NAVN erysipelas

Document Sample
NAVN erysipelas Powered By Docstoc
					                     DIVERSE                                            ANTIBIOTIKA
Stetoskop, otoskop, tragte, BT + BS apparat, hammer, venflon, KAD, sprøjter, kanyler,        NAVN    INDIKATION      DISP.-     DOSIS        DOSIS       OBS
staseslange, kanyleboks, handsker, spatler, urinstix, trakealkanyle/grove kanyler, pincet,                      FORM     (VOKSNE)       (BØRN)
expl. creme, Rubensballon/maske, tægetang, peekflow-meter, Strep A-test, grav. test,
                                                 Penicillin/  Meningitis    Inj. 1 MIE   Meningitis/    Meningitis/     Bedst i.v.,
lommeregner, spritswaps, plaster, termometer, NES-speacer, recept, tlf. liste, dødsattest,    Primcillin   Sepsis      Inj. 5 MIE   sepsis:      sepsis:       Ved i.m.-
honorartabel, henvisning, medicinfortegnelse, gul tvang, regninger, kort, stavlygte.              Otitis              1. dosis      1. dosis:      administration
                                                        Tonsilitis            5 MIE i.v./i.m.  0,1 MIE/kg     tilsættes 1 ml
                   ANALGETIKA                                 Bronchitis                     i.v./i.m.      Lidocain
                                                        Pneumoni     Gran. 250mg            Øvrige:
                                                        Borrelia     (380.000 IE)           0,05-0,1/ kg    Ved allergi
 NAVN    INDIKATION     DISP.-     DOSIS       DOSIS       OBS             Erysipelas    Tabl. 400mg            /døgn sv.t.:    gives
                FORM     (VOKSNE)      (BØRN)                     m.m.       (600.000 IE)           3-7år: 300.000   Rocephalin til
Ketogan  Stærke smerter  Supp.     ½-1 / 4-6 time                                    Tabl. 800mg Borrelia: 1,5     IE x 3       meningitis,
               Tabl.     1-2 Tabl./4-6                                     (1,2 MIE)  MIE x 3       >7 år: 500.000   ellers Erycin
                      time                                                Øvrige:       IE x 3
                                                                        1,2 MIE x 3
Morfin   Stærke smerter  Inj. 20mg/ml  10mg/4. time   0,1mg/kg/4-6            Erytromycin  Pertussis     Tabl. 500mg 500mg x 3       10-15mg/kg x 3   Må ikke gives
                      i.m./s.c.     time i.m./s.c.                  Penicillin-                               med Cisaprid,
               Tabl. 10mg   10-30mg/4-6    0,2mg/kg/4-6                   allergi                                 Kestine og
                      time       time                                                           Teldanex
Pethidin  Stærke smerter  Inj. 50mg/ml  50-100mg     1mg/kg               Sulfametizol  UVI        Tabl. 500mg  Kvinder: 1 g x 2  25mg/kg x 2 i 7
                      i.m./s.c.     i.m./s.c.                                     i 3 dage      dage
               Tabl. 25mg   50mg eller mere  1-2mg/kg                                      Mænd: 1 g x 2 i
                                                                         7 dage
Vilan   Stærke smerter  Inj. 10mg/ml  10mg i.m./s.c./                   Amoxicillin  Øvre og nedre   Sulotab.             12,5-25mg/kg x
                      4-6 time                              luftvejsinf.,   250mg               2
                                                        hvor penicillin  Tabl. 500mg  375-750mg x 2
Tramadol  Stærke smerter  Kaps. 50mg   50-100mg x 4            Må ikke gives          ikke kan bruges  Tabl. 750mg
                                        med MAO-             Pyelonefritis
                                        hæmmer      Rocephalin   Meningitis/    Inj. 1g    1-2 (4) g i.v./i.m. 20-80mg/kg     Bedst i.v.
NSAID   Svage smerter                            Gastrointe-           sepsis ved                      i.v./i.m.     Ved dyb i.m.-
- Orudis  Nyrestensanfald  Inj. 50mg/ml  50-100mg x 2            stinal blødning         penicillin-                               administration
      Artritis urica          i.m.                                allergi                                 tilsættes 1 ml
- Brufen           Tabl. 400mg  1 Tabl. x 3                                                                 Lidocain.
                                                                                            Injicer-klart
Paraceta  Svage smerter   Supp. 125mg           20mg/kg x 4   Neonatale højst                                             adrenalin skal
mol                                      60mg/kg                                                 haves parat
               Tabl. 500mg  1g x 4      15mg/kg x 4   /døgn       Fucithalmic  Øjenbetændelse Øjendr. 1%    1 dr. 2 x dagl   1 dr. 2 x dagl
Imigran  Migræne      Supp. 25mg   1 evt. gentaget          Må ikke gives i
                      efter 1 time            aurafase                         ANTIEMTIKA
                                                 Primperan   Kvalme      Inj: 5 mg/ml  10 – 20 mg     0,5 mg/kg/døgn   ½ dosis ved
Lidocain  Ved i.m. inj af  5 eller 10                                              Supp: 20 mg            fordelt på 3 dos.  nedsat nyre-
      penicillin    mg/ml                                                                           funktion
                 KARDIOVASKULÆRT                                           PSYKOFARMAKA
 NAVN     INDIKATION      DISP.-      DOSIS       DOSIS       OBS     NAVN    INDIKATION     DISP.-    DOSIS     DOSIS        OBS
                  FORM      (VOKSNE)      (BØRN)                             FORM    (VOKSNE)    (BØRN)
Furix     Stase/       Inj. 10mg/ml  40-120mg     0,1-0,3ml/kg           Stesolid   Krampeanfald    Inj. 5mg/ml  10-20mg            BT og resp.
       Lungeødem             i.v./i.m.    (1-3ml/10kg) i.v.               Angst/uro            langsomt           Rect. adm. kan
       Univ. ødem     Tabl. 40mg   40-120mg                            Spasticitet           i.v./i.m.           gentages efter 10
Magnyl    AMI        Tabl. 150mg   150mg-300mg                           Alkohol-      Rectalklyx         0,5mg/kg/    min.
       USAP                                                abstinenser    5mg/ml           dosis rectalt  Inj. efter 30 min.
Nitro-    Brystsmerter    Resoribletter  0,50mg p.n.             Hurtig
glycerin             0,5mg                        udløbs-    Nozinan   Psykotiske     Inj.     12,5-             Udtalt analgetisk,
                 Lingualspray  1 pust p.n.             dato!           tilstande fraset  25mg/ml    25mg/ml            sederende og
                 0,4mg/pust                                   depression            i.m.             hypotensiv effekt.
Adrenalin   Hjertestop/    Inj. 1mg/ml   1mg/2. min    0,01-0,03mg/kg                 Stærke smerter                         Kontraind.:
       stimulation            i.v./s.c./i.m.                         f.eks. migræne                         Glaucom
Atropin    Asystoli/     Inj. 1mg/ml   0,5-1,0mg    10-30 µg/kg            Akineton   Akut dystoni    Inj. 5mg/ml  5mg i.m.   60 µg/kg    Kontraind.:
       Blodtryksfald m.          i.v./s.c.    (0,1-0,3ml/10kg)                Med. udløst                  sv.t.:     prostatahypertrofi,
       bradykardi                                             parkinsonisme                 10kg: 0,6mg   glaucom, epilepsi,
                                                                                15kg: 0,9mg   konfusion
                   ASTMA/KOL
                                                                   ANTI-ALLERGIKA
  NAVN    INDIKATION     DISP.-      DOSIS       DOSIS       OBS
                  FORM      (VOKSNE)      (BØRN)              NAVN    INDIKATION     DISP.-    DOSIS     DOSIS        OBS
                                                                   FORM    (VOKSNE)    (BØRN)
Solucortef   Svær astma    Inj. 100mg   100mg
                         i.v./i.m.                     Adrenalin  Anafylaksi     1mg/ml    0,5mg dybt  0,01mg/kg
Prednisolon  Astma/KOL     Tabl. 25mg   25-50mg                             Urtikaria            i.v./i.m.  (0,1ml/10kg)
                                                         Angioødem etc.                dybt i.v./i.m.
Bricanyl    Astma/KOL     Inj.      0,5-1,0ml    0,1-0,2ml             Solucortef  Anafylaktisk    Inj. 100mg  100-200mg
        Bronkospasme   0,5mg/ml    i.v./i.m./s.c.  /10kg                     shock              i.v./i.m.
                                 i.v./i.m./s.c.          Antihistamin Anafylaksi
                                                  - Tavegyl  Urticaria     1mg/ml    2mg i.v./i.m. 0,1-0,2ml/10kg Langsomt i.v. (2-
Berodual    Astma/KOL     Kaps.      1-2 x 4/døgn                          Høfeber                    i.v./i.m.   3min.)
                                                  - Zyrtec   Angioødem     Tabl. 10mg  10mg x 1   >2 år: 5mg
                 HÆMATOLOGISK                                                         >25 kg: 10mg

  NAVN    INDIKATION     DISP.-      DOSIS       DOSIS       OBS
                  FORM      (VOKSNE)      (BØRN)                                 DIABETES
Konakion   Overdosering af  Inj. 10mg/ml 1-2mg i.v./(i.m.)
                                                   NAVN    INDIKATION     DISP.-    DOSIS      DOSIS       OBS
       AK-beh.
                                                                   FORM    (VOKSNE)     (BØRN)
Methergin   Uterus atoni    Inj.      0,2mg langsomt            Kontraind.:
       Blødning efter   0,2mg/ml    i.v./i.m.              Svær hy-   Glucagon   Svær        Hypokit    1mg     <10 år: 0,5mg  Virkning efter 10-
       abort                                  pertension         hypoglycæmi    1mg      i.m./s.c.  i.m./s.c.    15 min. Varighed 1
                                                                                        time

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:53
posted:1/25/2011
language:Norwegian
pages:2