; Celeste (DOC)
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Celeste (DOC)

VIEWS: 11 PAGES: 10

 • pg 1
									                Mistéir an
            Mary Celeste
Amharc ar chlúdach an leabhair agus léigh an blurba. Cad é do bharúil a tharla
den Mary Celeste?
Déan clár ABC faoi na rudaí atá Ar Eolas agat ón bhlurba nó áit éigin eile agus
na rudaí Ba Mhaith leat a Fhoghlaim . Is féidir an colún Cad é a
d’Fhoghlaim Mé? a líonadh agus an leabhar léite agat.


     A             B              C
 Ar eolas agam       Ba mhaith liom a    Cad e a d’fhoghlaim mé?
                fhoghlaim
                                         1
               Ag Teacht Uirthi
1. Ainmnigh na daoine a bhí ar bord an Dei Gratia agus na jabanna a bhí acu ar
  an long.


2. Cad é mar a bhí a fhios ag Captaen an Dei Gratia nach raibh duine ar bith ar
  bord na loinge eile?


3. Cad é an rud tábhachtach a bhí ar iarraidh ar an Mary Celeste, agus an bhfuil
  ciall speisialta leis seo?


4. Bhí an Mary Celeste ag tarraingt uisce. Cad é a chiallaíonn sé seo?


5. Bhí comharthaí ar an Mary Celeste go raibh daoine ar bord. Liostaigh na
  comharthaí seo.


6. Cad é an t-eolas a d’aimsigh na fir ón Dei Gratia sa logleabhar?


7. Cad é an dá rud a bhí ar iarraidh? Mínigh iad.


8. Cad chuige ar thug fir an Dei Gratia an long leo go Giobráltar?


9. I ndiaidh duit an chéad chaibidil a léamh cad é do bharúil fein a tharla de chriú
  an Mary Celeste?                                          2
                An Fiosrúchán

1. Cad é a thosaigh i nGiobráltar ar an 18 Nollaig 1872?


2. Déan cur síos ar an Mary Celeste nuair a cuardaíodh í don éisteacht chúirte.


3. An síleann tusa go raibh ceannairc ann – gur thug mairnéalaigh nó foghlaithe
  mara na daoine a bhí ar bord leo nó gur mharaigh siad iad?


4. Cad é do bharúil a tharla idir captaen an Mary Celeste agus captaen an Dei
  Gratia? Do bharúil go raibh plean acu nó an comhtharlú a bhí ann?


5. Cad é a socrú a rinne an chúirt sa deireadh? An síleann tú go ndearna siad an
  rud ceart?


6. Bhí ailt sna páipéir nuachta ag an am faoi scéal an Mary Celeste. Scríobh d’alt
  féin ag úsáid an eolais atá agat go dtí seo.
                                           3
              Na Daoine ar Bord
1. Scríobh cur síos gairid ar Benjamin Briggs agus Sarah Briggs.


2. Cad chuige ar thug muintir Briggs a n-iníon leo agus nár thug siad a mac leo?


3. Cá raibh an Mary Celeste ag dul, nó cad é an ceann scríbe a bhí aici?


4. Bhí deichniúr ar bord an Mary Celeste nuair a d’fhág sí Nua-Eabhrac.
  Tá pictiúir ar leathanach 13 de cheathrar acu. Déan pictiúir agus cuir
  ainmneacha na ndaoine eile leo.                Na Leideanna

1. Léigh an liosta de na leideanna a bhí ar an Mary Celeste. Cad é do bharúil a
  tharla anois agus na leideanna sin ar eolas agat?
                                          4
                  Na Teoiricí
Ar thug tú faoi deara go raibh na focail NA FÍRICÍ ar na leathanaigh roimhe seo?
Táimid ag caint ar NA TEOIRICÍ anois.
Cad é an difear a léiríonn an dá fhocal seo?

  An Cheannairc

  1. Mínigh an teoiric seo i d’fhocail féin.

  2. An bhfuil lochtanna ar bith ar an teoiric seo?

  3. An gcreideann tú go cinnte gur seo an rud a tharla de chriú an Mary
   Celeste?
  An Cuaifeach Uisce

  1. Cad é an rud é cuaifeach uisce? Mínigh i d’fhocail féin é.

  2. Mínigh an teoiric seo i d’fhocail féin.

  4. An bhfuil lochtanna ar bith ar an teoiric seo?

  5. An gcreideann tú go cinnte gur seo an rud a tharla de chriú an Mary
    Celeste?
                                          5
An Nathair Mhara

 1. Do bharúil an bhfuil nathracha mara ann?

 2. Mínigh an teoiric seo i d’fhocail féin.

 3. An bhfuil lochtanna ar bith ar an teoiric seo?

 4. An gcreideann tú go cinnte gur seo an rud a tharla de chriú an Mary Celeste?
Na Foghlaithe Mara

 1. Cad é an t-eolas atá agat ar fhoghlaithe mara sna laethanta seo?

 2. Mínigh an teoiric seo i d’fhocail féin.

 3. An bhfuil lochtanna ar bith ar an teoiric seo?

 4. An gcreideann tú go cinnte gur seo an rud a tharla de chriú an Mary
   Celeste?
                                        6
An Poll
 1. Mínigh an teoiric seo i d’fhocail féin.

 2. An bhfuil lochtanna ar bith ar an teoiric seo?

 3. An gcreideann tú go cinnte gur seo an rud a tharla de chriú an Mary
   Celeste?An Scéim

 1. Mínigh an teoiric seo i d’fhocail féin.

 2. An bhfuil lochtanna ar bith ar an teoiric seo?

 3. An gcreideann tú go cinnte gur seo an rud a tharla de chriú an Mary
   Celeste?
An tAlcól
 1. Mínigh an teoiric seo i d’fhocail féin.

 2. An bhfuil lochtanna ar bith ar an teoiric seo?

 3. An gcreideann tú go cinnte gur seo an rud a tharla de chriú an Mary
   Celeste?
                                      7
                 An Marie Celeste

Tá cur síos anseo ar scéal a scríobh Arthur Conan Doyle. Faigh níos mó eolais ar Arthur
Conan Doyle agus scríobh alt faoi.
                 Tuilleadh Scéalta

Roghnaigh ceann de na scéalta seo agus scríobh leagan s’agat fein dó.


                 Tuilleadh Teoiricí

Tá rogha le déanamh agat ar na teoiricí seo; An Dialann Rúnda, Long Eile agus An
Mileoidean
Roghnaigh an teoiric is fearr leat agus freagair na ceisteanna a leanas faoi.


  1. Scríobh do rogha teoiric mar alt nuachtáin. Cuir pictiúir leis agus tuairiscí a dúirt
   daoine agus iad faoi agallamh agat.

  2. Cad é do bharúil den teoiric seo? An dtiocfadh leis a bheith fíor?
                                             8
              An Raibh a Fhios Agat?


Léigh an sliocht ar leathanach 46.
Bhí cuid mhór scéalta a chuaigh thart san am a bhain leis an Mary Celeste agus an
criú caillte. Aimsigh níos mó eolais duit féin ar an idirlíon nó i gciclipéid.

Déan dhá liosta – Fíricí agus Teoiricí agus scríobh an t-eolas atá agat ar na liostaí
seo. Cad é do bharúil féin a bhí fíor agus bréagach. Ná déan dearmad go gcaithfidh
fianaise a bheith ann le go mbeidh rud fíor.

Fíric            Teoiric            Fianaise
                                            9
1. Scéal brónach agus mistéireach é seo scéal an Mary Celeste.
  Aimsigh eolas ar long eile a raibh deireadh tubaisteach léi. Agus scríobh alt
  eolais uirthi.


2. Aimsigh eolas ar an ‘Bermuda Triangle’. An bhfuil cosúlachtaí ann idir an dá
  scéal?


3. Roghnaigh trí fhocal nó fhrása ón ghluais agus scríobh fúthu i d’fhocail féin.


4. Roghnaigh trí thagairt ón innéacs agus aimsigh an t-eolas sa leabhar.

5. Déan tionscadal gairid ar an Mary Celeste nó ar mhistéir eile farraige.
                                          10

								
To top