Proiect Baze by mardarpetru

VIEWS: 86 PAGES: 31

									Proiect Bazele Programarii

         Mardar Marius-Catalin
                 Seria C
              Grupa 1011
                 Anul 1
          Facultatea : C.S.I.E.
  1. Sa se sorteze crescator un vector dat de la tastatura .

Pseudocod                 Codificare C

{                     #include<stdio.h>
read(n);                  void main()
do_for i=1,n,1               {
  read(v[i]);               int v[100], n, i, j, aux;
enddo;                   printf (“n=”); scanf (“%d”, &n);
 do_for i=1,n-1,1             for (i=1;i<=n;i++)
   do_for j=i+1,n,1           {
    if (v[i]>v[j]) then                 printf (“v[%d]=”,i);
{                              scanf (“%f”, &v[i]);
  aux=v[i];                }
  v[i]=v[j];               for (i=1;i<=n-1;i++)
  v[j]=aux;                for (j=i+1;j<=n;j++)
}                       if (v[i]>v[j])
    endif;               {
   enddo;                aux=v[i];
 enddo;                  v[i]=v[j];
do_for i=1,n,1               v[j]=aux;
  write(“Vectorul sortat crescator    }
este:”,v[i])                printf (“Vectorul sortat crescator este: ”);
enddo;                       for (i=1;i<=n;i++)
}                          printf (“%f”, v[i]);
                      }
Date :
v[i] = vectorul dat de la tastatura
n=dimensiune vector
i=pozitia pe care se afla fiecare element in vector
j=pozitia de la care incepe compararea elementului v[i] cu urmatoarele.
aux=ajuta la interschimbarea intre v[i] si v[j]
  2. Sa se afle produsul vectorial a 2 vectori.
Pseudocod               Codificare C
{                        #include<stdio.h>
read(n);                     void main()
read(m);                    {
 do_for i=1,n,1                int a[100], b[100], c[100];
  read(a[i]);                 int n, i,j,m;
enddo;                     printf ("n=");
 do_for j=1,m,1                scanf ("%d", &n);
  read(b[j]);                 printf ("m=");
enddo;                     scanf ("%d", &m);
  if (n=m) then                for (i=1;i<=n;i++)
{                        {
do_for i=1,n,1                 printf ("a[%d]=",i);
  c[i]=a[i]*b[i];               scanf ("%d", &a[i]);
enddo;                     }
  write(c[i]);                 for(j=1;j<=m;j++)
}                        {
  else write(“nu este posibil”);        printf ("b[%d]=",j);
}                        scanf ("%d", &b[j]);
                        }
                        if (n==m)
                        {
                        for (i=1;i<=n;i++)
                        c[i]=a[i]*b[i];
                        printf ("Vectorul format este: ");
                        for(i=1;i<=n;i++)
                        printf("%d\t",c[i]);
                        }
                        else printf(“Produsul vectorial nu este
                        posibil”);
                             }
Date :

a[i],b[j] = vectori dati de la tastatura
n=dimensiune vector a[i]
m=dimensiune vector b[j]
i=pozitia pe care se afla fiecare element in vectorul a[i]
j= pozitia pe care se afla fiecare element in vectorul b[j]
c[i]=vector rezultat.
  3. Sa se calculeze media aritmetica a elementelor unui vector.Pseudocod:                   Codificare C:
{                       #include<stdio.h>
read(n);                    void main()
s=0;                      {
 do_for i=1,n,1                int v[100], n, i, s;
  read(v[i]);                 printf ("n=");
s=s+v[i];                   scanf ("%d", &n);
 enddo;                    s=0;
write(“Media aritmetica a elementelor     for (i=1;i<=n;i++)
vectorului este:”,s/n);            {
}                                printf ("v[%d]=",i);
                                scanf ("%d", &v[i]);
                        }
                                for (i=1;i<=n;i++)
                        s=s+v[i];
                        printf ("Media aritmetica a elementelor
                        vectorului este:" );
                        printf("%d",s/n);
                        }
Date :
v[i] = vectorul dat de la tastatura
n=dimensiune vector
i=pozitia pe care se afla fiecare element in vector
s=suma elementelor vectorului
* media se calculeaza direct in afisare ca s/n.
  4. Sa se afle maximul dintre 2 vectori.
Pseudocod:              Codificare C:
{                       #include<stdio.h>
citeste n;                   void main()
citeste m;                   {
 citeste v[1];                int v[100],u[100],n,m,i,j,max1,max2,max;
 max1=v[1];                  printf("n=");
do_for i=2,n,1                 scanf("%d",&n);
 citeste v[i];                 printf("m=");
        if v[i]>max1 then max1=v[i];  scanf("%d",&m);
        endif                 for(i=1;i<=n;i++)
enddo                         {printf("v[%d]=",i);
 citeste u[1];                    scanf("%d",&v[i]); }
 max2=u[1];                      for(j=1;j<=m;j++) {
do_for j=2,m,1                     printf("u[%d]=",j);
 citeste u[j];                     scanf("%d",&u[j]); }
        if u[j]>max2 then max2=u[j];  max1=v[1];
        endif             for(i=2;i<=n;i++)
enddo                         if (v[i]>max1) max1=v[i];
        if max2>=max1 then       max2=u[1];
max=max2                    for(j=2;j<=m;j++)
             else max=max1;        if (u[j]>max2) max2=u[j];
        endif             if (max2>=max1) max=max2;
scrie max ;                        else max=max1;
}                       printf("Maximul per total este:%d", max);
                        }

  Date :
  n,m=dimensiune vectorilor v[i] si u[j]
  i,j=pozitiile din vectorii v,u.
  max1= maximul din v[i]
  max2= maximul din u[j]
  max=maxim per total.
  5. Sa se afle amplitudinea unui vector
Pseudocod:              Codificare C:
{                    #include<stdio.h>
read(n);                 void main()
do_for i=1,n,1              {
 read(a[i]);                      int n,i,a[20], max, min,amp ;
 enddo;                 printf ("n=");
max=a[1]                 scanf ("%d", &n);
min=a[1];                for (i=1;i<=n;i++)
do-for i=2,n,1              {
  if a[i]<min then min=a[i];              printf ("a[%d]=",i);
  endif;                        scanf ("%d", &a[i]);
  if a[i]>max then max=a[i];      }
  endif                 max=a[1];
enddo;                  min=a[1]; {
a= max-min;               for (i=2;i<=n;i++)
write 'Amplitudinea sirului este', a;  {
}                            if (a[i]>=max)
                             max=a[i];
                             }
                     for (i=2;i<=n;i++) {
                     if (a[i]<=min)
                             min=a[i]; }

                     }
                     amp=max-min;
                     printf ("Amplitudinea este%i" ,amp);
                     }
Date :
a[i]=vector
i=arata pozitia unui element in vector
min=minimul din vector
max=maximul din vector
a=amplitudinea
n=dimensiunea vectorului
  6. Sa se determine numerele prime dintr-un vector.
Pseudocod:             Codificare C:
{                       #include<stdio.h>
read(n);                    #include<math.h>
do_for i=1,n,1                 int main()
 read(a[i]);                  {
 enddo;                      int a[20],n,ok,i,j,x=0;
do_for i=1,n,1                 printf("n=");
{                       scanf("%i",&n);
ok=0;                     for (i=1;i<=n;i++)
x=a[i]/2;                   {
j=2;                       printf("a[%d]=",i);
while (ok=0) and (j<=x)            scanf("%d",&a[i]);
if (a[i]%j=0) then ok=ok+1           }
        else j=j+1;           for (i=1;i<=n;i++)
endif;                     {
endwhile;                     ok=0;
enddo;                     x=(int)(a[i]/2);
}                       j=2;
if (ok=0) then write(a[i]);          while ( (ok==0) && (j<=x) )
}                       if (a[i] % j==0)
                        ok++;
                        else
                        j++;
                        if (ok==0)
                        printf("%i\t",a[i]);
                        }
                        }
Date :
a[i]=vectorul
i=arata pozitia unui element in vector
x=partea intreaga din jumatatea lui a[i] pana la care merge j;
  7.Sa se afiseze numerele pare situate pe pozitiile impare ale unui
  vector.
  Pseudocod :             Codificare C :
  {                       void main()
  read(n) ;                   {
  do_for i=1,n,1                int a[100], n, i, ok=0;
  read(a[i]);                 printf ("n=");
  enddo;                    scanf ("%d", &n);
  ok=0;                     for (i=1;i<=n;i++)
  do_for i=1,n,1                {
  {                               printf ("a[%d]=",i);
  if (i%2=1) then                        scanf ("%d", &a[i]);
    if (a[i]%2=0) then            }
  {ok++;                    for(i=1 ;i<=n;i++)
  write(a[i]);                  {
  }                       if (i%2==1)
  endif;                      if (a[i]%2==0)
  endif;
  if ok=0 then write (“nu sunt elemente     printf("%d\n",a[i]) && (ok++) ;
  pare pe pozitii impare”);           }
  enddo;                     if(ok==0)
  }
  }                       printf("Nu sunt elemente pare pe pozitii
                         impare");

                         }
    Date :

v[i] = vectorul dat de la tastatura
n=dimensiune vector
i=pozitia pe care se afla fiecare element in vector
  8.Sa se afle suma dintre minimul si maximul unui vector.
Pseudocod:              Codificare C:
{                    #include<stdio.h>
read (n);                void main()
do_for i=1,n,1              {
 read(a[i]);                      int n,i,a[20], max, min,s ;
 enddo;                 printf ("n=");
max=a[1]                 scanf ("%d", &n);
min=a[1];                for (i=1;i<=n;i++)
do-for i=2,n,1              {
  if a[i]<min then min=a[i];              printf ("a[%d]=",i);
  endif;                        scanf ("%d", &a[i]);
  if a[i]>max then max=a[i];      }
  endif                 max=a[1];
enddo;                  min=a[1]; {
a= max+min;               for (i=2;i<=n;i++)
write (“Suma este', a);         {
}                            if (a[i]>=max)
                             max=a[i];
                             }
                     for (i=2;i<=n;i++) {
                     if (a[i]<=min)
                             min=a[i]; }

                     }
                     s=max+min;
                     printf ("Suma este%i" ,s);
                     }
Date :

a[i]=vector
i=arata pozitia unui element in vector
min=minimul din vector
max=maximul din vector
s=suma
n=dimensiunea vectorului
  9. Sa se afiseze toate tripletele de numere dintr-un vector situate pe
  pozitii consecutive care sunt in progresie aritmetica

Pseudocod :                  Codificare C:
  {                      #include<stdio.h>
  read(n);                  void main()
  do for i=1,n,1               {
  read(v[i]);                 int v[100],n,i,b;
  enddo;                   printf ("n="); scanf ("%d", &n);
  do for i=1,n-2,1              for (i=1;i<=n;i++)
  if (2*v[i+1]=v[i]+v[i+2]) then       {
  {                              printf ("v[%d]=",i);
  b=1;                            scanf ("%d", &v[i]);
  write(v[i],” “,v[i+1],” “,v[i+2]);     }
  }                      for (i=1;i<=n-2;i++)
           else b=0;         if (2*v[i+1]==v[i]+v[i+2])
  endif;                   {
  enddo;                    b=1;

  if(b=0) then write(“nu exista triplete de  printf("%i\n",v[i]);
  nr in progresie aritmetica”);
  endif;                   printf("%i\n",v[i+1]);
  }
                        printf("%i\n",v[i+2]);
                        }
                                else
                        b=0;
                        if (b==0)
                        printf ("nu exista triplete de nr in progresie
                        aritmetica");
                            }
Date :
n=dimensiunea vectorului
a[i]=vector
i=arata pozitia unui element in vector
10. Sa se scrie un program care elimina elementele nule dintr-un vector.

Pseudocod :               Codificare C:
  {                   #include<stdio.h>
  read(n);               void main()
  do for i=1,n,1            {
  read(x[i]);              int v[100], m, x[100], n, i;
  enddo;                m=0;
    do_for i=1,n,1          printf ("n=");
       if (x[i]≠0) then      scanf ("%d", &n);
  {                   for (i=1;i<=n;i++)
  m=m+1;                {
  v[m]=x[i];                       printf ("x[%d]=",i);
  }                           scanf ("%d", &x[i]);
  endif;                         }
  enddo;                      for(i=1;i<=n;i++)
  do for i=1,m,1 scrie(v[i]);                   if (x[i]!=0)
  enddo;                {
  }                   m=m+1;
                                    v[m]=x[i];
                     }
                     for (i=1;i<=m;i++)
                         printf ("%d",v[i]);
                     }
Date :


n=dimensiunea vectorului
a[i]=vector
i=arata pozitia unui element in vector
x[i]=noul vector format.
  11. Sa se construiasca un vector format din patratele perfecte gasite
  intr-un vector dat de la tastatura.
Pseudocod:               Codificare C:
{                      #include<stdio.h>
read(n);                  #include<math.h>
do_for i=1,n,1               void main()
 read(v[i]);                {
 enddo;                   float v[100],x[100],p;
m=0;                    int n,m,i;
do_for i=1,n,1               m=0;
{                      printf ("n=");
p=exponentiala(x[i],1/2);          scanf ("%d", &n);
 if (p*p=x[i]) then            for (i=1;i<=n;i++)
{                      {
m=m+1;                            printf ("x[%d]=",i);
v[m]=x[i];                          scanf ("%f", &x[i]);
}                               }
endif;                            for(i=1;i<=n;i++)
enddo;                            { p=sqrt(x[i]);
do_for i=1,m,1                            if (p*p==x[i])
 write(v[i]);                {
}                      m=m+1;
                                      v[m]=x[i];  }
                      }
                      for (i=1;i<=m;i++)
                           printf ("%f\n",v[i]);
                      }
Date :

n=dimensiunea vectorului
x[i]=vector
i=arata pozitia unui element in vector
v[i]=noul vector format.
m=dimensiunea noului vector format din patrate perfecte.
  12. Sa se verifice daca elementele unui vector dat de la tastatura sunt
  in progresie geometrica.
Pseudocod :                  Codificare C :
{                       #include<stdio.h>
read(n);                   void main()
do_for i=1,n,1                {
 read(v[i]);                 int v[100], m, l, n, i;
 enddo;                    m=0;
l=v[2]/v[1];                 printf ("n=");
do_for i=3,n,1                scanf ("%d", &n);
if v[i]/v[i-1]=l then m=m+1;         for (i=1;i<=n;i++)
endif;                    {
enddo;                            printf ("v[%d]=",i);
if (m!=0) then printf(“vectorul este in            scanf ("%d", &v[i]);
progresie geometrica”)                     }
else printf(“nu este in progresie               l=v[2]/v[1];
geometrica”)                         for(i=3;i<=n;i++)
endif;                            if ((v[i]/v[i-1])==l) m++ ;
}                               if (m!=0)
                                printf("vectorul este in
                       progresie geometrica\n");
                               else printf("elementele nu
                       sunt in progresie geometrica\n");
                             }
Date :

v[i]=vectorul
i=pozitia elementului in vector
l=calculeaza ratia primelor 2 elemente din vector
  13. Sa se scrie programul care realizeaza operatia de intersectie
  dintre doua multimi date.
Pseudocod:                   Codificare C:
{                        #include<stdio.h>
read(n);                     void main()
read(m);
 do_for i=1,n,1                {
  read(a[i]);                 int a[100], b[100], c[100];
enddo;                     int n, i,j,m;
 do_for j=1,m,1                printf ("n=");
  read(b[j]);                 scanf ("%d", &n);
enddo;                     printf ("m=");
 do_for i=1,n,1                 scanf ("%d", &m);
do_for j=1,m,1                 for (i=1;i<=n;i++)
if (a[i]=b[j]) then write(a[i])         {
enddo;                     printf ("a[%d]=",i);
enddo;                     scanf ("%d", &a[i]);
else write(“nu exista elemente comune”)     }
endif;                     for(j=1;j<=m;j++)
}                        {
                        printf ("b[%d]=",j);
                        scanf ("%d", &b[j]);
                        }
                        for(i=1;i<=n;i++)
                        for(j=1;j<=m;j++)
                         if (a[i]==b[j])
                         printf("%d",a[i]);
                         }
Date :
a[i],b[j] = vectori dati de la tastatura
n=dimensiune vector a[i]
m=dimensiune vector b[j]
i=pozitia pe care se afla fiecare element in vectorul a[i]
j= pozitia pe care se afla fiecare element in vectorul b[j]
  14. Sa se afiseze pozitia pe care apare pt prima data un nr dat de la
  tastatura intr-un vector.
Pseudocod:                  Codificare C:
{                       #include<stdio.h>
read(n);                   void main()
 do_for i=1,n,1                {
  read(v[i]);                int v[100], m, x,k, n,ok, i;
 enddo;                    printf ("n=");
i=1;                     scanf ("%d", &n);
k=0;                     printf("x=");
 do_for i=1,n,1                scanf("%d",&x);
while (i<=n) and (k=0)            for (i=1;i<=n;i++)
 if v[i]==x then k=i             {
else i=i+1;                         printf ("v[%d]=",i);
endif;                            scanf ("%d", &v[i]);
endwhile;                           }
enddo;                            i=1;
write(k);                          k=0;
}                              for(i=1;i<=n;i++)
                               while ((i<=n) && (k==0))
                               if (v[i]==x) k=i;
                               else

                               i++;
                               printf("valoarea %d se
                       gaseste pt prima data pe pozitia %d",x,k);
                               }
Date :
v[i] = vector
x= numarul dat de la tastatura
i=pozitia unui element in vector
k=retine prima pozitie a cifrei x in vector
n= dimensiunea vectorului.
  15.Sa se afle produsul scalar dintre 2 vectori.
  Pseudocod:              Codificare C :
  {                       #include<stdio.h>
  read(n);                    void main()
  read(m);                   {
   do_for i=1,n,1               int a[100], b[100], c[100];
    read(a[i]);                int s,n, i,j,m;
  enddo;                    printf ("n=");
   do_for j=1,m,1               scanf ("%d", &n);
    read(b[j]);                printf ("m=");
  enddo;                    scanf ("%d", &m);
  s=0;                     for (i=1;i<=n;i++)
   if (n=m) then               {
  {                       printf ("a[%d]=",i);
  c[i]=a[i]*b[i];                scanf ("%d", &a[i]);
  s=s+c[i];                   }
  else write(“nu este posibil”);        for(j=1;j<=m;j++)
  }                       {
  write(s);                   printf ("b[%d]=",j);
  }                       scanf ("%d", &b[j]);
                         }
                         if (n==m)
                         {
                         s=0;
                         for (i=1;i<=n;i++) {

                         c[i]=a[i]*b[i];
                         s=s+c[i];
                         }
                         printf("%d",s);
                         }
Date :
a[i],b[i]=vectori dati de la tastatura
i=pozitia pe care se afla un element in vector
n=dimensiunea vectorului;
c[i]=vector [ produs vectorial ]
s=suma elementelor vectorilor.
16. Sa se transleze toate liniile unei matrici in sus cu o linie . Prima linie
trecand pe ultima linie.
Pseudocod:               codificare c :
{                    #include<stdio.h>
read (n);                #include<conio.h>
read(m);                #include<math.h>
 do_for i=1,m,1             int main()
 do_for j=1,n,1             {
 read(a[i][j]);
enddo;                 int a[100][100],n,m,i,j;
enddo;                 printf("introduceti dimensiunile matrici\n");
do_for j=1,n,1             printf ("numarul de linii, m=");
a[m+1[j]=a[1][j];            scanf("%i",&m);
enddo;                 printf("numarul de coloane,n=");
do_for i=1,m,1             scanf("%i",&n);
do_for j=1,n,1             for (i=1;i<=m;i++)
a[i][j]=a[i+1][j];           for (j=1;j<=n;j++)
enddo;                 {printf("a[%i,%i]=",i,j);
enddo;                 scanf("%i",&a[i][j]);}
do_for i=1,m,1             for (i=1;i<=m;i++)
{                    {for (j=1;j<=n;j++)
do for = 1,n,1             printf("%6i",a[i][j]);
write(a[i][j]);             printf("\n");
}                    }
}                    for (j=1;j<=n;j++)
                    a[m+1][j]=a[1][j];
                    for (i=1;i<=m;i++)
                    for (j=1;j<=n;j++)
                    a[i][j]=a[i+1][j];
                    printf("matricea rezultat este:\n");
                    for (i=1;i<=m;i++)
                    {for (j=1;j<=n;j++)
                    printf("%6i",a[i][j]);
                    printf("\n");
                    }
                    getch();
                    }


Date :
Date :
a[i][j]=matricea
i=contor linii;
j=contor coloane
m=dimensiunea liniei;
n=dimensiunea coloanei;
17.Se da o matrice patratica.Sa se afiseze elementul care se afla la
intersectia diagonalelor.
Pseudocod:             Codificare C :
{
read (n);              #include<conio.h>
 do_for i=1,n,1           #include<stdio.h>
 do_for j=1,n,1           int main()
 read(a[i][j]);           {
enddo;               int a[100][100],b[100],n,i,j,k,cresc;
enddo;               printf("n=");
do_for i=1,n,1           scanf("%i",&n);
     do_for j=1,n,1       for (i=1;i<=n;i++)
if (i=j and i+j=n+1)          for (j=1;j<=n;j++)
write(a[i][j]);            {
}                     printf("a[%i][%i]=",i,j);
                     scanf("%i",&a[i][j]);
                    }
                  printf("\n");
                  for (i=1;i<=n;i++)
                  {
                    for (j=1;j<=n;j++)
                     printf("%i\t",a[i][j]);
                  printf("\n");
                  }
                  for (i=1;i<=n;i++)
                  for (j=1;j<=n;j++)
                  if ((i==j) && ((i+j)==(n+1)))
                  printf("Elementul situat la intersectia
                  diagonalelor este %i",a[i][j]);
                  getch();
                  }
Date :
a[i][j]=matricea
i=contor linii;
j=contor coloane;
n=dimensiunea matricii patratice;
  18.Se da o matrice patratica.Sa se afiseze suma dintre minimul de pe
  diagonala secundara si maximul de pe diagonala principala.
Pseudocod:             Codificare C:
{                   #include<conio.h>
read (n);               #include<stdio.h>
 do_for i=1,n,1            int main()
 do_for j=1,n,1            {
 read(a[i][j]);            int a[100][100],min,s,max,n,i,j;
enddo;                printf("n=");
enddo;                scanf("%i",&n);
max=a[1][1];             for (i=1;i<=n;i++)
min=a[1][n];               for (j=1;j<=n;j++)
do_for i=1,n,1              {
 do_for j=1,n,1               printf("a[%i][%i]=",i,j);
{                      scanf("%i",&a[i][j]);
if i=j then               }
  if a[i][j]>max then max=a[i][j];  printf("\n");
if i+j=n+1 then            for (i=1;i<=n;i++)
if a[i][j]<min min=a[i][j];      {
}                    for (j=1;j<=n;j++)
s=max+min;                 printf("%i\t",a[i][j]);
write(s);               printf("\n");
}                   }
                   max=a[1][1];
                   min=a[1][n];
                   for (i=1;i<=n;i++)
                   for (j=1;j<=n;j++)
                   {
                   if (i==j)
                       if (a[i][j]>max) max=a[i][j];
                   if ((i+j)==(n+1))
                        if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
                        }
                        s=max+min;
                        printf("Suma este %i",s);
                   getch();
                   }


Date :
a[i][j]=matricea
i=contor linii;
j=contor coloane;
n=dimensiunea matricii patratice;
min=minimul pe diag secundara
max=maximul pe diag principala
s=suma dintr max si min;
  19. Se da o patrice patratica.Sa se afle suma elementelor care se afla
  pe pozitiile in care i+j este numar par.
Pseudocod:              Codificare C:
{                  #include<conio.h>
read (n);              #include<stdio.h>
 do_for i=1,n,1           int main()
 do_for j=1,n,1           {
 read(a[i][j]);           int a[100][100],min,s,max,n,i,j;
enddo;               printf("n=");
enddo;               scanf("%i",&n);
s=0;                for (i=1;i<=n;i++)
do_for i=1,n,1             for (j=1;j<=n;j++)
 do_for j=1,n,1            {
if (i+j)%2=0 then s=s+a[i][j];      printf("a[%i][%i]=",i,j);
write(s);                 scanf("%i",&a[i][j]);
}                   }
                  printf("\n");
                  for (i=1;i<=n;i++)
                  {
                    for (j=1;j<=n;j++)
                     printf("%i\t",a[i][j]);
                  printf("\n");
                  }
                  s=0;
                  for (i=1;i<=n;i++)
                  for (j=1;j<=n;j++)
                  if ((i+j)%2==0) s=s+a[i][j];

                      printf("Suma este %i",s);
                  getch();
                  }
a[i][j]=matricea
i=contor linii;
j=contor coloane;
n=dimensiunea matricii patratice;
s=suma;
  20. Sa se interschimbe 2 linii ale unei matrici patratice . Indicii
  liniilor se dau de la tastatura.
Pseudocod:               Codificare C:
{                   #include<stdio.h>
read(n);                #include<conio.h>
do_for i=1,n,1             int main()
do_for j=1,n,1             {
read(a[i][j]);
enddo;                 int a[100][100],aux,i,j,n,x,y;
enddo;                 printf ("introduceti dimensiunea
read(x);                matricei:\n");
read(y);                scanf("%i",&n);
do_for j=1,n,1             for (i=1;i<=n;i++)
{                   for (j=1;j<=n;j++)
aux=a[x][j];              {printf("a[%i,%i]=",i,j);
a[x][j]=a[y][j];            scanf("%i",&a[i][j]);}
a[y][j]=aux;              printf("prima linie, x=");
enddo;                 scanf("%i",&x);
}                   printf("a doua linie, y=");
do_for i=1,n,1             scanf("%i",&y);
{                   for (j=1;j<=n;j++)
do_for j=1,n,1             {aux=a[x][j];
write(a[i][j]);            a[x][j]=a[y][j];
}                   a[y][j]=aux; }
}                   printf("matricea rezultat este:\n");
                    for (i=1;i<=n;i++)
                    {for (j=1;j<=n;j++)
                    printf("%4i",a[i][j]);
                    printf("\n");
                    }
                    getch();
                    }
21.Se da o matrice patratica.
Sa se afiseze elementele pare aflate pe linii impare si coloane divizibile cu 3.
Pseudocod :                  Codificare C:
{                       #include<stdio.h>
read(n);                    #include<conio.h>
DO-FOR i=1,n                  void main()
    DO-FOR j=1,n,1             {
              read(a[i][j]);   int a[100][100],n,i,j;
    ENDDO                  printf("n=");
                        scanf("%i",&n);
DO-FOR i=1,n,1                 for (i=1;i<=n;i++)
   DO-FOR j=1,n,1               for (j=1;j<=n;j++)
        IF (i%2!=0) && (j%3=0)     {
        IF (a[i][j]%2=0) THEN       printf("a[%i][%i]=",i,j);
write(a[i][j]);                scanf("%i",&a[i][j]);
        ENDIF              }
   ENDDO                  for (i=1;i<=n;i++)
ENDDO                     {
}                         for (j=1;j<=n;j++)
                           printf("%i\t",a[i][j]);
                        printf("\n");
                        }
                        printf("\n");
                        for (i=1;i<=n;i++)
                         for (j=1;j<=n;j++)
                           if ((i%2!=0) && (j%3==0))
                            if (a[i][j]%2==0)
                        printf("%d",a[i][j]);
                        }
Date :
a[i][j]=matricea a formata din “i”linii si “j”coloane.
n=dimensiunea matricii
22. Se da o matr patratica.Sa se afle numarul liniilor ale
   caror elemente sunt in ordine crescatoare.
Pseudocod:                    Codificare C :
{                        #include<conio.h>
scrie('m=');                   #include<stdio.h>
citeste(m);                   void main()
scrie('n=');                   {
citeste(n);                   int a[100][100],n,i,j,k,cresc;
DO-FOR i=1,m,1                  printf("n=");
    DO-FOR j=1,n,1 scrie('a[',i,'][',j,']=); scanf("%i",&n);
              citeste(a[i][j]);   for (i=1;i<=n;i++)
    ENDDO                    for (j=1;j<=n;j++)
k=0;                        {
DO-FOR i=1,m,1                     printf("a[%i][%i]=",i,j);
     cresc=1;                    scanf("%i",&a[i][j]);
    DO-FOR j=1,n-1,1              }
        IF a[i,j]>a[i,j+1] THEN     printf("\n");
cresc=0;                     for (i=1;i<=n;i++)
        ENDIF              {
    ENDDO                    for (j=1;j<=n;j++)
    IF cresc=1 THEN k=k+1;             printf("%i\t",a[i][j]);
    ENDIF                  printf("\n");
ENDDO                      }
IF k=0 THEN scrie('nu exista linii ale caror k=0;
elemente sunt in ordine crescatoare')       for (i=1;i<=n;i++)
    ELSE scrie('exista ',k,' linii ale    {
caror elemente sunt in ordine crescatoare')      cresc=1;
ENDIF                         for (j=1;j<=n-1;j++)
}                              if (a[i][j]>a[i][j+1]) cresc=0;
                            if (cresc==1) k++;
                         }
                          if (k!=0) printf("k=%i",k);
                           else printf("nu avem linii ordonate");
                         }
Date :
a[i][j]=matricea a formata din “i”linii si “j”coloane.
n=dimensiunea matricii
23. Sa se determine produsul dintre elementul minim si maxim din triunghiul din
stanga diagonalelor unei matrice patrate(exclusiv diagonalele).
Pseudocod:                  Codificare C:
{ citeste(n);                 #include<conio.h>
DO-FOR i=1,n,1                #include<stdio.h>
    DO-FOR j=1,n,1            void main()
             citeste(a[i][j]);  {
    ENDDO                  int a[100][100],min,max,n,i,j,p;
ENDDO                     printf("n=");scanf("%i",&n);
max=a[2][1];                 for (i=1;i<=n;i++)
min=a[2][1];                   for (j=1;j<=n;j++)
DO-FOR i=2,n/2,1                 {
  DO-FOR j=1,i-1,1
       IF max<a[i][j] THEN       printf("a[%i][%i]=",i,j);scanf("%i",&a[i
max=a[i][j]                  ][j]);
       ENDIF               }
       IF min>a[i][j] THEN min=a[i][j] for (i=1;i<=n;i++)
       ENDIF              {
  ENDDO                     for (j=1;j<=n;j++)
ENDDO                        printf("%i\t",a[i][j]);
DO-FOR i=n/2+1,n-1,1              printf("\n");
  DO-FOR j=1,n-i,1              }
       IF max<a[i][j] THEN       min=a[2][1];
max=a[i][j]                  max=a[2][1];
       ENDIF              printf("\n");
       IF min>a[i][j] THEN min=a[i][j] for (i=2;i<=n/2;i++)
       ENDIF               for (j=1;j<=i-1;j++)
  ENDDO                       printf("%i\t",a[i][j]);
ENDDO                     for (i=n/2+1;i<=n-1;i++)
scrie('produsul dintre minimul si maximul din  for (j=1;j<=n-i;j++)
stanga intersectiei diagonalelor           printf("%i\t",a[i][j]);
este:'max*min);
}                       for (i=2;i<=n/2;i++)
                         for (j=1;j<=i-1;j++)
                         {
                           if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
                           if (a[i][j]>max) max=a[i][j];
                         }
                       for (i=n/2+1;i<=n-1;i++)
                         for (j=1;j<=n-i;j++)
                         {
                           if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
                           if (a[i][j]>max) max=a[i][j];
                         }

                        p=min*max;
                        printf("\n");
                        if (n>3) printf("produsul dintre minim
                        si maxim este p=%i",p);
                        else printf("nu avem triunghi stang
                        introduceti dimensiunea matricii >= 3");
                        }
24. Sa se calculeze suma elem unei matrici de m linii si n coloane.
Pseudocod:                    Codificare C:
{                        #include<conio.h>
read (m); (citire nr de linii)          #include<stdio.h>
read (n); (citire nr de coloane)         void main()
do_for i=1,m,1 (parcurgere pe linie)       {
     do_for j=1,n,1 (parcurgere pe      int a[100][100],m,n,i,j,s;
coloane)                     printf("n=");scanf("%i",&n);
         read (a[i,j]); (citire matrice) printf("m=");scanf("%i",&m);
     enddo;                 for (i=1;i<=m;i++)
enddo;                       for (j=1;j<=n;j++)
s=0; (se initializeaza suma cu 0)          {
do_for i=1,m,1
     do_for j=1,n,1             printf("a[%i][%i]=",i,j);scanf("%i",&a[i][j]);
         s=s+a[i,j]; (se aduna la      }
suma elemental ce urmeaza a fi parcurs)     for (i=1;i<=m;i++)
     enddo;                 {
enddo;                       for (j=1;j<=n;j++)
write s;                        printf("%i\t",a[i][j]);
}                        printf("\n");
                         }
                         s=0;
                         for (i=1;i<=m;i++)
                          for (j=1;j<=n;j++)
                            s=s+a[i][j];
                         printf("suma elementelor matricii este
                         s=%i",s);
                         }
25. Sa se calculeze produsul elementelor impare de pe linia k.
Pseudocod:                   Codificare C:
{                        #include<conio.h>
read (m); (citire nr de linii)         #include<stdio.h>
read (n); (citire nr de coloane)        void main()
do_for i=1,m,1 (parcurgere pe linie)      {
         do_for j=1,n,1 (parcurgere    int a[100][100],m,n,i,j,p,k;
pe coloane)                   printf("n=");scanf("%i",&n);
             read (a[i,j]); (citire printf("m=");scanf("%i",&m);
matrice)                    for (i=1;i<=m;i++)
         enddo;              for(j=1;j<=n;j++)
enddo;                       {
p=1;(se initializeaza p cu 1)
             do_for j=1,n,1 (se   printf("a[%i][%i]=",i,j);scanf("%i",&a[i][j]);
parcurg coloanele)                 }
                 if       p=1;
a[k,j]%2<>0 then p=p*a[i,j] (daca        for (i=1;i<=m;i++)
elementul de pe linia k este impar atunci    {
se inmulteste cu produsul)             for(j=1;j<=n;j++)
             enddo;            printf("%i\t",a[i][j]);
write p;                    printf("\n");
}                        }
                        printf("k=");scanf("%i",&k);
                        for (j=1;j<=n;j++)
                          p=p*a[k][j];
                        printf("produsul p=%i",p);
                        }
    26. Sa se calc diferenta dintre suma elem de pe diag principana si suma elem
de pe diag secundara.
Pseudocod:                 Codificare C:
{                      #include<conio.h>
read (m); (citire de matrice cu patratica) #include<stdio.h>
do_for i=1,n,1               void main()
    do_for j=1,n,1           {
        read (a[i,j]);         int a[100][100],n,i,j,d,s1,s2;
    enddo;               printf("n=");scanf("%i",&n);
enddo;                   for (i=1;i<=n;i++)
s1=0;                     for (j=1;j<=n;j++)
s2=0;                     {
do_for i=1,n,1 (parcurgere de linii)
    do for j=1,n,1 (parcurgere de    printf("a[%i][%i]=",i,j);scanf("%i",&a[i][j]);
coloane)                    }
        if i=j then s1=s1+a[i,j]  for (i=1;i<=n;i++)
(conditie de diagonala principala si daca e {
adv se aduna elementul la s1)         for (j=1;j<=n;j++)
        endif;              printf("%i\t",a[i][j]);
        if i+j=m+1 then       printf("\n");
s2=s2+a[i,j] (conditie de diag secundara si }
daca e adv se aduna elem la s2)       s1=0;
        endif;           s2=0;
    enddo;               for (i=1;i<=n;i++)
enddo;                     for (j=1;j<=n;j++)
d=s1-s2; (se face diferenta dintre suma de   {
pe diag principala si cea de pe diag       if (i==j) s1=s1+a[i][j];
secundara)                    if (j==n-i+1) s2=s2+a[i][j];
write d;                    }
}                      d=s1-s2;
                      printf("\nsuma pe diagonala principala este
                      s1=%i",s1);
                      printf("\nsuma pe diagonala secudara este
                      s2=%i\n",s2);
                      printf("diferenta este d=%i",d);
                      }
27. Sa se calculeze suma elementelor de pe conturul unei matrici.
Pseudocod:                 Codificare C:
{                     #include<conio.h>
read (m);                 #include<stdio.h>
read (n);                 void main()
do_for i=1,m,1               {
      do_for j=1,n,1           int a[100][100],m,n,i,j,s;
        read (a[i,j]);       printf("m=");scanf("%i",&m);
      enddo;             printf("n=");scanf("%i",&n);
enddo;                   for (i=1;i<=m;i++)
s=0;                     for (j=1;j<=n;j++)
do_for j=1,n,1 do s=s+a[1][j]; (suma de pe  {
prima linie)
do for i=2,m,1 do s=s+a[i][n]; (suma d pe printf("a[%i][%i]=",i,j);scanf("%i",&a[i][j]);
ultima coloana incepand de la al 2-lea    }
element)                  for (i=1;i<=m;i++)
do_for i=1,n-1,1 do s=s+a[m][j]; (suma   {
de pe ultima linie incepand de la primul   for (j=1;j<=n;j++)
pana la penultimul)               printf("%i\t",a[i][j]);
do_for j=2,m-1,1 do s=s+a[i][1]; (suma   printf("\n");
de pe prima coloana incepand de la primul }
pana la penultimul)            for (j=1;j<=n;j++) s=s+a[1][j];
write s;                  for (i=2;i<=m;i++) s=s+a[i][n];
}                     for (j=1;j<=n-1;j++) s=s+a[m][j];
                      for (i=2;i<=m-1;i++) s=s+a[i][1];
                      printf("suma conturului matricii este
                      s=%i",s);
                      }
     28. Sa se calculeze suma elementelor situate desupra diag principale si
deasupra diag secundare.
Pseudocod:                  Codificare C:
{                      #include<conio.h>
read (n);                  #include<stdio.h>
do_for i=1,n,1                void main()
     do_for j=1,n,1           {
         read (a[i,j]);         int a[100][100],n,i,j,s;
     enddo;               printf("n=");scanf("%i",&n);
enddo;                    for (i=1;i<=n;i++)
s=0;                      for (j=1;j<=n;j++)
do_for i=1,n,1 (se parcurge pe linie)      {
     do_for j=1,n,1 (se parcurge pe
coloana)                   printf("a[%i][%i]=",i,j);scanf("%i",&a[i][j]);
         if i<j and i+j<n+1 then    }
s=s+a[i,j]; (se testeaza daca elementul este for (i=1;i<=n;i++)
in triunghiul format de cele 2 diagonale in {
partea de sus, si daca da, se aduna       for (j=1;j<=n;j++)
elementul la suma)                 printf("%i\t",a[i][j]);
         endif;           printf("\n");
     enddo;               }
enddo;                    printf("\n");
write s;                   for (i=1;i<=n;i++)
}                        for (j=1;j<=n;j++)
                          if ((i<j) && (i+j<n+1)) printf("%i
                       ",a[i][j]);
                       printf("\n");
                       s=0;
                       for (i=1;i<=n;i++)
                        for (j=1;j<=n;j++)
                          if ((i<j) && (i+j<n+1)) s=s+a[i][j];
                       printf("suma este s=%i",s);
                       }
29. Sa se verifice daca o matrice este sau nu matrice nula.
Pseudocod :                 Codificare C:
{                      #include<conio.h>
read (n);                  #include<stdio.h>
do_for i=1,n,1                void main()
     do_for j=1,n,1           {
        read (a[i,j]);          int a[100][100],n,i,j,ok;
     enddo;               printf("n=");scanf("%i",&n);
enddo;                    for (i=1;i<=n;i++)
ok=1;                      for (j=1;j<=n;j++)
do_for i=1,n,1 (se parcurge pe linie)      {
     do_for j=1,n,1    (se parcurge
pe coloana)                 printf("a[%i][%i]=",i,j);scanf("%i",&a[i][j]);
        if a[i.j] <> 0 then ok=0;     }
(daca se gaseste un element diferit de 0, se for (i=1;i<=n;i++)
schimba val lui ok)             {
        endif;              for (j=1;j<=n;j++)
     enddo;                  printf("%i\t",a[i][j]);
enddo;                    printf("\n");
if ok=0 then write ('Matricea este nula')  }
(daca ok este ca la inceput, matricea este  ok=1;
nula)                    for (i=1;i<=n;i++)
    else write ('Matricea este        for (j=1;j<=n;j++)
normala') (daca ok s-a modificat este        if (a[i][j]!=0) ok=0;
normala)                   if (ok) printf("matricea este nula");
}                        else printf("matricea nu este nula");
                       }
30. Sa se transforme in 0 elementele de pe liniile pare ale caror indici de linie si
coloana adunate dau un nr impar
Pseudocod:                 codificare C:
{                      #include<conio.h>
read (m);                  #include<stdio.h>
read (n);                  int main()
do_for i=1,m,1               {
     do_for j=1,n,1            int a[100][100],n,i,j,s;
        read (a[i,j]);       printf("n=");scanf("%i",&n);
     enddo;              for (i=1;i<=n;i++)
enddo;                     for (j=1;j<=n;j++)
do_for i=1,m,1 (parcurgem liniile)       {
     do_for j=1,n,1 (parcurgem
coloanele)                 printf("a[%i][%i]=",i,j);scanf("%i",&a[i][j]);
        if ((i%2=0) &&         }
((i+j)%2<>0)) then a[i,j]=0; (dc linia para for (i=1;i<=n;i++)
si daca suma dintre indicii de linie si   {
coloana a elementului a[i,j] este impar    for (j=1;j<=n;j++)
atunci a[i,j]=0)                 printf("%i\t",a[i][j]);
            endif;       printf("\n");
        endif;           }
     enddo;              for (i=1;i<=n;i++)
enddo;                     for (j=1;j<=n;j++)
do_for i=1,m,1                  if ((i%2==0) && ((i+j)%2!=0))
     do_for j=1,n,1          a[i][j]=0;
        write(a[i,j]); (se scrie  printf("\n");
matricea)                  for (i=1;i<=n;i++)
        writeln;          {
     enddo;                for (j=1;j<=n;j++)
enddo;                      printf("%i\t",a[i][j]);
}                      printf("\n");
                      }
                      }

								
To top