Docstoc

ORL Otorhinolaryngologie cerumen

Document Sample
ORL Otorhinolaryngologie cerumen Powered By Docstoc
					Otorhinolaryngologie


1. Vyšetření sluchu , audiometrie tonová
2. Objektivní audiometrie, tympanometrie, otoakustické emise
3. Vyšetřování vestibulárního ústrojí
4. Vývojové vady ucha
5. Poranění boltce
6. Mazová zátka zvukovodu ( cerumen obturans )
7. Záněty boltce a zevního zvukovodu
8. Nádory ucha
9. Neurinoma nervi statoacustici
10. Akutní zánět středoušní
11. Otitis media chronica mesotympanalis
12. Otitis media chronica epitympanalis
13. Otitis media chronica secretorica /OME/
14. Mastoiditis acuta
15. Otoskleroza
16. Tympanoplastiky a operace prováděné při chronickém zánětu středoušním a jeho
následcích
17. Nitrolební komplikace otogenního původu /meningitida, absces, tromboflebitis s.
sigmoidei/
18. Periferní pareza lícního nervu
19. Náhle vzniklé poruchy sluchu
20. Morbus Ménièri
21. Presbyacustis
22. Poruchy sluchu z hluku (hypacusis perceptiva profesionalis)
23. Akustické trauma
24. Ototoxicita
25. Sluchadla
26. Kochleární implantáty
27. Zlomeniny kosti spánkové
28. Frontobazální poranění
29. Vliv poruchy sluchu na vývoj řeči
30. Vyšetření nosu a paranasálních dutin
31. Vývojové poruchy nosu a paranasálních dutin, rozštěpy
32. Komplikace zánětu nosu a paranasálních dutin
33. Kožní onemocnění nosního vchodu
34. Rhinitis acuta
35. Rhinitis chronica
36. Rhinitis chronica alergica
37. Chronické záněty horních cest dýchacích
38. Nosní polypy
39. Akutní zánět paranasálních dutin
40. Poruchy čichu
41. Příčiny nosní neprůchodnosti
42. Nádory horních dýchacích cest
43. Nádory orbity
44. Endonasální chirurgie
45. Vyšetření hltanu
46. Hypertrofie nosohltanové mandle
47. Nádory nosohltanu
48. Juvenilní anginofibrom
49. Zadní tamponáda nosní při krvácení
50. Akutní záněty tonsil – angíny
51. Komplikace zánětů v oblasti hltanu – peritonsilární absces
52. Flegmora spodiny ústní
53. Odontogenní komplikace v ORL oblasti
54. Chronické záněty patrových mandlí
55. Indikace k tonsilectomii
56. Ostatní formy zánětu faryngu
57. Poranění v oblasti faryngu
58. Poranění v oblasti hltanu a dutiny ústní
59. Nádory hltanu a dutiny ústní
60. Nemoci hrtanové části hltanu ( hypofaryngu )
61. Zánětlivé postižení hypofaryngu
62. Nádory hypofaryngu
63. Příčiny disfágie
64. Akutní záněty slinných žláz
65. Chronické záněty slinných žláz
66. Sialolithiasis
67. Nádory slinných žláz
68. Vývojové poruchy hrtanu
69. Příčiny chrapotu
70. Záněty hrtanu
71. Akutní stenózující ( sufokující ) laryngitidy
72. Laryngitis oedematosa – oedema laryngitis
73. Záněty hrtanu při celkových infekčních onemocněních
74. Ohraničené formy zánětu hrtanu ( akutní a chronické )
75. Chronické difúzní záněty hrtanu – Laryngitis chronica
76. Benigní nádory hrtanu
77. Maligní nádory hrtanu
78. Indikace k tracheotomii
79. Poruchy motorické inervace hrtanu
80. Poranění hrtanu
81. Cizí tělesa v dolních dýchacích cestách
82. Bronchoskopie
83. Mediastinoskopie
84. Krvácení z hypofaryngu a jícnu
85. Poruchy vývoje jícnu
86. Divertikly hypofaryngu a jícnu
87. Neurogenní dyskinézy jícnu
88. Záněty hypofaryngu a jícnu
89. Benigní nádory jícnu, polypy a cysty
90. Maligní nádory hypofaryngu a jícnu
91. Cizí tělesa v hypofaryngu a jícnu
92. Poleptání jícnu ( oesofagitis corrosiva )
93. Zevní poranění hypofaryngu a jícnu
94. Indikace k oesofagoskopii
95. Vyšetřovací metody krku
96. Záněty měkkých částí krku
97. Poranění a úrazy krku
98. Vývojové anomálie a cysty a píštěle krční
99. Nádory krku
100. Diferenciální diagnostika zduření na krku
101. Nádorové postižení krčních lymfatických uzlin
102. Resectio v. jugularis en block
103. Nemoci štítné žlázy
104. Poruchy hlasu
105. Poruchy řeči, koktavost, breptavost, patlavost

Pátek, 12. listopadu 2004, David Kučera

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:72
posted:1/21/2011
language:Czech
pages:3