PROCEDURA DE TRATARE Sesizari by veneracereanu

VIEWS: 99 PAGES: 6

More Info
									       PROCEDURA DE TRATARE
 A SESIZARILOR DE NEFUNCTIONARE A SERVICIILOR
Intocmit:
Verificat:


Aprobat:
1. SCOP
   Scopul prezentei proceduri este:
   Dezvoltarea  si  implementarea   unui  proces  standardizat  oferind  o
   metodologie unica de lucru pentru preluarea sesizarilor de nefunctionare a
   circuitelor si serviciilor (internet, telefonie si CATV) si de restabilire a
   acestora.


2. DOMENIU
   Procedura se aplica de catre personalul din sectoarele: Call Center si
Sevice.


3. DESCRIEREA ACTIVITATILOR
Pasul 1: Primirea si inregistrarea sesizarii
   1.1 Operatorul Call Center raspunde la apelul clientului cu un mesaj de
     intampinare.


   1.2 Operatorul solicita clientului urmatoarele     informatii despre tipul
     serviciului a carui functionare o reclama si le inregistreaza in Aplicatie.
     -  tipul serviciului reclamat
     -  locatia (adresa) serviciului reclamat
     -  numele si prenumele titularului de contract
     -  problema ridicata


     Daca Aplicatia nu valideaza datele de identificare sau serviciile
     reclamate, pasul urmator este pasul 1.3.


     Daca Aplicatia valideaza datele de identificare sau serviciile reclamate,
     pasul urmator este pasul 2.
  1.3 Operatorul informeaza clientul. Pot apare urmatoarele situatii:
     -  numarul de telefon reclamat nu este alocat
     -  clientul nu are instalat serviciul reclamat
     -  serviciul reclamat este suspendat, iar clientul este invitat sa
       plateasca factura pentru a i se restabili serviciul.


  1.4 Operatorul nu valideaza sesizarea nesalvand bonul de deranjament
     initiat in Aplicatie. Ea incheie conversatia cu clientul si se pregateste
     pentru preluarea urmatorulul apel. Procesul este incheiat.


Pasul 2: Deschiderea bonului de deranjament

  2.1 Operatorul verifica daca a mai fost facuta o sesizare pentru acelasi
     serviciu. Daca da, ea informeaza clientul asupra situatiei lucrarllor
     si ca este o sesizare repetata.       Sesizarea este inregistrata si
     procesul este incheiat. Daca nu a mai fost deschis un alt bon
     pentru acelasi deranjament, operatorul inregistreaza sesizarea si
     completeaza in aplicatie urmatoarele campuri:
       - simptome
       - se stabilesc data si ora la care echipa de interventie are acces la
        locatia deranjamentului sesizat
       - date de contact (nume, numar de telefon)
       - alte informatii / observatii furnizate de client

       Daca bonul este initiat si are legatura cu un deranjament major
       (cablu, echipament cazut), operatorul informeaza clientul ca serviciul
       sau este afectat de un deranjament major, ii comunica timpul estimat
       de restabilire, deschide bon de deranjament, consemneaza stadiul
       lucrarilor si valideaza inregistrarea pentru a fi transmisa echipei de
       Service.


  2.2 Daca se poate executa testul de la distanta, operatorul efectueaza
   acest test.
   - Daca rezultatele   testului  indica lipsa   vreunui deranjament,
    operatorul informeaza clientul si procesul se reia de la pasul 1.4.
   - Daca rezultatele testului indica un deranjament in echipamentul
    terminal al clientului, procesul continua cu pasul 2.3.
   - Daca  rezultatele testului indica existenta vreunui deranjament in
    afara echipamentului terminal al clientului,   procesul  continua cu
    pasul 2.5.
   - Daca nu se poate executa testul de la distanta, procesul continua cu
    pasul 2.5.


2.3 Pe baza politicii firmeii, (ex: clientul figureaza cu taxa de service pentru
   echipamentul terminal) si a informatiilor disponibile in baza de date
   privind  echipamentul   terminal,  operatorul  poate   spune  daca
   remedierea deranjamentului sesizat este responsabiiitatea firmei.
   Daca da, pasul urmator este pasul 2.5. Daca nu, operatorul
   informeaza clientul si trece la pasul 2.4.


2.4 Daca operatorul determina ca reciamatia nu este responsabiiitatea
   firmei si clientul accepta raspunsul primit de la operatoare, ea reia
   pasul 1.4. Daca clientul doreste totusi ca echipa de interventie sa se
   deplaseze la locatia deranjamentului sesizat, chiar daca remedierea
   acestuia nu este responsabiiitatea firmei, operatorul il informeaza
   asupra costurilor pe care el va trebui sa le plateasca in urma lucrarilor
   efectuate.
   Daca clientul accepta plata acestor costuri, pasul urmator este pasul
   2.5. Daca nu, operatorul reia pasul 1.4.


2.5 Operatorul deschide bon de deranjament si il informeaza pe client
   asupra numarului de inregistrare al bonului. Operatorul incheie
   convorbirea cu clientul si valideaza inregistrarea pentru a fi transmisa
     echipei de Service. Pasul urmator este pasul 3.1.


Pasul 3: Preluarea, rezolvarea si inchiderea bonului de deranjament
 A. La sectorul Service
   3.1 Reprezentantul Service preia din Aplicatie bonul de deranjament si
      efectueaza testele specifice pentru a localiza deranjamentul sesizat
      si cauzele acestuia.


   3.2 Reprezentantul Service interpreteaza rezultatele testului si functie de
      concluziile rezultate anunta echipa de interventie din teren pentru
      remedierea deranjamentului.


   3.3 Echipa de interventie Service remediaza deranjamentul si executa
      testul  de  verificare.  Daca  rezultatele  testului  sunt  bune,
      reprezentantul Service executa urmatoarele activitati:
      - inregistreaza datele constatate in fisa zilnica a deranjamentelor
       urmand a fii introduse in Aplicatie:
          cine a remediat deranjamentul
          elementul de retea la care a fost localizat defectul
          locatia la care a fost remediat deranjamentul
          cauzele defectului
          lucrari de reparatie efectuate
          data si ora inchiderii bonului de deranjament


        OBSERVATIE: In cazul deranjamentelor majore (cablu,
        echipament comun defect), ce afecteaza mai multi clienti, nu
        mai este necesara semnatura clientului de confirmare a
        remedierii deranjamentului, ci doar verificarea functionala a
        acestora.(Tichetul se va inchide dupa confirmarea telefonica a
        Call Center-ului cu un numar aleator de clienti din zona
        afectata)
        - informeaza clientul asupra remedierii deranjamentului reclamat
        - actualizeaza Aplicatia, daca este cazul
        - instiintarea catre facturare a oricaror cheltuieli suportate de client


 B. La sectorul Call Center
   3.4    Operatorul verifica prin sondaj in proportie de 30% remediarea
        deranjamentelor prin contactarea telefonica a clientului. Daca clientul
        confirma  remedierea   deranjamentului   procesul  ia  sfirsit  si
        operatorul inchide tichetul. Daca clientul nu confirma remedirea
        deranjamentului operatorul instiinteaza telefonic sectorul Service de
        acest lucru pentru a interveni din nou, relundu-se pasul 3.1.


   3.5 Operatorul din schimbul 2, la inchiderea programului de lucru (ora
        20:00), salveaza intr-un fisier toate sesizarile nerezolvate pina in acel
        moment si le transmite prin e-mail Coordonatorului echipelor de
        Sevice si Directorului Executiv.


4. ANEXE
      -  Anexa 1 : Diagrama de tratare a sesizarilor de nefunctionare a
        serviciilor
      -  Anexa 2 : Fisa de restabilire zilnica a deranjamentelor


5. RESPONSABILITATI
  Operatoarele din sectorul Call Center precum si personalul din cadrul
  sectorului Service:
        Acele responsabilitati ce deriva din procedura.

								
To top