Legalisering aja by albanjKE

VIEWS: 19 PAGES: 2

									                   Legalisering av cannabis
I Sverige och övriga världen pågår stora diskussioner om cannabis. En drog som människor
anser vara olika farlig. Olika länder har olika lagar, men i det flesta länder är cannabis idag
olagligt. Cannabis är i nuläget olagligt i Sverige, något jag inte anser att det bör vara.

Ruset cannabis ger brukaren infattar överlag en lugnande och glad känsla. Personen blir
avslappnad och blir en gladare person än vanligt, men väldigt lugn och dåsig. Cannabis ger
inte upphov till aggression som t.ex. alkohol gör i många fall.

Det finns många motargument för en legalisering.
1. Ens sinne påverkas så att man blir annorlunda under ruset.
2. Skadligt för kroppen.
3. Cannabis är en inkörsport till tyngre droger.
4. Cannabis kan ge psykoser.

Ja, under ruset är man inte sig själv helt och hållet. Man blir lugn, dåsig och på oerhört bra
humör. Man är sämre på att ta beslut och bör inte vara i trafiken. Men detta sker även vid
alkohol, som är helt lagligt i Sverige.

Att cannabis är farligt för den fysiska hälsan är för många något som är lika självklart som
skinka på julbordet. Men efter att ha studerat 30 års medicinska studier kunde The British
Medical Journal Lancet komma fram till att ”The smoking of cannabis, even long term, is not
harmful to health. Det finns inget känt dödsfall på grund av användning av enbart cannabis.
Fler dödsfall orsakar i USA varje år av tobak, alkohol, smärtstillande och till och med koffein.
Den engelska vetenskapliga tidningen New Scientists har visat att rökning av ren, bra
cannabis t.om dämpar lungcancers utveckling hos möss.

Att cannabis skulle vara en inkörsport till tyngre droger är ett vanligt motargument. Ironin i
detta är dock att det är själv förbudet i detta som gör det. Om en brukare behöver inhandla
cannabis måste han göra det illegalt. Han kommer i kontakt med kriminella kretsar som till
slut kommer vilja sälja honom tyngre droger. Om vi skulle ha en reglerad försäljning av
cannabis skulle detta aldrig skett. En reglerad, statlig och skattad försäljning. Ett
Systembolaget för cannabis vore en bra start.

Många som testat cannabis har rapporterat om psykoser under ruset. I stort sett alla av
dessa psykoser innebär att brukaren känner sig rädd och förföljd. Detta finns det dock en
mycket logisk förklaring av. Brukaren just gjort är nämligen olagligt, att röka cannabis.
Brukaren är alltså rädd att åka fast, till följd av förbudet.
I många övriga delar i världen ses cannabis inte alls som den dödsdrog den gör i Sverige. I
Kalifornien, USA hölls nyligen ett lagförslag om cannabis skulle legaliseras. I Nederländerna
är cannabis redan legaliserat för att köpas i så kallade ”Coffe Shops”, ett kafé där man kan
köpa cannabis. I Christiania i Danmark är cannabis lagligt att bruka. Eget bruk är legaliserat i
Ryssland.
Övriga länder är alltså i stort sett mer öppna gällande cannabisbruk än vad Sverige är. Detta
på grund av dålig utbildning om droger i skolan.

Sveriges ungdomar får idag ingen lärdom om droger i skolan. Dom lär sig att droger är
farliga, att folk som tar droger kan dö. Ingen som helst skillnad mellan olika droger lärs ut.
Ungdomar behöver även lära sig skillnad mellan lätta och tunga droger, vad olika droger gör
med en och dess faror. Även skillnaden mellan att bruka och att missbruka en drog.

Det är för mig otroligt förvånande att Sverige har en olaglig drog som är mycket mindre farlig
än en redan laglig. Enbart cannabis har aldrig lett till ett dödsfall, i Europa sker 190 000
alkoholrelaterade dödsfall varje år. Cannabis går inte att överdosera och dö av, det görs
många gånger årligen med alkohol.

Jag är varken brukare eller missbrukar, jag ifrågasätter förbudet mot en drog vars fara
överskattas. Jag ifrågasätter en lag som dagligen placerar oskyldiga människor i fängelse.
Mina vänner, dina vänner, med våra pengar.Skribent Doktor Alban

								
To top