Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Seminarski Rad Marketing-Marketing Strategije

VIEWS: 227 PAGES: 3

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

             WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

                WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled temeStrateško razmišljanje predstavlja novu perspektivu u području marketinga. Marketing
menadžment se suočava sa formulisanjem i implementacijom marketing programa za podršku i
perspektive strateškog marketinga s posebnim akcentom na važnost, ulogu, razvoj i
karakteristike marketing strategije. Marketing strategije se fokusiraju na načine kojima se
preduzeće, gradeći kapital na vlastitim snagama, nastoji efektivno razlikovati od konkurencije.
Tačnije rečeno, marketing strategija sastoji se od odabira i analize ciljnog tržišta (skupine ljudi
kojoj organizacija želi prodavati) i kreiranja i održavanja odgovarajućeg marketing mixa
(proizvod, cijena, distribucija i promocija) koji će zadovoljiti te ljude.
Ona sadrži plan za najbolju i najefikasniju upotrebu sredstava organizacije i taktiku za ostvarenje
njenih ciljeva. Dobra marketing strategija treba biti okarakterisana kao jasna tržišna definicija,
dobar spoj organizacionih snaga i potreba tržišta i superioran nastup u odnosu na konkurenciju u
ključnim faktorima poslovnog uspjeha.
Rad je podijeljen u tri tematske cjeline.
Prvi dio je teorijski aspekt, koji sadrži osnovne odrednice marketing strategije kroz analizu
tržišnih prilika, šansi i prijetnji koje generiše opšte okruženje, odabira ciljnih tržišta primjenom
jedne od tri strategije obuhvata tržišta poznate kao nediferencirani, diferencirani i koncentrirani
marketing, sve do razumijevanja samog procesa strateškog marketing planiranja.
Drugi dio bavi se različitim pristupima u kreiranju marketing strategija organizacija, prema
različitim ulogama koje one igraju na ciljnim tržištima. Razmotriti ćemo problem određivanja
strategija marketinga koje u obzir uzimaju strategiju konkurencije. Neki od tih konkurenata bit će
veliki, neki pak mali, neki će raspolagati znatnim resursima, dok će drugi oskudijevati u
sredstvima finansiranja. Shodno tome istražiti ćemo različite pristupe u kreiranju strategija za
uloge lidera, izazivača, sljedbenika i tamponera, konačno kreirajući specifičan marketing mix
kao instrument marketing strategije.
Treći dio rada je konkretan primjer iz prakse, gdje je pojašnjena marketing strategija D.D. Pliva
kao predvodnika (lidera) na tržištu farmaceutske industrije u Srednjoj i Istočnoj Europi.

								
To top