OPERATIONAL PLAN PHYSICS 2011 by blacktehs

VIEWS: 25 PAGES: 7

									              PELAN OPERASI
            PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011

 s
Nama Projek   Modul Easy to Catch.

Objektif      1. Memudahkan pelajar memahami setiap topik yang diajar.
          2. Melancar dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Tempoh      Sepanjang tahun

Kumpulan     Pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5
Sasaran
Guru Terlibat    1. En. Mohd Fahmi
          2. En. Mohd Zamir Hashim

Proses Kerja    1. Mencari bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan sebagai modul.
          2. Memilih dan menapis bahan-bahan supaya bersesuaian dengan
            pelajar.

Kekangan      1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.
          2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
          3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan    Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua
         Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian    Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi
         mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan  Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau
         empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program
              PELAN OPERASI
            PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011


Nama Projek   Program SPOP (seminar power point) Tingkatan 4.

Objektif     Memberi peluang kepada pelajar untuk mmbina keyakinan dan juga
         kefahaman.

Tempoh      Bulan Mei

Kumpulan     Pelajar tingkatan 4
Sasaran
Guru Terlibat  En. Mohd Zamir Hashim

Proses Kerja    1. Menyediakan topik-topik yang sesuai untuk pelajar
          2. Membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil.
          3. Memberi tempoh yang sesuai supaya pelajar bersedia dengan
            perbentangan yang perlu dibuat.

Kekangan      1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.
          2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
          3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan    Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua
         Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian    Penilaian dilakukan oleh guru di atas dengan menilai dan memberi markah
         berdasarkan tahap pemhaman dan juga perbentangan yang dibuat oleh
         pelajar.

Penambahbaikan  Berdasarkan hasil penilaian, guru memberikan komen dan penerangan
         kepada pelajar supaya semua pelajar dapat mengambil pengajaran daripada
         perbentangan yang dibuat oleh rakan mereka.
              PELAN OPERASI
            PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011


Nama Projek   Program Pasport Pintar (Kuiz pada setiap bulan)

Objektif     Menilai dan mengenalpasti tahap penguasaan pelajar terhadap topik yang
         telah dipelajari.

Tempoh      Sepanjang tahun

Kumpulan     Pelajar tingkatan 4 dan 5
Sasaran

Guru Terlibat    1. En. Mohd Fahmi
          2. En. Mohd Zamir Hashim

Proses Kerja    1. Guru menyediakan soalan yang sesuai bagi setiap topik.
          2. Soalan yang dibuat hendaklah merangkumi seluruh tajuk penting
            yang terkandung dalam sesebuah topik.

Kekangan      1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.
          2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
          3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan    Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua
         Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian    Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi
         mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan  Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau
         empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program
              PELAN OPERASI
            PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011


Nama Projek   Aplikasi kerjaya pada setiap topik.

Objektif     Membina minat dan pengetahuan pelajar terhadap aplikasi topik yang
         dipelajari dalam kerjaya masa kini.

Tempoh      Sepanjang tahun

Kumpulan     Pelajar tingkatan 4 dan 5
Sasaran
Guru Terlibat    1. En. Mohd Fahmi
          2. En. Mohd Zamir Hashim
Proses Kerja    1. Mencari dan mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang terkini dan
            sesuai untuk setiap topik.
          2. Mendedahkan pelajar dengan kerjaya masa kini yang berkaitan
            dengan Fizik mengikut topik yang dipelajari.

Kekangan      1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.
          2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
          3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan    Pemantauan dilakikan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua
         Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian    Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi
         mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan  Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau
         empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program
               PELAN OPERASI
             PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011


Nama Projek   5 Minutes Equations

Objektif     Mengingatkan kembali pelajar terhadap aplikasi formula-formula yang telah
         dipelajari dalam masa 5 minit.
Tempoh      Sepanjang tahun
Kumpulan     Semua pelajar tingkatan 4 dan 5
Sasaran
Guru Terlibat    1.  En. Mohd Fahmi
          2.  En. Mohd Zamir Hashim
Proses Kerja    1.  Menyediakan fomula-formula yang telah dipelajari
          2.  Mengingatkan kembali para pelajar formula yang pernah dipelajari
             dalam masa 5 minit setiap kali bermulanya kelas Fizik.

Kekangan      1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.
          2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
          3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan    Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua
         Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian    Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi
         mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan  Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau
         empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program.
              PELAN OPERASI
            PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011


Nama Projek   Kem Little Einstein

Objektif     Membantu pelajar halus SPM 2011 untuk mencapai ETR 2011 100 %.

Tempoh      Bulan Mei (seminggu)

Kumpulan     Pelajar halus spm 2011
Sasaran
Guru Terlibat    1. Ketua Panitia
          2. Guru Mata Pelajaran tingkatan 5
          3. Kaunselor

Proses Kerja    1. Mendapatkan persetujuan dan kerjasama daripada kelab Fizik UPM.
          2. Menyediakan kertas kerja untuk kem tersebut.

Kekangan      1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.
          2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
          3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan    Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua
         Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian    Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi
         mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan  Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau
         empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program
              PELAN OPERASI
            PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011


Nama Projek   Lawatan sambil belajar

Objektif     Membina minat dan menambah pengetahuan pelajar dalam mempelajari
         mata pelajaran Fizik.

Tempoh      Bulan jun (satu hari)

Kumpulan     Pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek Fizik
Sasaran
Guru Terlibat    1. En. Mohd Fahmi
          2. En. Mohd Zamir Hashim

Proses Kerja    1. Menghubungi semua pihak yang bertanggungjawab terhadap
            tempat-tempat yang ingin dilawati.
          2. Menyediakan kertas kerja untuk lawatan.

Kekangan      1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.
          2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
          3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan    Pemantauan dilakikan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua
         Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian    Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi
         mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan  Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau
         empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program

								
To top