RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 6 ikut takwim 2011 by abamian

VIEWS: 2,263 PAGES: 9

									           RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 6
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

   RANCANGAN TAHUNAN


  PENDIDIKAN SENI
    VISUAL
     TAHUN 6

JABATAN PELAJARAN NEGERI
     JOHOR
      2011
SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT, MUAR
           RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6


MINGGU                          AKTIVITI /
       BIDANG /       OBJEKTIF                  IMPAK /CATATAN
       TAJUK                     ISI
                            KANDUNGAN
     Menggambar   Pada akhir pelajaran,murid          Alat   - pisau, sekuji,
              dapat ;                   pemidang sutera saring,
     - Buah-     a. memahami teknik       Cetakan    sudu dan kain organdi
 1     buahan     cetakan sutera saring    Sutera Saring  Bahan   - kertas lukisan,
      Tempatan   b. menghasilkan gambar            pewarna kain dan gambar
              dengan teknik cetakan            bercetak
              sutera saring                Pedagogi - KBKK, TKP dan
                                    Pembelajaran Masteri


     Membuat     a. menghasilkan corak            Alat     - tali, pisau dan
     Corak dan     secara terancang              gunting
     Rekaan     b. mengenal dan               Bahan    - kertas warna,
 2             mengetahui alat dan      Kolaj    kekacang, gam
     - Hiasan     bahan yang diperlukan           polisterin,kertas tebal
     Dinding     c. menghasilkan corak yang          dan binding tape
              menarik pada hiasan            Pedagogi - TKP, KBKK,
              dinding dengan teknik           Pembelajaran Masteri dan
              kolaj                   Konstruktivisme


     Menggambar   a. Mengetahui gabungan            Alat    - pensel.
              warna yang sesuai untuk           Bahan   - kertas lukisan,
     - Suasana    menghasilkan catan       Catan    warna air , berus dan palet
 3    Waktu Senja   b. Menghasilkan catan            Pedagogi - TKP, KBKK,
              menggunakan cat air             Pembelajaran Masteri


     Mengenal Kraf  a. mengetahui teknik             Alat   - gunting, pisau
     Tradisional.    anyaman.                 dan pembaris.
             b. menghasilkan anyaman           Bahan  - kertas warna,
     - Selipar     mudah menggunakan     Anyaman    kad manila, gam
 4    Anyaman      kertas warna.               dan pensel
             mengetahui bahawa              Pedagogi - TKP, KBKK,
             teknik anyaman boleh             Pembelajaran Masteri
             menghasilkan barangan
             seni yang menarik.
     JUPSVJ/04               (1 )
         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 65                CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA6                    UJIAN DIAGNOSTIK   Menggambar   a. memahami konsep             Alat    - gunting,
            montaj                  contoh hasilan montaj dan
    - Wajah    b. menghasilkan gambar           ekspresi wajah kartun.
             dengan teknik montaj      Montaj  Bahan   - kertas A4,
7           c. menggunakan bahan-            gambar-gambar wajah
             bahan cetak bagi             dan gam
             menghasilkan karya            Pedagogi - TKP, KBKK,
            dalam                   Konstruktivisme dan
             aktiviti menggambar.           Pembelajaran Masteri


   Membuat     a. mengetahui kesan tindak         Alat   - berus lukisan,
   Corak dan     balas dua bahan yang           span dan contoh corak resis
   Rekaan.      berbeza sifat seperti air    Resis  Bahan   - krayon, warna
8            dan krayon                air dan kertas lukisan
   - Selendang   b. menghasilkan corak            Pedagogi - TKP, dan KBKK
             flora menggunakan
             teknik resis.9                        UPPM 1   Membentuk    a. mempertingkatkan             Alat    - pisau dan
   dan Membuat    kemahiran mereka cipta          gunting
   Binaan       secara kreatif.             Bahan   - lidi sate,
10          b. menghasilkan sebuah       Binaan  polisterin dan gam
   - Menara      menara kawalan              Pedagogi - KBKK,
   Kawalan      dengan                  Kontekstual, Pembelajaran
             teknik menyusun dan           Masteri dan Konstruktivisme.
             mencantum
             menggunakan
             gam.   Mengenal Kraf  a. melakar corak batik           Alat   - berus, tempat
   JUPSVJ/04                 (2 )
         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6


   Tradisional    b. menggunakan kreativiti    Catan   bancuh warna
11             murid untuk               Bahan   - kertas lukisan,
   - Kain Mafla     menghasilkan corak batik        warna air
                                  Pedagogi - TKP, KBKK dan
                                  Kontekstual


            a. mengetahui sesebuah           Alat   - contoh-
   Menggambar     poster adalah berkait          contoh poster
             rapat dengan               Bahan  - kertas lukisan
   - Keindahan     kepentingan mesej yang          dan krayon
12   Alam Sekitar   ingin disampaikan melalui        Pedagogi - TKP, KBKK dan
             tulisan dan grafik      Poster   Pembelajaran Masteri
            b. mengaplikasikan asas
             seni reka dalam
             menggambar
            c. menghasilkan poster
            d. menghargai keindahan
             alam sekitar.13                  UJIAN KECEMERLANGAN 1


   Membentuk     a. memilih bahan yang           Alatan  - gunting
   dan Membuat    sesuai
   Binaan        untuk menghasilkan     Membuat   Bahan   - kotak
14           boneka             Boneka   minuman, tali gasing ,
   - Boneka       gantung.                gam UHU, penutup botol,
   Gantung      b. menghasilkan boneka           botol, batang ais krim,
              gantung daripada bahan         benang kait hitam, dan pen
              terbuang                marker.

                                  Pedagogi - TKP dan KBKK   Mengenal Kraf   a. mengetahui bahagian-          Alat   - gunting dan
   Tradisional     bahagian perisai            gambar perisai
15           b. memahami cara         Alat   Bahan   - kertas tebal
   - Model Perisai   menghasilkan perisai    Pertahanan  (elephant card dsb ), kertas
              menggunakan bahan       Diri   warna, dan gam
              gantian.                Pedagogi - TKP,
                                  Kontekstual, dan KBKK


   JUPSVJ/04                (3 )
         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6   Menggambar    a. kemahiran percikan           Alat    - keratan
             warna menggunakan            gambar bunga
16  - Bunga Orkid   berus gigi.               orkid dan berus gigi
            b. menghasilkan gambar     Percikan  Bahan    - warna air
             bunga orkid dengan            dan kertas lukisan
             warna yang menarik            Pedagogi - KBKK dan TKP


   Membuat     a. menghasilkan corak           Alat    - pisau,berus
   Corak dan      yang sesuai pada bingkai        lukisan,palet dan
   Rekaan       gambar                 ubi kentang.
17           b. mempelbagaikan teknik    Capan   Bahan   - kertas lukisan,
   - Bingkai      penyusunan motif corak         warna air, kotak
   Gambar       dan menghasilkan corak         dan reben
             yang lebih kreatif           Pedagogi - KBKK dan TKP
            c. menghias bingkai
             gambar
             dengan cetakan mudah.


   Membentuk    a. memahami konsep             Alat    - gunting,
   dan Membuat     mobail                 pemotong dawai dan
18  Binaan      b. membina sebuah        Mobail   tin minuman ringan.
             mobail                 Bahan    - kertas warna,
   - Hiasan Pintu   secara kreatif             tali tangsi dan
                                 dawai
                                 Pedagogi - Kontekstual,
                                 TKP, KBKK dan

                                 Konstruktivisme.   Mengenal Kraf  a. menghasilkan pemidang          Alat    - gunting, pisau
   Tradisional    tenunan                 dan kotak
19           b. memahami dan         Tenunan  Bahan   - benang bulu
   - Alas Dulang   menghasilkan alas            kambing
   Hantaran      hantaran                 Pedagogi - KBKK, TKP dan
                                 Pembelajaran Masteri


20                      UPPM 2
   JUPSVJ/04               (4 )
         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6   Menggambar   a. meneroka menggunakan             Alatan  - komputer dan
             perisian komputer dalam           pencetak
   - Bangunan     penghasilan gambar              Bahan  - kertas A4,
21            bangunan.             ICT    dakwat dan warna air
           b. menghasilkan gambar             Pedagogi - TKP, ICT dan
             bangunan berdasarkan             KBKK
             kreativiti serta unsur-unsur
             persepsi dan perlakuan.


   Membuat     a. memahami konsep
   Corak dan      lipatan                   Alatan   - gunting
   Rekaan       dan guntingan.                Bahan    - kertas warna
22          b. memahami cara         Lipatan dan  Pedagogi - TKP, KBKK dan
   - Alas Dulang    membuat            Guntingan  Konstruktivisme
             alas dulang dengan
             teknik
             lipatan dan guntingan
           c. menghasilkan corak alas
             dulang melalui teknik
             lipatan
             dan guntingan.


   Membentuk    a. menyatakan bentuk-              Alatan  - gunting.
   dan Membuat    bentuk tanglung                Bahan  - lidi sate, kertas
   Binaan     b. menghasilkan tanglung      Stabail       kaca(stained
23           berbentuk piramid                    glass paper ),
   - Tanglung                                muskin tape ,
                                         gam polisterin
                                        dan benang
                                         kasar.
                                   Pedagogi - TKP, KBKK,
                                        Konstuktivisme
24                  PROGRAM GERAK GEMPUR


25                  UJIAN KECEMERLANGAN 2


26                  PROGRAM GERAK GEMPUR

   JUPSVJ/04                 (5 )
         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 627                      UPPM 3


28                 PROGRAM GERAK GEMPUR


29                 PROGRAM GERAK GEMPUR


30                 PROGRAM GERAK GEMPUR


31                 PROGRAM GERAK GEMPUR


32                PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR


33                 PROGRAM GERAK GEMPUR


34                      UPSR


   Menggambar    a. memahami konsep dan          Alatan   - gunting
             teknik cetakan.
   - Hidupan Laut  c. menghasilkan gambar          Bahan   - kertas lukisan,
35            dengan teknik cetakan    Cetakan  warna air,palet, berus, daun
            d. mengetahui bahawa           dan ranting kayu.
             hidupan laut boleh
             dijadikan motif yang          Pedagogi - KBKK, TKP
             menarik.   Membuat     a. memahami konsep            Alat    - pisau, paku
   Corak dan     capan                 dan berus warna
   Rekaan      b. mengenal dan             Bahan   - kentang,
36            mengetahui alat dan     Capan   warna dan kertas lukisan
   - Alas Meja    bahan yang diperlukan         Pedagogi - TKP, KBKK dan
            c. menghasilkan corak          BCB
             yang menarik pada alas
             meja dengan teknik
             capan


   JUPSVJ/04               (6 )
         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 637               PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (UPPM 4)


   Membentuk    a. menghasilkan topeng          Alatan   - gunting dan
   dan Membuat    serkup.                pisau
38  Binaan     b. menghias topeng serkup   Topeng   Bahan    - karung kertas,
             secara kreatif.      Serkup   warna air,kapas, tali, gam
     - Topeng                        dan kad manila.
    Serkup Hantu                       Pedagogi -
                                Konstruktivisme dan KBKK


   Mengenal Kraf  a. memahami cara             Alatan   - pisau, ragum,
   Tradisional    menghasilkan keris      Alat   berus dan suratkhabar
39            menggunakan teknik    Pertahanan  Bahan    - cat, simen dan
   - Keris Simen  simen              Diri   dawai
    Fero       fero.                 Pedagogi - TKP (verbal
           b. menghargai keris            linguistik dan kinestatik),
           sebagai                  KBKK kritis-mencirikan),
             warisan Melayu.            Pembelajaran Masteri.


   Menggambar   a.mengetahui gabungan
           dan                    Alatan  - contoh lukisan
40  - Gerai Buah-   bahan yang sesuai serta        Bahan  - pensel, pen
   Buahan       proses dan teknik untuk   Lukisan  dakwat dan kertas
             menghasilkan lukisan          lukisan
             pelbagai media.            Pedagogi - TKP dan KBKK
           b. menghasilkan lukisan
             menggunakan
           gabungan
             media pensel dan pen
             dakwat.   Membuat     a. memahami konsep            Alatan  - berus lukisan,
   Corak dan    cetakan.                 pisau dan bekas
41  Rekaan     b. menghasilkan cetakan    Cetakan         bancuh warna
           motif                   Bahan   - kertas lukisan,
   - Sampul      geometri.               warna air dan
   Hadiah                                kentang
                                Pedagogi - KBKK dan TKP   JUPSVJ/04               (7 )
         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6   Membentuk    a. memahami konsep            Alatan  - gunting, pisau,
   dan Membuat   model.                  playar, paku
42  Binaan.     b. mengetahui alat-alat    Membuat        dan tukul
             bahan terpakai yang     Model  Bahan   - kotak, kertas
   - Kenderaan    diperlukan.              warna, gam,
   Kereta     c. membina sebuah model               penutup botol
             kenderaan secara kreatif.       dan dawai
                                      keras.
                                Pedagogi - Konstruktivisme
                                dan
                                      KBKK(kreatif-
                                menjana idea)
   JUPSVJ/04               (8 )

								
To top