Tarptautin_s GLOBE programos stovyklos - seminaro vaikams darbotvark_ by malj

VIEWS: 28 PAGES: 2

									   Tarptautinės GLOBE programos stovyklos - seminaro mokiniams ir
            mokytojams darbotvarkė

Liepos 18 d.

10.00 – 11.00 Atvykimas, registracija, įsikūrimas.
12.00 – 13.00 Pažintis su Lietuvos jaunųjų gamtininkų centru.
       Ekskursija. Botaninės, zoologinės kolekcijos.
        Ona Sigutė Versockienė, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktorė
          Paulius Rašimas, Nacionalinis GLOBE programos koordinatorius
13.00 – 13.30 Darbotvarkės aptarimas.
        Ona Sigutė Versockienė, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktorė
          Paulius Rašimas, Nacionalinis GLOBE programos koordinatorius
13.30 – 14.30 Tarptautinė GLOBE programa, naujienos, saviraiškos galimybės
               Randolph Flay, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados,
                              viešųjų ryšių skyriaus atašė
14.30 – 15.30 Pietų pertrauka.
15.30 – 17.30 GLOBE programoje dalyvaujančių šalies mokyklų bendradarbiavimo
projektų rengimas.
          Almantas Kulbis, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro metodininkas
          Paulius Rašimas, Nacionalinis GLOBE programos koordinatorius
17.30 – 18.00 Projektų pristatymas, patarimai ir pastabos.
18.00 – 19.00 Vakaronė prie laužo.

Liepos 19 d.

 8.00 – 9.00 Pusryčiai.
10.00 – 12.00 Dirvožemio tyrimai.
           habil. dr. Valentinas Baltrūnas, Geografijos ir geologijos instituto
                            vyriausiasis mokslo darbuotojas
12.00 – 13.00 Pažintis su Pūčkorių regioninio parko gamtos ir kultūros paveldu.
           Paulius Rašimas, Nacionalinis GLOBE programos koordinatorius
13.00 – 14.00 Pietūs.
14.00 – 16.00 Dirvožemio tyrimų praktiniai užsiėmimai.
        Skirmantė Banienė, Anykščių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja.
           Rasa Šorienė, Palangos „Baltijos“ vidurinės mokyklos mokytoja.
           Paulius Rašimas, Nacionalinis GLOBE programos koordinatorius
16.00 – 16.30 Dienos apibendrinimas.
           Paulius Rašimas, Nacionalinis GLOBE programos koordinatorius
16.30 – 17.30 Vakarienė.
18.00 – Ekskursija „Žmogaus ir gamtos sambūvis senajame Vilniuje“. (Bernardinų
sodas, Panerių kalvynas, Užupis, Markučių parkas, Tuputiškių senoji vandenvietė ir
serpantinas, senasis Pavilnys).

Liepos 20 d.

 8.00 – 9.00 Pusryčiai.
10.00 – 13.00 Hidrologiniai tyrimai.
       Skirmantė Banienė, Anykščių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja.
          Rasa Šorienė, Palangos „Baltijos“ vidurinės mokyklos mokytoja.
13.00 – 14.00 Pietūs.
14.00 – 16.00 Žemės augmenijos dangos tyrimai.
         Almantas Kulbis – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro metodininkas
         Paulius Rašimas – Nacionalinis GLOBE programos koordinatorius
16.00 – 17.30 Paskaita „Informacinės technologijos gamtininko gyvenime“
                        Sigitas Juzėnas, Vilniaus universiteto,
                    Gamtos mokslų fakulteto mokslo darbuotojas
17.30 – 18.00 Vakarienė.
18.00 – 20.00 Žaidimas „Lobio paieška“.


Liepos 21 d.

 8.00 – 9.00 Pusryčiai.
 9.00 – 11.00 Struktūrizuota užduotis „GLOBE praktiniai tyrimai“.
         Paulius Rašimas – Nacionalinis GLOBE programos koordinatorius,
                             Stovyklos komandų vadovai
11.00 – 11.30 Tarptautinės GLOBE programos stovyklos - seminaro mokiniams ir
mokytojams vertinimas, pasiūlymai ir pastabos.
11.30 – 12.00 Stovyklos uždarymas. Pabaigtuvių pyragas.
12.00 – 14.00 Neformalus bendravimas. Išvykimas
Darbotvarkę parengė                        Paulius Rašimas

								
To top