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\57 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\58 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\58 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\72 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\72 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\79 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\79 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\82 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\82 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\90 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\90 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\91 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\91 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\92 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\92 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\93 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\93 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\94 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\94 Default  User
BMW95\tis\GRAFIK\10\99 Default User:BMW95\tis\GRAFIK\10\99 Default  User
BMW95\tis\KDS   Default User:BMW95\tis\KDS  Default User
BMW95\tis\KDS\BEISSB.DAT   Default User:BMW95\tis\KDS\BEISSB.DAT   Default
User
BMW95\tis\KDS\BEISSB.PRG   Default User:BMW95\tis\KDS\BEISSB.PRG   Default
User
BMW95\tis\KDS\BEISSBAR Default User:BMW95\tis\KDS\BEISSBAR Default User
BMW95\tis\KDS\BOSCH   Default User:BMW95\tis\KDS\BOSCH  Default User
BMW95\tis\KDS\CORGHI  Default User:BMW95\tis\KDS\CORGHI Default User
BMW95\tis\KDS\HUNTER  Default User:BMW95\tis\KDS\HUNTER Default User
BMW95\tis\language   Default User:BMW95\tis\language   Default User
BMW95\tis\language\STRINGS  Default User:BMW95\tis\language\STRINGS Default
User
BMW95\tis\news  Default User:BMW95\tis\news  Default User
BMW95\tis\uninst Default User:BMW95\tis\uninst Default User
BMW95\TIS_FILES  Default User:BMW95\TIS_FILES Default User
Documents and Settings Default User:Documents and Settings Default User
Documents and Settings\Administrator   Default User:Documents and
Settings\Administrator Default User
Documents and Settings\Administrator\Application Data Default User:Documents
and Settings\Administrator\Application Data   Default User
Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft Default
User:Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft  Default
User
Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Credentials
   Default User:Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Credentials  Default User
Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Credentials\S-
1-5-21-1078081533-484763869-839522115-500 Default User:Documents and
Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Credentials\S-1-5-21-
1078081533-484763869-839522115-500 Default User
Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Internet
Explorer  Default User:Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Internet Explorer  Default User
Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Media Player
   Default User:Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Media Player  Default User
Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates Default User:Documents and
Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\SystemCertificates  Default
User
Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My   Default User:Documents and
Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates   Default User:Documents
and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates   Default User
Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CRLs Default User:Documents and
Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CRLs
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CTLs Default User:Documents and
Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CTLs
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Cookies  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Cookies   Default User
Documents and Settings\Administrator\Desktop  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Desktop   Default User
Documents and Settings\Administrator\Favorites Default User:Documents and
Settings\Administrator\Favorites  Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings Default User:Documents
and Settings\Administrator\Local Settings Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data  Default
User:Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft
   Default User:Documents and Settings\Administrator\Local
Settings\Application Data\Microsoft Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application
Data\Microsoft\CD Burning   Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD Burning
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Credentials  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Credentials
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Credentials\S-1-5-21-1078081533-484763869-839522115-500 Default
User:Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Credentials\S-1-5-21-1078081533-484763869-839522115-500 Default
User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Media Player  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media Player
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Windows Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Windows Media Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Windows Media\9.0  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows
Media\9.0  Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History   Default
User:Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History Default User

Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
   Default User:Documents and Settings\Administrator\Local
Settings\History\History.IE5 Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp  Default
User:Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp  Default User

Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\CTJBNS Default
User:Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\CTJBNS  Default
User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\CTJBNS\Copy  Default
User:Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\CTJBNS\Copy
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\CTJBNS\Excute Default
User:Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\CTJBNS\Excute
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
   Default User:Documents and Settings\Administrator\Local
Settings\Temporary Internet Files Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5 Default User:Documents and Settings\Administrator\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\4F2P8BMT  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\4F2P8BMT  Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\6NUX4XIJ  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\6NUX4XIJ  Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\UP8ZKBS1  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\UP8ZKBS1  Default User
Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\Y9G9UL2F  Default User:Documents and
Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\Y9G9UL2F  Default User
Documents and Settings\Administrator\My Documents   Default User:Documents
and Settings\Administrator\My Documents Default User
Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Videos    Default
User:Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Videos Default User

Documents and Settings\Administrator\NetHood  Default User:Documents and
Settings\Administrator\NetHood   Default User
Documents and Settings\Administrator\PrintHood Default User:Documents and
Settings\Administrator\PrintHood  Default User
Documents and Settings\Administrator\Recent   Default User:Documents and
Settings\Administrator\Recent Default User
Documents and Settings\Administrator\SendTo   Default User:Documents and
Settings\Administrator\SendTo Default User
Documents and Settings\Administrator\Start Menu Default User:Documents and
Settings\Administrator\Start Menu Default User
Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs  Default
User:Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs   Default User

Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Accessories  Default
User:Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Accessories
   Default User
Documents and Settings\Administrator\Start
Menu\Programs\Accessories\Accessibility Default User:Documents and
Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility  Default
User
Documents and Settings\Administrator\Start
Menu\Programs\Accessories\Entertainment Default User:Documents and
Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Accessories\Entertainment  Default
User
Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Startup Default
User:Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Startup Default
User
Documents and Settings\Administrator\Templates Default User:Documents and
Settings\Administrator\Templates  Default User
Documents and Settings\All Users  Default User:Documents and Settings\All
Users Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data  Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe   Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Replicate
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Adobe\Acrobat\8.0\Replicate  Default User
Documents and Settings\All Users\Application
Data\Adobe\Acrobat\8.0\Replicate\Security Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Replicate\Security
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Adobe\Photoshop Album  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\3.0
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Adobe\Photoshop Album\3.0   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop
Album\Catalog Folders  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders   Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop
Album\Catalog Folders\My Catalog  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\My Catalog
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop
Album\Catalogs  Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Adobe\Photoshop Album\Catalogs Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\StartupScripts Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\StartupScripts
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Updater Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Updater  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Updater\Certs Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Updater\Certs
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Updater5 Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Updater5 Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe Systems Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe Systems  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe Systems\Product
licenses  Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Adobe Systems\Product licenses Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Ahead  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Ahead   Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Ahead\Nero BackItUp Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Ahead\Nero BackItUp
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Ahead\Nero BackItUp\Cache
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Ahead\Nero BackItUp\Cache   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Creative Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Creative Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Creative\PmsCache  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Creative\PmsCache
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft  Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5 Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft\AVG Anti-Spyware
7.5\Downloads   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Downloads   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-
9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72} Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-
9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}\Installations   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-9F0D-4948-9B18-
BDFD55DE4A72}\Installations  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-
9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}\Installations\CommonCustomActions  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Installations\{A982E6CC-9F0D-4948-9B18-
BDFD55DE4A72}\Installations\CommonCustomActions Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-
9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}\Installations\Nokia PC Suite Default
User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Installations\{A982E6CC-9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}\Installations\Nokia
PC Suite  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-
9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}\Installations\Nokia_Connectivity_Cable_Driver
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Installations\{A982E6CC-9F0D-4948-9B18-
BDFD55DE4A72}\Installations\Nokia_Connectivity_Cable_Driver    Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-
9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}\Installations\PCCS Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-9F0D-4948-9B18-
BDFD55DE4A72}\Installations\PCCS  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-
9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}\Resources  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-9F0D-4948-9B18-
BDFD55DE4A72}\Resources Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-
9F0D-4948-9B18-BDFD55DE4A72}\Resources\Eula   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Installations\{A982E6CC-9F0D-4948-9B18-
BDFD55DE4A72}\Resources\Eula Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\InstallShield Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\InstallShield  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\InstallShield\UpdateService
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\InstallShield\UpdateService  Default User
Documents and Settings\All Users\Application
Data\InstallShield\UpdateService\Database Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\InstallShield\UpdateService\Database
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware 2007
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Lavasoft\Ad-Aware 2007  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware 2007\logs
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Lavasoft\Ad-Aware 2007\logs  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware
2007\update Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Lavasoft\Ad-Aware 2007\update Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware
2007\update\backup   Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware 2007\update\backup   Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware
2007\update\new  Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Lavasoft\Ad-Aware 2007\update\new  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Messenger Plus! Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!\Custom
Sounds   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Messenger Plus!\Custom Sounds Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\DSS Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\DSS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Crypto\DSS\MachineKeys  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\DSS\MachineKeys  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-
18  Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-18 Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\HTML Help Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\HTML Help
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\IdentityCRL
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\IdentityCRL  Default User
Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\IdentityCRL\production   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Microsoft\IdentityCRL\production  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Index
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Media Index  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Player
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Media Player  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\MSDAIPP  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\MSDAIPP\OFFLINE
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\MSDAIPP\OFFLINE   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Network\Connections Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections Default User
Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Network\Connections\Cm   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Cm  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Network\Downloader Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\OFFICE   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\OFFICE
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\OFFICE\DATA
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\OFFICE\DATA  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account
Pictures  Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\User Account Pictures   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account
Pictures\Default Pictures   Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\WPD Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\WPD  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero    Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero\DrWeb   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero\DrWeb   Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero\Nero Container Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero\Nero Container
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia   Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service Layer
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Nokia\Nokia Service Layer   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service Layer\A
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Nokia\Nokia Service Layer\A  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\Logs   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Nokia\Nokia Service Layer\A\Logs   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\nsl_service_module_00001  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Nokia\Nokia Service Layer\A\nsl_service_module_00001
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\nsl_service_module_00001\www.dsut.online.nokia.com.oti.caresuite
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\nsl_service_module_00001\www.dsut.online.nokia.com.oti.caresuite
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\nsl_service_module_00001\www.dsut.online.nokia.com.oti.caresuite\Produ
cts  Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\nsl_service_module_00001\www.dsut.online.nokia.com.oti.caresuite\Produ
cts  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\nsl_service_module_00001\www.dsut.online.nokia.com.oti.caresuite\Produ
cts\rm-84  Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\nsl_service_module_00001\www.dsut.online.nokia.com.oti.caresuite\Produ
cts\rm-84  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service
Layer\A\tpls   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Nokia\Nokia Service Layer\A\tpls   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks   Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\Logs   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\Logs
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\Orb   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\Orb Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbContacts
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\OrbNetworks\OrbContacts Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbMediaV2
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\OrbNetworks\OrbMediaV2  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbPVR  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbPVR
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbStats Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbStats
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbThumbs
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\OrbNetworks\OrbThumbs  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbTV  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbTV
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\OrbNetworks\OrbTV\data
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\OrbNetworks\OrbTV\data  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite\ConfServer Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite\ConfServer
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite\Settings  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite\Settings
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite\Temp Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite\Temp  Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle\Hollywood FX for
Studio 6.0 Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Pinnacle\Hollywood FX for Studio 6.0 Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle\Pixie Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle\Pixie Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\ComboVox  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\ComboVox Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Media
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P00000000   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P00000000   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P059B03B6   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P059B03B6   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P13D503F5   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P13D503F5   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P170A00DE   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P170A00DE   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P75D603D1   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P75D603D1   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P79FF0049   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P79FF0049   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P97B50180   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.P97B50180   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.PC485007D   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.PC485007D   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.PD12C0236   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\ImportedStills.PD12C0236   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\LogMedia  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Media\LogMedia Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\Reels Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Media\Reels   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\Reels\@Imported Files0.N00000000  Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\Reels\@Imported Files0.N00000000  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\Reels\@Imported Files0.P00000000  Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\Reels\@Imported Files0.P00000000  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\Reels\VoiceOver0.P170A00DE  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\Reels\VoiceOver0.P170A00DE  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Media\workgroup  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Media\workgroup    Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\AuxFiles  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\AuxFiles   Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 059B03B6   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
059B03B6  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 1
23C801FB  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 1
23C801FB\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\DVD   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 1
23C801FB\DVD   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\DVD\StudioSequence Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\DVD\StudioSequence Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\DVD\StudioSequence\temp  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\DVD\StudioSequence\temp  Default User

Documents and Settings\All Users\Application  Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\img    Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle  Studio\Data\Render\MY MOVIE 1
23C801FB\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application  Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\peak   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle  Studio\Data\Render\MY MOVIE 1
23C801FB\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application  Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\pre    Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle  Studio\Data\Render\MY MOVIE 1
23C801FB\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application  Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 23C801FB\tmp    Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle  Studio\Data\Render\MY MOVIE 1
23C801FB\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1 594C029C  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 1
594C029C  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 1E7C038A   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
1E7C038A  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 2
78D6031F  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 2
78D6031F\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\DVD   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 2
78D6031F\DVD   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\DVD\StudioSequence Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\DVD\StudioSequence Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\DVD\StudioSequence\temp  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\DVD\StudioSequence\temp  Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\img   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 2
78D6031F\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\peak  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 2
78D6031F\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\pre   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 2
78D6031F\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 2 78D6031F\tmp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 2
78D6031F\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 3
79FF0049  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 3
79FF0049\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\DVD   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 3
79FF0049\DVD   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\DVD\StudioSequence Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\DVD\StudioSequence Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\DVD\StudioSequence\temp Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\DVD\StudioSequence\temp Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\img   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 3
79FF0049\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\peak  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 3
79FF0049\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\pre   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 3
79FF0049\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 3 79FF0049\tmp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 3
79FF0049\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 4
CC3902EC  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 4
CC3902EC\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\DVD   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 4
CC3902EC\DVD   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\DVD\StudioSequence Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\DVD\StudioSequence Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\DVD\StudioSequence\temp  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\DVD\StudioSequence\temp  Default User

Documents and Settings\All Users\Application  Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\img    Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle  Studio\Data\Render\MY MOVIE 4
CC3902EC\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application  Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\peak   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle  Studio\Data\Render\MY MOVIE 4
CC3902EC\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application  Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\pre    Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 4
CC3902EC\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 4 CC3902EC\tmp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 4
CC3902EC\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 13D503F5  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
13D503F5  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 13D503F5\DVD   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
13D503F5\DVD   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 13D503F5\DVD\StudioSequence Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 13D503F5\DVD\StudioSequence Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 334C0320  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
334C0320  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 334C0320\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
334C0320\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 334C0320\img   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
334C0320\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 334C0320\peak  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
334C0320\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 334C0320\pre   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
334C0320\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 334C0320\tmp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
334C0320\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 5 36860079  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 5
36860079  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 1A590200  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
1A590200  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
40B70253  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
40B70253\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\DVD   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
40B70253\DVD   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\DVD\StudioSequence Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\DVD\StudioSequence Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\DVD\StudioSequence\temp  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\DVD\StudioSequence\temp  Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\img   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
40B70253\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\peak  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
40B70253\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\pre   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
40B70253\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 40B70253\tmp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
40B70253\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 49980180  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
49980180  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 6 DBE501C3  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 6
DBE501C3  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
170A00DE  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
170A00DE\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\DVD   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
170A00DE\DVD   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\DVD\StudioSequence Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\DVD\StudioSequence Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\DVD\StudioSequence\temp  Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\DVD\StudioSequence\temp  Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\img   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
170A00DE\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\peak  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
170A00DE\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\pre   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
170A00DE\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 170A00DE\tmp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
170A00DE\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 207B02D8  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
207B02D8  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 207B02D8\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
207B02D8\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 207B02D8\img   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
207B02D8\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 207B02D8\peak  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
207B02D8\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 207B02D8\pre   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
207B02D8\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 207B02D8\tmp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
207B02D8\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 7 868E024D  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 7
868E024D  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 22D500C2  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
22D500C2  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 596002CB  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
596002CB  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 7DB6002F  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
7DB6002F  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 85320213  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
85320213  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 E3AE0232  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
E3AE0232  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 E3AE0232\Alternate   Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
E3AE0232\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 E3AE0232\img   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
E3AE0232\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 E3AE0232\peak   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
E3AE0232\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 E3AE0232\pre   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
E3AE0232\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8 E3AE0232\tmp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE 8
E3AE0232\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8723001A   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
8723001A  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8723001A\Alternate Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
8723001A\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8723001A\img Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
8723001A\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8723001A\peak Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
8723001A\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8723001A\pre Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
8723001A\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 8723001A\tmp Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
8723001A\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE 9B4C03C3   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
9B4C03C3  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE D18F02B4   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
D18F02B4  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE D18F02B4\Alternate Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
D18F02B4\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE D18F02B4\img Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
D18F02B4\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE D18F02B4\peak Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
D18F02B4\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE D18F02B4\pre Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
D18F02B4\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\MY MOVIE D18F02B4\tmp Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\MY MOVIE
D18F02B4\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180 Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA 97B50180   Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\Alternate  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA
97B50180\Alternate   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\DVD  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA
97B50180\DVD   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\DVD\StudioSequence Default User:Documents
and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA
97B50180\DVD\StudioSequence  Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\DVD\StudioSequence\temp Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\DVD\StudioSequence\temp Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\DVD\temp   Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA
97B50180\DVD\temp Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\img  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA
97B50180\img   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\peak Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA
97B50180\peak   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\pre  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA
97B50180\pre   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\POROKA 97B50180\tmp  Default User:Documents and
Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\POROKA
97B50180\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\SibFiles  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\SibFiles    Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\TemporaryFiles Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\TemporaryFiles    Default
User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\tmp Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\tmp   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\Render\tmp\meta  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\Render\tmp\meta    Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle
Studio\Data\RenderTemporaryFiles  Default User:Documents and Settings\All
Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data\RenderTemporaryFiles Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\QuickTime   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\QuickTime Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP   Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP    Default User

Documents and Settings\All Users\Application Data\Test Drive Unlimited Default
User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Test Drive Unlimited
   Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
   Default User:Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows
Genuine Advantage Default User
Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine
Advantage\data  Default User:Documents and Settings\All Users\Application
Data\Windows Genuine Advantage\data Default User
Documents and Settings\All Users\Desktop Default User:Documents and
Settings\All Users\Desktop  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents   Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Adobe PDF Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\Adobe PDF   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Adobe PDF\Extras    Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Adobe PDF\Extras Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Adobe PDF\Settings  Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Adobe PDF\Settings   Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Music Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My Music Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\My Playlists Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\My Playlists Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sample Music Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sample Music Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sample Playlists  Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sample Playlists
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sample Playlists\000BA1D8
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sample
Playlists\000BA1D8   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sync Playlists   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sync Playlists
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sync Playlists\1223B02
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\Sync
Playlists\1223B02 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures    Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures\Sample Pictures Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures\Sample Pictures
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Projects   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\My Projects    Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\CVS
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\CVS   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\2BAD03C4 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\2BAD03C4
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\2BAD03C4\000004 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\2BAD03C4\000004
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\2BAD03C4\000004\CVS  Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\2BAD03C4\000004\CVS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\2BAD03C4\CVS   Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\2BAD03C4\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\4857005B Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\4857005B
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\4857005B\000004 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\4857005B\000004
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\4857005B\000004\CVS  Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\4857005B\000004\CVS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\4857005B\CVS  Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\4857005B\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\605F00DD Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\605F00DD
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\605F00DD\000004 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\605F00DD\000004
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\605F00DD\000004\CVS  Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\605F00DD\000004\CVS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\605F00DD\CVS  Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\605F00DD\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\6C8D0276 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\6C8D0276
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\6C8D0276\000004 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\6C8D0276\000004
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\6C8D0276\000004\CVS  Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\6C8D0276\000004\CVS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\6C8D0276\CVS  Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\6C8D0276\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\934A00BF Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\934A00BF
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\934A00BF\000004 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\934A00BF\000004
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\934A00BF\000004\CVS  Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\934A00BF\000004\CVS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\934A00BF\CVS   Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\934A00BF\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\BFC1013D Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\BFC1013D
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\BFC1013D\000004 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\BFC1013D\000004
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\BFC1013D\000004\CVS  Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\BFC1013D\000004\CVS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\BFC1013D\CVS   Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\BFC1013D\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\C8D102CF Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\C8D102CF
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\C8D102CF\000004 Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\C8D102CF\000004
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\C8D102CF\000004\CVS  Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\C8D102CF\000004\CVS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\C8D102CF\CVS   Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\C8D102CF\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\CVS Default User:Documents and Settings\All
Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\CVS Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\STORAGE  Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\STORAGE Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\STORAGE\CVS   Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\OBJ\STORAGE\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\Settings Default User:Documents and Settings\All
Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\Settings   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\Settings\CVS Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\Settings\CVS
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\Settings\STUDIOUSER Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\My Projects\OURBACKYARDCIRCUS\Settings\STUDIOUSER
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\Settings\STUDIOUSER\CVS  Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My
Projects\OURBACKYARDCIRCUS\Settings\STUDIOUSER\CVS  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\My Videos Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\My Videos   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\Pinnacle Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Logs  Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Logs   Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files    Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11   Default User:Documents and Settings\All
Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio 11 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs Default User:Documents and Settings\All
Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio 11\programs   Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\PlugIns Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\PlugIns   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\PlugIns\RTFx Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\PlugIns\RTFx   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects   Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\Projects  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\NTSC Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\Projects\NTSC   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\NTSC\Start-NTSC Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\NTSC\Start-NTSC Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\NTSC\Start-NTSC\Settings   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\NTSC\Start-NTSC\Settings   Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\NTSC\Start-NTSC\Settings\DEFAULT
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\NTSC\Start-NTSC\Settings\DEFAULT
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\NTSC\Start-
NTSC\Settings\DEFAULT\DEFAULT Default User:Documents and Settings\All
Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\Projects\NTSC\Start-NTSC\Settings\DEFAULT\DEFAULT  Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\PAL Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\Projects\PAL   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\PAL\Start-PAL  Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\PAL\Start-PAL  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\PAL\Start-PAL\Settings    Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\PAL\Start-PAL\Settings    Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\PAL\Start-PAL\Settings\DEFAULT
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\PAL\Start-PAL\Settings\DEFAULT
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Projects\PAL\Start-
PAL\Settings\DEFAULT\DEFAULT Default User:Documents and Settings\All
Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\Projects\PAL\Start-PAL\Settings\DEFAULT\DEFAULT    Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Sites Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\Sites Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Sites\KATJA Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\Sites\KATJA Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Sites\KATJA\Settings   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Sites\KATJA\Settings   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Sites\KATJA\Settings\@EditController.set
   Default User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\Sites\KATJA\Settings\@EditController.set
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\system   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL  Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\system\PAL Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ   Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\system\PAL\OBJ  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\02EB014D Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\02EB014D Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\02EB014D\000000 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\02EB014D\000000 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\256E0267 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\256E0267 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\256E0267\000012 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\256E0267\000012 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\287A0029 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\287A0029 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\323D0096 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\323D0096 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\354701F7 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\354701F7 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4857005B Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4857005B Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4857005B\000000 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4857005B\000000 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4857005B\00002F Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4857005B\00002F Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4857005B\000031 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4857005B\000031 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069\00002F Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069\00002F Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069\000030 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069\000030 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069\000031 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069\000031 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069\000035 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4B240069\000035 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4FFB03E4 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4FFB03E4 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4FFB03E4\000000 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4FFB03E4\000000 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4FFB03E4\000010 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\4FFB03E4\000010 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\55FB0255 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\55FB0255 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\55FB0255\00002F Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\55FB0255\00002F Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\55FB0255\000030 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\55FB0255\000030 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\6F5A0374 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\6F5A0374 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\6F5A0374\000000 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\6F5A0374\000000 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\79F500D3 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\79F500D3 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\000004 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\000004 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\000009 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\000009 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\000016 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\000016 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\00002B Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\00002B Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\000031 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\934A00BF\000031 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\BFC1013D Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\BFC1013D Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\BFC1013D\00002F Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\BFC1013D\00002F Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2A70281 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2A70281 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2B30293 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2B30293 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2B30293\000000 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2B30293\000000 Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2B30293\00002C Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2B30293\00002C Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2FB0214 Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\system\PAL\OBJ\D2FB0214 Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User  Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\User Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\All Users   Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\User\All Users  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\All Users\Driver   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\All Users\Driver   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\All Users\Settings Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\All Users\Settings Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\Default Default User:Documents and
Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\User\Default   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\Default\Settings   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\Default\Settings   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\default.Settings   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\default.Settings   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\STUDIOUSER   Default User:Documents
and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program Files\Pinnacle\Studio
11\programs\User\STUDIOUSER  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\STUDIOUSER\DeskTop Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\STUDIOUSER\DeskTop Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\STUDIOUSER\driver  Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\STUDIOUSER\driver  Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\STUDIOUSER\Settings Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle\Program
Files\Pinnacle\Studio 11\programs\User\STUDIOUSER\Settings Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle Studio Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle Studio Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle Studio\Data Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle Studio\Data Default
User
Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle Studio\Data\Media Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Pinnacle Studio\Data\Media
   Default User
Documents and Settings\All Users\Documents\Recorded Audio Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Recorded Audio  Default User

Documents and Settings\All Users\Documents\Recorded TV   Default
User:Documents and Settings\All Users\Documents\Recorded TV    Default User

Documents and Settings\All Users\DRM   Default User:Documents and
Settings\All Users\DRM Default User
Documents and Settings\All Users\DRM\Cache   Default User:Documents and
Settings\All Users\DRM\Cache Default User
Documents and Settings\All Users\Favorites   Default User:Documents and
Settings\All Users\Favorites Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu   Default User:Documents and
Settings\All Users\Start Menu Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs Default User:Documents
and Settings\All Users\Start Menu\Programs   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\10TACLE STUDIOS AG
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\10TACLE STUDIOS AG  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\10TACLE STUDIOS AG\BMW M3
Challenge  Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\10TACLE STUDIOS AG\BMW M3 Challenge   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Accessories Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Accessories Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Accessories\Accessibility Default User
Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Accessories\Communications Default User:Documents and
Settings\All Users\Start Menu\Programs\Accessories\Communications    Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Accessories\Entertainment
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Accessories\Entertainment Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Accessories\System Tools  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Administrative Tools Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\CorelDRAW Graphics Suite
X3  Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\CorelDRAW Graphics Suite X3 Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\CorelDRAW Graphics Suite
X3\Documentation Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\CorelDRAW Graphics Suite X3\Documentation  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Creative  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Creative   Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Creative\Creative
MediaSource Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Creative\Creative MediaSource   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Creative\Creative
Removable Disk Manager Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Creative\Creative Removable Disk Manager   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Creative\Creative Zen
Micro Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Creative\Creative Zen Micro Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Creative\Product
Registration   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Creative\Product Registration   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\DAEMON Tools    Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Disc2Phone Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Disc2Phone  Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\DU Super Controler
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\DU
Super Controler  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\eMule Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\eMule Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Eset Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Eset Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\FastStone Image Viewer
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\FastStone Image Viewer   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Games Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Games Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Google Earth   Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Google Earth Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec
Pack\Configuration   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Help
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite
Codec Pack\Help  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite
Codec Pack\Tools Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec
Pack\Uninstall  Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Uninstall Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Lavasoft  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Lavasoft   Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Lavasoft\Ad-Aware 2007
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Lavasoft\Ad-Aware 2007   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Microsoft Office Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Microsoft Office
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Microsoft
Office\Microsoft Office Tools Default User:Documents and Settings\All
Users\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools   Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\mIRC Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\mIRC  Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium\avdio
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7
Premium\avdio   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium\Daj v
skupno rabo Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Nero 7 Premium\Daj v skupno rabo Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium\Foto in
video Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7
Premium\Foto in video  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium\Nalepke
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7
Premium\Nalepke  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium\Navodila
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7
Premium\Navodila Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium\Orodja
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7
Premium\Orodja  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium\podatki
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7
Premium\podatki  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7 Premium\Predvajaj
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero 7
Premium\Predvajaj Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nokia PC Suite  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nokia PC Suite
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nokia Software Updater
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nokia
Software Updater Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Norton PartitionMagic 8.0
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Norton
PartitionMagic 8.0   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Norton PartitionMagic
8.0\Norton PartitionMagic 8.0 Tools Default User:Documents and Settings\All
Users\Start Menu\Programs\Norton PartitionMagic 8.0\Norton PartitionMagic 8.0
Tools Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PhotoFiltre Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PhotoFiltre Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Pinnacle Hollywood FX 6.0
for Studio 11   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Pinnacle Hollywood FX 6.0 for Studio 11 Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PIXELA    Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PIXELA Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PIXELA\ImageMixer for HDD
Camcorder  Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\PIXELA\ImageMixer for HDD Camcorder  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PIXELA\ImageMixer for HDD
Camcorder\Help  Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\PIXELA\ImageMixer for HDD Camcorder\Help   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\proDAD    Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\proDAD Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\QuickTime  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\QuickTime  Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Real Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Real  Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Real\RealPlayer  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Real\RealPlayer
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Rockstar Games   Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Rockstar Games
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Rockstar Games\GTA San
Andreas   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Rockstar Games\GTA San Andreas  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup   Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup    Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11   Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Help   Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Help
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Pinnacle
Instant DVD Recorder  Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Studio 11\Pinnacle Instant DVD Recorder Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Pinnacle
Instant DVD Recorder\Help   Default User:Documents and Settings\All
Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Pinnacle Instant DVD Recorder\Help Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Pinnacle
Instant DVD Recorder\Registration Default User:Documents and Settings\All
Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Pinnacle Instant DVD Recorder\Registration
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Tools  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Studio 11\Tools
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Webteh    Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Webteh Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Webteh\BS.Player PRO
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Webteh\BS.Player PRO Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Winamp   Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Winamp Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Winamp Remote   Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Winamp Remote
   Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\WinAVI Video Converter
   Default User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\WinAVI
Video Converter  Default User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\WinRAR   Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\WinRAR Default User

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\XpertVision Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\XpertVision Default
User
Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ZAR  Default
User:Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ZAR  Default User

Documents and Settings\All Users\Templates   Default User:Documents and
Settings\All Users\Templates Default User
Documents and Settings\Default User Default User:Documents and
Settings\Default User  Default User
Documents and Settings\Default User\Application Data Default User:Documents
and Settings\Default User\Application Data   Default User
Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft  Default
User:Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft   Default
User
Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft\Internet
Explorer  Default User:Documents and Settings\Default User\Application
Data\Microsoft\Internet Explorer  Default User
Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft\Media Player
   Default User:Documents and Settings\Default User\Application
Data\Microsoft\Media Player  Default User
Documents and Settings\Default User\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates Default User:Documents and
Settings\Default User\Application Data\Microsoft\SystemCertificates   Default
User
Documents and Settings\Default User\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My   Default User:Documents and
Settings\Default User\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My Default
User
Documents and Settings\Default User\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates   Default User:Documents
and Settings\Default User\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates   Default User
Documents and Settings\Default User\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CRLs Default User:Documents and
Settings\Default User\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CRLs
   Default User
Documents and Settings\Default User\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CTLs Default User:Documents and
Settings\Default User\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CTLs
   Default User
Documents and Settings\Default User\Cookies   Default User:Documents and
Settings\Default User\Cookies Default User
Documents and Settings\Default User\Desktop   Default User:Documents and
Settings\Default User\Desktop Default User
Documents and Settings\Default User\Favorites Default User:Documents and
Settings\Default User\Favorites   Default User
Documents and Settings\Default User\Local Settings  Default User:Documents
and Settings\Default User\Local Settings Default User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Application Data   Default
User:Documents and Settings\Default User\Local Settings\Application Data
   Default User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Application Data\Microsoft
   Default User:Documents and Settings\Default User\Local
Settings\Application Data\Microsoft Default User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Media Player  Default User:Documents and Settings\Default
User\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media Player    Default User

Documents and Settings\Default User\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Windows Media Default User:Documents and Settings\Default
User\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media  Default User

Documents and Settings\Default User\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Windows Media\9.0  Default User:Documents and
Settings\Default User\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows
Media\9.0  Default User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\History Default
User:Documents and Settings\Default User\Local Settings\History Default User

Documents and Settings\Default User\Local Settings\History\History.IE5 Default
User:Documents and Settings\Default User\Local Settings\History\History.IE5
   Default User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp  Default
User:Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp   Default User

Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files
   Default User:Documents and Settings\Default User\Local
Settings\Temporary Internet Files Default User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5 Default User:Documents and Settings\Default User\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 Default User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\4F2P8BMT  Default User:Documents and Settings\Default
User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\4F2P8BMT   Default
User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\6NUX4XIJ  Default User:Documents and Settings\Default
User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6NUX4XIJ   Default
User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\UP8ZKBS1  Default User:Documents and Settings\Default
User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\UP8ZKBS1   Default
User
Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\Y9G9UL2F  Default User:Documents and Settings\Default
User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Y9G9UL2F   Default
User
Documents and Settings\Default User\My Documents   Default User:Documents
and Settings\Default User\My Documents  Default User
Documents and Settings\Default User\My Documents\My Videos Default
User:Documents and Settings\Default User\My Documents\My Videos Default User

Documents and Settings\Default User\NetHood   Default User:Documents and
Settings\Default User\NetHood Default User
Documents and Settings\Default User\PrintHood Default User:Documents and
Settings\Default User\PrintHood   Default User
Documents and Settings\Default User\Recent   Default User:Documents and
Settings\Default User\Recent Default User
Documents and Settings\Default User\SendTo   Default User:Documents and
Settings\Default User\SendTo Default User
Documents and Settings\Default User\Start Menu Default User:Documents and
Settings\Default User\Start Menu  Default User
Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs   Default
User:Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs   Default User

Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Accessories   Default
User:Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Accessories
   Default User
Documents and Settings\Default User\Start
Menu\Programs\Accessories\Accessibility Default User:Documents and
Settings\Default User\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility   Default
User
Documents and Settings\Default User\Start
Menu\Programs\Accessories\Entertainment Default User:Documents and
Settings\Default User\Start Menu\Programs\Accessories\Entertainment   Default
User
Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Startup Default
User:Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Startup  Default
User
Documents and Settings\Default User\Templates Default User:Documents and
Settings\Default User\Templates   Default User
Documents and Settings\Kjti  Default User:Documents and Settings\Kjti Default
User
Documents and Settings\Kjti\.GalleryRemote   Default User:Documents and
Settings\Kjti\.GalleryRemote Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Adobe Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Acrobat Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Acrobat Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Collab Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Collab
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\JavaScripts
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Acrobat\8.0\JavaScripts Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Preferences
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Acrobat\8.0\Preferences Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\EV  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\EV Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\MT  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\MT Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\CD Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\CD   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\EV Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\EV   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\MT Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\MT   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\AUM   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\AUM    Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Common Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Common Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Linguistics  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Linguistics  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary\all  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary\all  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary\brt  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary\brt  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary\can  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary\can  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary\eng  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Linguistics\Dictionaries\Adobe Custom Dictionary\eng  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop
Album Starter Edition  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Online Services\Photoshop Album Starter Edition Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop
Album Starter Edition\cache  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop Album Starter
Edition\cache   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop
Album Starter Edition\clients Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop Album Starter
Edition\clients  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop
Album Starter Edition\clients\Photoshop Album Starter Edition   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online
Services\Photoshop Album Starter Edition\clients\Photoshop Album Starter
Edition   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop
Album Starter Edition\clients\Photoshop Album Starter Edition\sessions Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Online
Services\Photoshop Album Starter Edition\clients\Photoshop Album Starter
Edition\sessions Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Photoshop Album   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Photoshop Album
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Photoshop Album\3.0 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Photoshop Album\3.0
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Photoshop Album\3.0\OLS
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Adobe\Photoshop Album\3.0\OLS Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Photoshop Album\3.2 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Photoshop Album\3.2
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Premiere Pro Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Premiere Pro  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Premiere Pro\7.0   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Adobe\Premiere Pro\7.0
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\AdobeAUM Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\AdobeAUM   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\AdobeUM Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\AdobeUM   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Ahead  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Ahead Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Ahead\Nero Burning ROM   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Ahead\Nero Burning ROM
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Ahead\NeroVision   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Ahead\NeroVision   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Ahead\NeroVision\NVFACache
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Ahead\NeroVision\NVFACache   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Corel Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\PaperTypes
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\PaperTypes  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Color
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Color  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Config
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Config Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Custom Data
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Custom Data  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Custom
Data\Layouts   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Custom Data\Layouts Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Custom
Data\Object Data Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Custom Data\Object Data  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Custom
Data\Palettes   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Custom Data\Palettes Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Custom
Data\Preflight Styles  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Custom Data\Preflight Styles   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Custom
Data\Print Styles Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Custom Data\Print Styles Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Draw
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Draw   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Draw\GMS
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Draw\GMS Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User
Draw\Presets   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Draw\Presets Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User
Draw\Presets\HTML Export   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Draw\Presets\HTML Export
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Symbols
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Symbols Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Workspace
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Workspace   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User
Workspace\CorelDRAW   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Corel\Graphics13\User Workspace\CorelDRAW Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User
Workspace\CorelDRAW\Adobe(R)Illustrator(R)   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User
Workspace\CorelDRAW\Adobe(R)Illustrator(R)   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User
Workspace\CorelDRAW\MS Office Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User Workspace\CorelDRAW\MS
Office   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User
Workspace\CorelDRAW\_default Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Corel\Graphics13\User
Workspace\CorelDRAW\_default Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Creative   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\Audio Sync Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\Audio Sync Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\Media Database  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\Media Database
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\Media
Database\JetFileBackup Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Creative\Media Database\JetFileBackup   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\MediaSource    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\MediaSource Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\MediaSource\BurnCD
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Creative\MediaSource\BurnCD  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\Nomad Player   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Creative\Nomad Player
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\FastStone   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\FastStone    Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\FastStone\FSIV   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\FastStone\FSIV Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Google Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Google Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Google\GoogleEarth Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Google\GoogleEarth  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Identities  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Identities   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Identities\{634DE0D9-B351-4103-
A6BC-B4AF9547A3B6}   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Identities\{634DE0D9-B351-4103-A6BC-B4AF9547A3B6}   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\InstallShield Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\InstallShield Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\InstallShield\ISEngine12.0
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\InstallShield\ISEngine12.0   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Leadertech  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Leadertech   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Leadertech\PowerRegister Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Leadertech\PowerRegister
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\.AppSpecialShare Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\.AppSpecialShare
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\.NetworkShare   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\.NetworkShare
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\themes   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\themes    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\themes\windows_theme
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\LimeWire\themes\windows_theme Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\xml Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\xml  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\xml\data  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\xml\data  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\xml\misc  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\xml\misc  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\xml\schemas   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\LimeWire\xml\schemas Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash Player  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash Player
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\8VWNZN3G
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com\furniture  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com\furniture  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com\furniture\system  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com\furniture\system  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com\furniture\system\MediaCenter.swf
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com\furniture\system\MediaCenter.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com\furniture\system\MediaCenter_banner.sw
f   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\24ur.com\furniture\system\MediaCenter_banner.sw
f   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net\o15   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net\o15   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net\o15\client  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net\o15\client  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net\o15\client\AdPlayer.swf
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net\o15\client\AdPlayer.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net\o15\client\AdPlayer8_003386
.swf Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adaptv.vo.llnwd.net\o15\client\AdPlayer8_003386
.swf Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adnetserver.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\adnetserver.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\akimages.metacafe.com Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\akimages.metacafe.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\bin.clearspring.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\bin.clearspring.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\bunnyherolabs.com   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\bunnyherolabs.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\bunnyherolabs.com\adopt   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\bunnyherolabs.com\adopt   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\bunnyherolabs.com\adopt\customize-pet.swf
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\bunnyherolabs.com\adopt\customize-pet.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\cdn.gigya.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\cdn.gigya.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\cdn.gigya.com\WildFire Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\cdn.gigya.com\WildFire Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\cdn.gigya.com\WildFire\swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\cdn.gigya.com\WildFire\swf Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\cdn.gigya.com\WildFire\swf\wildfire.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\cdn.gigya.com\WildFire\swf\wildfire.swf Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\earth.google.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\earth.google.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\earth.google.com\datastore.swf   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\earth.google.com\datastore.swf   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com\assets   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com\assets   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com\assets\roxy   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com\assets\roxy   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com\assets\roxy\flash   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com\assets\roxy\flash  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com\assets\roxy\flash\roxy.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\eu.roxy.com\assets\roxy\flash\roxy.swf Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\files.adbrite.com   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\files.adbrite.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flash.quantserve.com Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flash.quantserve.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod\prod Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod\prod Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod\prod\bin  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod\prod\bin  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod\prod\bin\fplayer Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod\prod\bin\fplayer Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod\prod\bin\fplayer\fplayer_11623
.swf Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\flektor.com\prod\prod\bin\fplayer\fplayer_11623
.swf Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\gamezer.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\gamezer.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\gamezer.com\swf Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\gamezer.com\swf Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\gamezer.com\swf\base Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\gamezer.com\swf\base Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\gamezer.com\swf\base\flashindex_v3_4.swf
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\gamezer.com\swf\base\flashindex_v3_4.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\i.newsvine.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\i.newsvine.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\icq.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\icq.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\icq.com\flash  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\icq.com\flash  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\icq.com\flash\IRCQNet.swf  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\icq.com\flash\IRCQNet.swf  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\images2.metacafe.com Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\images2.metacafe.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\img.mail.ru   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\img.mail.ru   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\iprom.net Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\iprom.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\iprom.net\iprom_tie.swf   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\iprom.net\iprom_tie.swf   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\layouts1.lovemyflash.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\layouts1.lovemyflash.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\mcaonline.si   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\mcaonline.si   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\media.socialvibe.com Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\media.socialvibe.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\media1.break.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\media1.break.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\mochibot.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\mochibot.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-250.vo.llnwd.net   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-250.vo.llnwd.net   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-250.vo.llnwd.net\d1 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-250.vo.llnwd.net\d1 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-250.vo.llnwd.net\d1\player    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-250.vo.llnwd.net\d1\player    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
250.vo.llnwd.net\d1\player\player_V13p.swf   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
250.vo.llnwd.net\d1\player\player_V13p.swf   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-348.vo.llnwd.net   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-348.vo.llnwd.net   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-348.vo.llnwd.net\d1 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-348.vo.llnwd.net\d1 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-348.vo.llnwd.net\d1\player    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-348.vo.llnwd.net\d1\player    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
348.vo.llnwd.net\d1\player\player_V13p.swf   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
348.vo.llnwd.net\d1\player\player_V13p.swf   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-600.vo.llnwd.net   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-600.vo.llnwd.net   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-600.vo.llnwd.net\d2 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-600.vo.llnwd.net\d2 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-600.vo.llnwd.net\d2\player    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-600.vo.llnwd.net\d2\player    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
600.vo.llnwd.net\d2\player\player_V13p.swf   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
600.vo.llnwd.net\d2\player\player_V13p.swf   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-720.vo.llnwd.net   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-720.vo.llnwd.net   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-720.vo.llnwd.net\d2 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-720.vo.llnwd.net\d2 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-720.vo.llnwd.net\d2\player    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-720.vo.llnwd.net\d2\player    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
720.vo.llnwd.net\d2\player\player_V13p.swf   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
720.vo.llnwd.net\d2\player\player_V13p.swf   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-728.vo.llnwd.net   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-728.vo.llnwd.net   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-728.vo.llnwd.net\d1 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-728.vo.llnwd.net\d1 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-728.vo.llnwd.net\d1\player    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-728.vo.llnwd.net\d1\player    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
728.vo.llnwd.net\d1\player\player_V13p.swf   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\myvideo-
728.vo.llnwd.net\d1\player\player_V13p.swf   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\odeo.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\odeo.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\odeo.com\flash Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\odeo.com\flash Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\odeo.com\flash\odeo_podcast_player.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\odeo.com\flash\odeo_podcast_player.swf Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pagead2.googlesyndication.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pagead2.googlesyndication.com   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pagead2.googlesyndication.com\pagead  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pagead2.googlesyndication.com\pagead   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pagead2.googlesyndication.com\pagead\googleadpl
ayer.swf  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pagead2.googlesyndication.com\pagead\googleadpl
ayer.swf  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\payplay.fm Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\payplay.fm Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pixmania.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pixmania.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pl.youtube.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\pl.youtube.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\player.hulu.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\player.hulu.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\player.hulu.com\components Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\player.hulu.com\components Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\player.hulu.com\components\nsplayer.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\player.hulu.com\components\nsplayer.swf Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\quantserve.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\quantserve.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\s7ondemand1.scene7.com Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\s7ondemand1.scene7.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\skoften.net   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\skoften.net   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\slide.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\slide.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\spe.atdmt.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\spe.atdmt.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\static.igrajmo.se   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\static.igrajmo.se   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\static.igrajmo.se\game Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\static.igrajmo.se\game Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\static.igrajmo.se\game\clovek.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\static.igrajmo.se\game\clovek.swf Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\suitesmart.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\suitesmart.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\suitesmart.com\_f5e.swf   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\suitesmart.com\_f5e.swf   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\twitter.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\twitter.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\twitter.com\flash   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\twitter.com\flash   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\twitter.com\flash\twitter_badge.swf   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\twitter.com\flash\twitter_badge.swf   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\uk.youtube.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\uk.youtube.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\video.google.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\video.google.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\video.google.com\googleplayer.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\video.google.com\googleplayer.swf Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\video.google.nl Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\video.google.nl Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\video.google.nl\googleplayer.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\video.google.nl\googleplayer.swf Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\void.snocap.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\void.snocap.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\void.snocap.com\s   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\void.snocap.com\s   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\void.snocap.com\s\store.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\void.snocap.com\s\store.swf Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\void.snocap.com\s\storefront.swf Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\void.snocap.com\s\storefront.swf Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-07.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-07.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-14.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-14.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-18.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-18.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-1d.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-1d.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-29.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-29.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-2c.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-2c.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-38.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-38.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-3d.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-3d.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-43.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-43.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-44.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-44.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-56.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-56.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-64.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-64.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-6a.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-6a.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-6d.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-6d.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-7b.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-7b.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-7c.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-7c.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-90.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-90.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-92.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-92.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-cd.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-cd.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-e1.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-e1.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-e4.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-e4.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-e6.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-e6.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-eb.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-eb.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-fb.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-fb.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-fe.slide.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\widget-fe.slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\wp.vizu.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\wp.vizu.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.bamba.co.il Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.bamba.co.il Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.bamba.co.il\quest Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.bamba.co.il\quest Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.bamba.co.il\quest\index.swf  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.bamba.co.il\quest\index.swf  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk\dirt Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk\dirt Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk\dirt\flash Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk\dirt\flash Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk\dirt\flash\EnglishUK
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk\dirt\flash\EnglishUK
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk\dirt\flash\EnglishUK\inde
x.swf Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.codemasters.co.uk\dirt\flash\EnglishUK\inde
x.swf Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.culturepub.fr   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.culturepub.fr   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.ea.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.ea.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.eonline.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.eonline.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.eonline.com\flash Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.eonline.com\flash Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.eonline.com\flash\minivine.swf    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.eonline.com\flash\minivine.swf    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.finetune.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.finetune.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.flashflashrevolution.com    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.flashflashrevolution.com    Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.flashflashrevolution.com\embed   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.flashflashrevolution.com\embed   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.flashflashrevolution.com\embed\ffrembed.swf
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.flashflashrevolution.com\embed\ffrembed.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.frappr.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.frappr.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.gamersyde.com   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.gamersyde.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.livevideo.com   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.livevideo.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.livevideo.com\flvplayer Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.livevideo.com\flvplayer Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.livevideo.com\flvplayer\flvplayer.swf
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.livevideo.com\flvplayer\flvplayer.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.lovemyflash.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.lovemyflash.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.moj-video.com   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.moj-video.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.mojvideo.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.mojvideo.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company\FaceRecognize
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company\FaceRecognize
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company\FaceRecognize\fla
sh  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company\FaceRecognize\fla
sh  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company\FaceRecognize\fla
sh\faceRecognition18_4.swf  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company\FaceRecognize\fla
sh\faceRecognition18_4.swf  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company\FaceRecognize\fla
sh\faceRecognition19_3.swf  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.myheritage.com\FP\Company\FaceRecognize\fla
sh\faceRecognition19_3.swf  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.racunalniske-novice.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.racunalniske-novice.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.racunalniske-novice.com\main Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.racunalniske-novice.com\main Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.racunalniske-
novice.com\main\VideoMy_Rn3a_1.swf Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.racunalniske-
novice.com\main\VideoMy_Rn3a_1.swf Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se\flash_weather  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se\flash_weather  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se\flash_weather\sv    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se\flash_weather\sv    Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se\flash_weather\sv\natvader_flash
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se\flash_weather\sv\natvader_flash
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se\flash_weather\sv\natvader_flash\sta
rt.swf   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.smhi.se\flash_weather\sv\natvader_flash\sta
rt.swf   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.superdeluxe.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.superdeluxe.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.trackitdown.net  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.trackitdown.net  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.vox.de Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.vox.de Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.vox.de\videolounge Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.vox.de\videolounge Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.vox.de\videolounge\vox_centerfield.swf
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.vox.de\videolounge\vox_centerfield.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.vox.de\videolounge\vox_centerfield_tv.swf
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.vox.de\videolounge\vox_centerfield_tv.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.xatech.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.xatech.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.youtube.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\www.youtube.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\x.mochiads.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\x.mochiads.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\youtube.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\#SharedObjects\8VWNZN3G\youtube.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash Player\iprom.net
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash Player\iprom.net  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\iprom.net\iprom_tie.swf   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash Player\iprom.net\iprom_tie.swf
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash Player\macromedia.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#24ur.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#24ur.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#adaptv.vo.llnwd.net   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#adaptv.vo.llnwd.net   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#adnetserver.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#adnetserver.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#akimages.metacafe.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#akimages.metacafe.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#bin.clearspring.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#bin.clearspring.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#bunnyherolabs.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#bunnyherolabs.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#cdn.gigya.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#cdn.gigya.com   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#eu.roxy.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#eu.roxy.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#files.adbrite.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#files.adbrite.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#flash.quantserve.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#flash.quantserve.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#flektor.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#flektor.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#gamezer.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#gamezer.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#i.newsvine.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#i.newsvine.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#icq.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#icq.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#images2.metacafe.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#images2.metacafe.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#img.mail.ru Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#img.mail.ru Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iprom.net  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iprom.net  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#layouts1.lovemyflash.com
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#layouts1.lovemyflash.com
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#mcaonline.si   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#mcaonline.si   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#media.socialvibe.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#media.socialvibe.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#media1.break.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#media1.break.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#mochibot.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#mochibot.com   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-250.vo.llnwd.net
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-
250.vo.llnwd.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-348.vo.llnwd.net
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-
348.vo.llnwd.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-600.vo.llnwd.net
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-
600.vo.llnwd.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-720.vo.llnwd.net
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-
720.vo.llnwd.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-728.vo.llnwd.net
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#myvideo-
728.vo.llnwd.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#odeo.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#odeo.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#pagead2.googlesyndication.com
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#pagead2.googlesyndication.com
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#payplay.fm Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#payplay.fm Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#pixmania.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#pixmania.com   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#pl.youtube.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#pl.youtube.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#player.hulu.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#player.hulu.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#quantserve.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#quantserve.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#s7ondemand1.scene7.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#s7ondemand1.scene7.com Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#skoften.net Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#skoften.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#slide.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#spe.atdmt.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#spe.atdmt.com   Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#static.igrajmo.se Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#static.igrajmo.se Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#suitesmart.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#suitesmart.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#twitter.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#twitter.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#uk.youtube.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#uk.youtube.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#video.google.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#video.google.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#video.google.nl  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#video.google.nl  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#void.snocap.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#void.snocap.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-07.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-07.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-14.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-14.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-18.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-18.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-1d.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-1d.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-29.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-29.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-2c.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-2c.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-38.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-38.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-3d.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-3d.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-43.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-43.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-44.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-44.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-56.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-56.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-64.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-64.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-6a.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-6a.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-6d.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-6d.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-7b.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-7b.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-7c.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-7c.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-90.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-90.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-92.slide.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-92.slide.com  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-cd.slide.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-cd.slide.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-e1.slide.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-e1.slide.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-e4.slide.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-e4.slide.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-e6.slide.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-e6.slide.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-eb.slide.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-eb.slide.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-fb.slide.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-fb.slide.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-fe.slide.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#widget-fe.slide.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#wp.vizu.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#wp.vizu.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.bamba.co.il  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.bamba.co.il  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.codemasters.co.uk  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.codemasters.co.uk  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.culturepub.fr Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.culturepub.fr Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.ea.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.ea.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.eonline.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.eonline.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.finetune.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.finetune.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.flashflashrevolution.com
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.flashflashrevolution.com
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.frappr.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.frappr.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.gamersyde.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.gamersyde.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.livevideo.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.livevideo.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.lovemyflash.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.lovemyflash.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.moj-video.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.moj-video.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.mojvideo.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.mojvideo.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.myheritage.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.myheritage.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.racunalniske-novice.com
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.racunalniske-novice.com
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.smhi.se Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.smhi.se Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.superdeluxe.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.superdeluxe.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.trackitdown.net   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.trackitdown.net   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.vox.de Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.vox.de Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.xatech.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.xatech.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.youtube.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.youtube.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#x.mochiads.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#x.mochiads.com  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#youtube.com Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Macromedia\Flash
Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#youtube.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\MegauploadToolbar  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\MegauploadToolbar   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\MegauploadToolbar\downfile
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\MegauploadToolbar\downfile   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\MegauploadToolbar\NewCfg Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\MegauploadToolbar\NewCfg
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft    Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\AddIns  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\AddIns   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Address Book  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Address Book
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Clip Organizer Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Clip Organizer
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\CLR Security Config
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\CLR
Security Config  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\CLR Security
Config\v1.1.4322 Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\CLR Security Config\v1.1.4322  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Credentials   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Credentials
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Credentials\S-1-5-21-
1078081533-484763869-839522115-1003 Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Credentials\S-1-5-21-1078081533-
484763869-839522115-1003   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\CryptnetUrlCache   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Crypto  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Crypto   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-21-
1078081533-484763869-839522115-1003 Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-21-1078081533-
484763869-839522115-1003   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Excel   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Excel   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\HTML Help Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\HTML Help Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\IdentityCRL   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\IdentityCRL
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\IdentityCRL\Production
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\IdentityCRL\Production   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Installer Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Installer Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Installer\{F428D0FB-
765D-40EB-BDD8-A1E7F5C597FA} Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Installer\{F428D0FB-765D-40EB-BDD8-
A1E7F5C597FA}   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Internet Explorer
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\Internet Explorer  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick
Launch   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Media Player  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Media Player
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MMC Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MMC Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MSN Messenger  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MSN Messenger
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MSN Messenger\0 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MSN Messenger\0
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MSN
Messenger\2464736556  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\MSN Messenger\2464736556 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MSN
Messenger\2566605800  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\MSN Messenger\2566605800 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\MSN
Messenger\3960524699  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\MSN Messenger\3960524699 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Office   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Office   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Office\Recent  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Office\Recent
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Outlook  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Outlook   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Proof   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Proof    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Protect  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Protect   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Protect\S-1-5-21-
1078081533-484763869-839522115-1003 Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Protect\S-1-5-21-1078081533-
484763869-839522115-1003   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\SystemCertificates
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CRLs Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CRLs   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CTLs Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CTLs   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Templates Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Templates Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows\Themes Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows\Themes
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows Messenger
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\Windows Messenger  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows
Messenger\127759261   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\Windows Messenger\127759261   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows
Messenger\1406107828  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\Windows Messenger\1406107828   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows
Messenger\2464736556  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\Windows Messenger\2464736556   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows
Messenger\2566605800  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\Windows Messenger\2566605800   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Windows
Messenger\3960524699  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Microsoft\Windows Messenger\3960524699   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Word    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Word Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\mIRC Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\channels Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\channels Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\downloads   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\downloads Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\logs   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\logs    Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\scripts Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\scripts Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\sounds  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\mIRC\sounds  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Mozilla Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Mozilla   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Mozilla\Firefox   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Mozilla\Firefox   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\bookmarkbackups  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\bookmarkbackups  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\chrome Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\chrome Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-
A9EF-F897F31DEC7D}   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-
A9EF-F897F31DEC7D}   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-
A9EF-F897F31DEC7D}\cache   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-
A9EF-F897F31DEC7D}\cache   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-
A9EF-F897F31DEC7D}\chrome   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-
A9EF-F897F31DEC7D}\chrome   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-
A9EF-F897F31DEC7D}\components Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3hpzrk5m.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-
A9EF-F897F31DEC7D}\components Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Nokia Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\ContactsEditor    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\ContactsEditor Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\ContentCopier Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\ContentCopier Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\GetConnectedWizard Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\GetConnectedWizard
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\ImageStore  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\ImageStore   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\ImageStore\359367000533182
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Nokia\ImageStore\359367000533182  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\PCSync Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\PCSync  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\PCSync\SynchData   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia\PCSync\SynchData
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Nokia\PCSync\SynchData\359367000533182   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Nokia\PCSync\SynchData\359367000533182 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia Multimedia Player  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Nokia Multimedia Player
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Opera  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Opera Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\PC Suite Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\PC Suite   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\PC Suite\359380001484768 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\PC Suite\359380001484768
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\PC Suite\Settings  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\PC Suite\Settings   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Pixela Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Pixela Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Pixela\ImageMixer3 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Pixela\ImageMixer3  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Pixela\ImageMixer3\HDDViewer
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Pixela\ImageMixer3\HDDViewer Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Pixela\ImageMixer3\HDDViewer\AVIndex Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Pixela\ImageMixer3\HDDViewer\AVIndex   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\proDAD Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\proDAD Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\proDAD\Adorage    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\proDAD\Adorage Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\proDAD\Heroglyph-2.5   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\proDAD\Heroglyph-2.5 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\proDAD\Vitascene-1.0    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\proDAD\Vitascene-1.0 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Real Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\104_1184095552  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\104_1184095552
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\20_1183483712   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\20_1183483712
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\20_1183666131   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\20_1183666131
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\3115_1183160731 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\3115_1183160731
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\4155_1183670424 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\4155_1183670424
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\7010_1183483153 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\Msg\7010_1183483153
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealMediaSDK  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealMediaSDK   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer    Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\ErrorLogs Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\ErrorLogs
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\Favorites Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\Favorites
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\Favorites\Audio
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Real\RealPlayer\Favorites\Audio   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\Favorites\Radio
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Real\RealPlayer\Favorites\Radio   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\Favorites\Video
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Real\RealPlayer\Favorites\Video   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\Favorites\Web
Pages Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Real\RealPlayer\Favorites\Web Pages Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\History  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\History
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\skins   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\skins
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\skins\data
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Real\RealPlayer\skins\data   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\skins\data\normal
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Real\RealPlayer\skins\data\normal  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\Temp   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\RealPlayer\Temp Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\rnadmin Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Real\rnadmin  Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun   Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Sun  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\0
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\0   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\1
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\1   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\10
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\10  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\11
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\11  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\13
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\13  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\14
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\14  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\15
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\15  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\16
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\16  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\17
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\17  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\18
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\18  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\19
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\19  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\2
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\2   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\20
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\20  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\21
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\21  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\22
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\22  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\23
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\23  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\24
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\24  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\25
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\25  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\26
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\26  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\27
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\27  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\28
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\28  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\29
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\29  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\3
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\3   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\30
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\30  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\31
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\31  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\32
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\32  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\33
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\33  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\34
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\34  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\35
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\35  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\36
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\36  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\37
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\37  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\38
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\38  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\39
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\39  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\4
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\4   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\40
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\40  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\41
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\41  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\42
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\42  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\43
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\43  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\44
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\44  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\45
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\45  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\47
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\47  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\48
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\48  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\49
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\49  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\5
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\5   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\50
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\50  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\51  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\52
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\52   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\53
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\53   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\54
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\54   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\55
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\55   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\56
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\56   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\57
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\57   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\58
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\58   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\59
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\59   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\6
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\6   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\60
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\60   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\62
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\62   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\63
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\63   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\7
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\7   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\8
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\8   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\9
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\9   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\host Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\host   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\muffin Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\muffin  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\tmp
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\tmp  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\ext  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\ext
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\log  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\log
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Sun\Java\Deployment\security
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Sun\Java\Deployment\security Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall    Default User

Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition 3.0
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Thinstall\Adobe Audition 3.0 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Thinstall\Adobe Audition 3.0\%AppData%   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Thinstall\Adobe Audition 3.0\%AppData%\Adobe   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\CD Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\CD Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\EV Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\EV Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\MT Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\DefaultWorkspaces\MT Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\CD  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\CD  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\EV  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\EV  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\MT  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%AppData%\Adobe\Audition\3.0\UserWorkspaces\MT  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%Local AppData%   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Thinstall\Adobe Audition 3.0\%Local AppData%   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%ProgramFilesDir%  Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Thinstall\Adobe Audition 3.0\%ProgramFilesDir% Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%ProgramFilesDir%\Adobe  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%ProgramFilesDir%\Adobe  Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%ProgramFilesDir%\Adobe\Adobe Audition 3.0 Default User:Documents and
Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%ProgramFilesDir%\Adobe\Adobe Audition 3.0 Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%ProgramFilesDir%\Adobe\Adobe Audition 3.0\system Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\%ProgramFilesDir%\Adobe\Adobe Audition 3.0\system Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\Thinstall\Adobe Audition
3.0\10000001400002i   Default User:Documents and Settings\Kjti\Application
Data\Thinstall\Adobe Audition 3.0\10000001400002i   Default User
Documents and Settings\Kjti\Application Data\WinRAR Default User:Documents
and Settings\Kjti\Application Data\WinRAR Default User
Documents and Settings\Kjti\Contacts   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Contacts Default User
Documents and Settings\Kjti\Contacts\matjaz.jemec@gmail.com    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Contacts\matjaz.jemec@gmail.com Default User

Documents and Settings\Kjti\Contacts\niggangel@msn.com   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Contacts\niggangel@msn.com    Default User

Documents and Settings\Kjti\Contacts\star.all.star@hotmail.com  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Contacts\star.all.star@hotmail.com   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Cookies Default User:Documents and
Settings\Kjti\Cookies  Default User
Documents and Settings\Kjti\Desktop Default User:Documents and
Settings\Kjti\Desktop  Default User
Documents and Settings\Kjti\Favorites   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Favorites Default User
Documents and Settings\Kjti\Favorites\Links   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Favorites\Links Default User
Documents and Settings\Kjti\Incomplete  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Incomplete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\Acrobat
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Acrobat   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Acrobat\8.0 Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Acrobat\8.0\Cache Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Cache   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Acrobat\8.0\Cache\Search80   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Cache\Search80
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Acrobat\8.0\Updater   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0\Updater
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\Color
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Color Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\ESD Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\ESD
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\Fonts
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Fonts Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\TypeSpt
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\TypeSpt   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Adobe\Updater5
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Updater5   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Updater5\Data   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Adobe\Updater5\Data Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Updater5\Install  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Adobe\Updater5\Install   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Updater5\Install\reader8rdr-en_US  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Adobe\Updater5\Install\reader8rdr-en_US  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Ahead    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Ahead Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Ahead\Nero Home
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Ahead\Nero Home  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Ahead\Nero
Home\idx  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Ahead\Nero Home\idx Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Ahead\Nero
MediaHome  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Ahead\Nero MediaHome Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Ahead\Nero
StartSmart Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Ahead\Nero StartSmart Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Ahead\Nero
StartSmart\cache Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Ahead\Nero StartSmart\cache Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\ApplicationHistory
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\ApplicationHistory Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Google   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Google
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Google\Custom
Buttons   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Google\Custom Buttons Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Google\GoogleEarth
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Google\GoogleEarth Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Google\GoogleEarth\icons Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Google\GoogleEarth\icons  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Google\GoogleEarth\images   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Google\GoogleEarth\images
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Google\GoogleEarth\models   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Google\GoogleEarth\models
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Identities Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Identities
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Identities\{634DE0D9-B351-4103-A6BC-B4AF9547A3B6}   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Identities\{634DE0D9-B351-4103-A6BC-B4AF9547A3B6}   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Identities\{634DE0D9-B351-4103-A6BC-B4AF9547A3B6}\Microsoft Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Identities\{634DE0D9-B351-4103-A6BC-B4AF9547A3B6}\Microsoft Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Identities\{634DE0D9-B351-4103-A6BC-B4AF9547A3B6}\Microsoft\Outlook
Express   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Identities\{634DE0D9-B351-4103-A6BC-
B4AF9547A3B6}\Microsoft\Outlook Express Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD
Burning   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\CD Burning Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Credentials  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Credentials Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Credentials\S-1-5-21-1078081533-484763869-839522115-1003
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Credentials\S-1-5-21-1078081533-484763869-839522115-1003
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft\FORMS
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\FORMS  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft\HelpCtr
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\HelpCtr Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet
Explorer  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media
Player   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Media Player   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media
Player\Art Cache Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Media Player\Art Cache Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media
Player\Art Cache\LocalMLS   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Media Player\Art Cache\LocalMLS   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media
Player\Transcoded Files Cache Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Media Player\Transcoded Files Cache
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Messenger Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore    Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore    Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\Backgrounds
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\Backgrounds
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\CustomEmoticons
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\CustomEmoticons
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\DynamicBackgrounds
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\DynamicBackgrounds
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\UserTile  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\UserTile Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\Winks3  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\ObjectStore\Winks3  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing Folders Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing Folders Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\iris.ozek@cmok.si   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\iris.ozek@cmok.si   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\kristina_poljansek@hotmail.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\kristina_poljansek@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\nienor15_5@hotmail.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\nienor15_5@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\tatyka_@hotmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\tatyka_@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\tinchy.killahbabe@gmail.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\Sharing
Folders\tinchy.killahbabe@gmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Installing   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Installing   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Staging\CS{62E559FB-B787-F45D-0DFC-DED8086F35C6} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Staging\CS{62E559FB-B787-F45D-0DFC-DED8086F35C6} Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Staging\CS{62E559FB-B787-F45D-0DFC-DED8086F35C6}\01   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\iris.ozek@cmok
.si\DFSR\Staging\CS{62E559FB-B787-F45D-0DFC-DED8086F35C6}\01   Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Installing  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7} Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\00
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\00
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\01
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\01
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\02
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\02
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\03
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\03
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\04
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\04
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\05
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\05
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\06
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\06
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\07
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\07
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\08
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\08
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\09
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\09
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\10
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\10
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\11
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\11
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\12
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\12
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\13
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\13
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\15
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\15
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\16
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\16
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\17
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\17
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\18
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\18
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\19
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\19
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\20
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\20
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\21
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\21
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\22
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\22
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\23
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\23
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\24
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\24
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\26
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\26
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\27
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\27
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\28
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\28
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\29
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\29
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\30
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\30
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\61
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\61
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\62
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\62
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\63
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\63
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\64
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\64
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\65
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\65
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\66
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\66
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\67
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\67
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\68
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\68
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\69
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\69
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\70
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\70
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\71
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\71
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\72
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\72
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\73
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\73
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\74
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\74
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\75
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\75
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\76
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\76
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\77
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\77
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\78
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\78
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\79
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\79
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\80
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\80
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\81
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\81
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\82
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\82
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\83
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\83
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\84
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\84
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\85
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\85
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\86
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\86
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\87
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\87
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\88
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\88
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\89
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\89
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\90
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\90
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\91
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\91
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\92
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\92
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\93
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\93
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\94
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\94
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\95
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\95
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\96
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\96
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\97
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\97
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\98
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\98
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\99
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\kristina_polja
nsek@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{EFF0D2DD-5B70-F4AE-36B3-CCC1FCC2FEC7}\99
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\Logs  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\Logs  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Installing   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Installing   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\01   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\01   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\37   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\37   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\38   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\38   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\39   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\39   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\40   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\40   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\41   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\41   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\42   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\42   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\43   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\43   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\44   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\44   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\45   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\45   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\46   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\46   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\47   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\47   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\48   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\48   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\49   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\49   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\50   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\50   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\63   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\63   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\64   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\64   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\65   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\65   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\66   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\66   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\67   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\67   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\68   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\68   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\69   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\69   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\70   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\nienor15_5@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{54E437F3-256D-6552-A79B-2517B5FADF38}\70   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Deleted   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Deleted   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Installing  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}   Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\01  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\01  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\11  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\11  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\12  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\12  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\13  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\13  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\14  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\14  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\15  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\15  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\16  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tatyka_@hotmai
l.com\DFSR\Staging\CS{95669956-C933-5E4B-B2E6-115C905392DA}\16  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Staging\CS{5DC81B65-9A55-599C-E444-84E9E6F50B10}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Staging\CS{5DC81B65-9A55-599C-E444-84E9E6F50B10}  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Staging\CS{5DC81B65-9A55-599C-E444-84E9E6F50B10}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\tinchy.killahb
abe@gmail.com\DFSR\Staging\CS{5DC81B65-9A55-599C-E444-84E9E6F50B10}\01 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\Working
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\Working
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\Working\databa
se_B2B0_78F9_B078_C57F Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\matjaz.jemec@gmail.com\SharingMetadata\Working\databa
se_B2B0_78F9_B078_C57F Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore\Backgrounds   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore\Backgrounds   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore\DynamicBackgrounds
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore\DynamicBackgrounds
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore\UserTile Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore\UserTile Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore\Winks3  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\ObjectStore\Winks3  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\Sharing Folders Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\Sharing Folders Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\Sharing Folders\sajnuc@hotmail.com
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\Sharing Folders\sajnuc@hotmail.com
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\Logs Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\Logs Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\Deleted   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\Deleted   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\Installing  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\Staging   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\Staging   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\Staging\CS{926F2B6F-35A6-C8E9-4D1F-64BB0DDE495F} Default User:Documents
and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\sajnuc@hotmail.com\
DFSR\Staging\CS{926F2B6F-35A6-C8E9-4D1F-64BB0DDE495F} Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\Working   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\Working   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\Working\database_B2
B0_78F9_B078_C57F Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\niggangel@msn.com\SharingMetadata\Working\database_B2
B0_78F9_B078_C57F Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com  Default User:Documents
and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\Backgrounds
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\Backgrounds
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\CustomEmoticons
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\CustomEmoticons
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\DynamicBackgrou
nds  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\DynamicBackgrou
nds  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\UserTile
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\UserTile
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\Winks3 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\ObjectStore\Winks3 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing Folders   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing Folders   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\aly.kobal@email.si  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\aly.kobal@email.si  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\andrej.erzen@aaunique.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\andrej.erzen@aaunique.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\angel.design91@hotmail.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\angel.design91@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\barbigirl_14@hotmail.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\barbigirl_14@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\bar_by_@hotmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\bar_by_@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\black_barbi_727@hotmail.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\black_barbi_727@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\black_barbi_727@hotmail.com\Pics by me Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\black_barbi_727@hotmail.com\Pics by me Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\bojan.zupanc@hotmail.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\bojan.zupanc@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\bojan.zupanc@hotmail.com\dylan  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\bojan.zupanc@hotmail.com\dylan  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\bojan.zupanc@hotmail.com\marley Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\bojan.zupanc@hotmail.com\marley Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\b_dmsr@hotmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\b_dmsr@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\comcomka@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\comcomka@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\diablotic@email.si  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\diablotic@email.si  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\dincy_4u@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\dincy_4u@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\doris_smile@hotmail.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\doris_smile@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing Folders\gaja-
chan@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing Folders\gaja-
chan@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\gortnar14@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\gortnar14@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\jaka.avgustin@moj.net Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\jaka.avgustin@moj.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\jaka.avgustin@moj.net\Trodin On Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\jaka.avgustin@moj.net\Trodin On Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\j_bone_00@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\j_bone_00@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\lowe.angel@hotmail.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\lowe.angel@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\lukc182@siol.net   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\lukc182@siol.net   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing Folders\mateiia.-
@hotmail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing Folders\mateiia.-
@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\mjemec@gmail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\mjemec@gmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\mojcka.lozca@hotmail.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\mojcka.lozca@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\nik.prof@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\nik.prof@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\petra_kobal@hotmail.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\petra_kobal@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\rokgrilc@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\rokgrilc@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing Folders\sanka-
man@hotmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing Folders\sanka-
man@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\sa_biiina@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\sa_biiina@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\skans_8in80@hotmail.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\skans_8in80@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\tiina.debenc@hotmail.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\tiina.debenc@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\tiloooo@hotmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\tiloooo@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\tjasapr@hotmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\tjasapr@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\ursaloves@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\ursaloves@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\ursa_majersic@hotmail.com Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\ursa_majersic@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\varagic@hotmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\varagic@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\why.be.normal.xd@hotmail.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\why.be.normal.xd@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\x_smileblack@hotmail.com  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\x_smileblack@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\zgagica_26@hotmail.com   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\Sharing
Folders\zgagica_26@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\ConflictDelete  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\ConflictDelete  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Staging\CS{41C50590-3BE6-CE2D-C328-C28B324F3058}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Staging\CS{41C50590-3BE6-CE2D-C328-C28B324F3058}  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Staging\CS{41C50590-3BE6-CE2D-C328-C28B324F3058}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\aly.kobal@e
mail.si\DFSR\Staging\CS{41C50590-3BE6-CE2D-C328-C28B324F3058}\01 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\Installing   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\Installing   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\Staging\CS{2A7E554C-C246-1C67-0FD9-174827821C72}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\andrej.erze
n@aaunique.com\DFSR\Staging\CS{2A7E554C-C246-1C67-0FD9-174827821C72}  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Installing   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Installing   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{7F45BFA5-ECBC-115A-996D-67705CE85310} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{7F45BFA5-ECBC-115A-996D-67705CE85310} Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{7F45BFA5-ECBC-115A-996D-67705CE85310}\01
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{7F45BFA5-ECBC-115A-996D-67705CE85310}\01
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{7F45BFA5-ECBC-115A-996D-67705CE85310}\57
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{7F45BFA5-ECBC-115A-996D-67705CE85310}\57
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{7F45BFA5-ECBC-115A-996D-67705CE85310}\59
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\angel.desig
n91@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{7F45BFA5-ECBC-115A-996D-67705CE85310}\59
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9208787C-A760-E1D9-E426-60DDA4A769AD}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9208787C-A760-E1D9-E426-60DDA4A769AD}  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9208787C-A760-E1D9-E426-60DDA4A769AD}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\barbigirl_1
4@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9208787C-A760-E1D9-E426-60DDA4A769AD}\01 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Installing   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Installing   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\00   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\00   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\01   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\01   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\02   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\02   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\03   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\03   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\04   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\04   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\05   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\05   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\06   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\06   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\07   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\07   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\08   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\08   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\09   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\09   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\10   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\10   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\11   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\11   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\12   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\12   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\13   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\13   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\14   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\14   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\15   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\15   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\16   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\16   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\17   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\17   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\18   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\18   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\19   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\19   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\20   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\20   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\21   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\21   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\22   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\22   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\23   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\23   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\24   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\24   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\25   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\25   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\26   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\26   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\27   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\27   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\28   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\28   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\29   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\29   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\30   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\30   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\31   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\31   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\32   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\32   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\33   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\33   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\34   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\34   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\35   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\35   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\36   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\36   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\37   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\37   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\38   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\38   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\39   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\39   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\40   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\40   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\41   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\41   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\42   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\42   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\43   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\43   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\44   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\44   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\45   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\45   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\46   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\46   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\47   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\47   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\48   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\48   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\49   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\49   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\50   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\50   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\51   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\51   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\52   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\52   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\53   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\53   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\54   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\54   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\55   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\55   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\56   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\56   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\57   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\57   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\58   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\58   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\59   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\59   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\60   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\60   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\61   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\61   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\62   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\62   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\63   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\63   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\64   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\64   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\65   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\65   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\66   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\66   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\67   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\67   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\68   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\68   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\69   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\69   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\70   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\70   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\71   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\71   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\72   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\72   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\73   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\73   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\74   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\74   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\75   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\75   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\76   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\76   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\77   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\77   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\78   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\78   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\79   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\79   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\80   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\80   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\81   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\81   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\82   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\82   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\83   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\83   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\84   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\84   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\85   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\85   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\86   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\86   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\87   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\87   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\88   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\88   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\89   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\89   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\90   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\90   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\91   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\91   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\92   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\92   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\93   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\93   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\94   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\94   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\95   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\95   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\96   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\96   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\97   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\97   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\98   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\98   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\99   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bar_by_@hot
mail.com\DFSR\Staging\CS{9844BCB4-342B-6399-15F8-279DCEC569F2}\99   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Installing  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE} Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\00
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\00
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\01
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\01
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\02
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\02
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\03
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\03
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\04
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\04
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\05
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\05
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\06
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\06
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\07
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\07
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\08
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\08
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\09
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\09
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\10
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\10
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\11
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\11
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\12
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\12
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\13
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\13
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\14
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\14
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\15
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\15
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\16
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\16
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\17
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\17
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\18
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\18
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\19
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\19
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\20
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\20
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\21
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\21
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\22
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\22
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\23
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\23
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\24
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\24
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\25
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\25
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\26
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\26
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\27
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\27
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\28
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\28
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\29
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\29
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\30
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\30
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\31
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\31
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\32
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\32
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\33
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\33
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\34
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\34
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\35
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\35
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\36
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\36
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\37
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\37
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\38
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\38
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\39
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\39
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\40
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\40
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\41
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\41
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\42
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\42
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\43
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\43
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\44
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\44
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\45
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\45
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\46
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\46
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\47
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\47
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\48
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\48
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\49
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\49
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\50
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\50
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\51
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\51
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\52
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\52
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\53
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\53
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\54
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\54
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\55
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\55
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\56
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\56
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\57
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\57
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\58
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\58
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\59
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\59
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\60
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\60
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\61
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\61
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\62
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\62
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\63
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\63
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\64
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\64
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\65
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\65
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\66
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\66
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\67
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\67
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\68
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\68
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\69
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\69
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\70
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\70
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\71
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\71
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\72
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\72
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\73
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\73
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\74
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\74
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\75
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\75
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\76
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\76
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\77
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\77
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\78
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\78
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\79
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\79
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\80
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\80
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\81
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\81
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\82
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\82
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\83
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\83
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\84
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\84
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\85
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\85
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\86
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\86
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\87
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\87
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\88
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\88
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\89
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\89
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\90
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\90
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\91
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\91
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\92
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\92
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\93
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\93
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\94
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\94
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\95
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\95
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\96
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\96
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\97
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\97
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\98
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\98
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\99
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\black_barbi
_727@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0B87B781-663A-E738-8981-128120ADAFAE}\99
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\00 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\00 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\01 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\02 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\02 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\03 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\03 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\04 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\04 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\05 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\05 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\06 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\06 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\07 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\07 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\08 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\08 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\09 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\09 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\10 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\10 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\11 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\11 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\12 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\12 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\13 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\13 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\14 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\14 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\15 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\15 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\16 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\16 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\17 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\17 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\18 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\18 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\19 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\19 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\20 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\20 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\21 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\21 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\22 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\22 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\23 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\23 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\24 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\24 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\25 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\25 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\26 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\26 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\27 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\27 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\28 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\28 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\29 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\29 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\30 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\30 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\31 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\31 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\32 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\32 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\33 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\33 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\34 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\34 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\35 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\35 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\36 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\36 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\37 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\37 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\38 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\38 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\39 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\39 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\40 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\40 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\41 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\41 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\42 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\42 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\43 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\43 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\44 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\44 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\45 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\45 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\46 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\46 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\47 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\47 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\48 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\48 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\49 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\49 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\50 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\50 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\51 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\51 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\52 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\52 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\53 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\53 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\54 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\54 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\55 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\55 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\56 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\56 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\57 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\57 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\58 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\58 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\59 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\59 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\60 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\60 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\61 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\61 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\62 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\62 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\63 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\63 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\64 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\64 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\65 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\65 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\66 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\66 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\67 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\67 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\68 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\68 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\69 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\69 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\70 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\70 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\71 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\71 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\72 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\72 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\73 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\73 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\74 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\74 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\75 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\75 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\76 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\76 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\77 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\77 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\78 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\78 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\79 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\79 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\80 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\80 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\81 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\81 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\82 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\82 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\83 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\83 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\84 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\84 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\85 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\85 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\86 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\86 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\87 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\87 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\88 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\88 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\89 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\89 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\90 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\90 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\91 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\91 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\92 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\92 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\93 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\93 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\94 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\94 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\95 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\95 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\96 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\96 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\97 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\97 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\98 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\98 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\99 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\bojan.zupan
c@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{5D49B2B8-AAE8-3AEC-6C74-F753C8D3F43E}\99 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\ConflictDelete  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\ConflictDelete  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\00 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\00 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\01 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\02 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\02 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\03 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\03 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\04 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\04 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\05 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\05 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\06 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\06 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\07 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\07 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\08 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\08 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\09 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\09 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\10 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\10 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\11 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\11 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\12 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\12 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\13 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\13 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\14 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\14 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\15 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\15 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\16 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\16 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\17 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\17 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\18 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\18 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\19 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\19 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\20 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\20 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\21 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\21 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\22 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\22 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\23 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\23 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\24 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\24 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\99 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\b_dmsr@hotm
ail.com\DFSR\Staging\CS{F925F84A-0D5D-77F6-BE06-8991CD2A4B4B}\99 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Installing   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Installing   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1} Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\00   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\00   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\01   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\01   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\02   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\02   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\03   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\03   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\04   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\04   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\05   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\05   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\06   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\06   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\07   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\07   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\08   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\08   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\09   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\09   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\10   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\10   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\11   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\11   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\12   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\12   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\13   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\13   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\14   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\14   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\15   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\15   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\16   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\16   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\17   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\17   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\18   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\18   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\19   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\19   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\20   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\20   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\21   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\21   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\22   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\22   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\23   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\23   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\24   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\24   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\25   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\25   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\26   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\26   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\27   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\27   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\28   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\28   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\29   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\29   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\30   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\30   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\31   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\31   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\32   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\32   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\33   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\33   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\34   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\34   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\35   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\35   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\36   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\36   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\37   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\37   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\38   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\38   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\39   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\39   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\40   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\40   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\41   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\41   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\42   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\42   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\43   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\43   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\44   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\44   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\45   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\45   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\46   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\46   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\47   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\47   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\48   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\48   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\49   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\49   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\50   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\50   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\51   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\51   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\52   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\52   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\53   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\53   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\54   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\54   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\55   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\55   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\56   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\56   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\57   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\57   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\58   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\58   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\59   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\59   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\60   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\60   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\61   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\61   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\62   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\62   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\63   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\63   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\64   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\64   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\65   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\65   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\66   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\66   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\67   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\67   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\68   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\68   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\69   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\69   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\70   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\70   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\71   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\71   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\72   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\72   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\73   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\73   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\74   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\74   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\75   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\75   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\76   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\76   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\77   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\77   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\78   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\78   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\79   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\79   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\80   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\80   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\81   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\81   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\82   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\82   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\83   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\83   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\84   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\84   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\85   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\85   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\86   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\86   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\87   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\87   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\88   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\88   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\89   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\89   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\90   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\90   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\91   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\91   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\92   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\92   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\93   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\93   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\94   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\94   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\95   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\95   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\96   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\96   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\97   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\97   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\98   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\98   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\99   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\comcomka@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{425E9D06-D518-7CDB-39AB-714D96D731E1}\99   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\ConflictDelete  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\ConflictDelete  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Staging\CS{442E8792-9788-8EF3-09A8-B47B3685DB16}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Staging\CS{442E8792-9788-8EF3-09A8-B47B3685DB16}  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Staging\CS{442E8792-9788-8EF3-09A8-B47B3685DB16}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\diablotic@e
mail.si\DFSR\Staging\CS{442E8792-9788-8EF3-09A8-B47B3685DB16}\01 Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\Installing   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\Installing   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{8A8430BF-DFDA-845E-7A46-2E03D135A9BB} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\dincy_4u@ho
tmail.com\DFSR\Staging\CS{8A8430BF-DFDA-845E-7A46-2E03D135A9BB} Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Deleted   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Deleted   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Staging   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Staging   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{A791F292-35C2-79EB-2293-485A7640C2D1}   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{A791F292-35C2-79EB-2293-485A7640C2D1}   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{A791F292-35C2-79EB-2293-485A7640C2D1}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\doris_smile
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{A791F292-35C2-79EB-2293-485A7640C2D1}\01 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Installing  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E} Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\00
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\00
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\01
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\01
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\02
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\02
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\03
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\03
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\04
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\04
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\05
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\05
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\06
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\06
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\07
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\07
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\08
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\08
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\09
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\09
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\10
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\10
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\11
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\11
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\12
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\12
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\13
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\13
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\14
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gaja-
chan@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{0EA80267-E000-89EE-88F1-12B5FE77563E}\14
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Installing  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{E8A25E9D-8E63-9288-0240-42E1D1B05C23} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{E8A25E9D-8E63-9288-0240-42E1D1B05C23} Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{E8A25E9D-8E63-9288-0240-42E1D1B05C23}\01  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\gortnar14@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{E8A25E9D-8E63-9288-0240-42E1D1B05C23}\01  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Installing  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B} Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\01  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\01  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\43  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\43  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\44  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\44  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\45  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\45  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\46  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\46  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\47  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\47  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\48  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\48  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\49  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\49  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\50  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\50  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\51  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\51  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\52  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\52  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\53  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\53  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\54  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\54  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\55  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\55  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\56  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\56  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\58  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\58  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\59  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\59  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\60  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\60  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\61  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\61  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\62  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\62  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\63  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\63  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\64  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\64  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\65  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\65  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\66  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\66  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\67  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\67  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\68  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\68  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\69  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\69  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\70  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\70  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\71  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\71  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\93  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\jaka.avgust
in@moj.net\DFSR\Staging\CS{0C842E55-2806-F0C6-0341-24A4DA32182B}\93  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Deleted Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Deleted Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Installing  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34} Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34} Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\01  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\01  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\20  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\20  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\21  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\21  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\22  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\22  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\23  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\23  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\24  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\24  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\25  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\25  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\26  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\26  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\27  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\27  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\28  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\28  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\29  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\29  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\30  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\30  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\31  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\31  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\32  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\32  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\33  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\33  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\34  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\34  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\35  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\35  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\36  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\36  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\37  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\37  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\38  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\38  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\39  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\39  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\40  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\40  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\41  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\41  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\42  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\42  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\43  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\43  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\44  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\44  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\45  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\45  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\46  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\46  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\47  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\47  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\48  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\48  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\49  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\49  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\50  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\50  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\51  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\51  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\52  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\52  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\53  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\53  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\54  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\54  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\55  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\55  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\56  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\56  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\57  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\57  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\58  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\58  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\59  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\59  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\60  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\60  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\61  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\61  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\62  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\62  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\63  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\63  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\64  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\64  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\65  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\65  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\66  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\66  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\67  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\67  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\68  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\68  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\69  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\69  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\70  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\70  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\71  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\71  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\72  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\72  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\73  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\73  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\74  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\74  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\75  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\75  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\76  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\76  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\77  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\77  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\78  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\78  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\79  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\79  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\80  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\80  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\81  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\81  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\82  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\82  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\83  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\83  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\84  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\84  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\85  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\85  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\86  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\86  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\87  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\87  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\88  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\88  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\89  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\89  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\90  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\90  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\91  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\91  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\92  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\92  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\93  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\93  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\94  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\j_bone_00@h
otmail.com\DFSR\Staging\CS{DB5F3937-80AC-2D85-5284-9A9E72DB0C34}\94  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\Logs
   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\Logs
   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Deleted   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Deleted   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Installing  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\00  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\00  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\01  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\01  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\02  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\02  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\07  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\07  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\08  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\08  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\09  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\09  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\10  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\10  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\11  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\11  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\12  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\12  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\13  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\13  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\14  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\14  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\42  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\42  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\58  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\58  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\84  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\84  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\94  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\94  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\95  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\95  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\96  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\96  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\97  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\97  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\98  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\98  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\99  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lowe.angel@
hotmail.com\DFSR\Staging\CS{8037DC49-8E9E-7BF7-4146-D94FA7229EF3}\99  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Deleted   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Deleted   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Installing  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Staging   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Staging   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Staging\CS{F67E6783-E9AC-442C-545E-1DBC68538A10}   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Staging\CS{F67E6783-E9AC-442C-545E-1DBC68538A10}   Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Staging\CS{F67E6783-E9AC-442C-545E-1DBC68538A10}\01  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Staging\CS{F67E6783-E9AC-442C-545E-1DBC68538A10}\01  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Staging\CS{F67E6783-E9AC-442C-545E-1DBC68538A10}\51  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\lukc182@sio
l.net\DFSR\Staging\CS{F67E6783-E9AC-442C-545E-1DBC68538A10}\51  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete  Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Deleted   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Deleted   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Staging   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Staging   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9C68E347-D653-741B-9BF9-9440C2CA93E2}   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9C68E347-D653-741B-9BF9-9440C2CA93E2}   Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9C68E347-D653-741B-9BF9-9440C2CA93E2}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9C68E347-D653-741B-9BF9-9440C2CA93E2}\01 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9C68E347-D653-741B-9BF9-9440C2CA93E2}\41 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mateiia.-
@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{9C68E347-D653-741B-9BF9-9440C2CA93E2}\41 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com Default User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\ConflictDelete   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\ConflictDelete   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Deleted   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Deleted   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Installing  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Installing  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}   Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}   Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\01  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\01  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\04  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\04  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\05  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\05  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\07  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\07  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\08  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\08  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\11  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\11  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\12  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\12  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\13  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\13  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\14  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\14  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\15  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\15  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\16  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\16  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\17  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\17  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\18  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\18  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\19  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\19  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\20  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\20  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\21  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\21  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\22  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\22  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\23  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\23  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\25  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\25  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\27  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\27  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\28  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\28  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\29  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\29  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\63  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\63  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\64  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\64  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\66  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\66  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\67  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\67  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\68  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\68  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\70  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\70  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\73  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\73  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\74  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\74  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\75  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\75  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\80  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\80  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\82  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\82  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\84  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\84  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\88  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\88  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\89  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\89  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\96  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\96  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\98  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\98  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\99  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mjemec@gmai
l.com\DFSR\Staging\CS{622F0A3D-9F7A-35B3-F407-DC3C277D2C76}\99  Default User

Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR   Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR   Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User:Documents and
Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\ConflictDelete Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Deleted  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Deleted  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Installing Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Installing Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging  Default User:Documents and Settings\Kjti\Local
Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging  Default User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}  Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}  Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\00 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\00 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\01 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\01 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\02 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\02 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\03 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\03 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\04 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\04 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\05 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\05 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\06 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\06 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\07 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\07 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\08 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\08 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\09 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\09 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\10 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\10 Default
User
Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\11 Default
User:Documents and Settings\Kjti\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Messenger\star.all.star@hotmail.com\SharingMetadata\mojcka.lozc
a@hotmail.com\DFSR\Staging\CS{FBF99140-9734-993F-AD02-2A1EE7CA6442}\11