Arrests after farm attack

					Vrydag 7 April 2006                               VOLUME 34 NO. 13                                        R2.00 incl.
                                                                            Dié verkeersman reik
                                                                            nie boetes uit
                                                                            TOERISTE wat volgende Donderdag (met die
                                                                            aanbreek van die Paasnaweek) deur Tzaneen
                                                                            reis gaan vir ‘n slag ‘n aangename ervaring met
                                                                            ‘n plaaslike verkeersman ondervind.
                                                                            Dié ondervinding behels die uitreik van ‘n
                                                                            kaartjie - nie ‘n boete-kaartjie nie, maar ‘n
                                                                            vriendelike verwelkoming tot die dorp en ‘n
                                                                            uitnodging om komplimentêr iets ligs in ‘n tent
                                                                            te geniet.
                                                                            Dit vorm deel van ‘n opwindende plan wat die
                                                                            Tzaneense Besigheidsoforum het om die dorp
                                                                            te bemark en te vestig as die toeriste--
                                                                            vriendelikste dorp in die land.
                                                                            Die Tzaneense stadsraad steun die inisiatief
                                                                            heelhartig en met hulle vriendelike
                                                                            samewerking, en dié van die hele gemeen-
                                                                            skap, gaan toeriste volgende Donderdag ‘n
                                                                            uiters plesierige verwelkoming in Tzaneen
                                                                            geniet.
                                                                            Toeriste sal net voor die vierrigtingstop, naby
                                                                            Sasol Tzaneen, deur ‘n verkeersman gestop
                                                                            word. Die verkeersman sal ‘n kaartjie uitreik
                                                                            wat ‘n vriendelike woord van verwelkoming
                                                                            bevat en algemene inligting oor ons dorp en
                                                                            omgewing van belang vir toeriste.
                                                                            Die eienaars van Sasol Tzaneen, Sharon de
                                                                            Reuck en Willemien Roettgers, het goed-
                                                                            gunstiglik die oop grond langs hulle perseel
                                                                            beskikbaar gestel en ‘n tent sal daar opgerig
                                                                            word wat deur lede van die Sakekamer beman
                                                                            sal word.
 ‘n BRAND het Maandag middag reg langs die pragbuurt Tzangeni ontstaan. Geen besering is a.g.v die brand opgedoen nie maar ongerief is         En dis juis hier waar die ondersteuning van die
 deur Tzangeni inwoners ervaar a.g.v die walms rook wat hul huise deurtrek het. Die gemeenskap word herinner dat brandstigting binne          breë publiek gevra word. Enige brosjures oor
 dorpsgebied onwettig is, tensy daar toestemming om te brand vanaf die brandweerhoof verkry word.                            akkommodasie, ontspanning, kuierplekke,
                                                                            unieke plaaslike produkte, ens. kan by die
                                                                            skoukantoor ingehandig word en sal dan in
                                                                            die tent tot toeriste se beskikking wees. VoortsArrests after farm attack
                                                                            word veral boere versoek om moontlike
                                                                            oorskot produkte ook by die skoukantoor in te
                                                                            handig wat gratis aan toeriste uitgedeel sal
                                                                            word. Diè produkte en brosjures moet voor of
                                                                            teen Dinsdag aanstaande week by Rona
A 62-YEAR-OLD WOMAN and her grandson       pect told the police, that he and three other   and kitchen door could clearly be seen.      McGaffin by die skoukantoor ingehandig
fought off an armed intruder who was trying to  men had been involved in four farm attacks      One of the smaller dogs on the farm started to  word.
force his way into the kitchen on their Agatha  since June 2005 in the Agatha area.        howl with pain outside the door and they      Diè inisiatief is die eerste van ‘n reeks projekte
farm last Friday night. The grandson fired two   According to the woman, she and her grand-    could hear it being hit repeatedly.        en promosies wat die Sakekamer vir die jaar
shots at the alleged intruder who was later    son had dinner at 19:50 after which she went     The kitchen’s security gate was apparently    beplan om ons dorp en omgewing te bemark.
arrested when he went to the Letaba Hospital   to her bedroom to watch TV while her grand-    bent back and lifted out by the attackers, they  Hou gerus die LETABA HERALD dop vir meer
for treatment of his wounds.           son was having a bath.               then kicked the bottom of the kitchen stable    inligting.
                          Then her grandson heard a noise outside.     door out.
Subsequently, three suspects who were al-     Meanwhile, their dogs had been barking in-      Her grandson saw wood from the door flying
legedly responsible for several farm attacks in  cessantly since about 19:30 that night.      into the kitchen and immediately afterwards a
the Agatha area were arrested while another is   Next they heard a thud and her grandson     hand and arm emerged with a weapon in it.
still at large.                  said he didn’t feel comfortable in the house.    The suspect entered and they saw him
The incident was the second attack on the 62   They rushed to switch off all the lights. The   looking in their direction, the victim said.
-year old woman and her grandson in their     kitchen light was the only one left on.       At this stage, the grandson fired off two
Agatha home.                    The woman phoned the police and re-       gunshots at the
  The arrests were made after the suspect, who  quested a patrol car to come round, the      intruder.
was found by police in Letaba Hospital being   LETABA HERALD was told. She also alerted      This all happened in a matter of seconds and
treated for two gunshot wounds, spilled the    her neighbour and Kloof alarms .          the intruder immediately withdrew from the
beans on his accomplices whereabouts and      In the interim they locked the security gates,  kitchen.
activities during the past year.         and retreated, each armed with a firearm, into
  According to the victim, the wounded sus-   the woman’s bedroom, from which the kitchen    Continued on P 2...
PAGE 2  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006             NEWS                        Police finds wounded
                        suspect in hospital
                        Continued from P 1...
                         The victims neighbour, Kloof alarms and the
                        SAPS arrived soon afterwards but the suspects
                        had already fled.
                         The next morning, according the woman,
                        the police tracked a blood stain up to the road
                        and alerted all hospitals in the area to be on the
                        lookout for any man who had been treated
                        with two gunshot wounds to his side.
                         The next day Letaba Hospital, in Nkow-
                        ankowa alerted the police to the fact that they
                        had admitted such a patient.
                         The suspect apparently confessed to all his
                        activities and those of his fellow attackers, the
                        LETABA HERALD was told.
                         According to a statement released by the
                        Tzaneen police the suspect will appear in the
                        Magistrate’s Court to face a charge of burglary
                        as soon as he is discharged from the hospital.
                         Farmers from the Agatha area are outraged
                        because the police chose to classify the crime
                        as a burglary and not as a farm attack.
                         According to the victim, there was nothing
                        stolen from her house during the attack and
                        she also is stunned at the classification of the
                        crime as a burglary.
                         After the apparent confession by the suspect
                        in hospital, that he, according to the victim,
                        had intentionally committed many farm at-
                        tacks in the Agatha area, it seems very odd that
                        he still faces only burglary charges.

                        DEFINITION OF FARM ATTACKS
                        The figures for this period have been obtained
                        from the National Operational Co-ordinating
                        Committee (NOCOC). NOCOC’s figures are
                        operational statistics and may differ slightly
                        from the figures the CIAC will release in due
                        course.

                        NOCOC uses the following definition for
                        farm and smallholding attacks: "Attacks on
                        farms and smallholdings are acts aimed
                        against the person of residents on farms and
                        smallholdings, whether with the intent to
                        murder, rape, rob or inflict bodily harm."

                        Crimes included in the definition are: murder,
                        attempted murder, rape, assault with the
                        intent to do grievous bodily harm, robbery
                        and armed robbery, vehicle hijacking,
                        malicious damage to property where the
                        damage exceeds R10 000, and arson.
                        Dam amper op 60%
                        TZANEENDAM staan tans op 58,64%, en is
                        nou ook 22,85m diep soos gemeet op 3
                        April.
                         Ebenezer styg ook, en staan op die oomblik
                        op 55,15%.
                         Die dam is 25,57m diep en 93,50mm reën
                        is langs die dam gemeet tussen 27 Maart en 3
                        April.
                         Magoebaskloof en Merensky is albei
                        alreeds verby die 100% merk, terwyl Middel
                        Letaba slegs met een persent gestyg het, en
                        tans op 46,63% staan.
         NUUS                          LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006         PAGE 3
Verdagtes steeds vry na aanval
TWEE verdagtes wat op Wessel Swart se plaas in die       Die verdagtes het oorspronklik na wapens gesoek, maar
Beaconsfield-gebied toegeslaan het is steeds op vrye     na Swart ontken het dat hy enige wapens besit, het hulle
voet.                             volgens Ngoepe begin soek na iets anders te steel.
Speurinspekteur Pat Maiboya van die ernstige en geweld-     Swart is van ‘n groot bedrag geld beroof asook sy selfoon
misdaad eenheid in die Mopani gebied het aan Letaba      en sigarette.
Herald gesê dat ‘n uitgebreide soektog na die twee       "Swart is aan ‘n motor wrak wat op die erf staan
verdagtes van stapel gestuur is.               vasgebind, en die verdagtes het hulself uit die voete
  Swart was klaarblyklik verlede Woensdag op sy plaas    gemaak", het Ngoepe gesê.
besig toe hy by sy plaasstoor deur twee mans oorval is.     "Hulle het daarna oor die draad gespring en is steeds op
  Volgens supt. Ngoepe, polisiewoordvoerder vir die Mo-   vrye voete" het hy bygevoeg.
panie streek is sy arms en voete deur die mans vasgebind en   Swart het geen ernstige beserings opgedoen nie, maar
is hy na ‘n nabye motorhuis gesleep.             het eers later die middag die toue losgewoel.
 MEC authorises "L" licence number
 MALUSI Stan Motimele, member of the Executive Coucil     President on the April 9 2003, which was published in the
 (MEC) responsible for Roads and Transport in Limpopo     Government Gazette No. 24744 dated April 11 2003.
 has authorised the introduction and implementation of     The new "L" License number system will be im-
 the new "L" License number system for the licensing of    plemented with effect from the 1st April 2006 and the old
 motor vehicles, as provided for in Regulation 27 of the   "N" License number system will be phased out within a
 National Road Traffic Regulations.              period of 10 years from the date of implementation.
  The new "L" License number system is introduced as a     The adjusted rates for the Financial Year 2006/2007 are
 result of the change of the name "Northern Province" to   as follows:
 "Limpopo" in terms of the Constitution of the Rupublic of   A duplicate registration certificate in case the original is
 South Africa Second Amendment Act, 2003, signed by the    destroyed, misplaced or lost is R500.
                                Any other document is R162.
PAGE 4  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                                NUUS
     SLAGGATE in o. a. Martizstraat het tot onlangs groot ongerief veroorsaak. Kontrakteurs is egter besig om werk daarvan
     te maak en die publiek word gevra om geduld aan die dag te lê.
     Daar is rede vir opvul van
     slaggate met sand/gruis
     TZANEEN se paaie was lanklaas in sulke haglike toes-      Munisipaliteit sê: "Die slaggate word met grond sowel as
     tande.                             gruis opgevul. Dit is egter net tydelik om te verhoed dat die
      Met die groot hoeveelheid reën wat ons die afgelope tyd   slaggate groter word en ook vir die padgebruiker se
     gekry het, kan dit ly tot die probleem waarmee ons tydens   veiligheid. "
     die 2000 vloede gesit het, naamlik sinkgate ipv slaggate.    Hy sê ook dat die weerstoestande `n groot invloed op die
      Daar is alreeds heelwat klagtes deur die lesers ingedien   regmaak van slaggate speel.
     en die LETABA HERALD het al verskeie kere daaroor        Teer kan nie in klam toestande gebruik word nie - dit
     berig.                             vereis `n warm klimaat om droog te kan word.
      Die goeie nuus is dat daar alreeds werk gemaak is       Die GTM wil dit net weer by die gemeenskap tuisbring
     daarvan, maar ongelukkig skryf niemand Moeder Natuur      dat hulle alles in hulle vermoë doen om die slaggate so
     voor wanneer om te reën of nie te reën nie.          spoedig moontlik reg te maak.
      Verskeie lesers wou smoorkwaad weet hoekom die         Hulle vra ook dat die publiek asseblief geduldig moet
     slaggate net met grond opgevul word.              wees.
      Mnr Andrè van der Merwe, wat gekontrakteer is deur die
     Powerful horn in centre of controversy
     Alexious Japho Matlala          claim that they are the only family that    Motsuswi added that the Modjadji
     A POWERFUL horn that reputedly      is in possession of the keys to the royal  family had over the years consulted
     possesses rare powers to make rain in   house where the horn is kept. The      them before any ritual could be con-
     Bolobedu and other parts of Mopani is   Mokoto family also claimed that they    ducted. He said the Modjadjis could
     at the centre of a controversy between  were given the horn by their fore-     not open the house and touch the horn
     the Modjadjie royal family and the    fathers who died hundreds of years     if not first permitted to do so by the
     Mokoto clan.               ago. According to a spokesperson for    Mokotos. "Since the inauguration of
      The Mokoto, who threw a bomb-      the Mokoto, Mr Motsuswi Freddy Al-     the late queen, the Modjadjis started to
     shell recently by claiming the kingship  fred, the family is the only one that is  do things on their own without con-
     of the Modjadji dynasty, told Mopani   allowed to enter the holy place, were    sulting us. That is why everything fell
     News that the Modjadji family would    the horn is kept.              apart because they were big headed;
     not get the horn even if the Nhlapo     He said only the Mokotos possess     thinking that they can do things on
     Commission rules in favour of them.    the rare powers to talk to their an-    their own. "We cannot fold our arms
     They claim that the horn possesses    cestors and make rain. He said if      when our legacy is going down the
     supernatural rain-making powers and    anyone touched the horn without the     drain. We want to take over the dyn-
     that the Modjadjis would never set    permission of the Mokotos, he or she    asty and the horn so that our people
     their hands on the horn again. They    would die.                 can have rain again," he said.
        GENERAL  LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006  PAGE 5
Deadline’s
SEEING as the Easter
weekend is almost
upon is, readers
should take note of
our deadlines for the
Letaba Herald edi-
tion of the April 21.
  The usual deadline
of Monday 12:00 for
the same week for all
copy and adds has
been brought up to
Thursday April 13 at
12:00.
  This means that all
copy   and   adds
should reach us be-
fore   12:00   on
Thursday April 13 to
go into the LETABA
HERALD edition of
the April 21.
  For more inform-
ation contact us at
(015) 307 5050.
PAGE 6  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                          KALENDER
     "ABBA" spectacular
              THESE learners from various schools in the area have all been practicing hard and long in order
              to "wow" the crowd during the "Thank you for the music", an ABBA tribute which will take place
              on May 4 and 5.
              A COMBINED effort between Ickinger Music       The "Abba" band consists of Jansen van der
              Tzaneen and Eugene Havenga Concepts and       Walt on lead guitar, Gerhard Strydom on bass
              Productions has produced a fantastic show      guitar, Antoinette O’Connel on keyboard, Eu-
              called "Thank You For The Music" which is an    gene Havenga on guitar, Danny Robson on
              ABBA tribute.                    guitar, Chris Mocke on Guitar, Lynette Robson
               This Extravaganza utilises the top local talent  on vocals and harmonies, Ruhan van der Walt
              of Tzaneen-add the professional touch - and     on drums, Wimpy Knoetze on Drums, Surike
              out comes the largest show ever produced in     Knoetze on vocals and harmonies, Genevieve
              Tzaneen with the most powerful sound.        Rheeder on vocals and harmonies, Eugene
                                        continues on page 7
        CALENDER                          LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                                    PAGE 7
Concert not to be missed Gemeente bied kruistog aan
continued from page 6                                          DIE NG gemeente Letsitele bied op 14 April `n  te dra.
Havenga on vocals and harmonies; and a      sional music industry for 40 years with an      Kruistog aan.                   Op die Letaba kop sal daar ook `n wydings
  1 000 piece choir put together by Phillippa  extensive portfolio of working with some of       Die verrigtinge begin om 09:30 by die NG   geleentheid wees.
and Annemarie from Laerskool Tzaneen.       the top musicians in the world like Abe        kerk waar almal bymekaar kom.           Almal is welkom en u word aangeraai om
  This huge production is a fundraiser for    Laboriel, Alex Acune and Justo Almario.         `n Houtkruis word vanaf die kerk tot op die  gemaklike klere en skoene aan te trek.
Laerskool Tzaneen and is directed and pro-      Havenga himself has many hits behind his      Letaba kop waar die staal kruis alreeds is,    Vir verdere navrae skakel ds Paul Grobler by
duced by Eugene Havenga and Jacques van      name like Blue Water, Celebrate the Rain and     gedra.                     082 653 5734.
der Walt.                     many more.                       Almal is welkom om saam aan die houtkruis
  It promises to be the beginning of many      Eugene has produced and directed some of
spectacular shows.                the top quality shows in Johannesburg and the
  The large PA System and lighting rig will be  country tike the Eagles Tribute, Creedance
an awesome sight for the Tzaneen public and    Clearwater Revival, Beach Boys and many
all the "Abba" music lovers will defiantly feel  more.
the pulse of this powerful sound.          Jacques van der Walt from Ickinger Music in
  This show is being staged at the Laerskool   Tzaneen has always been the forerunner in the
Tzaneen Rugby field with tickets available at   local music industry and made his mark by
Ickinger and Laerskool Tzaneen at R80. 00 per   establishing the credible "Battle of the Bands"
person.                      with great success in Tzaneen.
  Primary school children in school uniform     He also compiled and recorded the radio
free entrance.                  jingles for Jacaranda RMFM concerning the
  On the 4 and 5 May the the school will have  Abba Show, which we can all look forward to
a flee market with many different events     hearing.
culminating in the "Abba" tribute at 19:00.     Jacques also boasts a fully rigged music
  Eugene Havenga has been in the profes-     recording studio where many artists and bands
                         will be cutting their CD’s.


Gebedskursus word aangebied
NG Kerk Wolkberg, Tzaneen bied `n gebed-      *Gebedsverhoring.
skursus aan op 5 en 6 Mei 2006.           Is Sy Naam nie voldoende nie of bid ek
  Die volgende temas sal behandel word deur   verkeerd?
Mila Venter, Gereformeerde gemeente,        *Vyf sleutels tot kragtige gebed.
Linden in Johannesburg.               God verhoor die gebede van Abraham, Moses,
  *Gebedskrag van die Woord.           Simson, Hanna en Jacob.
  Die oorsprong en inhoud van ons gebede is    Gebedslewe is die barometer van `n
dikwels ons eie gedagtes en ons om-         geloofslewe.
standighede.                    Enigeen wat die behoefte het om geestelik
  *Intersessie.                 verdiep en verryk te word, is welkom. Toegang is
  Deur intersessie vind die voltooide werk van  gratis, maar lesingsmateriaal sal teen R20 per stel
Jesus gestalte in ons lewe.            beskikbaar gestel word.
  *Wonderwerke realiseer vandag nog deur      Vir doeleindes van verversings, sal dit waardeer
gebed.                      word indien u vooraf u naam sal deurgee aan Elsa
  Gelowige gebed laat wonderwerke rea-      by (015) 307 4062 of Mari by (015) 305 4100,
liseer.                      voor of op 3 Mei.
PAGE 8  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                            KALENDER              Sosiale nuus Social news Sosiale nuus
               Die Pioniers wens Lappies wat gister verjaar   aan die Here wat vir oom Fred en Deon
              het, baie hartlik geluk. Ons bede is dat die Here  Prinsloo op die pad van ons gemeenskap se
              elke dag vir jou met jou daaglikse behoeftes sal       oumas en oupas gesit het.
              seën en nog baie jare sal spaar. Ons is ook baie
              bly vir die groot beterskap met jou gesondheid.    Die inwoners en personeel van God’s Haven
              Dankie ook vir al die sosiale beriggies wat jy   wil van die geleentheid gebruik maak om die
              die afgelope paar jaar met groot sorg in Letaba   gemeenskap, familie, vriende en al die
                     Herald laat plaas het.        donateurs te bedank vir belangstelling en sken-
                                        kings vir die amptelike opening van ons
               Die Pioniers bedank Letaba Herald weer      sorgsentrum op 28 Februarie. Sonder mense
              eens vir die koerant wat ons reeds sowat 15 jaar  soos u is ‘n groot projek soos dié nie moontlik
                  elke Donderdag gratis ontvang.       nie. Dankie vir al die belangstelling, onder-
                                               steuning en gebede.
              Inwoners van Pionierspark bedank Lucy, wat
              met Grace se hulp die Letaba Herald elke       Lottie Meyer, al ons oumas en oupas van
                Donderdag by elke huisie besorg.        God’s Haven Sorgsentrum dink aan jou. Hoop
                                        jy voel vandag al baie beter na die operasie.
               Die Pioniers bedank Emma Pelser se broer               Sterkte.
              wat die afgelope twee maande ons vervo-
              erkoste vir die brood geborg het. Baie dankie     Wilma Winter en familie, ons almal van
              Emma vir elke Dinsdag waarop jy en Frik die     God’s Haven Sorgsentrum dink aan julle na die
              brood gaan haal. Ons sal dit nie vergeet nie.   afsterwe van jou moeder, Dora Herbs (95). Ons
                                         sal haar mis, want sy was so deel van ons.
               Die Pioniers bedank River kerk vir die heer-    Baie geluk aan oom Pieter Goosen met jou
              like oggendtee en tafels vol heerlike eetgoed.   verjaardag op 6 April. Sterkte vir die oo-
                Ons het ook die sangitems baie geniet.              goperasie.

               Lede van die Silwer Krone bedank Helena en     Aunty "B", baie geluk met jou verjaardag op
              haar helpers vir so ‘n genotvolle piekniek-ont-   8 April. Geniet die dag, liefde, Jan, Karin,
              byt wat ons in die NG kerksaal kon geniet. Dit          Chanal en Jonty.
                    was weer eens puik!
                                         Graag wil die bestuur, inwoners en per-
               Beste ma Babsie, baie geluk met die ver-     soneel van Goue Jare Bejaardesorg op Duiwel-
              jaardag Saterdag. Baie dankie dat ma gespaar is   skloof die volgende persone en instansies
              vir ons. Ons klomp is nog baie, baie lief vir ma.  bedank vir donasies die afgelope maand: West-
              Een van die dae sal ons vir ma op ‘n seereis    falia, sr Hanna Wilken, mev Terreblanche,
              neem, sê net waarheen ma wil gaan. Ma moet     Melite Pakkers, mev Froise en Riaan Roos. Die
              Saterdag saam met die ander geniet. Matigheid    Lions vir ‘n heerlike gesinsdag met ‘n braai en
              voor oë, die mense is nie meer jonk nie - as    speletjies. Tannie Lettie en Babs, julle is sterre,
              hulle iets drink sal hulle begin rond hardloop!          baie dankie vir alles.
              Ek hoop dit sal ‘n lekker dag vir ma wees. Van
                   jou seun, Izak en pa Barry.        On May 7, there will be a Worship cel-
                                        ebration with Godfrey Birtill from the UK. The
              Wisa Kurula vrouekamp op 5 - 7 Mei.             event starts at 19:00 at LCC.
              Marlene Steyn tree as spreker op. Skakel Nico
              by 083 456 3293 of Susan by 082 772 4602.       On May 8, there will be a song workshop at
                                        LCC with Godfrey Birtill. Register for workshop
               God’s Haven Sorgsentrum sê baie dankie         at church office, 015 307 2840.


              Hou die vonk terug in die huwelik
              ALLEDAAGSE sleur, ‘n besige lewe en stres is    want daar sal gelukkige trekkings wees, en die
              maar ‘n paar van die oorsake dat vonk uit ‘n    pryse sluit onder andere `n aand vir twee by `n
              huwelik verdwyn.                  eksklusiewe gastehuis in, asook `n halwe
               Elmarie Smith gaan vroue op 20 Mei vertel     verslankings kursus by die nuwe "Jy" dieet.
              hoe om dit weer in die huwelik terug te sit.    Daar sal ook vele ander pryse te wen wees.
               Dit is ‘n seminaar wat geen vrou mag mis-      Kostes beloop R220 per persoon en dit is
              loop nie. Lees Januarie se Sarie bl 62 en      slegs vir vroue.
              Februarie se Finesse bl 50 vir meer inligting.    Die prys sluit eetgoed, pons, koffie en tee,
               Die seminaar begin om 09:30 vir 10:00 by     asook `n uitstalling van onder- en nagklere, in.
              Elske Lotz op Deerpark, en sal tot ongeveer     Kaartjies is by Elske beskikbaar. Skakel haar by
              14:00 duur.                     082 877 2818. ‘n Maksimum van 50 persone
               Die vroue moet hulle kaartjies saambring,     word toegelaat.


              Groot uitstappie na "groot" bome
              DIE Dendrologiese tak van Wolkberg gaan op     beddens elk vir R100, per bed, per nag en twee
              27 tot 30 April na Lekgalameetse. Hier beoog    houthuisies(chalets) met vyf beddens elk vir
              hulle om agt ‘groot’ (kampioen) bome te be-     R70 per bed, per nag. Dit is heeltemal selfver-
              soek.                        sorgend.
               Sommige is moeilik bereikbaar en kan net       Die hek fooi van R10 per persoon en voertuig
              die stam of net die blaredak regtig besigtig    fooi van R20 per motor, is by die hek betaal-
              word, behalwe vir lede wat regtig goed kan     baar. Die vereniging betaal solank die deposito
              bergklim.                      vooruit. Bespreek en betaal dus so gou moont-
               Alle Dendrologiese lede en die publiek wat    lik.
              belangstel moet so gou moontlik bespreek.       Vir verdere inligting skakel Johan Barnard by
               Daar is drie houthuisies(chalets) met twee    082 804 3260 of Ellen Erasmus by 082 819
                                        2657.


              Bybelfees vir Christene aangebied
              ALLE Christene kom op 21 Julie bymekaar om     cords" te skakel om hulle aangetekende rekord
              met Bybels `n brug te bou. Daar word beplan     te verbeter deur die lengte van die brug.
              om `n Bybelfees, tot eer van die Here, te hou     Alle Christene word genooi om asseblief
              saam met alle ander Christene in ons        gebruikte en nuwe Bybels te bring en so deel te
              gemeenskap.                     vorm van die projek.
               Allerhande stalletjies en projekte, waarvan     Die Bybels wat geskenk word sal in die groter
              die grootste die brug self sal wees, word      gemeenskap, onder andere in skole versprei
              beplan.                       word.
               ’n Koorkompetisie, met wonderlike pryse,      Vir verdere inligting skakel Tienie of ds.
              maak ook deel van die projek uit. Skryf by     Stoltz by (015) 307 5950 of 082 900 9079.
              Tienie Stoltz by 082 900 9079 in.          Yvonne of Fransie Olivier kan by 307 7288 of
               Daar word selfs beplan om met van die       083 596 4144 en ds. Henk Joubert of die
              organiseerders van "Guinness Book of Re-      Hervormde Kerk by 307 4508.
PROMOTION  LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006  PAGE 9
PAGE 10  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                         PROMOTIONS
               SNEAKERS Tzaneen recently opened their doors at the corner of Danie Joubert street next
               to FNB. Nico Nicolaou middle, is the proud owner of the business. Adolph Maake left and
               James Mashete right are staff members.
               Comfort for your soul
               SNEAKERS Tzaneen, a firm believer in SA     teas, Merrel, Caterpillar, Diesel and Jeep as
               products, has recently opened their doors.   well as other accessories.
                Nico Nicolaou is the proud business own-    Sneakers is a company with a loyal staff
               er who was previously the manager of      whose main objective is to ensure that
               Totalsport.                   customer care and satisfaction remain at the
                Sneakers is a retailer of Official Licenced  core of the company philo- sophy.
               Sports Apparel & Clothing with major lines    Sneakers is situated on the corner of Danie
               being Springbok, Super 14, Trinations and    Joubert Street next to FNB.
               World Cup Rugby apparel as well as In-      They are opened seven days a week.
               ternational and domestic football and crick-  Monday to Friday from 08:30 - 18:00 and
               et team and tournament clothing.        Saterdays and Sundays from 08:00 - 14:00.
                They also offer their clients brand name    For any queries contact Nico at (015) 307-
               products like Billa Bong, Quiksilver, Roxy,   2277.
               Lizzy, Nike, Puma, Adidas, Diadora, Pro-
               THE front of Sneakers who has recently opened their doors at the corner of Danie Joubert
               street next to FNB.


                                                    LEFT: President Salo-
                                                    mien de Klerk rep-
                                                    resenting     the
                                                    Tzaneen Rotary Club
                                                    recently   donated
                                                    funds to President
                                                    Melanie Lubbe rep-
                                                    resenting     the
                                                    Tzaneen Interacters.
                                                    The Interacters assist
                                                    with a fund raising
                                                    projects and the club
                                                    decided to donate a
                                                    portion of the in-
                                                    come to the Interac-
                                                    ters for their loyal
                                                    help.
        EDITORIAL                          LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                       PAGE 11
                          No, global warming is not
                          an April Fool’s Day joke
LAST SATURDAY, you will recall, was April     Worried. Very Worried. Climate change isn't     that these changes are likely to be com-
Fool's Day and not a few readers were       some vague future problem. It's already dam-    monplace throughout South Africa as the
amused by our prediction that gravity was     aging the planet at an alarming rate. It affects  planet heats up. Almost certainly due to the
going to fall during the morning and we would   you, your kids and their kids as well!"       rapid increase in greenhouse gases - spe-
be unable to drive our cars.             I don't have the space to lift much from the   cifically carbon dioxide -caused by human
 Anyway, later that afternoon, I was with a    article, but consider this prediction.       activity."
group of people and sought to introduce into     That unless the greenhouse emissions are      So what's to do about it? Well our CO2
the conversation a special report on global    drastically curbed, by the end of this century,   emissions from factory and power station
warming which that week's TIME magazine      sea levels will have risen by as much as six    chimneys, to say nothing of motor vehicles,
carried.                      metres.                       have to be drastically reduced.. The Kyoto
 In it, world authorities on the environment     OK, that's 95 years away and NOT our       Protocol tried to set a time-frame for this. It was
and climatology presented a frightening pic-    problem at present. But relate it to something   signed by 141 nations; except the USA which
ture of how, virtually within the past year,    that we know.                    is home to less than 5% of Earth's population
global warming through mankind's increas-       Like all the low-lying land on which stand    but produces 25% of carbon dioxide emis-
ing emission of greenhouse gasses is starting to  Durban's Point area, the harbour, the CBD,     sions. 'Good Old Boy' George W Bush,
reach what it called the 'tipping point.'     the huge flat and holiday developments.       looking after his Big Business friends, it is
 Great cyclones - remember New Orleans -       And let's not forget the cricket pitch at    said.
are starting to brew in the deep Atlantic.     Kingsmead which is reputedly affected by        China and India are also part of the problem.
 Warmed by the earth's rising mean tem-      rising ground water at spring tides.        By 2020, China could be the world's No 1
perature, huge glaciers and ice sheets in the     All will be under water!             greenhouse gas emitter.
Arctic, the Antarctic and Greenland are sliding    There will be more risk of heatstroke,       But, to its credit, it is looking at new
and melting at twice their normal rate.      asthma, allergies and infectious diseases.     technologies for coal that can both generate
 Sea levels are consequently rising, low level    Rising temperatures and rainfall could result  electricity and become a petrol substitute.
communities are already being swamped,       in larger mosquito populations at higher el-    India's green-house emissions could rise 70%
while conversely, horrendous droughts, fuel-    evations in the tropics.              by 2025.
ing forest fires, are occurring in some parts of   Imagine what this could bring to our Letaba.    The experts suggest that China and India
planet earth.                   Anopholes finding its way up to the still safe   have the capability to either save the plan-
 In a sad touch, TIME relates how in the     heights of Agatha.                 et…or destroy!
Canadian Arctic, polar bears, that are nor-      And that means malaria.               To quote TIME's final paragraphs: "Curbing
mally quite at home on fields of ice flows, are    All within the foreseeable future!        global warming may be an order of magnitude
drowning as warmer waters melt the ice and      To cap it all the Sunday Times reported the   harder than, say, eradicating smallpox or put-
increase the safe, swimming distances for     day after April's Fool, and I quote, "Sub-Ant-   ting a man on the moon But is it moral not to
them between the floes.              arctic Marion Island which houses a South      try?
 After I related all this, one skeptic joked   African weather station is drying up - and       "We did not so much march towards the
'That sounds like an April Fool’s Day story!'   scientists maintain it 's one of the clearest    environmental precipice as drunkenly reel
Well, it may seem far-fetched, but he had     signs to date of global warming.          there.
better believe it!                  "Alarming new rainfall, temperature, plant     We are finally coming to appreciate the
 The TIME article was a responsible, in-depth   and animal data reveal that the island has lost   knife blade margins within which life can
study, quoting leading scientists, clearly prov-  more rainfall per month than the total annual    thrive.
ing that this earth is on the brink of serious   rainfall in Pretoria…and it is hotter than ever.    For more than century, we've been mon-
trouble… unless we do something about it       It is also overrun with rats, mice and alien   keying with those margins.
soon, very soon.                  vegetation.                      It's long past time we set them right!"
 As the magazine says on its cover. 'Be       "Scientists and government officials warn
 Eiland ‘n klip Klagte by bekende groothandelaar  `n Gewese Game klant skryf: Ek wou `n        daaroor te kla, maar sy het my meegedeel dat

 in die skoen                   produk by Game Tzaneen koop, maar kon nie
                          in Afrikaans bedien word nie.
                           Ek het toe die bestuurderes geskakel om
                                                    as ek dit nie aanvaar nie, moet ek maar leer om
                                                    Sotho te praat.

 ELIZE Theunissen van Tzaneen skryf: As
 inwoner van die pragtige en weelderige
 omgeweing wat die mooi van ons dorp op
 die hart dra, wil ek die volgende van my
 hart af kry!
                          Reaksie op bogenoemde klagte
                          INA Boonzaaier, bestuurder van Game re-       woorde aan hom nie was dat hy dit moet
  Ek ry bykans elke dag die pad tussen      ageer soos volg op die bogenoemde brief:      aanvaar of Sotho leer praat nie.
 Merensky en Tzaneen oor die tweeling-        Daar is 100 werknemers in Game.          Nadat hy gekla het omdat hy nie in Afrikaans
 brug.                        Soos in enige groot besigheid is elke per-    gehelp kon word nie, het ek vir hom gevra:
  Die eiland tussen die twee snelweë is vir   soneellid `n spesifieke taak opgelê.        "hoekom het hy dan nie Sotho met die die
 my `n klip in my skoen.               Daar is slegs sewe personeellede wat       personeellid gepraat nie?" net om hom te laat
  Ek wil dadelik melding maak van die      Afrikaans vlot kan praat.              besef waaroor hy kla.
 verbete pogings van die persone wat ver-       As die personeellede die heeldag rond-       Daar is immers 11 amptelike landstale, en
 antwoordelik is vir die verfraaiing en in-    hardloop om al die klante in hulle moedertaal    niemand verwag dat jy al 11 moet kan praat
 standhouding van die middelmannetjie.       te help, sal hulle in der ewigheid nooit by hulle  nie.
  Dit gaan nie ongesiens verby nie.       werk uitkom nie.                   Alle telefoon oproepe word in Engels beant-
  Soos ek sê, verbete poging, want wat       Alle onderhoude en opleiding word in En-     woord, want Engels is immers die tweede
 hulle probeer doen is niks anders as geld,    gels gedoen, want dis die taal wat die meeste    amptelike taal.
 arbeid en tyd vermors nie.            mense verstaan en sodoende oorbrug ons die      Ons probeer al ons klante gelukkig hou,
  Daardie palms en bougainvillea bosse      taal krisis.                    maar soms moet hulle verstaan dat ons hulle
 gaan nooit weer lewe in geblaas word nie.      Gewese klant weet, en ek weet dat my       nie altyd in hulle moedertaal kan bedien nie.
  Ons woon in `n plek waar plante so
 maklik groei en daar `n oorvloed van die
 mooiste, min moeite plante te kry is.
  Waarom plante waarvan die leeftyd
 lankal verby is, probeer laaf?
  Haal alles uit en begin voor.
  Wat van azaleas of revulutas of enige iets
 anders wat beter sal vertoon as die ge-
 hawende palms en bosse wat so `n seer oog
 is.
  En dit by die ingang van `n dorp wat
 bekend staan as die Eden van die Limpopo
 provinsie!
  Ek sal dit waardeer indien daar meer
 inwoners is wat soos ek voel, dat julle jul
 stemme sal laat hoor - miskien gee die
 Groter Tzaneen Munisipaliteit gehoor aan
 hulle kiesers se besorgdheid oor die       LIBRARIAN Christine Nel recently paid a visit to the Tzaneen Rotary Club to explain the pair
 voorkoms van ons mooi dorp se eerste       reading programme that was implemented with the Tzaneen Interact Club. Christine was
 indrukke.                     chosen to make a presentation in Belgium on this great programme where a Senior reader
  `n Afskrif van die bogenoemde berig is     assists a young and Junior reader to read a book. Chris Prinsloo collected a donation of books
 deur die leser aan die Munisipale be-       from the Rotary Warehouse in Johannesburg is standing next to Christine. The books were
 stuurder van die GTM gestuur.           distributed to Rural Schools in the Greater Tzaneen Municipal area. With this donation Rotary
                          is helping to assist learners to read and with Christine assisting the schools we certainly hope
                          to get Tzaneen's community to all be reading.
    PAGE 12                  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                  GENERAL
Drugs - a deadly reality
DRUGS are a deadly reality, even in our part of
the world.
                           CANNABIS
                           Street name: Dagga, dope, dubem zol, skuif,
 The slogan says "Just say no!", but to what   joint, grass, boom, weed, green, hash, pot,
exactly?                     ganja, giggle twig.
 The best defence is to be informed about the    Appearance: Dried herb or resinous block.
different types of drugs, maybe one day this     Ingredients: From Cannabis sativa, a plant
valuable information may even save        which contains tetrahydrocannabinols, chem-
someone’s life. Here are some commonly used    icals that affect the brain.
drugs:                        Immediate effects: Euphoria, relaxation and
                         pain relief, increased pulse and appetite, re-
                         duced blood pressure, dizziness, memory
                         loss.
                           Long-term effects: No proof that moderate
                         long-term use causes lasting damage. But fre-
                         quent use over the years may lead to res-
                         piratory disorders and cancer of the lungs or
                         digestive system.
                           A motivational syndrome, a group of symp-
                         toms experienced mostly as the inability to
                         concentrate or achieve goals in life. Short-and
                         long- term memory loss, severe paranoia and
                         risk of psychosis.
                           Cost: R50 to R100 for a bankie.
                                                   ECSTACY
                                                   Street name: Adam, X-TC, Pill, E.
                                                   Appearance: Capsules (yellow, clear, red and
                                                  black, green and yellow, red and yellow) or
                                                  pills (brown, white, pink.)
                                                   The South African Narcotics Bureau says
                                                  they can come in any colour, especially be-
                                                  cause the manufacturers are trying to fool
                                                  authorities.
                                                   Ingredients: Its purest form is the compound
                                                  MDMA. There are about 55 different types
                                                  available at the moment, all varying in strength
                                                  and about 80 percent are mixed with dry
                                                  ingredients, including strychnine, pool acid,
                                                  starch, sugar, chalk, diazepam (a tranquilliser),
                                                  ketamine (an hallucogenic aneasthetic),
                                                  ephedrine (an appetite suppressant) and
                                                  powdered heroin.
                                                  Immediate effects: Euphoria and feelings of
                                                  well-being, tight jaw, nausea, sweating, dry
                                                  mouth and throat, increased blood pressure
                                                  and heart rate, over-heating, dehydration from
                                                  over-heating.
                                                   Long-term effects: Reduced immunity,
                                                  memory loss, depression and mental health
                                                  problems.
                                                   Cost: R80 to R150 per tablet.
                                                   HEROIN
                                                   Street name: H, brown sugar, mud, beast,
                                                  gear, horse, smack, dragon, horace.
                                                   Appearance: Pure heroin is a dusty brown
                                                  continues on page 13...
        GENERAL                           LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                                   PAGE 13
Drugs - know the facts
...continued from page 12
colour, while the refined heroin is a white
                          the use of crystal faded in the 70’s, due to a                            Although it was first used in medical work, it
                          sharpened watch on black market chemicals.                             was abandoned because of its one major
powder.                       However, in the past several years the use of                           drawback.
  Ingredients: Made from the opium poppy.     crystal has rapidly increased, because of the                             After the person came out of anesthesia, they
  Immediate effects: A rush in seconds if     generation gap, and the users don’t have the                            usually experiences delirium, hallucinations,
injected; in 10 to 15 minutes when smoked.     knowledge of what it can really do the human                            jumbled speech, and erratic behavior.
Euphoria followed by drowsiness, clouded      body.                                                 Because of these drawbacks, it was officially
mental function or stupor, decreased res-      Crystal Meth:                                           removed from testing in 1965.
piration and heartbeat, plus feelings of       Creates vitamin and mineral deficiencies in                             How the drug works:
well-being for four to six hours. There is a    the body                                               Low Doses (3-8 mg): produce a mild in-
flushing of skin, dry mouth, watery eyes, runny   Lowers the body’s resistance to disease                              toxication. A user may show impaired co-
nose and heaviness in exremities plus nausea,    Damages the organ’s systems (particularly                             ordination, slurred speech, and erratic eye
vomiting and severe itching.            the lungs, liver, and kidneys) after long term                           movement.
  Long-term effects: Severe addiction and     use                                                  Bigger doses (8-12 mg): trigger more intense
withdrawal, collapsed and scarred veins, bac-    Anxiety, depression, fatigue                                   reactions, including increased heart rate, and
terial infections, infection of heart lining and   Delusional thoughts (Believing that you’re                            blood pressure, fever, sweating, nausea, a
valves, abscesses or boils, arthritis or other   being watched by enemies)                                      blank stare, and a disjointed gait that some
rheumatological problems, liver and kidney      Toxic psychosis after heavy use.                                 users call “zombie walking.”
deseases, increased risk of pneumonia and                                                        Higher doses: unleash a range of possible
tuberculosis and other infectious diseases,                                PCP                     problems, from a sharp drop in blood pressure
increased risk of contracting HIV.                                    The name PCP comes from the drug’s chem-   to muscular rigidity, convulsions, even coma
  Cost: R100 to R280 per gram.                                    ical name phencyclidine, and was developed   and death.
                                                    in the 1920’s as a surgical anesthetic.      The main problem of PCP is that the effects
                                                     PCP has had more appearances on the     are unpredictable and often frightening.
                                                    streets than any other drug, and it has been   The drug was once used in veterinarian
                                                    thought to be several other drugs at the same  medicine to paralyze animals.
                                                    time.                       Just imagine what it can do to a human.
 LSD
 Street name: Acid, A, Microdot.
 Appearance: A liquid, on its own or on
printed paper, cut into tiny squares. Also
                           SHROOMS
dropped onto sugar cubes.
                           Psilocybin mushrooms have been used by
 Ingredients: Lysergic acid diethylamide
                          Central American Indians for centuries, and in
(LSD), an halluvinogenic drug derived from a
                          the past decade we have seen a rise in the
wild fungus.
                          amount of psilocybin usage.
 Immediate effects: Heightened senses, in-
                           Known as both ‘shrooms and magic mush-
tensified colours, distorted shapes and sizes,
                          rooms, psilocybin is a hallucinogenic mush-
movement of stationary objects, time length-
                          room that occurs naturally.
ening. Hallucinations after about 30 minutes
                           However, it wasn’t until 1936 before west-
and may last up to 20 hours.
                          ern investigators were able to do any research
 Long-term effects: No evidence that it leads
                          of these “magical mushrooms.”
to physical dependence or overdose (although
                           Then in the 1950’s synthetic psilocybin was
people have died in accidents under the
                          developed, and sparked the first real interest in
influence.)
                          using it as a tool in psychotherapy.
                           The dried mushrooms can be used for
                          months. It is still uncertain how the drug
                          works, and contrary to what many people
                          think, it isn’t the mushroom itself that is the
                          drug, but rather a certain chemical that is
                          found to be naturally produced in it.
                           Contrary to other hallucinogenic drugs,
                          “shrooms” do not create a physical depend-
                          ence, however, it still does cause many prob-
                          lems, such as panic attacks, and other similarly
                          related problems that you find with all hal-
                          lucinogenic drugs.
 METHAMPHETAMINE                   An additional problem with shrooms is that
 Crystal meth or Tik-tik is a drug known as a   it is impossible to determine what is an
methamphetamine.                  appropriate dose, because each mushroom is
 It is commonly called crystal, crank, or     different, in addition to the fact that there are
meth, as well as many other names.         several poisonous species that look very sim-
 This drug is the most potent form of speed    ilar to the mushrooms containing psilocybin.
available, and is one
of the most danger-
ous because of the
method in which it is
created.
  Crystal meth is a
type of drug called
speed, which is a
stimulant.
  The use of meth
has been growing by
leaps and bounds,
and it is becoming
easier to get the
drug.
  The usual method
of creation is in
makeshift    labs,
thrown together by
the creator.
  It usually consists
of several different
household chemic-
als, and there is no
really prescribed for-
mula.
  Used widely in the
1960’s in the USA,
    PAGE 14                              LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                            GENERAL
Tzaneen Rotary teach kids about water
Laura Ndlovu
TO TEACH learners about the responsible use
of water, the Rotary Club of Tzaneen and a
Canadian Rotary club last week joined forces
under the national Water Week banner to
donate appropriate educational packages to
16 schools from the Nkowankowa and
Mariveni areas. Gwenn Van Schalkwyk of the
Tzaneen Rotary Club encouraged teachers to
take their learners to the purification plant in
Letsitele to learn more about the use and
importance of clean water. In the picture
insert, Mrs Emily Nukeri , Rotary Club Fa-
cilitator, is seen with Gwenn Van Schalkwyk of
the Tzaneen Rotary Club and Mrs S.D Manzini
of Masungulo primary school during the Na-
tional Water Week function at Nkowankowa
last week.
                          IN the picture above, teachers happily display some of the educational materials presented by the two Rotary clubs.
                                    Dept Pub Works - file you
                                    sent was RGB please insert
                                    correct material - Review
       LETABA BOER                          LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                                    PAGE 15
Tyre specialists still one of the best in SA
                                                   which allow it to establish price leadership in  Tyres stores network and tyre management
                                                   a price-led market.                contracts) make the retread product a major
                                                     The expansion of the company’s product     contributor to the competitive strengths of this
                                                   base into the earthmover and mining tyre     company.
                                                   markets has resulted in an increase in demand    So, there you have it, the best in the business
                                                   on the earthmover retread facilities in Ben-   are now in Tzaneen.
                                                   oni.                        Maxiprest Tzaneen’s office hours are from
                                                     This hot-process retread facility has given  07:30-17:00 Monday to Friday and from
                                                   the company the ability to adequately meet    07:30-13:00 on Saturdays.
                                                   the demands of the new and increasing busi-     They are also on 24 hours standby and the
                                                   ness of the earthmover division.         branch manager Pierre Koltzow can be con-
                                                     These unique qualities (the vertical integ-  tacted at 082 782 3763 for further assistance
                                                   ration and the fact that Maxiprest Tyres re-   regarding an emergency call-out.
                                                   treads are only supplied through the Maxiprest
VISIT Maxiprest Tyres, one of the largest retreading and new tyre distributors in South Africa
in Tzaneen now. This company has positioned itself as a supplier of tyre management services
to all sectors of the tyre industry covering the spectrum from passenger car tyres. The Tzaneen
Maxiprest Tyres friendly staff will gladly assist you with any tyre related problems.

MAXIPREST Tyres, the predominant Truck,      tem for Africa.
Bus and Off-The-Road retreader and new tyre      The application of precure tread under
distributor in South Africa, currently have a   compression is the only major innovation in
service centre situated in Tzaneen at 74 Old    the method of retreading since the precure
Gravelotte road.                  process was developed.
  Since its formation in 1988, the company      This technology, used by the company in its
has positioned itself as a provider of Tyre    retreading facilities, is a unique process ap-
Management Solutions to all sectors of the tyre  plying 6% more precure rubber and utilising
industry – covering the spectrum from pas-     compression to apply the precured tread to
senger car tyres to the supply of giant earth-   truck or bus tyre casings as opposed to ap-
moving tyres and with the well placed service   plying it under tension like other retreads. The
centre now offer their expertize to the broader  technology is also used under licence from
public of Tzaneen and surrounding areas.      Maxiprest Tyres by many other factories in
  Maxiprest Tyres is a vertically integrated   Africa.
group encompassing all aspects of the tyre      The unique qualities of the compressed
industry – from the manufacture of precured    tread retreading system is supported by an
tread and bonding material, to the supply of    independent scientific test carried out by the
retreaded and new tyres to commerce and      CSIR which confirmed that, among other
industry, and to professional fleet operators   features:
under cpk leasing contracts.            Resistance to penetration and cuts is im-
  Maxiprest partnership with Bridgestone /    proved – with the consequent reduction of
Firestone, the world’s No. 1 manufacturer, and   downtime due to punctures and the pro-
the acquisition of OTR specialists, Quality    tection of the casing.
Tyres, substantially improves their ability to    *A denser, firmer tread area is created
provide truly holistic tyre management solu-    thereby resisting wear and extending the re-
tions to their customer base.           tread life.
  Maxiprest Tyres’ 80 service centres in South-   Maxiprest Tyres retreads in excess of 250
ern Africa are strategically positioned to en-   000 truck and bus tyres per annum using the
hance the national support and service net-    wide range of Maxiprest Tyres precured treads
work so wherever your vehicle breaks down,     which are pressed at Bridgestone Port Eliza-
Maxiprest in Tzaneen will contact the nearest   beth.
Maxiprest to you who will then come out.       Production capacity at this facility is in
  Their network also supports the all-hour tyre  excess of 500 tons per month, positioning the
breakdown service which is currently being     company to adequately meet the increased
serviced by Maxiprest Tyres stores and as-     demand for retreads from the stores and tyre
sociations developed with independent op-     management contracts.
erators in areas where the company is not       The vertical integration of the manufacture
represented.                    of precure rubber and bonding materials and
  This service has proven to be an exceptional  supply processes ensures that these pre-cured
success by providing their customers with     products are only supplied to Maxiprest Tyres
roadside breakdown assistance.           owned or licensed facilities.
  Maxiprest Tyres also has the licence for the    This gives the company the advantage to
Maxiprest Compressed Tread Retreading Sys-     supply a unique product and cost advantages
    PAGE 16                              LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                               BYLAE
Reën se voordele legio
Control diseases with new product
PHOSGUARD 400 SL is a systemic water soluble liquid fungicide
for the control of diseases caused by species of Oomycete fungi.
 The active ingredient for Phosguard 400 SL is neutralised phosphorous
acid.
 The mode of action of Phosguard is two-fold.
 Firstly, phosphorous acid disrupts the phosphate metabolism of the
fungi.
 The fungus stops growing and is not able to produce spores thus it
cannot infect new tissue.
 Secondly it stimulates the plant’s natural defense systems.
 This is done by activating biochemical pathways which produce the
phytoalexsin group of metabolites.
 These phytoalexsins attack the infecting fungus preventing or dis-
rupting infection and the growth of the pathogen.
                                     BARRY Williams, `n plaaslike boer staan op die oewer van die Yamorna keerwal by die Letaba rivier.

                                     DIE afgelope buitengewone goeie reënval het nie net `n    net tydelik van aard.
                                     invloed op die damvlakke gehad nie, maar ook op verskeie    "Peste kan chemies en meganies beheer word."
                                     ander gebiede soos die landbou sektor.             Vir die piesangbedryf hou die reën net voordele in.
                                      "As boer kan ek nie eers amper kla oor die reën nie."    Huidiglik herstel die bome nog van die verskriklike
                                      Dis die woorde van Barry Williams, `n plaaslike boer van  droogte waartydens talle jong boompies gevrek, en oorge-
                                     die Yamorna plaas wat langs die Letaba rivier geleë is.   plant moes word.
                                      Alhoewel die landerye toegroei onder die onkruid, is dit   Avokado’s neem drie jaar voordat dit weer ten volle in
                                                                          produksie kom.
                                                                            Die reën het weliswaar `n baie positiewe
                                                                          invloed op die gemeenskap se gemoedstoes-
                                                                          tand, en
                                                                            het ook `n groot invloed op die infrastruk-
                                                                          tuur.
                                                                            Die grootste nadele van die reën is:
                                                                            Dit verhoed die boere om met hulle im-
                                                                          plemente in die boorde te kom om gesked-
                                                                          uleerde bemesting te doen.
                                                                            Die reën verhoed die boere om pesbeheer
                                                                          asook onkruidbeheer toe te pas.
                                                                            Laastens beïnvloed die reën die kwaliteit
                                                                          sowel as die kwantiteit van die vrugte.
                                                                            Die reën het die ondergrondse watertafel laat
                                                                          styg wat genoeg vog in die grond sit vir beter
                                                                          produksie die volgende seisoen.
                                                                            "Die voordele van die reën is legio!"
                                                                            Maggie Hobson van Maggie’s Choice Fal-
                                                                          conwood Ridge Nursery tonnels maak gebruik
                                                                          van die Hidroponiese besproeiïngstelsel wat
                                                                          uit en uit op reënwater staatmaak om haar
                                                                          boorgat te voed.
                                                                            "Geen water - geen bemesting."
                                                                            Dis hoe afhanklik tonnelboerdery van reën
                                                                          is.
                                                                            Omdat die plante in `n tonnel is, het die reën
                                                                          nie soseer `n groot invloed op die plante self
                                                                          nie, maar die plante is wel afhanklik van reën
                                                                          vir besproeiïngs doeleindes.
                                                                            Dis nie net reën wat `n invloed op die
                                                                          plantegroei het nie.
                                                                            Reënweer bring bewolktheid mee, wat `n
                                                                          geweldige invloed op die plantegroei het.
                                                                            Bewolktheid beteken min sonlig wat weer
                                                                          beteken dat die ligintensiteit laer is as nor-
                                                                          maal.
                                                                            Dit het weer `n invloed op die fotosintering
                                                                          van die plante wat die ontwikkelingsfaktor van
                                                                          die plante vertraag.

                                                                           "Ons het die afgelope tyd `n buitengewone
                                                                          hoeveelheid bewolkte dae gehad."
                                                                           Reën veroorsaak hoë lugvog wat bewolk-
                                                                          theid meebring en sonlig verminder.
                                                                           As gevolg van die baie reën, is die plante
                                                                          onder ‘vogstres’ omdat dit te nat is, en die
                                                                          uiteinde is dat die plante teen `n baie stadige
                                                                          tempo groei.
                                                                           Die hoë vog en min sonlig is die oorsaak van
                                                                          vele siektes onder andere swamsiektes, rooi
                                                                          spinnekop en wortelvrot.
                                                                           Mense is geneig om te vergeet dat die dam
                                                                          leeg was en dat boere bankrotskap in die gesig
                                                                          gestaar het.
                                                                           Laat Moeder Natuur toe om haar rol te
                                                                          speel.
       SUPPLEMENT                           LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                                 PAGE 17
                                       Doemprofete verkeerd
                                       DIE gemeenskap was teen einde verlede jaar moedeloos,    25mm gereën.
                                       want doemprofete het weer eens nie `n goeie reënjaar     Tzaneen het ook nie sy jaarlikse Junie/Julie reën gehad
                                       voorspel nie.                        nie, en die gevolg daarvan was die buitengewone
                                        Ferris McGaffin, eienaar van `n saagmeule in Georges    hoeveelheid veldbrande.
                                       Valley het met LETABA HERALD gesels en `n paar in-      "Interessant genoeg," sê Mcgaffin "het die dorp die
                                       teressante feite deurgegee.                 hoogste winter temperature in 2005 wat nog ooit in die
                                        "Die afgelope ses jaar het ons vier slegte reënval jare  geskiedenis aangeteken is, beleef"
                                       gehad, een gemiddelde seisoen en slegs een goeie reënval   Tot dusver is 1 268mm reën gemeet yin die suid-
                                       jaar."                           westelike hoek van die dorp op die plaas Pusela 212.
                                        Ondergrondse waterbronne het intussen, na goeie reën    Vanaf Januarie tot Maart (90 dae) het ons 54 reëndae in
                                       herstel en water strome vloei weer vrylik.         Tzaneen beleef.
                                        Die gemiddelde reënval in Tzaneen is ongeveer        Tzaneen het 784mm bogemiddelde reënval gemeet in
                                        1 100mm.                         diè drie maande.
                                        In 1998/99 het Tzaneen buitengewone goeie reën van     Tzaneen se hoogste reënval maand is in Februarie,
                                       ongeveer 1 316mm gehad.                   waartydens 208mm bogemiddelde reën geval het.
                                        Tydens 2000 se vloede het ons meer as 2 300mm        Diè statistieke sal ons twee keer laat dink voor ons weer
                                       gehad.                           kla oor die reën.
                                        Maar in 2005 het Tzaneen slegs 658mm reën gehad wat
MAGGIE Hobson van Maggie’s Choice Falconwood Ridge Nursery in        35% onder die gemiddelde jaarlikse reënval syfer is.
een van die Gerberas tonnels.                         Gedurende April tot Oktober verlede jaar het dit slegs


Keep your trees in shape
TO help promote healthy growth and keep trees in shape, they need
regular pruning, right up to the top.
 Stihl telescopic pruners are our "chainsaws on a pole" - the specialists
for high branches.
 These are the ideal tools for use in orchards, parks and forests,
alongside railway lines and on roadside verges.
 Their powerful cutting technology, immense reach and 30 cm bar
length will enable you to work more effectively and efficiently, without
leaving the safety of the ground.
 Enhanced convenience is assured by plenty of technical details, from
the multi-function control handle for maximum ease of use to the
optimised chip ejector to prevent blockages due to chips.
 Then there’s the shockproof chain oil tank, as well as the low-
kickback cutting attachment for a better cut and more bite.
 Stihl has a comprehensive range of telescopic pruners.
 You can choose from electric or petrol-engine machines and a
standard or a telescopic shaft, to suit your purpose.
    PAGE 18                               LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                                BYLAE
Leading fruit processing manufacturer grows
WMC Sheet Metal Works in the Industrial area     Some three years ago WMC Sheet Metal      ISO 9002 standards and are HACCP accred-     service to their clients at all levels and with any
of Tzaneen is the leading of fruit processing    embarked on a program of growth and de-      ited.                       relevant challenges they might face.
machinery.                     velopment which included extensive renov-      They supplied these satisfied customers with   They cordially invite clients to contact them
  Their niche is to serve the tree nut industry.  ations to, and enlargement of their business   custom designed factories upgraded and man-    for a one on one interview to discuss any way
  Although the company is extremely ver-      premises.                     ufactured to exact specifications.        in which they can be of service to them.
satile, it specializes in the following products:   These have now been completed and the       Increasing capacity from season with quality   Their many years of experience in the tea,
trailers, reveive hoppers, elevated conveyors,   increased floor space now allows them to     control: Royal Macadamia, Green Farms -      macadamia and a variety of other produce
dehuskers (wide range), sample and com-       tackle more and bigger projects at any one time  Levubu, Green Farms - Hazyview, Green       include the whole spectrum of binning, pack-
mercial crackers, PAC and asperator systems,    and also speeds up completion.          Farms - Tzaneen, Intermayo, Victoria Invest-   ing, sorting, etc.
tumblers (wide range), water flotation units,     Although internationally acclaimed and des-   ment (Malawi), Golden Macadamia, Cheviout      They have completed projects successfully
sorting conveyors, Husk bowing systems (ven-    pite their growth and extensions, WMC still    Nut Company, Nutpro, Macnuts, Kenya Nu Co     in South Africa, Kenya, Malawi, Zimbabwe,
ture), Husk hammermills (vertical), drying in-   renders a full service ranging from a small to  (Kenya), Zetmac, Laeveld Neute, and Sable     Mozambique, Australia, New Zeeland and
feed conveyors, scrapper conveyors, drying     large projects.                  Farming (Malawi).                 Mexico.
bins (wide range).                  No job is deemed to small.             Add this to a very dedicated and highly     WMC Sheet Metal can make a difference.
                           They design and manufacture Macadamia      skilled work force, and they can pride them-    Contact them now and put them to the test.
                          processing plants world wide that comply with   selves on being equipped and ready to be of    Tel (015) 307-4194.
                                                   Built even tougher, looks even better
                                                   NEW Ford Ranger.                  And now there is the powerful 4.0 litre V6
                                                    With a solid heritage and 100 years of     Ranger which will be available in double and
                                                   experience, Ford Trucks have been around and   super cab body styles.
                                                   has done the jobs expected of them.         To match the power additional safety fea-
                                                    And when Henry Ford began building pick-    tures have been added to make your driving
                                                   up trucks, he built them rugged, reliable and   experience even safer, these include ABS
                                                   tough enough to get any job done.         Brakes and Dual/SRS airbags.
                                                    Fast forward to the 21st century and Ford     The Ranger is for people who want a little
                                                   brings you the new, built even tougher      more kick.
                                                   Ranger.                       It shows just one more way that Ford is
                                                    New in the line-up is the all revolutionary   developing and advancing their trucks to fit the
                                                   super cab with it’s rear access system.      needs of their customers.
                                                    This super cab is a new concept and provides   The new Built Ford Tough Ranger is available
                                                   additional storage space behind teh front     in basic specification single cabs, mid spe-
                                                   seats.                      cification single cabs and high specification
                                                                            double and super cabs.
       ALGEMEEN                          LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006        PAGE 19
DANGEROUS illegal electricity connections killed two donkeys in Nkowankowa section B last month.
Residents fear for their children
after pirate electricity kills donkeys
Peter Ramothwala and Laura Ndlovu              nections, but councilors should
FEAR has stalked residents of Nkowankowa section B after    honour their pre-election promises and meet the needs
a dangerous illegal electricity connection killed two    of the community," he said.
donkeys and now parents fear that their children might be    A woman who lives next to the illegal connection said
next.                            electric shocks were often felt at the water taps where
 Following the incident, residents of Nkowankowa and    people fetched water. "We are now afraid to fetch water.
Mbamba Menchisi informal settlements reportedly tried to   We fear for our lives," she said.
remove some illegal connections which put the lives of the   The illegal connection which killed the donkeys was
people at stake.                       found to be ten metres long and lay exposed in the
 According to members of the community, the illegal     street.
connections were reported several times to Eskom offices    Letaba Herald spoke to Helly Mushwana, Eskom Main-
but nothing had apparently been done to stop the dan-    tenance officer in the area, who knew about the killing of
gerous practice.                       the donkeys but referred us to the Tzaneen offices citing
 One community leader (who did not want to be named)    that it was not his department.
blamed the municipality because it had promised them      Letaba Herald then tried to call Eskom Tzaneen offices
electricity but nothing had been done.            but to no avail.
 "I am not saying I support people making illegal con-
Third claim for Modjadji Kingship
Alexious Japho Mat-   the Modjadji royal    a chance later in the  expected to an-     the Bakgaga have
lala          family and the Mo-    year to present their  nounce its findings   been given a chance
THREE FAMILIES are   koto clan.        case.          later this year after  to present their case.
now claiming the     The Bakgaga ba      The commission
kingship of the Mod-  Maupa - also known    had, meanwhile, giv-
jadji dynasty. This   as the Maake -      en the Modjadji roy-
surprise emerged last  claimed that the dyn-  al family two days to
week during a hear-   asty belongs to them   present their argu-
ing of the Nhlapo    and that they will do  ment. The other con-
Commission when     anything to have     tenders, the Mo-
the Bakgaga ba     their powers back.    koto, had been given
Maupa clan an-     However, the com-    a similar opportun-
nounced their claim   mission said that    ity.
in competition with   they would be given     The commission is
    PAGE 20                              LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                              GENERAL
vlnr: DRIES Verster, Andy Crocker, Sannie Senekal, Tiekie Bekker die kok en Santa Pieterse verkeer almal rustig saam in  ILZè du Toit saam met van die werkers van God’s Haven sorgsentrum
die sitkamer van God’s Haven sorgsentrum vir behoeftiges. Diè sentrum is afhanklik van die gemeenskap se hulp en      vir behoeftiges.
bydrae om vir die oumensies `n veilige hawe te skep
vlnr: TRYPHINAH Mabatha wat verantwoordelik is vir die wassery,
Rachel Shai, een van die skoonmakers en Christina Seerane, `n
gesondheidswerker, tesame met Hellen Mkhabela wat voor sit.
                                     BO: Chris Dreyer, een van die oudste inwoners (89) asook een van die
                                     eerstes, Rieta Pienaar, Johanna Nel wat sekerlik die oudste is met haar
                                     90 somers agter haar rug, Ilzè du Toit die hulp verpleegster en Babsie
                                     Stroh.

                                     REGS: Santa Pieterse (84), `n inwoner van God’s Haven sit knus en brei.
                                     God’s Haven is afhanklik van die gemeenskap se bydrae en on-
                                     dersteuning om die sorgsentrum vir bejaardes aan die lewe te hou.
                                     Enige persoon wat bereid is om te help of selfs net vir `n kuiertjie is
                                     welkom om in te loer by God’s Haven in Sirkelweg.
                                     Sorgsentrum onder nuwe bestuur
                                     GOD’S Haven, `n sorgsentrum/aftree oord vir bejaardes het   vir verswakte bejaardes funksioneer nie. Deon Prinsloo het
                                     op 28 Maart amptelik sy deure geopen.             onlangs die perseel gekoop .
                                      God’s Haven is `n gesamentlike gemeenskaps projek, wat     Daar is `n groot aanvraag na bejaarde sorgsentrums, maar
                                     deur onderskeie lede bestuur word.               die meeste pensionaresse kan nie aftree oorde bekostig
                                      Diè oord is begin nadat Rus `n bietjie nie meer as `n oord  nie.
                                                                            God’s Haven is `n aftree oord vir behoeftiges
                                                                           wat dit nie kan bekostig om in aftree oorde te
                                                                           kan bly nie.
                                                                            Die meeste van die oumensies is bedlêend,
                                                                           en vereis 24 uur sorg.
                                                                            God’s Haven beskik oor 10 gekwalifiseerde
                                                                           gesondheids werkers, twee gekwalifiseerde
                                                                           verpleegsters, drie skoonmakers en een
                                                                           voltydse kok.
                                                                            Diè sorgsentrum is afhanklik van die
                                                                           gemeenskap se hulp en bydrae, en tot dusver
                                                                           het die gemeenskap hulle puik van hulle taak
                                                                           gekwyt deur onder meer meubels, eetgerei,
                                                                           kos ens te skenk.
                                                                            Ongeveer 11 kerke is betrokke by hierdie
                                                                           projek, en groot kettingwinkels, sakemanne,
                                                                           besighede, skole, boere, en sommer die hele
                                                                           gemeenskap speel `n groot rol in die sukses
                                                                           van die projek
                                                                            Tans is daar 17 bejaardes wat versorg word,
                                                                           maar die bestuur beplan om nog kamers aan te
                                                                           bou sodat hulle meer mense kan huisves.
                                                                            Enige persoon wat `n bydrae wil lewer, of
                                                                           selfs net vir `n kuiertjie, is baie welkom.
                                                                            Enige navrae kan gerig word aan Deon
                                                                           Prinsloo by 072 601 8711.
PROMOTION  LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006  PAGE 21
PAGE 22  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006  CLASSIFIEDS
GENERAL  LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                                 PAGE 23
              42nd Show on it’s way
              PLANNING for the 42nd Letaba Show is well      formance with his motorbike on the arena -
              on its way and once again the organisers are    something not to be missed. Thursday is our
              making sure that you, the visitor to the show,   community day and a day filled with ex-
              will have a fabulous time.             citement is planned for our school children.
                This year's show will be a 4-day show and      The Limpopo Battle of the Giants Show
              visitors must please take note of the times of   Jumping competition will take place from
              the show.                      14:00 to see which of our 8 junior show
                It will start on Womans day, the 9th of August  jumpers will walk away with 1st prize.
              at 09:00 and close on Saturday 12 August at      At the same time it is the judging of the ever
              14:00 and not 20:00 as in the past.         so beautiful Miss Junior and Miss Petite.
                The entrance fee will be R25-00 per adult      Friday is known for the crowning of the most
              and R10 per child (ages 7-18) Pre-schoolers     beautiful lady in our area, the Miss Show
              free of charge.                   Queen.
                As in the past, schools are invited to bring    Saturday, being the last day of the show, will
              their children to the show on Thursday.       be highlighted by the Top Star World Wide
                When in uniform or accompanied by their     Wrestling held here in our main arena.
              teachers they will only pay R5-00.           This will include competitors such as White
                A tea for the elderly will take place on     Rhine, The Kid, Rolling Thunder, Zoro and
              Thursday free of charge.              many more.
                The show starts on Womans day and what       Be sure not to miss this exciting event.
              better venue to celebrate such an important      Diarise the 9-12th of August to make sure
              day.                        you dont miss out.
                Bookings must be made early for a program      Don't forget to let us know what you would
              of fun and entertainment in Hall B.         like to see at your show.
                The program will be advertised soon.        The person with the best suggestion can win
                Men don't despair, the well known Brian     a Coke hamper to the value of R300-00.
              Capper will give the the most amazing per-

                                        Foto links:
                                        DIé oulike klein hondjie is verlede Woensdag
                                        deur een van die joernaliste by Letaba Herald
                                        in Boundary straat opgetel. Die eienaar van
                                        hierdie hondjie kan Letaba Herald skakel by
                                        307 5050 om haar terug te eis.


                                        Jagters hou naweek
                                        DIE Bosveld Jagters Vereniging hou `n buskruit
                                        jagnaweek gedurende die naweek van 22 tot
                                        23 April in die Eiland omgewing.
                                         Belangstellendes moet vroegtydig bespreek
                                        by Hansie, 083 290 0738 of by hansie@trans-
                                        letaba.co.za. Slegs buskruit gewere mag
                                        gebruik word.
                                         Neem asseblief ook kennis dat elke skietdag
                                        op die ka- lender ook buskruitwapens
                                        akkommo- deer tensy anders aangedui.

                                        ENIGE leser wat meer inligting kan gee oor
                                        hierdie mot is welkom om van hulle te laat
                                        hoor deur Letaba Herald te skakel. Die mot is
                                        Saterdag deur `n joernalis, Amelia van der
                                        Westhuizen afgeneem.
              Vrouekamp word aangebied
              DAAR word `n Shalosh vrouekamp by Lofdal       Vir verdere navrae skakel Hannes Meintjes
              Trichardsdal op 28 tot 30 April gehou.       by 083 650 8360 en besprekings skakel vir
              Amelia Meiring, James Twine, Dolf Botha en     Katrien Meintjes by 082 731 8750 of 015 307
              Ellen van Niekerk sal die sprekers wees. Kostes   6370
              is R250 per persoon.
PAGE 24  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006          ALGEMEEN
                        Wenners
                        aangewys
                        LEON Whitey, regs, was die boog kompetisie
                        wenner tydens voorverlede Saterdag se BJV
                        voorseisoen skietdag. Andrè le Grange,
                        voorsitter van die BJV Letaba staan by hom.
                        CALLIE Sonntag, links was die Letaba junior
                        kampioen tydens voorverlede Saterdag se BJV
                        voorseisoen skietdag. Saam met hom is Andrè
                        le Grange, regs voorsitter van die BJV Letaba
                        en sy seun Jean-Daniël wat voor staan.
                        COR Olivier is tydens voorverlede Saterdag
                        tydens die BJV se voorseisoen skietdag
                        aangewys as die Letaba groot kampioen vir
                        2006. Meer fotos op bl 26.
GENERAL        LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                 PAGE 25     LEGALS - LEGALS - LEGALS             April-gek stories
                              staan(spring)
                              hoog in blom
                              DIè TYD van die jaar staan Aprilgek-grappe
                              vol in die blom en elke verteller (of pub-
                              liseerder) se droom is om die regte reaksie op
                              ‘n goeie gek-storie te kry.
                                Verlede week se storie in die LETABA HE-
                              RALD het juis die gewenste uitwerking ge-
                              had.
                                Hoewel totaal vergesog en wetenskaplik
                              grensloos ongefundeerd, het ons storie oor
                              verminderde swaartekrag weens planeet--
                              stande ‘n klompie liggelowiges in vervoering
                              gehad - met lagwekkende gevolge.
                                Van die verskeidenheid lekker strories wat
                              ons gehoor het, vat diè een van Sjoert Kirstein
                              die koek.
                                Kort nadat sy verlede week se LETABA
                              HERALD gekoop het, het sy aan ‘n op-
                              windende uitstappie sonder swaartekrag begin
                              beplan.
                                Manlief John is ingelig dat hy niks anders
                              moet reël nie en huisvriende soos onder
                              andere Zirk en Hannelie Buys is saamgenooi
                              vir ‘n piekniek waar selfs ons ietwat gewigtige
                              mense bykanse gewigloosheid gaan ervaar.
                                Hoewel die gaste (John ingesluit) minder
                              liggelowig was en besef het dat dit ‘n April-
                              gek-storie was, wou hulle nie Sjoert se op-
                              gewondenheid demp nie en het entoesiasties
                              aan die beplanning en vooruitsig meegdoen.
                                Sjoert het (soos gewoonlik) deeglik beplan
                              en selfs balle en ander gooi-goed saamgevat
                              piekniek toe om die kortstondige gebrek aan
                              swaartekrag maksimaal te benut.
                                Onnodig om te sê die borrel het gebars en
                              Sjoert se verleentheid is maksimaal uitgebuit.
                                ‘n April-gek wat daarop aandring om naam-
                              loos te bly is deur haar verloofde gebel en
                              nadat sy die storie gelees het, het hy haar
                              oortuig om buite toe te stap en bietjie te gaan
                              spring.
                                Na twee probeerlsae (volgens haar) het sy
                              ietwat verleë gesê dat dit nie vir haar voel asof
                              sy veel hoër as normaal gespring het nie. Die
                              laggery kon nie verder onderdruk word nie en
                              die aap is uit die mou. Na verneem word is
                              hulle verrassend genoeg met die ter perse gaan
                              nog steeds verloof.
                                So is daar vele ander ... dis net snaaks hoe
                              min wil erken dat hulle gevang is.
PAGE 26  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                        GENERAL
              DIE Letaba Vroue kampioen tydens die BJV voorseisoen skietdag is Mart-Marie Roux, links.
              Andrè le Grange, voorsitter van die BJV Letaba staan by haar.
              DAAN Louw, regs was tydens die BJV se voorseisoen skietdag wat voorverlede Saterdag
              plaasgevind het, die Letaba Ope wenner. Andrè le Grange, links voorsitter van die BJV Letaba
              en sy seun Jean-Daniël.
        SPORT                         LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                  PAGE 27
                                                         A Clown entertained the little ones at the fun
                                                         walk held last week Friday.
THE Teddy class had lots of fun splashing and kicking away during their swimming lessons at Kiddeo pre-school.


                                   Photo Left:
                                   A few little ones
                                   from Super kids.
                                   They enjoyd the day            THE todlers from Super kids that participated
                                   extremely.                 in the fun walk
    PAGE 28                             LETABA HERALD - Friday 7 April 2006  SPORT                                    Unicorn pupils receive academic bars
ACADEMIC Colours were awarded to these Unicorn Preparatory
school pupils during the end of first term prize giving function held
recently. They are back from left, Niki Nubi, Chanmarie Marais and
Domonic Obojkobits. Front is Cassandra McGaffin, Alexis Mes,
Bronwyn Joubert and Alexis du Toit.
                        Foto top right:
                        SHAUN    Laminga,
                        Niki Nubi, Chanmar-
                        ie Marais and Tian
                        Koekemoer all re-
                        ceived athletics col-
                        ours during Unicorn
                        Preparatory schools
                        recent end of first
                        term prize giving
                        function.
          SPORT                        LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                    PAGE 29
UNICORN Preparatory school held their end of first term prize giving function last Friday in their school hall. The following pupils received
academic bars for their achievements throughout the first term. Back from left is, Ntsako Risiva, Jessica Oosthuyse, Christopher Altona, Hennie
Botes, Anthea Venter, Jackson Dando, Miecke Kruger, Michelle Pilusa and Amber-Lee de Villiers. Middle row are Sphiwe Dlamini, Niki Cilliers,
Bianca Tout, Rebecca Hyland, Lebo Maphoto, Kayla Francesconi, Tlangi Mushwana, Rean Venter and Lize Botha. In front are Gabi Kruger, Lindy
Joubert, Shope Nabi, Jasmine Jacob and Nkateko Shikwambana.
THE prize winners of Super kids pre-school:
Megan Strydom, first prize, Amilia Goosen,
second prize and Michael Owens, third
prize.


Fun walk for Super
kids
SUPER kids had their
fun walk last week
Friday. There was a
clown to entertain
the children all the
way, giving out bal-
loons,    presents,
stickers and sweets.
  A ride in the am-
bulance and a jump-
ing castle was also
available for the not
so tired children.
  The winners of the
sponsor forms are:
First prize, Megan
Strydom,    second
prize Amilia Goosen
and the third prize
went to Michael
Owens. Super kids
pre-school   would
like to thank the
sponsors: Vodashop,
ABSA, Coke, Auto
Pedigree,    Zambi
Emergency services,
Traffic department,
everyone      that
sponsored a Super
kids form and all the
parents and kids.
    PAGE 30                              LETABA HERALD - Friday 7 April 2006                               SPORT`n Eerste vir Tzaneen
LETABA Bassmasters sal op 20 en 21 Mei 'n
                          Groot fietswedren word aangebied
                          DIE volgende groot fietswedren wat deur Polokwane Pedallers aange-    volgende program aan: Op 1 April is daar `n oefenrit vir ervare fietsryers
unieke vier spesie hengel kompetisie aanbied.
Dit sal `n eerste vir Tzaneen wees.        bied word is die "Sterling light Lager Magoebaskloof Challenge" wat   vanaf die Soetdoring buiteklub om 06:00.
 Die vier spesies vir die dag sal karp, kurper,  vanjaar op 6 Mei vanaf Merensky Hoërskool buite Tzaneen, aangebied     Beginners en jonger ryers kan om 08:00 aansluit by `n bestuurslid van
baber en swartbaar wees.              word.                                  die klub vir `n stadiger rit vanaf dieselfde plek.
 Die kompetisie sal oor twee dae strek vanaf    `n Rekordgetal van 357 fietsryers het verlede jaar aan die wedren    Op 8 April bied Louis Trichardt se P&L Hardware Fietsryklub `n
12:00 op 20 Mei tot 12:00 op 21 Mei.        deelgeneem en die organiseerders verwag nog `n groter opkoms.      wedren aan vanaf Louis Trichardt tot in Vivo (72km).
 Die pryse sal gaan vir die swaarste vis van    Danksy `n baie goeie borgskap deur Sterling Light Lager kan Po-     Op 15 April is daar `n oefenrit vir ervare fietsryers vanaf Pietersburg
elke spesie afsonderlik en gesamentlik.      lokwane Pedallers `n goeie wedren aanbied met aanloklike prysgeld vir  klub op die N1 om 06:00 en op 17 April is daar weer `n rit op die
 Boot en oewer hengelaars is ook welkom om    die wenners, en `n uitdagende, maar aangename dag vir al die       Soetdoring/Bylsteel pad om 06:00 vir ervare ryers en 08:00 vir
deel te neem.                   deelnemers.                               beginners.
 Garry, Precilla en Frank van Boulevard       `n 100, 70, 30 en 10 km roete word aangebied met Merensky        Op Vrydag 21 April om 18:00 bied Polokwane Pedallers `n sosiale
Cycle's het reeds begin om die nodige spesiale   Hoërskool as begin en eindpunt vir al die roetes.            funksie aan in die Bendor NG gemeente met `n spreker wat kom gesels
toerusting vir die kompetisie aan te skaf.      Die langer roetes sluit Magoebaskloof op, en Georges Valley af, in.  oor oefenmetodes -en programme, en ook oor die regte dieet en
 Deelnemers word aangeraai on hul toerust-     Besoek gerus www.supercycling. co.za vir `n profiel van die roete en  aanvullings wat `n fietsry entoesias behoort te volg.
ing en aas vroegtydig reg te kry om tele-     `n aanlyn-inskrywingsvorm.                         Navrae oor die klub se aktiwiteite kan gerig word aan George Malan
urgestelling te voorkom.               As voorbereiding vir die wedren bied Polokwane Pedallers die      by 082 554 6650
 Groot pryse is op die spel soos almal reeds
die afgelope vyf jaar gesien het.
 ‘n Beperkte aantal inskrywings is beskikbaar
a.g.v die unieke kompetisie.
 Slegs 100 kaartjies is beskikbaar by Van
Melle Nel asook by die lapa by Jettie 3.
 Skakel Van Melle Nel by 082 808 3200
vroegtydig om teleurstelling te voorkom.
                          TYDENS Dr.Annecke se atletiek prysuitdeling het die volgende atlete   DR. Annecke Primary school participated in the most events and
                          pryse ontvang vir die hoogste ABSA punt in alle items behaal: Karabo   scored the highest ABSA points this season. In the picture: Vukosi
                          Monyela, juniors, hoogspring meisies o/10 - 915 punte, Joe Mushwana,   Mabuza, juniors, 4 items, 600 points, Joe Mushwana, seniors, 6 items,
                          seniors, 100m seuns o/13 - 834 punte, Pietman Pieterse, juniors,     659 points, Vanessa Mkhabele, juniors, 2 items, 631 points and
                          verspring seuns o/10 - 732 punte en Rivoningo Baloyi, seniors, 80m    Rivoningo Baloyi, seniors, 4 items and 652 points.
                          meisies o/11 - 845 punte.
                                                                                        Foto above:
                                                                                        THE     following
                                                                                        learners participated
                                                                                        in the Rojac 2006
                                                                                        competition which
                                                                                        was hosted by the
                                                                                        Tzaneen     Rotary
                                                                                        club:
                                                                                        Dean van Heerden
                                                                                        Merensky     High
                                                                                        School, Cornel van
                                                                                        der Sande, Merensky
                                                                                        High School, Junior
                                                                                        Masilele   Meridian
                                                                                        College,    Tshego
                                                                                        Ngobeni   Meridian
                                                                                        College,   Michelle
                                                                                        Annandale Ben Vor-
                                                                                        ster High School,
                                                                                        Nyiko Nukansi Ben
                                                                                        Vorster High School,
                                                                                        Katherine Smit Stan-
                                                                                        ford Lake College
                                                                                        participated in the
                                                                                        competition.
                                                                                        Cornel   van   der
                                                                                        Sande,     Nyiko
                                                                                        Nukansi and Kather-
                                                                                        ine Smit were selec-
                                                                                        ted to participate in
                                                                                        the finals to be held
                                                                                        in Makhado. The
                                                                                        Winner of Rojac
                                                                                        2006 will get a 6week
                                                                                        Youth Exchange as a
                                                                                        prize.
         SPORT                         LETABA HERALD - Vrydag 7 April 2006                                    PAGE 31
Mornè aangewys as tweede beste kolwer in SA
MORNè Steyn, `n leerling van Hoërskool      Dave Hawken, sy afrigter het hom aan-     speel nog steeds vir die eerstes as onder     geteken.
Merensky is deur `n bekende Engelse Son-    gemoedig om slegs sy beste te lewer.      kaptein.                       Sy beste telling nog was tydens die Skole liga
dagkoerant as die tweede beste kolwer in Suid   Mike Hussey, `n Australiese kolwer is Mornè   Die hoogtepunte in Mornè se krieket loop-    in 2005 toe hy 150 lopies behaal het. Voor-
Afrika aangewys.                se rolmodel.                  baan was toe hy aan die Skole agt in Noord     waar `n prestasie om op trots te wees.
 Mornè (18) se passie vir krieket het al van   Op Laerskool was hy die 0/13 kaptein onder  Transvaal deelgeneem het en teen PHS 128       Sy toekoms planne is om volgende jaar aan
kleintyd begin, en hy het gegroei tot een van  leiding van Christo van Niekerk.        lopies vir 108 balle behaal het.          die Universiteit van Potchefstroom te gaan
die mees opkomende krieket spelers in Suid    In graad sewe het hy eerstespan gehaal en    Hy het ook teen Stanford Lake College      studeer en aan te gaan met sy krieket.
Afrika.                                             gespeel en het 123 lopies vir 81 balle aan-     Foto op bl. 32
                                                DIE volgende persone was betrokke by die marathon wedloop wat Saterdag by Westfalia gehou
                                                is: Roelf Coetzee, afrigter, Rudi du Plessis tyd- houer, Christiana van Niekerk, tydhouer, Friedel
                                                Lisse, water tafels, Marta Lisse, verversings, Fouché Wiid, tydhouer, Bernard Froise, verversings.
                                                DJ Craig was verantwoordelik vir die musiek en afkondigings.
TZANEEN Marathon Klub het Saterdag `n drie in een wedloop gehou. Tydens die 42,2km het
Magdel Roe `n algehele derdeplek in die vroue afdeling behaal.
 PAGE 32  LETABA HERALD - Friday 7 April 2006            SPORT
Bowls Club adds more trophies
                         DUIWELSKLOOF Bowls Club has recently
                         added more trophies to those it won pre-
                         viously this year. Jenny Murray, seen above
                         left, clinched the Limpopo Senior Ladies
                         championship against Gloria Schoeman of the
                         Polokwane Bowls Club. Jenny and Denis
                         Miles, seen above right, also won the Impala
                         Mixed Pairs title but then lost the playoff for
                         the Limpopo championship. Earlier this year,
                         Jenny with club mate Martie Loots won the
                         Limpopo Provincial Ladies Pairs open title and
                         then was skip with Martie and Corne Loots
                         and Daphne Heimann who took the Provincial
                         Ladies Fours open title.


                         Foto regs:
                         MONRNè Steyn, `n
                         leerling van Hoër-
                         skool Merensky is
                         deur `n bekende En-
                         gelse Sondagkoerant
                         aangewys as die
                         tweede beste kolwer
                         in sy onderskeie kat-
                         egorie,  in   Suid
                         Afrika.
                         Artikel op bl. 31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:493
posted:1/20/2011
language:Afrikaans
pages:32