st hnout Virov hepatitis icterus by mikeholy

VIEWS: 3 PAGES: 4

									              Ošetřování nemocných s onemocněním jater
                 (Virová hepatitis, cirhóza jater)


Anatomie jater
  - játra jsou největší žlázou v těle
  - uložena v pravé klenbě brániční
  - krev je přiváděna v. portae a jaterní tepnou, venou portae se do jater dostává krev ze žaludku, střev, pankreatu a
    sleziny, tak se k jaterním bb. Dostávají všechny vstřebané živiny. Krev je odváděna jaterními žilami do dolní duté
    žíly
Funkce jater:
  - tvorba a vylučování žluči
  - tvorba glykogenu z glukózy, fruktózy a galaktózy
  - podíl na metabolismu bílkovin (albumin, fibrinogen, protrombin)
  - probíhá zde oxidace tuků
  - detoxikační a inaktivační činnost

Obecná symptomatologie:
  1) Ikterus
  =žluté zabarvení sklér (subikterus), kůže a sliznic způsobeno hyperbilirubinémií
  Typy ikterů:
    Prehepatický ikterus
    - nekonjugovaná hyperbilirubinémie, v organismu se vytváří větší množství bilirubinu a organismus ho nestačí
      vyloučit, v moči je urobilinogen
    - př. hemolytická žloutenka (nadměrný rozpad erytrocytů), žloutenka ze vstřebávání velkých krevních výronů
    Hepatocelulární ikterus
    - vzniká při poškození hepatocytu, je charakteristické zvýšení plazmatické hodnoty ALT, AST
    - stolice je hypocholická až acholická, v moči je bilirubin, v krvi je zvýšený konjugovaný i nekonjugovaný
      bilirubin
    - příčinou je nejčastěji virová hepatitis
    Cholestatický ikterus
    - vzniká obstrukcí v nitrojaterních nebo mimojaterních žlučovodech, typická je konjugovaná
      hyperbilirubinémie, urobilinogen v moči chybí
    - stolice je světle žlutá (hypocholická) až šedobílá (acholická)
    - významný klinický znak je pruritus - svědění
  2) Portální hypertenze
    - kolaterální spojky mezi portálním a systémovým žilním řečištěm, zejména jícnové varixy a vnitřní hemeroidy
    - zažívací obtíže – meteorismus
    - splenomegalie
    - ascités
    - neuropsychický syndrom – portosystémová encefalopatie
  3) Jaterní insuficience
    - akutní jaterní kóma způsobené náhlým úbytkem funkční tkáně jater v důsledku chorobného procesu
      (nejčastěji fulminantní hepatitis, otrava muchomůrkou zelenou, tetrachlórmetanem apod.
    - portosystémová encefalopatie – vzniká u jaterní cirhózy v důsledku rozsáhlých portokaválních kolaterál.
    - smíšené jaterní selhání – vzniká v terminálním stadiu jaterní cirhózy v důsledku zániku zbytku fungujícího
      jaterního parenchymu
  4) Chlolestáza
    - stav, kdy se žluč nedostává do střeva a hromadí se v jaterní buňce a krevním oběhu
    - dělíme jí na extrahepatickou a intrahepatickou
    extrahepatická – způsobena překážkou v odtoku žluči v mimojaterních žlučových cestách (ductus hepaticus,
    choledochus, stenóza papily Vateri, nádor pankreatu)
    intrahepatická – mechanická obstrukce v intrahepatálních žlučových cestách nebo bez průkazné anatomické
    obstrukce (vyvolaná léky, idiopatická těhotenská cholestáza, benigní pooperační cholestáza)
Vyšetřovací metody:
  1) RTG
  - nativní snímek břicha – prokáže parazitární cysty v jaterním parenchymu
  - cholecystografie – zobrazí žlučník pomocí kontrastní látky (per os), ukáže defekty žlučníku, lithiasu
  - cholangiografie – vyšetření žlučníku a žlučových cest pomocí kontrastní látky (i.v.), ukáže kameny ve žlučovodu,
    uzávěr žlučovodu
  - arteriografie jater – nasondování jaterní tepny a nástřik kontrastu, ukáží se výdutě a trombózy jaterní tepny,
    prokáže se patologická vaskularizace u nádorů
  2) ERCP
  - kombinace endoskopické a RTG metody, do duodena se zavede fibroskop, kterým se dá prohlédnout vnitřek
    dvanáctníku, papila Vateri, žlučovod a pankreatický vývod. Vstřikuje se kontrastní látka, která zobrazí žlučové
    cesty.
  3) Sonografie
  - neinvazívní metoda, která nemocného nezatěžuje, prokáže dilabraci žlučových cest, konkrementy a jaterní cysty
  4) CT
  - slouží k průkazu tumorů, jaterních cyst a difúzních poškození jater
  5) Jaterní biopsie
  - cílená – součástí laparoskopie, odběr vzorku tkáně na histologii
  - necílená – provádí se punkční jehlou přímo přes stěnu hrudníku, odebírá se vzorek podezřelé tkáně na histologii
  6) Laparoskopie
  - endoskopická metoda, lze odebrat vzorek ascitu k biochemické analýze, vzorek na histologii, lze prokázat nádory
    a metastázy
  7) Biochemické jaterní testy
  - vychytávací testy – i.v. aplikace bengálské červeně, do 5 min. se má vyloučit do žluče
  - metabolické testy – dalaktózový test, fruktózový test
  - detoxikační testy – i.v. Indol, sleduje se, jak ho játra vychytají a zneškodní
  - testy výrobní schopnosti jater – hladina albuminů, glykogenu, alkalických fosfatáz a aminotransferáz
  - koagulační testy – QUICK, protrombin, fibrinogen
  - stanovení hladiny bilirubinu
  - stanovení hladiny dusíkatých látek
  - stanovení hladiny hemoglobinu
  - stanovení hladiny glykémie
  - stanovení hladiny cholesterolu


Virová hepatitis
= virový zánět jater vyvolaný hepatotropními viry (EB viry a cytomegaloviry – vyvolávají infekční mononukleosu), viry
hepatitidy A, B, C.
Klinika: 1) prodromy: celková nevolnost, bolest svalů, zad, hlavy, subfebrilie, nechutenství (2 - 3 dny)
     2) nauzea, zvracení (i duodenálního obsahu), bolesti břicha, zvětšená játra, meteorismus, průjem nebo zácpa,
     subfebrilie, schvácenost, hubnutí
     3) ikterus – žluté zabarvení kůže, sklér, sliznic (zvýšená hladina přímého bilirubinu – norm do 17 mol/l, při VH
     200 – 500 mol/l), svědění kůže, tmavá moč, hypocholická až acholická stolice (mastná, šedivá)
Laboratorně:   1) urobilinogen v moči
         2) zvýšené jaterní enzymy (ALT,AST, LDH, GMT)
         3) markery (antigen, protilátka)
         4) zvýšená hladina bilirubinu
         5) zvýšená sedimentace, gamaglobuliny
Léčba: Režimová – klid na lůžku, jaterní dieta č. 4, zákaz hepatotoxických látek (alkohol, drogy)
     Hepatoprotektiva: léky chránící jaterní buňku (lipoidní látky, vitamín B, infuze G10% + inzulín
     Rekonvalescence: 1 rok (nesportovat, dodržovat jaterní dietu, zákaz hepatotoxických látek)
Virová hepatitida A
= epidemická hepatitida, šíří se jako alimentární infekce
Cesta přenosu: Enterovirus je vylučován stolicí, močí, slinami, slzami – přenos probíhá kontaminací jídla exkrety
Inkubační doba: 14 dní – 1 měsíc (výjimečně 2 měsíce)
DG: markery v séru:     HAAg – antigen hepatitidy A
              Anti HAAg – protilátka proti antigenu VHA
Průběh – nejlehčí, nepřechází do chronicity
Virová hepatitida B
= sérová hepatitida
Původce: Retrovirus, zůstává v organismu, nedostává se běžnými cestami ven
Cesta přenosu: krev, tkáně, ejakulát, sliznice pochvy a konečníku
Inkubační doba: 30 – 180 dní
Prognóza: přechází do chronicity (5 - 10%)
DG: markery v séru:    HBsAg – povrchový antigen – Australský antigen – setkal se s VHB, může být infekční
             Anti HBsAg – prodělal hepatitidu B nebo je očkován
             HBcAg – je infekční, měl nebo má VHB
             Anti HBcAg – prodělal VHB před několika měsíci
Virová hepatitida C
Původce: Retrovirus, zůstává v organismu, nedostává se běžnými cestami ven
Cesta přenosu: krev, tkáně, ejakulát, sliznice pochvy a konečníku
Inkubační doba: 15 – 160 dní
Prognóza: špatná, přechází do chronicity (70 – 90%)
DG: markery v séru:    HCAg – má nebo prodělal VHC
             Anti HCAg – nedávno prodělal VHC, nyní je imunní
Chronická hepatitis = pokračující akutní zánět jater
- v játrech přetrvává zánět nedoléčené virové hepatitidy
Příčiny: těžký průběh VH, nekázeň pacienta (nedodržuje léčbu, rekonvalescenci)
- chronická perzistující hepatitis – občas dyspepsie, někdy zvýšené enzymy, nezkracuje život, nepřechází v cirhózu
- chronická aktivní hepatitis – odumírají jaterní buňky – vazivová přestavba a přechází v jaterní cirhózu
Příznaky: časté dyspepsie, ikterus, trvale zvětšená, bolestivá játra, stav se zhoršuje při každé dietní chybě nebo
interkurentní nemoci, zkracuje nemocnému život
Léčba: kortikoidy, imunosupresíva, dietní omezení

Cirhóza jater
= vazivová přestavba spojená s trvalou poruchou jaterní činnosti, trvalou přestavbou jater.
Mechanismus vzniku
- zánik hepatocytů
- bujení zbývajících hepatocytů
- přibývá jemné vazivo
- z nových buněk vznikají uzly jaterních buněk
- vazivo prostupuje uzly, ty se vazivem obalují
- zhoršuje se prokrvení, tvorba a odtok žluči
- vazivo se retrahuje, játra jsou hrbolatá a tuhnou
- uzly tuhnou a zmenšují se
3 fáze
  1) játra jsou zvětšená
  2) játra jsou zvětšená a hrbolatá
  3) játra se zmenšují, nejdou vyhmatat (retrakce – smršťování vaziva), vazivo je měkká granulační tkáň, toto stadium
    je spojeno se selháváním jater
Příčiny vzniku cirhózy
1) následek chronické aktivní hepatitidy
  - Laenelbova atrofická cirhóza
  - Nejhorší, zhoršuje se portální oběh a vzniká portální přetlak, icterus, selhávání jater
2) biliární cholestatická cirhóza
  - při chronickém městnání žluči (cholangoitis, cholangiolithiasa)
  - není tolik vaziva, játra výrazně zvětšena, hepatální icterus
3) venostatická cirhóza
  - chronické městnání krve v játrech, např. při chronickém cor pulmonale
  - chronické zvětšení jater, periferní otoky, portální přetlak
Příznaky portálního přetlaku
= městnání v oblasti vena portae
- vytvářejí se spojky mezi žilami – portokavální anastomózy
- jícnové varixy v dolní třetině jícnu, jsou křehké, krvácení z jícnových varixů se obtížně staví
- caput meduse – žíly na břiše
- vnitřní hemeroidy v oblasti konečníku
- ascités
Diagnostika:
- z kliniky (portální přetlak, selhání jater)
- vyšetření jater poklepem, pohmatem
- sonografie jater
- CT
- jaterní biopsie
Terapie:
- klidný režim (omezení tělesné námahy), jaterní dieta
- hepatoprotektíva (Lipovitan, Flavobion)
- vitamíny – B vit.
- glukóza s inzulínem i.v.

								
To top