BRUGERVEJLEDNING INDIKATIONER erysipelas by mikeholy

VIEWS: 16 PAGES: 8

									Brugervejledning
                                               28/9 2005


 BRUGERVEJLEDNING TIL LYMPHA PRESS® MINI
                        2005
INDHOLDSFORTEGNELSE1.  INDIKATIONER ........................................................................................ 2
2.  KONTRAINDIKATIONER....................................................................... 2

3.  FORSIGTIGHED........................................................................................ 3
4.  BESKRIVELSE AF LYMPHA PRESS MINI: ........................................ 3

5.  FREMGANGSMÅDE: ............................................................................... 4
6.  VEDLIGEHOLDELSE: ............................................................................. 5
7.  SPECIFIKATIONER: ................................................................................ 6
                          1
                                       28/9 2005
   BRUGERVEJLEDNING
   Det anbefales at hele brugervejledningen læses inden anvendelse af Lympha
   Press Mini. Ved at følge lægens- eller fysioterapeutens anbefalinger samt
   regelmæssig anvendelse af Lympha Press Mini vil man opnå det bedste
   behandlingsresultat.1.  INDIKATIONER
   Lympha Press Mini er et let anvendeligt elektrisk apparat, som anvendes til
   lindring af generne ved følgende lidelser:

   1.1. Primært Lymfødem, dvs. ødem pga.
        Medfødt arveligt lymfødem (congenit Milroys sygdom)
        Central forsnævring af lymfekar (proximal obliteration)
        Perifer forsnævring af lymfekar (distal obliteration)

   1.2. Sekundært Lymfødem, dvs. ødem pga.
        Fjernelse af brystet (mastektomi)
        Fjernelse af lymfeknude i lyske eller armhule (resection af glandler)
        Vævsbeskadigende ulykke (traume)
        Vene operationer (operativ vene ligation eller stripping)
        Sygdom i lymfeknuder forårsaget af paracitter (lymfatisk filariasis)

   1.3 Andre tilstande, dvs. ødem pga.
        Ødem i tilknytning til fedtvæv (lipoødem)
        Nedsat venefunktion (venøs insufficiens)
        Åreknuder (varicer)
        Skinnebenssår (ulcera)
        Fremskyndelse af sårheling
        Sportsskader


2.  KONTRAINDIKATIONER
   Brug af Lympha Press Mini er ikke anbefalet ved følgende tilstande:

   Alvorlig åreforkalkning (arteriosclerose) eller andre lidelser med nedsat
   blodtilførelse til blodkar (iskæmiske vaskulære tilstande).
   Ubehandlet dårligt hjerte (inkompenseret morbus cordis).                       2
                                       28/9 2005


   Kendt eller mistænkt blodprop eller betændelse i de dybe vener (dyb
   venetrombose eller tromboflebit).
   Koldbrand (gangræn).
   Betændelse i huden (dermatitis), herunder Rosen (erysipelas).
   Ubehandlede eller betændte (inficerede) sår.
   Alvorlig betændelse (inflammation) i det behandlede område.
   Hudtransplantation af nyere dato.
   Pludselig opståede smerter eller følelsesforstyrrelser. (Se under forsigtighed)

3.  FORSIGTIGHED:

   Brug det tryk som lægen/fysioterapeuten har anbefalet.
   Pga. bevægelse af væske i kroppen i forbindelse med anvendelse af Lympha
   Press Mini skal man være forsigtig med patienter med hjertesygdomme. Brug af
   højt tryk er ikke anbefalet til patienter med tillukkede årer pga. åreforkalkning
   (perifer occlutions sygdom).

   Hvis smerter eller følelsesforstyrrelser skulle opstå under anvendelse af Lympha
   Press Mini på en patient der ikke tidligere har haft sådanne symptomer, bør
   brugen af Lympha Press Mini afbrydes.
   Velkendte smerter eller følelsesløshed behøver ikke betragtes som en
   kontraindikation, men kræver i hvert enkelt tilfælde en grundig lægelig
   vurdering før brugen af Lympha Press Mini indledes.

4.  BESKRIVELSE AF LYMPHA PRESS MINI:

   Lympha Press Mini er en pulsator (kompressionspumpe) der frembringer en
   rytmisk lufttrykbølge, igennem et sæt med slanger og en manchet.

   På pulsatoren indstilles trykket ( 20-80 mmHg) – og varigheden (max 2 timer) af
   behandlingen.

   Pulsatoren og manchetten forbindes med et sæt slanger. Det anbefales af
   hygiejniske grunde at der anvendes tubegaze under manchetten for at absorbere
   sved.

   I manchetten er der op til 12 luftkamre som overlapper hinanden. Luftkamrene
   blæses individuelt op med luft, startende længst nede (distalt) fortsættende ind
   imod kroppen (proximalt).Efter at alle luftkamrene er fyldt med luft, vil luften
   lukkes ud af luftkamrene samtidigt. Een behandlingscyklus (luft fyldning og
   tømning af manchetten) tager 30 sekunder Designet med de overlappende                       3
                                        28/9 2005


   luftkamre og den korte behandlingscyklus, giver en masserende pulserende
   virkning som kan reducere ødemet i såvel arm som ben. Da trykket kun
   opretholdes kort tid føler de fleste patienter ikke ubehag ved behandlingen.

   Manchetten skal være af en passende størrelse, og sættes så tæt til armen/benet
   som muligt for at opnå den bedste effekt. Manchetterne fremstilles i mange
   standardstørrelser, men laves også efter specielle mål.
   Ved behandling af ben er det ofte en fordel også at behandle fødderne. Hertil vil
   en manchet med fod være mest egnet. Husk at omkredsen vil reduceres efter
   nogen tids behandling, hvilket der bør tages hensyn til ved valg af manchet.
   Manchetterne lukkes om armen eller benet ved hjælp af lynlås eller velcro og
   kan justeres ved forandret størrelse af arme/ben. Manchetterne kan anvendes til
   både højre og venstre arm/ben.
   Det er muligt at behandle med to manchetter samtidigt. Hvis der kun behandles
   med een manchet skal den anden luft udgang blokeres med det medfølgende
   stik.
5.  FREMGANGSMÅDE:

   Anbring pulsatoren indenfor rækkevidde på et flat underlag, så den ikke glider
   eller falder mens behandlingen foregår. Luftindtaget sidder i bunden, og pumpen
   skal derfor anbringes på et fast underlag så luftindtaget ikke spærres.

   Timeren indstilles på OFF, og det elektriske stik indsættes i kontakten

   I buksemanchetten sidder luftslangerne fastgjort på manchetten, så der skal
   stikkene blot forbindes til pumpen.

   På arm og benmanchetterne skal luftslangerne sættes i manchetten. Slangerne er
   nummererede, og man starter med slange nr. 1, som placeres i hullet længst væk
   fra kroppen. Fortsæt med slange nr. 2,3,4 osv. Hvis antallet af slanger overstiger
   antallet af huller i manchetten, skal de overskydende slanger tilstoppes med de
   propper som følger med apparatet.(Hver prop kan bruges til 2 slanger). Hvis de
   overskydende slanger ikke proppes, vil man ikke få et korrekt tryk i manchetten.

   Slangestikket indsættes i kompressoren (12 huller). Pilene på siden af
   slangestikket skal pege opad, og sikringsskruen strammes.
                       4
                                       28/9 2005


   Hvis man kun anvender en manchet, skal det ekstra hul i pumpen proppes med
   den medfølgende store prop.

   Tubegaze og manchet tages på og manchetten tilpasses til armen/benet vha.
   lynlås eller velkro. Det anbefales at armen/benet ligger vandret under
   behandlingen.

   Tidsuret skrues til højre (med uret) til maksimum, og derefter tilbage til den
   ønskede behandlingstid - aftalt med læge eller fysioterapeut. Pulsatoren vil starte
   og automatisk slukke ved behandlingstidens ophør (maksimalt 2 timer).
   (Ved manuel start drejes tidsuret til venstre - mod uret - til mærket HOLD, og
   pulsatoren starter. For at slukke pulsatoren drejes tidsuret tilbage til OFF.)

   Når pulsatoren er startet ventes et øjeblik mens manchetten fyldes med luft.
   Derefter reguleres trykket til det ønskede niveau (efter aftale med læge eller
   fysioterapeut).

   Ved anvendelse af buksemanchetten er det vigtigt at brugeren bøjer foden opad
   de første par minutter efter at pumpen er startet. Manchetten former sig derved
   rundt om anklen, så man undgår at foden presses ned i strakt stilling.

   Efter afsluttet behandling afmonteres slangestikket (husk at løsne
   sikringsskruen) og manchetten tømmes for luft. Manchetten og tubegazen tages
   af, og efter at have slukket for kontakten, kan det elektriske stik tages ud af
   kontakten.
   Det er ikke nødvendigt at afmontere slangerne i manchetten efter brug med
   mindre den skal transporteres. Hvis der er behov for at afmontere slangerne
   vrides og trækkes de af mens man holder på slangetilfæstningen på
   manchetten.
   Det anbefales at opbevare manchetten så den bøjes mindst muligt.

   OBS: Ved strømsvigt fjernes den elektriske ledning fra stikkontakten, og
   timeren sættes på OFF.
   Pulsatoren har en sikring som beskytter mod kortslutning.


6.  VEDLIGEHOLDELSE:

   Pulsator: Det elektriske stik skal være trukket ud af kontakten før pulsatoren
   rengøres. Den kan udvendig afvaskes med en fugtig klud eller tørres af med
   hospitalssprit. Pas på at der ikke kommer væske ind i pulsatoren.                       5
                                      28/9 2005   Manchet: Manchetten kan rengøres med den blød klud og mildt sæbevand –
   ikke over 40 C. Den kan også aftørres med hospitalssprit.
   Den kan steriliseres vha. gas – ikke over 40 C.

   ADVARSEL: undgå autoklavering, almindelig rensning, vridning, strygning,
   tørretumbling, afblegning. Da manchetten skal være lufttæt, bør man undgå
   kontakt med nåle og skarpe genstande.

   Hvis pulsatoren ikke fungerer eller en luftlomme i manchetten punkterer, skal
   importøren kontaktes.


7.  SPECIFIKATIONER:

   Pulsator:  Vægt:         5,1 kg
         Højde:        145 mm
         Længde:        385 mm
         Dybde:        305 mm
         Strømforbrug:     50 w
         Frekvens:       50 Hz
         Strømstyrke:     220-230 V
         Sikring:       2,5 A
         Pumpecyklus:     30 s
         Tryk:         20-80 mmHg


         SYMBOLER PÅ PULSATOREN:

               Advarsel – læs brugsanvisningen nøje før brug.
               (placering på frontpanel)

               Beskyttelsesniveau – type BF udstyr
               (placering på frontpanel)

               Produktionsår
         1998     (placering bagpå pulsatoren)

               CE mærkning i henhold til EC direktiv 93/42/EEC
       CE 0344     (Placering bagpå pulsatoren).
                      6
                                    28/9 2005
Godkendt som medicinsk udstyr.

Garanti: Efter den danske købelov.Hvis De har nogle spørgsmål, eller ønsker yderligere information er De
velkommen til at kontakte Apodan A/S eller besøge hjemmesiden www.lympha-
press.com .

Producent Mego Afek         Importør  Apodan A/S
     Kibbutz Afek 30042           Lergravsvej 63
     Israel                2300 København S
                         Danmark
                         Tel.: +45 32971555
                         Email:info@apodan.dk
                         www.apodan.dk
                     7

								
To top