En 50126 Guide to the Application - PowerPoint by tea21332

VIEWS: 123 PAGES: 26

En 50126 Guide to the Application document sample

More Info
									         INNOTRACK
Ett EU-projekt med totalt 38 deltagare varav 8 “banverk”
                  Baserat på material
                  presenterat av
                    Björn Paulsson,
                    John Amoore
                    Jay Jaiswal
                    Gunnar Baumann mfl
      INNOTRACK - Bakgrund
•  50-60 % av underhållskostnaden är relaterat till spår
  (BU, räl+skarvar, växlar)
•  Spegelvänt så kan merparten av
  underhållskostnaderna för trafikföretagen relateras
  till hjul/räl kontakt
•  Idag är budskapet att det inte kommer att finnas mer
  pengar till DoU av järnväg, snarare tvärtom
•  Samtidigt ställs nya krav:
   • Högre hastighet
   • Ökade axellaster
   • Ökad driftsäkerhet
   • Minskade trafikstörningar
                Mål
• Minska LCC för järnvägsanläggningar med 30 %
• I linje med ERRAC; mål (European Rail Research Advisory Council )
• Minska tiden för att införa nya lösningar och produkter
• Göra det möjligt att jämföra mellan olika förvaltningar i
 syfte att lära av den som är bäst – allt i syfte att göra
 järnvägen mer konkurrenskraftig
• Bättre logistikupplägg
• Ta fram hjälpmedel för att åstadkomma detta
• Inte glömma att minskad LCC innebär att man inte
 tummar på RAMS
            Vad är RAMS
• Reliability = Funktionssäkerhet Sannolikheten att en enhet kan
 utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett angivet
 tidsintervall. (EN 50126:1999)
• Availability = Driftsäkerhet Förmågan hos en enhet att kunna utföra
 krävd funktion under angivna betingelser vid ett givet tillfälle eller
 under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner
 finns tillgängliga
• Maintainability = Underhållsmässighet Förmågan hos en enhet,
 som används enligt angivna betingelser, att vidmakthållas i, eller
 återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion,
 när underhållet utförs under angivna betingelser och under
 användning av fastställda förfaringssätt och resurser
• Safety = Säkerhet Status för ett tekniskt systems frihet från att
 leverera oacceptabla risker som medför skada
          Tillvägagångssätt
• Fokusera på vad alla förvaltare av spåranläggare anser vara
 kostnadsdrivande:
  –  Spårunderbyggnad
  –  Växlar
  –  Räl och skarvar
  –  logistikupplägg
• Identifiera gemensamma problemområden och signifikanta
 spåravsnitt med dessa problem samt signifikanta fordon som
 orsakar dessa problem
• Identifiera hur detta följs upp och hur detta kan användas i LCC-
 kalkylering men med beaktan på att RAMS-villkor måste uppfyllas
• Implementera!
       Dagsläget, problem
• Banunderbyggnad
 – UK ”blöta underbyggnader”, F ”håligheter”,
 – S ”Sjunksvackor” --- OBS! ej trummor
• Spårväxlar
 – omläggning, korsning, tungor
• Räl
 – OFP, ytutmattning (RCF), slitage, vågbildning
 – isolerskarvar
          Rail Life – Million Gross Tonnes
     BHPB  Banverket  Banverket  Ore line  Coal line  CVRD  CVRD  Jernbaneverke
Rail   MNJV  (Sweden)   (Sweden)              EFVM   EFC     t
     68 kg  60 kg Rail  50 kg Rail  60 kg   60 kg   68 kg  68 kg   (Norway)

Life    Rail                Rail    Rail    Rail  Rail   54 kg Rail
Tangent
     1,800 1,335     1,049    1,350 1,500      890   550    285
 Track
      Mgt  Mgt      Mgt     Mgt  Mgt       Mgt   Mgt    Mgt


 1
Degree
     1,200  611-     480-    1,200 1,000      722   548    228
Curves   Mgt   776     610     Mgt  Mgt       Mgt   Mgt    Mgt
          Mgt     Mgt

 2-3+
Degree
     360    355     280      -    800     -    -    133
Curves  Mgt    Mgt     Mgt          Mgt              Mgt
           INNOTRACK - projekt organisation
             SP0    InnoTrack kordination
                     UIC
           SP2                  SP4
    SP1                SP3                 Vehicle & track
                                       Characteristics
    Drift                      Räls och       General model of
          Under-                skarvar
    NR              Spårväxlar               failure/degradation
         byggnad
                             VAS/        SP6
LCC methodology   SNCF         DB
RAMS technology                     CORUS        LCC
 LCC models
         Track subgrsde    Predictive              DB
          monitoring &    Models for S&C  Methodology for
          assessment             Duty conditions
   SP5               Switch designs  Supported track   Best logistics practices
         Evaluation and              Form      New logistics processes
   Logistik     test of     Standards &    Rail steel   Cost effective methodologies
  ALSTOM    superstructure    LCC analysis    Material
                             Grinding
          innovations
                            methodology


         SP7    Implementering och utbildning
                   UIC
         Ekonomi
• Total kostnad för projektet är:
  €18 593 000
varav kommissionen bidrar med:
  € 10 000 000
                     Current development process
 State of   Investi           Verification
                              Final       National     Pilot          Volume
              Development      &                            Revisions
  the art   gations                   design      acceptances   delivery        deliveries
                         tests


       The impact of the generated INCREASED KNOWLEDGE

 State of  Investi-         Verification  Final   National     Pilot        Volume
             Development                           Revisions
  the art  gations           & tests   design  acceptances   delivery       deliveries

            The impact of a                                    Time n-x
       COMMON EUROPEAN ACCEPTANCE PROCESS                                cost n-x

State of Investi-   Deve- Verification Final     European    Pilot       Volume
the art gations   lopment  & tests                     Revisions
                     design    acceptance  delivery      deliveries


                                               Time n-x
                                               cost n-x

       UNIFIED ACCEPTANCE CRITERIA
Year 1                                                           Year n
             INN0TRACK Innovations
                      Innovation
the translation of research & development into added value reduced LCC & improved RAMS

         PRODUCTS                       PROCESSES
   new subgrade treatments                logistics processes
   optimised track components              sensor technologies & signal processing
   innovative switch designs               soil improvement methods
   improved driving and locking devices         innovative grinding methods
   new rail steel materials               improved welding techniques
   new cost effective track forms            inspection techniques                     METHODOLOGIES
             classification methods for track and vehicle characteristics
             defining duty conditions from vehicle track interaction
             assessment of technical and economical problems
             Europe-wide accepted LCC and RAMS evaluations
      The “Drivers” for the need for
          Improvement
• The participating IMs account for
 >185,000 km of track                         Approximate Total
                       Participating IMs
                                    Track Length, km
• An annual rail requirement of over         ADIF             16800
 733,000t or >6000 km of track            OBB              7700
 renewal is predicted based on           SNCF              45500
 using 60kg/m rail and a 3.3%             DB              53750
                          PRORAIL             4700
 renewal rate                     BV              11800
• Cost of rail is a small proportion of        NR              33500
 the total track renewal costs and          CD              11400
                     Total of 8 Participating IMs      185,150
 use of premium grade rails offers
 significant savings on maintenance
 to IMs
        The Complex Rail System•  Rail is the HUB as it forms the interface between the Vehicle & Track
  Systems
•  Rail condition affects the integrity & life span of other components of
  system
•  Optimisation of system requires a range of disciplines
   – Vehicle dynamics, contact mechanics, civil/P’way engineering &
    Metallurgy
•  The Key DELIVERABLES from this SP are:
                Employing Rail Metallurgy
               Developments to Improve LCC
  Track forces and duty
              Track Radii Gradient/Axle Load/Vehicle
              Type/Traffic Density Track Condition


•      Wide range of duty conditions & Wide range of existing higher performance
      rail steels
•      Selecting optimum rail metallurgy to match duty conditions will lower LCC
      and improve RAMS characteristics
•      SP4 will deliver a definitive guide to the selection of rail grades as a function
      of duty conditions based on a scientific understanding of rail degradation
          SP 4: RCF Control
•  Grinding is key tool for the management of Rolling Contact Fatigue
•  SP4 aims to demonstrate that the use of Innovative Grinding techniques
  combined with optimised rail metallurgy & track quality will enhance Rail
  Life
    SP 4: Laboratory Tests for RCF
•  Rolling Contact Fatigue is the
  major cause of rail
  degradation & replacement
  throughout the railway world
•  None of the properties
  included in European or
  International Specifications for
  rails include a test for RCF
  resistance
•  SP4 will develop rail steel
  material property tests that
  more closely reflect the in-
  service performance
      SP 4 – Minimum Action Rules
•  A significant number of rail breaks & defectives occur in all networks
•  Knowledge of criticality of defects is essential for effective planned
  maintenance
•  SP4 aims to develop “minimum action rules” based on problem
  oriented application of fracture mechanics principles for selected
  defects – Such rules will reduce unplanned maintenance costs
    150
                                 340 - 360 HB

                                 310 - 340 HB

    mm                            280 - 310 HB

    100
       High Performance Weld


                    Standard SkV-Weld

                                 260 - 280 HB

    50
     0
     200            300          400
                    HB

•  Use of Premium Grade Rail Steels requires Innovation in track
  welding. The hardness distribution of High Performance Welds
  offers improved track integrity around welds and therefore
  enhances rail life
•  Innotrack SP4 will demonstrate the benefits to Rail life using
  Innovative Aluminothermic welding techniques
    SP 4 Improved Integrity Welds
•  Discrete track irregularities such as those at welds are a source of
  increased dynamic track forces and hence promote track
  degradation
•  SP4 aims to demonstrate the benefits of narrow HAZ and improved
  geometry welds in improving and maintaining high track integrity
  SP 4 Improved Integrity Track Welds
•  Alumino-thermic weld breaks and defectives account for a large proportion
  of all breaks & defectives in any network
•  Introduction of cost effective solid phase welding techniques will reduce
  weld failures in the future.
•  SP4 will build on the research already undertaken to develop a modified
  gas pressure welding unit suitable for European practices
  INNOTRACK - In-depth example - input from Eurobalt II
Eurobalt II
- theories concerning measuring of
  track stiffness were developed
- prototype measuring vehicle was
  developed

Today
- theories from Eurobalt II are
  verified
- operational measuring vehicle
  developed and in use

INNOTRACK
- developed theories and vehicle are
  used in SP2 to support the
  development of innovative solutions
  to cut costs
  The Cost drivers in S&C´s are:
     - Damage and wear

                   Damages due to severe duty conditions

                   • Axle loads
                   • Speed
Wear                 • Boogies
                   • Power units with slip control
                   • Discontinuous track
                                Surface spalling
Rail breaks in                         Severe wear
the spring area


                                RCF, eg
                                head checks

Severe head checks
Spalling
The Cost drivers in S&C´s are:
  - Malfunction and Non-availability of Driving & Locking devices
                    Which construction have the
                    best LCC ?
                       - Low investment
                       - High availability
                       - Low Maintemance
 The Cost drivers in S&C´s are:
    - Not optimised maintenance processes
-Wrong grinding of the rail in the area of tongue
         SP 3 delivers Innovations in
          locking device    driving
    device
                        moveable frog,
         monitoring system       optimised contact area,
                        Improved materials

• Definitive guide for selection of switch system depending on
 operational conditions by LCC Assessment
• Optimization of design and contact areas for low maintenance switch
• Innovative maintenance strategies and techniques
• High effective Monitoring Systems with Standard “Plug & Play”
Strategiska forskningsområden

								
To top