2009-tez konuları by xiuliliaofz

VIEWS: 2,469 PAGES: 18

									                            2008-2009 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 9-10 SÖMESTRE ÖĞRENCĠ LĠSTESĠ
                                                                              Danışman
                                                                               Öğretim
No  Fakülte no     Adı Soyadı                     Tez Konusu                          Bilim Dalı     Üyesi

                    Çenelerde İltihap ve Tümörler Dışında Görülen Kemik Yapımı ve Gelişim          AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
1  0801040001  Samed Şatır      Bozuklukları                                       VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                    Diş Hekimlerinin Dental Adezif Türlerinin Seçimi ve Bunların Uygulanımı Sırasında    DİŞ HASTALIKLARI VE
2  0801040002  Gökhan Atasoy     Tercih Ettikleri Araçlar Hakkında Araştırma                       TEDAVİSİ         PROF.DR.

3  0801040003  Neşe Kahraman     Periodontal Hastalıklarda Diabetin Etkisi                        PERİODONTOLOJİ      PROF.DR.

4  0801040004  İsmail Ondur     Periapikal Lezyonların Etyolojisi ve Dağılımı                      ENDODONTİ         PROF.DR.

5  0801040005  Özlem Çerçi      Radyoterapi-Kemoterapi Gören Hastalarda Dental Yaklaşımlar                ÇENE YÜZ PROTEZİ     PROF.DR.


6  0801040006  Özgür Balaban     Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçların Diş Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi    TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.

7  0801040009  Ömer Faruk Özgen   Kalan Dentin Kalınlığı ile Pulpa İrritabilitesi Arasındaki ilişkiler           ENDODONTİ         PROF.DR.

                    Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Stajı  DİŞ HASTALIKLARI VE
8  0801040010  Tuğba Haliloğlu    Öncesi ve Sonrası Tedavi Konsepti Değişiklikleri                     TEDAVİSİ         PROF.DR.

9  0801040011  Ahmet Turgutlugil   Çocuk Hastalarda Görülen Dental Travmalarda Acil Tedavi Yaklaşımları           PEDODONTİ         PROF.DR.

                    Vital Dişlerde Tek veya Çok Seansta Yapılan Kök Kanal Tedavilerinin Post-Operatif
10  0801040012  Vasfiye Işık     Ağrı Yönünden Değerlendirilmesi                             ENDODONTİ         PROF.DR.
11  0801040014  Erman Şenel      İşitme Engelli Çocuklarda Ağız-Diş Sağlığının İncelenmesi (Araştırma)          PEDODONTİ         PROF.DR.
12  0801040015  Hüseyin H.Koç     Sonlu Eleman Analizi Tekniğinin Oral İmplantolojide Kullanılması             ORAL İMPLANTOLOJİ     PROF.DR.
13  0801040016  Serhat Kuru      Periodontal Tedavide Asellüler Dermal Matriks                      PERİODONTOLOJİ      PROF.DR.
14  0801040018  Taha Emre Köse    Osseointegre İmplantların Maxillofacial Protezlerde Kullanımı              ÇENE YÜZ PROTEZİ     PROF.DR.

15  0801040019  Yeşim Özdemir     Diş Hekimliği Eğitiminde Biyokimya'nın Yeri                       TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.

                                                                 AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
16  0801040020  Elif Yaman      Oral Cerrahide Bifosfanat Kullanan Hastalara Yaklaşım                  VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                                                                 DİŞ HASTALIKLARI VE
17  0801040021  Ceyhun Güçlüer    Büyük Azı Dişlerinde Rastanılan Tüberkül Anomalilerinin Sıklığının Araştırılması     TEDAVİSİ         PROF.DR.

18  0801040022  Enver Öztürk     Diş Hekimleri Sterilizasyon Öncesi Alet ve Başlık Temizliğini Nasıl Yapıyor?       TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.
                                                                 KURON KÖPRÜ PROTEZİ
19  0801040023  Melike Büşra Alan   Endodontik Tedavi Uygulanmış Dişlerin Restorasyonları                  BİLİM DALI        PROF.DR.
20  0801040024  Levent Emir Güneysu  Odontomların Klinik ve Histopatolojik Özellikleri                    TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.
                                                                 KURON KÖPRÜ PROTEZİ
21  0801040025  Şerife Kıran     Sentetik Reçine Esaslı Simanların Tam Seramik Sistemlerde Kullanılması          BİLİM DALI        PROF.DR.
                                                                                    1/18
                                                                          Danışman
                                                                          Öğretim
No  Fakülte no     Adı Soyadı                     Tez Konusu                      Bilim Dalı     Üyesi22  0801040026  Halil İ.Evmek     Ağız Diş Sağlığı Programı Öğrencilerinde Staphylococcus Aureus Burun Taşıyıcılığı TEMEL BİLİMLER     PROF.DR.

                                                            AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
23  0801040028  Hatice Akıncı     Madde Bağımlılığı ve Dişhekimliğinde Önemi                   VE CERRAHİSİ        PROF.DR.
24  0801040029  Asiye Nur Dinçer    Pulpanın Gelişimi ve Histolojisi                        TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.

                                                            AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
25  0801040030  Umut Gökay Emir    Maksillofasiyal Bölgede Lazer Uygulamaları                   VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

26  0801040031  Dilek Gürbüz      Kronik İnfekte Dişlerin Tedavisinde NSAİ'lerin Rolü              ENDODONTİ         PROF.DR.
27  0801040032  Enes Özkan       Diş Hekimliğinde Bugünkü Fokalenfeksiyon Konsepti (Review)           ENDODONTİ         PROF.DR.

                                                            AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
28  0801040033  Meva Emecen      Alt ve Üst Çenelerde İmplant Planlaması Hakkındaki Genel Bilgiler       VE CERRAHİSİ        PROF.DR.
                                                            KURON KÖPRÜ PROTEZİ
29  0801040034  Erdoğan Utku Üretürk  Sabit protezlerde Oklüzyon ve Artikülasyon                   BİLİM DALI        PROF.DR.

                     Türk Toplumanda Temporomandibular Rahatsızlıkların Görülme Sıklığının
30  0801040035  Ömer Pirinç      Değerlendirilmesi                               TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.

                                                            AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
31  0801040036  Betül Taşkırmaz    Maksillofasiyal Travmalar ve Tedavi Yöntemleri                 VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                                                            AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
32  0801040037  Sinem Ok        Alveoler Kret Yükseltilmesinde Tedavi Seçeneklerinin İrdelenmesi        VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

33  0801040038  Mehmet Orman      Oral Mukozanın Vesiküler ve Büllöz Hastalıklarının Tanı ve Tedavileri     AĞIZ HASTALIKLARI     PROF.DR.

                                                            AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
34  0801040039  İbrahim Erol      20 Yaş Dişlerinin Sınıflandırılması, Komplikasyonları, Endikasyonları     VE CERRAHİSİ        PROF.DR.
                                                            KURON KÖPRÜ PROTEZİ
35  0801040040  Gizem Karagöz     Sabit Protezlerde Ölçü, Model ve Döküm Teknikleri               BİLİM DALI        PROF.DR.

36  0801040041  Nihat Demirtaş     Risk Gruplarının Belirlenmesinde Diyet Kayıt Analizlerinin Rolü        TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.

                                                            AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
37  0801040042  Sühan Karluk      Dişhekimliğinde Laser                             VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                     Solunum Sistemi Hastalıklarında Kullanılan İlaçların Dişhekimliği Açısından
38  0801040043  Necla Aslı Koçak    Değerlendirilmesi                               TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.
                                                                               2/18
                                                                           Danışman
                                                                            Öğretim
No  Fakülte no      Adı Soyadı                      Tez Konusu                     Bilim Dalı     Üyesi39  0801040044  Emre Naiboğlu     Süt Dentisyonunda Oklüzal ve Diş Kavsi Özelliklerinin İncelenmesi (Araştırma)   PEDODONTİ         PROF.DR.

                                                              AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
40  0801040046  Nazlı Altın      Distraksiyon Osteogenezisinde Son Gelişmeler                    VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                                                              AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
41  0801040047  Mehmet Mert Özcan   Bifosfonatların Oral Cerrahideki Yeri                       VE CERRAHİSİ        PROF.DR.


42  0801040048  Hasan Fatih Sezgin  Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Sistemik Hastalıkların Dağılımı    PERİODONTOLOJİ      PROF.DR.

43  0801040049  Sümeyra Esra Bozbay  Antipak Ajanların Etkinliklerinin Klinik Olarak İncelenmesi            PERİODONTOLOJİ      PROF.DR.

                    İmplant Çapı, Yeri, Uzunluğu ve İmplantların Açık veya Kapalı İyileşmesinin
44  0801040050  Sevin Erol      İmplantlar Çevresi Krestal Kemik Kaybına Etkileri: Retrospektif Çalışma      TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.

45  0801040051  Ali Fatih Mermi    Genetik Bozukluklarda Birlikte Görülen Periodontitisler              PERİODONTOLOJİ      PROF.DR.

46  0801040052  Selen Nihal Saraç   Endodontide Biofilm Tabakasının Önemi                       ENDODONTİ         PROF.DR.

                    Pedodonti Anabilim Dalında Uygulanan Sabit Yer Tutucuların 6 Aylık Klinik Başarı
47  0801040053  Mustafa Söylemez   Düzeyleri Değerlendirilmesi (Araştırma)                      PEDODONTİ         PROF.DR.

48  0801040054  Damla İbrahimoğlu   Alveol Kretlerinde Rezorbsiyon ve İmmediat Protezler                TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.

                    Bifosfonat Kullanılan Hastalarda Oral Cerrahi Uygulamalarda Karşılaşılabilecek   AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
49  0801040055  Pınar Çevik      Sorunlar ve Tedavisi                                VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                                                              AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
50  0801040056  Hasan Sünbül     Gömük 20 Yaş Folikülünden Kaynaklanan Patolojik Oluşumlar             VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                    Bilgisayar Destekli İmplant Uygulamalarının Klasik Cerrahi Yöntemlere Göre
51  0801040057  Mehmet Emin Çelebi  Avantajları                                    AĞIZ HASTALIKLARI     PROF.DR.

                    Direkt Estetik Restorasyonlarda Yüzey Pürüzlülüğü ve Aşınmalara Neden Olan     DİŞ HASTALIKLARI VE
52  0801040058  Nida Yaman      Etyolojik Faktörler                                TEDAVİSİ         PROF.DR.
                                                              ORAL DİAGNOZ VE
53  0801040059  Senem Yıldırımtürk  Osteoporozis ve Dişhekimliğinde Önemi                       RADYOLOJİ         PROF.DR.


54  0801040060  Muhsin Özdemir    Oral İmplantolojide İmmediyat, Erken ve Geç Dönem İmplantasyon Uygulamaları    ORAL İMPLANTOLOJİ     PROF.DR.
                                                              DİŞ HASTALIKLARI VE
55  0801040061  Vedat Borlukan    Diş Beyazlatma Yöntemleri                             TEDAVİSİ         PROF.DR.
56  0801040062  Mehmet Gören     Asit Erozyonu ve Çeşitli Diş Macunları (Derleme)                  PEDODONTİ         PROF.DR.
                                                                                 3/18
                                                                            Danışman
                                                                             Öğretim
No  Fakülte no      Adı Soyadı                    Tez Konusu                           Bilim Dalı   Üyesi

57  0801040063  Zeliha Selin Sirik  Çocuklarda Obezite ve Obstrüktif Sleep Apne Arasındaki İlişki             ORTODONTİ         PROF.DR.

58  0801040064  Serçin Özcan     Endodontide Biofilm                                  ENDODONTİ         PROF.DR.

                    İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'na Başvuran Erişkin Hasta
59  0801040065  Levent Önal     Popülasyonunun Belirlenmesi                              ORTODONTİ         PROF.DR.
60  0801040066  Emin Demir      İmplant-Dişeti ilişkisi                                PERİODONTOLOJİ       PROF.DR.


                    2008-2009 Eğitim Döneminde İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim
61  0801040067  Pınar Şiraneci    Dalı Kliniklerine Başvuran Hastaların Periodontal Tanılarının Analizi (I).      PERİODONTOLOJİ       PROF.DR.

62  0801040068  Merva Ergün     Avülse Dişlerde Splint Uygulamasının Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi         PEDODONTİ         PROF.DR.


63  0801040070  Pınar Okur      Molar Kesici Hipomineralizasyonu: Tanı ve Tedavisinde Dikkat Edilecek Noktalar    PEDODONTİ         PROF.DR.

64  0801040071  Hüseyin Can     Kök Kanalı Doldurma Tekniklerinin İrdelenmesi                     ENDODONTİ         PROF.DR.

                    Pratisyen Dişhekimlerinin Süt Dişlerinin Vital Pulpa Tedavilerinde Uygulanan Ajanlara
65  0801040072  Recep M.Çelik    Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (Araştırma)                     PEDODONTİ         PROF.DR.
                                                               KURON KÖPRÜ PROTEZİ
66  0801040073  Onur Altınok     İmplant Üstü Protezlerde Estetiğin Sağlanması                     BİLİM DALI         PROF.DR.

67  0801040074  Sevilay Çot     Protetik Diş Hekimliğinde Ölçü Maddeleri                       TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.

                    Dişhekimliği Fakültesi 5. Sınıf Öğrencilerinin Diş Sert Doku Hastalıklarının Klinik  DİŞ HASTALIKLARI VE
68  0801040075  Ali Yabul      Proflaksisine ve Uygulamalarına Yaklaşımları                     TEDAVİSİ          PROF.DR.
                                                               ORAL DİAGNOZ VE
69  0801040076  Elmas Koşar     Ortopantomografide Olası Çekim Hataları                        RADYOLOJİ         PROF.DR.
                                                               KURON KÖPRÜ PROTEZİ
70  0801040077  Mesut Efe      Kuron Köprü Protezlerinde Renk Seçimi                         BİLİM DALI         PROF.DR.

                    Çalışma Uzunluğu Belirleme Yöntemlerinin Endodontik Tedavideki Başarısının
71  0801040078  Hayriye Şentürk   İncelenmesi                                      ENDODONTİ         PROF.DR.
                                                               KURON KÖPRÜ PROTEZİ
72  0801040079  Berfin Karataş    İmplant Dayanıklı Simante Köprü Protezlerinin Klinik Takip Sonuçları         BİLİM DALI         PROF.DR.

                                                               KURON KÖPRÜ PROTEZİ
73  0801040080  Emine Demirkol    İmplant Üstü Sabit Protezlerin Estetik ve Biyomekanik Risk Faktörlerinin Araştırılması BİLİM DALI        PROF.DR.

                                                               AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
74  0801040081  Ahmet Okur      Lazer Çeşitleri ve Oral Cerrahide Kullanım Alanları                  VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                    Ağızda Kalan Dişlerin Sayısının ve Yerinin, Hastanın Ağız Sağlığına ve Yaşam
75  0801040082  Diğdem Gül      Kalitesine Etkisi Açısından İncelenmesi                        TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.
                                                                                  4/18
                                                                                Danışman
                                                                                Öğretim
No  Fakülte no     Adı Soyadı                       Tez Konusu                          Bilim Dalı     Üyesi

76  0801040083  Ali Galip Öztürk    Yaşlılarda Dental Yaklaşımlar                               ÇENE YÜZ PROTEZİ     PROF.DR.

                     Dişhekimleri Arasında Yardımcı Personel Kullanma Sıklığının Araştırılması ve Bu      DİŞ HASTALIKLARI VE
77  0801040084  Sema Özgen       Personelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi                         TEDAVİSİ         PROF.DR.

                                                                  AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
78  0801040085  Mehmet Can Başgil    Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan İlaçların Çene Kemikleri Üzerine Etkileri        VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                                                                  AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
79  0801040086  Selin Erbey       Oral Cerrahi Girişimlerden Önce Antibiyotik Proflaksisinin Uygulanması          VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

80  0801040087  Alper Sağlanmak     İmplant Üstü Protezler                                  TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.
81  0801040088  İbrahim Doğan      Ortodontide Lazer Kullanımı                                ORTODONTİ         PROF.DR.

82  0801040089  Cengiz Külekçi     İskelet Protezlerde Planlama                               TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.
                                                                  KURON KÖPRÜ PROTEZİ
83  0801040090  Dilek Çoban       Dişhekimliğinde Lazerin Kullanım Alanları                         BİLİM DALI        DOÇ.DR.
                                                                  DİŞ HASTALIKLARI VE
84  0801040091  Orçun Yıldız      Dişlerde Görülen Renkleşmeler                               TEDAVİSİ         DOÇ.DR.

                                                                  AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
85  0801040092  Çiğdem Tavusker     Ağrı ve Ağrının Algılanması ve Etkileyen Faktörler                    VE CERRAHİSİ        DOÇ.DR.

                     Sinüs Liftin Operasyonlarında Kullanılan Bio-Materyallerin Tipleri, Özellikleri ve Etki
86  0801040093  Banu Öztürk       Mekanizmaları                                       ORAL İMPLANTOLOJİ     DOÇ.DR.

                                                                  AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
87  0801040094  İlkin Delicik      Mandibula Kırıklarında Tedavi Prensipleri                         VE CERRAHİSİ        DOÇ.DR.
88  0801040095  Barış Kaynar      Dental İmplant Tedavisinde Klinik Başarı Kriterleri                    AĞIZ HASTALIKLARI     PROF.DR.

                     İndirekt Restorasyonların Simantasyonunda Kullanılan Yapıştırıcı Ajanların
                     Dişhekimleri Arasındaki Kullanım Sıklığı ve Hangi Tiplerin Tercih Edildiğinin       DİŞ HASTALIKLARI VE
89  0801040096  Fatih Kıvrak      Belirlenmesi                                       TEDAVİSİ         DOÇ.DR.

                     Dişhekimlerinin Profilaktik Tedavi Uygulama Sıklıkları ve Kullandıkları Yöntem ve     DİŞ HASTALIKLARI VE
90  0801040097  İrem Sırmabıyıklıoğlu  Materyallerin Dağılımı                                  TEDAVİSİ         DOÇ.DR.

91  0801040099  Nesrin Saruhan     İn Vitro Fertilizasyon (IVF) ve Doğumsal Anomali Riskleri                 TEMEL BİLİMLER      DOÇ.DR.

92  0801040101  Didem Karataş      Endodontide Retreatment ve Başarı İrdelemeleri                      ENDODONTİ         DOÇ.DR.
                                                                  KURON KÖPRÜ PROTEZİ
93  0801040102  Süreyya Kartal     Ölçü Maddelerinin Dezenfeksiyonları                            BİLİM DALI        DOÇ.DR.

94  0801040103  Nuri Mert Tayşi     Bone Morphogenic Proteinler ve Osseointegrasyona Etkisi                  ORAL İMPLANTOLOJİ     DOÇ.DR.
                                                                                     5/18
                                                                              Danışman
                                                                              Öğretim
No  Fakülte no     Adı Soyadı                      Tez Konusu                        Bilim Dalı     Üyesi
                                                                KURON KÖPRÜ PROTEZİ
95  0801040104  Gürkan Kaya       Dişhekimliğinde Kullanılan Zirkonyumoksit Esaslı Tam Seramik Sistemler       BİLİM DALI        DOÇ.DR.
                                                                             YARD.DOÇ.
96  0801040105  Mehmet Taş        Dudak-Damak Yarıkları ve Protetik Tedavi                      ÇENE YÜZ PROTEZİ     DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
97  0801040106  Hatice Ademoğlu     Odontojenik Kistler ve Tedavisi                           VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                      Alüminyum Oksit ve Zirkonyum Oksit Alt Yapılı Protezlerinde Üst Yapı Porselen ile  KURON KÖPRÜ PROTEZİ
98  0801040107  Hatice Kübra Altınoluk  Bağlantı Mekanizmasının İncelenmesi                         BİLİM DALI        PROF.DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
99  0801040108  Muhtar Efe Gökahmetoğlu Baş-Boyun Lefodenopatilerinin Tanıdaki Yeri                     VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

100  0801040109  Nuray Sarı       Diabetli Hastalarda Protez Kullanımı                         TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.


101  0801040110  Sıla Yardımcı      Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Kullanılan Post Sistemlerindeki Gelişmeler    ENDODONTİ         PROF.DR.

102  0801040111  Merve Özgül       Kök Rezorpsiyonları                                 ENDODONTİ         PROF.DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
103  0801040112  Ozan Burak İskefli    Gömük Dişlerin Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri                  VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
104  0801040113  Doğan Şahin       Diyabetik Hastalarda Ağız Bulguları ve Dental Yaklaşımlar              VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

105  0801040114  Burcu Şenel       Obstrüktif Sleep Apne ve Ortodonti                         ORTODONTİ         PROF.DR.

106  0801040115  Mustafa Balun      Behçet Hastalığının Etyolojisinde Rol Oynayan Faktörler               AĞIZ HASTALIKLARI     PROF.DR.

                      Kanal Tedavisini Takip Eden 2. Yıllık Süreç İçinde Elde Edilen Radyografik
107  0801040116  Egemen Çınarlı      Semptomatik Bulgular (İstatistiksel Araştırma)                   ENDODONTİ         PROF.DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
108  0801040117  Osman Murat Kelce    Sigara Kullanan Hastalarda İmplant Başarı-Başarısızlıklarının Değerlendirilmesi   VE CERRAHİSİ        PROF.DR.
                                                                KURON KÖPRÜ PROTEZİ
109  0801040118  Naile Çobanoğulları   Kuron Köprü Protezlerinde Kullanılan Reçine Simanları                BİLİM DALI        PROF.DR.

110  0801040119  Serhat Boz        Çene-Yüz Protezlerinde İmplant Uygulamaları                     ÇENE YÜZ PROTEZİ     PROF.DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
111  0801040120  Zeynep Çelik       İmplant Kontraendikasyonları                            VE CERRAHİSİ        PROF.DR.
                                                                                   6/18
                                                                            Danışman
                                                                            Öğretim
No  Fakülte no     Adı Soyadı                      Tez Konusu                      Bilim Dalı     Üyesi


                                                              AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
112  0801040121  Onur Kula        Osteointegrasyonun Sağlanmasında İmplant Yüzey Özelliklerinin Önemi       VE CERRAHİSİ        DOÇ.DR.

                      Dişhekimlerinin Estetik Sorunlarda Tercih Ettikleri Restorasyon Yöntemleri ve  DİŞ HASTALIKLARI VE
113  0801040122  Onur Öznalçın      Materyalleri                                   TEDAVİSİ         DOÇ.DR.
114  0801040123  Ömer Öner        İmplant Materyallerinde Kullanılan Yüzey Özelliklerindeki Yeni Gelişmeler    ORAL İMPLANTOLOJİ     DOÇ.DR.

                      Çeşitli Endodontik Materyallerin Apeks Dışına Taşmasına Karşı Oluşan
115  0801040124  Hümeyra Aydemir     Reaksiyonların Değerlendirilmesi                         ENDODONTİ         DOÇ.DR.

                                                              AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
116  0801040125  Feyza Nur Görken    Lokal Anestezi Uygulamaları Esnasında Anestezilerin Sistemik Etkileri      VE CERRAHİSİ        DOÇ.DR.
                                                              DİŞ HASTALIKLARI VE
117  0801040126  Hülya Koyunlu      Diş Hastalıkları ve Tedavisinde Sistemik Hastalıkların Rolü           TEDAVİSİ         DOÇ.DR.

118  0801040127  Feyza Uyanık      Ağız ve Çene-Yüz Bölgesini İlgilendiren Doğumsal Anomaliler           TEMEL BİLİMLER      DOÇ.DR.

                      Kaide ve Örtücü Materyal Olarak Kullanılan Kalsiyum Hidroksit Patlarının     DİŞ HASTALIKLARI VE
119  0801040128  Merve Demirkıran    Dişhekimleri Arasındaki Kullanım Amaçları ve Sıklığının Araştırılması      TEDAVİSİ         DOÇ.DR.

120  0801040129  Fatma Gizem Erdem    Bisfosfonatların Diş Hekimliği Açısından Değerlendirilmeleri           TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.

121  0801040130  Engin Türkmen      Ortodontide Lazer Kullanım Alanları                       ORTODONTİ         PROF.DR.
                                                              KURON KÖPRÜ PROTEZİ
122  0801040131  Gökay Balcı       Kuron Köprü Protezlerinin Yapımında Zirkonyumun Kullanımı            BİLİM DALI        DOÇ.DR.
                                                              KURON KÖPRÜ PROTEZİ
123  0801040132  Müjde Akça       Kanal Tedavili Dişlerin Estetik Post Sistemleri ile Restorasyonu         BİLİM DALI        DOÇ.DR.
                                                              KURON KÖPRÜ PROTEZİ
124  0801040133  Güzide Pelin Sezgin   Estetik Post Sistemlerinin Karşılaştırılması                   BİLİM DALI        DOÇ.DR.

                      Dental İmplantlar Çevresinde Yumuşak Doku Morfolojisi ve Yumuşak Doku
125  0801040134  Ebru Seçginli      Şekillendirilmesi                                ORAL İMPLANTOLOJİ     DOÇ.DR.

                                                              AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
126  0801040135  Gülşen Yürekli     İmplantoloji Endikasyonları, İmplant Materyalleri                VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

127  0801040138  Mobiın Nasırı      Koroner Damar Hastalıkları ve Periodontal Hastalıkların İlişkisi         PERİODONTOLOJİ      PROF.DR.

128  0801040142  Mustafa Amuçka     Klorheksidin Glukonatın Klinik Olarak İncelenmesi                PERİODONTOLOJİ      PROF.DR.

                      Posterior Bölge Restorasyonlarında Dişhekimlerinin Tercih Ettikleri Restoratif  DİŞ HASTALIKLARI VE
129  0801040143  Orjada Gashı      Materyaller ve Bu Tercihi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi           TEDAVİSİ         DOÇ.DR.
130  0801040146  Halima I. Abdulrahman  Okluzal Splint Kalınlığının Tedavi Etkinliğindeki Rolü              TOTAL PARSİYEL PROTEZ   DOÇ.DR.
                                                                                 7/18
                                                                             Danışman
                                                                              Öğretim
No  Fakülte no     Adı Soyadı                     Tez Konusu                        Bilim Dalı     Üyesi


                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
131  0801040147  Nesredin A. Hojele  Fokal Enfeksiyon                                   VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                     Diş Hekimlerinin Dental Matriks ve İnterdental Kama Seçiminde Tercihleri Hakkında   DİŞ HASTALIKLARI VE
132  0801040151  Emanila Albajramı   Araştırma                                       TEDAVİSİ         PROF.DR.
133  0801040152  Tuba Ünal       Kron-Kavite Hazırlanmasında Oluşan Zararların Pulpaya Zararlı Etkileri        ENDODONTİ         PROF.DR.

                     Metabolik ve Hormonal Hastalığı Olan Çocuk Hastalarda Ağız İçi Bulguları ve Dental
134  0801040153  Kadir M. Evcimen   Tedavi Yaklaşımları                                  PEDODONTİ         PROF.DR.

135  0801040154  Eyüp Gülaçtı     Endodontide Sistemik Hastalıklara Yaklaşım                      ENDODONTİ         PROF.DR.

136  0801040155  Seda Karakurt     Görme Engelli Çocuklarda Ağız-Diş Sağlığının İncelenmesi (Araştırma)         PEDODONTİ         PROF.DR.

137  0801040156  Nimetullah Yıldırım  Antibakteriyal Ajanlar ve Oral İmplantolojide Kullanımı                ORAL İMPLANTOLOJİ     PROF.DR.
138  0801040157  Fatma Çiçekdağlı   Oklüzal Kuvvetler ve Periodonsiyum                          PERİODONTOLOJİ      PROF.DR.

139  0801040160  Zeki Kabaoğlu     Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarında Oklüzal Faktörlerin Rolü          ÇENE YÜZ PROTEZİ     PROF.DR.


140  0801040159  Esra Koç       Bir Diş Kliniği İçin İnfeksiyon Kontrol Protokolü Hazırlanması ve Değerlendirilmesi  TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
141  0801040161  Onur Dinçer      Oral Cerrahide Lazer Uygulamaları                           VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                     Ağzın Sert ve Yumuşak Dokularında Yer Alan İltihapsal Lezyonların Klinik ve
142  0801040162  Muhammed Aslan    Histopatolojik Özellikleri                              TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
143  0801020081  Muhammed Uzun     Ağız İçinde Belirti Veren Deri Hastalıkları ve Enfeksiyonları             VE CERRAHİSİ        PROF.DR.
144  0801020095  Kağan İlhan      Sementin Gelişimi ve Histolojisi                           TEMEL BİLİMLER      PROF.DR.

                                                                AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
145  0801030024  Tacettin Yurttaş   Yumuşak Doku ve Sert Doku Lazerleri                          VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                     Ağız ve Çevresinde Yumuşak ve Sert Dokularda Cerrahi Amaçla Lazer Kullanımı      AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
146  0801030028  Muammer Şişik     Hakkında Genel Bilgiler                                VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

                     Estetik ve Biyolojik Uyum Amaçlı Üretilen Zirkonyumdioksit Esaslı İmplantüstü     KURON KÖPRÜ PROTEZİ
147  0801030062  Emrah Gürbüz     Dayanaklar                                      BİLİM DALI        PROF.DR.
148  0801030122  Göksel Tanrıverdi   Protez Adezivlerinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi      TOTAL PARSİYEL PROTEZ   PROF.DR.

149  0801030141  Agron Dushi      Oral Mukozanın Beyaz Lezyonlarının Tanı ve Tedavileri                 AĞIZ HASTALIKLARI     PROF.DR.
                                                                                   8/18
                                                                          Danışman
                                                                           Öğretim
No   Fakülte no     Adı Soyadı                    Tez Konusu                      Bilim Dalı      Üyesi
                                                           KURON KÖPRÜ PROTEZİ
150  0801020133  Sahand Taheri    Sabit Kuron Köprüler İçin Diş Kesimi (Hazırlığı)               BİLİM DALI          PROF.DR.

151  0801030113  Hayati Akbaş    Risk Gruplarının Belirlenmesinde Plak Birikim Hızı Analizlerinin Rolü     TEMEL BİLİMLER        PROF.DR.

                                                           AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI
152  0801020039  Sertan Selen    Kemik ve Yumuşak Doku Biomateryalleri                     VE CERRAHİSİ        PROF.DR.

153  0801030050  Sıla Söğütlü    Dişhekimliğinde Bilinçli Sedasyon                       TEMEL BİLİMLER        PROF.DR.

154  0801030098  Tuna Aydoslu    Ektopik Sürme Görülmü Sıklığının Araştırılması (Araştırma)          PEDODONTİ           PROF.DR.

155  0801030093  Selçuk Dursun    Okluzal Spilintlerde kullanılan okluzyon türleri               TOTAL PARSİYEL PROTEZ     DOÇ.DR.
156  0801010135  Mustafa Efendi   Çocuklarda Görülen Oral - Tümör ve Kistler (Derleme)             PEDODONTİ           PROF.DR.

157  0801040027  İbrahim Macit    Tam Ağız Dezenfeksiyonu                            PERİODONTOLOJİ        PROF.DR.

                    Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalına Başvuran Hastalarda Erozyon Sıklığının DİŞ HASTALIKLARI VE
 158  0801040008  Adil Güneri     Belirlenmesi                                    TEDAVİSİ        DOÇ.DR.
 159  0801040100  Gökhan Saygılı   Okluzal Splintlerde Kullanılan Okluzyon Türleri                   TOTAL PARSİYEL PROTEZ  DOÇ.DR.
                                                                                9/18
TÜLİN ÖZBAYRAK


FATMA KORAY
HASAN MERİÇ
SELMİN AŞÇI
ERMAN B. TUNCER


ESEN ÖZALP DURAL
FEYZİ BATUR


TANER YÜCEL
TEVFİK AKINCI


SEÇKİN DİNDAR
ZEYNEP AYTEPE
TAYFUN ÖZDEMİR
AHMET EFEOĞLU
HALUK KESKİN
YEGANE GÜVENCENGİZHAN KESKİN


SAMİ BÜYÜKGÖKÇESU
GÜVEN KÜLEKÇİ

BETÜL TUNCELLİ
CANAN ALATLI

ÇETİN SEVÜK
          10/18
DİLEK YAYLALISAMİ YILDIRIM
SEVTAP İNCE AKINCIAYŞEGÜL APAYDIN
RAİF ERİŞEN
U. ALPAY YIRCALINEVİN BÜYÜKAKYÜZ

MURAT AYDIN


NECAT TUNCERZERRİN ÇEBİBİLGİN ÖNER
MERAL ÜNÜRÇETİN KASAPOĞLU

YASEMİN ARAS
FERDA DOĞANCÜNEYT KORHAN ORAL


FİLİZ BAL
           11/18
OYA AKTÖRENSERHAT YALÇINAYFER KAYNAR


ASLAN Y. GÖKBUGET
SERDAR ÇİNTAN


ÖMER KUTAY
ERHAN FIRATLI
IŞIL KÜÇÜKAY


KORAY GENÇAY
TAYFUN BİLGİNÖZEN DOĞAN ONURHÜLYA KOÇAK


HAKKI TANYERİ

YASEMİN BENDERLİ
GÖKÇE

İLKNUR ÖZCAN


SERDAR YALÇIN

BERNA TARIM
IŞIN ULUKAPI
          12/18
NİL CURA
KEMAL SÜBAY


SÖNMEZ FIRATLI
KORKUD DEMİREL
FUNDA YALÇIN
FİGEN SEYMEN


GAMZE AREN
FARUK HAZNEDAROĞLU


ELİF SEPET

DENİZ ŞEN
GÜLSEN BAYRAKTAR


ESRA YILDIZ

TAMER L. ERDEM

HAŞİM GÜR


SEMA YILDIRIM

SABİRE DEĞER


BÜLENT ŞERMETHAKAN ÖZYUVACI


FATMA ÜNALAN
           13/18
GÜLÜMSER EVLİOĞLU


HAŞMET ULUKAPIDENİZ FIRAT

BANU GÜRKAN
KÖSEOĞLU
MUZAFFER ATEŞ
HÜLYA KILIÇOĞLU
OLCAY ŞAKAR

BEGÜM KESMEZACAR

MUSTAFA DEMİRCİMEHMET YALTIRIK


CÜNEYT KARABUDABUKET AYBAR
GÜLSÜM AK
YAVUZ GÖMEÇ


CAN DÖRTER
NURULLAH KEKLİKOĞLU
HAKAN ÖZBAŞ

MEHMET C. BALKAYA
SELİM ERSANLI
           14/18
GÖKHAN AKGÜNGÖR

BİLGE GÖKÇEN RÖHLİGCENGİZHAN KESKİN


ÇETİN SEVÜKBİLGİN ÖNER
GÜLSEN BAYRAKTAR


KEMAL SÜBAY
SELMİN AŞÇIZERRİN ÇEBİDENİZ FIRAT
HÜLYA KILIÇOĞLU
GÜLSÜM AK


U. ALPAY YIRCALI

BANU GÜRKAN
KÖSEOĞLU

BETÜL TUNCELLİ
ERMAN B. TUNCERHÜLYA KOÇAK
           15/18
BUKET AYBAR


CAN DÖRTER
CÜNEYT KARABUDA


HAKAN ÖZBAŞMEHMET YALTIRIK

MUSTAFA DEMİRCİ
NURULLAH KEKLİKOĞLU


YAVUZ GÖMEÇ
ESEN ÖZALP DURAL
NİL CURA

BEGÜM KESMEZACAR

GÖKHAN AKGÜNGÖR

MEHMET C. BALKAYA


SELİM ERSANLIÇETİN KASAPOĞLU
HASAN MERİÇ
SERDAR ÇİNTAN


BEGÜM EFES
TONGUÇ SÜLÜN
           16/18
TÜLİN ÖZBAYRAK


FATMA KORAY
FEYZİ BATUR


TEVFİK AKINCI
SEÇKİN DİNDAR
ZEYNEP AYTEPE
TAYFUN ÖZDEMİR
AHMET EFEOĞLU
HALUK KESKİN


GÜVEN KÜLEKÇİSERHAT YALÇIN


CANAN ALATLISAMİ YILDIRIM
SEVTAP İNCE AKINCIAYŞEGÜL APAYDINNEVİN BÜYÜKAKYÜZ


MURAT AYDIN
NECAT TUNCER
MERAL ÜNÜR
           17/18
YASEMİN ARAS
FERDA DOĞANCÜNEYT KORHAN ORAL
FİLİZ BAL
OYA AKTÖREN
TONGUÇ SÜLÜN
IŞIN ULUKAPI
KORKUD DEMİREL


BEGÜM EFES
TONGUÇ SÜLÜN
           18/18

								
To top