Docstoc

WESTERN CAPE CHAMPIONSHIPS - 2011

Document Sample
WESTERN CAPE CHAMPIONSHIPS - 2011 Powered By Docstoc
					WESTERN CAPE CHAMPIONSHIPS - 2011
27 – 29 January 2011 WORCESTER - KLEINPLASIE
Owner of the horses entered
Person responsible for the entry
Address                           Guests attending welcoming Braai Thursday 27 January 2011
                              No:
                              Guests attending Prize Giving Gala evening Friday 28
                                 January 2011 @ R150.00 PER PERSON
                              No:
E-Mail Address

   Tel No        Home         Work     Fax               Cell


No of horses entered

Entry Fee @ R100.00 per class              R
Stabling Fee @ R 50.00 per stable            R
Numbers@ R30.00 per number.               R
Show Catalogue @ R80.00 each              R
Ground Levy @ R25.00 per horse             R
Prize Giving Gala evening @ R150.00 per person     R
Sponsorship – Please Indicate class below        R
Campsite : R100 / day x Days              R
Caravan : R 450 / day x Days + R1000 deposit      R
Camper :To be paid direct :See attachment

TOTAL AMOUNT                      R


                            1
Signature

Date

Which class would you like to sponsor ?
                     2
                    WESTERN CAPE ARABIAN CHAMPIONSHIPS 27 – 29 JANUARY 2011

       HIERDIE VORM MOET DEUR DIE INSKRYWER ONDERTEKEN WORD / THIS FORM MUST BE SIGNED BY THE SUBSCRIBER

Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee soos volg:

  1.   Dat ek ’n lid is van die Arabierperdgenootskap van Suid-Afrika;
  2.   Dat bogenoemde inskrywings volledig en korrek is;
  3.   Dat ek my vergewis het van die inhoud van die bladsye mbt die ALGEMENE INLIGTING, wat die inskrywingsvorm vergesel het en myself
      gebonde ag daaraan en verbind tot die nakoming daarvan;
  4.   Dat ek myself onvoorwaardelik onderwerp en gebonde ag aan en verbind tot die huidige konstitusie en skoureëls van die
      Arabierperdgenootskap van Suid-Afrika Dit sluit in die berekening van die Victor Ludorums (sien op AHSSA webblad -
      SKOUREëLS 2010.
  5.   Dat ek myself in my hoedanigheid as werkgewer, namens my werknemers wat op die skou teenwoordig sal wees, aanspreeklik ag vir hulle
      optrede en/of lates in soverre sodanige optredes en/of lates strydig sou wees met die reëls vervat in die Skoureëls en konstitusie van die
      Arabierperdgenootskap van Suid-Afrika.
  6.   Dat ek myself gebonde ag daaraan en daartoe verbind dat alle persone op eie risiko skou en die Arabierperdgenootskap van Suid-Afrika
      en die Worcester Kleinplasie geen verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies van of skade berokken aan persone, perde, voertuie en/of
      toerusting of enige ander verlies of skade van welke aard ook al nie.

I, the undersigned, hereby declare as follows:

  1.  That I am a member of the Arab Horse Society of South Africa;
  2.  That the attached entries are complete and correct;
  3.  That I have acquainted myself with the contents of the pages concerning the GENERAL INFORMATION, attached to the entry form and
     that I acknowledge that I consider myself bound to it and undertake to abide thereby,
  4.  That I subject and bind myself unconditionally to the present constitution and show rules of the Arab Horse Society of South Africa as
     stipulated in the current show rules and constitution, the contents of which I have acquainted myself and/or have the duty to acquaint myself
     with and/ or is considered to have acquainted myself with. This includes the Victor Ludorum’s calculation (see AHASSA webpage
     Show Rules 2010.
  5.  That I, in my capacity as employer, on behalf of my employee who will be present on the show I take responsibility for any actions / doings
     and behaviour of my employees which are at transgression of the show rules and constitution of the Arab Horse Society of South Africa.
  6.  That I undertake to abide by and consider myself bound to the conditions that all persons show at own risk and that the Arab Horse
     Society of South Africa and the Worcester Kleinplasie do not accept responsibility for loss or damage to persons, horses, vehicles
     and/or equipment nor any other loss or damage of any nature what so ever.
    Handtekening van Inskrywer
    Signature of subscriber
                              3
   STABLE REQUISITION
   2011 WESTERN CAPE REGIONAL CHAMPIONSHIPS 27 - 29 January 2011
   Worcester - Kleinplasie
    Name of Horse       Tack Room    Date In      Date Out
Telephone of person responsible
Signature                     Date                       4
                    WESTERN CAPE CHAMPIONSHIPS
                      27 – 29 JANUARY 2011
                      PUREBRED ARABIAN HORSES
                  1                    2                       3
       OWNER OF HORSE             OWNER OF HORSE             OWNER OF HORSE


       NAME OF HORSE:             NAME OF HORSE:             NAME OF HORSE:


REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:

BIRTH DATE:              BIRTH DATE:               BIRTH DATE:

SIRE:                 SIRE:                  SIRE:

REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:

DAM:                  DAM:                  DAM:

REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:
         HANDLER    ENTRY           HANDLER    ENTRY         HANDLER       ENTRY
CLASS       RIDER     FEE  CLASS       RIDER     FEE  CLASS      RIDER        FEE
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
TOTAL             R    TOTAL              R    TOTAL             R
                         5
                    WESTERN CAPE CHAMPIONSHIPS
                      27 – 29 JANUARY 2011
                      PUREBRED ARABIAN HORSES
                  4                    5                   6
       OWNER OF HORSE             OWNER OF HORSE             OWNER OF HORSE


       NAME OF HORSE:             NAME OF HORSE:             NAME OF HORSE:


REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:

BIRTH DATE:              BIRTH DATE:               BIRTH DATE:

SIRE:                 SIRE:                  SIRE:

REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:

DAM:                  DAM:                  DAM:

REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:
        HANDLER    ENTRY           HANDLER    ENTRY          HANDLER    ENTRY
CLASS      RIDER     FEE  CLASS       RIDER     FEE  CLASS       RIDER     FEE
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
TOTAL             R    TOTAL              R    TOTAL             R
                         6
                    WESTERN CAPE CHAMPIONSHIPS
                      27 – 29 JANUARY 2011
                      PUREBRED ARABIAN HORSES
                  7                    8                   9
       OWNER OF HORSE             OWNER OF HORSE             OWNER OF HORSE


       NAME OF HORSE:             NAME OF HORSE:             NAME OF HORSE:


REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:

BIRTH DATE:              BIRTH DATE:               BIRTH DATE:

SIRE:                 SIRE:                  SIRE:

REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:

DAM:                  DAM:                  DAM:

REG. NO:                REG. NO:                REG. NO:
         HANDLER    ENTRY           HANDLER    ENTRY          HANDLER    ENTRY
CLASS       RIDER     FEE  CLASS       RIDER     FEE  CLASS       RIDER     FEE
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
                R                    R                   R
TOTAL             R    TOTAL              R    TOTAL             R                         7
                     WESTERN CAPE CHAMPIONSHIPS
                       27 – 29 JANUARY 2011
                      PUREBRED ARABIAN HORSES
                  10                    11                   12
       OWNER OF HORSE              OWNER OF HORSE             OWNER OF HORSE


       NAME OF HORSE:              NAME OF HORSE:             NAME OF HORSE:


REG. NO:                REG. NO:                 REG. NO:

BIRTH DATE:               BIRTH DATE:               BIRTH DATE:

SIRE:                  SIRE:                  SIRE:

REG. NO:                REG. NO:                 REG. NO:

DAM:                  DAM:                   DAM:

REG. NO:                REG. NO:                 REG. NO:
         HANDLER    ENTRY           HANDLER    ENTRY           HANDLER    ENTRY
CLASS       RIDER     FEE   CLASS       RIDER     FEE   CLASS       RIDER     FEE
                R                    R                    R
                R                    R                    R
                R                    R                    R
                R                    R                    R
                R                    R                    R
                R                    R                    R
                R                    R                    R
                R                    R                    R
                R                    R                    R
                R                    R                    R
TOTAL             R    TOTAL              R    TOTAL             R
                          8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6
posted:2/10/2011
language:English
pages:8