SULIAU A GWYLIAU BLWYDDYN A A DYDDIAU'R WYTHNOS - SUNDAY AND by malj

VIEWS: 10 PAGES: 110

									SULIAU A GWYLIAU BLWYDDYN A A DYDDIAU’R WYTHNOS BLWYDDYN UN YN DECHRAU

        Colect ac
 Dyddiad          Prif Wasanaeth
        Ô-G
 Sul      1&2     Eseia 2. 1-5
 28            Salm 122
 Tachwedd         Rhufeiniaid 13. 11-14
              Mathew 24. 36-44
 Adfent 1
 Diwrnod Gweddi dros
                           Dydd Byd-Eang AIDS
 Genhadaeth yr Eglwys
 Llun 29 Tachwedd     Mawrth 30 Tachwedd    Mercher 1 Rhagfyr
                  Cymun
 Eseia 4. 2-6       Andreas, Apostol.     Eseia 25. 6-9
 Salm 122         Nawddsant yr Alban    Salm 23
 Mathew 8. 5-13      Colect ac Ô-G 315 & 110  Mathew 15. 29-39
              Cymun Bendigaid 1984
              Tudalen 219
 Gwylnos a Dydd      Eseia 52. 7-10      Nicolas Ferrar (1637),
 Gweddi dros        Salm 19. 1-4       Diacon
 Genhadaeth yr Eglwys   Rhufeiniaid 10. 12-18   Gweler tudalen 132
 Gweler tudalen 132    Mathew 4. 18-22

          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
 BW            BW            BW
 Salm 1; 5         Salm 46; 47        Salm 119. 1-16
 HD  Eseia 1. 1-20    HD  Eseciel 47. 1-12   HD  Eseia 2. 1-11
 TN  1 Thesaloniaid 1.   neu Sirach 14. 20-27   TN  1 Thesaloniaid 2.
   1-10         TN  Ioan 12. 20-32      13-20
 HW            HW            HW
 Salm 2; 3; 4       Salm 87; 96        Salm 9
 HD  Amos 1.       HD  Sechareia 8. 20-23  HD  Amos 3.12 - 4.5
   1-5, 13 - 2.16    TN  Ioan 1. 35-42    TN  Luc 20. 19-26
 TN  Luc 20. 1-8
 Hwyrol Weddi Noswyl
 Andreas:
 Salm 48
 HD  Eseia 49. 1-9a
 TN  1 Corinthiaid 4.
    9-16
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 9. neu 9. 1-8      Salm 44          Tudalen 27
Eseia 52. 1-12        Micha 4. 1-7
Mathew 24. 15-28       1 Thesaloniaid 5. 1-11

                             Amrywio Lliwiau
Iau 2 Rhagfyr          Gwener 3 Rhagfyr     Sadwrn 4 Rhagfyr

                    Cymun
Eseia 26. 1-6          Eseia 29. 17-24     Eseia 30. 19-21, 23-26
Salm 118. 19-24         Salm 27. 1-4, 13, 14   Salm 147. 1-11
Mathew 7. 21-27         Mathew 9. 27-31     Mathew 9.35 – 10.1, 5-8


Seintiau, Merthyron a      Fransis Xavier (1552),
Chenhadon Asia         Cenhadwr
Gweler tudalen 132       Gweler tudalen 132            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW            BW
Salm 10             Salm 13; 14       Salm 18. 1-24
HD  Eseia 2. 12-22       HD  Eseia 3. 8-15    HD  Eseia 4. 2-6
TN  1 Thesaloniaid 3. 1-13   TN  1 Thesaloniaid 4.  TN  1 Thesaloniaid 4.
                   1-12           13-18
HW               HW            HW
Salm 11; 12           Salm 15; 16       Salm 18. 25-50
HD  Amos 4. 6-13        HD  Amos 5. 1-17    HD  Amos 5. 18-27
TN  Luc 20. 27-40       TN  Luc 20.41 - 21.4  TN  Luc 21. 5-19
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       3&4     Eseia 11. 1-10
5              Salm 72. 1-7; [18, 19]
Rhagfyr           Rhufeiniaid 15. 4-13
               Mathew 3. 1-12
Adfent 2
Llun 6 Rhagfyr        Mawrth 7 Rhagfyr     Mercher 8 Rhagfyr
                   Cymun
Eseia 35. 1-10        Eseia 40. 1-11      Eseia 40. 25-31
Salm 85. 8-13        Salm 96         Salm 103. 1-10
Luc 5. 17-26         Mathew 18. 12-14     Mathew 11. 28-30Nicolas (c 342)       Emrys (397),       Cynidr (6ed ganrif),
Esgob            Esgob a Dysgawdwr    Esgob
Gweler tudalen 133      Gweler tudalen 133    Gweler tudalen 133
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 19           Salm 21         Salm 20; 23
HD  Eseia 5. 1-13      HD  Eseia 5. 14-25   HD  Eseia 6. 1-13
TN  1 Thesaloniaid 5.    TN  1 Thesaloniaid 5.  TN  2 Thesaloniaid 1.
   1-11             12-28          1-12HW              EP HW          HW
Salm 17           Salm 22         Salm 119. 17-32
HD  Amos 6. 1-14      HD  Amos 7. 1-17    HD  Amos 8. 1-14
TN  Luc 21. 20-28      TN  Luc 21. 29-38    TN  Ioan 7.53 - 8.11
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salmau 11; [28]        Salm 80          Tudalen 30
1 Brenhinoedd 18. 17-39    Amos 7
Ioan 1. 19-28         Luc 1. 5-20

                            Amrywio Lliwiau
Iau 9 Rhagfyr         Gwener 10 Rhagfyr     Sadwrn 11 Rhagfyr
                    Cymun
Eseia 41. 13-20        Eseia 48. 17-19      Sirach 48. 1-11
Salm 145. 1-4, 8-13      Salm 1          Salm 80. 1-3, 14-19
Mathew 11. 7-15        Mathew 11. 16-19     Mathew 17. 9-13
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 24; 26          Salm 27          Salm 30; 32
HD  Eseia 7. 1-9       HD  Eseia 7. 10-25    HD  Eseia 8. 1-15
TN  2 Thesaloniaid 2.    TN  2 Thesaloniaid 2.  TN  2 Thesaloniaid 3.
   1-12             13 - 3.5         6-18HW              HW            HW
Salm 25            Salm 28; 29        Salm 31
HD  Amos 9. 1-15       HD  Haggai 1. 1-15    HD  Haggai 2. 1-9
TN  Luc 22. 1-13       TN  Luc 22. 14-30    TN  Luc 22. 31-38
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      5&6     Eseia 35. 1-10
12             Salm 146. 5-10
Rhagfyr          neu Cantigl: Magnificat (Luc 1. 47-55)
              Iago 5. 7-10
Adfent 3          Mathew 11. 2-11

              NODYN:
              Yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig fe ddyblygir rhai
              o’r Efengylau yn y Cymun a’r Hwyrol Weddi ond fe’u
              darllenir gyda gwahanol ddarlleniadau o’r Hen
              Destament.
              Mae darlleniadau dyddiedig y Gwasanaeth Dyddiol
              a’r Cymun yn dechrau ar 17 Rhagfyr.
Llun 13 Rhagfyr      Mawrth 14 Rhagfyr      Mercher 15 Rhagfyr
                  Cymun
Numeri 24. 2-7, 15-17a   Seffaneia 3. 1, 2, 9-13   Eseia 45.
Salm 25. 4-10       Salm 34. 1-8, 15-22     5-8, (9-17,) 18-25
Mathew 21. 23-27      Mathew 21. 28-32      Salm 85. 8-13
                            Luc 7. 19-23Lleucu (304),       Ioan y Groes (1591),    Dydd Catgor
Merthyr          Offeiriad, Bardd ac     Colect & Ô-G 351 & 352
Gweler tudalen 133     Athro’r Ffydd        Set Catgor 1, 2 neu 3
              Gweler tudalen 133     Gweler tudalen 171           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 33          Salm 35. 1-3, (4-8,) 9-28  Salm 119. 33-48
HD  Eseia 8.16. - 9.1   HD  Eseia 9. 1-7      HD  Eseia 9. 8-17
TN  2 Pedr 1. 1-11    TN  2 Pedr 1. 12-21    TN  2 Pedr 2. 1-10aHW             HW             HW
Salm 34          Salm 36           Salm 38
HD  Sechareia 1. 1-17   HD  Sechareia 2. 1-13   HD  Sechareia 3. 1-10
TN  Luc 22. 39-53     TN  Luc 22. 54-69     TN  Marc 1. 1-8
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salmau 12; [14]        Salm 68. 1-20       Tudalen 33
Eseia 5. 8-30         Seffaneia 3. 14-20
Actau 13. 13-41        Philipiaid 4. 4-7
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                        Amrywio Lliwiau
Ioan 5. 31-40
Iau 16 Rhagfyr        Gwener 17 Rhagfyr     Sadwrn 18 Rhagfyr
                    Cymun
Eseia 54. 1-10        Genesis 49. 2, 8-10    Jeremeia 23. 5-8
Salm 30            Salm 72. 1-8       Salm 72. 11-20
Luc 7. 24-30         Mathew 1. 1-7, 17     Mathew 1. 18-25
               Dydd Catgor        Dydd Catgor
               Colect & Ô-G 351 & 352  Colect & Ô-G 351 & 352
               Set Catgor 1, 2 neu 3   Set Catgor 1, 2 neu 3
               Gweler tudalen 171    Gweler tudalen 171

               O Ddoethineb!       O Adonai!
               Colect 324         Colect 325
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 37. 1-22         Salm 42; 43        Salm 24; 29
HD  Eseia 9.18 - 10.4    HD  Eseia 10. 20-27   HD  Eseia 42. 1-12
TN  2 Pedr 2. 10b-16     TN  Jwdas 17-25     TN  Effesiaid 6. 10-20HW              HW            HW
Salm 37. 23-40        Salm 44          Salm 8; 84
HD  Sechareia 4. 1-14    HD  Sechareia 8. 9-17  HD  Genesis 3. 8-15
TN  Mathew 3. 1-12      TN  Luc 3. 1-9      TN  Ioan 3. 16-21
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       7&8     Eseia 7. 10-16
19              Salm 80. 1-7, [17-19]
Rhagfyr           Rhufeiniaid 1. 1-7
               Mathew 1. 18-25
Adfent 4O Wreiddyn    326
Jesse!
Llun 20 Rhagfyr       Mawrth 21 Rhagfyr    Mercher 22 Rhagfyr
                   Cymun
Eseia 7. 10-14        Seffaneia 3. 14-18   1 Samuel 1. 19-28
Salm 24           Salm 33. 1-5, 18-22   Salm 113 neu Salm 122
Luc 1. 26-38         Luc 1. 39-45      Luc 1. 46-56


O Allwedd Dafydd!      O Wawrddydd!      O Frenin y Cenhedloedd!
Colect 327          Colect 328       Colect 329
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW           BW
Salm 66; 67         Salm 72         Salm 80
HD  Eseia 11. 10-16     HD  Eseia 28. 9-22   HD  Eseia 29. 13-24
TN  Datguddiad 20.     TN  Datguddiad 21.   TN  Datguddiad 21.
   11 - 21.8          9-21          22 - 22.5HW              HW           HW
Salm 116; 117        Salm 111; 113      Salm 146; 147
HD  1 Samuel 2. 1b-10    HD  2 Samuel 7. 1-17  HD  2 Samuel 7. 18-29
TN  Luc 1. 5-25       TN  Luc 1. 26-38    TN  Luc 1.
                             39-48a, (48b-56)
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth  Cymun Bendigaid 1984
Salmau 113; [126]      Salm 144       Tudalen 35
1 Samuel 1. 1-20       Micha 5. 2-5a
Datguddiad 22. 6-21     Luc 1. 26-38
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                     Amrywio Lliwiau
Luc 1. 39-45
Iau 23 Rhagfyr
     Cymun
Malachi 3. 1-5
Salm 25. 1-15
Luc 1. 57-66


O Immanuel!
Colect 330
   Gwasanaethau:
 Boreol a Hwyrol Weddi
BW
Salm 93; 96
HD  Eseia 33. 17-22
TN  Datguddiad 22.
   6-11, (12-17,) 18-20HW
Salm 148; 150
HD  Baruch 4. 21-29
 neu Micha 4. 1-5; 5. 2-4
TN  Luc 1. 57-66
        Colect ac
Dyddiad           Cymun Bendigaid yn ystod y Dydd:
        Ô-G
Gwener     9 & 10    2 Samuel 7. 1-5, 8-11, 16
24              Salm 89. 2, 21-27
Rhagfyr           Actau 13. 16-26
               Luc 1. 67-79
Bore
Noswyl
Nadolig
Noswaith    Gweler y
Noswyl     nodiadau
Nadolig    isod: Prif
        Wasanaeth
        dydd
        Sadwrn 25
        Rhagfyr         Colect ac
Dyddiad            Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sadwrn      11 & 12    Nodiadau:         I   Eseia 9. 2-7
25               Gellir defnyddio un o’r     Salm 96
Rhagfyr            casgliadau canlynol o      Titus 2. 11-14
                ddarlleniadau ar        Luc 2. 1-14, [15-20]
GENEDIGAETH          Noswyl y Nadolig a
EIN              dydd Nadolig. Dylid    II  Eseia 62. 6-12
HARGLWYDD           defnyddio casgliad III     Salm 97
                yn un o’r            Titus 3. 4-7
                gwasanaethau yn         Luc 2. [1-7,] 8-20
Dydd Nadolig          ystod yr Ŵyl.
                             III  Eseia 52. 7-10
                Denyddir Set I yn        Salm 98
                ystod y nos.          Hebreaid 1.
                Denyddir Set II yn       1-4, [5-12]
                ystod y dydd.          Ioan 1. 1-14
                Y mae Set III yn
                orfodol.
Gwasanaethau:      Gwasanaethau:
                         Cymun Bendigaid 1984
Boreol Weddi       Hwyrol Weddi
BW            HW            Tudalen 35
Salm 45; 46       Salm 85
HD  Eseia 35. 1-10   HD  Sechareia 2
TN  Datguddiad 22.   TN  Datguddiad 1. 1-8
   12-17, 21
 neu Luc 1. 67-80                Amrywio Lliwiau
                         Newidir y lliw rhwng
                         gwasanaeth y bore a
                         gwasanaeth yr hwyr.
Ail Wasanaeth      Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 8          Salm 110         Tudalen 38
Eseia 65. 17-25     Eseia 62. 1-5
Philipiaid 2. 5-11 neu  Mathew 1. 18-25
Luc 2. 1-20 pan na
ddefnyddiwyd hwn yn
ystod Prif Wasanaeth y              Amrywio Lliwiau
Dydd
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      13 & 14   Eseia 63. 7-9
26             Salm 148 neu 148. 7-14
Rhagfyr           Hebreaid 2. 10-18
              Mathew 2. 13-23
Nadolig 1              Steffan, Diacon, y Merthyr Cyntaf
              Gweler tudalen 133
              Dyddiadau dathlu 29, 30 neu 31 Rhagfyr.              Dydd y Ffoaduriaid
Llun 27 Rhagfyr       Mawrth 28 Rhagfyr     Mercher 29 Rhagfyr
                   Cymun
Ioan,            Y Diniweidiaid       1 Ioan 2. 7-11
Apostol ac Efengylwr    Colect ac Ô-G 333 &    Salm 96. 1-9
Colect ac Ô-G 332 & 12   385/389          Luc 2. 22-35
Cymun Bendigaid 1984    Cymun Bendigaid 1984
Tudalen 225         Tudalen 228

Exodus 33. 7-11a      Jeremeia 31. 15-17     Thomas o Gaergaint
Salm 117          Salm 124          (1170),
1 Ioan 1          1 Corinthiaid 1. 26-29   Esgob a Merthyr
Ioan 21. 19b-25       Mathew 2. 13b-18      Gweler tudalen 134
          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 21           Salm  8; 36        Salm 18. 1-19
HD  Exodus 33. 7-11a    HD   Baruch 4. 21-27   HD  Eseia 12. 1-6
TN  1 Ioan 2. 1-11     neu  Genesis 37. 13-20  TN  Datguddiad 1. 1-8
              TN   Mathew 18. 1-10


HW             HW             HW
Salm 97           Salm 123; 128       Salm 18. 20-50
HD  Eseia 6. 1-8, (9,10)  HD  Eseia 49. 14-25    HD  2 Samuel 23.
TN  1 Ioan 5. 1-12     TN  Marc 10. 13-16       13-17b
                            TN  Ioan 7. 37-52
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 132          Salm 105. 1-9         Tudalen 43
Eseia 49. 7-13       Eseia 35. 1-6
Philipiaid 2. 1-11     Galatiaid 3. 23-25
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Luc 2. 41-52
Iau 30 Rhagfyr       Gwener 31 Rhagfyr       Sadwrn 1 Ionawr
                   Cymun
1 Ioan 2. 12-17       1 Ioan 2. 18-21        Enwi Iesu
Salm 96. 7-10        Salm 96. 1, 2, 11-13     Colect ac Ô-G 142 & 14
Luc 2. 36-40        Ioan 1. 1-18         Cymun Bendigaid 1984
                             Tudalen 230

Tathan (6ed ganrif),    John Wycliffe (1384),     Numeri 6. 22-27
Abad            Offeiriad a Chyfieithydd   Salm 8
Gweler tudalen 134     Gweler tudalen 135      Galatiaid 4. 4-7
                             Luc 2. 15-21
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Sal  20; 21. 1-7, (8-13)  Sal 46; 48          Sal  103
HD  Eseia 25. 1-9     HD  Eseia 26. 1-9      HD  Genesis 17. 1-13
TN  Datguddiad 1. 9-20  TN  2 Corinthiaid 5.     TN  Rhufeiniaid 2. 17-29
                 16 - 6.2
               neu Ioan 8. 12-19
HW             HW              HW
Sal  23; 27        Sal 90            Sal  115
HD  1 Brenhinoedd 17.   HD  Eseia 65. 15b-25     HD  Deuteronomium 30.
    17-24        TN  Datguddiad 21. 1-6       (1-10,) 11-20
TN  Ioan 7.53 - 8.11                  TN  Actau 3. 1-16
              Dewis arall ar gyfer Noswyl
              Enwi Iesu:
              Sal 148
              HD  Jeremeia 23. 1-6
              TN  Colosiaid 2. 8-15
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul       15 & 16   Jeremeia 31. 7-14
2              Salm 147. 12-20
Ionawr           Effesiaid 1. 3-14
              Ioan 1. [1-9,] 10-18
Nadolig 2          neu
              Sirach 24. 1-12
              Cantigl: Doethineb 10. 15-21
              Effesiaid 1. 3-14
              Ioan 1. [1-9,] 10-18
Llun 3 Ionawr        Mawrth 4 Ionawr      Mercher 5 Ionawr
                   Cymun
1 Ioan 3. 1-6        1 Ioan 3. 7-10       1 Ioan 3. 11-18
Salm 98. 1-6        Salm 98. 1, 2, 7-9     Salm 100
Ioan 1. 29-34        Ioan 1. 35-42       Ioan 1. 43-51Morris Williams (1874),
Offeiriad & Bardd
Gweler tudalen 135
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 68           Salm 85; 87        Salm 2; 110
HD  Genesis 28. 10-22   HD  Exodus 3. 1-12    HD  Josua 1. 1-9
TN  Hebreaid 11. 13-22   TN  Hebreaid 11. 23-31  TN  Hebreaid 11.
                               32 - 12.2
                             neu Ioan 15. 1-6
HW             HW             HW
Salm 72           Salm 89. 1-29       Salm 96; 97
HD  1 Brenhinoedd 19.   HD  Josua 3.14 - 4.7   HD  Eseia 49. 1-13
   9-18          TN  Ioan 14. 6-14     TN  Ioan 4. 7-26
TN  Ioan 10. 7-17                   Hwyrol Weddi Noswyl
                            Yr Ystwyll.
                            Salmau 96; 97
                            Eseia 49. 1-13
                            Ioan 4. 7-26
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 135 neu 135. 1-14   Salm 87           Tudalen 45
Eseia 41.21 – 42.4     Jeremeia 31. 15-17
Colosiaid 1. 1-14      2 Corinthiaid 1. 3-12
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                        Amrywio Lliwiau
Mathew 2. 13-23
Iau 6 Ionawr        Gwener 7 Ionawr       Sadwrn 8 Ionawr
   Prif Wasanaeth                 Cymun
Yr Ystwyll         1 Ioan 3.18 – 4.6      1 Ioan 4. 7-12
Colect ac Ô-G 17 & 18    Salm 2           Salm 72. 1-8
Cymun Bendigaid 1984    Mathew 4. 12-17, 23-25   Marc 6. 30-44
Tudalen 47


Eseia 60. 1-6
Salm 72. [1-9,] 10-15
Effesiaid 3. 1-12
Mathew 2. 1-12


   Ail Wasanaeth         Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
Salmau 98; 100       BW             BW
Baruch 4.36 – 5.9      Salm 103          Salm 117; 118
neu Eseia 60.1-9      HD  Eseia 52. 3-6     HD  Eseia 59. 15-21
Ioan 2. 1-11        TN  Datguddiad 2. 1-7   TN  Datguddiad 2. 8-17  Trydydd Gwasanaeth    HW             HW
              Salm 114; 115        Sal  112; 113
Salmau 113, 132
              HD  Deuteronomium 8.    HD  Exodus 17. 1-7
Jeremeia 31. 7-14
                 1-3          TN  Ioan 4. 46-54
Ioan 1. 29-34
              TN  Ioan 2. 1-11
                            Dewis arall ar gyfer Noswyl
                            Bedydd Crist
                            HW
                            Salm 36
                            HD  Eseia 61
                            TN  Titus 2. 11-14; 3. 4-7
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       19 & 20   Eseia 42. 1-9
9              Salm 29
Ionawr            Actau 10. 34-43
               Mathew 3. 13-17
Ystwyll 1

Bedydd Crist

Sul y
Cymundeb
Anglicanaidd
Llun 10 Ionawr        Mawrth 11 Ionawr      Mercher 12 Ionawr
                   Cymun
Hebreaid 1. 1-6       Hebreaid 2. 5-12      Hebreaid 2. 14-18
Salm 97           Salm 8           Salm 105. 1-15
Marc 1. 14-20        Marc 1. 21-28       Marc 1. 29-39William Laud (1645),     Rhys Pritchard (1644),
Esgob            Offeiriad a Bardd.
Gweler tudalen 136      William Williams (1791),
               Diacon a Bardd.
               Isaac Williams (1865),
               Offeiriad a Bardd.
               Gweler tudalen 136
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 45; 46         Salm 49          Salm 51
HD  Eseia 40. 1-17     HD  Eseia 40. 18-31    HD  Eseia 41. 1-16
TN  Effesiaid 1. 1-14    TN  Effesiaid 1. 15-23  TN  Effesiaid 2. 1-10
HW              HW             HW
Salm 47; 48         Salm 50          Salm 119. 49-64
HD  Genesis 1.1 - 2.3    HD  Genesis 2. 4-25    HD  Genesis 3. 1-24
TN  Marc 1. 1-13      TN  Marc 1. 14-28     TN  Marc 1. 29-45
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salmau 46; 47         Salm 89. 20-29        Tudalen 50
Josua 3. 1-8, 14-17      Exodus 14. 15-22
Hebreaid 1. 1-12        1 Ioan 5. 6-9
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                           Amrywio Lliwiau
Luc 3. 15-22                         14 Ionawr lan dydd Mawrth
                               Ynyd: gelli’r defnyddio
                               gwyrdd.
Iau 13 Ionawr         Gwener 14 Ionawr       Sadwrn 15 Ionawr
                     Cymun
Hebreaid 3. 1-14        Hebreaid 4. 1-5, 11      Hebreaid 4. 12-16
Salm 95. 6-11         Salm 78. 1-8         Salm 19. 7-14
Marc 1. 40-45         Marc 2. 1-12         Marc 2. 13-17Ilar (368),          Cyndeyrn (c603),
Esgob             Esgob
Gweler tudalen 136       Gweler tudalen 136
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW              BW
Salm 52; (53;) 54       Salm 57            Salm 59
HD  Eseia 41. 17-29      HD  Eseia 42. (1-9,) 10-25  HD  Eseia 43. 1-13
TN  Effesiaid 2. 11-22    TN  Effesiaid 3. 1-13    TN  Effesiaid 3. 14-21
HW               HW              HW
Salm 55            Salm 56; (58)         Salm 60; 61
HD  Genesis 4. 1-26      HD  Genesis 6. 1-8      HD  Genesis 6. 9-22
TN  Marc 2. 1-12       TN  Marc 2. 13-22      TN  Marc 2.23 - 3.6
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      21 & 22   Eseia 49. 1-7
16             Salm 40. 1-11
Ionawr           1 Corinthiaid 1. 1-9
              Ioan 1. 29-42
Ystwyll 2
                 Yr Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol
                       (18-25 Ionawr)
                 Gellir defnyddio deunydd eciwmenaidd.
Llun 17 Ionawr       Mawrth 18 Ionawr     Mercher 19 Ionawr
                  Cymun
Hebreaid 5. 1-10      Hebreaid 6. 10-20     Hebreaid 7. 1-3, 15-17
Salm 110          Salm 111         Salm 110
Marc 2. 18-22       Marc 2. 23-28       Marc 3. 1-6Antwn (c356),       Cyffes Pedr,
Abad            Apostol
Gweler tudalen 137     Gweler tudalen 137
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 62          Salm 68. 1-18       Sal  119. 65-80
HD  Eseia 43.14 - 44.8  HD  Eseia 44. 9-23    HD  Eseia 44.24 - 45.7
TN  Effesiaid 4. 1-16   TN  Effesiaid 4. 17-32  TN  Effesiaid 5. 1-14


HW             HW            HW
Salm 63; 64        Salm 68. 19-35      Salm 65; 67
HD  Genesis 7.      HD  Genesis 8. 6-22   HD  Genesis 9. 1-29
   1-10, 17-23      TN  Marc 3. 19b-35    TN  Marc 4. 1-20
TN  Marc 3. 7-19a
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 96           Salm 145. 1-12       Tudalen 53
Eseciel 2.1 – 3.4      Jeremeia 1. 4-10
Galatiaid 1. 11-24      Marc 1. 14-20
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Ioan 1. 43-51                      14 Ionawr lan dydd Mawrth
                             Ynyd: gelli’r defnyddio
                             gwyrdd.
Iau 20 Ionawr        Gwener 21 Ionawr      Sadwrn 22 Ionawr
                    Cymun
Hebreaid 7. 23 – 8. 7    Hebreaid 8. 6-13      Hebreaid 9. 2,3, 11-14
Salm 40. 6-11, 16, 17    Salm 85. 7-13        Salm 47
Marc 3. 7-12         Marc 3. 13-19        Ioan 8. 51-59               Agnes (304),
               Gwyryf a Merthyr
               Gweler tudalen 137
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 69. 1-21, (22-28,) 29  Salm 66           Salm 72
HD  Eseia 45. 5-17     HD  Eseia 45. 18-25    HD  Eseia 46. 1-13
TN  Effesiaid 5. 15-33   TN  Effesiaid 6. 1-9    TN  Effesiaid 6. 10-24


HW              HW             HW
Salm 69. 30-36; 70      Salm 71           Salm 73
HD  Genesis 11. 1-9     HD  Genesis 11.27 - 13.1  HD  Genesis 13. 2-18
TN  Marc 4. 21-34      TN  Marc 4. 35-41     TN  Marc 5. 1-20
       Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      23 & 24    Eseia 9. 1-4
23             Salm 27. 1, 4-9 neu 27. 1-9
Ionawr           1 Corinthiaid 1. 10-18
              Mathew 4. 12-23
Ystwyll 3              Ffransis de Sales (1622), Esgob.
              Gweler tudalen 137
              Gellir dathlu ar: 29 Ionawr.Llun 24 Ionawr       Mawrth 25 Ionawr       Mercher 26 Ionawr
                   Cymun
Hebreaid 9. 15, 24-28    Tröedigaeth Paul,       Hebreaid 10. 11-18
Salm 98           Apostol.           Salm 110. 1-4
Marc 3. 19b-30       Colect ac Ô-G 153 &      Marc 4. 1-20
              363/365
              Cymun Bendigaid 1984
              Tudalen 232
              Jeremeia 1. 4-10
Cadog (6ed ganrif),                    Timotheus a Titus,
              Salm 67
Abad.                           Cymdeithion Paul.
              Actau 9. 1-22
Gweler tudalen 137                    Gweler tudalen 137
              Mathew 19. [24-26,] 27-30
              neu
              Actau 9. 1-22
              Salm 67
              Galatiaid 1. 11-16a
              Mathew 19. [24-26,] 27-30
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Salm 74           Salm 66            Salm 77
HD  Eseia 47. 1-15     HD  Eseciel 3. 22-27     HD  Eseia 49. 1-12
TN  Galatiaid 1. 1-17   TN  Philipiaid 3. 1-14    TN  Galatiaid 2. 11-21
HW             HW              HW
Salm 75; 76         Salm 119. 41-56        Salm 119. 81-104
HD  Genesis 14. (1-7,)   HD  Sirach 39. 1-10     HD  Genesis 16. 1-14
8-24             neu Eseia 56. 1-8      TN  Marc 6. 13-29
TN  Marc 5. 21-43     TN  Colosiaid 1.
                 24 - 2.7
Hwyrol Weddi ar Noswyl
y Dröedigaeth.
Salm 149
HD  Eseia 49. 1-13
TN  Actau 22. 3-16
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 33 neu 33. 1-12     Salm 113         Tudalen 56
Pregethwr 3. 1-11       Amos 3. 1-8
1 Pedr 1. 3-12        1 Ioan 1. 1-4
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                        Amrywio Lliwiau
Luc 4. 14-21                      14 Ionawr lan dydd Mawrth
                            Ynyd: gelli’r defnyddio
                            gwyrdd.
Dydd Cofio’r Holocost
Iau 27 Ionawr         Gwener 28 Ionawr     Sadwrn 29 Ionawr
                     Cymun
Hebreaid 10. 19-25      Hebreaid 10. 32-39    Hebreaid 11. 1, 2, 8-19
Salm 24. 1-6         Salm 37. 1-7, 23, 24   Salm 89. 19-29
Marc 4. 21-25         Marc 4. 26-34       Marc 4. 35-41
Ioan Chrysostom (407),    Thomas o Acwin (1274),
Esgob a Dysgawdwr.      Dysgawdwr.
Gweler tudalen 137      Gweler tudalen 137
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm (79;) 81         Salm 82; 84        Salm 86; 87
HD  Eseia 49. 13-23     HD  Eseia 50. 1-11    HD  Eseia 51. 1-8
TN  Galatiaid 3. 1-14    TN  Galatiaid 3. 15-22  TN  Galatiaid 3. 23-29
HW              HW            HW
Salm 80            Salm 88          Salm (83;) 85
HD  Genesis 16.15 - 17.14  HD  Genesis 17. 15-27  HD  Genesis 18. 1-33
TN  Marc 6. 30-46      TN  Marc 6. 47-56    TN  Marc 7. 1-23
         Colect ac
Dyddiad             Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul        25 & 26    1 Brenhinoedd 17. 8-16   Os dethlir Cyflwyno Crist
30               Salm 36. 5-10       heddiw defnyddir y
Ionawr             1 Corinthiaid 1. 18-31   darlleniadau a ganlyn ar
                Ioan 2. 1-11        ddydd Mawrth,
Ystwyll 4                         2 Chwefror.

                Gellir dathlu Gŵyl     Hebreaid 12. 4-7, 11-15
                Cyflwyno Crist heddiw.   Salm 103. 1, 2, 13-18
                              Marc 6. 1-6
                              BW
Sul y Digartref         Gweler 2 Chwefror am y   Salm 119. 105-128
Sul Byd-Eang          darlleniadau, y collect  HD  Eseia 54. 1-10,
y                a’r gweddïau Ôl-Gymun.       (11-17)
Gwahanglwyf                        TN  Galatiaid 4. 21-31
                              HW
                              Sal  92; 93
                              HD  Genesis 22. 1-18
                              TN  Marc 8. 11-26

Llun 31 Ionawr        Mawrth 1 Chwefror      Mercher 2 Chwefror
             Cymun                Prif Wasanaeth
Hebreaid 11. 32-40      Hebreaid 12. 1-4      Cyflwyno Crist.
Salm 31. 19-24        Salm 22. 22-31       (Gŵyl Fair y
Marc 5. 1-20         Marc 5. 21-43        Canhwyllau).
                             Colect ac Ô-G 27 & 28
                             Cymun Bendigaid 1984
                             Tudalen 235
                             Gellir dathlu ar 30
               Ffraid           Malachi
                             Ionawr. 3. 1-5
               (6ed ganrif),        Salm 24. [1-6,] 7-10
               Abades.           Hebreaid 2. 14-18
               Gweler tudalen 139     Luc 2. 22-40


   Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi           Ail Wasanaeth
BW              BW             Salmau 122; 132
Salm 89. 1-34         Salm 90           Haggai 2. 1-9
HD  Eseia 51. 9-23      HD  Eseia 52. 1-12     Ioan 2. 18-22
TN  Galatiaid 4. 1-11    TN  Galatiaid 4. 12-20
HW              HW              Trydydd Gwasanaeth
Salm 89. 35-52        Salm 91
                             Salmau 42; 43; 48
HD  Genesis 19.       HD  Genesis 21. 1-21
                             Exodus 13. 1-16
   1-17, (18-23,) 24-29   TN  Marc 8. 1-10
                             Rhufeiniaid 12. 1-5
TN  Marc 7. 24-37
               Hwyrol Weddi Noswyl
               Cyflwyno Crist.
               Salm 118
               1 Samuel 1. 19b-28
               Hebreaid 4. 11-16
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 34. neu 34. 1-10     Salm 71. 1-6, 15-17    Tudalen 58
Genesis 28. 10-22       Haggai 2. 1-9
Philemon 1-16         1 Corinthiaid 3. 10-17
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                        Amrywio Lliwiau
Marc 1. 21-28                      14 Ionawr lan dydd Mawrth
                            Ynyd: gelli’r defnyddio
                            gwyrdd.
Iau 3 Chwefror        Gwener 4 Chwefror     Sadwrn 5 Chwefror
                    Cymun
Hebreaid 12. 18-24      Hebreaid 13. 1-8     Hebreaid 13. 9-17, 20, 21
Salm 48. 1-3, 8-10      Salm 27. 1-10       Salm 23
Marc 6. 7-13         Marc 6. 14-29       Marc 6. 30-34


Saint, Merthyron &      Manche Masemola (1928),
Chenhadon Ewrop.       Merthyr.
Gweler tudalen 139      Gweler tudalen 140

Seiriol (6ed ganrif),
Abad
Gweler tudalen 139

             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 94            Salm 97          Salm 100; 101
HD  Eseia 55. 1-13      HD  Eseia 56. 1-8    HD  Eseia 57. 3-21
TN  Galatiaid 5. 1-15    TN  Galatiaid 5. 16-24  TN  Galatiaid 5.25 - 6.10
HW              HW            HW
Salm 95; 96          Salm 98; 99        Salm 102
HD  Genesis 23. 1-20     HD  Genesis 24. 1-27   HD  Genesis 24.
TN  Marc 8.27 - 9.1     TN  Marc 9. 2-13       28-38, (39-48,) 49-67
                            TN  Marc 9. 14-29
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      27 & 28   Eseia 58. 1-9a, [9b-12]
6             Salm 112. 1-9, [10]
Chwefror          1 Corinthiaid 2. 1-12, [13-16]
              Mathew 5. 13-20
Pumed
Sul cyn y
Garawys

(PRIOD 1)
Llun 7 Chwefror      Mawrth 8 Chwefror      Mercher 9 Chwefror
                  Cymun
Genesis 1. 1-19      Genesis 1.20 – 2.4a     Genesis 2. 4b-9, 15-17
Salm 104. 1-12, 24     Salm 8            Salm 104. 24, 27-30
Marc 6. 53-56       Marc 7. 1-13         Marc 7. 14-23                            Teilo (6ed ganrif),
                            Esgob.
                            Gweler tudalen 140
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Salm 104. 1-23       Salm 105. 1-22        Salm 103
HD  Eseia 58. 1-12    HD  Eseia 59. 1-15a     HD  Eseia 59. 15b-21
TN  Galatiaid 6. 11-18  TN  2 Timotheus 1.     TN  2 Timotheus 1.
                1-14             15 - 2.13HW             HW              HW
Salm 104. 24-35      Salm 105. 23-45       Salm 119. 129-144
HD Genesis 25. 19-34   HD  Genesis 26.       HD  Genesis 27. 1-29
TN Marc 9. 30-41        1-6, (7-11,) 12-33   TN  Marc 10. 1-16
              TN  Marc 9. 42-50
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth       Cymun Bendigaid 1984
Salmau [1; 3;] 4      Salmau 5; ,6          Tudalen 61
Amos 2 .4-16        Jeremeia 26. 1-16
Effesiaid 4. 17-32     Actau 3. 1-10
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                          Amrywio Lliwiau
Marc 1. 29-39                       14 Ionawr lan dydd Mawrth
                              Ynyd: gelli’r defnyddio
                              gwyrdd.
Iau 10 Chwefror       Gwener 11 Chwefror       Sadwrn 12 Chwefror
                   Cymun
Genesis 2. 18-25      Genesis 3. 1-8         Genesis 3. 9-24
Salm 128          Salm 32. 1-7          Salm 90. 1-12
Marc 7. 24-30        Marc 7. 31-37         Marc 8. 1-10
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW               BW
Salm 106. 1-23       Salm 107. 1-22         Salm 108
HD  Eseia 60. 1-22     HD  Eseia 61. 1-9       HD  Eseia 61.10 - 62.5
TN  2 Timotheus 2. 14-26  TN  2 Timotheus 3. 1-17    TN  2 Timotheus 4. 1-22
HW             HW               HW
Salm 106. 24-48       Salm 107. 23-43        Salm 109. 1-5, (6-19,) 20-31
HD  Genesis 27. 30-45   HD  Genesis 27.        HD  Genesis 29. 1-30
TN  Marc 10. 17-31       46 - 28.4, (5-9,) 10-22  TN  Marc 10. 46-52
              TN  Marc 10. 32-45
       Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      29 & 30    Deuteronomium 30. 15-20 neu Sirach 15. 15-20
13             Salm 119. 1-8
Chwefror          1 Corinthiaid 3. 1-9
              Mathew 5. 21-37
Pedwerydd
Sul cyn y
Garawys

(PRIOD 2)
Llun 14 Chwefror      Mawrth 15 Chwefror      Mercher 16 Chwefror
                   Cymun
Genesis 4. 1-15, 25     Genesis 6. 5-8; 7. 1-5, 10  Genesis 8. 6-13, 20-22
Salm 50. 7-23        Salm 29           Salm 116. 12-19
Marc 8. 11-13        Marc 8. 14-21        Marc 8. 22-26Cyril (869),
Mynach a Chenhadwr
&
Methodius (885),
Esgob & Chenhadwr
Gweler tudalen 140
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Salm 110; 112        Salm 113; 114        Salm 119. 145-160
HD  Eseia 62.6 - 63.6   HD  Eseia 63. 7-14     HD  Eseia 63.15 - 64.9
TN  1 Timotheus 1.     TN  1 Timotheus 1.     TN  1 Timotheus 3.
   1-17            18 - 2.8           1-16HW             HW              HW
Salm 111          Salm 115           Salm 116; 117
HD  Genesis 29.      HD  Genesis 31. 1-24    HD  Genesis 31. 25-50
   31 - 30.24       TN  Marc 11. 12-25     TN  Marc 11.27 - 12.12
TN  Marc 11. 1-11
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salmau [7;] 13        Salm 10           Tudalen 63
Amos 3. 1-8         Jeremeia 30. 1-3, 10-22
Effesiaid 5. 1-17      Actau 6
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Marc 1. 40-45                       14 Ionawr lan dydd Mawrth
                             Ynyd: gelli’r defnyddio
                             gwyrdd.
Iau 17 Chwefror       Gwener 18 Chwefror      Sadwrn 19 Chwefror
                    Cymun
Genesis 9. 1-13       Genesis 11. 1-9       Hebreaid 11. 1-7
Salm 102. 15-22       Salm 33. 6-18        Salm 145. 1-4, 10-13
Marc 8. 27-33        Marc 8.34 – 9.1       Marc 9. 2-13               John o Fiesole        Thomas Burgess (1837),
               (Fra Angelico) (1455),    Esgob ac Athro’r Ffydd
               Offeiriad ac         Gweler tudalen 140
               Andrei Rublev (c1430),
               Mynach, Arlunwyr
               Gweler tudalen 140
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 118           Salm 123; 124; 125      Salm 129; 130; 131
HD  Eseia 65. 1-12     HD  Eseia 65. 17-25     HD  Eseia 66. 1-14
TN  1 Timotheus 4. 1-16   TN  1 Timotheus 5. 17-25  TN  1 Timotheus 6. 6-21
HW              HW              HW
Salm 120; 121; 122      Salm 126; 127; 128      Salm 132; 133; 134
HD  Genesis 32. 3-21    HD  Genesis 32.22 - 33.17  HD  Genesis 35. 1-20
TN  Marc 12. 13-27     TN  Marc 12. 28-34     TN  Marc 12. 35-44
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       31 & 32   Lefiticus 19. 1-2, 9-18
20              Salm 119. 33-40
Chwefror           1 Corinthiaid 3. 10-11, 16-23
               Mathew 5. 38-48
Trydydd
Sul cyn y
Garawys

(PRIOD 3)
               Saint, Merthyron & Chenhadon Affrica
Sul Addysg          Gweler tudalen 140
               Gellir dathlu ar: 21, 22, 24, 25 neu 26 Chwefror.Llun 21 Chwefror       Mawrth 22 Chwefror     Mercher 23 Chwefror
                   Cymun
Sirach 1. 1-10        Sirach 2. 1-11       Sirach 4. 11-19
Salm 93           Salm 37. 3-6, 26-28     Salm 119. 161-168
Marc 9. 14-29        Marc 9. 30-37        Marc 9. 38-41
                             Polycarp (c 155),
                             Esgob & Merthyr
                             Gweler tudalen 140
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 135           Salm 137. 1-6, (7-9); 138  Salm 140.
HD  Ruth 1. 1-14      HD  Ruth 1. 15-22        1-8, (9-11,) 12, 13
TN  2 Corinthiaid 1.    TN  2 Corinthiaid 1.    HD  Ruth 2. 1-13
   1-11             12-22         TN  2 Corinthiaid 1.
                               23 - 2.17


HW              HW             HW
Salm 136           Salm 139          Salm 119. 161-176
HD  Diarhebion 1.20-33   HD  Diarhebion 3.11-20   HD  Diarhebion 4. 1-27
TN  Mathew 5. 1-12     TN  Mathew 5. 13-20    TN  Mathew 5. 21-26
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 18. 1-19 neu 18. 20-29  Salmau 21, 23        Tudalen 66
Amos 9. 5-15         Jeremeia 33. 1-11      (Septuagesima)
Effesiaid 6. 1-20       Actau 8. 4-25
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                          Amrywio Lliwiau
Marc 2. 1-12                        14 Ionawr lan dydd Mawrth
                              Ynyd: gelli’r defnyddio
                              gwyrdd.
Iau 24 Chwefror        Gwener 25 Chwefror      Sadwrn 26 Chwefror
                    Cymun
Sirach 5. 1-8         Sirach 6. 5-17        Sirach 17. 1-15
Salm 1            Salm 119. 17-24       Salm 103. 1-4, 13-18
Marc 9. 42-50         Marc 10. 1-12        Marc 10. 13-16
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 143; 146         Salm 144           Salm 147; 149
HD  Ruth 2. 14-23      HD  Ruth 3. 1-18      HD  Ruth 4. 1-17
TN  2 Corinthiaid 3. 1-18  TN  2 Corinthiaid 4. 1-12  TN  2 Corinthiaid 4.
                                13 - 5.10HW              HW              HW
Salm 141; 142         Salm 145           Salm 148; 150
HD  Diarhebion 6. 1-19    HD  Diarhebion 7. 1-27   HD  Diarhebion 8. 1-36
TN  Mathew 5. 27-37     TN  Mathew 5. 38-48     TN  Mathew 6. 1-6
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul       33 & 34   Genesis 1.1 – 2.3
27             Salm 136 neu 136. 1-9, 23-26
Chwefror          Rhufeiniaid 8. 18-25
              Mathew 6. 25-34
Ali Sul cyn y
Garawys

Sul y            George Herbert (1633), Offeiriad, a phob Bugail
Greadigaeth         Gweler tudalen 141
              Gellir dathlu ar: 28 Chwefror, 2, 3 neu 4 Mawrth.


Pythefnos Masnach Deg
yn dechrau
Llun 28 Chwefror      Mawrth 1 Mawrth      Mercher 2 Mawrth
                   Cymun
Sirach 17. 24-29      Dewi (6ed ganrif),     Sirach 36, 1, 2, 5, 6,13-17
Salm 32. 1-7        Esgob, Nawddsant      Salm 79. 8-13
Marc 10. 17-27       Cymru.           Marc 10. 32-45
              Colect ac Ô-G 168 & 169
              Cymun Bendigaid 1984
              Tudalen 241

              Sirach 15. 1-6
              neu Jeremeia 1. 4-10
              Salm 16. 3, 5-8
              1 Thesaloniaid 2. 2b-12
              Mathew 16. 24-27
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 1; 5          Sal 112          Salm 119. 1-16
HD  Deuteronomium 4.    HD  Doethineb 5. 1-16   HD  Deuteronomium 4.
   1-14           neu 2 Samuel 23. 1-4     25-31
TN  2 Corinthiaid 9. 1-  TN  Hebreaid 11. 8-16   TN  2 Corinthiaid 11.
15                             1-33

HW             HW             HW
Salm 2; 3; 4        Sal  92          Salm 9
HD  Diarhebion 9. 1-12   HD  Eseciel 2. 1-7    HD  Diarhebion 15.
TN  Mathew 6. 7-15     TN  1 Timotheus 4. 1-8    16-33
                            TN  Mathew 6. 24-34
Hwyrol Weddi Nos Ŵyl
Ddewi
Salm 28. 1, 2, 6-9
HD  Exodus 19. 3-6a
TN  Datguddiad 5. 6-10
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 148           Salmau 100; 150     Tudalen 69
Diarhebion 8. 1, 22-31    Job 38. 1-21       (Sexagesima)
Datguddiad 4         Colosiaid 1. 15-20
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                        Amrywio Lliwiau
Luc 12. 16-31                     14 Ionawr lan dydd Mawrth
                            Ynyd: gelli’r defnyddio
                            gwyrdd.               Dydd Gweddi Byd-Eang y
               Chwiorydd.
Iau 3 Mawrth         Gwener 4 Mawrth     Sadwrn 5 Mawrth
                    Cymun
Sirach 42. 15-25       Sirach 44. 1-13     Sirach 51. 11b-22
Salm 33. 1-9         Salm 149. 1-5      Salm 19. 7-14
Marc 10. 46-52        Marc 11. 11-26      Marc 11. 27-33                            Non (5ed ganrif),
                            Mam Dewi Sant
                            Gweler tudalen 141
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 10            Salm 13; 14       Salm 18. 1-24
HD  Deuteronomium 4.     HD  Deuteronomium 5.  HD  Deuteronomium 5.
   32-40             1-22           22-30
TN  2 Corinthiaid 12. 1-10  TN  2 Corinthiaid 12.  TN  2 Corinthiaid 13.
                  11-21          1-14

HW              HW            HW
Salm 11; 12          Salm 15; 16       Salm 18. 25-50
HD  Diarhebion 17.      HD  Diarhebion 23.   HD  Diarhebion 25. 15-28
   1-17; (21.30 - 22.6)     19-21, 29 - 24.2  TN  Mathew 7. 22-29
TN  Mathew 7. 1-12      TN  Mathew 7. 13-21
          Colect ac
Dyddiad             Prif Wasanaeth
          Ô-G
Sul        35 & 36   Exodus 24. 12-18
6                Salm 2; [99]
Mawrth             2 Pedr 1. 16-21
                Mathew 17. 1-9
Sul o flaen y
Garawys.

Sul y
Gweddnewidiad
 Llun 7 Mawrth         Dydd Mawrth Ynyd - 8  Mercher 9 Mawrth

             Cymun               Prif Wasanaeth
 Tobit 1. 1, 2; 1. 1-8     Tobit 2. 9-14      Dydd Mercher y Lludw
 Salm 112. 1-6         Salm 112. 1, 2, 7-9   Colect & Ô-G 39 & 40
 Marc 12. 1-12         Marc 12. 13-17     Cymun Bendigaid 1984
                            Tudalen 75
                            Joel 2. 1-2, 12-17
 Perpetwa, Ffelicitas a’u               neu Eseia 58. 1-12
 Cymdeithion (203),                  Salm 51. 1-17
 Merthyron                       2 Corinthiaid 5.
 Gweler tudalen 141                  20b – 6.10
                            Mathew 6. 1-6, 16-21
                            neu Ioan 8. 1-11

     Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi        Ail Wasanaeth
 BW              BW           Salm 102. neu 102. 1-17
 Salm 110; 112         Salm 113; 114      Eseia 1. 10-18
 HD  Deuteronomium 6.     HD  Deuteronomium 6.  Luc 15. 11-32
   1-15             16-25
 TN  Hebreaid 1. 1-14     TN  Hebreaid 2. 1-10


 HW              HW            Trydydd Gwasanaeth
 Salm 111           Salm 115
                            Salm 38
 HD  Diarhebion 27.      HD  Diarhebion 30.
                            Daniel 9. 3-6, 17-19
   1-6, 10-12          1-4, 24-33
                            1 Timotheus 6. 6-19
 TN  Ioan 1. 1-18       TN  Ioan 1. 19-28
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 84            Salm 72            Tudalen 72
Sirach 48. 1-10        Exodus 34. 29-35       (Cwincwagesima)
neu 2 Brenhinoedd 2. 1-12   2 Corinthiaid 4. 3-6
Mathew 17. [1-8,] 9-23
                              Amrywio Lliwiau
                              14 Ionawr lan dydd Mawrth
                              Ynyd: gelli’r defnyddio
                              gwyrdd.
Iau 10 Mawrth         Gwener 11 Mawrth       Sadwrn 12 Mawrth
                    Cymun
Deuteronomium 30. 15-20    Eseia 58. 1-9a        Eseia 58. 9b-14
Salm 1            Salm 51. 1-4, 16, 17     Salm 86. 1-6
Luc 9. 18-25         Mathew 9. 14-17        Luc 5. 27-32
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 37. 1-17         Salm 31            Salm 30; 32
HD  Deuteronomium 7.     HD  Deuteronomium 7.     HD  Deuteronomium 7.
   6-11             12-16             17-26
TN  Hebreaid 2. 10-18    TN  Hebreaid 3. 1-11     TN  Hebreaid 3. 12-19HW              HW              HW
Salm 37. 18-40        Salm 35            Salm 42; 43
HD  Habacuc 3.        HD  Eseciel 18. 1-4, 25-32  HD  Eseciel 39. 21-29
   1-10, (11-15,)  16-18  TN  Ioan 1. 35-42      TN  Ioan 1. 43-51
TN  Ioan 1. 29-34
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul       42 & 43   Genesis 2. 15-17; 3. 1-7
13             Salm 32
Mawrth           Rhufeiniaid 5. 12-19
              Mathew 4. 1-11
Garawys 1
Llun 14 Mawrth       Mawrth 15 Mawrth      Mercher 16 Mawrth
                   Cymun
Lefiticus 19. 1, 2, 11-18  Eseia 55. 10, 11      Jona 3. 1-10
Salm 19. 7-14        Salm 34. 1-8, (15-22)    Salm 51. 1, 2, 10-12
Mathew 25. 31-46      Mathew 6. 7-15       Luc 11. 29-32

                            Dydd Catgor
                            Colect & OG 351 & 352
                            Set Catgor 1, 2 neu 3
                            Gweler tudalen 171
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 135          Salm 137. 1-6, (7-9); 138  Salm 140. 1-8, (9-11,) 12,
HD  Deuteronomium 8.    HD  Deuteronomium 9.    13
1-20            4-12            HD  Deuteronomium 9.
TN  Hebreaid 4. 1-10    TN  Hebreaid 4. 11-16       13-21
                            TN  Hebreaid 5. 1-10
HW             HW             HW
Salm 136          Salm 139          Salm 119. 161-176
HD  Genesis 37. 1-11    HD  Genesis 37. 12-24   HD  Genesis 37. 25-36
TN  Ioan 2. 1-12      TN  Ioan 2. 13-22     TN  Ioan 2.23 - 3.15
Ail Wasanaeth          Trydydd Gwasanaeth        Cymun Bendigaid 1984
Salm 50. 1-15          Salm 119. 1-16          Tudalen 77
Deuteronomium 6. 4-9, 16-    Jeremeia 18. 1-11
25               Luc 18. 9-14
Luc 15. 1-10
                                 Amrywio Lliwiau
Iau 17 Mawrth          Gwener 18 Mawrth         Sadwrn 19 Mawrth
                      Cymun
Esther 14. 1, 3-5, 12-14    Eseciel 18. 21-18        Deuteronomium 26. 16-19
Salm 138            Salm 130             Salm 119. 1-8
Mathew 7. 7-12         Mathew 5. 20-26         Mathew 5. 43-48

                Dydd Catgor           Dydd Catgor
                Colect & OG 351 & 352      Colect & OG 351 & 352
                Set Catgor 1, 2 neu 3      Set Catgor 1, 2 neu 3
                Gweler tudalen 171        Gweler tudalen 171
Padrig (5ed ganrif),      Cyril o Jerwsalem (386),     Neu Joseff o Nasareth
Esgob              Esgob              Gweler tudalen 142
Nawddsant Iwerddon       Gweler tudalen 142
Gweler tudalen 142       Ni ellir darparu at y dathliad
                hwn yn yr wythnos hon.

              Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW                BW
Salm 143; 146          Salm 144             Salm 147; 149
HD   Deuteronomium 9.23    HD  Deuteronomium 10.     HD  Deuteronomium 11.
- 10.5             12-22              18-28
TN   Titus 1. 1-16      TN  Titus 2. 1-15       TN  Titus 3. 1-15

HW               HW                HW
Salm 141; 142          Salm 145             Salm 148; 150
HD  Genesis 39. 1-23      HD  Genesis 40. 1-23      HD  Genesis 41. 1-24
TN  Ioan 3. 16-21       TN  Ioan 3. 22-36        TN  Ioan 4. 1-26
                Hwyrol Weddi Noswyl
                Joseff os bydd angen.
                Gweler tudalen 142
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       44 & 45   Genesis 12. 1-4a
20              Salm 121
Mawrth            Rhufeiniaid 4. 1-5, 13-17
               Ioan 3. 1-17
Garawys 2
Llun 21 Mawrth        Mawrth 22 Mawrth      Mercher 23 Mawrth
                   Cymun
Daniel 9. 3-10        Eseia 1. 10-20       Jeremeia 18. 18-20
Salm 79           Salm 50. 7-15        Salm 31. 1-5, 13-16
Luc 6. 36-38         Mathew 23. 1-12       Mathew 20. 17-28


Thomas Cranmer (1556),
Hugh Latimer,
Nicholas Ridley a
Robert Ferrar (1555),
Esgobion, Athrawon a
Merthyron
Gweler tudalen 142

           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 1; 5          Salm 7           Salm 119. 1-16
HD  Jeremeia 1. 1-19    HD  Jeremeia 2.      HD  Jeremeia 3. 6-22
TN  Rhufeiniaid 1. 1-15     1-13, (14-28)     TN  Rhufeiniaid 1.
               TN  Rhufeiniaid 1.       28 - 2.11
                 16-25, (26, 27)
HW              HW             HW
Salm 2; 3; 4         Salm 6; 8          Salm 9
HD  Genesis 41. 25-57    HD  Genesis 42. 1-17    HD  Genesis 42. 18-28
TN  Ioan 4. 27-42      TN  Ioan 4. 43-54     TN  Ioan 5. 1-18
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 135. neu 135. 1-14    Salm 74           Tudalen 80
Numeri 21. 4-9         Jeremeia 22. 1-9
Luc 14. 27-33         Mathew 8. 1-13

                              Amrywio Lliwiau
Iau 24 Mawrth         Gwener 25 Mawrth      Sadwrn 26 Mawrth
                     Cymun
Jeremeia 17. 5-10                     Micha 7. 14-20
                Cyfarchiad Mair Forwyn
Salm 1                           Salm 103. 1-12
                Fendigaid
Luc 16. 19-31                       Luc 15. 1-3, 11-32
                Colect ac Ô-G 177 & 8
                Cymun Bendigaid 1984
Oscar Romero (1980),      Tudalen 243
Esgob a Merthyr
Gweler tudalen 142       Eseia 7. 10-14
                Salm 45 neu 40. 5-10
                Hebreaid 10. 4-10
                Luc 1. 26-38


             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW             BW
Salm 10            Salm 111; 113        Salm 18. 1-24
HD  Jeremeia 4.        HD  1 Samuel 2. 1-10    HD  Jeremeia 6.
   5-10, 19-28       TN  Rhufeiniaid 5. 12-21     (1-8,) 9-19
TN  Rhufeiniaid 2. 12-24                 TN  Rhufeiniaid 3. 19-31


HW               HW             HW
Salm 11; 12          Salm 131; 146        Salm 18. 25-50
HD  Genesis 42. 29-38     HD  Eseia 52. 1-12     HD  Genesis 43. 16-34
TN  Ioan 5. 19-29       TN  Hebreaid 2. 5-18    TN  Ioan 7. 1-13
Hwyrol Weddi Noswyl
Cyfarchiad:
Salm 85
HD  Doethineb 9. 1-12
 neu Genesis 3. 8-15
TN  Galatiaid 4. 1-5
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      46 & 47   Exodus 17. 1-7
27             Salm 95
Mawrth           Rhufeiniaid 5. 1-11
              Ioan 4. 5-42
Garawys 3
Llun 28 Mawrth       Mawrth 29 Mawrth     Mercher 30 Mawrth
                  Cymun
2 Brenhinoedd 5. 1-15a   Cân y Tri 1. 2, 11-20  Deuteronomium 4.1, 5-10
Salm 42. 1, 2: 43.1-4   Salm 25. 4-10      Salm 147. 12-20
Luc 4. 24-30        Mathew 18. 21-35     Mathew 5. 17-20              Gwynllyw (6ed ganrif),
              Brenin
              Gweler tudalen 143
          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 19          Salm 21         Salm 20; 23
HD  Jeremeia 7.      HD  Jeremeia 7.     HD  Jeremeia 8.
   1-15, (16-20)        21-34; 8. 4-7      8-15, 18 - 9.6
TN  Rhufeiniaid 4. 1-12  TN  Rhufeiniaid 4.   TN  Rhufeiniaid 5. 1-11
                13-25


HW             HW            HW
Salm 17          Salm 22         Salm 119. 17-32
HD  Genesis 44. 1-17   HD  Genesis 44. 18-34  HD  Genesis 45. 1-28
TN  Ioan 7. 14-36     TN  Ioan 7. 37-52    TN  Ioan 8. 12-20
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 40           Salm 46          Tudalen 83
Josua 1. 1-9         Amos 7. 10-17
Effesiaid 6. 10-20      2 Corinthiaid 1. 1-11
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                        Amrywio Lliwiau
Ioan 2. 13-22
Iau 31 Mawrth        Gwener 1 Ebrill      Sadwrn 2 Ebrill
                    Cymun
Jeremeia 7. 21-28      Hosea 14. 1-9       Hosea 5.13 – 6.6
Salm 95. 1-9         Salm 81          Salm 51. 1-4, 16-19
Luc 11. 14-23        Marc 12. 28-34       Luc 18. 9-14
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 24; 26         Salm 27          Salm 30; 32
HD  Jeremeia 9.       HD  Jeremeia 11.     HD  Jeremeia 13.
   12-16, 23, 24;        1-8, 14-20        1-11, (15-27)
   10. 11-25       TN  Rhufeiniaid 6. 1-11  TN  Rhufeiniaid 6. 12-23
TN  Rhufeiniaid 5. 12-21


HW              HW             HW
Salm 25           Salm 28; 29        Salm 31
HD  Genesis 46.1-7, 28-34  HD  Genesis 47. 1-31   HD  Genesis 48. 1-22
TN  Ioan 8. 21-32      TN  Ioan 8. 33-47     TN  Ioan 8. 47-59
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul       48 & 49   1 Samuel 16. 1-13
3              Salm 23
Ebrill           Effesiaid 5. 8-14
              Ioan 9. 1-41
Garawys 4
Sul Y Fam    48 & 50   Exodus 2. 1-10 neu 1 Samuel 1. 20-28
              Salm 34. 11-20 neu 127. 1-4
              2 Corinthiaid 1. 3-7 neu Colosiaid 3. 12-17
              Luc 2. 33-35 neu Ioan 19. 25-27
Llun 4 Ebrill        Mawrth 5 Ebrill       Mercher 6 Ebrill
                   Cymun
Eseia 65. 17-21       Eseciel 47. 1-9, 12     Eseia 49. 8-15
Salm 30           Salm 46           Salm 145. 8-14
Ioan 4. 43-54        Ioan 5. 1-18        Ioan 5. 19-30
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 33           Salm 35. 1-3, (4-8,) 9-28  Salm 119. 33-48
HD  Jeremeia 14.      HD  Jeremeia 16.      HD  Jeremeia 17.
   1-14, 17-22         10 -17.4          19 - 18.12; (19. 1-6)
TN  Rhufeiniaid 7. 1-12  TN  Rhufeiniaid 7.     TN  Rhufeiniaid 8. 1-11
                 13-25


HW             HW             EP
Salm 34           Salm 36           HW
HD  Genesis 49. 1-28    HD  Genesis 49.      Salm 38
TN  Ioan 6. 1-15        29 - 50.14       HD  Genesis 50. 15-26
              TN  Ioan 6. 16-27     TN  Ioan 6. 27-40
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 31. 1-8, [9-16]     Salm 19           Tudalen 85
Micha 7           Eseia 43. 1-7
neu             Effesiaid 2. 8-14
Gweddi Manasse
Iago 5
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn                Amrywio Lliwiau
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:
Ioan 3. 14-21
Iau 7 Ebrill         Gwener 8 Ebrill       Sadwrn 9 Ebrill
                    Cymun
Exodus 32. 7-14       Doethineb 2. 1a, 12-22   Jeremeia 11. 18-20
Salm 103. 1-12        Salm 34. 15-22       Salm 7. 1, 2, 8-11
Ioan 5. 31-47        Ioan 7. 1, 2, 10, 25-30   Ioan 7. 40-53Brynach (5ed ganrif),    Griffith Jones (1761),   Saint, Merthyron a
Abad             Offeiriad ac Athro     Chenhadon De America
Gweler tudalen 143      Gweler tudalen 143     Gweler tudalen 143
                             Neu
                             Dietrich Bonhoeffer (1945),
                             Bugail, Athro a Merthyr
                             Gweler tudalen 144
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 37. 1-22        Salm 40           Salm 42; 43
HD  Jeremeia 22. 13-23   HD  Jeremeia 23. 1-8    HD  Jeremeia 23. 9-32
TN  Rhufeiniaid 8. 12-27  TN  Rhufeiniaid 8. 28-39  TN  Rhufeiniaid 9. 1-18
HW              HW             HW
Salm 37. 23-40        Salm 39; 41         Salm 44
HD  Exodus 1. 6-22     HD  Exodus 2. 1-25     HD  Exodus 3. 1-22
TN  Ioan 6. 41-51      TN  Ioan 6. 52-59     TN  Ioan 6. 60-71
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       51 & 52   Eseciel 37. 1-14
10              Salm 130
Ebrill            Rhufeiniaid 8. 6-11
               Ioan 11. 1-45
Garawys 5

Sul y
Dioddefaint
Dechrau
Tymor y
Dioddefaint
Llun 11 Ebrill        Mawrth 12 Ebrill    Mercher 13 Ebrill
                   Cymun
Swsanna 1.          Numeri 21. 4-9     Daniel 3. 13-28
1-9, 15-17, 19-30, 33-62   Salm 102. 1, 2, 15-22  Salm 24. 1-6
neu             Ioan 8. 21-30      Ioan 8. 31-47
Swsanna 1. 41c-62
Salm 23
Ioan 8. 1-11
George Augustus
Selwyn (1878),
Esgob a Chenhadwr
Gweler tudalen 144


           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW           BW
Salm 45; 46         Salm 49         Salm 51
HD  Jeremeia 24. 1-10    HD  Jeremeia 25.    HD  Jeremeia 25. 30-38
TN  Rhufeiniaid 9.        (1-7,) 8-18    TN  Rhufeiniaid 10.
   19-33          TN  Rhufeiniaid 10.     14-21
                  1-13


HW              HW           HW
Salm 47; 48         Salm 50         Salm 119. 49-64
HD  Exodus 4.        HD  Exodus 5.1 - 6.1  HD  Exodus 7. 8-24
   1-23, (24-26,) 27-31  TN  Ioan 9. 18-41   TN  Ioan 10. 1-18
TN  Ioan 9. 1-17
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 30           Salm 86           Tudalen 88
Galarnad 3. 19-33      Jeremeia 31. 27-37
Mathew 20. 17-34      Ioan 12. 20-33

                             Amrywio Lliwiau
                             Gellir defnyddio coch y
                             Dioddefaint tan Noswyl y
                             Pasg.
Iau 14 Ebrill        Gwener 15 Ebrill       Sadwrn 16 Ebrill
                   Cymun
Genesis 17. 3-9       Jeremeia 20. 7-13      Eseciel 37. 21b-28
Salm 105. 1-9        Salm 18. 1-6         Salm 121
Ioan 8. 51-59        Ioan 10. 31-42        Ioan 11. 45-57              Padarn (6ed ganrif),
              Esgob
              Gweler tudalen 144
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Salm 52; (53;) 54      Salm 57           Salm 59
HD  Jeremeia 26.      HD  Jeremeia 29. 1, 4-14  HD  Jeremeia 31.
   1-16, (17-24)     TN  Rhufeiniaid 11. 13-24    (1-14,) 23-34
TN  Rhufeiniaid 11. 1-12                TN  Rhufeiniaid 11. 25-36HW             HW              HW
Salm 55           Salm 56; (58)        Salm 60; 61
HD  Exodus 7.25 - 8.19   HD  Exodus 9. 13-35     HD  Exodus 10.21 - 11.8
TN  Ioan 10. 19-42     TN  Ioan 11. 1-27      TN  Ioan 11. 28-44
               neu Ioan 12. 1-10       neu Ioan 12. 37-50
       Colect ac
Dyddiad         Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul     53 & 54   Litwrgi’r Palmwydd:
17            Mathew 21. 1-11
Ebrill          Salm 118. [1, 2,] 19-29

Garawys 6        Litwrgi’r Dioddefaint:
             Eseia 50. 4-9a
Sul y          Salm 31. 9-16, [17, 18]
Blodau          Philipiaid 2. 5-11
             Mathew 26.14 – 27.66 neu 27. 11-54
       Colect ac
Dyddiad         Prif Wasanaeth
       Ô-G
Llun     53 & 54   Eseia 42. 1-9
18            Salm 36. 5-11
Ebrill          Hebreaid 9. 11-15
             Ioan 12. 1-11
Dydd Llun
yr Wythnos
Fawr
       Colect ac
Dyddiad         Prif Wasanaeth
       Ô-G
Mawrth    53 & 54   Eseia 49. 1-7
19            Salm 71. 1-14 neu 71. 1-8
Ebrill          1 Corinthiaid 1. 18-31
             Ioan 12. 20-36
Dydd
Mawrth
yr Wythnos
Fawr
Ail Wasanaeth      Trydydd Gwasanaeth  Cymun Bendigaid 1984
Salm 80         Salmau 61; 62    Tudalen 91
Eseia 5. 1-7       Sechareia 9. 9-12
Mathew 21. 33-46     Luc 16. 19-31

                       Amrywio Lliwiau
                       Gellir defnyddio coch y
                       Dioddefaint tan Noswyl y
                       Pasg.
Ail Wasanaeth      Trydydd Gwasanaeth  Cymun Bendigaid 1984
Salm 41         Salm 25       Tudalen 95
Galarnad 1. 1-12a    Galarnad 2. 8-19
Luc 22. 1-23       Colosiaid 1. 18-23

                       Amrywio Lliwiau
                       Gellir defnyddio coch y
                       Dioddefaint tan Noswyl y
                       Pasg.
Ail Wasanaeth      Trydydd Gwasanaeth  Cymun Bendigaid 1984
Salm 27         Salm 55. 12-22    Tudalen 101
Galarnad 3. 1-18     Galarnad 3. 40-51
Luc 22. [24-38,] 39-53  Galatiaid 6. 11-18

                       Amrywio Lliwiau
                       Gellir defnyddio coch y
                       Dioddefaint tan Noswyl y
                       Pasg.
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Mercher   53 & 54   Eseia 50. 4-9a
20            Salm 70
Ebrill          Hebreaid 12. 1-3
             Ioan 13. 21-32
Dydd
Mercher
yr Wythnos
Fawr
             Beuno (c 640), Abad
             Gweler tudalen 144
             Fe’i dethlir yn ystod yr wythnos ar ôl
             Wythnos y Pasg.


       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Iau     55 & 56   Cymun Bendigaid
21            Exodus 12. 1-4, [5-10,] 11-14
Ebrill          Salm 116. 1-2, 12-19 neu 116. 12-19
             1 Corinthiaid 11. 23-26
Dydd Iau         Ioan 13. 1-17, 31b-35
Cablyd
       53
       (Mewn    Anselm (1109), Esgob a Dysgawdwr
       gwasanaeth  Gweler tudalen 144
       heb fod yn  Fe’i dethlir yn ystod yr wythnos ar ôl
       Gymun)    Wythnos y Pasg.       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Gwener    57 & 58   Eseia 52.13 – 53.12
22            Salm 22 neu 22. 1-11 neu 22. 1-21
Ebrill          Hebreaid 10. 16-25 neu 4. 14-16; 5. 7-9
             Ioan 18.1 – 19.42
DYDD
GWENER
GROGLITH
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 102 neu 102. 1-17     Salm 88           Tudalen 105
Doethineb 1.16 – 2.1; 2. l2-  Eseia 63. 1-9
22 neu Jeremeia 11. 18-20   Datguddiad 14.18 – 15.4
Luc 22. 54-71
                              Amrywio Lliwiau
                              Gellir defnyddio coch y
                              Dioddefaint tan Noswyl y
                              Pasg.
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 39            Salmau 42, 43        Tudalen 109
Lefiticus 16. 2-24       Exodus 11
Luc 23. 1-25          Effesiaid 2. 11-18

                              Amrywio Lliwiau
                              Gellir defnyddio porffor
                              mewn gwasanaeth heb fod
                              yn Gymun.
                              Gellir defnyddio coch y
                              Dioddefaint mewn
                              gwasanaeth heb fod yn
                              Gymun.

Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salmau 130; 143        Salm 69           Tudalen 112
Genesis 22. 1-18        Galarnad 5. 15-22
Rhan o Ioan 18-19 pan     Rhan o Ioan 18-19 pan nas
defnyddiwyd yn y Prif     darllenwyd yn ystod y Prif
Wasanaeth, yn arbennig yn   Wasanaeth neu
yr hwyr            Hebreaid 10. 1-10      Amrywio Lliwiau
neu Ioan 19. 38-42                     Gellir defnyddio coch y
neu Colosiaid 1. 18-23                   Dioddefaint tan Noswyl y
                              Pasg
Dyddiad    Colect    Prif Wasanaeth
Sadwrn     59      Gwasanaethau ar wahân i Wylnos y Pasg.
23             Job 14. 1-14 neu Galarnad 3. 1-9, 19-24
Ebrill           Salm 31. 1-4, 15-16 neu 31. 1-5
              1 Pedr 4. 1-8
Noswyl y          Mathew 27. 57-66 neu Ioan 19. 38-42
Pasg
Noswaith
Noswyl y          Siôr (304?) Merthyr, Nawddsant Lloegr
Pasg            Gweler tudalen 144
              Fe’u dethlir yn ystod yr wythnos ar ôl
              Wythnos y Pasg.GWYLNOS Y PASG (A)
Dylid defnyddio o leiaf dri darlleniad o’r Hen Destament. Dylid defynyddio’r
darlleniadau o Exodus 14, Rhufeiniaid a’r Efengyl bob amser.
Genesis 1.1 - 2.4a gyda Salm 136. 1-9, 23-26
Genesis 7. 1-5, 11-18; 8. 6-18; 9. 8-13 gyda Salm 46
Genesis 22. 1-18 gyda Salm 16
Exodus 14.10-31; 15.20-21 yn arwain i mewn i Gantigl:
Exodus 15.1b-6,1-13,17,18
Eseia 55. 1-11 gyda hantigl: Eseia 12. 2-6
Baruch 3. 9-15, 32 - 4.4 neu Diarhebion 8. 1-8, 19-21; 9. 4b-6 gyda Salm 19
Eseciel 36. 24-28 gyda Salmau 42; 43
Eseciel 37. 1-14 gyda Salm 143
Seffaneia 3. 14-20 gyda Salm 98
Rhufeiniaid 6. 3-11
Salm 114
Mathew 28. 1-10
Ail Wasanaeth  Trydydd Gwasanaeth  Cymun Bendigaid 1984
Salm 142    Salm 116       Tudalen 118
Hosea 6. 1-6  Job 19. 21-27
Ioan 2. 18-22  1 Ioan 5. 5-12

                   Amrywio Lliwiau
                   Gellir defnyddio coch y
                   Dioddefaint tan fore
                   Noswyl y Pasg.
         Colect ac                Diolch garwch am Fedydd
 Dyddiad            Prif Wasanaeth
         Ô-G                   Sanctaidd
 Sul       60 & 61   Actau 10. 34-43 neu     Gellir defnyddio’r
 24              Jeremeia 31. 1-6      darlleniadau yn y Cymun
 Ebrill            Salm 118. [1, 2,] 14-24 neu mewn gwasanaethau
               Colosiaid 3. 1-4 neu    eraill.
 Pasg 1            Actau 10. 34-43       Colect ac Ô-G 337 & 338
               Ioan 20. 1-18 neu      Eseciel 36. 24-28
 DYDD Y            Mathew 28. 1-10       Salm 34. 1-10
 PASG                           Rhufeiniaid 6. 3-11
                             Mathew 28. 16-20
                             Gellir dathlu unrhyw bryd
                             yn ystod Tymor y Pasg
      DARLLENIADAU’R HEN DESTAMENT AR GYFER Y SULIAU
 Pan ddefnyddir y darlleniad o’r Hen Destament yn ystod y Prif Wasanaeth yn Nhymor
 y Pasg, dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau yn ddarlleniad y Testament Newydd.Llun 25 Ebrill        Mawrth 26 Ebrill      Mercher 27 Ebrill
                     Cymun
Dydd Llun y Pasg       Dydd Mawrth y Pasg     Dydd Mercher y Pasg
Colect ac Ô-G 60 & 61     Colect ac Ô-G 60 & 61    Colect ac Ô-G 60 & 61

Actau 2. 14, 22-32      Actau 2. 14, 36-41     Actau 3. 1-10
Salm 16. 1, 5-11       Salm 33. 1-5, 18-22     Salm 105. 1-9
Mathew 28. 8-15        Ioan 20. 11-18       Luc 24. 13-35
Marc,
Efengylwr
Gweler tudalen 145
Fe’i dethlir yn ystod yr
wythnos ar ôl Wythnos y
Pasg.

             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
         Os na ddefnyddir y darlleniad o’r Actau yn y Cymun,
         gellir defnyddio’r darlleniad o 1 Corinthiaid yn ei le.
BW              BW             BW
Salm  93; 98         Salm  103         Salm  97; 99
HD   Jona 2. 1-9      HD   Eseia 30. 18-21   HD   Micha 7. 7-15
TN   Actau 2. 14, 22-32   TN   Actau 2. 36-47    TN   Actau 3. 1-10
(neu  1 Corinthiaid 15.   (neu  1 Corinthiaid 15.  (neu  1 Corinthiaid 15.
    1-11)             12-28, (29) )        30-41)
HW              HW             HW
Salm 66            Salm 111; 114        Salm 115
HD  Exodus 12. 14-27     HD  Exodus 12. 28-39    HD  Exodus 12. 40-51
TN  Ioan 14. 1-14      TN  Ioan 14. 15-31     TN  Ioan 15. 1-11
Ail Wasanaeth          Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salmau 114; 117         Salm 105 neu 66. 1-12     Tudalen 121
Caniad Solomon 3.        Exodus 14. 10-18, 26 - 15.2
2 – 5; 8. 6-7          Datguddiad 15. 2-4
Ioan 20. 11-18 pan
darllenwyd yn ystod y Prif
Wasanaeth, neu                        Amrywio Lliwiau
Datguddiad 1. 12-18
Iau 28 Ebrill          Gwener 29 Ebrill       Sadwrn 30 Ebrill
                      Cymun
Dydd Iau y Pasg         Dydd Gwener y Pasg      Dydd Sadwrn y Pasg
Colect ac Ô-G 60 & 61      Colect ac Ô-G 60 & 61     Colect ac Ô-G 60 & 61

Actau 3. 11-26         Actau 4. 1-12         Actau 4. 13-21
Salm 8 neu 114         Salm 116. 1-9         Salm 118. 1-4, 22-29
Luc 24. 36b-48         Ioan 21. 1-14         Marc 16. 9-15
                Catrin o Siena (1380),
                Awdures
                Gweler tudalen 145
                Fe’i dethlir yn ystod yr
                wythnos ar ôl Wythnos y
                Pasg.
              Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
          Os na ddefnyddir y darlleniad o’r Actau yn y Cymun,
        gellir defnyddio’r darlleniad o 1 neu 2 Corinthiaid yn ei le.
BW               BW              BW
Salm  146; 147         Salm  136          Salm  145
HD   Eseciel 37. 1-14     HD   Daniel 12. 1-4, 13   HD   Eseia 25. 1-9
TN   Actau 3. 11-26      TN   Actau 4. 1-12     TN   Actau 4. 13-31
(neu  1 Corinthiaid 15.    (neu  1 Corinthiaid 15.   (neu  2 Corinthiaid 4.
    41- 50)             51-58)            16 - 5.10)
HW               HW              HW
Salm 148; 149          Salm 118           Salm 104
HD  Exodus 13. 1-16      HD  Exodus 13.17 - 14.4   HD  Exodus 14. 5-22
TN  Ioan 15. 12-27       TN  Ioan 16. 1-15      TN  Ioan 16. 16-33
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       63 & 64   Naill ai        neu (gyda darlleniad o’r HD)
1              Actau 2. 14a, 22-32   Exodus 14. 10-31; 15. 20, 21
Mai             Salm 16         Salm 16
               1 Pedr 1. 3-9      Actau 2. 14a, 22-32
Pasg 2            Ioan 20. 19-31     Ioan 20. 19-31

               Philip ac Iago, Apostolion
               Gweler tudalen 145
               Dyddiadau dathlu: 2, 3, 4, 5, 6 neu 7 Mai

     DARLLENIADAU’R HEN DESTAMENT AR GYFER Y SULIAU
Pan ddefnyddir y darlleniad o’r Hen Destament yn ystod y Prif Wasanaeth yn Nhymor
 y Pasg, dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau yn ddarlleniad y Testament Newydd.Llun 2 Mai          Mawrth 3 Mai        Mercher 4 Mai
                   Cymun
Actau 4. 23-31        Actau 4. 32-37       Actau 5. 17-26
Salm 2            Salm 93           Salm 34. 1-8
Ioan 3. 1-8         Ioan 3. 7-15        Ioan 3. 16-21Athanasius (373),      Henry Vaughan (1695),
Esgob a Dysgawdwr      Bardd
Gweler tudalen 146      Gweler tudalen 146
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 62           Salm 68. 1-18        Salm 119. 65-80
HD  Daniel 1. 1-21     HD  Daniel 2. 1-16     HD  Daniel 2. 17-30
TN  1 Ioan 1. 1-10     TN  1 Ioan 2. 1-11     TN  1 Ioan 2. 12-17
HW              HW             HW
Salm 63; 64         Salm 68. 19-35       Salm 65; 67
HD  Exodus 14. 21-31    HD  Exodus 15. 1-21    HD  Exodus 15.
TN  Ioan 17. 1-11      TN  Ioan 17. 12-19       22 - 16.10
                             TN  Ioan 17. 20-26
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 30. 1-5         Salm 81. 1-10       Tudalen 129
Daniel 6. [1-5,] 6-23    Exodus 12. 1-17
Marc 15.46 - 16.8      1 Corinthiaid 5. 6b-8

                            Amrywio Lliwiau
Iau 5 Mai          Gwener 6 Mai       Sadwrn 7 Mai
                    Cymun
Actau 5. 27-33        Actau 5. 34-42      Actau 6. 1-7
Salm 34. 15-22        Salm 27. 1-6, 13, 14   Salm 33. 1-5, 18-22
Ioan 3. 31-36        Ioan 6. 1-15       Ioan 6. 16-21Asaff (6ed ganrif),
Esgob
Gweler tudalen 146
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            Salm 72
Salm 69. 1-21, (22-28,) 29  Salm 66          HD   Daniel 3.19 - 4.3
HD  Daniel 2. 31-49     HD  Daniel 3. 1-18    [Gellir darllen Gweddi
TN  1 Ioan 2. 18-29     TN  1 Ioan 3. 1-10    Asarias â Chân y Tri ar ôl
                            Daniel 3.23]
                            TN   1 Ioan 3. 11-18


HW              HW            HW
Salm 69. 30-36; 70      Salm 71          Salm 73
HD  Exodus 16. 10-22    HD  Exodus 16. 23-36   HD  Exodus 17. 1-16
TN  Luc 3. 1-14       TN  Luc 3. 15-22     TN  Luc 4. 1-13
        Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      65 & 66   Naill ai         neu (gyda o’rdarlleniad HD)
8             Actau 2. 14a, 36-41    Seffaneia 3. 14-20
Mai            Salm 116. 1-4, 12-19   Salm 116. 1-4, 12-19
              neu 116. 1-8       neu 116. 1-8
Pasg 3           1 Pedr 1. 17-23      Actau 2.14a, 36-41
              Luc 24. 13-35       Luc 24. 13-35
              Julian o Norwich (c 1417)
              Gweler tudalen 146
              Dyddiadau dathlu: 10, 11, 12, neu 13 Mai

     DARLLENIADAU’R HEN DESTAMENT AR GYFER Y SULIAU
Pan ddefnyddir y darlleniad o’r Hen Destament yn ystod y Prif Wasanaeth yn Nhymor
 y Pasg, dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau yn ddarlleniad y Testament Newydd.


Wythnos Cymorth
Cristnogol yn dechrau
Llun 9 Mai         Mawrth 10 Mai        Mercher 11 Mai
                   Cymun
Actau 6. 8-15       Actau 7.51 – 8.1a      Actau 8. 1b-8
Salm 119. 161-168     Salm 31. 1-5         Salm 66. 1-7
Ioan 6. 22-29       Ioan 6. 30-35        Ioan 6. 35-40


Gregor o Nasiansus
(390),
Esgob
Gweler tudalen 146

           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Salm 74          Salm 78. 1-31        Salm 77
HD  Daniel 4. 4-27    HD  Daniel 4. 28-37     HD  Daniel 5. 1-12
TN  1 Ioan 3.19 - 4.6   TN  1 Ioan 4. 7-21     TN  1 Ioan 5. 1-12
HW             HW              HW
Salm 75; 76        Salm 78. 32-72        Salm 119. 81-104
HD  Exodus 18. 1-27    HD  Exodus 19. 1-25     HD  Exodus 20. 1-21
TN  Luc 4. 14-30     TN  Luc 4. 31-37      TN  Luc 4. 38-44
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth       Cymun Bendigaid 1984
Salm 48           Salm 23            Tudalen 132
Haggai 1.13 - 2.9      Eseia 40. 1-11
1 Corinthiaid 3. 10-17   1 Pedr 5. 1-11
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                          Amrywio Lliwiau
Ioan 2. 13-22
Iau 12 Mai         Gwener 13 Mai         Sadwrn 14 Mai
                    Cymun
Actau 8. 26-40       Actau 9. 1-20         Mathias, Apostol
Salm 66. 8, 9, 16-20    Salm 117            Colect ac Ô-G 196 & 110
Ioan 6. 44-51        Ioan 6. 52-59         Cymun Bendigaid 1984
                              Tudalen 238

                              Naill ai
                              Eseia 22. 15-25
                              Salm 15
                              Actau 1. 15-26
                              Ioan 15. 9-17
     Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi        neu
BW             BW               Actau 1. 15-26
Salm (79;) 81        Salm 82; 84          Salm 15
HD  Daniel 5. 13-31    HD  Daniel 6. 1-15      1 Corinthiaid 4. 1-7
TN  1 Ioan 5. 13-21    TN  2 Ioan          Ioan 15. 9-17

                                 Gwasanaethau
HW             HW               BW
Salm 80           Salm 88            Salm  16
HD  Exodus 24. 1-18    HD  Exodus 25. 1-22      HD   1 Samuel 2. 27-35
TN  Luc 5. 1-11      TN  Luc 5. 12-26       TN   Actau 2. 37-47
              Hwyrol Weddi Noswyl      HW
              Mathias,            Sal 80
              Sal 147            HD 1 Samuel 16. 1-13a
              HD  Eseia 22. 15-22     TN Mathew 7. 15-27
              TN  Philipiaid 3.13b – 4.1
         Colect
Dyddiad          Prif Wasanaeth
         ac Ô-G
Sul       67 & 68  Naill ai          neu (gyda darlleniado’r HD)
15             Actau 2. 42-47       Genesis 7
Mai            Salm 23          Salm 23
              1 Pedr 2. 19-25      Actau 2. 42-47
Pasg 4           Ioan 10. 1-10       Ioan 10. 1-10

              Edmwnd Prys (1624),    Gweler tudalen 147
              Offeiriad, Bardd a     Dyddiadau dathlu:
              Chyfieithydd        16, 17, 18, neu 21 Mai
              a
              John Davies (1644),
              Offeiriad a Chyfieithydd

     DARLLENIADAU’R HEN DESTAMENT AR GYFER Y SULIAU
Pan ddefnyddir y darlleniad o’r Hen Destament yn ystod y Prif Wasanaeth yn Nhymor
 y Pasg, dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau yn ddarlleniad y Testament Newydd.Llun 16 Mai         Mawrth 17 Mai        Mercher 18 Mai
                   Cymun
Actau 11. 1-18       Actau 11. 19-26       Actau 12, 24 – 13. 5a
Salm 43           Salm 87           Salm 67
Ioan 10. 1-10        Ioan 10. 22-30       Ioan 12. 44-50
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 89. 1-34        Salm 90          Salm 119. 105-128
HD  Doethineb 1.1 - 2.5  HD  Doethineb 2.21-3.9 HD   Doethineb 4.
 neu Diarhebion 1. 1-19   neu Diarhebion 2.       16 - 5.8
TN  Colosiaid 1. 1-14      1-15, (16-19,) 20-22 neu Diarhebion 12.
              TN  Colosiaid 1. 15-23    28 - 13.22
                            TN  Colosiaid 1.
                              24 - 2.7
HW             HW             HW
Salm 89. 35-52       Salm 91          Salm 92; 93
HD  Exodus 32. 1-20    HD  Exodus 32. 21-34   HD  Exodus 33. 1-23
TN  Luc 6. 1-11      TN  Luc 6. 12-26     TN  Luc 6. 27-38
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 29. 1-10        Salm 106. 6-24        Tudalen 134
Esra 3. 1-13        Nehemeia 9. 6-15
Effesiaid 2. 11-22     1 Corinthiaid 10. 1-13
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Luc 19. 37-48
Iau 19 Mai         Gwener 20 Mai        Sadwrn 21 Mai
                   Cymun
Actau 13. 13-25       Actau 13. 26-33       Actau 13. 44-52
Salm 89. 1, 2, 19-26    Salm 2            Salm 98
Ioan 13. 16-20       Ioan 14. 1-7         Ioan 14. 7-14Dunstan (988),       Siâd (672),
Esgob            Esgob
Gweler tudalen 147     Gweler tudalen 148


            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Salm 94           Salm 97           Salm 100; 101
HD  Doethineb 5. 9-23   HD  Doethineb 6. 12-23   HD  Doethineb 7.
 neu Diarhebion 16. 1-16   neu Diarhebion 22. 17-29     1-14, 22 - 8.
TN  Colosiaid 2. 8-23   TN  Colosiaid 3. 1-11     neu Diarhebion 23. 1-18
                             TN  Colosiaid 3. 12-27


HW             HW              HW
Salm 95; 96         Salm 98; 99         Salm 102
HD  Exodus 34. 1-17    HD  Exodus 34. 18-35    HD  Exodus 40. 18-38
TN  Luc 6. 39-49      TN  Luc 7. 1-17       TN  Luc 7. 18-35
        Colect ac
Dyddiad            Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      69 & 70    Naill ai         neu (gyda darlleniad o’r HD)
22              Actau 7. 55-60      Genesis 8. 1-19
Mai              Salm 31. 1-5, 15-16    Salm 31. 1-5, [15, 16]
               neu 31. 1-5        Actau 7. 55-60
Pasg 5            1 Pedr 2. 2-10      Ioan 14. 1-14
               Ioan 14. 1-14


     DARLLENIADAU’R HEN DESTAMENT AR GYFER Y SULIAU
Pan ddefnyddir y darlleniad o’r Hen Destament yn ystod y Prif Wasanaeth yn Nhymor
 y Pasg, dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau yn ddarlleniad y Testament Newydd.Llun 23 Mai          Mawrth 24 Mai        Mercher 25 Mai
                    Cymun
Actau 14. 5-18        Actau 14. 19-27       Actau 15. 1-6
Salm 115. 1-12a        Salm 145. 10-13, 22     Salm 122
Ioan 14. 21-26        Ioan 14. 27-31a       Ioan 15. 1-8               Charles Wesley (1788)    Beda (735),
               a              Dysgawdwr
               John Wesley (1791),     Gweler tudalen 148
               Offeiriaid a Chenhadon
               Gweler tudalen 148

           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 104. 1-23        Salm 105. 1-22        Salm 103
HD  Doethineb 9.       HD  Doethineb 10.      HD  Doethineb 13.
   1, 7-18            1-4, (5-12,) 13-21      1-9
 neu Diarhebion 23.      neu Diarhebion 24.      neu Diarhebion 24.
   19 - 24.2           3-14             15-34
TN  Colosiaid        TN  Rhufeiniaid 12.     TN  Rhufeiniaid 13.
   (3.18 – 4.1,) 4. 2-18    1-21             1-14
HW              HW              HW
Salm 104. 24-35        Salm 105. 23-45       Salm 119. 129-144
HD  Lefiticus 8.       HD  Lefiticus 16. 1-19   HD  Lefiticus 16. 20-34
   1-13, 30-36       TN  Luc 8. 1-15       TN  Luc 8. 16-25
TN  Luc 7. 36-50
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 147. 1-11         Salm 30          Tudalen 137
Sechareia 4. 1-10       Eseciel 37. 1-12
Datguddiad 21. 1-14      Ioan 5. 19-29
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Luc 2. 25-32, [33-38]
Iau 26 Mai           Gwener 27 Mai       Sadwrn 28 Mai
                     Cymun
Actau 15. 7-21         Actau 15. 22-31      Actau 16. 1-10
Salm 96. 1-3, 10-13      Salm 57. 5-11       Salm 100
Ioan 15. 9-11         Ioan 15. 12-17       Ioan 15.18-21
Awstin o Gaergaint (605),                 Melangell (6ed ganrif),
Esgob                           Abades
Gweler tudalen 148                    Gweler tudalen 148
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW             BW
Salm 106. 1-23         Salm 107. 1-22       Salm 108
HD  Doethineb 14.       HD  Doethineb 16.     HD  Doethineb 19.
   27 - 15.3           15 - 17.1          1-8, 18-22
 neu Diarhebion 30.       neu Diarhebion 30.     neu Diarhebion 31.
   1-9              18-31            10-31
TN  Rhufeiniaid 14.      TN  Rhufeiniaid 14.    TN  Rhufeiniaid 15.
   1-12              13-23            1-13
HW               HW             HW
Salm 106. 24-48        Salm 107. 23-43      Salm 109. 1-5, (6-19,) 20-31
HD  Lefiticus 19. 1-18    HD  Lefiticus 19. 26-37  HD  Lefiticus 23. 22-44
TN  Luc 8. 26-39       TN  Luc 8. 40-56     TN  Luc 9. 1-17
        Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      71 & 72   Naill ai         neu (gyda darlleniad o’r HD)
29             Actau 17. 22-31      Genesis 8.20 – 9.17
Mai            Salm 66. 8-20       Salm 66. 8-20
              1 Pedr 3. 13-22      Actau 17. 22-31
Pasg 6           Ioan 14. 15-21      Ioan 14. 15-21

Sul y
Gweddïau
     DARLLENIADAU’R HEN DESTAMENT AR GYFER Y SULIAU
Pan ddefnyddir y darlleniad o’r Hen Destament yn ystod y Prif Wasanaeth yn Nhymor
 y Pasg, dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau yn ddarlleniad y Testament Newydd.

                            Dydd yr Amgylchfyd
                            a Dydd y Ffoaduriaid
Llun 30 Mai         Mawrth 31 Mai        Mercher 1 Mehefin
                   Cymun
Actau 16. 11-15       Actau 16. 19b-34      Actau 17. 15, 22 – 18.8
Salm 149          Salm 138          Salm 148
Ioan 15.26 – 16.4a     Ioan 16. 4b-11       Ioan 16 12-20

Dydd Gweddïau        Dydd Gweddïau        Dydd Gweddïau
Colect 341 & 344      Colect 342 & 344      Colect 343 & 344
Gweler tudalen 171     Gweler tudalen 171     Gweler tudalen 171
              Ymweliad Mair Forwyn    Iestyn (c 165),
              Fendigaid ag Elisabeth   Amdiffynnydd a Merthyr
              Gweler tudalen 148     Gweler tudalen 148
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 110; 112        Salm 113; 114        Salm 119. 145-160
HD  Deuteronomium 8.    HD  Deuteronomium 8.    HD  Baruch 3. 24-37
   1-10            11-20          neu 2 Brenhinoedd 2.
TN  Iago 1. 1-15      TN  Iago 1. 16-27        1-15
                            TN  Iago 5. 13-18
                             neu Luc 12. 22-31
HW             HW             HW
Salm 111          Salm 115          Salm 15; 24
HD  Lefiticus 25. 1-17   HD  Lefiticus 25. 35-55  HD  2 Samuel 23. 1-5
TN  Luc 9. 18-27      TN  Luc 11. 1-13      TN  Colosiaid 2.
                                20 - 3.4
Hwyrol Weddi Noswyl                   Hwyrol Weddi Noswyl
Ymweliad Mair Forwyn                  Dyddiau’r Dyrchafael:
Fendigaid ag Elisabeth,                 Salm  15; 24
os bydd angen:                     HD   2 Samuel 23. 1-5
Gweler tudalen 148                   TN   Colosiaid 2.
                                20 - 3.4
Ail Wasanaeth          Trydydd Gwasanaeth       Cymun Bendigaid 1984
Salmau 87; 36. 5-10       Salm 73. 21-28         Tudalen 140
Sechareia 8. 1-13        Job 14.1-2, 7-15; 19. 23-27a
Datguddiad 21.22 - 22.5     1 Thesaloniaid 4. 13-18
                                Amrywio Lliwiau
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl: Ioan 21. 1-14


Iau 2 Mehefin          Gwener 3 Mehefin        Sadwrn 4 Mehefin
   Prif Wasanaeth                   Cymun
                Actau 18. 9-18         Actau 18. 23-26
DYDD IAU’R DYRCHAFAEL
                Salm 47. 1-5          Salm 47. 1, 2, 6-11
Colect ac Ô-G 73 & 74
                Ioan 16. 20-24         Ioan 16. 23b-28
Cymun Bendigaid 1984
Tudalen 142
                James Hannington (1885),
Dylid defnyddio’r darlleniad
                Esgob, Cenhadwr a
o’r Actau fel y darlleniad
                Merthyr,
cyntaf neu’r ail ddarlleniad.
                Merthyron Uganda (1886) a
Actau 1. 1-11
                Janani Luwum (1977),
neu
                Esgob a Merthyr
Daniel 7. 9-14
                Gweler tudalen 149           129
Salm 47 neu 93
Effesiaid 1. 15-23
neu
Actau 1. 1-11
Luc 24. 44-5

   Ail Wasanaeth          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
Salm 8             BW            BW
Cân y Tri 29-37         Salm 123; 124; 125    Salm 129; 130; 131
neu               HD  Eseciel 1.28 - 3.3 HD  Eseciel 3. 4-27
2 Brenhinoedd 2. 1-15      TN  Hebreaid 4.14 - 5.6 TN  Hebreaid 5. 7-14
Datguddiad 5
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, yr Efengyl fydd:
Mathew 28. 16-20        HW               HW
  Trydydd Gwasanaeth      Salm 126; 127; 128       Salm 132; 133; 134
Salm 110            HD  1 Samuel 2. 1-10     HD  Numeri 11.
Eseia 52. 7-15         TN  Luc 9. 28-36          16, 17, 24-29
Hebreaid 7. [11-25,] 26-28                   TN  Luc 9. 37-50
Blandina
a’I Chymdeithion (177),
Merthyron
Gweler tudalen 149
Dyddiad dathlu 4 Mehefin
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       75 & 76   Naill ai         neu (gyda darlleniad o’r HD)
5              Actau 1. 6-14      Eseciel 36. 24-28
Mehefin           Salm 68. 1-10, [32-35]  Salm 68. 1-10, [32-35]
               1 Pedr 4.        Actau 1. 6-14
Pasg 7            12-14; 5. 6-11      Ioan 17. 1-11
               Ioan 17. 1-11
(Sul wedi’r
               Boniffas (754), Esgob, Cenhadwr a Merthyr
Dyrchafael)
               Gweler tudalen 149
               Gellir dathlu ar 6, 7 a 8 Mehefin
     DARLLENIADAU’R HEN DESTAMENT AR GYFER Y SULIAU
Pan ddefnyddir y darlleniad o’r Hen Destament yn ystod y Prif Wasanaeth yn Nhymor
 y Pasg, dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau yn ddarlleniad y Testament Newydd.


Yr Wythos Weddi dros
Gymru yn dechrau
Llun 6 Mehefin        Mawrth 7 Mehefin      Mercher 8 Mehefin
                   Cymun
Actau 19. 1-10        Actau 20. 17-27       Actau 20. 28-38
Salm 68. 1-6         Salm 68. 7-20        Salm 68. 28-35
Ioan 16. 29-33        Ioan 17. 1-11a       Ioan 17. 11b-19
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 135           Salm 137. 1-6, (7-9); 138  Salm 140. 1-8, (9-11,) 12,
HD  Eseciel 4. 1-17     HD  Eseciel 7. 10-15,   13
TN  Hebreaid 6. 1-12       (16-23a,) 23b-27   HD  Eseciel 11. 14-25
               TN  Hebreaid 6. 13-20   TN  Hebreaid 7. 1-17HW              HW             HW
Salm 136           Salm 139          Salm 119. 161-176
HD  Josua 1. 1-9      HD  1 Samuel 16. 1-13a   HD  Eseia 4. 2-6
TN  Luc 9. 51-62      TN  Luc 10. 1-17      TN  Luc 10. 17-24
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 47            Salm 104. 26-37      Tudalen 145
2 Samuel 23. 1-5       Eseia 65. 17-25
Effesiaid 1. 15-23      Datguddiad 21. 1-8
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                        Amrywio Lliwiau
Marc 16. 14-20
Iau 9 Mehefin         Gwener 10 Mehefin     Sadwrn 11 Mehefin
                    Cymun
Actau 22. 30; 23. 6-11    Actau 25. 13-21      Barnabas, Apostol
Salm 16            Salm 103. 1, 2, 19-22   Colect ac Ô-G 211 & 110
Ioan 17. 20-26        Ioan 21. 15-19      Cymun Bendigaid 1984
                            Tudalen 250
                            Job 29. 11-16
                            Salm 112
Columba (597),        Effrem y Syriad (373),  Actau 11. 19-30
Abad             Diacon, Emynydd ac    Ioan 15. 12-17
Gweler tudalen 149      Athro           neu
               Gweler tudalen 149    Actau 11. 19-30
                            Salm 112
                            Galatiaid 2. 1-10
                            Ioan 15. 12-17
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 143; 146         Salm 144         Salm   100; 101
HD  Eseciel 18. 1-4, 19-32  HD  Eseciel 34. 17-31  HD    Jeremeia 9. 23, 24
TN  Hebreaid 7. 18-28    TN  Hebreaid 8. 1-13   TN    Actau 4. 32-37
HW              HW            HW
Salm 141; 142         Salm 145         Salm   147
HD  Sechareia 4. 1-14    HD  Jeremeia 31. 27-34  HD    Pregethwr 12. 9-14
TN  Luc 10. 25-37      TN  Luc 10. 38-42      neu Tobit 4. 5-11
                            TN    Actau 9. 26-31
               Hwyrol Weddi Noswyl    Hwyrol Weddi Noswyl y
               Barnabas.         Pentecost.
               Sal 1; 15         Salm 48
               HD  Eseia 42. 5-12    Deuteronomium 16. 9-15
               TN  Actau 14. 8-28    Ioan 15.26 -16.15
        Colect ac
Dyddiad            Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      77 & 78    Actau 2. 1-21 neu Numeri 11. 24-30
12              Salm 104. 24-34, 35b neu 104. 24-36
Mehefin            1 Corinthiaid 12. 3b-13 neu Actau 2. 1-21
               Ioan 20. 19-23 neu 7. 37-39

DYDD Y            Dylid defnyddio’r darlleniad o’r Actau fel y
PENTECOST           darlleniad cyntaf neu’r ail ddarlleniad.
Llun 13 Mehefin        Mawrth 14 Mehefin      Mercher 15 Mehefin
                    Cymun
2 Corinthiaid 6. 1-10     2 Corinthiaid 8. 1-9    2 Corinthiaid 9. 6-11
Salm 98            Salm 146          Salm 112. 1-9
Mathew 5. 38-42        Mathew 5. 43-48       Mathew 6. 1-6. 16-18               Basil Fawr (397),      Dydd Catgor
               Esgob & Dysgawdwr      Colect ac Ô-G 351 & 352
               Gweler tudalen 150     Set Catgor 1, 2 neu 3
                             Gweler tudalen 171


            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 45; 46          Salm 49           Salm 51
HD  1 Samuel 1. 1-20     HD  1 Samuel 1.      HD  1 Samuel 2. 12-26
TN  Actau 1. 1-14         21 - 2.11       TN  Actau 2. 1-21
               TN  Actau 1. 15-26

HW              HW             HW
Salm 47; 48          Salm 50           Salm 119. 49-64
HD  Numeri 6. 22-27     HD  Numeri 9.       HD  Numeri 11. 1-35
TN  Luc 20. 9-19         15-23; 10. 29-36    TN  Luc 20. 27-40
               TN  Luc 20. 19-26
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth       Cymun Bendigaid 1984
Salmau 67; 133        Salm 87            Tudalen 147
Joel 2. 21-32         Genesis 11. 1-9
Actau 2. 14-21, [22-38]    Actau 10. 34-48
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                           Amrywio Lliwiau
Luc 24. 44-53
Iau 16 Mehefin        Gwener 17 Mehefin       Sadwrn 18 Mehefin
                    Cymun
2 Corinthiaid 11. 1-11    2 Corinthiaid 11. 18, 21b-30  2 Corinthiaid 12. 1-10
Salm 111           Salm 34 1-6          Salm 34. 7-14
Mathew 6. 7-15        Mathew 6. 19-23        Mathew 6. 24-34Richard (1253),        Dydd Catgor          Dydd Catgor
Esgob             Colect ac Ô-G 351 & 352    Colect ac Ô-G 351 & 352
Gweler tudalen 150      Set Catgor 1, 2 neu 3     Set Catgor 1, 2 neu 3
               Gweler tudalen 171       Gweler tudalen 171


             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW               BW
Salm 52; (53;) 54       Salm 57            Salm 59
HD  1 Samuel 2. 27-36    HD  1 Samuel 3.1 - 4.1a    HD  1 Samuel 4. 1b-22
TN  Actau 2. 22-36      TN  Actau 2. 37-47      TN  Actau 4.32 - 5.11


HW              HW               HW
Salm 55            Salm 56; (58)         Salm 60; 61
HD  Numeri 12. 1-16     HD  Numeri 13.        HD  Numeri 14. 10 -45
TN  Luc 20.41 - 21.4       1-3, 21 - 14.10      TN  Luc 21. 20-28
               TN  Luc 21. 5-19
                               Hwyrol Weddi Noswyl Sul y
                               Drindod.
                               Salmau 97; 98
                               Exodus 34. 1-10
                               Marc 1. 1-13
        Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      81 & 82   Eseia 40. 12-17, 27-31
19             Salm 8
Mehefin          2 Corinthiaid 13. 11-13
              Mathew 28. 16-20
Sul y
Drindod

Pentecost 1
Llun 20 Mehfin       Mawrth 21 Mehfin     Mercher 22 Mehfin
                  Cymun
Genesis 12. 1-9      Genesis 13. 2, 5-18    Genesis 15. 1-12, 17, 18
Salm 33. 12-22       Salm 15          Salm 105. 1-9
Mathew 7. 1-5       Mathew 7. 6, 12-14    Mathew 7. 15-20Alban (250),
Iwl ac Aaron (304-5),
Merthyron
Gweler tudalen 150

          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 62          Salm 68. 1-18       Salm 119. 65-80
HD  1 Samuel 5. 1-12   HD  1 Samuel 6. 1-16   HD  1 Samuel 7. 2-17
TN  Actau 5. 12-26    TN  Actau 5. 27-42    TN  Actau 6. 1-15

HW             HW            HW
Salm 63; 64        Salm 68. 19-35      Salm 65; 67
HD  Numeri 16. 1-19    HD  Numeri 16. 20-35   HD  Numeri 16. 36-50
TN  Luc 21. 29-36     TN  Luc 21.37 - 22.13  TN  Luc 22. 14-23

                           Hwyrol Weddi Noswyl
                           Dydd Diolchgarwch.
                           Salm 110; 111
                           HD  Exodus 16. 2-15
                           TN  Ioan 6. 22-35
Ail Wasanaeth          Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salmau 93; 150         Salm 86. 8-13       Tudalen 154
Eseia 6. 1-8          Exodus 3. 1-6, 13-15
Ioan 16. 5-15          Ioan 17. 1-11

Iau 23 Mehfin          Gwener 24 Mehfin     Sadwrn 25 Mehfin
                     Cymun
Genesis 16. 1-12, 15, 16    Genedigaeth        Genesis 18. 1-15
Salm 106 1-5          Ioan Fedyddiwr      Salm 123
Mathew 7. 21-29         Colect ac Ô-G 215 & 5   Mathew 8. 5-17
Gwasanaethau          Cymun Bendigaid 1984
Diolchgarwch am y        Tudalen 253
Cymun (Corpus Christi)
Colect ac Ô-G 339 & 56     Eseia 40. 1-11
                Salm 85. 5-12
Gwasanaethau Dydd
                Actau 13. 14b-26
Diolchgarwch
                neu
Genesis 14. 18-20
                Galatiaid 3. 23-29
Salm 116. 12-19
                Luc 1. 57-66, 80
1 Corinthiaid 11.
23-26, [27-29, 31-34a]
Ioan 6. [47-50,] 51-58
              Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW            BW
Salm 69. 1-21, (22-28,) 29   Salm 50          Salm 72
HD  1 Samuel 8. 1-22     HD  Sirach 48.1-10    HD  1 Samuel 9.15 - 10.1
TN  Actau 6.15 - 7.16      neu Malachi 3. 1-6   TN  Actau 7. 30-43
Gwasanaethau Dydd        TN  Luc 3. 1-17
Diolchgarwch
Salm 147
HD  Deuteronomium 8.
   2-16
TN  1 Corinthiaid 10. 1-17
HW               HW            HW
Sal 69. 30-36; 70        Salm 80; 82        Salm 73
HD  Numeri 17. 1-11      HD  Malachi 4      HD  Numeri 21. 4-9, 21-35
TN  Luc 22. 24-30       TN  Mathew 11. 2-19   TN  Luc 22. 39-51
Gwasanaethau Dydd
Diolchgarwch
Salm 23; 42; 43
HD  Diarhebion 9. 1-5
TN  Luc 9. 11-17
Hwyrol Weddi ar y Noswyl
Sal 71
HD  Barnwyr 13.
   2-7, 24, 25
TN  Luc 1. 5-25
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      83 & 84   Parhaol           neu Cysylltedig
26            Genesis 22. 1-14       Jeremeia 28. 5-9
Mehefin          Salm 13           Salm 89. 1-4, 15-18 neu
Pentecost 2        Rhufeiniaid 6. 12-23     89. 8-18
Y Drindod 1        Mathew 10. 40-42       Rhufeiniaid 6. 12-23
Sul y                         Mathew 10. 40-42
Cyfamod
Priodau 8


Llun 27 Mehefin      Mawrth 28 Mehefin      Mercher 29 Mehefin
                 Cymun
Genesis 18. 16-33     Genesis 19. 15-29      Pedr, Apostol neu
Salm 103. 1-10      Salm 26           Pedr a Paul, Apostolion
Mathew 8. 18-22      Mathew 8. 23-27       Colect ac Ô-G
                            217/218 & 110
                            Cymun Bendigaid 1984
                            Tudalen 255
             Irenaeus (c 200),
                            Pedr:
             Esgob a Dysgawdwr
                            Eseciel 3. 22-27
             Gweler tudalen 151
                            Salm 125
                            Actau 12. 1-11
                            Mathew 16. 13-19
   Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi        neu
BW           BW               Actau 12. 1-11
Salm 74        Salm 78. 1-31          Salm 125
HD  1 Samuel 10. 1-24 HD  1 Samuel 10.25 -     1 Pedr 2. 19-25
TN  Actau 7.44 - 8.1a 11.15              Mathew 16. 13-19
            TN  Actau 8. 1-13       Neu Pedr a Paul:
                            Sechareia 4. 1-6a, 10b-14
HW            HW              Salm 125
Salm 75; 76        Salm 78. 32-72        Actau 12. 1-11
HD  Numeri 22. 1-21   HD  Numeri 22. 21-38    Mathew 16. 13-19
TN  Luc 22. 52-62    TN  Luc 22. 63-71      neu
                            Actau 12. 1-11
             Hwyrol Weddi Noswyl     Salm 125
             Pedr.            2 Timotheus 4. 6-8, 17,18
             Sal 66; 67          Mathew 16. 13-19
             HD  Eseciel 34. 1-11      Gwasanaethau
             TN  Actau 9. 32-43     BW
                            Sal 71
             Ar Noswyl Pedr & Paul    HD  Eseia 49. 1-6
             Sal 66; 67          TN  Actau 11. 1-18
             HD  Eseciel 3. 4-11    HW
             TN  Galatiaid 1.13 - 2.8  Sal 124; 138
                            HD  Eseciel 34. 11-16
                            TN  Ioan 21. 15-22
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth       Cymun Bendigaid 1984
Salm 50 neu 50. 1-15     Salmau 52; 53          Tudalen 157
1 Samuel 28. 3-19       Deuteronomium 15. 1-11
Luc 17. 20-37         Actau 27. 13-44 [33-44]

                               Amrywio Lliwiau
Iau 30 Mehefin        Gwener 1 Gorffennaf       Sadwrn 2 Gorffennaf
                    Cymun
Genesis 22. 1-14       Genesis 23. 1-4, 19; 24. 1-8,  Genesis 27. 1-9, 15-29
Salm 116. 1-9         62-67              Salm 135. 1-6
Mathew 9. 1-8         Salm 106 1-5          Mathew 9. 14-17
               Mathew 9. 9-13


Merthyrdod Paul,       Euddogwy (6ed ganrif),
Apostol            Esgob
Gweler tudalen 152      Gweler tudalen 152


             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW               BW
Salm (79) 81         Salm  82; 84         Salm 86; 87
HD  1 Samuel 13. 5-18    HD   1 Samuel 13.19 -    HD  1 Samuel 14. 16-30
TN  Actau 8. 26-40      14.15              TN  Actau 9. 10-19a
               TN   Actau 9. 1-9
HW              HW               HW
Salm 80            Salm  88           Salm (83;) 85
HD  Numeri 23. 11-26     HD   Numeri 24. 1-13     HD  Numeri 24. 12-25
TN  Luc 23. 13-25      TN   Luc 23. 26-31      TN  Luc 23. 32-43
                               Hwyrol Weddi Noswyl
                               Thomas.
                               Salm 27
                               HD  Eseia 35
                               TN  Hebreaid 10.35 - 11.1
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      221 & 110  Habacuc 2. 1-4
3              Salm 31. 1-5
Gorffennaf         Effesiaid 2. 19-22
              Ioan 20. 24-29, [30, 31]
Thomas,
Apostol
Llun 4 Gorffennaf      Mawrth 5 Gorffennaf    Mercher 6 Gorffennaf
                   Cymun
Genesis 28. 10-22      Genesis 32. 22-32     Genesis 41. 55-57; 42. 5-
Salm 91. 1-6, 14-16     Salm 17. 1-8        7a, 17-24a
Mathew 9. 18-26       Mathew 9. 32-38      Salm 33. 1-5, 18-22
                            Mathew 10. 1-7


Peblig (4edd ganrif),                 Thomas More (1535),
Abad                          Merthyr
Gweler tudalen 153                   Gweler tudalen 153
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW           BW               BW
Salm 89. 1-34      Salm   90          Salm 119. 105-128
HD  1 Samuel 14. 36-45 HD    1 Samuel 15.     HD  1 Samuel 16. 1-13
TN  Actau 9. 19b-31        1-3, 7-35      TN  Actau 10. 1-16
            TN    Actau 9. 32-43HW             HW             HW
Salm 89. 35-52       Salm 91          Salm 92; 93
HD  Numeri 27. 12-23    HD  Numeri 32.      HD  Numeri 35.
TN  Luc 23. 44-56a       1-6, 16-27         1-3, 9-15, 30-34
              TN  Luc 23.56b - 24.12  TN  Luc 24. 13-35
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 92; 146        Salm 139         Tudalen 221
2 Samuel 15. 17-21     Job 42. 1-6
neu Sirach 2        1 Pedr 1. 3-12
Ioan 11. 1-16
                           Amrywio Lliwiau
Iau 7 Gorffennaf      Gwener 8 Gorffennaf    Sadwrn 9 Gorffennaf
                   Cymun
Genesis 44.18 - 45.5    Genesis 46. 1-7, 28-30  Genesis 49. 29-33
Salm 105. 7-22       Salm 37. 3-6, 18-24    Salm 105. 1-7
Mathew 10. 7-15       Mathew 10. 16-23     Mathew 10. 24-33
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 94           Salm 97          Salm 100; 101
HD  1 Samuel 16.      HD  1 Samuel 17. 17-49  HD  1 Samuel 17.50 - 18.4
   14 - 17.11       TN  Actau 10. 34-48   TN  Actau 11. 1-18
TN  Actau 10. 17-33HW             HW            HW
Salm 95; 96         Salm 98; 99        Salm 102
HD  Deuteronomium 1.    HD  Deuteronomium 3.   HD  Deuteronomium 31.
   1-18            18-28           7-13, (24 - 32.4);
TN  Luc 24. 36-53     TN  Marc 1. 1-13       34. 1-12
                           TN  Marc 1. 14-28
       Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      87 & 88    Parhaol
10             Genesis 25. 19-34
Gorffennaf         Salm 119. 105-112
              Rhufeiniaid 8. 1-11
Pentecost 4         Mathew 13. 1-9, 18-23
              neu
Y Drindod 3         Cysylltedig
              Eseia 55. 10-13
Sul y Môr          Salm 65. [1-8,] 9-13
              Rhufeiniaid 8. 1-11
              Mathew 13. 1-9, 18-23
Priodau 10Llun 11 Gorffennaf     Mawrth 12 Gorffennaf   Mercher 13 Gorffennaf
                   Cymun
Exodus 1. 8-14, 22     Exodus 2. 1-15      Exodus 3. 1-12
Salm 124          Salm 69. 1, 2, 32-36   Salm 103. 1-7
Mathew 10.34 – 11.1     Mathew 11. 20-24     Mathew 11. 25-27Bened (c 540),
Abad
Gweler tudalen 153
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 104. 1-23       Salm 105. 1-22      Salm 103
HD  1 Samuel 18.      HD  1 Samuel 19. 1-18  HD  1 Samuel 20. 1-23
   5-16, 27b-30     TN  Actau 12. 1-17   TN  Actau 12. 18-25
TN  Actau 11. 19-30HW             HW            HW
Salm 104. 24-35       Salm 105. 23-45     Salm 119. 129-144
HD  Josua 1. 1-18     HD  Josua 2. 1-24    HD  Josua 3. 1-13
TN  Marc 1. 29-45     TN  Marc 2. 1-12    TN  Marc 2. 13-22
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salmau 60; [63]       Salmau 64; 65        Tudalen 162
2 Samuel 7. 18-29      Deuteronomium 28. 1-14
Luc 19.41 - 20.8       Actau 28. 17-30

                             Amrywio Lliwiau
Iau 14 Gorffennaf      Gwener 15 Gorffennaf     Sadwrn 16 Gorffennaf
                   Cymun
Exodus 3. 13-20       Exodus 11.10 - 12.14     Exodus 12. 37-42
Salm 105. 1-15        Salm 116. 12-19       Salm 136. 1-3, 10-15
Mathew 11. 28-30       Mathew 12. 1-8        Mathew 12. 14-21John Keble (1886),
Offeiriad ac Athro
Gweler tudalen 153
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 106. 1-23        Salm 107. 1-22        Salm 108
HD  1 Samuel 20. 24-42   HD  1 Samuel 21.1 - 22.5  HD  1 Samuel 22.
TN  Actau 13. 1-12     TN  Actau 13. 13-25        6-23; 23. 7-18
                             TN  Actau 13. 26-43HW              HW              HW
Salm 106. 24-48       Salm 107. 23-43       Salm 109. 1-5, (6-19,) 20-31
HD  Josua 3.14 - 4.7    HD  Josua 4.19-5. 1,10-15  HD  Josua 6. 1-27
TN  Marc 2.23 - 3.6     TN  Marc 3. 7-19a      TN  Marc 3. 19b-35
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      89 & 90   Parhaol
17             Genesis 28. 10-19a
Gorffennaf         Salm 139. 1-12, [23, 24]
              Rhufeiniaid 8. 12-25
              Mathew 13. 24-30, 36-43
Pentecost 5        neu
              Cysylltedig
Y Drindod 4        Doethineb 12. 13, 16-19 neu Eseia 44. 6-8
              Salm 86. 11-17
              Rhufeiniaid 8. 12-25
Priodau 11         Mathew 13. 24-30, 36-43Llun 18 Gorffennaf     Mawrth 19 Gorffennaf   Mercher 20 Gorffennaf
                  Cymun
Exodus 14. 5-18      Exodus 14.21 – 15.1    Exodus 16. 1-5, 9-15
Salm 114          Salm 114         Salm 78. 18-29
Mathew 12. 38-42      Mathew 12. 46-50     Mathew 13. 1-9
Elisabeth o Rwsia (1918), Gregor o Nyssa (c 394),
Diacones a Merthyr    Esgob,
Gweler tudalen 154    a
             Macrina (c 379),
             Gwyryf, Athrawon
             Gweler tudalen 154
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 110; 112       Salm 113; 114       Salm 119. 145-160
HD  1 Samuel 24. 1-22   HD  1 Samuel 25. 1-22  HD  1 Samuel 25. 23-44
TN  Actau 13. 44-52    TN  Actau 14. 1-18    TN  Actau 14. 19-28

HW             HW            HW
Salm 111          Salm 115         Salm 116; 117
HD  Josua 7. 1-13     HD  Josua 8. 1-22    HD  Josua 8. 30-35
TN  Marc 4. 1-20     TN  Marc 4. 21-34    TN  Marc 4. 35-41
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salmau 67; [70]        Salm 71          Tudalen 165
1 Brenhinoedd 2.       Deuteronomium 30. 1-10
10-12; 3. 16-28        1 Pedr 3. 8-18
Actau 4. 1-22
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel                  Amrywio Lliwiau
Efengyl:
Marc 6. 30-34, 53-56
Iau 21 Gorffennaf       Gwener 22 Gorffennaf   Sadwrn 23 Gorffennaf
                    Cymun
Exodus 19. 1-20        Mair Magdalen       Exodus 24. 3-8
Salm 24. 1-6         Colect ac Ô-G 229 & 90  Salm 50. 1-15
Mathew 13. 10-17       Cymun Bendigaid 1984   Mathew 13. 24-30
               Tudalen 258

               Caniad Solomon 3. 1-4
               Salm 42. 1-8
Howell Harris (1773),     2 Corinthiaid 5. 14-17
Pregethwr           Ioan 20. 1, 2, 11-18
Gweler tudalen 154
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 118           Salm 30; 32        Salm 129; 130; 131
HD  1 Samuel 28. 3-20    HD  1 Samuel 16. 14-23  HD  2 Samuel 1. 1-27
TN  Actau 15. 1-11      TN  Luc 8. 1-3      TN  Actau 15. 22-35

HW              HW            HW
Salm 120; 121; 122      Salm 63          Salm 132; 133; 134
HD  Josua 9. 3-21      HD  Seffaneia 3. 14-20  HD  Josua 23.1 - 24.13
TN  Marc 5. 1-20       TN  Marc 15.40 – 16.7  TN  Marc 6. 1-13
Hwyrol Weddi Noswyl Fair.
Sal 139
HD  Eseia 25. 1-9
TN  2 Corinthiaid 1. 3-7
        Colect ac
Dyddiad            Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      91 & 92    Parhaol
24              Genesis 29. 15-28
Gorffennaf          Salm 105. 1-11, [45b]; neu 128
               Rhufeiniaid 8. 26-39
Pentecost 6          Mathew 13. 31-33, 44-52
               neu
Y Drindod 5          Cysylltedig
               1 Brenhinoedd 3. 5-12
               Salm 119. 129-136
Priodau 12          Rhufeiniaid 8. 26-39
               Mathew 13. 31-33, 44-52Llun 25 Gorffennaf      Mawrth 26 Gorffennaf    Mercher 27 Gorffennaf
                    Cymun
Iago, Apostol         Exodus 33.         Exodus 34. 29-35
Colect ac Ô-G 230 & 110    7-11; 34. 5-10, 27, 28   Salm 99
Cymun Bendigaid 1984     Salm 103. 1-13       Mathew 13. 44-46
Tudalen 260          Mathew 13. 36-43

Jeremeia 45
Salm 126
Actau 11.27 – 12.2
Mathew 20. 20-28       Ann,            Martha & Mair
neu              Mam y Forwyn Fair      o Fethania
Actau 11.27 – 12.2      Gweler tudalen 155     Gweler tudalen 155
Salm 126
2 Corinthiaid 4. 7-15
Mathew 20. 20-28


            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 7; 29          Salm 137. 1-6, (7-9); 138  Salm 140.
HD  2 Brenhinoedd 1.     HD  2 Samuel 3. 6-21      1-8, (9-11,) 12, 13
   9-15           TN  Actau 16. 6-15     HD  2 Samuel 3. 22-39
TN  Luc 9. 46-56                     TN  Actau 16. 16-24

EP              EP             EP
Salm 94            Salm 139          Salm 119. 161-176
HD  Jeremeia 26. 1-15    HD  Barnwyr 2.       HD  Barnwyr 3. 12-30
TN  Marc 1. 14-20         1-5, 11-23       NT  Marc 6. 47-56
               TN  Marc 6. 30-46
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salmau 75; [76]        Salm 77           Tudalen 167
1 Brenhinoedd 6.        Caniad Solomon 2 neu
11-14, 23-38          1 Macabeaid 2. [1-14,] 15-22
Actau 12. 1-17         1 Pedr 4. 7-14        Hwyrol Weddi Arall
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel                    Hwyrol Weddi Noswyl Iago.
Efengyl:                          Sal 144
Ioan 6. 1-21                        HD  Deuteronomium 30.
                                 11-20
                              TN  Marc 5. 21-43
Iau 28 Gorffennaf       Gwener 29 Gorffennaf     Sadwrn 30 Gorffennaf
                     Cymun
Exodus 40. 16-21, 34-38    Lefiticus 23. 1-11, 26-38   Lefiticus 25. 1, 8-17
Salm 84            Salm 81. 1-10         Salm 67
Mathew 13. 47-53        Mathew 13. 54-58       Mathew 14. 1-12
Samson (5ed ganrif),      William Wilberforce (1833),  Silas,
Esgob             Josephine Butler (1906),   Cenhadwr
Gweler tudalen 155       a phob Diwygiwr        Gweler tudalen 156
                Cymdeithasol
                Gweler tudalen 155
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW              BW
Salm 143; 146         Salm 144           Salm 147; 149
HD  2 Samuel 4. 1-12     HD  2 Samuel 5. 1-12     HD  2 Samuel 5.22 - 6.23
TN  Actau 16. 25-40      TN  Actau 17. 1-15      TN  Actau 17. 16-34


EP               EP              EP
Salm 141; 142         Salm 145           Salm 148; 150
HD  Barnwyr 4. 4-23      HD  Barnwyr 5. 1-31     HD  Barnwyr 6. 1-24
TN  Marc 7. 1-23       TN  Marc 7. 24-37      TN  Marc 8. 1-10
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      93 & 94   Parhaol           neu Cysylltedig
31            Genesis 32. 22-31      Eseia 55. 1-5
Gorffennaf        Salm 17.1-7, [15]      Salm 145. [8, 9,] 14-21
             Rhufeiniaid 9. 1-5     Rhufeiniaid 9. 1-5
             Mathew 14. 13-21      Mathew 14. 13-21
Pentecost 7

Y Drindod 6
             Joseff o Arimathea
Priodau 13        Gweler tudalen 156
             Gellir dathlu ar 1,2,3,4 neu 5 Awst.
Llun 1 Awst        Mawrth 2 Awst        Mercher 3 Awst
                  Cymun
Numeri 11. 4-15      Numeri 12. 1-17       Numeri 13. 1, 2, 25 – 14.
Salm 81. 10-16      Salm 51. 1-11        1, 26-35
Mathew 14. 22-36     Mathew 15. 1, 2, 10-14   Salm 106. 6-14, 21-23
                           Mathew 15. 21-28
                           Garmon (5ed ganrif),
                           Esgob
                           Gweler tudalen 156
          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW            BW             BW
Salm 1; 5         Salm 7           Salm 119. 1-16
HD  2 Samuel 7. 1-17   HD  2 Samuel 7. 18-29   HD  2 Samuel 9. 1-13
TN  Actau 18. 1-11    TN  Actau 18. 12-28    TN  Actau 19. 1-10


HW            HW             HW
Salm 2; 3; 4       Salm 6; 8          Salm 9
HD  Barnwyr 6. 25-40   HD  Barnwyr 7. 1-18    HD  Barnwyr 7.
TN  Marc 8. 11-21    TN  Marc 8. 22-33        19 - 8.12
                           TN  Marc 8.34 - 9.1
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 80 neu 80. 1-7      Salm 85           Tudalen 170
1 Brenhinoedd 10. 1-13    Caniad Solomon 5. 2-16
Actau 13. 1-13        neu 1 Macabeaid 3. 1-12
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn   2 Pedr 1. 1-15
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Ioan 6. 24-35
Iau 4 Awst          Gwener 5 Awst        Sadwrn 6 Awst
                    Cymun
Numeri 20. 1-13        Deuteronomium 4. 32-40   Gweddnewidiad ein
Salm 95. 1-9         Salm 77. 11-20       Harglwydd
Mathew 16. 13-23       Mathew 16. 24-28      Colect ac Ô-G 239 & 38
                             Cymun Bendigaid 1984
                             Tudalen 262

                             Daniel 7. 9, 10, 13, 14
                             Salm 97
               Oswallt (642),       2 Pedr 1. 16-19
               Brenin a Merthyr      Luc 9. 28-36
               Gweler tudalen 156
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 10            Salm 13; 14         Salm 27
HD  2 Samuel 11. 1-27    HD  2 Samuel 12. 1-25   HD  Sirach 48. 1-10
TN  Actau 19. 11-20     TN  Actau 19. 21-41     neu 1 Brenhinoedd 19.
                                1-16
                             TN  1 Ioan 3. 1-3
HW              HW             HW
Salm 11; 12          Salm 15; 16         Salm 72
HD  Barnwyr 8. 22-35     HD  Barnwyr 9.1-16,19-21  HD  Exodus 34. 29-35
TN  Marc 9. 2-13       TN  Marc 9. 14-29     TN  2 Corinthiaid 3

               Hwyrol Weddi Noswyl
               Gweddnewidiad.
               Salm 99; 110
               HD  Exodus 24. 12-18
               TN  Ioan 12. 27-36a
       Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      95 & 96    Parhaol
7              Genesis 37. 1-4, 12-28
Awst             Salm 105. 1-6, 16-22, 45b neu 105. 1-10
               Rhufeiniaid 10. 5-15
               Mathew 14. 22-33
Pentecost 8         neu
               Cysylltedig
Y Drindod 7         1 Brenhinoedd 19. 9-18
               Salm 85. 8-13
               Rhufeiniaid 10. 5-15
Priodau 14          Mathew 14. 22-33
Llun 8 Awst         Mawrth 9 Awst        Mercher 10 Awst
                   Cymun
Deuteronomium 10.12-22    Deuteronomium 31. 1-8    Deuteronomium 34. 1-12
Salm 148           Salm 111          Salm 66. 1-9
Mathew 17. 22-27       Mathew 18. 1-5, 10, 12-14  Mathew 18. 15-20


Dominic (1221),       Augustine Baker (1641),   Lawrens (258),
Pregethwr          Offeiriad a Mynach     Diacon a Merthyr
Gweler tudalen 156      Gweler tudalen 157     Gweler tudalen 157
               neu
               Mary Sumner (1921),
               Sefydlydd Undeb y
               Mamau
               Gweler tudalen 157
               neu
               Edith Stein (1942),
               Athrawes, Lleian a
               Merthyr
               Gweler tudalen 157
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 19           Salm 21           Salm 20; 23
HD  2 Samuel 13. 23-39   HD  2 Samuel 14. 1-20   HD  2 Samuel 14. 21-33
TN  Actau 20. 17-38     TN  Actau 21. 1-14     TN  Actau 21. 15-26

HW              HW             HW
Salm 17           Salm 22           Salm 119. 17-32
HD  Barnwyr 11.       HD  Barnwyr 13. 1-15    HD  Barnwyr 13. 15-24
   1-11, 29 - 12.7     TN  Marc 10. 1-16     TN  Marc 10. 17-31
TN  Marc 9. 42-50
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 86            Salm 88           Tudalen 172
1 Brenhinoedd 11.41 - 12.20  Caniad Solomon 8. 5-7
Actau 14. 8-20        neu 1 Macabeaid 14. 4-15
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn   2 Pedr 3. 8-13
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Ioan 6. 35, 41-51
Iau 11 Awst          Gwener 12 Awst       Sadwrn 13 Awst
                    Cymun
Josua 3. 7-17         Josua 24. 1-13       Josua 24. 14-29
Salm 114           Salm 136. 1-3, 15-21    Salm 16. 1, 5-11
Mathew 18.21 – 19.1      Mathew 19. 3-12       Mathew 19. 13-15


Clare o Assisi (1253),    Ann Griffiths (1805),    Jeremy Taylor (1667),
Cardotwraig a Abades     Bardd            Esgob
Gweler tudalen 157      Gweler tudalen 157     Gweler tudalen 158
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 24; 26          Salm 27           Salm 30; 32
HD  2 Samuel 15. 1-18    HD  2 Samuel 15. 19-37   HD  2 Samuel 16. 1-23
TN  Actau 21. 27-36     TN  Actau 21.37 - 22.16  TN  Actau 22. 17-29

HW              HW             HW
Salm 25            Salm 28; 29         Salm 31
HD  Barnwyr 14. 1-20     HD  Barnwyr 14.20 - 16.3  HD  Barnwyr 16. 4-31
TN  Marc 10. 32-45      TN  Marc 10. 46-52     TN  Marc 11. 1-11
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      97 & 98   Parhaol           Neu Cysylltedig
14             Genesis 45. 1-15      Eseia 56. 1, 6-8
Awst            Salm 133          Salm 67
              Rhufeiniaid 11.1-2a,29-32  Rhufeiniaid 11.1-2a,29-32
              Mathew 15. [10-20,] 21-28  Mathew 15. [10-20,] 21-28
Pentecost 9

Y Drindod 8
              Maximilian Kolbe (1941),
              Offeiriad a Merthyr
Priodau 15         Gweler tudalen 158
              Gellir dathlu ar 16, 17, 18 neu 19 Awst.Llun 15 Awst        Mawrth 16 Awst       Mercher 17 Awst
                   Cymun
Mair,Mam ein Harglwydd   Barnwyr 5. 11-24a      Barnwyr 9. 6-15
Colect ac Ô-G 249 & 8    Salm 85. 8-13        Salm 21. 1-7
Cymun Bendigaid 1984    Mathew 19. 23-30      Mathew 20. 1-16a
Tudalen 264

Eseia 6.1, 10-11 neu
Datguddiad 11.10-12.6,10
Salm 45. 10- 17
Galatiaid 4. 4-7
Luc 1. 46-55           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 98; 138        Salm 35. 1-3, (4-8,) 9-28  Salm 119. 33-48
HD  Eseia 7. 10-15     HD  2 Samuel 18. 1-18   HD  2 Samuel 18. 19-33
TN  Luc 11. 27, 28     TN  Actau 23. 12-24    TN  Actau 23. 23-35
HW             HW             HW
Salm 132          Salm 36           Salm 38
HD Caniad Solomon 2.    HD  Barnwyr 18. 1-15    HD  Barnwyr 18. 16-31
   1-7          TN  Marc 11.27 - 12.12   TN  Marc 12. 13-27
TN  Actau 1. 6-14
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 90. neu 90. 1-12     Salm 92           Tudalen 174
2 Brenhinoedd 4. 1-37     Jona 1 neu Sirach 3. 1-15
Actau 16. 1-15        2 Pedr 3. 14-18
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn                 Hwyrol Weddi Arall
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Hwyrol Weddi Noswyl Fair.
Ioan 6. 51-58                       Salm 72
                             HD  Diarhebion 8. 22-31
                             TN  Ioan 19. 23-27
Iau 18 Awst          Gwener 19 Awst       Sadwrn 20 Awst
                    Cymun
Barnwyr 11. 29-40       Ruth 1. 1-22        Ruth 2. 1-11; 4. 13-17
Salm 130           Salm 146          Salm 128
Mathew 22. 1-14        Mathew 22. 34-40      Mathew 23. 1-12                             Bernard (1153),
                             Abad
                             Gweler tudalen 158
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 37. 1-22         Salm 40           Salm 42; 43
HD  2 Samuel 19. 1-23    HD  2 Samuel 19. 24-43   HD  2 Samuel 23.
TN  Actau 24. 1-23      TN  Actau 24.24 - 25.12     1-7, (13-17);
                                24. 1, 2, 10-25
                             TN  Actau 25. 13-27


HW              HW             HW
Salm 37. 23-40        Salm 39; 41         Salm 44
HD  Job 1.1 - 2.10      HD  Job 2.11 - 3.26    HD  Job 4. 1-21
TN  Marc 12. 28-34      TN  Marc 12. 35-44     TN  Marc 13. 1-13
        Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      99 & 100  Parhaol
21             Exodus 1.8 - 2.10
Awst            Salm 124
              Rhufeiniaid 12. 1-8
              Mathew 16. 13-20
Pentecost 10        neu
              Cysylltedig
Y Drindod 9        Eseia 51. 1-6
              Salm 138
              Rhufeiniaid 12. 1-8
Priodau 16         Mathew 16. 13-20Llun 22 Awst        Mawrth 23 Awst      Mercher 24 Awst
                  Cymun
1 Thesaloniaid 1. 1-10   1 Thesaloniaid 2. 1-8   Bartholomeus, Apostol
Salm 149. 1-5       Salm 139. 1-10      Colect ac Ô-G 252 & 110
Mathew 23. 13-22      Mathew 23. 23-26     Cymun Bendigaid 1984
                           Tudalen 266

                           Eseia 43. 8-13
                           Salm 145. 1-7
                           Actau 5. 12-16
              Tudful (430),       Luc 22. 24-30
              Merthyr          neu
              Gweler tudalen 158    Actau 5. 12-16
                           Salm 145. 1-7
                           1 Corinthiaid 4. 9-15
                           Luc 22. 24-30
          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 45; 46        Salm 49          Salm 86
HD  1 Brenhinoedd 1.   HD  1 Brenhinoedd 1.   HD  Genesis 28. 10-17
   5-31           38 - 2.4       TN  Ioan 1. 43-51
TN  Actau 26. 1-23    TN  Actau 26.24 - 27.8
HW             HW            HW
Salm 47; 48        Salm 50          Salm 91; 116
HD  Job (4.1;) 5. 1-27  HD  Job 6. 1-21     HD  Sirach 39. 1-10
TN  Marc 13. 14-27    TN  Marc 13. 28-37    neu Deuteronomium 18.
                             15-19
              Hwyrol Weddi Noswyl    TN  Mathew 10. 1-22
              Bartholomeus.
              Salm 97
              HD  Eseia 61. 1-9
              TN  2 Corinthiaid 6.
                 1-10
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 95            Salm 104. 1-25        Tudalen 176
2 Brenhinoedd 6. 8-23     Jona 2 neu Sirach 3. 17-29
Actau 17. 15-34        Datguddiad 1
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                          Amrywio Lliwiau
Ioan 6. 56-69
Iau 25 Awst          Gwener 26 Awst        Sadwrn 27 Awst
                    Cymun
1 Thesaloniaid 3. 6-13    1 Thesaloniaid 4. 1-8    1 Thesaloniaid 4. 9-12
Salm 90. 13-17        Salm 97           Salm 98
Mathew 24. 42-51       Mathew 25. 1-13       Mathew 25. 14-30
                              Monica (378),
                              Mam Awstin o Hippo
                              Gweler tudalen 159
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 52; (53;) 54       Salm 57           Salm 59
HD  1 Brenhinoedd 3.     HD  1 Brenhinoedd 5.    HD  1 Brenhinoedd 7.
   16-28             1 - 6.1, 7         51 - 8.30
TN  Actau 27. 27-44     TN  Actau 28. 1-16     TN  Actau 28. 17-31
HW              HW              HW
Salm 55            Salm 56; (58)        Salm 60; 61
HD  Job 8. 1-22       HD  Job 9. 1-35       HD  Job (9.1;) 10. 1-22
TN  Marc 14. 12-26      TN  Marc 14. 27-42     TN  Marc 14. 43-52
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      101 & 102  Parhaol           neu Cysylltedig
28             Exodus 3. 1-15       Jeremeia 15. 15-21
Awst            Salm 105. 1-6, 23-26, 45c  Salm 26. 1-8
              neu 115           Rhufeiniaid 12. 9-21
              Rhufeiniaid 12. 9-21    Mathew 16. 21-28
Pentecost 11        Mathew 16. 21-28

Y Drindod 10

              Awstin o Hippo (430), Esgob a Dysgawdwr
Priodau 17         Gweler tudalen 159
              Gellir dathlu ar 30 Awst neu 1 MediLlun 29 Awst        Mawrth 30 Awst       Mercher 31 Awst
                   Cymun
1 Thesaloniaid 4. 13-18   1 Thesaloniaid 5. 1-11   Colosiaid 1. 1-8
Salm 96           Salm 27. 1-4, 13, 14    Salm 34. 9-22
Luc 4. 16-30        Luc 4. 31-37        Luc 4. 38-44Dienyddio Ioan                     Aidan (651),
Fedyddiwr                        Esgob
Gweler tudalen 159                   Gweler tudalen 160
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 62           Salm 68. 1-18        Salm 119. 65-80
HD  2 Cronicl 6.32 - 7.7  HD  1 Brenhinoedd 8.    HD  1 Brenhinoedd 9.
TN  Iago 1. 1-27         65 - 9.9          24 - 10.13
              TN  Iago 2. 1-26      TN  Iago 3. 1-12HW             HW             HW
Salm 63; 64         Salm 68. 19-35       Salm 65; 67
HD  Job 11. 1-20      HD  Job 12. 1-25      HD  Job (12.1;) 13. 1-28
TN  Marc 14. 53-65     TN  Marc 14. 66-72     TN  Marc 15. 1-11
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth       Cymun Bendigaid 1984
Salm 105. 1-15        Salm 107. 1-32         Tudalen 178
2 Brenhinoedd 6.       Jona 3. 1-9
24-25; 7. 3-20        neu Sirach 11. 7-18, [19-28]
Actau 18. 1-16        Datguddiad 3. 14-22
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel                    Amrywio Lliwiau
Efengyl:
Marc 7. 1-8, 14, 15, 21-23
Iau 1 Medi          Gwener 2 Medi         Sadwrn 3 Medi
                    Cymun
Colosiaid 1. 9-14      Colosiaid 1. 15-20       Colosiaid 1. 21-23
Salm 98           Salm 100            Salm 54
Luc 5. 1-11         Luc 5. 33-39          Luc 6. 1-5               Lucian Tapiedi (1942),     Gregor Fawr (604),
               Cenhadwr a Merthyr,      Esgob a Dysgawdwr
               a               Gweler tudalen 160
               Merthyron Papwa Gini
               Newydd (1901 & 1942)
               Gweler tudalen 160
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW               BW
Salm 69. 1-21, (22-28,) 29  Salm 66            Salm 72
HD  1 Brenhinoedd 11.    HD  1 Brenhinoedd 11.     HD  1 Brenhinoedd 12.
   1-13             26-43             1-24
TN  Iago 3.13 - 4.12    TN  Iago 4.13 - 5.6      TN  Iago 5. 7-20HW              HW               HW
Salm 69. 30-36; 70      Salm 71            Salm 73
HD  Job (12.1;) 14. 1-22  HD  Job 16.16-17.1,13-16   HD  Job 19. 1-29
TN  Marc 15. 12-21     TN  Marc 15. 22-32      TN  Marc 15. 33-39
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      103 & 104   Parhaol           neu Cysylltedig
4              Exodus 12. 1-14       Eseciel 33. 7-11
Medi             Salm 149           Salm 119. 33-40
               Rhufeiniaid 13. 8-14     Rhufeiniaid 13. 8-14
               Mathew 18. 15-20       Mathew 18. 15-20
Pentecost 12

Y Drindod 11

               Cuthbert (687), Esgob
Priodau 18          Gweler tudalen 160
               Gellir dathlu ar 5, 6, 7 neu 9 Medi
Llun 5 Medi         Mawrth 6 Medi        Mercher 7 Medi
                   Cymun
Colosiaid 1.24 – 2.3     Colosiaid 2. 6-15      Colosiaid 3. 1-11
Salm 62. 1-7         Salm 145. 1-9        Salm 145. 10-13
Luc 6. 6-11         Luc 6. 12-19         Luc 6. 20-26
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 74           Salm 78. 1-31        Salm 77
HD  1 Brenhinoedd 12.    HD  1 Brenhinoedd 16.    HD  1 Brenhinoedd 17.
   25 - 13.10          23-34            1-24
TN  Philipiaid 1. 1-11   TN  Philipiaid 1. 12-30   TN  Philipiaid 2. 1-11HW              HW              HW
Salm 75; 76         Salm 78. 32-72        Salm 119. 81-104
HD  Job 22.         HD  Job 27.         HD  Job (29.1;) 30.
   1-4, 21-23.7; 25.1-6     1-6; 29. 1-20        1, 2, 16-31
TN  Marc 15. 40-47     TN  Marc 16. 1-8, (9-20)  TN  Mathew 2. 1-12
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 108; [115]       Salm 119. 17-32        Tudalen 180
Eseciel 12.21 – 13.16    Jona 3.10 - 4.11
Actau 19. 1-20       neu Sirach 27.30 - 28.9
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn  Datguddiad 8. 1-5
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Marc 7. 24-37
Iau 8 Medi         Gwener 9 Medi         Sadwrn 10 Medi
                   Cymun
Colosiaid 3. 12-17     1 Timotheus 1. 1, 2, 12-14  1 Timotheus 1. 15-17
Salm 150          Salm 16            Salm 113
Luc 6. 27-38        Luc 6. 39-42         Luc 6. 43-49
Gendigaeth Mair                      William Salesbury (1584),
Forwyn Fendigaid                     Cyfieithydd,
Gweler tudalen 160                    a
                             William Morgan (1604),
                             Esgob a Chyfieithydd
                             Gweler tudalen 160
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Salm (79;) 81        Salm 82; 84          Salm 86; 87
HD  1 Brenhinoedd 18.   HD  1 Brenhinoedd 18.    HD  1 Brenhinoedd 19.
   1-19            20-46             1-21
TN  Philipiaid 2. 12-30  TN  Philipiaid 3. 1-16    TN  Philipiaid 3.17 - 4.7HW             HW              HW
Salm 80           Salm 88            Salm (83;) 85
HD  Job (29.1;) 31.    HD  Job 32.         HD  Job 38.
   1-40            1-10, 19 - 33.1, 19-28    1-41
TN  Mathew 2. 13-23    TN  Mathew 3. 1-12      TN  Mathew 3. 13-17
        Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      105 & 106  Parhaol           neu Cysylltedig
11             Exodus 14. 19-31      Genesis 50. 15-21
Medi            Salm 114 neu Cantigl:    Salm 103. [1-7,] 8-13
              Exodus 15. 1b-11, 21    Rhufeiniaid 14. 1-12
Pentecost 13        Rhufeiniaid 14. 1-12    Mathew 18. 21-35
              Mathew 18. 21-35
Y Drindod 12

Sul
Cyfiawnder         Deiniol (6ed ganrif), Esgob
Hilyddol          Gweler tudalen 160
              Gellir dathlu ar 12 neu15 Medi
Priodau 19Llun 12 Medi        Mawrth 13 Medi       Mercher 14 Medi
                  Cymun
1 Timotheus 2. 1-8     1 Timotheus 3. 1-13     1 Timotheus 3. 14-16
Salm 28          Salm 101          Salm 111. 1-6
Luc 7. 1-10        Luc 7. 11-17        Luc 7. 31-35
              Cyprian (258), Esgob    Dydd Catgor
              Dysgawdwr a Merthyr     Colect & OG 351 & 352
              Gweler tudalen 161     Set Catgor 1, 2 neu 3
                            Gweler tudalen 151
                            Gwŷl y Grog
                            Gweler tudalen 161
                            Gellir dathlu ar 15 Medi           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 89. 1-34       Salm 90           Salm 119. 105-128
HD  1 Brenhinoedd 21.   HD  1 Brenhinoedd 21.   HD  1 Brenhinoedd 22.
   1-16            17-29            1-28
TN  1 Corinthiaid 1.   TN  1 Corinthiaid 1.    TN  1 Corinthiaid 2.
   1-19            20-31            1-13
HW             HW             HW
Salm 89. 35-52       Salm 91           Salm 92; 93
HD  Job 40. 1-24     HD  Job (40.1;) 41.1-11  HD  Job 42. 1-17
TN  Mathew 4. 1-11    TN  Mathew 4. 12-17    TN  Mathew 4. 18-25
              Hwyrol Weddi Noswyl
              Gwŷl y Grog, os bydd
              angen:
              Gweler tudalen 161
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth        Cymun Bendigaid 1984
Salm 119. 41-48, [49-64]  Salm 119. 65-88         Tudalen 183
Eseciel 20. 1-8, 33-44   Eseia 44.24 - 45.8
Actau 20. 17-38       Datguddiad 12. 1-12
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                           Amrywio Lliwiau
Marc 8. 27-38
Iau 15 Medi         Gwener 16 Medi          Sadwrn 17 Medi
                    Cymun
1 Timotheus 4. 12-16    1 Timotheus 6. 1-12       1 Timotheus 6. 13-16
Salm 111. 7-10       Salm 49. 1-9           Salm 100
Luc 7. 36-50        Luc 8. 1-3            Luc 8. 4-15
              Dydd Catgor           Dydd Catgor
              Colect & OG 351 & 352      Colect & OG 351 & 352
              Set Catgor 1, 2 neu 3      Set Catgor 1, 2 neu 3
              Gweler tudalen 151        Gweler tudalen 151
              Ninian (c 430),
              Esgob
              Gweler tudalen 161
              Ni ellir darparu at y dathliad
              hwn yn yr wythnos hon.

            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW                BW
Salm 94           Salm 97             Salm 100; 101
HD  1 Brenhinoedd 22.   HD  2 Brenhinoedd 1.      HD  2 Brenhinoedd 2.
   29-45            2-17               1-18
TN  1 Corinthiaid 2.    TN  1 Corinthiaid 3.      TN  1 Corinthiaid 4.
   14 - 3.15          16-23              1-7
HW             HW                HW
Salm 95; 96         Salm 98; 99           Salm 102
HD  Job 28. 1-28      HD  Esther 1. 1-22       HD  Esther 2. 1-23
TN  Mathew 5. 1-10      neu Judith 4. 1-15        neu Judith 5.1 - 6.4
              TN  Mathew 5. 11-16       TN  Mathew 5. 17-20
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      107 & 108  Parhaol
18             Exodus 16. 2-15
Medi            Salm 105. [1-6,] 37-45
              Philipiaid 1. 21-30
              Mathew 20. 1-16
Pentecost 14        neu
              Cysylltedig
Y Drindod 13        Jona 3.10 - 4.11
              Salm 145. 1-8
              Philipiaid 1. 21-30
              Mathew 20. 1-16
Priodau 20Llun 19 Medi        Mawrth 20 Medi      Mercher 21 Medi
                   Cymun
Esra 1. 1-6         Esra 6. 1-8, 12-19    Mathew,
Salm 126          Salm 124         Apostol ac Efengylwr
Luc 8. 16-18        Luc 8. 19-21       Colect ac Ô-G 268 & 127
                           Cymun Bendigaid 1984
                           Tudalen 268
              Saint, Merthyron a
              Chehadon Awstralasia   Diarhebion 3. 13-18
              a’r Môr Tawel      Salm 119. 65-72
              Gweler tudalen 161    2 Corinthiaid 4. 1-6
                           Mathew 9. 9-13
          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 104. 1-23       Salm 105. 1-22      Salm 49
HD  2 Brenhinoedd 4.    HD  2 Brenhinoedd 5.  HD  1 Brenhinoedd 19.
   8-37            1-27          15-21
TN  1 Corinthiaid 4.    TN  1 Corinthiaid 5.  TN  2 Timotheus 3.
   8-21            1-8           14-17
HW             HW            HW
Salm 104. 24-35       Salm 105. 23-45     Salm 119. 33-40, 89-96
HD  Esther 3.1 - 4.3    HD  Esther 4. 4-17   HD  Pregethwr 5. 4-12
 neu Judith 6.        neu Judith 8.     TN  Mathew 19. 16-30
   10-21; 7. 1-7, 19-32     9-17; 9. 1, 7-10
TN  Mathew 5. 21-26    TN  Mathew 5. 27-37
              Hwyrol Weddi Noswyl
              Mathew.
              Salm 34
              HD  Eseia 33. 13-17
              TN  Mathew 6. 19-34
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 119. 113-136      Salm 119. 153-176     Tudalen 185
neu 119. 121-128       Eseia 45. 9-22
Eseciel 33. 23, 30 - 34.10  Datguddiad 14. 1-5
Actau 26. 1, 9-25
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel                  Amrywio Lliwiau
Efengyl:
Marc 9. 30-37
Iau 22 Medi         Gwener 23 Medi      Sadwrn 24 Medi
                    Cymun
Haggai 1. 1-8        Haggai 1.15b – 2.9    Sechareia 2. 1-11
Salm 149. 1-5        Salm 43          Salm 121
Luc 9. 7-9          Luc 9. 18-22       Luc 9. 43b-45
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 106. 1-23        Salm 107. 1-22      Salm 108
HD  2 Brenhinoedd 9.    HD  2 Brenhinoedd 9.   HD  2 Brenhinoedd 11.
   1-16             17-37           1-20a
TN  1 Corinthiaid 6.    TN  1 Corinthiaid 7.   TN  1 Corinthiaid 7.
   9-20             1-9            10-24
HW              HW            HW
Salm 106. 24-48       Salm 107. 23-43      Salm 109. 1-5, (6-19,) 20-31
HD  Esther 6. 1-13     HD  Esther 6.14 - 7.10  HD  Esther 8.
 neu Judith 12. 1-20     neu Judith 13. 1-20      1-8, 15-17; 9. 24-28
TN  Mathew 6. 1-6, 16-18  TN  Mathew 6. 7-15     neu Judith 15.14 - 16.25
                            TN  Mathew 6. 19-24
        Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      109 & 110  Parhaol          neu Cysylltedig
25             Exodus 17. 1-7       Eseciel 18. 1-4, 25-32
Medi            Salm 78. 1-4, 12-16    Salm 25. 1-9
              neu 78. 1-7        Philipiaid 2. 1-13
              Philipiaid 2. 1-13     Mathew 21. 23-32
Pentecost 15        Mathew 21. 23-32

Y Drindod 14

              Sergei o Radonesh (1392), Abad
              Gweler tudalen 162
Priodau 21         Gellir dathlu ar 28 Medi neu 1 HydrefLlun 26 Medi        Mawrth 27 Medi       Mercher 28 Medi
                  Cymun
Sechareia 8. 1-8      Sechareia 8. 20-23     Nehemeia 2. 1-8
Salm 102. 11-22      Salm 87          Salm 137. 1-6
Luc 9. 46-50        Luc 9. 51-56        Luc 9. 57-62Lancelot Andrewes     Vincent de Paul (1660),
(1626),          Offeiriad
Esgob           Gweler tudalen 162
Gweler tudalen 162

           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 110; 112       Salm 113; 114       Salm 119. 145-160
HD  2 Brenhinoedd 17.   HD  2 Cronicl 29.     HD  2 Brenhinoedd 18.
   1-8, (9-33,) 34-41    1-3;            9-25
TN  1 Corinthiaid 7.      30. 1, (2-9,) 10-27  TN  1 Corinthiaid 8.
   25-31        TN  1 Corinthiaid 7.      1-13
                 32-40
HW             HW             HW
Salm 111          Salm 115          Salm 116; 117
HD  Hosea 1.1 - 2.1    HD  Hosea 2. 2-23     HD  Hosea 3.1 - 4.10
TN  Mathew 6. 25-34    TN  Mathew 7. 1-12    TN  Mathew 7. 13-21

                           Hwyrol Weddi Noswyl
                           Mihangel a’r Holl
                           Angylion.
                           Salm 91
                           HD  2 Brenhinoedd 6.
                               8-17
                           TN  Mathew 18. 1-6, 10
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salmau [120; 123;] 124   Salmau 125; 126; 127   Tudalen 187
Eseciel 37. 15-28      Eseia 48. 12-21
1 Ioan 2. 22-29       Luc 11. 37-54
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                       Amrywio Lliwiau
Marc 9. 38-50
Iau 29 Medi         Gwener 30 Medi      Sadwrn 1 Hydref
                   Cymun
Mihangel a’r Holl      Baruch 1. 15-21      Baruch 4. 5-12, 27-29
Angylion          Salm 79. 1-9       Salm 69. 32-36
Colect ac Ô-G 272 & 273   Luc 10. 13-16       Luc 10. 17-24
Cymun Bendigaid 1984
Tudalen 270

Genesis 28. 10-17      Sierôm (420),
Salm 103. 19-22       Dysgawdwr
Datguddiad 12. 7-12     Gweler tudalen 163
Ioan 1. 47-51
neu
Datguddiad 12. 7-12
Salm 103. 19-22
Hebreaid 1. 5-14
Ioan 1. 47-51
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW            BW
Salm 34           Salm 123; 124; 125    Salm 129; 130; 131
HD  Tobit 12. 6-22     HD  2 Brenhinoedd 19.  HD  2 Brenhinoedd 19.
 neu Daniel 12. 1-4       1-20           21-36
TN  Actau 12. 1-11     TN  1 Corinthiaid 9.   TN  1 Corinthiaid 10.
                 16-27           1-13
HW             HW            HW
Salm 138; 148        Salm 126; 127; 128    Salm 132; 133; 134
HD  Daniel 10. 4-21    HD  Hosea 5. 1-7     HD  Hosea 5.8 - 6.11a
TN  Datguddiad 5      TN  Mathew 8. 1-17    TN  Mathew 8. 18-27
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul       111 & 112  Parhaol           Diolchgarwch am y
2              Exodus 20. 1-4, 7-9, 12-  Cynhaeaf.
Hydref           20             Yn draddodiadol
              Salm 19 neu 19. 7-14    oddeutu’r Sul Cyntaf ym
              Philipiaid 3. 4b-14     mis Hydref.
Pentecost 16        Mathew 21. 33-46      Gellir defnyddio’r
              neu             darlleniadau yn y Cymun
Y Drindod 15        Cysylltedig         neu mewn
              Eseia 5. 1-7        gwasanaethau eraill.
              Salm 80. 7-15
              Philipiaid 3. 4b-14     Gweler tudalen 173
Priodau 22         Mathew 21. 33-46Llun 3 Hydref        Mawrth 4 Hydref       Mercher 5 Hydref
                   Cymun
Jona 1. 1-17; 2. 10     Jona 3. 1-10        Jona 4. 1-11
Salm 130          Salm 6           Salm 86. 1-10
Luc 10. 25-37        Luc 10. 38-42        Luc 11. 1-4              Ffransis o Assisi (1226),
              Brawd Crefyddol
              Gweler tudalen 163
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW             BW
Salm 135          Salm 137. 1-6, (7-9); 138  Salm 140.
HD  2 Brenhinoedd 20.   HD  2 Brenhinoedd 21.      1-8, (9-11,) 12, 13
   1-21            1-18         HD  2 Brenhinoedd 22.
TN  1 Corinthiaid 10    TN  1 Corinthiaid 11.      1 - 23.3
   14 - 11.1          2-16         TN  1 Corinthiaid 11.
                               17-34

HW             HW             HW
Salm 136          Salm 139          Salm 119. 161-176
HD  Hosea 6.11b - 7.16   HD  Hosea 8. 1-14     HD  Hosea 9. 1-17
TN  Mathew 8. 28-34    TN  Mathew 9. 1-8     TN  Mathew 9. 9-17
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salm 136 neu 136. 1-9     Salmau 128; 129; 134   Tudalen 190
Diarhebion 2. 1-11       Eseia 49. 13-23
1 Ioan 2. 1-17         Luc 12. 1-12
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Marc 10. 2-16
Iau 6 Hydref          Gwener 7 Hydref      Sadwrn 8 Hydref
                     Cymun
Malachi 3.13 – 4.2a      Joel 1. 13-15; 2. 1, 2  Joel 3. 12-21
Salm 1             Salm 9. 1-8        Salm 97
Luc 11. 5-13          Luc 11. 14-26       Luc 11. 27, 28William Tyndale (1536),
Cyfieithydd a Merthyr
Gweler tudalen 163
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW            BW
Salm 143; 146         Salm 144         Salm 147; 149
HD  2 Brenhinoedd 23.     HD  2 Brenhinoedd 23.  HD  2 Brenhinoedd 25.
   4-25              36 - 24.17        8-12, 22-26
TN  1 Corinthiaid 12.     TN  1 Corinthiaid 12.  TN  1 Corinthiaid 12.
   1-11              12-26           27 - 13.3


HW               HW            HW
Salm 141; 142         Salm 145         Salm 148; 150
HD  Hosea 10. 1-15      HD  Hosea 11.1 - 12.6  HD  Hosea 12.7 - 13.3
TN  Mathew 9. 18-26      TN  Mathew 9. 27-34   TN  Mathew 9.35 - 10.4
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       113 & 114  Parhaol           neu Cysylltedig
9              Exodus 32. 1-14       Eseia 25. 1-9
Hydref            Salm 106. 1-6, [19-23]   Salm 23
               Philipiaid 4. 1-9      Philipiaid 4. 1-9
               Mathew 22. 1-14       Mathew 22. 1-14
Pentecost 17

Y Drindod 16
               Cynog (5ed ganrif), Abad
               Gweler tudalen 164
               Gellir dathlu ar 10, 11 neu 12 Hydref
Priodau 23Llun 10 Hydref        Mawrth 11 Hydref      Mercher 12 Hydref
                   Cymun
Rhufeiniaid 1. 1-7      Rhufeiniaid 1. 16-25    Rhufeiniaid 2. 1-11
Salm 98           Salm 19. 1-4        Salm 62. 1-8
Luc 11. 29-32        Luc 11. 37-41        Luc 11. 42-46
           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 1; 5          Salm 7           Salm 119. 1-16
HD  Jeremeia 29.      HD  Jeremeia 35. 1-19   HD  Jeremeia 36. 1-26
   1, 4-14        TN  1 Corinthiaid 14.   TN  1 Corinthiaid 14.
TN  1 Corinthiaid 13.       1-12            13-25
   (1-3,) 4-13


HW              HW             HW
Salm 2; 3; 4         Salm 6; 8          Salm 9
HD  Hosea 13.        HD  Jona 1. 1-17a     HD  Jona 1.17 - 2.10
   4-14,(15, 16);14.1-9  TN  Mathew 10. 16-23    TN  Mathew 10. 24-33
TN  Mathew 10. 5-15
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 139. 1-11, [12-18]   Salmau 138; 141       Tudalen 192
Diarhebion 3. 1-18      Eseia 50. 4-10
1 Ioan 3. 1-15        Luc 13. 22-30
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                         Amrywio Lliwiau
Marc 10. 17-31
Iau 13 Hydref        Gwener 14 Hydref       Sadwrn 15 Hydref
                    Cymun
Rhufeiniaid 3. 21-31     Rhufeiniaid 4. 1-8      Rhufeiniaid 4. 13-18
Salm 130           Salm 32           Salm 105. 5-10, 42-45
Luc 11. 47-54        Luc 12. 1-7         Luc 12. 8-12Edward Gyffeswr (1066),   Esther John (1960),     Teresa o Afila (1582),
Brenin            Cenhadwraig a Merthyr    Athrawes
Gweler tudalen 164      Gweler tudalen 164      Gweler tudalen 164
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 10           Salm 13; 14         Salm 18. 1-24
HD  Jeremeia 36.      HD  Jeremeia 37.11-38.13  HD  Jeremeia 38. 14-28
   27- 37.10        TN  1 Corinthiaid 15.    TN  1 Corinthiaid 15.
TN  1 Corinthiaid 14.       1-11             12-29
   26-33a,(33b-36,)37-40


HW              HW              HW
Salm 11; 12         Salm 15; 16         Salm 18. 25-50
HD  Jona 3.1 - 4.11     HD  Sirach 1. 1-10, 18-27  HD  Sirach 3. 17-31
TN  Mathew 10. 34-42     neu Micha 1. 1-9       neu Micha 2. 1-13
               TN  Mathew 11. 1-6     TN  Mathew 11. 7-15
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       115 & 116  Parhaol           neu Cysylltedig
16              Exodus 33. 12-23      Eseia 45. 1-7
Hydref            Salm 99           Salm 96. 1-9, [10-13]
               1 Thesaloniaid 1. 1-10   1 Thesaloniaid 1. 1-10
               Mathew 22. 15-22      Mathew 22. 15-22
Pentecost 18

Y Drindod 17
               Gweler tudalen 164
               Gellir dathlu ar 20, 21 neu 22 Hydref

Priodau 24Llun 17 Hydref        Mawrth 18 Hydref      Mercher 19 Hydref
                   Cymun
Rhufeiniaid 4. 13, 19-25   Luc, Efengylwr       Rhufeiniaid 6. 12-18
Salm 89. 19-29        Colect ac Ô-G 283 & 284   Salm 124
Luc 12. 13-21        Cymun Bendigaid 1984    Luc 12. 39-48
               Tudalen 273

               Eseia 35. 3-6
Ignatius (c 117),      neu             Henry Martyn (1812),
Esgob a Merthyr       Actau 16. 6-12a       Bugail, Cyfieithydd a
Gweler tudalen 164      Salm 147. 1-7        Chenhadwr
               2 Timotheus 4. 5-17     Gweler tudalen 165
               Luc 10. 1-9

           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 19           Salm 145          Salm 20; 23
HD  Jeremeia 44. 1-14    HD  Eseia 55        HD  Galarnad 2. 8-15
TN  1 Corinthiaid 15.    TN  Luc 1. 1-4       TN  1 Corinthiaid 15.
   30-41                          51-58

HW              HW             HW
Salm 17           Salm 103          Salm 119. 17-32
HD  Sirach 4.20 - 5.7    HD  Sirach 38. 1-14    HD  Sirach 7. 4-14
 neu Micha 3. 1-8       neu Eseia 61. 1-6      neu Micha 5.
TN  Mathew 11. 16-24    TN  Colosiaid 4. 7-18      1-4, 10 - 6.8
Hwyrol Weddi Noswyl                   TN  Mathew 12. 1-14
Luc.
Salm 33
HD  Hosea 6. 1-3
TN  2 Timotheus 3.
   10-17
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salmau 142; [143. 1-11]   Salmau 145; 149      Tudalen 194
Diarhebion 4. 1-18      Eseia 54. 1-14
1 Ioan 3.16 - 4.6      Luc 13. 31-35
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:                        Amrywio Lliwiau
Marc 10. 35-45
Iau 20 Hydref        Gwener 21 Hydref     Sadwrn 22 Hydref
                    Cymun
Rhufeiniaid 6. 19-23     Rhufeiniaid 7. 18-25a   Rhufeiniaid 8. 1-11
Salm 1            Salm 119. 33-40      Salm 24. 1-6
Luc 12. 49-53        Luc 12. 54-59       Luc 13. 1-9
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 24; 26         Salm 27          Salm 30; 32
HD  Esra 1. 1-11      HD  Esra 3. 1-13     HD  Esra 4. 7, (8-10,)11-24
TN  1 Corinthiaid 16. 1-9  TN  1 Corinthiaid 16.  TN  Philemon
                  10-24

HW              HW            HW
Salm 25           Salm 28; 29        Salm 31
HD  Sirach 10. 1-18     HD  Sirach 11. 2-20   HD  Sirach 15. 9-20
 neu Micha 7. 1-7       neu Daniel 7. 1-14    neu Daniel 7. 15-28
TN  Mathew 12. 15-21    TN  Mathew 12. 22-32   TN  Mathew 12. 33-42
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       126 & 127  Parhaol           neu Cysylltedig
23              Deuteronomium 34. 1-12   Lefiticus 19. 1, 2, 15-18
Hydref            Salm 90. 1-6, [13-17]    Salm 2
               1 Thesaloniaid 2. 1-8    1 Thesaloniaid 2. 1-8
Sul Olaf           Mathew 22. 34-46      Mathew 22. 34-46
wedi’r
               neu SUL Y BEIBL
Pentecost
               Nehemeia 8. 1-4a, [5, 6,] 8-12
neu
               Salm 119. 9-16
SUL Y
               Colosiaid 3. 12-17
BEIBL
               Mathew 24. 30-35
Y Drindod          Iago o Jerwsalem, Esgob a Merthyr
18              Gweler tudalen 165
               Gellir dathlu ar 24, 25, 26, 27 neu 29 Hydref
Priodau 25

Wythnos Un
Byd yn
dechrau


Llun 24 Hydref        Mawrth 25 Hydref      Mercher 26 Hydref
                   Cymun
Rhufeiniaid 8. 12-17     Rhufeiniaid 8. 18-25    Rhufeiniaid 8. 26-30
Salm 68. 1-6, 19, 20     Salm 126          Salm 13
Luc 13. 10-17        Luc 13. 18-21        Luc 13. 22-30

               Lewis Bayley (1631),    Alffred (899),
               Esgob ac Awdur       Brenin
               Gweler tudalen 165     Gweler tudalen 165


            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 33           Salm 35. 1-3, (4-8,) 9-28  Salm 119. 33-48
HD  Sechareia 1. 7-17    HD  Haggai 1. 1-15     HD  Haggai 2. 1-23
TN  Datguddiad 1. 4-20   TN  Datguddiad 4. 1-11   TN  Datguddiad 5. 1-10


HW              HW             HW
Salm 34           Salm 36           Salm 38
HD  Sirach 19. 4-17     HD  Sirach 24. 1-12    HD  Sirach 28. 14-26
 neu Daniel 8. 1-14      neu Daniel 8. 15-27     neu Daniel 9. 1-19
TN  Mathew 12. 43-50    TN  Mathew 13. 1-9     TN  Mathew 13. 10-17
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salm 119. 89-104       Salm 119 137-152      Tudalen 196
Pregethwr 11, 12       Eseia 59 9-20
2 Timotheus 2. 1-7      Luc 14. 1-14
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel
Efengyl:
Marc 12. 28-34


neu SUL Y BEIBL        neu SUL Y BEIBL       Amrywio Lliwiau
Salm 119. 89-104       Salm 119. 137-152
Eseia 55. 1-11        Deuteronomium 17.
Luc 4. 14-30         14-15, 18-20
               Ioan 5. 36b-47Iau 27 Hydref         Gwener 28 Hydref      Sadwrn 29 Hydref
                    Cymun
Rhufeiniaid 8. 31-39     Simon & Jwdas, Apostolion  Rhufeiniaid 11.
Salm 30            Colect ac Ô-G 289 & 110   1-6, 11, 12, 25-29
Luc 13. 31-35         Cymun Bendigaid 1984    Salm 94. 14-19
               Tudalen 275         Luc 14. 1, 7-11

               Eseia 28. 14-16
               Salm 119. 89-96
               Effesiaid 2. 19-22
               Ioan 15. 17-27

             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 37. 1-22         Salm 116          Salm 42; 43
HD  Esra 5. 1-17       HD  Doethineb 5. 1-16   HD  Nehemeia 1. 1-11
TN  Datguddiad 5.       neu Eseia 45. 18-26    TN  Datguddiad 7.
   11 - 6.11        TN  Luc 6. 12-16         (4-8,) 9-17
HW              HW             HW
Salm 37. 23-40        Salm 119. 1-16       Salm 44
HD  Sirach 31.        HD  1 Macabeaid 2. 42-66  HD  Sirach 35. 1-17
   12-18, 25 - 32.2     neu Jeremeia 3. 11-18    neu Daniel 12. 1-13
 neu Daniel 9. 20-27     TN  Jwdas 1-4, 17-25      [Gellir darllen
TN  Mathew 13. 18-23                      Swsanna a Bel a’r
                                Ddraig ar ôl Daniel
Hwyrol Weddi Noswyl                       12. 13.]
Simon a Jwdas.                      TN  Mathew 13. 31-35
Salm 124; 125; 126
HD  Deuteronomium 32.
   1-4
TN  Ioan 14. 15-26
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       131 & 132  Micha 3. 5-12
30              Salm 43 neu 107. 1-8
Hydref            1 Thesaloniaid 2. 9-13
               Mathew 24. 1-14

Y Deyrnas 1

(Y Drindod
               Richard Hooker (1600), Offeiriad ac Athro
19)
               Gweler tudalen 166
               Ni ellir darparu at y dathliad hwn yn yr wythnos hon.
Llun 31 Hydref        Mawrth 1 Tachwedd     Mercher 2 Tachwedd
                   Cymun
Rhufeiniaid 11. 29-36    Yr Holl Saint       Rhufeiniaid 13. 8-10
Salm 69. 29-36        Colect ac Ô-G 128 & 129  Salm 112
Luc 14. 12-14        Cymun Bendigaid 1984    Luc 14. 25-33
Saint a Merthyron      Tudalen 277        Dygwyl y Meirw
Catholig a                       Gweler tudalen 167
Phrotestannaidd Cyfnod    Datguddiad 7. 9-17
y Diwygiad          Salm 34. 1-10
Protestannaidd        1 Ioan 3. 1-3
Gweler tudalen 166      Mathew 5. 1-12
Gwylnos yr Holl Saint
Gweler tudalen 166

           Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 45; 46         Salm 15; 84        Salm 51
HD  Nehemeia 2. 1-20    HD  Eseia 35. 1-9     HD  Nehemeia 5. 1-19
TN  Datguddiad 10.     TN  Luc 9. 18-27     TN  Datguddiad 12.
   1-11                          1-12
HW              HW             HW
Salm 47; 48         Salm 148; 150       Salm 119. 49-64
HD  Sirach 38. 24-34    HD  Eseia 65. 17-25    HD  Sirach 43. 23-33
 neu 1 Cronicl 17. 1-15   TN  Hebreaid 11.      neu 1 Cronicl 29. 1-20
TN  Mathew 13. 36-43       32 - 12.2       TN  Mathew 13. 53-58

Hwyrol Weddi Noswyl Yr
Holl Saint.
Salm 1; 5
HD  Sirach 44. 1-15
 neu Eseia 40. 27-31
TN  Datguddiad 19.
   6-10
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salmau 111; 117        Salm 33           Tudalen 199
Daniel 7. 1-18         Eseia 66. 20-23
Luc 6. 17-31          Effesiaid 1. 11-23

                              Amrywio Lliwiau
                              Mercher 2 Tachwedd:
                              Dygwyl y Meirw
                              Gellir gwisgo du
Iau 3 Tachwedd         Gwener 4 Tachwedd      Sadwrn 5 Tachwedd
                     Cymun
Rhufeiniaid 14. 7-12      Rhufeiniaid 15. 14-21    Rhufeiniaid 16.
Salm 27. 1-4, 13, 14      Salm 98           3-9, 16, 22-27
Luc 15. 1-10          Luc 16. 1-8         Salm 145. 1-7
                              Luc 16. 9-15
Saint, Merthyron a       Saint a Merthyron y     Cybi (6ed ganrif),
Chyffeswyr ein Hoes      Cymundeb Anglicanaidd    Abad
Gweler tudalen 167       Gweler tudalen 167     Gweler tudalen 168

Gwenfrewi (7ed ganrif),
Abades
Gweler tudalen 167

             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW               BW             BW
Salm 52; (53;) 54       Salm 57           Salm 59
HD  Nehemeia 6.1 - 7.4    HD  Nehemeia 7.73b- 8.18  HD  Lefiticus 1. 1-9
TN  Datguddiad 14. 1-13    TN  Datguddiad 15. 1-8   TN  Datguddiad 17. 1-14

HW               HW             HW
Salm 55            Salm 56; (58)        Salm 60; 61
HD  Sirach 44. 1-15      HD  Sirach 50. 1, 11-24  HD  Sirach 51. 1-12
 neu 2 Cronicl 1.1 - 2.1    neu 2 Cronicl 5. 1-14    neu 2 Cronicl 6. 1-21
TN  Mathew 14. 1-12      TN  Mathew 14. 13-21    TN  Mathew 14. 22-36
       Colect ac
Dyddiad          Prif Wasanaeth
       Ô-G
Sul      134 & 135  Naill ai          neu
6             Doethineb 6. 12-16     Amos 5. 18-24
Tachwedd         Cantigl: Doethineb 6.   Salm 70
             17-20           1 Thesaloniaid 4. 13-18
             1 Thesaloniaid 4. 13-18  Mathew 25. 1-13
Y Deyrnas 2        Mathew 25. 1-13

(Y Drindod
20)
             Illtud (5ed ganrif), Abad
             Gweler tudalen 168
             Gellir dathlu ar 9 TachweddLlun 7 Tachwedd      Mawrth 8 Tachwedd     Mercher 9 Tachwedd
                  Cymun
Doethineb 1. 1-7     Doethineb 2.23 – 3.9    Doethineb 6. 1-11
Salm 139. 1-10      Salm 34. 15-22       Salm 82
Luc 17. 1-6        Luc 17. 7-10        Luc 17. 11-19Richard Davies (1581),  Saint Cymru
Esgob a Chyfieithydd   Gweler tudalen 168
Gweler tudalen 168
          Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW            BW             BW
Salm 62          Salm 68. 1-18       Salm 119. 65-80
HD  Lefiticus 16. 1-16  HD  Lefiticus 23. 26-43  HD  Lefiticus 25. 1-17
TN  Datguddiad 18. 1-8  TN  Datguddiad 18.    TN  Datguddiad 18.
                9-20           21-24HW            HW             HW
Salm 63; 64        Salm 68. 19-35       Salm 65; 67
HD  Joel 1. 1-13     HD  Joel 1.        HD  Joel 2. 12-19, (20)
TN  Mathew 15. 1-20      14 - 2.2, (3-11)   TN  Mathew 15. 29-39
             TN  Mathew 15. 21-28
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth     Cymun Bendigaid 1984
Salmau [20;] 82       Salm 91           Tudalen 201
Barnwyr 7. 2-22       Deuteronomium 17. 14-20
Ioan 15. 9-17        1 Timotheus 2. 1-7

                             Amrywio Lliwiau
Iau 10 Tachwedd       Gwener 11 Tachwedd     Sadwrn 12 Tachwedd
                    Cymun
Doethineb 7.21 – 8.1     Doethineb 13. 1-9      Doethineb 18. 14-16; 19. 6-9
Salm 119. 89-96       Salm 19. 1-4        Salm 105. 1-6, 37-45
Luc 17. 20-25        Luc 17. 26-37        Luc 18. 1-8Leo (461),          Martin (c 397),       Tysilio (6ed ganrif),
Esgob a Dysgawdwr      Esgob            Abad
Gweler tudalen168      Gweler tudalen 168     Gweler tudalen 168
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 69. 1-21, (22-28,) 29  Salm 66           Salm 72
HD  Nehemeia 12.      HD  Nehemeia 13. 1-22   HD  Esra 7. 1, 6-28
   27-31a, 42b-47     TN  Datguddiad 19. 11-21  TN  Datguddiad 20. 1-6
TN  Datguddiad 19. 1-10HW              HW             HW
Salm 69. 30-36; 70      Salm 71           Salm 73
HD  Joel 2. 21-27      HD  Joel 2.28 - 3.8    HD  Joel 3. 9-17
TN  Mathew 16. 1-12     TN  Mathew 16. 13-20    TN  Mathew 16. 21-28
        Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
        Ô-G
Sul      137 & 138   Seffaneia 1. 7, 12-18
13              Salm 90. 1-8, [9-11,] 12; neu 90. 1-8
Tachwedd           1 Thesaloniaid 5. 1-11
               Mathew 25. 14-30

Y Deyrnas 3

(Y Drindod
               Charles Simeon (1836), Offeiriad ac Athro
21)
               Gweler tudalen 169
               Ni ellir darparu at y dathliad hwn yn yr wythnos hon
Sul y Cofio
Llun 14 Tachwedd       Mawrth 15 Tachwedd      Mercher 16 Tachwedd
                   Cymun
1 Macabeaid 1.        2 Macabeaid 6. 18-31     2 Macabeaid 7. 1, 20-31,
1-15, 54-57, 62-64      Salm 3            39-42
Salm 79           Luc 19. 1-10         Salm 17. 1-8
Luc 18. 35-43                       Luc 19. 11-28


Dyfrig (6ed ganrif),     Saint, Merthyron a      Margaret o’r Alban
Esgob            Chenhadon Gogledd      (c1045),
Gweler tudalen 169      America           Brenhines
               Gweler tudalen 169      Gweler tudalen 169


            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW              BW
Salm 74           Salm 78. 1-31        Salm 77
HD  Esra 8. 21-36      HD  Esra 9. 1-15      HD  Esra 10. 1-17
TN  Datguddiad 20.     TN  Datguddiad 21.     TN  Datguddiad 21.
   7-15             1-8             9-21

HW              HW              HW
Salm 75; 76         Salm 78. 32-72        Salm 119. 81-104
HD  Habacuc 2.       HD  Habacuc 3.       HD  Malachi 1. 1, 6-14
   1-4, 9-20          1-10, (11-15,) 16-18  TN  Mathew 17. 22-27
TN  Mathew 17. 1-13     TN  Mathew 17. 14-21
Ail Wasanaeth        Trydydd Gwasanaeth      Cymun Bendigaid 1984
Salm 89. 19-29, [30-37]   Salm 98            Tudalen 204
1 Brenhinoedd 1.      Daniel 10. 19-21
[1-14,] 15-40        Datguddiad 4
Datguddiad 1. 4-18
Pan fo’r Ail Wasanaeth yn
Gymun, defnyddir fel                   Amrywio Lliwiau
Efengyl:
Luc 9. 1-6
Iau 17 Tachwedd       Gwener 18 Tachwedd      Sadwrn 19 Tachwedd
                   Cymun
1 Macabeaid 2. 15-29    1 Macabeaid 4. 36, 37,52-59  1 Macabeaid 6. 1-13
Salm 129          Salm 113 neu 122       Salm 124
Luc 19. 41-44        Luc 19. 45-48         Luc 20. 27-40Huw (1200),         Hilda (680),         Elisabeth o Hwngari
Esgob            Abades            (1231),
Gweler tudalen 169     Gweler tudalen 169      Tywysoges
                             Gweler tudalen 170


            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW             BW              BW
Salm (79;) 81        Salm 82; 84          Salm 86; 87
HD  Nehemeia 9.      HD  Obadeia 1-16       HD  Eseia 65. 17-25
   1-15, (16-25,) 26-38  TN  Datguddiad 22.      TN  Datguddiad 22.
TN  Datguddiad 21.        6-13             14-21
   22 - 22.5
HW             HW              HW
Salm 80           Salm 88            Salm (83;) 85
HD  Malachi 2. 1-16    HD  Malachi 3. 1-12     HD  Malachi 3.13 - 4.6
TN  Mathew 18. 1-9     TN  Mathew 18. 10-20     TN  Mathew 18. 21-35

                             Darlleniadau eraill ar gyfer
                             Noswyl Crist y Brenin
                             Salm 99; 100
                             HD  Eseia 10.33 - 11.9
                             TN  1 Timotheus 6. 11-16
         Colect ac
Dyddiad           Prif Wasanaeth
         Ô-G
Sul       140 & 141  Eseciel 34. 11-16, 20-24
20              Salm 95. 1-7a neu 95. 1-7
Tachwedd           Effesiaid 1. 15-23
               Mathew 25. 31-46
Crist y
Brenin

Y Deyrnas 4(Sul cyn Adfent)

Sul y Carcharorion
Llun 21 Tachwedd       Mawrth 22 Tachwedd     Mercher 23 Tachwedd
                   Cymun
Daniel 1. 1-20        Daniel 2. 31-45       Daniel 5. 1-6, 13-28
Salm 24. 1-6         Salm 96           Salm 98
Luc 21. 1-4         Luc 21. 5-9         Luc 21. 10-19Peulin (5ed ganrif),                   Clement (c 100),
Abad                           Esgob & Merthyr
Gweler tudalen 170                    Gweler tudalen 170
            Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW             BW
Salm 89. 1-34        Salm 90           Salm 119. 105-128
HD  Joel 3. 1, 2, 9-17   HD  Nahum 1. 1-13     HD  Obadeia 15-21
TN  1 Pedr 1. 1-25     TN  1 Pedr 2. 1-25     TN  1 Pedr 3. 1-22


HW              HW             HW
Salm 89. 35-52        Salm 91           Salm 92; 93
HD  Sechareia 10. 1-12   HD  Sechareia 11. 4-17   HD  Sechareia 12. 1-10
TN  Mathew 19. 1-12     TN  Mathew 19. 13-22    TN  Mathew 19. 23-30
Ail Wasanaeth         Trydydd Gwasanaeth    Cymun Bendigaid 1984
Salmau 93; [97]        Salmau 29; 110      Tudalen 216
2 Samuel 23. 1-7       Eseia 4.2 - 5.7
neu 1 Macabeaid 2. 15-29   Luc 19. 29-38
Mathew 28. 16-20
                            Amrywio Lliwiau
                            Gellir defnyddio gwyn ar
                            gyfer Crist y Brenin
Iau 24 Tachwedd        Gwener 25 Tachwedd    Sadwrn 26 Tachwedd
                    Cymun
Daniel 6. 6-27        Daniel 7. 1-14      Daniel 7. 15-27
Salm 99            Salm 93          Salm 95. 1-7
Luc 21. 20-28         Luc 21. 29-33       Luc 21. 34-36               John Donne (1631),
               Offeiriad a Bardd
               Gweler tudalen 170
             Gwasanaethau: Boreol a Hwyrol Weddi
BW              BW            BW
Salm 94            Salm 97          Salm 100; 101
HD  Seffaneia 3. 1-13    HD  Eseia 24. 14-23   HD  Micha 7. 11-20
TN  1 Pedr 4. 1-11      TN  1 Pedr 4. 12-19   TN  1 Pedr 5. 1-14


HW              HW            HW
Salm 95; 96          Salm 98; 99        Salm 102
HD  Sechareia 13. 1-9    HD  Sechareia 14. 1-11  HD  Sechareia 14. 12-21
TN  Mathew 20. 1-16     TN  Mathew 20. 17-28   TN  Mathew 20. 29-34

								
To top