Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Zasady wywieszania flag - ZASADY WIESZANIA FLAG

VIEWS: 32 PAGES: 1

									          ZASADY WYWIESZANIA FLAG1. Flaga państwowa ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi.

2. Jeśli wywieszane są dwie flagi, to polską umieszczamy po prawej stronie,
  patrząc od strony budynku.

3. Flagi muszą mieć taki sam wymiar, a maszty muszą mieć taką samą
  wysokość.

4. W pionowym układzie flagi narodowej polskiej kolor biały jest zawsze po
  stronie masztu.

5. W żadnym wypadku nie wolno wywieszać flagi na dachu. Tylko instytucje
  rządowe mają taki przywilej, np. Urząd Wojewódzki .

6. Flagi z herbem Polski są przewidziane dla niektórych urzędów czy
  instytucji , m.in. portów lotniczych czy morskich.

7. Przy trzech masztach najważniejszy jest maszt środkowy. Drugi jest po
  jego prawej stronie, a trzeci po lewej.

8. Na maszcie środkowym wywieszamy zawsze flagę polską, na prawym
  flagę miejską np.: gminną, wojewódzką, powiatową, a na lewym flagę
  innego państwa albo Unii Europejskiej.

9. Przy czterech masztach najważniejszy jest maszt skrajny prawy-potem
  kolejne.

10. Przy pięciu masztach najważniejszy jest maszt centralny, potem sąsiednie
  prawy i lewy, a na końcu skrajny prawy i lewy, przy czym strony są
  określone przez osobę patrzącą od strony budynku.

								
To top