Bai tap on Vat ly by nhtt56

VIEWS: 627 PAGES: 4

									Nguyễn Quang Tuấn


                            P
                         BÀI TẬ 16 + 18 + 19
  I-  Khoanh tròn câu đúng:

      1. Các nha sĩ thường khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao?

        a. Vì răng dễ bị sâu                        c. Vì răng dễ bị rụng

        b. Vì răng dễ bị vỡ                         d. Vì men răng dễ bị rạn nứt      2. Tác dụng của ròng rọc ở hình bên là:

        a. Làm đổi hướng của lực kéo

        b. Làm giảm cường độ của lực kéo

        c. Làm tăng cường độ và đổi hướng của lực kéo

        d. Làm giảm cường độ và đổi hướng của lực kéo      3. Khi nung nóng một vật rắn, điều gì sau đây sẽ xảy ra:

        a. Khối lượng vật giảm                       c. Lượng chất làm nên vật tăng

        b. Trọng lượng riêng vật giảm                    d. Trọng lượng vật tăng      4. Người ta dự đoán chiều cao của tháp Effile ở Paris (Pháp) như sau:

        a. Vào mùa hè tháp dài ra                      c. a và b đúng

        b. Vào mùa đông tháp ngắn lại                    d. a và b sai      5. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi làm lạnh một lượng chất lỏng:

        a. Trọng lượng của chất lỏng tăng                  c. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

        b. Khối lượng của chất lỏng tăng                  d. Thể tích của chất lỏng tăng      6. Tác dụng của ròng rọc cố đị nh là:

        a. Làm tăng cường độ lực kéo

        b. Làm cường độ lực kéo nhỏ hơn trọng lượng vật

        c. Làm thay đổi hướng của lực kéo vật so với khi kéo trực tiếp

        d. a và b đều đúng      7. Tác dụng của hệ thống ròng rọc ở hình bên là:

        a. Làm đổi hướng của lực kéo
  b. Làm giảm cường độ của lực kéo

  c. Làm tăng cường độ và đổi hướng của lực kéo

  d. Làm giảm cường độ và đổi hướng của lực kéo8. Các tấm lợp bằng máy tôn hay nhựa thường có dạng lượn sóng:

  a. Để trang trí

  b. Để dễ thoát nước

  c. Để khi co giãn vì nhiệt mái không bị hư (rách)

  d. Cả a, b, c đều sai9. Tác dụng của ròng rọc động là:

  a. Làm tăng cường độ lực kéo

  b. Làm cường độ lực kéo nhỏ hơn trọng lượng vật

  c. Làm thay đổi hướng của lực kéo so với vật so với khi kéo trực tiếp

  d. a và b đều đúng10. Tác dụng của hệ thống ròng rọc ở hình bên là:

  a. Làm đổi hướng của lực kéo

  b. Làm giảm cường độ của lực kéo

  c. Làm tăng cường độ và đổi hướng của lực kéo

  d. Làm giảm cường độ và đổi hướng của lực kéo11. Vì sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy:

  a. Vì lợi nhuận

  b. Vì khi nóng lên nước ngọt tăng thể tích làm bật nắp

  c. Vì khi ướp lạnh chai giảm thể tích, nước trong chai làm bật nắp hoặc vỡ chai

  d. Cả a, b, c đều đúng12. Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì:

  a. Bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép                 c. Bê tông và thép không bị nở vì nhiệt

  b. Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép                d. Bê tông và thép bị nở vì nhiệt như
                                      nhau
    13. Có hai cái li bằng thủy tinh xếp lồng vào nhau và bị kẹt. Làm thế nào để gỡ hai cái li này ra?

      a. Nhúng li ngoài vào nước nóng                      c. Nhúng cả hai li vào nước nóng

      b. Nhúng li ngoài vào nước lạnh                      d. Đổ nước nóng vào li trong    14. Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước vào đầy ấm?

      a. Làm bếp bị đè nặng                           c. Tốn chất đốt

      b. Nước lâu sôi                              d. Nước nóng nở ra nên tăng thể tích sẽ
                                             bị tràn vào


    15. Tại sao khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu, còn đầu kia để tự do?

      a. Để tiết kiệm đinh

      b. Để tôn dễ dàng co giãn vì nhiệt

      c. Để tôn không thủng lỗ nhiều

      d. Cả a, b, c đều đúng    16. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

      a. Thể tích chất lỏng tăng

      b. Khối lượng riêng chất lỏng giảm

      c. Trọng lượng riêng chất lỏng giảm

      d. Thể tích của chất lỏng giảm, đồng thời khối lượng của nó tăng    17. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra khi làm lạnh một lượng chất lỏng?

      a. Thể tích chất lỏng giảm

      b. Khối lượng riêng chất lỏng tăng

      c. Trọng lượng riêng chất lỏng tăng

      d. Thể tích của chất lỏng giảm, đồng thời khối lượng của nó tăngII- Tìm từthích hợp điền vào chỗ trống:

    1. Thiết bị gồm nhiều ròng rọc gọi là .............................. Dùng thiết bị này cho phép giảm cường độ lực kéo,
     đồng thời làm đổi hướng của lực kéo.

    2. Ròng rọc .............................. giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

    3. Ròng rọc .............................. giúp làm thay đổi cường độ của lực kéo so với khi kéo trực tiếp

    4. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt ..............................
    5. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt ..............................

    6. Người phụ hồ đứng dưới đường muốn kéo một xô hồ lên tầng 3 của một ngôi nhà đang xây thường dùng một
      ..............................

    7. Khi đun nước, ta không nên đổ nước vào đầy ấm vì nước sẽ nóng lên, .............................. .............................. và
      tràn ra ngoàiIII- Trả lời câu hỏi:

    1. Đường kính một quả cầu kim loại đặc ruột thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng?

        ......................................................................................................................................................................

    2. Ởđầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ thường có một cái đai bằng sắt, gọi là cái khâu, dùng để giữ chặt lưỡi dao
      hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?

        ......................................................................................................................................................................

    3. Đường kính một quả cầu kim loại đặc ruột thay đổi như thế nào khi nhiệt độ giảm?

        ......................................................................................................................................................................

    4. Một cái chai bằng thúy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị đậy quá chặt. Hỏi phải mở nút bằng cách
      nào?

        ......................................................................................................................................................................

    5. Một cái chai bằng thúy tinh được đậy bằng nắp kim loại. Nắp bị xoáy quá chặt. Hỏi phải mở nắp bằng cách
      nào?

        ......................................................................................................................................................................

								
To top