Latihan Jururawat

Document Sample
Latihan Jururawat Powered By Docstoc
					Latihan Jururawat
 Jantina:Lelaki dan Perempuan

 Tempoh Latihan:
 i)3 tahun (bagi calon Lantikan Terus)
 ii)1 tahun 6 bulan (bagi calon KPSL daripada Penolong Jururawat)
 iii)1 tahun (bagi calon KPSL daripada Jururawat Masyarakat)

 Biasiswa Semasa Latihan: RM621.21 sebulan

 Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia

 Tempat Latihan:
 i)  Kolej Kejururawatan Alor Setar, Kedah
 ii) Kolej Kejururawatan Sungai Petani, Kedah
 iii) Kolej Kejururawatan Pulau Pinang
 iv) Kolej Kejururawatan Ipoh, Perak
 v) Kolej Kejururawatan Taiping, Perak
 vi) Kolej Kejururawatan Klang, Selangor
 vii) Kolej Kejururawatan Seremban, Negeri Sembilan
 viii) Kolej Kejururawatan Melaka
 ix) Kolej Kejururawatan Muar, Johor
 x) Kolej Kejururawatan Johor Bahru, Johor
 xi) Kolej Kejururawatan Kuantan, Pahang
 xii) Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu, Terengganu
 xiii) Kolej Kejururawatan Kubang Kerian, Kelantan
 xiv) Kolej Kejururawatan Sibu, Sarawak
 xv) Kolej Kejururawatan Kota Kinabalu, Sabah
 xvi) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Sungai Buloh (KSKB) Selangor
 xvii) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kuching Sarawak

b. Syarat Latihan:
  i) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
    oleh Kerajaan;

 ii)  Kepujian mata pelajaran Matematik, Sains dan 3 mata pelajaran lain; dan

 iii)  Lulus mata pelajaran Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) dan
     Bahasa Inggeris.

c. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat dan
  Jururawat Masyarakat adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat
  Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Jururawat apabila telah disahkan dalam
  perkhidmatan dan:

 i)   mempunyai kelayakan di para (i) di atas; dan
 ii)  berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

d. Perhatian:
  Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian
  Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jururawat, Gred U29.Latihan
Jururawat
Pergigian
 Jantina  : Perempuan sahaja
 Tempoh :
        3 tahun
 Latihan
 Biasiswa : RM621.21 sebulan
 Semasa
 Latihan
 Kem/Jab : Kementerian Kesihatan Malaysia
 Tempat   :
 Latihan
  i) Pusat Pergigian Kanak-kanak dan Kolej Pergigian Malaysia, Pulau Pinang

b. Syarat Latihan:
  i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
   kerajaan; dan

  ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat
    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    kerajaan.

c. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pembedahan
  Pergigian adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara
  Lantikan untuk mengikuti Latihan Jururawat Pergigian apabila telah disahkan
  dalam perkhidmatan dan:

  i) mempunyai kelayakan di para (i) di atas; dan

  ii) berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

d. Perhatian:
  Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian
  Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jururawat Pergigian, Gred U29.
Latihan Jururawat Masyarakat
Jantina :Perempuan sahaja
Tempoh :
      i) 2 tahun 6 bulan (bagi calon Lantikan Terus
Latihan
      ii)9 bulan (bagi calon KPSL)
Biasiswa :RM517.15 sebulan
Semasa
Latihan
Kem/Jab :Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat :
Latihan
 i) Kolej Jururawat Masyarakat, Pasir Mas, Kelantan.
 ii) Kolej Jururawat Masyarakat, Jerantut, Pahang
 iii) Kolej Jururawat Masyarakat, Kluang, Johor
 iv) Kolej Jururawat Masyarakat, Batu Pahat, Johor
 v) Kolej Jururawat Masyarakat, Segamat, Johor
 vi) Kolej Jururawat Masyarakat, Port Dickson, Negeri Sembilan
 vii) Kolej Jururawat Masyarakat, Kulim, Kedah
 viii) Kolej Jururawat Masyarakat, Alor Setar, Kedah
 ix) Kolej Jururawat Masyarakat, Bukit Mertajam, Pulau Pinang
 x) Kolej Jururawat Masyarakat, Serian, Sarawak
 xi) Kolej Jururawat Masyarakat, Tawau, Sabah.

Syarat Latihan:
 i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
  kerajaan; dan

 ii)  lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat
    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
 Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat dan Atendan
 Kesihatan adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
 untuk mengikuti Latihan Jururawat Masyarakat apabila telah disahkan dalam
 perkhidmatan dan:

 i)  mempunyai kelayakan di atas; dan

 ii)  berumur kurang dari 52 tahun pada tarikh lantikan.

Perhatian:
 Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat sijil akan diperakukan oleh
 Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jururawat Masyarakat,
 Gred U19.
a.Latihan Jurupulih Perubatan (Cara Kerja)
 Jantina :Lelaki dan Perempuan
 Tempoh :
       3 tahun
 Latihan
 Biasiswa :RM621.21 sebulan
 Semasa
 Latihan
 Kem/Jab :Kementerian Kesihatan Malaysia
 Tempat :
 Latihan
  i) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh, Selangor

b. Syarat Latihan:
  i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
   kerajaan; dan

 ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat
   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulus yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
   kerajaan.

c. Perhatian:
  Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan
  oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jurupulih
  Perubatan (Cara Kerja), Gred U29.
Latihan
Jurupulih
Perubatan
(Anggota)
 Jantina :   Lelaki dan Perempuan
 Tempoh :
        3 tahun
 Latihan
 Biasiswa :  RM621.21 sebulan
 Semasa
 Latihan
 Kem/Jab :   Kementerian Kesihatan Malaysia
 Tempat :
 Latihan
 i) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh, Selangor

b. Syarat Latihan:
  i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
   dengannya oleh kerajaan; dan

 ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada
   peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulus yang diiktiraf setaraf
   dengannya oleh kerajaan.

c. Perhatian:
  Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan
  diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke
  jawatan Jurupulih Perubatan (Anggota), Gred U29.a.Latihan Juru X-Ray
 Jantina :Lelaki dan Perempuan
 Tempoh :
       3 tahun
 Latihan
 Biasiswa :RM621.21 sebulan
 Semasa
 Latihan
 Kem/Jab :Kementerian Kesihatan Malaysia
 Tempat :
 Latihan
  i) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh, Selangor
  ii) Kolej Radiografi Johor Bahru, Johor

b. Syarat Latihan:
  i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
   kerajaan; dan

 ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat
   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulus yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
   kerajaan.

c. Perhatian:
  Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan
  oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Juru X-Ray, Gred
  U29.
 a.Latihan Juruteknologi Pergigian
  Jantina :Lelaki dan Perempuan
  Tempoh :
       3 tahun
  Latihan
  Biasiswa :RM621.21 sebulan
  Semasa
  Latihan
  Kem/Jab :Kementerian Kesihatan Malaysia
  Tempat :
  Latihan
  i) Pusat Pergigian Kanak-kanak dan Kolej Pergigian Malaysia, Pulau Pinang
 b. Syarat Latihan:
  i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    kerajaan; dan

  ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat
    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    kerajaan.

 c. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pembedahan
  Pergigian adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara
  Lantikan untuk mengikuti Latihan Juruteknologi Pergigian apabila telah disahkan
  dalam perkhidmatan dan:

  i) mempunyai kelayakan di para (i) di atas; dan

  ii) berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

 d. Perhatian:
  Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian
  Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Juruteknologi Pergigian, Gred U29.


Portal Rasmi SPA > Iklan > Sepanjang Masa > Latihan Separa Perubatan


 LATIHAN                                 BIASISWA

 LATIHAN JURURAWAT                            RM621.21
 LATIHAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN                 RM621.21
 LATIHAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN             RM621.21

 LATIHAN JURU X-RAY                           RM621.21

 LATIHAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN                     RM621.21
 LATIHAN JURURAWAT PERGIGIAN                       RM621.21
 LATIHAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI                    RM621.21
 LATIHAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN                   RM621.21

 LATIHAN JURUPULIH PERUBATAN (ANGGOTA)                  RM621.21

 LATIHAN JURUPULIH PERUBATAN (CARA KERJA)                RM621.21

 LATIHAN JURURAWAT MASYARAKAT                      RM517.15

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN                  RM517.15

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM                     RM517.15 Pengumuman Latihan Separa Perubatan

  Bagi calon yanglaman web SPA. surat untuk menduduki ujian atau
  boleh semak di
          layak akan di beri
  Tempoh
  Internet
       sahlaku permohonan calon yang telah memohon melalui
       (SPA8i) adalah satu tahun. Calon dikehendaki mengisi
   semula permohonan selepas tempoh tersebut.  Untuk calon KPSL , boleh melanjutkan tempoh permohonan KP dan
  hanya menulis surat kepada SPA dengan menyatakan No
                             dengan

   nama bagi tujuan perlanjutan tersebut.
SYARAT KELAYAKAN

Pemohon hendaklah mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan dan lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kelayakan SPM Mengikut Sistem Terbuka Untuk Latihan ke Perkhidmatan Awam

Calon-calon yang menduduki dan memiliki Sijil SPM mengikut sistem terbuka boleh dilantik ke skim-
skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan. Bagi menentukan
tahap kelulusan tersebut setaraf dengan kelulusan Sijil Penuh SPM, iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum
pelaksanaan peperiksaan mengikut sistem terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi.

a)  lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran
   adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau

b)  lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata pelajaran adalah di
   peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan
   dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan

c)  memenuhi syarat Bahasa Melayu, sama ada Kepujian atau Lulus dan subjek-subjek tertentu
   seperti mana disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Umur Calon Untuk Mengikuti Latihan Separa Perubatan

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada
tarikh tutup permohonan;

Pegawai sedang berkhidmat untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) hendaklah berumur
kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam perkhidmatan
Awam/Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah
berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

LATIHAN BERTARAF SIJIL

Sila klik di bawah untuk maklumat lanjut

i) Latihan Jururawat Masyarakat
ii) Latihan Pembantu Pembedahan Pergigian
iii) Latihan Pembantu Kesihatan Awam

Syarat Kelayakan

Lulus Sijil Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan dan lulus Bahasa Malaysia pada peringkat PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan.

Bagi Latihan Jururawat Masyarakat calon harus memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan lulus Bahasa
Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan.

Keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang mempunyai kepujian dalam mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Sains/Sains Paduan serta kepujian mata pelajaran Bahasa Inggeris dan lulus Matematik.

Umur Calon Untuk Mengikuti Latihan Separa Perubatan

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada
tarikh tutup permohonan;

Pegawai sedang berkhidmat untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan hendaklah berumur kurang dari
51 tahun pada tarikh permohonan;

Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan
Awam/Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah
berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

Alamat Surat-Menyurat:

Setiausaha
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Pengambilan Khas
Aras 7, Blok C7, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62520 PUTRAJAYA
tel: 03 - 8885 6000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1586
posted:1/17/2011
language:Malay
pages:8