Seminarski Rad Informatika-Vrste stampaca by Davorjj

VIEWS: 159 PAGES: 2

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

             WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

                WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled teme
Od svih ulazni-izlaznih jedinica koje su se kroz prošlost i sadašnjost povezivale s računalima,
pisači su zasigurno najučestaliji, najpristupačniji i stoga širem krugu ljudi najpoznatiji, a svakako
su oni i vremenski najduže prisutni. Čim su elektronička računala zaživjela u stvarnom svijetu i
prve se informacije mogle očitavati na zaslonima s katodnom cijevi, postalo je neophodno
udovoljiti i potrebi da se one prenesu na papir i time učine dostupnima i osoblju izvan
računskoga centra. Tako su se još u osvitu računalske ere počeli razvijati pisači, što je danas
općeniti naziv klase koja okuplja tehnički raznolike ureĎaje kojima je zajednička osobina da
tekstne i grafičke informacije s računala ispisuju na fizičkim medijima koji su za ljudsko oko
čitljivi. Današnje tržište pisača obiluje najraznovrsnijim modelima koji su često i toliko različiti
da im se masa kreće u rasponu od 1 do oko 100 kg, brzina ispisa od nekoliko znakova u sekundi
do cijele stranice u dvije sekundeOd svih ulazni-izlaznih jedinica koje su se kroz prošlost i
sadašnjost povezivale s računalima, pisači su zasigurno najučestaliji, najpristupačniji i stoga
širem krugu ljudi najpoznatiji, a svakako su oni i vremenski najduže prisutni. Čim su
elektronička računala zaživjela u stvarnom svijetu i prve se informacije mogle očitavati na
zaslonima s katodnom cijevi, postalo je neophodno udovoljiti i potrebi da se one prenesu na
papir i time učine dostupnima i osoblju izvan računskoga centra. Tako su se još u osvitu
računalske ere počeli razvijati pisači, što je danas općeniti naziv klase koja okuplja tehnički
raznolike ureĎaje kojima je zajednička osobina da tekstne i grafičke informacije s računala
ispisuju na fizičkim medijima koji su za ljudsko oko čitljivi. Današnje tržište pisača obiluje
najraznovrsnijim modelima koji su često i toliko različiti da im se masa kreće u rasponu od 1 do
oko 100 kg, brzina ispisa od nekoliko znakova u sekundi do cijele stranice u dvije sekunde..

								
To top