Contracte Comerciale by jii16304

VIEWS: 82 PAGES: 14

Contracte Comerciale document sample

More Info
									 BCR- partenerul dumneavoastra
pentru proiecte europene de succes
       Ramona Ivan
       Director Executiv
       Directia Institutii financiare
       Banca Comerciala Romana SA
           EU OFFICE BCR


      •INFORMARE
      •CONSULTANTA
      •PRODUSE SI
      SERVICII BANCARE

                        •AUTORITATI
                        MANAGEMENT
                Companii de   •ORGANISME
Preevaluare
 conditii de           Consultanta  INTERMEDIARE
                recomandate
 eligibilitate


      Clienti       Clienti
     existenti      potentiali
Reteaua teritoriala EU OFFICE BCR
Pachete de produse si servicii EU Office BCR


 Pachetele cuprind oferta completa de produse si servicii destinate
 prefinantarii/ cofinantarii proiectelor implementate cu fonduri
 europene postaderare

                   - credit de prefinantare si
 EU Agri BCR            cofinantare

 EU Competitiv BCR
                   - finantarea cheltuielilor
                    neeligibile

 EU Turism BCR           - asistenta pe toata durata de
                   implementare a proiectului
 EU Pescuit BCR
                   - garantii bancare

                   - scrisoare de confort
                    (daca este solicitata)
  Parteneriatul BCR - client

  Pregatire proiect      Finantare proiect       Implementare proiect


Definirea proiectului eligibil                  Consultanta - proceduri
                  Identificarea structurii   de achizitie si contracte
Informare privind programul in   de finantare optime      comerciale
cadrul caruia poate beneficia
de finantare                           Consultanta – derulare
                  Finantare integrala
                                 contracte comerciale
                  a proiectului :
Recomandarea consultanti
                  - Pre-finantare in vederea
specializati                           Operatiuni bancare:
                  demararii proiectului
                                 contul de proiect,
Verificarea eligibilitatii     - Credite de co-finantare/
                                 operatiuni de plati si
beneficiarului si proiectului    finantare a chetuielilor
                                 decontari, deschidere
                  neeligibile pe termen
                                 de acreditive, eliberarea
  Asistenta in pregatirea     mediu sau lung
  proiectului                          de scrisori de garantie
                                 bancara
   Programe ce pot fi utilizate ca surse de cofinantare
   pentru proiectele finantate din fonduri europene
   1.   Imprumutului global BEI - Credite pentru finantarea proiectelor de investitii ale IMM

   2.   Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni finanţat de către Fondul
      Internaţional pentru dezvoltare agricolă (FIDA)

   3.   Programul BERD – Credite acordate IMM pentru investitii sau capital de lucru din
      surse BERD

   Surse alternative de finantare
1.    Programul BERD pentru sustinerea competitivitatii IMM-urilor din surse BERD cu sprijinul
     Uniunii Europene si al Guvernului Romaniei, prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
     Locuintelor

2.    Programul BERD pentru finantarea proiectelor de eficienta energetica, din surse BERD cu
     sprijinul Uniunii Europene

3.    Programul “PHARE 2000 - Coeziune economica si sociala”- Linie de credit pentru IMM - uri -
     RO 0007.02.02.02
4.    Programul PHARE ”Schema de creditare a IMM-urilor” Fondul MARR - RO 9809.02.01
  Credite pentru finantarea proiectelor de investitii in
  cadrul imprumutului global BEI


 Destinatie:
  finanţarea investiţiilor şi activităţii
  curente
Proiecte eligibile:
dezvoltate de IMM–uri, indiferent de domeniul de activitate în
care activează
dezvoltate de entităţi publice sau private, pentru: mediu,
 infrastructură, dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaştere, utilizarea ratională a energiei, sănătate, educaţie.
Finantare:                          Pentru   proiecte   cu
Max. 50% din costurile eligibile ale             fonduri      europene
proiectului                         nerambursabile, sursele
                               BEI şi alte surse UE pot
 Valoarea eligibilă a proiectelor:              acoperi max. 90% din
 40.000 EUR - 25 milioane EUR                costurile  eligibile ale
                               proiectului
 Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni finanţat de către
   Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA)

 Destinatie finantare: toate activitatile economice, agricole si/sau non-agricole, cu impact
semnificativ asupra dezvoltarii/ diversificarii activitatilor economice din comunitatile locale
rurale si/sau impact social prin generarea de noi locuri de munca:

 Beneficiari: - persoane fizice - producatori agricoli individuali inregistrati in
  Registrul fermelor sau asociati in diferite forme, cu sau fara personalitate
  juridica;
        - persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale si intreprinderi
  individuale,conform legislatiei in vigoare
         - persoane juridice
 Finantare:
 Valoarea creditului acordat: max. 150.000 USD/ proiect
 Durata creditului: maxim 10 ani, fara a depasi data de 01.12.2018 (data incheierii
 proiectului FIDA)

 Zonele în care programul este operaţional
 Judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara,
 Neamţ, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea, Vrancea
    Credit pentru investitii si/sau capital de lucru din
            surse BERD

Beneficiari eligibili:
   Intreprinderile mici si mijlocii si
   Intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si persoanele
    fizice autorizate care se constituie si functioneaza conform
    legislatiei in domeniu
Destinatii eligibile:
   investitii
   capital de lucru
Finantare:
   pana la 1.5 milioane EUR sau echivalentul in RON / proiect
   BCR poate poate finanta valoarea suplimentara din surse
    proprii
Advantaje:
   Pret competitiv
   Flexibilitate in conditiile de accesare
  Credit de investitii din surse BERD pentru sustinerea
        competitivitatii IMM-urilor

 Beneficiari eligibili:

 IMM-urile care activeaza în sectorul industrial / servicii conexe,
 în principal în domeniile:
       Mobila / prelucrarea lemnului;
       Electronica / Electrotehnica / IT;
       Textile;
       Industrie alimentara;
       Detergenti / Cosmetice;
       Piese de schimb / Sub-componente mecanice

Valoarea maxima a creditului:        Avantaje :
                       asistenta tehnica gratuita pentru
 - 500.000 EUR               pregatirea documentatiei proiectului si
- finantare de pana la 100% din costul   pentru verificarea implementarii proiectului
investitiei (fara TVA)            grant-uri din fonduri ale Uniunii Europene
                      in cooperare cu Guvernul Romaniei de pana
                      la 20%
 Credit de investitii pentru proiecte de eficienta
 energetica din surse BERD cu sprijinul Uniunii
           Europene

Destinatie:
investitii in sectorul industrial privind reducerea
consumului de energie sau imbunatatirea
performantelor energetice

Beneficiari eligibili:
persoane juridice cu capital privat
persoane fizice autorizate
                        Avantaje:
                        Stimulente financiare (granturi) de la EU
Finantare:                     15 % din suma cea mai mica dintre valoarea
max. 100% din costul net al investitiei      creditului utilizat de catre client si costul
(fara TVA)                     total al investitiei, fara TVA
max. 2.500.000 EUR (pentru proiecte cu o    Asistenta tehnica gratuita pentru analiza
valoare mai mare de 2,5 mil. EUR se va       proiectului din punct de vedere al
solicita aprobarea prealabila a BERD )       eligibilitatii, asigurata de catre un consultant
                          BERD
        Programul “PHARE 2000 - Coeziune
          economica si sociala”
  Linie de credit pentru IMM-uri - RO 0007.02.02.02

Sursele de finanţare:
surse proprii ale firmei: minim 20% din valoarea investiţiei
credit:          maxim 80% din valoarea investiţiei,
                din care: 25% credit BCR
                     75% credit PHARE (maximum 300.000 EUR)
            un sfert din creditul PHARE va fi finanţare nerambursabilă
Durata creditului: 3 - 6 ani
Perioada de graţie: maxim 1 an
Dobanda percepută: se actualizează trimestrial în funcţie de rata EURIBOR la 3 luni


Nord - Est  Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui

Sud - Est   Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa    Toate bunurile
                                   achiziţionate în
Sud -     Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Ialomiţa, Călăraşi,      cadrul acestui
Muntenia   Giurgiu, Teleorman                  Program trebuie să
                                   fie originare din
Nord - Vest  Satu-Mare, Maramureş, Bihor, Sălaj, Bistriţa-     ţările membre UE
                                     sau ţările
       Năsăud, Cluj                     beneficiare PHARE
        Programul PHARE “Schema de finantare a
          IMM-urilor” Fondul MARR

Program destinat finanţării proiectelor de investiţii ale întreprinderilor micro,
  mici şi mijlocii din judeţele Gorj si Hunedoara

Sursele de finanţare:
surse proprii ale firmei: minim 15% din valoarea investiţiei
credit:          maxim 85% din valoarea investiţiei,
                din care: 25% credit BCR
                     75% credit PHARE (maximum 300.000 EUR)
            un sfert din creditul PHARE va fi finanţare nerambursabilă
Durata creditului:       3 - 6 ani
Perioada de graţie:      maxim 1 an
Dobanda percepută:       se actualizează trimestrial in
                functie de rata EURIBOR la 3 luni
                                    Toate bunurile
                                    achiziţionate în
                                     cadrul acestui
                                   Program trebuie să
                                  fie originare din ţările
                                  membre UE sau ţările
                                   beneficiare PHARE
Va multumesc pentru atentie !
          EU Office BCR
          Directia Institutii Financiare
          E-mail: EU.Office@bcr.ro
          Tel/Fax: 021 313 12 46

								
To top