Docstoc

Borang Tuntutan Elaun Kelas Tambahan

Document Sample
Borang Tuntutan Elaun Kelas Tambahan Powered By Docstoc
					                        SEKOLAH VOKASIONAL TEKNIK AMPANGAN
               BORANG TUNTUTAN ELAUN KELAS TAMBAHAN BULAN …………………. TAHUN ……………

                   [Sila Lampirkan Bersama Borang Rekod P&P Kelas Tambahan Semasa Membuat Tuntutan]Nama Program (Sila Potong Yang Tidak Berkenaan) : KELAS PROJEK / KELAS ELIT / KELAS PECUTAN / ………………………………..……………….

Nama Guru ………………………………………………………………               No. KP ……………………………………

                       Pengesahan Kehadiran Guru

                      T.Tangan                         Tempoh
          Ting /  Kedatangan                                Masa     Bil Slot X    Jumlah
 Mata Pelajaran                Ketua      Nama Ketua    Tarikh   Hari
         Kumpulan   Pelajar                                        RM ……...      (RM)
                      Tingkatan /   Tingkatan / Ketua            (Mula / Tamat)
                       Ketua      Kumpulan
                      Kumpulan

                 /


                 /


                 /


                 /


                 /


                 /

                             JUMLAH BESAR                               RM
Tanda Tangan Guru ___________________________    Tarikh ________________
PENGESAHAN


Adalah disahkan bahawa pernyataan tuntutan yang dibuat adalah benar            Pengesahan oleh Bendahari PIBG                            Pengesahan Pengetua
  Tanda Tangan Bendahari PIBG ............................................  Tanda Tangan ….....................................................


  Nama / Cop :                                Cop Jawatan


  Tarikh .................
                                        Tarikh .....................PEMBAYARAN :


Jumlah Bayaran RM ……………………………

Bayaran Secara :    Tunai / Cek *      [ No. Cek :          ]

Adalah disahkan bahawa saya telah menerima bayaran bagi tuntuntan kelas tambahan berkenaan
Tanda Tangan Penerima Bayaran …………………………………………………………


Nama Penerima ……………………………………………………………………………. Tarikh ………………….…* Potong Yang Tidak Berkenaan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:100
posted:1/21/2011
language:Malay
pages:2