Anketa Ilirska Bistrica 2020 by Secko_Rama

VIEWS: 184 PAGES: 8

More Info
									                Bistrica 2020
anketa za člane skupine Nove ideje za geografski razvoj področja Ilirska Bistrica

URL= http://www.facebook.com/home.php?sk=group_155200691182557&ap=1
             M.Seketin, mar.S - spletne storitve, http://mars-sp.net
Anketa je bila pripravljena na spletnem mestu http://www.1ka.si
            M.Seketin, mar.S - spletne storitve, http://mars-sp.net
M.Seketin, mar.S - spletne storitve, http://mars-sp.net
M.Seketin, mar.S - spletne storitve, http://mars-sp.net
       Zbirka idej je osnovni dokument FB skupine v katerem je naštetih preko 30 idej kaj naj bi se izboljšalo.V tem vprašanju  veljavnih 65 odgovorov,
vprašanje:
       poskusi določiti pomembnost vsake ideje kot se tebi zdi primerno.                             povprečna ocena:
    1 Ureditev naselja za starostnike                                                      2,49

    2 Ureditev turističnega centra ob jezeru                                                   2,25

    3 Ureditev kolesarskih in rekreacijskih stez                                                 2,64

    4 Ureditev športnega centra "Trnovo" ob nogometnem igrišču                                          2,68

    5 Ureditev bistriškega bazena                                                        2,47

    6 Ureditev prostora za kampiranje z bazenom                                                 1,98

    7 Ureditev promocije naše zgodovinske zapuščine                                               2,17

    8 Izdelava Turističnega vodiča s spletno stranjo in organizacija turističnega ogleda Bistrice                        2,34

    9 Ureditev vsaj enega mlina in pile v starem mestnem jedru v turistične namene                                2,37

    10 Izmeriti onesnaženost zraka s strani Lesonita                                               3,28

    11 Registrirat 'krompjr u zjwnci sz ocvjrki kot avtohtono bistrško jed                                    2,22

    12 Center šolskih in obšolskih dejavnosti na Sviščakih ali na Mašunu                                     2,58

    13 Ureditev smučarskega centra na Sviščakih s pripadajočo infrastrukturo                                   2,95

    14 Odpreti plac, narediti nazaj mostičke in odkriti vodotoke Bistrico in Sušec                                2,17

    15 Optično omrežje v Ilirski Bistrici / EDUROAM dostop                                            2,89

    16 Zdravilišče za pljučne bolezni na Klanski polici, kjer je včasih tudi bilo                                 2,26

    17 Ureditev pokrite tržnice nasproti Špara, kjer bi kmetje in obrtniki prodajali svoje izdelke                        2,41

    18 Ureditev downhill steze za bicikle in borde na Sviščakih                                          1,95

    19 Ureditev pločnika od križišča pri Transportu do naselja S13                                        2,42

    20 Nov sodoben kulturni center na Vidmu                                                    2,92

    21 V bivšem Topolu bi se lahko uredil muzej starih dejavnosti na območju bistrice                               1,92

    22 Ureditev otroških igrišč                                                          3,05

    23 Ukinitev občinskega glasila                                                        1,92

    24 Postavitev merilcev hitrosti na Gubčevi in Šercerjevi ulici - mobilni radar po celi občini                         1,56

    25 Ustanovitev občinske redarske službe                                                    1,7

    26 Ureditev parkirnih prostorov v Rozmanovi ulici                                               2,06

    27 Urediti razsvetljavo na prehodih za pešce                                                 2,95

    28 Ureditev bolšjega trga                                                           1,77

    29 Mladinski center                                                              2,88

    30 Vizija razvoja občine Ilirska Bistrica                                                   2,8
                              M.Seketin, mar.S - spletne storitve, http://mars-sp.net
    31 Ureditev kolesarske steze po Bistrci                                                    2,45
M.Seketin, mar.S - spletne storitve, http://mars-sp.net
1.vprašanje: Predlog nadaljnih korakov (lestvica 1-5)
 3   iz zbirke idej določiti 3-4 projekte in jih poskušati realizirati     4,25
2.vprašanje: Najpomembnejši predlogi iz zbirke idej (lestvica 1-4)

 10  Izmeriti onesnaženost zraka s strani Lesonita                    3,28
 22  Ureditev otroških igrišč                              3,05
 13  Ureditev smučarskega centra na Sviščakih s pripadajočo infrastrukturo        2,95
 27  Urediti razsvetljavo na prehodih za pešce                      2,95
 20  Nov sodoben kulturni center na Vidmu                        2,92
 15  Optično omrežje v Ilirski Bistrici / EDUROAM dostop                 2,89
 29  Mladinski center                                  2,88
             M.Seketin, mar.S - spletne storitve, http://mars-sp.net
KAJ ZDEJ
KAJZDEJ
M.Seketin, mar.S - spletne storitve, http://mars-sp.net

								
To top