Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Calitatea produselor si a serviciilor

Document Sample
Calitatea produselor si a serviciilor Powered By Docstoc
					Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “A. D. Xenopol”      Profesor coord.
Disciplina de studiu: Studiul calitatii produselor si serviciilor  Student: Năuiu Alina Claudia
Clasa: a X- a F                           Data. 19.11.2009    Ora: 13:00
                 12.1 Proiect didactic al lectiei de proba nr.1 - semestrul IUnitatea de invatare: Calitatea produselor si a serviciilor
Subiectul lectiei: Factorii care influenteaza si determina calitatea produselor /serviciilor
Tipul lectiei: mixta
Competente specifice vizate:
  1. Identificarea factorilor care determina calitatea produselor.
Obiective operationale ale lectiei:
O1: La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili sa enumere factorii care actioneaza in productie, in maxim 2 minute, fara a folosi
manualul.
O2. La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili sa argumenteze importanta cercetarii si proiectarii, in 2 minute, fara a folosi manulalul,
cu propriile cuvinte.
O3. La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili sa exemplifice legatura dintre materii prime si materiale cu calitatea marfurilor, in 2
minute, folosindu-se de manual, cu propriile cuvinte.
O4: La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili sa defineasca notiunea de proces tehnologic, in 2 minute, fara a folosi manualul, cu
propriile cuvinte.
Locul de desfasurare a lectiei: In sala de clasa
Bibliografie: T. Petre, G. Simionescu, Studiul calitatii produselor si serviciilor, Editura Niculescu, Bucuresti, 2008
                                  1
                           Desfasurarea lectiei

 Evenimentele    Timp    Activitatea profesorului      Activitatea elevilor    Metode, si  Modalitati de evaluare
 instructionale/   alocat                                  mijloace de
 etapele lectiei  (minute)                                  invatamant
                                                 utilizate
  Moment     1     -face prezenta          -numesc elevii care nu -          -
 organizatoric                         sunt prezenti
Captarea atentiei 2      -se va realiza prin enuntarea   - participa la discutie , - conversatia - observarea sistematica
                unui citat si corelarea lui cu  interpretand citatul si - text scris pe
                tema calitatii          argumentandu-si      tabla
                „ Concurenta scoate ce e     raspunsurile
                mai bun dintr-un produs si
                ce e mai rau din oameni”
  Anuntarea    2      - Va anunta titlul lectiei:   -cnoteaza titlul lectiei si - explicatia  -observarea sistematica
subiectului lectiei         Factorii       care  cele 4 puncte de interes, -conversatia    -    intrebari   de
 şi a obiectivelor         influenteaza      si  care constituie subiectul          control(Considerati ca
  operationale           determina          obiectivele operationale          titlul lectiei cuprinde si
                  calitateaproduselor     -    fac comentarii           alte subteme pe care nu
                  /serviciilor         referitoare       la         le-am nominalizat in
                - se     vor   analiza  desfasurarea lectiei            cadrul celor 4 obiective?
                  urmatoarele   aspecte                         Care ar fi acestea?)                                  2
              relevante pentru tema
              in cauza:
            1. Factorii care actioneaza
              in productie?
            2. Cercertarea      si
              proiectarea
            3. Materiile prime si
              materialele
            4. Procesul tehnologic
Reactualizarea  5  - Care este definitia - Raspund              -conversatia     -intrebari deschise
 cunostintelor    calitatii?          - Fac completari,      -problematizarea   - evaluare curenta(oral)
  anterioare     - Ce semnifica conceptul argumenteaza, explica       -sarcina
  necesare     TQM?                            colectiva
învatarii care                                  -lucru in echipa
  urmează                                   -brainstorming
Comunicarea   20  O1: Enumerarea factorilor O1: Elevii trebuie sa      - conversatia    - observarea sistematica
   noilor      care actioneaza in productie enumere factorii pe care   - explicatia     - evaluare frontala
 continuturi:                    ii considera relevanti in  -
organizarea si    Factorii care actioneaza in procesul de productie;     problematizarea
  dirijarea     productie:           sa     construiasca  - lucru individual
  învatarii        Cercetare       si impreuna cu profesorul   - frontal
               proiectare       o schema relevanta;     - exemplificarea
              Materii prime si elevii sunt atenti si        -schema pe tabla
               materiale       noteaza
              Procesul tehnologic
              Resursa umana
              Asigurarea      si
               controlul calitatii
              Standarde si norme
               tehnice
                            3
                                         - observarea sistematica
                                          - evaluare frontala  O2:   Cercetarea   si
dezvoltarea in procesul de
productie                          -conversatia
Profesorul   va   pune   O2: Sa discute cu      - explicatia
urmatoarele intrebari:      profesorul pe marginea    -
  1. De unde pot rezulta    acestui subpunct; sa    problematizarea
    ideile     pentru  raspunda la cele 2     - lucru individual
    produsele      si  intrebari organizat, in   - frontal
    serviciile noi?      urma lucrului in echipa;   - exemplificarea
  2. Ce atributii are      sa     construiasca,  -schema pe tabla
    compartimentul      impreuna cu profesorul   -brainstormingul
    marketing?        2 scheme ; sa-si noteze
                 ideile principale; cer
                 nelamuriri

O3: Materii prime si                               - observarea sistematica
materiale                                     - evaluare frontala
  1. De ce materiile                    -conversatia
    prime si materialele   O3: Sa discute cu      -explicarea
    determina in mod     profesorul; sa lucreze in  -problematizarea
    hotarator calitatea    echipe pentru a rezolva   -brainstormingul
    marfurilor?        punctul 2; sa cerara    -exemplificarea
  2. Construiti    un    nelamuriri; sunt atenti
    exemplu relevant in    si noteaza
    acest sens.                  4
             3. Care este esenta
              acestui factor?
           O4: Procesul tehnologic
              1. Ce este procesul                          - observarea sistematica
               tehnologic?                             - evaluare frontala
              2. Prin care factori                 -conversatia
               determina calitatea?   O4: Elevii discuta cu -explicarea
              3. Din    perspectiva  profesorul, organizat, -problematizarea
               caror caracteristici   cer  nelamuriri,  isi
               este apreciat un     noteaza      ideile
               utilaj      din  importanta
               alimentatia publica?
              4. Care este diferenta
               dintre
               neconformitate   si
               defect?
Obţinerea feed-  5  -observa elevii si pune     - Raspund        -Conversatia   - Evaluare de control
 back-ului şi    intrebari de control       -  Cer  explicatii, - Expunerea
 realizarea de     -ii corecteaza daca este    completari
  precizări,     cazul               -Rezolva problema de
 completări      - completeaza afirmatiile    mai sus
           lor
            - confirma raspunsurile
           bune si discutarea celor
           gresite
 Evaluarea    5  - profesorul precizeaza     - raspund solicitarilor -problematizarea - evaluarea pe parcurs
 performantei     intrebarile pe care le va    profesorului      -   observarea bazata pe raspunsurile                             5
            pune pe parcurs si faptul ca              sistematica  elevilor   date  la
            va pune note elevilor care                      solicitarile din timpul
            sunt cei mai activi, atenti si                    lectiei
            interesati de subiect.

  Fixarea     4  Profesorul reia care sunt -sunt     atenti;  pun -conversatia  - observarea sistematica
 cunostintelor     factorii care actioneaza in ultimele intrebari    -explicatia
            productie; prezinta succint
            cercetarea si proiectarea,
            materiile   prime    si
            materialele,  precum   si
            procesul tehnologic
  Stabilirea   1  Care este principiul Pareto? -noteaza         -expunerea  -
sarcinilor pentru                   -intreaba
  activitatea
 independentă a
   elevilor.
                             6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:797
posted:1/31/2011
language:Romanian
pages:6
Description: pentru managementul calitatii produselor