Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Seminarski Rad Finansije-Finansijski Plan

Document Sample
Seminarski Rad Finansije-Finansijski Plan Powered By Docstoc
					Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

               WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled teme
Finansijsko planiranje predstavlja konkretizaciju finansijske politike preduzeća kroz finansijske
planove, a izraženo u finansijskim pokazateljima za određeni vremenski period.
Finansijski plan predstavlja instrument finansijske politike u kojem se sintetizuje planiranje
ukupnih finansijskih sredstava preduzeća.
U finansijskom planu, ciljevi finansijske politike preduzeća (finansijska snaga) projektuju se u
 vrednosnom (monetarnom) izrazu.
Finansijskim planom kao instrumentom finansijske politike neophodno je izvršiti predviđanje
nekoliko bitnih elemenata, to su dinamike:
  1. Nabavke finansijskih sredstava;
  2. Potreba za finansijskim sredstvima;
  3. Usmeravanja i raspoređivanja ukupno raspoloživih finansijskih sredstava;
  4. Vraćanja finansijskih sredstava.

Finansijsko planiranje tokova reprodukcije u preduzeću nemože se ostvariti bez obuhvatanja
četiri osnovna elementa, to su:
  1. Plan bilansa uspeha
  2. Plan bilansa stanja
  3. Plan novčanih tokova
  4. Plan dugoročnih ulaganja
Planom bilansa uspeha – planira se finansijski rezultat koji nastaje kao razlika između prihoda i
rashoda, kao i očekivana rentabilnost.
Planom bilansa stanja – planira se obim i struktura sredstava i njihovih izvora, potrebnih za
ostvarenje finansijskog rezultata.
Planom novčanih tokova – planira se održavanje likvidnosti u planskom periodu, odnosno svi
prilivi i odlivi sredstava, kao i mogućnost finasiranja likvidnosti u toku planskog perioda.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:105
posted:1/22/2011
language:Serbian
pages:2