Tugasan by midah1992

VIEWS: 752 PAGES: 1

									Kertas Projek 2009 Pengajian Keusahawanan (3754/3)

Tugasan : 1. Pilih satu jenis perniagaan yang berasaskan produk pertanian selaras dengan dasar “Pertanian Adalah Perniagaan”, 2. Kenalpasti : (a) (b) Bentukkan perniagaan tersebut Rancangan pengeluaran / operasi yang menunjukkan bagaimana produk tersebut disediakan, langkah-langkah dan tempoh masa produk itu dapat disediakan. Peralatan / mesin yang diperlukan, kapasiti mesin / peralatan, harga belian dan sumber pembekal. Bahan-bahan yang diperlukan, kos bahan tersebut dan di mana bekalan bahan boleh diperolehi. Sumber Tenaga Pekerja yang wujud daripada aktiviti penyediaan perkhidmatan tersebut, tugas serta tanggungjawab pekerja. Perbelanjaan yang wujud daripada operasi seperti overhead dan lainlain. Peraturan dan undang-undang yang mungkin berkaitan dengan perkhidmatan tersebut yang perlu dipatuhi. Agensi-agensi sokongan yang boleh membantu di dalam menjalankan perniagaan tersebut dari segi pembiayaan, pemasaran, latihan, penyelidikan dan pembangunan.

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

……………………………….. (Pn. Norsida bt. Mokhtar) Guru Mata Pelajaran PKU No. Tel : 013-3680956


								
To top