Docstoc

ZBIRKA IDEJ PRVEGA SREČANJA SKUPINE

Document Sample
ZBIRKA IDEJ PRVEGA SREČANJA SKUPINE Powered By Docstoc
					ZBIRKA IDEJ PRVEGA SREČANJA SKUPINE

V tem dokumentu so zbrane ideje, ki so bile upoštevane pri anketi, ki je bila
predstavljena na 1. srečanju članov skupine 18. decembra 2010:

1. Ureditev naselja za starostnike (Adam)
2. Ureditev turističnega centra ob jezeru (Adam) -      pripravlja se lokacijski in
namenski načrt
3. Ureditev kolesarskih in rekreacijskih stez (Kristina)
4. Ureditev športnega centra "Trnovo" (Egon) - pripravlja se prenos lastništa,
ideja bo realizirana
5. Ureditev bistriškega bazena (Pyrc) - objavljen bo razpis
6. Ureditev prostora za kampiranje z bazenom (Adam) - pripravlja se lokacijski in
namenski načrt
7. Ureditev promocije naše zgodovinske zapuščine (Vladimir)
8. Izdelava Turističnega vodiča s spletno stranjo in organizacija turističnega ogleda
Bistrice (Bojana)
9. Ureditev vsaj enega mlina in pile v starem mestnem jedru v turistične namene
(Egon)
10. Izmeriti onesnaženost zraka s strani Lesonita (Marjan) - ideja je tik pred
realizacijo
11. Registrirat 'krompjr u zjwnci sz ocvjrki kot avtohtono bistrško jed (Egon, Vladimir)
12. Center šolskih in obšolskih dejavnosti na Sviščakih ali na Mašunu (Helena) -
pripravlja se lokacijski in namenski načrt
13. Ureditev smučarskega centra na Sviščakih s pripadajočo infrastrukturo(Zlatan) -
pripravlja se lokacijski in namenski načrt
14. Odpreti plac, narediti nazaj mostičke in odkriti vodotoke Bistrico in Sušec
(zemljak)
15. Optično omrežje v Ilirski Bistrici / EDUORAM dostop http://www.arnes.si/pomoc-
uporabnikom/eduroam.html (secko) - vzpostavljen kontakt-verjetno bo realizirano
16. V povezavi s točko 11. v času krompirjevih počitnic organizirati "turistični teden
zelja" (Adam)
17. Zdravilišče za pljučne bolezni na Klanski polici, kjer je včasih tudi bilo (Marjan) -
pripravlja se lokacijski in namenski načrt
18. Ureditev pokrite tržnice nasproti Špara, kjer bi kmetje in obrtniki prodajali svoje
izdelke (Dunja)
19. Ureditev downhill steze za bicikle in borde na Sviščakih (Adam) - pripravlja se
lokacijski in namenski načrt
20. Ureditev pločnika od križišča pri Transportu do naselja S13 (Adam)
21. Nov sodoben kulturni center na Vidmu (Igor) - načrti izdelavi
22. V bivšem Topolu bi se lahko uredil muzej starih dejavnosti na območju bistrice
(Adam)
23. Ureditev otroških igrišč (Egon) - pripravlja se lokacijski načrt
24. Ukinitev občinskega glasila (Zlatan)
25. Postavitev merilcev hitrosti na Gubčevi in Šercerjevi ulici (Dunja) mobilni radar po
celi občini (Marjan)
26. Ustanovitev občinske redarske službe (Zlatan)
27. Ureditev parkirnih prostorov v Rozmanovi ulici (Zlatan)
29. Urediti razsvetljavo na prehodih za pešce (Egon) - v pripravi
30. Ureditev bolšjega trga (Matilda)
31. Mladinski center (Kristina)
32. Vizija razvoja občine Ilirska Bistrica (Andrej)
33.Ureditev kolesarske steze po Bistrci (Zlatan)
34. Ureditev Kindlerjevega parka skupaj s 5. točko (Tatjana) - realizirano bo v letu
2011
35. Urediti ločevanje odpadkov (Zlatan)
36. Nakup prireditvenega šotora (Egon) - Ideja realizirana
37. Naravni vrt Volovja reber (Matjaž Prosen)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:69
posted:1/23/2011
language:Slovenian
pages:2
Description: ZBIRKA IDEJ PRVEGA SREČANJA SKUPINE NOVE IDEJE