Docstoc

komorbidnost cuvod ppt Vodenje BOLNIKOV S SO ASNIMI BOLEZNIMI cerumen

Document Sample
komorbidnost cuvod ppt Vodenje BOLNIKOV S SO ASNIMI BOLEZNIMI cerumen Powered By Docstoc
					   U čna delavnica:   č
Obravnava sočasnih bolezni
O  b  r  a  v  n  a    v  a  s  o    č  a  s  n  i  h  b  o  l  e  z  n  i
in stanj v dru žinski medicini         ž
              STRUNJAN
          15. – 17. december 2005
Dobrodošli!
Vodenje BOLNIKOV S SOČASNIMI
BOLEZNIMI  Mateja Bulc
  Davorina Petek
Splošni trendi

1. Epidemiološke spremembe:
  staranje prebivalstva- značilnost razvitega sveta
  narašča tudi delež prebivalstva s kroničnimi
  boleznimi
  bolniki s kroničnimi, praviloma neozdravljivimi
  boleznimi
  zahtevajo temeljito spremljanje, stalno
  poučevanje bolnika in skrben nadzor zdravljenja
  v zadnjih desetletjih naraščanje števila bolnikov
  z več kroničnimi boleznimi
  vodenje in nadzor teh bolnikov je zahtevno
   ne le zaradi njihove zahtevnosti
   potrebno posvetiti tudi več časa
2. Spremembe v slogu in obsegu dela

 tradicionalni obiski pri zdravniku - kratki
 nov pristop:
  obravnava trenutnega problema + promocijo
  zdravja + izobraževanje bolnika + vloga bolnika
  samega pri skrbi za lastno zdravje + soodločanje
  pri izbiri diagnostike in načrtovanju zdravljenja
  sistematično presejanje prebivalstva
  trend zmanjševanja števila bolniških postelj,
  skrajševanja hospitalizacij
  na primarno raven se seli oskrba vse več
  kroničnih bolezni
  pomanjkanje zdravnikov družinske medicine
  nadzor nad kakovostjo dela
Problemi
 več bolezni
 različne spremljajoče težave (strah, nemir,
 nesigurnost....)
 veliko zdravil
Klinične odločitve, smernice
 temelje na z dokazi podprti medicini
 obravnavajo vsako bolezensko entiteto posebej
 praviloma ne vključujejo bolnikov s sočasnimi
 boleznimi
 Pomen
 Povprečno v RS 1,57 bolezni/posvet
    bolezni  srčno-žilnega sistema v 26,5%
    bolezni  kostno-mišičnega sistema v 24,7%
    bolezni  dihal v 16,8%
    bolezni  kože in podkožja v 12,7%
    motnje  metabolizma v 11%
    bolezni  prebavil v 10,6%
Predpis recepta
 pri 58,1% kontaktov, nasvet pri 51,1%
 Rp za več kot eno zdravilo, povprečno
 število predpisanih Rp/bolnika 1,95
Značilnosti sočasnih bolezni

 Več dejavnikov tveganja pri 1 bolniku
 Bolezni vplivajo ena na drugo
 Zdravila - interakcije
  4 vrste sočasnih bolezni

 Slučajno
  cerumen in bolečina v križu
 Isti vzrok
  koronarna bolezen in
  anevrizma abd. aorte
 Komplikacija
  HA in HLV
 Isti DT
  HA in DM
  Pristop

  Prepoznavanje
  Pravilna diagnoza
  Zdravljenje- stopnje nujnosti
  Vodenje in kontrole- partnerski odnos!
  Timski pristop
Pristop nad.
 avtoritativni pristop zdravnika
 v bolnika usmerjena oskrba
   zdravljenje prilagajamo posameznemu bolniku,
   njegovemu načinu življenja
   skupaj z bolnikom določamo cilje zdravljenja
   aktivna vloga bolnika dokazano izboljša rezultate
   zdravljenja
Bolnik aktivno sodeluje
 če je dobro poučen o svojih boleznih
 postane enakopraven partner v procesu
 zdravljenja
 poveča bolnikovo soodgovornost za izid
 zdravljenja
  vsi bolniki ne želijo sprejeti!


 zdravnik - izvedenec in svetovalec
Ne zanemarimo
čustvenega odziva bolnika na osnovno kronično bolezen!
    jeza (zakaj prav jaz?)
    zanikanje
    strah
    depresija
    brezbrižnost...
  Odprta vprašanja: »Kako se počutite sedaj, ko ste izvedeli
  za diagnozo?«
        omogočijo bolniku, da svojo stisko zdravniku zaupa
        jo skupaj začneta reševati
Osnovne značilnosti sporazumevanja

• Aktivno poslušanje
• Odkrivanje bolnikovih stališč
• Vpletanje bolnika v načrt zdravljenja in
 ukrepanja
• Načrt za ocenjevanje učinka zdravljenja
• Promocija zdravja
Osnovni cilji zdravstvene vzgoje
• Izboljšati bolnikovo vedenje o bolezni
• Naučiti bolnika vseh veščin, ki jih potrebuje pri
 zdravljenju svojih bolezni
• Vplivati na bolnikova stališča
• Vplivati na bolnikovo motiviranost
• Izobraževati bolnikovo družino
Načini poučevanja

timski pristop:

• ustne- pisne metode
• individualne – skupinske
• svetovanje po telefonu
Praktični primer
  Marko

 DM tip 2
   nefropatija, retinopatija, neuropatija
 Koronarna bolezen
   Po AMI, PTCA + stent
  AH
  Hiperlipemija
  Uratna diateza
  BHP
   Zdravila

  Inzulin
  Nitroglicerin pršilo
  Propranolol
  Losartan
  Simvastatin
  Aspirin + klopidogrel
  Alopurinol
??
 HbA1C

12

10

 8

 6

 4

 2

 0
   1-9-  1-1-  1.1.2004  3.7.2005
   2000  2002
 Zaključki

 Praktični pristop k vodenju sočasnih bolezni
 je nujen
 Se ga lahko naučimo
 Lahko učimo druge
Pa začnimo!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Janko, Kersnik
Stats:
views:17
posted:1/21/2011
language:Slovenian
pages:24