Docstoc

Dr Farkas Anik Antibiotikumok megabyte PowerPoint prostatitis

Document Sample
Dr Farkas Anik Antibiotikumok megabyte PowerPoint prostatitis Powered By Docstoc
					Korszerű antibiotikum terápia
 1. óra: gyakori infekciók esetében
 2. óra: veszélyes illetve súlyos infekciók
  eseteiben

              Farkas Anikó
              infektológus
              faaniko@freemail.hu

 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen    1
Bevezetés
 1. Korszerű-e az infekciók kezelésére az
  antibiotikum?
   1.    Gyakori infekciók esetében
   2.    Veszélyes illetve súlyos infekciók kezelésében
 2. Lehetőségek az ellátás megszervezésében:
   1.    Kompetenciák, időfaktor, együttműködés az
        ellátási szinteken és azok között (védőnő,
        háziorvos, OMSZ, sürgősségi, járóbeteg, kórház -
        JES, KES, HES, VES) és ellenőrzés (audit)
   2.    Regionalis adatbasis (rezisztenciatérkép)
   3.    Helyi protokoll (irányelv, módszertani levél alapján)

 2006. 08.28.        XVI.Ady Akadémia, Debrecen      2
 Az ember is szimbionta: normál flórájával együtt
 életképes. Ennek zöme anaerob baktérium.
 Ezek minden antibiotikum kúránál tizedelődnek,
 s lehetséges, hogy a korábbi arány vagy
 összetétel (biodiverzitás) soha nem áll vissza
 •A bőr ideálisan védett határterület.
 •A nyálkahártyafelszínek nemcsak barrierek,
 hanem a mindennapos booster színterei is
 (immunreaktivitás fenntartása)
 •A baktériumok egy része „telepes növény”.

2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen    3
                        Megelőzés
Az egyén szintjén        Közösségi szinten
 primaer: oltások,        primaer:
 izolálás, táplálás,         a fertőzött és kolonizált
 (preop.fogyás)
 hygiénia, decubitus           felismerése

 prevenció                elkülönítése

                   infekciókontroll
 secundaer: korai dg,      program
 th (antibiotikumok)       secundaer: izolálás
 tertiaer: antibiotikum
                 tertiaer: katasztrófa
 és supportiv kezelés
                 menedzselés (SARS)
2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen         4
  Infekciókontroll módszerek (kórház)
 Izolálás
 Sterilizálás, fertőtlenítés, egyszerhasználatos eszközök
 rizikóterületek surveillance-a
    Beavatkozó teamek és beavatkozást igénylő betegek (műtétes
    és intenzív osztályok, gondozott betegek)
    Eszközös beavatkozások (dg és th)
    Intenzív monitorozás és ápolás
     •  Kanül
     •  Katheter
     •  Tubus
     •  Sebek
     •  Véráramfertőzés
 Antibiotikum képzés és politika

2006. 08.28.           XVI.Ady Akadémia, Debrecen   5
Közösségbe átvitt infekciókontroll -MRSA
  Intézményi izolálás kiváltható a beteg hazaengedésével
  járóbeteg ellátás vagy házi betegellátás (sebkezelés)
  feltételeinek kialakítása
  fekvőbeteg protokollok alkalmazása járóbetegekre
     érkanülök
     tracheakanül
     húgyúti katéter
     sebkezelés, kötözés, mintavételek
  Antibiotikum protokollok összehangolása a kórház és az
  alapellátás között, programozott felülvizsgálat (audit)


 2006. 08.28.       XVI.Ady Akadémia, Debrecen  6
Kommunikáció az ellátási szintek között

 Kórházi antibiotikum és infekciókontroll politika
 megismertetése
 Kórházban alkalmazott protokollok megismertetése
 (sebkezelés, rizikófelmérés, tájékoztatás, betegbeutalás és
 hazaengedés)
 Rezisztenciaadatok
 Közös betegkövetés (szűrési és kontrollálási módszertan)
 Közös program a betegjogi szervezetekkel való
 kapcsolattartásra (személyiségi jogok és közösségi
 prevenció)


2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen     7
A klinikai jelentőséggel bíró bakteriális betegségek nem
mindegyikében szükséges antibiotikum adása megelőzés
vagy kezelés céljából, és az antibiotikum nem is egyetlen
therapiás fegyverünk
Az   antibiotikum hatás alapja a szelektív toxicitás
Antibiotikumot   szigorú indikációk alapján lehet és kell
adni
Antibiotikumot szigorú indikációk alapján lehet és kell
elhagyni (a betegség kórlefolyását is figyelembe véve)
A túlzottés helytelen antibiotikum használat nemcsak
orvosszakmai hanem gazdasági és környezetvédelmi
kérdés is
2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen     8
2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  9
        Leggyakoribb infekciók:

        légúti vírusinfekciók
        gastroenteritis
        pneumonia
        húgyúti infekciók

2006. 08.28.     XVI.Ady Akadémia, Debrecen  10
  Pneumonia             Terület-szoc.otthon-kórház
  Bronchitis            Ac.- chr.-excerbatio-CF
                   Tons.-sinus-fül
  Felső légúti infekciók
                   Nő-ffi, kő, pyelonephr.,
  Húgyúti infekciók         prostatitis ac és chr
  Gastroenteritisek         Campylo,shigella,protozoon,
  Sebfertőzések           Salm., vírus
                   Posttr-postop-chr.ulcus-ggr2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen        11
Pneumonia

   A kórkép jelentősége: az összlakossági
   mortalitás jelentős tétele
   A diagnosztika szempontjai elsődleges
   és másodlagos betegség eseteiben
   Kórokozók és gyanújelek
   A kezelés megválasztásának egyéb
   szempontjai, PORT-score
   Ellenőrzés
 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  12
Diagnosztikai szempontok

   Hospitalizáció szükségessége
   Mellkas rtg (haemocultura, U latex)
   Speciális formák anamnesise
      Foglalkozás, hobbi: chlamydia psittacii,
      tularaemia
      Légkondicionálás: legionella
      influenza szövődmény: S.aureus

 2006. 08.28.     XVI.Ady Akadémia, Debrecen   13
Kórokozók - pneumonia

   Streptococcus pneumoniae
   Mycoplasma pneumoniae
   Chlamydia pneumoniae
   Legionella
   Haemophilus influenzae
   Staphylococcus aureus
   E.coli, Klebsiella (Pseudomonas, anaerobok,
   tbc, vírusok)
 2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen   14
           Pneumonia kórokozói (CAP)
Bakt/ ab  Str.    S.aureus Klebsiella      H.      Atypusos
érzékenység pneumoniae                influenzae
Amoxy/ clav 99       96,6     80     98      ø

Cefuroxim    98     96,6     90     98      ø
Ceftriaxon    98     96,6     80     95      ø
Clarithro-    54     84      ?      50      C,M,L
mycin
Moxifloxacin 98       96      95     99,1     C,M,L
Levofloxacin
Imipenem     96     98      100     99,3     ø
Meropenem
Atypusos C: chlamydia, M: mycoplasma, L: legionella
 2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen          15
Területen szerzett pneumonia
    kórokozói és kezelése
Bakt/ab Str. S.au      Kleb    H.infl   atypus   th otth. th kórh. megj
    pneu 1634      296    210    os
    124
doxy    90,1   81,3  85,5    95,7    C,M     350   350   szoc
amoxy/ 98,9      91,8  95,4    97,2    -      1155  8000   +atyp
clav
cefurox 98,1     92,9  97,6    99     -      1860  11400  +atyp
ceftri   99,1   nv   99,7    99,5    -      8800  9920   +atyp
azithro   72,1   82,2  0     47,8    C,M,L    2000  10800  +typ

clarithr  65    65   30     50     C,M,L    2700  20000  +typ
levoflox 100     92,9  97,4    99,1    C,M,L    7600  70000
moxiflo   100    96,1  95,8    99,3    C,M,L    3400  45000
  2006. 08.28. faaniko     XVI.Ady Akadémia, Debrecen           16
Antibiotikumok - pneumonia

   Amoxycillin/clavulansav
   cefuroxim
   Ceftriaxon
   azithromycin
   clarithromycin
   doxycyclin
   Moxifloxacin, levofloxacin
 2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen  17
   A PORT – score
   PNEUMONIA PATIENT OUTCOME RESEARCH TEAM


  1990-1996-ig tartó 6 éves projekt eredménye, 50000
  eset vizsgálatán alapul
  Többszörösen validált
  Anamnesis és fizikális vizsgálat alapján alkalmas
  kórházi beutalás ill. felvétel eldöntésére.
  A felvételkor kötelezően elvégzett laborvizsgálat
  korán utal intenzív ellátás szükségességére
  Távozás előtt megismételve, tudatállapot és
  táplálkozási képesség megítéléssel együtt
  szövődménymentes gyógyulás prognosztizálására
  alkalmas (az elbocsátás minőségi kritériumaként
  használható)
2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen    18
           PORT-score
KOR       férfi             a kor    LABOR ÉS  apH:<7,35      30
                        években   RADIOL.
         nő               a kor          KN>11        20
                        években – 10      mmol/l
SZOCIÁLIS                        10       Na<130       20
OTTHONBAN                                mmol/l
LAKÓ
TÁRS-      daganat (egyes bőrtu.kiv., 1      30       vércukor>      10
BETEGSÉGEK    éven belül)                      14 mmol/l
         májbetegség (CAH,           20       htc<0,30      10
         cirrhosis)
         congestív szívelégtelenség       10       PaO2<60       10
         (bármely módon                     Hgmm
         diagnosztizált)
         cerebrovascularis betegség       10       pleuralis      10
         (klinikai stroke v. TIA is)              folyadék
         vesebetegség              10
         (labordokumentáció van)                mortalitás
A FIZIKÁLIS   zavartság (acut, nem          20
VIZSGÁLAT    hypnoid, auto-allopsychés,
ALAPJÁN     térben-időben)              I.anamn.     0,10%  otthoni antibiotikum
         30/min. feletti légzésszám       20 II.70 pont alatt 0,60%  otthoni ab, hányáskor rövi
         90/Hgmm alatti RR           20 III.71-90 pont  0,90%  otthoni ab, hányás, rossz c
         hőmérséklet <35 fok v.         15
         >40fok                  IV.91-130 pont 9,50%   hospitalizáció, iv antibiotik
         Pulsus >125/min                      2
                            10 V.130 pont felett 6,70%  hospitalizáció, ITO?, iv an

 2006. 08.28.            XVI.Ady Akadémia, Debrecen                  19
   PORT – score a háziorvosnál
   50 év alatti         fizikális tünetek
   alapbetegségek          RR vérnyomás   90
   tumor              P pulsus     125
   congestiv            T hőmérséklet 35/40
   szívelégtelenség
                   LF légzésszám  30
   cerebrovascularis
   betegség             megváltozott
   chr. vesebetegség        tudatállapot
   chr. májbetegség
2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen     20
  PORT – score a sürgősségi o-n
  életkor, ffi-nő (-10), szoc. otthonos (+10)
  alapbetegségek tumor: +30, congestiv szívelégt:+10,
  cerebrovasc.:       +10, chr. vesebet.:  +10,
  chr.májbetegség:      +20
  fizikális tünetek:   RR:+20, P: +10,    T: +15,
            légzésszám:+20, tudatzavar: +20
  labor: pH <7,35: +30, paO2<60: +10,
     KN>10,7:    +20, Na<130: +20,
     cukor>13,9: +10, htc< 0,30 : +10
  rtg: pleuralis folyadék:        +10

2006. 08.28.     XVI.Ady Akadémia, Debrecen    21
     Hajdú-Bihar megyei
    járóbeteg rezisztencia
 rezisztencia- rezisztencia-                     poolozott
 jegy     tartalom   A       B     C     megye átlag,USA* 10% 25% 50% 75% 90%
 MRSA      staph.au./oxa     1,7    1,8    1    1,4   24,1 13,3 18,3   24 29,2 36,2
 MR-CNS     CNS/oxa      29,7 15,4 31,4         26,4   46,7 36,8 41,5 47,4 53,2 61,2
 VRE      Enteroc/vanco     0    0,3    0    0,2   4,9  0  1,2  3,5  5,9  9,1
 PR-Pncc    Pneumoc/penic   13,4     3,1    4,1   6,7   19   0  5,1 10,7 20,5 31,5
 C3R-Pncc    Pneumoc/rocep     0     0 0/3       0    5,6  0   0  2,9  7,3 26,3
 QR-Ps.aer.   Ps.ae/cipro    10,3 10,3 12,1         11,5   22,9 12,2 15,9 24,3 30,1 40,2
 LevoR-Ps.aer. Ps.ae/levofl   n.v       6,8 20,5     16,7   27,6 14,4  18 27,2 31,3 33,3
 CarbR-Ps.ae Ps.ae/imip        2,5    2,5    7,8   4,5   12,8  3,6  6,6  9,9 14,3 20,1
 FortR-Ps    Ps.ae/fortum     2,5    1,7    5,4   4,3   4,4  0  2,2  3,8  5,9  7,7
 PipR-Ps.ae#  Ps.ae/tazocin     0     0    3,3   2,2   5,5  0  1,9  4,1  6 10,6
 C3R-Entb    Enterob/roceph 20 (3/15)    5,6 13,5     11,4   9,3  2,1  5,4  9,5 13,7 17,4
 CarbR-Entb   Enterob/imip     6,7    0    5,9   1,7   0,7  0   0   0   0  2,4
 C3R-Klp $   Klebsi/roce      6,7    0    7,7   5,1   1,6  0   0  0,8  1,9  5,7
 C3R-Ecoli   E.coli/roceph     0    0,1    2,8   1,5   0,3  0   0  0,1  0,6  0,9
 QR-Ecoli    E.coli/cipro     2,4    4,5    8,3   6,1   2,1  0,3  0,9  2  2,9  5,62006. 08.28.              XVI.Ady Akadémia, Debrecen                      22
Bronchitis

   A kórkép jelentősége: jelentős morbiditás
   A diagnosztika szempontjai: acut és chr.
   Kórokozók
   A kezelés megválasztásának egyéb
   szempontjai
   Ellenőrzés


 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  23
Felső légúti infekciók

   Jelentősége: lényeges morbiditás
   A diagnosztika szempontjai elsődleges
   és másodlagos betegség eseteiben
   Kórokozók és gyanújelek
   A kezelés megválasztásának egyéb
   szempontjai
   Ellenőrzés
 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  24
Húgyúti infekciók
   jelentősége
   Diagnosztikus és therapiás felosztás:
   nem komplikált és komplikált
   Kórokozók
   A kezelés megválasztásának egyéb
   szempontjai
   Ellenőrzés
 2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen  25
Gastroenteritisek
   Jelentősége: fiatal és idős korban
   életveszélyes
   A diagnosztika szempontjai elsődleges
   és másodlagos betegség eseteiben
   Kórokozók és gyanújelek
   A kezelés megválasztásának egyéb
   szempontjai
   Ellenőrzés
 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  26
Gastroenteritisek jelentősége,
kórokozói
   Vírusos (nosocomialis is)
   Campylobacter
   Salmonella
   Shigella
   Pathogen E.coli, Yersinia (cholera, typhus)
   Clostridium difficile (nosocomialis)
   Protozoon (amoeba, giardia)
   Étel toxicoinfectio (Staph., B.cereus, Ps)
 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen   27
Gastroenteritisek adjuváns és
antibiotikum kezelése
   Oralis rehydrálás, infusio, K (-ACE gátlók!)
   Campylobacter: makrolid, ciprofloxacin
   (Salmonella: ritkán, ceftriaxon, ciprofloxacin)
   Shigella: ciprofloxacin
   Pathogen E.coli, Yersinia (cholera, typhus):
   ceftriaxon ill. doxycyclin
   Clostridium difficile (nosocomialis), giardia,
   amoeba: metronidazol 3x0,5 g

 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen     28
Sebfertőzések
   A kórkép jelentősége
   A diagnosztika szempontjai elsődleges
   és másodlagos betegség eseteiben
   Kórokozók és gyanújelek
   A kezelés megválasztásának egyéb
   szempontjai
   Ellenőrzés
 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  29
 Súlyos invazív bőrfertőzések
  Erysipelas, TSS, „húsevő”
  Gázgangraena
  Fourier gangraena
2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  30
Sebfertőzések jelentősége, kórokozói
   Trauma: Streptococcus pyogenes,
   Staphylococcus aureus, Clostridium spp.,
   bélflóra, szájflóra, állati kórokozók
   Műtét: Staphylococcus spp. (rezisztens),
   post partum: Streptococcus pyogenes
   Mikrotrauma: erysipelas
   Keringési zavar: kevert (Gram-neg. és
   anaerob dominancia)
   Trophicus fekély (diabeteses láb): kevert
   Decubitus: kevert
 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  31
Sebfertőzések kezelése
   Alapvetően localis, sebészi
   Postoperatív és más nosocomialis esetekben
   mintavétel javasolt
   Minden esetben kötelező számításba venni:
   Str.pyog.+ S.aureus (+ traumánál Clostridium)
   = amoxyclav. (állatharapásnál is ajánlott)
   alternatíva= clindamycin, cefuroxim, metronidazol
   Ha Gram-negatív kórokozó is várható:
   +ciprofloxacin
   Postexpozíciós prophylaxis: Tetanusz, Lyssa
 2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen  32
Intézeti ellátás javallatai
sebfertőzésnél
   Trauma: roncsolt, szúrt, harapásos, szerves
   anyaggal szennyezett, debridmenthez
   anaesthesiát igénylő, necroticus, lázzal járó
   Műtét: láz, dehiscencia, nagyműtétek, protesis
   minden esetében
   Erysipelas: immunsupprimált, bullosus,
   necroticus, rossz szociális hátterű
   Gangraena, diabeteses láb: első alkalommal
   érsebészet, később láznál, ill. ha műtétet vállal
   Decubitus: szakápoló javasolta necrectomiánál
 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen   33
Anamnesis
   A 69 é nő nemrégiben meg volt hűlve
   Hirtelen belázasodott, legyengült, légzéssel
   összefüggő mellkasi fájdalma lépett fel és
   köhögni kezdett
   Mérsékelten zavartnak tűnik
   Köpete kevés, de véresen tingált 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen   34
Anamnesis (régebbi betegségek)
   Nem dohányzik
   Gyógyszerei: aspirin, atenolol
   (hypertoniájára), sublingualis glyceryl
   trinitrate spray angina esetén
   Megfázására antibiotikumot nem kapott
 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  35
Fizikális vizsgálat
   T: 38.4°C; P: 105/min; RR: 145/80
   Hgmm
   RR: 32 /min
   Arca kipirult, autopsychésen tájékozott,
   de térben és időben nem
   J.o-n basalisan gyengült légzés és
   kopogtatható tompulat valamint
   pleuralis dörzsölés
 2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen  36
   Mellkas rtg
2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  37
                        Laborleletek
• vérkép
  – haemoglobin 12.0 g/dL
  – fvs 13.8 x 109/L
• Urea, electrolytok és májfunctio
  – KN emelkedett 7.8 mmol/L (46.8 mg/dL)
  – Creatinin: 158 µmol/L (1.8 mg/dL)
• CRP
  – 175 mg/L (normalis <0.8 mg/L)
• vérgáz
  – PaO2 57 Hgmm
  – PaCO2 48.8 Hgmm
 2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen      38
Elindítanád-e az empirikus kezelést (a
vizsgálatok még folyamatban vannak), és ha
igen, akkor melyiket választanád elsőként?
 a.   Nem, még nem indítanék antibiotikumot
 b.   -lactam plus macrolid
 c.   Macrolid monotherapia
 d.   2.-gen cephalosporin monotherapia
 e.   3.-gen cephalosporin monotherapia
 f.   Tetracyclin
 g.   Fluoroquinolon
 h.   Glycopeptid vagy linezolid
 i.   egyéb

 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  39
Miért különösen fontos ennél a betegnél
a megfelelő antibiotikum kezelés
azonnali elindítása?
 a. Mert 65 év feletti (ez rizikófaktor)
 b. A klinikum alapján: zavart és tachypnoés
   (ezek súlyos infekcióra utalnak)
 c. Alapbetegségei miatt (angina, hypertonia)
 d. Mert vírusinfekciója volt nemrég
 e. a, b, c miatt
 f. a, b, c, d miatt

 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen   40
Melyik kórokozót tartod a
legvalószínűbbnek?
 a. Streptococcus pneumoniae
 b. Haemophilus influenzae
 c. Legionella spp.
 d. Mycoplasma/Chlamydia spp.
 e. Staphylococcus aureus
 f. virus
 g. Mycobacterium tuberculosis
 h. Gram-negativ bacillus
 i. egyéb

 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  41
              Kezelés

  A beteget sürgősségi osztályra veszik fel
  Szorosan observálják
  Oxygent kap
  Antibiotikumot indítanak
        amoxicillin 3x1 g IV
        erythromycin 4x1 g IV
  Később osztályra szállítják

2006. 08.28.       XVI.Ady Akadémia, Debrecen  42
                             Laborleletek
• serologia
   –  Atypusos kórokozókra és vírusokra (több nap múlva lesz
     eredmény)
• Antigen kimutatás (néhány órán belül megkapják a leletet)
   –  Pneumococcus: negativ
   –  Legionella spp. : negativ
• Microbiologiai tenyésztések
   –  Haemocultura elindul
   –  A purulens köpetben kevert flóra látható:
      – Gram-pozitív coccusok fürtökben
      – Gram-pozitív coccusok láncokban
      – Gram-pozitív coccusok párokban
      – Gram-negativ baktériumok 2006. 08.28.        XVI.Ady Akadémia, Debrecen       43
A köpetből készült Gram-festéses
kenet
 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  44
Most melyiket gondolod a
legvalószínűbb kórokozónak?
 a.  S. pneumoniae
 b.  H. influenzae
 c.  Legionella spp.
 d.  Mycoplasma/Chlamydia spp.
 e.  S. aureus
 f.  virus
 g.  M. tuberculosis
 h.  egyéb
 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  45
Kell-e szerinted szakorvosi
konzíliumot tartani a betegnél?
 a. igen (a diagnosis bizonytalansága miatt)
 b. igen (nem egyértelmű, hogy mi a legjobb
   ellátás)
 c. igen (mert a beteget intenzív osztályra
   kellene áthelyezni)
 d. igen ( b és c miatt)
 e. igen ( a, b és c miatt)
 f. nem


 2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  46
     2. nap a kórházban

  A beteget belgyógyászaton kezelik
  Microbiologia
     Gram-pozitiv coccusok nőnek a haemoculturában
     S. aureus nő a köpetből
  A beteg továbbra is lázas és zavart
  A vérnyomás esik
  A vérgázértékek továbbra is rosszak

2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen    47
Most milyen antibiotikumot adnál?
 a.   -lactam + macrolid
 b.   Macrolid monotherapia
 c.   2.-gen cephalosporin monotherapia
 d.   3. gen cephalosporin monotherapia
 e.   Tetracyclin
 f.   Fluroquinolon
 g.   Antistaphylococcus -lactam kiegészítés
 h.   Glycopeptid hozzáadás
 i.   Linezolid hozzáadás

 2006. 08.28.     XVI.Ady Akadémia, Debrecen  48
kezelés

    Ciprofloxacin 2x400 mg IV az eddigi
    kiegészítéseként
 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  49
3. nap a kórházban

   Microbiologia:
      MRSA a köpetben és a haemoculturában is
   A beteg meghal
 2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen  50
    A sürgősségi infektológiai ellátás
1)   Haemorrhagiás láz, malaria, HIV
                    indikációi
2)   Sepsis
   1) Meningitis

   2) Légúti: SARS, varicella, pneumonia, parapharyng.absc

   3) Húgyúti

   4) Hasűri: peritonitis, pancreatitis, PID, Post partum

   5) Endocarditis

   6) Ismeretlen eredetű

   7) Polyrezisztens ill. invazív gram pozitív kórokozó

   8) Postsplenectomiás, neutropeniás

3)   Gastroenteritis súlyos hypovolaemiával
4)   Toxicosis (tetanusz)
2006. 08.28.     XVI.Ady Akadémia, Debrecen     51
Kritikus pontok az infekcióellátásban
   Veszélyes kórokozók
   Veszélyes infekciók (pn, sepsis, meningitis)
   Fizikális vizsgálat, anamnesis, epidemiológia
   Diagnosztika
   Oki – sebészet és antibiotikum – therapia
   Supportív therapia
   Beteg és betegség monitorozás: CRP,
   procalcitonin
 2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen    52
 Infekció anamnesis

1.   milyen közösségben keletkezett
2.   mikor
3.   milyen alapbetegséggel, rizikófaktorokkal
4.   milyen kezelés volt eddig: minőség és adag
5.   stratégiai értékelés2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  53
     Sepsis
  Bőr - lágyrész – kanül – posttraumás - seb
  Légúti vírus, típusos-atypusos-spec. baktérium
  Hasi és húgyúti
  Ritkább infekciók - zoonosis
  Exoticus behurcolt infekciók
  Splenectomisáltak infekciói
  Neutropeniások, HIV fertőzöttek, drogosok


2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  54
   Veszélyes kórokozók
   kórházban                közösségben
     MRSA                  HIV
     MRSE                  ételfertőzéssel terjedő
     VRE                   Escherichia coli O157,
     VISA                  Helicobacter pylori
     Extended-spectrum -          malária
     lactamase (ESBL) termelő
     Gram-negatívok             polyrezisztens
     polyrezisztens
                         Streptococcus
     Acinetobacter spp.           pneumoniae
     polyrezisztens             Hepatitis B és C
     M. tuberculosis             Lyme kór
                         S.pyogenes, S.aureus
2006. 08.28.       XVI.Ady Akadémia, Debrecen           55
    Az infektológiai ellátás minőségi
               kritériumai
     Felismerés felvételkor(BFE): RR,P,T, O2Sat, vérkép, Thr
     Felismerés kezelés alatt(BLL)
     Diagnosztikai vizsgálatok (kezdő és követő)
     Betegelhelyezés (izolálás+ellátási szükséglet)
     Supportív therapia, menedzselés
     Specifikus therapia
       sebészi

       megfelelő antibiotikum választás

         dosis

         adagolás

         kombináció
2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen      56
     A meningitis (purulens) kezelési
              algoritmusa
    Cirkuláció fenntartása
    Dehydrálás, + Dexamethason 0,15 mg/kg
    Vérvétel haemoculturára is, torokváladék, LP
    Ceftriaxon (Rocephine) 2g
    stabil állapot után góckutatás mellkas rtg, CT (fog,
    fül, endocarditis, aneurysma)
    DIC esetén LMW heparin, protein C concentratum,
    haematologusi konzultáció
    Ismételt infektológiai konzultáció

2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen     57
  A fertőzés optimalis
  (farmakológiai) gyógyítása
  Az infekció minél korábbi felismerése és
  kezelése
  A legmegfelelőbb antibiotikum
  kiválasztása (in vitro hatás alapján)
  A farmakodinámiás elvek figyelembe
  vételével a leghatékonyabb dozírozás
  alkalmazása
2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen  58
          Megválaszolandó kérdések
           antibiotikum adás előtt…
1.   Klinikailag indokolt-e antibiotikumot adni?
2.   A bakteriológiai mintavétel megtörtént-e?
3.   Melyek a legvalószínűbb kórokozók és az
    ellenük hatásos antibiotikumok?
4.   Ha több antibiotikum közül választhatunk,
    melyik a legjobb?
5.   Szükséges-e antibiotikum kombinációt adni?


   2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen  59
      …    a 10 megválaszolandó kérdés
6.    A beteg részéről milyen speciális
     körülmények befolyásolják választásunkat?
     (toxicitás, allergia)
7.    Melyik a legmegfelelőbb alkalmazási mód?
8.    Milyen dózisban adjuk az antibiotikumot?
9.    (A tenyésztés eredményétől függően)
     szükséges-e antibiotikumot váltani?
10.   Mennyi ideig kell adni az antibiotikumot?

   2006. 08.28.     XVI.Ady Akadémia, Debrecen  60
   Elsőként választandó
   antibiotikumok és dozírozás

   Evidencia: az elsőként választott és
   megfelelően dozírozott antibiotikum
   javítja a súlyos infekció gyógyulását
   Alapvető diagnosztika:
   infekció dg + a súlyosság felmérése
   Csökkent immunreaktivitás + rezisztens
   kórokozó előfordulásának becslése
2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen  61
     Farmakodinámiás paraméterek
         (in vivo hatékonyság)
    koncentráció                 AUC: a conc-idő
                           görbe alatti terület
            Cmax:MIC AUC:MIC        Cmax: plazma
                           csúcs-koncentráció
                                  MIC
            T>MIC


                  idő (óra)
2006. 08.28.       XVI.Ady Akadémia, Debrecen         62
     Farmakodinámia

      MIC (minimal inhibiting concentration)
      A szükséges MIC expozíció (tartós vagy
      szakaszos)
      A szérum- és szöveti koncentráció
      időbeli viszonya
      Ismert adatok antibiotikum-kórokozó
      konstellációkban (experimentális és
      klinikai)
2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  63
   A kezelés leghatásosabb, ha
   hatékonysággal Cmax:MIC            AUC:MIC          T>MIC
   összefüggő
   paraméter
   példák         aminoglycosid     azithromycin        carbapenemek
               fluoroquinolon     fluoroquinolon       cephalosporin
                          ketolidok         macrolidek
                                        penicillinek
   a baktérium-  koncentráció-         koncentráció-       időfüggő
   ölés      függő             függő
   a kezelés célja maximális           maximális         optimális
               expozíció       expozíció         expozíciótartam
               elérése        elérése          elérése
Drusano & Craig. J Chemother 1997;9:38–44  Drusano et al. Clin Microbiol Infect 1998;4 (Suppl. 2):S27–S41
Vesga et al. 37th ICAAC 1997
  2006. 08.28.           XVI.Ady Akadémia, Debrecen                  64
             Átlagos kezelési idők
INFECTIO                kezelési idő (nap)
Meningococcus meningitis       7-10
Pneumococcus meningitis        10-14
Tonsillitis follicularis       10
Otitis media             7-10
Sinusitis               10-14
Pneumococcus pneumonia        leláztalanodás után 3 napig
Gram-negatív pneumonia        12-16
Endocarditis natív billentyű     28
           műbillentyű   42
 2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen       65
koncentráció
          Konvencionális (napi 3x.-i)
(mg/L)
      14   és új (napi 1x.-i) aminoglycosid
       12            napi egyszeri
       10            konvencionális (napi háromszori)

        8
        6
        4
        2
        0
          0  4  8     12     16     20     24
                  idő (óra)
   2006. 08.28.           Nicolau et al. Antimicrob Agents Chemother 1995;39:650–655
              XVI.Ady Akadémia, Debrecen                 66
klin. gyógyulás: koncentrációfüggés
   Klinikai hatékonyság (%)
   100                                 92
                               89
                        83
     80
                  70
            65
     60  55

     40

     20

      0
        2    4     6    8     10          12
              Cmax :MIC (aminoglycosid)
2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen  Moore et al. J Infect Dis 1987;155:93–99
                                          67
        Bétalaktám farmakodinámiája
   koncentráció (µg/mL) 3x1g ill. 3x2 g adásakor
   1000
                             2 g ceftazidim
                             1 g ceftazidim
    100
                                   S. aureus
     10                             MIC


      1


    0.1
        0  4  8     12     16   20    24
                idő (óra)
2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen             68
   koncentráció (µg/mL)
    100                 0,5 g bétalaktám
        0.5-h
                    0.5 vagy 3 óra alatt?
     10                 3-h


                                       MIC (4 µg/mL)
      1    0.1
        0    2        4         6        8
                   idő(h)
2006. 08.28.         XVI.Ady Akadémia, Debrecen    Dandekar. ICAAC 2002 [Abstr. A-1386]
                                           69
5000 fős (µg/mL) Carlo szimuláció
 koncentráció
        Monte
    100     10
                             MIC = 4 µg/mL; 46% T>MIC


      1                       MIC = 2 µg/mL; 60% T>MIC    0.1
        0  2        4         6        8
                idő (óra)
2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia,Kuti et al. Am J Health Syst Pharm 2002;59:2209–2215
                    Debrecen                  70
-laktámok: hogyan érhetünk el
           optimális expozíciót
     A leghatékonyabb expozíciós idő változó
     a -lactam csoporton belül —
    a T>MIC kb:
        60–70% cephalosporinoknál
        50% penicillineknél
        40% carbapenemeknél


2006. 08.28.               Drusano.
           XVI.Ady Akadémia, Debrecen Clin Infect Dis 2003;36(Suppl. 1):S42–S50
                                         71
 Hogyan növelhetjük a T>MIC-et

  Emelt adagok
  Gyakrabb bolusok
  Azonos gyógyszercsoporton belül a
  legjobb kiválasztása
  Az infundálás idejének megnövelése


2006. 08.28.  XVI.Ady Akadémia, Debrecen  72
Hypothesis a T>MIC jelentőségére
  a carbapenemeknél
        30%
                   bacteriostasis

        50%      maximális bactericid hatás

        100%         mutáció prevenció


 2006. 08.28.     XVI.Ady Akadémia, Debrecen    73
A T>MIC jelentősége az
infekciókezelésben
 intermittálóan vagy folyamatos infúzióban adott
  bétalaktám
  235 dokumentált fertőzés lázas daganatos
  betegeknél
      gyógyult: 65% folyamatos infundálás mellett;
      57% intermittáló adagolásnál
   Súlyosan granulopeniás betegek
      Gyógyulási arány: 65% folyamatos infundálás
      mellett; intermittáló adagolásnál 21%
                     Bodey et al. Am J Med 1979;67:608–611
 2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen                74
       Az antimikrobiális hatás in vitro
    A kórokozók száma baktériumpopuláció
                       eloszlása
              É   M R
É: érzékeny
M: mérs.érzékeny         MIC
R: rezisztens
   2006. 08.28.   XVI.Ady Akadémia, Debrecen  75
    A rezisztencia kifejlődésének
    valószínűsége      AUC :MIC 100                      0–24h
100
   az érzékenynek maradás valószínűsége (%)

 80

 60
    107 acut nosocomialis légúti fertőzés                    AUC0–24h:MIC <100
 40  adatai. A betegeket 5 különböző
    antibiotikum protokoll szerint kezelték
    (ciprofloxacin, cefmenoxime, ceftazidim,
 20  ciprofloxacin és piperacillin, ceftazidim és
    tobramycin

napok a kezelés kezdetétől           10                   20
                           Thomas et al. Antimicrob Agents Chemother 1998;42:521–527
2006. 08.28.             XVI.Ady Akadémia, Debrecen                  76
Veszélyes infekciók
   Rezisztens              Ritka, de szaporodó
   kórokozók               és súlyos kórképek
      Előzetesen             Zoonosisok
      hospitalizált beteg         Meningitis,
      Tartós               encephalitis
      immundeficienciában         Invazív fertőzések:
      szenvedő beteg           Streptococcus
      Legionellosis            Staphylococcus
      Systémás              Behurcolható
      gombainfekciók           fertőzések: SARS,
                        madárinfluenza
 2006. 08.28.      XVI.Ady Akadémia, Debrecen          77
Hivatkozások, utalások
  ellátási standardok: KES, JES, HES, VES
  ISO
  Irányelvek és helyi adaptálásuk
  ÚTMUTATÓ – infektológia Medition (nem irányelv,
  hanem módszertani levél!)
  Antibiotikum terápia-2003. (Ludwig )
  Az antimicrobás kezelés alapelvei 2004.(Rókusz)
  internet

2006. 08.28.    XVI.Ady Akadémia, Debrecen  78

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:87
posted:1/22/2011
language:Hungarian
pages:78