Bola jaring adalah sukan berpasukan tanpa by hazian_faizal1

VIEWS: 697 PAGES: 25

									Bola jaring adalah sukan berpasukan tanpa-sentuhan yang berasal daripada Amerika Syarikat
menyerupai, dan berasal daripada, bola keranjang. Dicipta pada 1895 oleh Clara Gregory Baer,
seorang peneraju dalam sukan wanita, bola jaring kini adalah dimainkan dengan cemerlang
sebagai sebuah pasukan sukan wanita di Australia dan New Zealand dan adalah popular di Indies
Barat, Sri Lanka, dan United Kingdom. Lebih 20 juta penduduk bermain bola jaring dalam lebih
daripada 70 buah negara.

Isi kandungan
Gelanggang dan dimensi

Seperti bola keranjang, bola jaring dimainkan sama ada di gelanggang yang keras atau lembut
dengan gelung atau "rings" pada kedua-dua hujung.

Gelanggang ini lebih besar berbanding dari gelanggang bola keranjang, menjadi 30.5 m panjang
dan 15.25 m lebar. Garisan yang lebih panjang dikenali sebagai "garisan sisi" dan garisan lebih
pendek dikenali sebagai "garisan gol" atau (base lines). Tanda-tanda gelanggang tidak lebih lebar
daripada 50 mm. Gelanggang adalah terbahagi kepada tiga bahagian yang mengawal di mana
setiap kedudukan individu yang dibenarkan bergerak.

Satu "bulatan tengah" berdiameter-90 cm adalah terletak di tengah gelanggang. Pada setiap
hujung gelanggang terdapat "shooting circle" atau "bulatan gol" separuh bulat berjejari 4.9 m di
mana semua jaringan gol mesti diambil di situ. Tiang gol adalah 3.05 m tinggi dari bahagian atas
gelung sehingga ke lantai dan tidak mempunyai papan penghadang. Gelung mempunyai dimeter
dalaman 380 mm dan terletak 150 mm dari tiang gol. dan diperbuat daripada besi berdiameter 15
mm. Kedua-dua ketinggian dan diameter bagi gelung adalah lebih kecil daripada gelung bola
keranjang. Ia adalah berkemungkinan untuk bermain bola jaring menggunakan gelung bola
keranjang tetapi jika terdapat mana-mana sentuhan antara bola dan papan hadang, bola itu adalah
dianggap luar permainan. Jika satu gol dijaring dari papan penghadang ia tidak dikira. Beberapa
versi peraturan membenarkan satu gol dijaringkan daripada satu lantunan papan penghadang jika
pemain yang dapat menangkap bola tanpa terkena lantai.
Gelanggang bola jaring.

Kedudukan

Terdapat tujuh pemain dalam setiap pasukan, yang diberi kedudukan yang ditetapkan
(sesetengah variasi remaja/latihan hanya mempunyai lima pemain setiap pasukan.) Setiap
pemain perlu memakai "bib" menunjukkan satu dari kedudukan di bawah, menunjukkan
kedudukan pemain tersebut. Setiap pemain hanya dibenarkan di sudut tertentu di gelanggang:
pemain yang terkeluar dari kedudukan mereka dianggap "offside". Kedudukan digambarkan di
bawah:


                    Kedudukan bola jaring


   Nama
         Singkatan   Lawan             Kawasan dibenarkan
  kedudukan


Goal Shooter   GS     Goal Keeper. Attacking third, including goal circle


Goal Attack    GA     Goal Defence Attacking and centre thirds, including the goal circle
            Wing
Wing Attack  WA           Attacking and centre thirds, but not the goal circle
            Defence


                   Attacking, centre, and defending thirds, but not the goal
Centre     C    Centre
                   circles


Wing Defence  WD    Wing Attack Centre and defending thirds, but not the goal circle


Goal Defence  GD    Goal Attack Centre and defending thirds, including the goal circle


Goal Keeper  GK    Goal Shooter Defending third, including the goal circle
10.0 GELANGGANG DAN PERALATAN

10.1   Gelanggang merujuk kepada peraturan IFNA
10.1.1 Tiang gol terletak di tengah bulatan gol berukuran 3.05 m (10 kaki) tinggi.

10.1.2 Bulatan tiang gol mempunyai diameter 380 mm (15 inci)

10.1.3 Panjang net jaring secara horizontal dari tiang gol berukuran 150mm atau 6 inci
panjang.

10.1.4 Tebal garisan gelanggang mempunyai 50 mm (2 inci) lebar
Penubuhan Kelab
PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB1. OBJEKTIF AM

Guru-Guru dan murid-murid akan:

Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin,
mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah.
Mengetahui dan memahami kaedah, stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara
berkesan.

Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau
persatuan yang dipimpin

Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang, mengelola, menyelia dan menilai aktiviti dan
kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.

Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa, berketrampilan dan berwawasan.2. OBJEKTIF KHUSUS

Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks
kependidikan dan kepimpinan

Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.

Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan

Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau
persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang.

Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan.

Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara,
perlembagaan negara dan Wawasan 2020.3. KELAB ATAU PERSATUAN

Definisi:

Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang
dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan
yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam
melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui
bersama bagi memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan masing-masing.

3.1 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan:
Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang
sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan:

a. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.

b. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari.

c. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.

d. Berkongsi sumber dan peralatan.

e. Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan

f. Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masing-masing ke
peringkat yang lebih tinggi3. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN

Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:-

a. Tujuan dan matlamat

b. Aktiviti dan kegiatan

c. Peraturan

d. Perlembagaan

Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan
menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.

Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar

Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar

Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan :

a. Memilih Ahli Jawatankuasa

b. Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan
c. Pengesahan dokumen kelab atau persatuan

Mengoperasikan kelab atau persatuan
PENUBUHAN KELAB DAN PERSATUAN

Prosedur Penubuhan:

1. Penubuhan Jawatankuasa Penaja

2. Draf Perlembagaan Persatuan

3. Draf Aktiviti Tahunan.

4. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan.
5. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Guru Besar)
6. Pengendalian Mesyuarat Agung:
i. Surat Panggilan/Notis Mesyuarat Agung.
ii. Mesyuarat Agung.
Contoh Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan
Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Kebangsaan Padang Tengku,
Kuala Lipis,
Pahang.

                                         No. Tel : 09-8591349

_____________________________________________________________________

                                     Ruj kami : SKPT/09/01/01(1)
                                        Tarikh : 01 Januari 2005


Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Padang Tengku,
Kuala Lipis,
Pahang.

Tuan ,

PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN BAHASA MELAYU

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ………………( nama)….………… berdasarkan Peraturan (4)
dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998,P.U. (A) 196, yang berkait dengan Seksyen 130, Akta
Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah
Kebangsaan Padang Tengku mulai 5 Januari 2009.

2. Sehubungan itu , bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut:

2.1 Draf Perlembagaan.
2.2 Draf Aktiviti Asas.
2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja.

Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara diatas terlebih dahulu diucapkan terima kasih
Sekian.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN”

Saya yang menurut perintah,
(Tengku Yusnor b. Tengku Yusof)
Guru Penasihat,
Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Kebangsaan Padang Tengku,
Kuala Lipis, Pahang.

Contoh Surat Jawapan Kelulusan Penubuhan.

Persatuan Bahasa Melayu,
Sekolah Kebangsaan Padang Tengku.
Kuala Lipis, Pahang.

____________________________________________________________________

                                    Ruj kami: SKPT06/09/01/(01)

                                       Tarikh : 08 Januari 2009


Guru Penasihat,
Persatuan Persatuan Bahasa Melayu
Sekolah Kebangsaan Padang Tengku,
Kuala Lipis, Pahang.

Tuan,

KELULUSAN PERMOHONAN PENUBUHKAN PERSATUAN BAHASA MELAYU

Merujuk surat tuan SKPT 09/01/01( 01) bertarikh 01 Januari 2005 dinyatakan bahawa dengan kuasa
yang diberikan kepada saya, Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam
Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998, P.U. (A) 196, sukacita dimaklum permohonan tuan
untuk menubuhkan Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Padang Tengku, Kuala Lipis adalah
diluluskan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009

2. Sehubungan itu, bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat yang diluluskan:

2.1 Draf Perlembagaan
2.2 Draf Aktiviti Asas
2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja.

Diharap dapat tuan mengambil tindakan selanjutnya mengikut peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh
21 Mei, 1998, P.U.(A) 196.
Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN”

Saya yang menurut Perintah,
(EN ABDUL AZIZ BIN MOHD ZAIN)
Pendaftar Kelab Dan Persatuan,
Sekolah Kebangsaan Padang Tengku,,
Kuala Lipis Pahang

s.k. - Fail Timbul

Posted by GPK KOKO at 7:19 AM

Labels: Prnubuhan Kelab

0 comments:

Post a Comment
Perancangan Strategik 2010-2012 SK Setapak Indah /Bola Jaring
Pertandingan

Bola Jaringdijalankan mengikut jadual yang telahditetapkan3.1 Pertandingan

bermula
3.2 Undang

-

undang dan sistem pemarkahan yang tepat dititikberatkan3.3 Teknik permainan yang betul
Post Mortem4.1 Penyelaras Permainan mengadakan post mortem untukmelihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang bolehdibaiki.4.2 Pandanganguru

-

guru penasihat lain diambil kira dandibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masayang akan datang.
KekanganMasa

perlaksanaanPemantauanGuru PenasihatPenilaianBorang Pemarkahan , Pemerhatian

, bora

ng senarai semakPenambahbaikanPembinaan jadual pertandingan bagi semua kegiatan kokurikulum berdasarkan takwim Perancangan Strategik 2010-2012 SK Setapak Indah /Bola JaringPELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN BOLA JARING

Nama Projek
Lawatanke acara pertandinganObjektif
Memberi pendedahan yang sebenar ketika pertandinganTempohJun & SeptKumpulan SasaranAhli Persatuan Permainan Bola JaringGuru TerlibatGuru PenasihatProses KerjaMenyediakan kertas kerja
Membentuk JawatankuasaMengadakan mesyuaratUcapan PengerusiLantik AJK/aguhan tugasBincang kos
Pelaksanaan–Lawatan
Laporan,refleksidanpenilaian
KekanganMasa

pertandingan dijalankanPemantauanGuru Penasihat
Penilaian
Pemerhatian

, bora

ng senarai semakPenambahbaikanMemastikan takwim pertandingan yang akan dijalankan

Perancangan Strategik 2010-2012 SK Setapak Indah /Bola Jaring
DALAMAN
LUARANKEKUATAN-Guru sentiasa memberikan komitmendan mengambil bahagian di dalamsebarang program yang dirancangkan.
-Pengurusan kokurikulum yang baik olehpihak pengurusan sekolah
-Kemudaha

n padang yang baik-Kebanyakan pelajar SK Setapak Indah tinggal

berhampiran dengan kawasan sekolahKELEMAHAN-Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai

kemahiran di dalam mengendalikan permainan

yang ditentukan kepada mereka
-Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari

terutama untuk sesi latihan
-Kekangan masa untuk mengadakan latihankerana pelajar tidak sanggup mengorbankan hari

cuti mereka
-Kokurikulum dianggap tidak penting oleh

pelajarPELUANG-Prasarana sekolah y

ang amat memuaskan

Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen

yang baik-Hubungan baik dengan pihak PPD JPN dan
lain

-lain-Mudah mendapat sumbangan daripada

pihakluar seperti wakil rakyat
Mengcungkil bakat

-

bakat baru dengan

menjalankan program membentuk

pasukan

pelapis.Program meningkatkan pengetahuan dan

kemahiran guruANCAMAN-
Ibubapa menganggap bidang permainan

hanyalah untuk mengisi masa terluang anak

-

anak mereka-Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan

luar bilik darjah yang menyebabkan kurang

peno

njolan kualiti guru terhadap bidang

permainan-
Wang tidak mencukupi untuk menanggung

kos perbelanjaan sesuatu program-Kebanyakan waris pelajar bukan dari

kalangan golongan yang berada dan sukar

menghulurkan sumbangan
Program sukan sepanjang tahun

.Meningk

atkan kesedaran ibu bapa tentang

kepentingan melibatkan diri dalam bidang

kesukanan.
ANALISIS S.W.O.T

Perancangan Strategik 2010-2012 SK Setapak Indah /Bola Jaring PENUTUP Selaras dengan matlamat, visi dan misi Jawatankuasa Kokurikulum SK Setapak Indah, maka
Sukan dan Permainan Bola Jaring berazam untuk memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan
komitmen ke arah mencapai cita-cita tersebut dengan :

a.

Segala pelaksanaan Perancangan Strategik diikuti sepenuhnya.

b.

Memastikan pelan tindakan pelaksanaan dan pengukuhan sistem penyampaian yang efektif .

c.

Melakukan penambahbaikan dan memberi nilai tambah dalam setiap tugas oleh semua anggota.

d.

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh integriti.

e.

Mengamalkan budaya kerja kelas pertama.

								
To top