Borang Mohon Kebenaran Keluar Untuk Guru & Staf

Document Sample
Borang Mohon Kebenaran Keluar Untuk Guru & Staf Powered By Docstoc
					                  SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL AMPANGAN
                     SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

                  SLIP KEBENARAN KELUAR KAWASAN SEKOLAH
                      (Untuk Guru dan Staf Sokongan)

  Nama Pegawai :

  Tarikh Keluar :             Hari :          Masa Keluar :

  Tujuan Keluar :  Jangkaan Akan Kembali Semula Ke Sekolah Pada Hari Ini
                                   Masa :
  (Jika Berkenaan)

  Saya mengaku maklumat yang diberikan ini adalah benar  KELULUSAN :

                              Tandatangan Pegawai ……………..……………………..
       ………………………………………….………
      Tandatangan Pegawai Yang Memohon Keluar     Nama Pegawai / Cop

                              Tarikh ……………………


                  SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL AMPANGAN
                     SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

                  SLIP KEBENARAN KELUAR KAWASAN SEKOLAH
                      (Untuk Guru dan Staf Sokongan)

  Nama Pegawai :

  Tarikh Keluar :             Hari :          Masa Keluar :

  Tujuan Keluar :  Jangkaan Akan Kembali Semula Ke Sekolah Pada Hari Ini
                                   Masa :
  (Jika Berkenaan)

  Saya mengaku maklumat yang diberikan ini adalah benar  KELULUSAN :

                              Tandatangan Pegawai ……………..……………………..
       ………………………………………….………
      Tandatangan Pegawai Yang Memohon Keluar     Nama Pegawai / Cop

                              Tarikh ……………………


                  SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL AMPANGAN
                     SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

                  SLIP KEBENARAN KELUAR KAWASAN SEKOLAH
                      (Untuk Guru dan Staf Sokongan)

  Nama Pegawai :

  Tarikh Keluar :             Hari :          Masa Keluar :

  Tujuan Keluar :  Jangkaan Akan Kembali Semula Ke Sekolah Pada Hari Ini
                                   Masa :
  (Jika Berkenaan)

  Saya mengaku maklumat yang diberikan ini adalah benar  KELULUSAN :

                              Tandatangan Pegawai ……………..……………………..
       ………………………………………….………
      Tandatangan Pegawai Yang Memohon Keluar     Nama Pegawai / Cop

                              Tarikh ……………………

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:745
posted:1/21/2011
language:Malay
pages:2