ROSTER SEPTEMBER 2010 Year C

Document Sample
ROSTER SEPTEMBER 2010 Year C Powered By Docstoc
					                      September 2010 Year C
Date                                    5 September
Day                                     Ordinary 23
Theme                               Mother Teresa of Calcutta
Colour                                     Green
Sentence    Whoever does not carry the cross and follow Jesus          Ki te kore tëtahi e mau i tona rïpeka, e haere mai ki muri i ahau, e
        cannot be his disciple.  Luke 14.27                kore ia e ähei hei akonga maku.         Ruka 14.27

Collect     God of the ages, you call the Church to keep watch in        E te Atua o ngä wä roa, e karanga ana koe ki te Haahi kia
        the world and to discern the signs of the times: grant us      mataara i roto i te ao, a kia matau ki ngä tohu o nga wä:
        the wisdom that your Spirit bestows, so that with          tukua mai te whakaaro nui kei roto nei e to Wairua, kia
        courage we may proclaim your prophetic word, and           whiwhi ai matou i te manawanui ki te paoho i tau kupu
        complete the work you have set before us; through your        poropiti, a ki te whakatutuki i ngä mahi kua horahia nei ki
        Son, our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with        mua i a matou; i roto anö hoki i tau Tama i a Ihu Karaiti, e
        you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and      noho nei e hira nei koutou i roto i te kotahitanga ki te
        ever. Amen.                             Wairua Tapu, kotahi Atua, mo ake tonu atu. Ämine.
Old Testament  Jeremiah 18:1-11                           Heremaia 18:1-11
        1
         This is the word that came to Jeremiah from the LORD : 2 "Go    1
                                            Ko te kupu i puta mai ki a Heremaia, he mea na Ihowa; i ki ia,
                                           2
        down to the potter's house, and there I will give you my       Whakatika, haere ki raro, ki te whare o te kaihanga rihi, a ki reira
        message." 3 So I went down to the potter's house, and I saw     ahau mea ai kia rongo koe i aku kupu. 3Katahi ahau ka haere ki
        him working at the wheel. 4 But the pot he was shaping from the   raro, ki te whare o te kaihanga rihi, na, kei te mahi ia i tana mahi i
        clay was marred in his hands; so the potter formed it into      runga i nga wira. 4Na, i te henga i roto i te ringa o te kaihanga rihi
        another pot, shaping it as seemed best to him. 5 Then the word    o te oko i hanga e ia ki te paru, ka hanga ano e ia tetahi atu oko ki
        of the LORD came to me: 6 "O house of Israel, can I not do with   taua mea, ko ta te kaihanga rihi i kite ai e tika ana kia hanga. 5Na
        you as this potter does?" declares the LORD. "Like clay in the    ka puta mai te kupu a Ihowa ki ahau; i mea ia, 6E kore ianei e ahei
        hand of the potter, so are you in my hand, O house of Israel. 7 If  i ahau te mea i ta tenei kaihanga rihi ki a koutou, e te whare o
        at any time I announce that a nation or kingdom is to be       Iharaira? e ai ta Ihowa. Nana, ko te paru i roto i te ringa o te
        uprooted, torn down and destroyed, 8 and if that nation I warned   kaihanga rihi, ko to koutou rite tena i roto i toku ringa, e te whare o
        repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the  Iharaira. 7I te wa tonu e korero ai ahau mo tetahi iwi, mo tetahi
        disaster I had planned. 9 And if at another time I announce that   kingitanga, kia hutia ake, kia wahia iho, kia whakangaromia; 8Ki te
        a nation or kingdom is to be built up and planted, 10 and if it   tahuri taua iwi i korerotia ra e ahau i to ratou kino, ka puta ke toku
        does evil in my sight and does not obey me, then I will       whakaaro mo te kino i whakaaro ai ahau kia meatia ki a ratou. 9A i
        reconsider the good I had intended to do for it. 11 "Now       te wa tonu e korerotia ai e ahau tetahi iwi, tetahi kingitanga ranei,
        therefore say to the people of Judah and those living in       kia hanga, kia whakatokia, 10Ki te mahi taua iwi i te kino ki taku
        Jerusalem, 'This is what the LORD says: Look! I am preparing     titiro, e kore ai e rongo ki toku reo, katahi ka puta ke toku
        a disaster for you and devising a plan against you. So turn from   whakaaro mo te pai, i mea nei ahau hei pai mo ratou. 11 Na, tena,
        your evil ways, each one of you, and reform your ways and      korero ki nga tangata o Hura, ki te hunga hoki e noho ana i
        your actions.'                            Hiruharama, mea atu, Ko te kupu tenei a Ihowa: Nana, tenei ahau
                                           te hanga nei i te kino mo koutou, te whakatakoto whakaaro nei mo
                                           koutou: tenei ra, hoki mai aianei i tona ara k ino, i tona ara kino,
                                           whakatikaia hoki o koutou ara, a koutou mahi.

Epistle     Philemon 1-21                            Pirimona 1-21
        1                                   1
         Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, To     Na Paora, na te herehere a Karaiti Ihu, na to taua teina hoki, na
        Philemon our dear friend and fellow worker, 2to Apphia our      Timoti, ki ta maua e aroha nei, ki to maua hoa mahi, ki a Pirimona, 2Ki
        sister, to Archippus our fellow soldier and to the church that    a Apia hoki, ko to maua tuahine, ki to maua hoa hoia, ki a Arakipu, ki
        meets in your home: 3Grace to you and peace from God our       te hahi hoki i tou whare: 3Kia tau te aroha noa ki a koutou, me te
        Father and the Lord Jesus Christ. 4I always thank my God as I    rangimarie, he mea na te Atua, na to tatou Matua, na te Ariki hoki, na
        remember you in my prayers, 5because I hear about your faith     Ihu Karaiti. 4Tenei ahau te whakawhetai atu nei ki toku Atua, mau tonu
                                           toku mahara ki a koe i aku karakiatanga: 5He rongo noku ki tou aroha,
        in the Lord Jesus and your love for all the saints. 6I pray that
                                           ki tou whakapono ki te Ariki, ki a Ihu, a ki te hunga tapu katoa; 6Mo te
        you may be active in sharing your faith, so that you will have a   whakahoatanga mai o tou whakapono kia whai mana, i runga i te
        full understanding of every good thing we have in Christ. 7Your   matauranga ki nga pai katoa i roto i a koutou, he mea ki a Karaiti Ihu.
        love has given me great joy and encouragement, because you,     7
                                           He nui hoki to matou koa, marie ana hoki te ngakau i tou aroha, no te
        brother, have refreshed the hearts of the saints. 8Therefore,    mea e ora ana nga ngakau o te hunga tapu i a koe, e toku teina. 8 Heoi
        although in Christ I could be bold and order you to do what you   ahakoa he nui toku maia i roto i a te Karaiti ki te whakatakoto atu i te
        ought to do, 9yet I appeal to you on the basis of love. I then, as  mea tika ki a koe, 9Na te aroha ke taku ka inoi atu nei, ara taku, ta te
        Paul—an old man and now also a prisoner of Christ Jesus— 10I     koroheke, ta Paora, he herehere nei inaianei na Ihu Karaiti; 10He kupu
        appeal to you for my son Onesimus, who became my son while      tenei naku ki a koe mo taku tamaiti, mo Onehimu, he mea whanau
        I was in chains. 11Formerly he was useless to you, but now he    naku i ahau nei i te herehere: 11I mua, kahore tetahi mea pai ana ki a
        has become useful both to you and to me. 12I am sending him—     koe; inaianei ia, kua whai pai koe i a ia, ahau ano hoki. 12Kua
        who is my very heart—back to you. 13I would have liked to keep    whakahokia atu nei ia e ahau, tona tinana tonu, ko toku manawa ake
        him with me so that he could take your place in helping me      ia. 13I mea ano ahau kia puritia ia ki ahau, hei whakakapi mou ki te
        while I am in chains for the gospel. 14But I did not want to do   mahi ki ahau i roto i nga mekameka o te rongopai: 14Otira kahore nei
        anything without your consent, so that any favor you do will be   tau kupu, kihai ahau i pai kia meatia tetahi mea; kei riro whakauaua
                                           mai tou pai; engari i roto ano i te ngakau. 15Ko te mea ano pea tenei i
        spontaneous and not forced. 15Perhaps the reason he was
                                           motuhia mai ai ia i a koe mo tetahi wa, kia mau pu ai ia i a koe ake
        separated from you for a little while was that you might have
                                           ake; 16Ehara i te mea hei pononga ia i enei wa, engari tera atu i te
        him back for good— 16no longer as a slave, but better than a     pononga, he teina i nui rawa ai toku aroha, tera ia e nui rawa atu tou, i
        slave, as a dear brother. He is very dear to me but even dearer   te kikokiko, i te Ariki ano hoki. 17Na, ki te mea kua waiho ahau hei hoa
        to you, both as a man and as a brother in the Lord. 17So if you   mou, manako mai ki a ia me te mea ko ahau. 18Ki te mea ia kua he ia
        consider me a partner, welcome him as you would welcome       ki tetahi mea au, kei a ia ranei tetahi mea au, waiho mai maku tena e
        me. 18If he has done you any wrong or owes you anything,       whakaaro; 19He tuhituhi tenei naku, na Paora, na toku ringaringa ake,
        charge it to me. 19I, Paul, am writing this with my own hand. I   maku e whakautu; na kahore aku meatanga atu ki a koe, tera ano taku
        will pay it back—not to mention that you owe me your very self.   taonga kei a koe, ko koe ano. 20Ae ra, e toku teina, kia whai pai ahau i
        20
         I do wish, brother, that I may have some benefit from you in    a koe i roto i te Ariki: kia ora toku ngakau i roto i te Ariki. 21He u no toku
        the Lord; refresh my heart in Christ. 21Confident of your      whakaaro ki a koe ka ngohengohe, i tuhituhi atu ai ahau ki a koe, e
        obedience, I write to you, knowing that you will do even more    mohio ana hoki, tera e nui atu tau e mea ai i taku e korero atu nei.
        than I ask.
Date                                 5 September
Gospel  Luke 14:25-33                             Ruka 14:25-33
     25                                   25
      Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them       Na he tini te tangata i haere tahi me ia; a ka tahuri ia, ka mea ki
     he said: 26"If anyone comes to me and does not hate his father     a ratou, 26Ki te haere mai tetahi ki ahau, a ka kore e whakakino ki
     and mother, his wife and children, his brothers and sisters—      tona papa, whaea, wahine, tamariki, teina, tuahine, ae ra ki te ora
     yes, even his own life—he cannot be my disciple. 27And anyone     ano mona ake, e kore ia e ahei hei akonga maku. 27Ki te kore
     who does not carry his cross and follow me cannot be my        tetahi e mau ki tona ripeka, e haere mai i muri i ahau, e kore ia e
     disciple. 28"Suppose one of you wants to build a tower. Will he    ahei hei akonga maku. 28Ko wai hoki o koutou, ki te mea ia ki te
     not first sit down and estimate the cost to see if he has enough    hanga taumaihi, e kore e matua noho ki te tatau i nga utu,
     money to complete it? 29For if he lays the foundation and is not    mehemea e ranea ana ana mea hei whakaoti? 29Kei whakatakoto
     able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, 30saying,  ia i te turanga, ka kore e taea te whakaoti, a ka tawai mai ki a ia te
     'This fellow began to build and was not able to finish.' 31"Or     hunga katoa e matakitaki ana, 30Ka mea, i timata te tangata nei te
     suppose a king is about to go to war against another king. Will    hanga whare, a kihai i taea te whakaoti. 31Ko tehea kingi ranei e
     he not first sit down and consider whether he is able with ten     haere ana ki te whawhai ki tetahi atu kingi, e kore e matua noho, e
     thousand men to oppose the one coming against him with         whakaaro, e taea ranei e ia me nga mano kotahi tekau te tu kite
     twenty thousand? 32If he is not able, he will send a delegation    riri ki tera e haere mai ra ki a ia me nga mano e rua tekau? 32A, ki
     while the other is still a long way off and will ask for terms of   te kahore, i te mea i tawhiti ano tera, ka tukua atu e ia he karere,
     peace. 33In the same way, any of you who does not give up       ka mea ki nga kaupapa e houhia ai te rongo. 33Waihoki, ko te
     everything he has cannot be my disciple.                tangata o koutou e kore e whakarere i ana mea katoa, e kore e
                                        ahei hei akonga maku.
Date                                    12 September
Day                                      Ordinary 24
Theme                                   The Lost Sheep
Colour                                      Green
Sentence    I tell you, there is joy in the presence of the angels of       He hari kei te aroaro o ngä anahera a te Atua mo te
        God over one sinner who repents.        Luke 15.10       tangata hara kotahi ina ripeneta.     Ruka 15.10
Collect     Undaunted you seek the lost, O God, exultant you           E te Atua, tino mätätoa koe ki te kimi i ngä mea ngaro, ka
        bring home the found: touch our hearts with grateful         ngakaunui koe ki te whakahokia mai ngä mea kua kitea ki
        wonder at the tenderness of your forbearing love; grant        te kainga: kia pä mai ki a matou te miharo mo te ngäkau
        us delight in the mercy that has found us; and bring all       aroha o tou arohanui ki a matou; hömai ki a matou te hari
        to rejoice at the feast of the forgiven sinners. We ask        mo te tohu kua kitea nei matou, a, i te kai häkari, kia koa
        this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives        mo te katoa kua murua nei ngä hara. Ko tënei ta matou
        and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,         inoi i runga hoki i tau Tama, i a Ihu Karaiti, e noho nei e
         one God, for ever and ever. Amen.                  hira nei koutou i roto i te kotahitanga ki te Wairua Tapu,
                                           kotahi Atua, mo ake tonu atu. Ämine.
Old Testament  Jeremiah 4:11-12, 22-28                        Heremaia 4:11-12, 22-28
        11                                  11
          At that time this people and Jerusalem will be told, "A        I taua wa ka korerotia ki tenei iwi, ki Hiruharama ano, He hau
        scorching wind from the barren heights in the desert blows      wera no nga wahi tiketike i te koraha e tika mai ana ki te tamahine
        toward my people, but not to winnow or cleanse; 12 a wind too     a taku iwi, ehara i te mea hei powhiriwhiri, hei tahi ranei; 12He hau
        strong for that comes from me. Now I pronounce my           totopu no aua wahi ka tae mai ki ahau. Akuanei ahau whakapuaki
        judgments against them." 22 "My people are fools; they do not     ai i te whakawa mo ratou. 22He wairangi hoki taku iwi, kahore e
        know me. They are senseless children; they have no          mohio ki ahau: he tamariki kuware, kahore o ratou matauranga; e
        understanding. They are skilled in doing evil; they know not     mohio ana ratou ki te mahi kino, ki te mahi pai ia kahore he
        how to do good." 23 I looked at the earth, and it was formless    matauranga. 23I titiro ahau ki te whenua, na, kahore he ahua, e
        and empty; and at the heavens, and their light was gone. 24 I     takoto kau ana, ki nga rangi ano, na, kahore o reira marama. 24I
        looked at the mountains, and they were quaking; all the hills     titiro ahau ki nga maunga, na, e ngaueue ana, a ko nga pukepuke
        were swaying. 25 I looked, and there were no people; every      katoa e nekeneke haere ana. 25I titiro ahau, a kahore he tangata,
        bird in the sky had flown away. 26 I looked, and the fruitful land  a ko nga manu katoa o te rangi kua rere atu. 26I titiro ahau, na, he
        was a desert; all its towns lay in ruins before the LORD,       koraha kau te mara momona, kua pakura ona pa katoa i te aroaro
        before his fierce anger. 27 This is what the LORD says: "The     o Ihowa, i te muranga o tona riri. 27Ko te kupu hoki tenei a Ihowa,
        whole land will be ruined, though I will not destroy it        Ka ururua katoa te whenua, otiia e kore e whakapaua rawatia e
        completely. 28 Therefore the earth will mourn and the heavens     ahau. 28Mo konei ka tangi te whenua, ka mangu ano te rangi i
        above grow dark, because I have spoken and will not relent, I     runga: no te mea kua korero nei ahau, kua takoto toku whakaaro,
        have decided and will not turn back."                 a kahore ano i puta ke taku, e kore hoki ahau e tahuri atu i tena.

Epistle     1 Timothy1:12-17                           1 Timoti 1:12-17
        12                                  12
         I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength,       E whakawhetai atu nei ahau ki a Karaiti Ihu, ki to tatou Ariki,
        that he considered me faithful, appointing me to his service.     nana nei ahau i whakakaha; i whakaaro hoki ia he tangata pono
        13
         Even though I was once a blasphemer and a persecutor and      ahau, a meinga ana ahau hei minita; 13Ahau nei, te tangata
        a violent man, I was shown mercy because I acted in          kohukohu i mua, te kaiwhakatoi, whakatupu kino: heoi i tohungia
        ignorance and unbelief. 14The grace of our Lord was poured      ahau, no te mea i meinga kuwaretia e ahau i runga i te
        out on me abundantly, along with the faith and love that are in    whakaponokore: 14Tino nui rawa hoki te aroha noa o to tatou Ariki,
        Christ Jesus. 15Here is a trustworthy saying that deserves full    hui tahi ki te whakapono, ki te aroha i roto i a Karaiti Ihu. 15He
        acceptance: Christ Jesus came into the world to save         pono te korero, he pai hoki kia tangohia rawatia, I haere mai a
        sinners—of whom I am the worst. 16But for that very reason I     Karaiti Ihu ki te ao ki te whakaora i te hunga hara; ko te tino
        was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ      tangata hara o ratou ko ahau. 16Heoi na konei ahau i tohungia ai,
        Jesus might display his unlimited patience as an example for     kia ai ko ahau ki mua hei whakaaturanga ma Ihu Karaiti i nga
        those who would believe on him and receive eternal life.       manawanui maha, hei tohu ki te hunga e whakapono ki a ia a muri
        17
         Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be   ake nei, kia ora tonu ai ratou. 17Na, ki te Kingi ora tonu, e kore nei
        honor and glory for ever and ever. Amen.               e pirau, e kore nei e kitea, ko ia nei anake te Atua matau, waiho
                                           atu i a ia te honore me te kororia ake ake. Amine.

Gospel     Luke 15:1-10                             Ruka 15:1-10
        1                                   1
         Now the tax collectors and "sinners" were all gathering        Na ka whakatata ki a ia nga pupirikana katoa me nga tangata
        around to hear him. 2But the Pharisees and the teachers of      hara, ki te whakarongo ki a ia. 2A ka amuamu nga Parihi, me nga
        the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with      karaipi, ka mea, E manako ana tenei tangata ki nga tangata hara,
        them." 3Then Jesus told them this parable: 4"Suppose one of      e kai tahi ana me ratou. 3Na ka korerotia e ia tenei kupu whakarite
        you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not      ki a ratou, a ka mea, 4Ko tehea tangata o koutou he rau ana hipi, a
        leave the ninety-nine in the open country and go after the lost    ka ngaro tetahi o ratou, e kore ianei e waiho e ia nga mea e iwa
        sheep until he finds it? 5And when he finds it, he joyfully puts it  tekau ma iwa i te koraha, a ka haere ki taua mea i ngaro, kia kitea
        on his shoulders 6and goes home. Then he calls his friends      ra ano? 5A ka kitea, ka waha i runga i ona pokohiwi, ka koa. 6A, no
        and neighbors together and says, 'Rejoice with me; I have       ka tae ki te whare, ka karangatia ona hoa me nga tangata e noho
        found my lost sheep.' 7I tell you that in the same way there will   tata ana, ka mea ki a ratou, Kia hari tahi tatou; kua kitea hoki taku
        be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than     hipi i ngaro. 7Ko taku kupu tenei ki a koutou, ka pera ano te hari i
        over ninety-nine righteous persons who do not need to repent.     te rangi mo te tangata hara kotahi ina ripeneta, nui atu i te hari mo
        8
         "Or suppose a woman has ten silver coins and loses one.       nga tangata tika e iwa tekau ma iwa, kahore nei o ratou mea e
        Does she not light a lamp, sweep the house and search         ripeneta ai. 8Ko tehea wahine ranei, kotahi tekau nei ana moni
        carefully until she finds it? 9And when she finds it, she calls    hiriwa, ki te ngaro tetahi, e kore ianei ia e tahu i te rama, e tahi i te
        her friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me;    whare, e rapu marie, kia kitea ra ano? 9A, no ka kitea, ka
        I have found my lost coin.' 10In the same way, I tell you, there   karangatia e ia ona hoa me te hunga e noho tata ana, ka mea, kia
        is rejoicing in the presence of the angels of God over one      hari tahi me ahau, kua kitea hoki taku moni i ngaro ra. 10Waihoki,
        sinner who repents."                         ko taku kupu tenei ki a koutou, he hari kei te aroaro o nga anahera
                                           a te Atua mo te tangata hara kotahi ina ripeneta.
Date                                     19 September
Day                                       Ordinary 25
Theme                                  The Shrewd Manager
Colour                                       Green
Sentence    You know the grace of our Lord Jesus Christ, that            E matau ana hoki koutou ki te aroha noa o to tätou Ariki, o
        though he was rich, yet for your sake he became poor,          Ihu Karaiti, ara i a ia e whai taonga ana ,
        so that by his poverty you might become rich.              whakarawakoretia iho ana ia, he whakaaro ki a koutou,
                       Corinthians 8.9               kia whai taonga ai koutou i tona rawakoretanga.
                                             2 Koroniti 8.9
Collect     O God, you are rich in love for your people: show us           E te Atua, kua whai taonga koe i roto i te aroha mo to iwi:
        the treasure that endures and, when we are tempted by          whakaatutia mai te taonga e kore nei e waikura, engari, ki
        greed, call us back into your service and make us            te whakawaia matou e te kaiponu, karangatia matou kia
        worthy to be entrusted with the wealth that never fails.         hoki mai ki au mahi a mähia matou kia tötika mo ngä
        We ask this through your Son, our Lord Jesus Christ,           taonga käore nei e makere atu. Ka inoi matou i roto i tau
        who lives and reigns with you in the unity of the Holy          Tama, i a Ihu Karaiti, e noho nei e hira nei koutou i roto i te
        Spirit, one God, for ever and ever.                   kotahitanga ki te Wairua Tapu kotahi Atua, mo ake tonu
        Amen.                                  atu. Ämine.
Old Testament  Jeremiah 8:18- 9:1                            Heremaia 8:18- 9:1
        18
          O my Comforter in sorrow, my heart is faint within me. 19       18
                                              Aue, te taea te whakamarie te pouri i ahau! e ngohe nei te
        Listen to the cry of my people from a land far away: "Is the       ngakau i roto i ahau. 19Nana, he reo tangi no te tamahine a taku
        LORD not in Zion? Is her King no longer there?" "Why have        iwi, i ahu mai i te whenua tawhiti! He teka ianei kei roto a Ihowa i
        they provoked me to anger with their images, with their         Hiona? he teka ianei kei roto tona kingi i a ia? He aha ratou i
        worthless foreign idols?" 20 "The harvest is past, the summer      whakapataritari ai i ahau ki a ratou whakapakoko, ki nga horihori
        has ended, and we are not saved." 21 Since my people are         rere ke? 20Kua pahemo te kotinga, kua taka te raumati; ko tatou,
        crushed, I am crushed; I mourn, and horror grips me. 22 Is        kahore he whakaoranga mo tatou. 21He mamae ki te tamahine a
        there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why        taku iwi i mamae ai ahau, mangu iho ahau, mau pu ahau i te
        then is there no healing for the wound of my people? 1 Oh, that     miharo. 22Kahore ianei he hinu whakaora i Kireara? Kahore ianei o
        my head were a spring of water and my eyes a fountain of         reira rata? he aha ra te hoki mai ai te ora ki te tamahine a taku
        tears! I would weep day and night for the slain of my people.      iwi? 1 Aue, me he wai toku mahunga! me he puna roimata oku
                                             kanohi, kia tangihia ai e ahau nga tupapaku o te tamahine a taku
                                             iwi i te ao, i te po!

Epistle     1 Timothy 2:1-7                             1 Timoti 2:1-7
        1                                    1
         I urge, then, first of all, that requests, prayers, intercession     Na, ko taku whakahau tenei i te tuatahi o nga mea katoa, kia
        and thanksgiving be made for everyone— 2for kings and all        puta nga inoi, nga karakia, nga inoi wawao, nga whakawhetai, mo
        those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in     nga tangata katoa; 2Mo nga kingi, mo te hunga whai mana katoa
        all godliness and holiness. 3This is good, and pleases God our      hoki: kia ata noho marie ai tatou i runga i nga whakaaro karakia, i
        Savior, 4who wants all men to be saved and to come to a         nga tikanga mahara katoa. 3He mea pai tenei, he mea e
        knowledge of the truth. 5For there is one God and one          manakohia ana i te aroaro o te Atua, o to tatou Kaiwhakaora; 4Ko
        mediator between God and men, the man Christ Jesus, 6who         tana nei e pai ai ko nga tangata katoa kia ora, kia haere mai hoki
        gave himself as a ransom for all men—the testimony given in       ki te matauranga ki te pono. 5Kotahi tonu te Atua, kotahi te
        its proper time. 7And for this purpose I was appointed a herald     takawaenga o te Atua, o nga tangata, ko ia ano he tangata, ara ko
        and an apostle—I am telling the truth, I am not lying—and a       Karaiti Ihu; 6I hoatu nei i a ia hei utu mo te katoa; he mea kia
        teacher of the true faith to the Gentiles.                whakaaturia i ona wa ake; 7A meinga ana ahau hei karere, hei
                                             apotoro mo taua mea; he pono taku korero i roto i a te Karaiti,
                                             kahore aku teka; hei kaiwhakaako mo nga tauiwi i runga i te
                                             whakapono, i te pono.

Gospel     Luke 16:1-13                               Ruka16:1-13
        1                                    1
         Jesus told his disciples: "There was a rich man whose manager       A i mea ano ia ki ana akonga, Tera tetahi tangata whai rawa i mua,
        was accused of wasting his possessions. 2So he called him in and     he tuari taonga tona; a ka korerotia ki a ia kei te maumauria e ia ana
        asked him, 'What is this I hear about you? Give an account of your    taonga. 2Na karangatia ana ia e ia, a ka mea atu ia ki a ia, He aha
        management, because you cannot be manager any longer.' 3"The       tenei e rangona nei e ahau mou? korerotia mai te tikanga o nga mea i
        manager said to himself, 'What shall I do now? My master is       tuaritia e koe; e kore hoki e ahei kia waiho koe hei tuari. 3Na ko te
        taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I'm        meatanga a taua tuari i roto i a ia, Me aha ahau? e tangohia ana hoki i
        ashamed to beg— 4I know what I'll do so that, when I lose my job     ahau te tuaritanga e toku ariki: e kore ahau e kaha ki te keri; e
        here, people will welcome me into their houses.' 5"So he called in    whakama ana ahau ki te tono mea maku. 4E mohio ana ahau ki taku e
        each one of his master's debtors. He asked the first, 'How much     mea ai, mo toku peinga rawatanga atu i te tuaritanga, ka ai o ratou
        do you owe my master?' 6" 'Eight hundred gallons of olive oil,' he    whare hei tukunga atu moku. 5Na ka karangatia e ia tenei tangata,
        replied. "The manager told him, 'Take your bill, sit down quickly,    tenei tangata o te hunga i a ratou nei etahi mea a tona ariki, ka mea ia
        and make it four hundred.' 7"Then he asked the second, 'And how     ki te tuatahi, E hia nga mea a toku ariki i a koe? 6Na ka mea tera,
        much do you owe?' " 'A thousand bushels of wheat,' he replied.      Kotahi rau mehua hinu. Na ko tana meatanga ki a ia, Tangohia tau
        "He told him, 'Take your bill and make it eight hundred.' 8"The     pukapuka, hohoro te noho, tuhituhia e rima tekau. 7Katahi ia ka mea ki
        master commended the dishonest manager because he had acted       tetahi, E hia hoki i a koe? Ka mea ia, Kotahi rau mehua witi. na ka mea
        shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing    ia ki a ia, Tangohia tau pukapuka, tuhituhia e waru tekau. 8Na ka mihia
        with their own kind than are the people of the light. 9I tell you, use  te tuari kino e tona ariki, mona i whai whakaaro: Engari hoki nga
        worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is    tamariki o tenei ao, i to ratou whakapaparanga, nui ke te whakaaro i to
        gone, you will be welcomed into eternal dwellings. 10"Whoever can    nga tamariki o te marama. 9Na ko taku kupu tenei ki a koutou, Waiho
        be trusted with very little can also be trusted with much, and      te taonga kino hei mea i etahi hoa aroha mo koutou; mo te he rawa
        whoever is dishonest with very little will also be dishonest with    iho, ka ai he tukunga atu mo koutou ki nga whare ora tonu. 10Ko ia e
        much. 11So if you have not been trustworthy in handling worldly     pono ana ki te mea nohinohi rawa, e pono ano i te mea nui: ko ia e
        wealth, who will trust you with true riches? 12And if you have not    kore e tika i te mea nohinohi rawa, e kore ano e tika i te mea nui. 11Na
        been trustworthy with someone else's property, who will give you     ki te kahore i pono ta koutou mahi ki te taonga he, ma wai e tuku ki a
        property of your own? 13"No servant can serve two masters. Either    koutou hei tiaki i te taonga pono? 12Ki te kahore koutou i pono i te mea
        he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the  a te tangata ke, ma wai e hoatu he mea ma koutou ake ki a koutou?
                                             13
        one and despise the other. You cannot serve both God and          E kore e ahei i te pononga te mahi ki nga rangatira tokorua: ka kino
        Money."                                 hoki ki tetahi, ka aroha ki tetahi; ka u ranei ki tetahi, ka whakahawea ki
                                             tetahi. E kore e ahei i a koutou te mahi ki te Atua, ki te taonga.
Date                                     26 September
Day                                       Ordinary 26
Theme                                   The Kingdom Of God
Colour                                       Green
Sentence    Confess your sins to one another, and pray for one            Whakina o koutou hë tetahi ki tetahi, me inoi anö koutou
        another, so that you may be healed. The prayer of the          tetahi mo tetahi, kia ora ai koutou i te mate .Nui atu te
        righteous is powerful and effective.   James 5.16           mana o te inoi kaha a te tangata tika.     Hemi 5.16
Collect     O God, from whom light rises in darkness for those            E te Atua, ka puta nei tou marama i te pöuri ki a ratou e
        who seek you: grant us, in all our doubts and              kimi ana i a koe: tukua mai, i roto i o matou rangirua me o
        uncertainties, the grace to ask what you would have us          matou awangawanga te manako he aha he mahi kua
        do, that in your light we may see the light and in your         whakaritea ma matou, kia kite matou i te marama kei roto
        narrow path may not stumble; through Jesus Christ            i a koe, kia kore ai matou e tutuki i tou ara küiti; ko Ihu
        our Lord, who lives and reigns with you in the unity of         Karaiti hoki to matou Ariki, e noho nei e hira nei koutou i
        the Holy Spirit, one God, for ever and ever.               roto i te hononga ki te Wairua Tapu, kotahi Atua, mo ake
        Amen.                                  tonu atu. Ämine.
Old Testament  Jeremiah 32:1-3a, 6-15                          Heremaia 32:1-3a, 6-15
        1                                     1
         This is the word that came to Jeremiah from the LORD in the        Ko te kupu i puta mai ki a Heremaia, he mea na Ihowa, i te
        tenth year of Zedekiah king of Judah, which was the           tekau o nga tau o Terekia kingi o Hura, ara i te tekau ma waru o
        eighteenth year of Nebuchadnezzar. 2 The army of the king of       nga tau o Nepukareha. 2Na i taua wa e whakapaea ana a
        Babylon was then besieging Jerusalem, and Jeremiah the          Hiruharama e te taua a te kingi o Papurona; a ko Heremaia
        prophet was confined in the courtyard of the guard in the royal     poropiti kua oti te tutaki ki roto ki te marae o te whare herehere i te
        palace of Judah. 3 Now Zedekiah king of Judah had            whare o te kingi o Hura. 3Na Terekia hoki, na te kingi o Hura ia i
        imprisoned him there 6 Jeremiah said, "The word of the LORD       tutaki; 6Na ka mea a Heremaia, I puta mai te kupu a Ihowa ki
        came to me: 7 Hanamel son of Shallum your uncle is going to       ahau, i mea ia, 7Nana, tera e tae mai ki a koe a Hanameere tama
        come to you and say, 'Buy my field at Anathoth, because as        a Harumu, a tou matua keke, a ka mea, Mau e hoko taku mara i
        nearest relative it is your right and duty to buy it.' 8 "Then, just   Anatoto; kei a koe na hoki te tikanga o te utu whakahoki. 8Na ka
        as the LORD had said, my cousin Hanamel came to me in the        haere mai ki ahau a Hanameere tama a toku matua keke, ka pera
        courtyard of the guard and said, 'Buy my field at Anathoth in      me ta Ihowa i ki ai, ki te marae o te whare herehere, a ka mea ki
        the territory of Benjamin. Since it is your right to redeem it and    ahau, Tena koa, hokona taku mara i Anatoto, i te whenua o
        possess it, buy it for yourself.' "I knew that this was the word     Pineamine; kei a koe hoki te tikanga o taua wahi, mau ano te utu
        of the LORD; 9 so I bought the field at Anathoth from my         e hoki ai; hokona mau. Katahi ahau ka mohio, he kupu tenei na
        cousin Hanamel and weighed out for him seventeen shekels [a]       Ihowa. 9Na ka hokona e ahau te mara a Hanameere tama a toku
        of silver. 10 I signed and sealed the deed, had it witnessed,      matua, keke, tera i Anatoto, a paunatia atu ana e ahau te moni
        and weighed out the silver on the scales. 11 I took the deed of     mana, ara tekau ma whitu nga hekere hiriwa. 10Na ka tuhituhi
        purchase—the sealed copy containing the terms and            ahau ki te pukapuka, hiri rawa, karangatia ana nga kaititiro, a
        conditions, as well as the unsealed copy- 12 and I gave this       paunatia atu ana e ahau te moni mana ki te pauna. 11Na ka mau
        deed to Baruch son of Neriah, the son of Mahseiah, in the        ahau ki te pukapuka o te hoko, ki te mea hiri i rite nei ki ta te ture,
        presence of my cousin Hanamel and of the witnesses who          ki ta nga tikanga, a ki te mea hirikore: 12A hoatu ana e ahau te
        had signed the deed and of all the Jews sitting in the          pukapuka o te hoko ki a Paruku tama a Neria, tama a Maaheia i te
        courtyard of the guard. 13 "In their presence I gave Baruch       tirohanga ano a Hanameere tama a toku matua keke, i te
        these instructions: 14 'This is what the LORD Almighty, the       tirohanga hoki a nga kaititiro i tuhituhia ai te pukapuka o te hoko, i
        God of Israel, says: Take these documents, both the sealed        te tirohanga ano hoki a nga Hura i katoa e noho ana i te marae o
        and unsealed copies of the deed of purchase, and put them in       te whare herehere. 13Na ka whakahau ahau ki a Paruku i o ratou
        a clay jar so they will last a long time. 15 For this is what the    aroaro, i mea atu ahau, 14Ko te kupu tenei a Ihowa o nga mano, a
        LORD Almighty, the God of Israel, says: Houses, fields and        te Atua o Iharaira: Maua atu enei pukapuka, tenei pukapuka o te
        vineyards will again be bought in this land.'              hoko, te mea hiri me tenei pukapuka hirikore, whaowhina ki te oko
                                             oneone; kia maha ai nga ra e mau ai. 15Ko te kupu hoki tenei a
                                             Ihowa o nga mano, a te Atua o Iharaira, Tera nga whare, nga
                                             mara, me nga mara waina ka hokohokona ano a muri nei ki tenei
                                             whenua.

Epistle     1 Timothy 6:6-19                             1 Timoti 6:6-19
                                             6
        6
         But godliness with contentment is great gain. 7For we brought       He taonga nui ano ia te karakia pai hui tahi ki te ngakau tatu: 7Kahore hoki
        nothing into the world, and we can take nothing out of it. 8But if we  he mea i mauria mai e tatou ki te ao, e kore hoki e ahei te mau atu e tatou
        have food and clothing, we will be content with that. 9People who    tetahi mea. 8Ki te mea ia he kai ta tatou, he hipoki, ka makona tatou i ena.
                                             9
        want to get rich fall into temptation and a trap and into many      Ko te hunga ia e hiahia ana kia whai taonga, ka taka ratou ki te
        foolish and harmful desires that plunge men into ruin and        whakamatautauranga, ki te mahanga, ki te tini o nga hiahia kuware e raru
        destruction. 10For the love of money is a root of all kinds of evil.   ai, e totohu ai nga tangata ki te whakangaromanga, a huna iho. 10He putake
                                             hoki no nga kino katoa te aroha ki te moni; he minamina ki tenei i kotiti ke ai
        Some people, eager for money, have wandered from the faith and
                                             etahi i te whakapono, a werohia putia iho ratou e nga mamae maha. 11Ko
        pierced themselves with many griefs. 11But you, man of God, flee     koe ia, e ta te Atua tangata, oma atu i enei; whaia te tika, te karakia pai, te
        from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love,     whakapono, te aroha, te manawanui, te ngakau mahaki. 12Whawhaitia te
        endurance and gentleness. 12Fight the good fight of the faith. Take   whawhai pai o te whakapono, hopukia atu te ora tonu, ko te mea hoki tena i
        hold of the eternal life to which you were called when you made     karangatia ai koe, a whakaaetia ana e koe te whakaaetanga pai i te aroaro
        your good confession in the presence of many witnesses. 13In the     o nga kaititiro tokomaha. 13 Ko taku ako atu tenei ki a koe i te aroaro o te
        sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who   Atua, nana nei nga mea katoa i whai ora ai, o Karaiti Ihu ano hoki, nana nei
        while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I    i whakapuaki te whakaaetanga pai i te aroaro o Ponotio Pirato; 14Puritia
        charge you 14to keep this command without spot or blame until the    tenei ture, kei whai koha, kei whai he, a taea noatia te putanga mai o to
        appearing of our Lord Jesus Christ, 15which God will bring about in   tatou Ariki, o Ihu Karaiti: 15Mana e whakakite mai a ona ake wa, ko ia anake
        his own time—God, the blessed and only Ruler, the King of kings     nei hoki te Mea kaha, te Mea koa, te Kingi o nga kingi, te Ariki o nga ariki;
                                             16
        and Lord of lords, 16who alone is immortal and who lives in        Ko ia anake e kore e mate, e noho ana ia i te marama e kore e taea atu e
        unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him      tetahi; kahore ia i kitea e tetahi tangata, kahore ano hoki e ahei kia kitea:
        be honor and might forever. Amen. 17Command those who are        waiho atu i a ia te honore me te kaha ake ake. Amine. 17Akona te hunga i
                                             nga taonga o tenei ao kia kaua e whakakake te ngakau, kia kaua e
        rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in
                                             whakawhirinaki ki nga taonga pahuhu noa, engari ki te Atua ora, ko ia hoki
        wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who     hei homai nui i nga mea pai katoa hei mea ma tatou; 18Kia mahi ratou i te
        richly provides us with everything for our enjoyment. 18Command     pai, kia hua a ratou mahi pai, kia tatanga ki te ohaoha, ki te whakawhiwhi i
        them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous      etahi; 19Me te whakatakoto ano he kaupapa pai mo ratou mo nga ra ki mua,
        and willing to share. 19In this way they will lay up treasure for    kia mau a ringa ai ratou ki te ora, ara ki te ora tuturu.
        themselves as a firm foundation for the coming age, so that they
        may take hold of the life that is truly life.
Date                               26 September
Gospel  Luke 16:19-31                           Ruka 16:19-31
     19                                 19
      "There was a rich man who was dressed in purple and fine      Na tera tetahi tangata whai taonga i mua, he kakahu papura
     linen and lived in luxury every day. 20At his gate was laid a   ona, he rinena pai, a ko tana mahi he kai tonu i nga kai papai i
     beggar named Lazarus, covered with sores 21and longing to     nga ra katoa: 20Na ka whakatakotoria ki tona kuwaha tetahi
     eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came    tangata rawakore, ko Raharuhi te ingoa, he tuwhenua, 21E hiahia
     and licked his sores. 22"The time came when the beggar died    ana hoki kia whangaia ki nga kongakonga e ngahoro ana i te tepu
     and the angels carried him to Abraham's side. The rich man     a te tangata taonga; a ko nga kuri rawa hoki i haere mai, ka
     also died and was buried. 23In hell,[a] where he was in torment,  mitimiti i ona mate. 22Nawai a ka mate te tangata rawakore, a
     he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his     kawea ana e nga anahera ki te uma o Aperahama: a ka mate hoki
     side. 24So he called to him, 'Father Abraham, have pity on me   ko te tangata taonga, a tanumia ana; 23A i te reinga ka titiro ake ia,
     and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool  i a ia e whakamamaetia ana, ka kite i a Aperahama i tawhiti, me
     my tongue, because I am in agony in this fire.' 25"But Abraham   Raharuhi i tona uma. 24Na ka karanga ia, ka mea, E pa, e
     replied, 'Son, remember that in your lifetime you received your  Aperahama, kia aroha ki ahau, tonoa mai hoki a Raharuhi ki te tou
     good things, while Lazarus received bad things, but now he is   i te pito o tona matihao ki te wai, hei whakamatao i toku arero; e
     comforted here and you are in agony. 26And besides all this,    mamae ana hoki ahau i tenei mura. 25Otira ka mea a Aperahama,
     between us and you a great chasm has been fixed, so that      E tama, kia mahara kua riro i a koe au mea papai i a koe e ora
     those who want to go from here to you cannot, nor can       ana, he kino ia nga mea i a Raharuhi: na ka whakamarietia nei ia,
     anyone cross over from there to us.' 27"He answered, 'Then I    e whakamamaetia ana koe. 26Haunga ano enei mea katoa, kua oti
     beg you, father, send Lazarus to my father's house, 28for I    te whakapumau tetahi tawha nui i waenganui o koutou, o matou: a
     have five brothers. Let him warn them, so that they will not    ki te mea etahi ki te whakawhiti atu i konei ki a koutou, e kore e
     also come to this place of torment.' 29"Abraham replied, 'They   ahei; e kore ano e whiti mai i kona ki a matou. 27Ano ra ko tera,
     have Moses and the Prophets; let them listen to them.' 30" 'No,  Koia ahau ka mea nei ki a koe, e pa, kia tonoa ia ki te whare o
     father Abraham,' he said, 'but if someone from the dead goes    toku papa: 28Tokorima hoki oku teina; kia korero ai ia ki a ratou,
     to them, they will repent.' 31"He said to him, 'If they do not   kei haere mai hoki ratou ki tenei wahi mamae. 29Ka mea a
     listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced    Aperahama ki a ia, Kei a ratou ra a Mohi ratou ko nga poropiti; me
     even if someone rises from the dead.' "              whakarongo ki a ratou. 30Ka mea ia, Kahore, e pa, e Aperahama:
                                      engari ki te haere atu tetahi ki a ratou o te hunga mate, ka
                                      ripeneta ratou. 31Na ka mea tera ki a ia, Ki te kore ratou e
                                      whakarongo ki a Mohi, ki nga poropiti hoki, e kore ano e whakaae
                                      ahakoa ara ake te tangata i te hunga mate.