elcyklar i Shanghai, Kina Electric bike exhibition in Shanghai, China

Document Sample
elcyklar i Shanghai, Kina Electric bike exhibition in Shanghai, China Powered By Docstoc
					Download Logo        elcyklar i Shanghai, Kina (Electric bike exhibition in Shanghai, C
        Kinakontakten kommer medverka under elcykel-mässan ”China bicycle fair” i Sh

        05.05.2009 – Kinakontakten kommer medverka under elcykel-mässan ”China
        bicycle fair” i Shanghai, Kina. Kinakontakten började bygga elektriska cyklar         Twitter Pitc
        sommaren 2006. Under detta år var det väldigt få tillverkare som medverkade på        2009 China bi
                                                       will show thei
        denna mässa. Detta år verkar det som att mer än två av åtta utställningshallar enbart
                                                       the E1 fair hall
        är dedikerat åt elcyklar. För att kunna tillfredställa olika kunders behov, bygger 
        Kinakontakten sina elcyklar på två olika fabriker. Senare års positiva utveckling av     News Facts
        batterier har gjort att intresset för elcyklar har växt markant. Under den tredje & den     2009 China
        fjärde dagen av mässan kommer Kinakontakten visa några av sina modeller i hall         week.
        E1.                                              Kinakontakt
                                                        electric bike
                                                        Rapid increa
                                                        Battsen elec
        Kinakontakten will attend this years 2009 China bicycle fair in Shanghai.
                                                        show.
        Kinakontakten began building electric bikes in the summer of 2006 when there were
        only a few electric bike manufacturers attending this fair. This year it seems that     Resource Li
        more than 2 out of the 8 exhibition halls are only electric bikes. To be able to supply   Battsen elec
        different customer needs Kinakontakten build their electric bikes in two different      Electric bike
        factories. Recent years improvements in quality and stability of the batteries being     Green energ

        the hearts of electric bikes has increased the interest in electric bikes rapidly the last
        two years. The second and third day of the exhibition Kinakontakten will show their
        one range of products in the E1 fair hall.


        Short URL:
        http://pitch.pe/10580


        About Culturefish Media
        Social Media Marketing and Online Digital Advertising


        Contacting Culturefish Media
        Culturefish Media
        Online Digital Marketing and Social Media China
        Guangzhou, China,
        86-15820220528
        Website: http://culturefishmedia.com
        Twitter: lonniehodge
        Twitter: carrie_young

        Press Contact
        Lonnie B Hodge
        Office: 86-15820220528
        Email: admin@culturefishmedia.com
        Twitter: http://twitter.com/lonniehodge
© Copyright 2009 PitchEngine, Inc.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:35
posted:6/12/2009
language:Swedish
pages:2