Mave tarm sykdommer anemi

Document Sample
Mave tarm sykdommer anemi Powered By Docstoc
					Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 1 –av 30 sider
                  Mave-tarm-sykdommer
=====================================================================

Dysfagi
Vansker med å svelge, for eksempel ifølge bevegelsesforstyrrelser i øsofagus etter hjerneslag,
forsnevring i øsofagus (medfødt, ifølge arrvev etter betennelse/kontakt med etsende forbindelser),
spasmer i øsofagusmuskulatur.

Øsofagusatresi
Medfødt lukning av øsofagus. Symptomer: oppkast med ekstrem stor trykk og store menger ved
spedbarn, som for øvrig virker smertepåvirket ved matopptak og under oppkast. Senere apati pga.
av dehydrering.

Medføst øsofagusstenose
Medfødt forsnevring av øsofagus, slik at kun små mengder av mat kan svelges med store smerter,
symptomer for øvrig som ved øsofagusatresi.


Øsofagitt
  Årsaker:    Økt syreproduksjon i mavesekken pga.
          - Alkoholinntak
          - Hiatushernie (øverste del av mavesekken suges opp gjennom mellomgulv, kan
            være symptom ved uttalt snorking og obstruktiv søvn apné syndrom)
            Traumatisk ved inntak av etsende stoffer som syre eller lut: dette kan
            perforere øsofagus, spesiell hvis øsofagusslimhinnen kontaktes to ganger,
            derfor skal man ikke provosere oppkast etter opptak av slike stoffer.
            Istedenfor dette skal en drikke nøytraliserende substanser (eddik eller
            natriumhydrogenkarbonat, melk, aktivkull, adekvat stoff er avhengig av
            giften, kontakt giftsentrale).
          - Soppinfeksjon (etter langvarig antibiotisk terapi eller ved svekket
            immunforsvar
 Symptomer:     alvorlige smerter
  Diagnose:    typiske symptomer, øsofagoskopi (alltid med biopsi !)
 Behandling:    H2- eller protonenblokker og behandling rettet mot årsak.
 Betydning:    øsofagitt er en alvorlig prekancerose


Øsofagusvaricer
Opptreden ifølge økt trykk i vena porta system pga. levercirrhose, spesielt etter langvarig
alkoholmisbruk.
    Symptomer: smerter, livstruende blødninger
      Terapi: Endoskopisk sklerosering
     Prognose: avhengig av utløsende sykdommen
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året   Side - 2 –av 30 sider
Kreft i spiserøret
hyppigst hos menn, risiko øker med alder,
   Symptomer:     Svelgebesvær
    Diagnose:     Røntgen/øsofagusskopi
 Komplikasjoner:    blødning/stenose
     Terapi:    stent, parenteral ernæring, bestråling/cytostatika behandling, sjelden
             operativt, ved tumor i lavere spiserør: : reseksjon, en del tykktarm kan
             syes inn,
      Prognose:  infaust
Øsofagusdivertikler
Utposning i øsofagusveggen ifølge svakhet i øsofagusveggen.
   Symptomer: svelgbesvær, spiser kommer opp til munnen igjen etter en stund, dårlig lukt,
           betennelse i divertikkel er ledsaget av smerter
      Terapi: operasjon
     Prognose: god


Mavesår_og _ Ulcus duodeni
    Synonym: Ulcus pepticum, ulcus ventriculi/duodeni
          Opptrer hos 7-8 % av voksne, menn > kvinner
     Årsaker: forhøyet syre/pepsin produksjon ved ulcus duodeni, nedsatt
          motstandsdyktighet av slimhinnen ved mavesår.
          nesten alle med u. duodeni og 80 prosent med u. ventriculi er infisert med
          helicobakter pylori.
          ifølge medisinering: Acetylsalisylsyre (ASA, ASS)
           eller andre, vanlige smertemedisiner i forskjellige grader (også de nye i
          mindre gard)
           Glucocorticoide
           Røyking
           Stress (vagotonus), men mye mindre enn tidligere antatt, forutsetter
          tilsvarende       primærpersonlighet
    Symptomer: Ulcus ventriculi: sviende sugende smerter i epigastriet:
          opptreden av smerter samtidig med måltid
          Ulcus duodeni: opptreden av smerter timer etter måltid, pas. våkner om
          natten, bedring etter inntak av melk eller syrenøytraliserende middel
    Terapi:   Vismut, Tetracyklin, metronidazol, klaritromycin, amoxycillin
           (Vismut eller bismut(h) eller Wismut: kemisk element, Bi, OT 83, rel.
           Atommasse 208,98; halvmetall)
     Diagnose: gastroskopi, røntgen, biopsi for å utelukke malignitet, C13 pustetest (urease
          blir spaltet til CO2) om pas. har helicobakter infeksjon


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 3 –av 30 sider


   Behandling: H2 blocker eller proton-blokker og eventuell flere forsøk til å eradikere
         helicobakter.
 Komplikasjoner: Kronisk ulcus lidelse med stenoser av funksjonell betydning i
         (1) Pylorus: Mavereseksjon Billroth I
         (2) Duodenum: ”Mave”reseksjon Billroth II (med reseksjon av proksimal
         duodenum)


Komplikasjoner etter mavereseksjon (postreseksjontilstander)
Karsinom i anastomoseområdet, hos 20 % av opererte, mest uttalt ved Billroth II.

Dumping spesielt etter Billroth II: maten dumper rask og ukontrollert i tynntarmen:
 Tidlig dumping syndrom: rett etter måltid får pas. blodtrykkavfall, blir svimmel og må legge
           seg. Pas. må venne seg til å spise små og hyppige måltider
 Sen dumping syndrom: pas. blir slapp en stund etter måltid pga. hypoglykemi. Pas. må venne
           seg til å spise små og hyppige måltider
Afferent loop syndrom ved Billroth II: Gallebrekninger i forbindelse med måltider
           (galleproduksjon blir stimulert av matinntak, galle tømmes fra afferent
           tarmslynge i mavesekken. Terapi: det kan lages en anastomose mellom
           afferent og efferent tarmslynge)
Den lille ventrikkels syndrom: Pas. blir subjektiv mett etter inntak av allerede lite mengder mat ,
           ofte ledsaget av kolikkpregete smerter øverst i abdomen, smertene lindres
           ved oppkast, pas. må venne seg til å spise små og hyppige måltider.


Blødende mavesår
   Symptomer:    Svart kaffegrutlignende oppkast (hematemese) og svart avføring (melena)
            (må kunne beskrives av alle som observerer det i klinisk hverdagen)
            Blodtrykksavfall, tachykardi pga. av blodtap, pas. er blek og svetter,
            Etter kompensasjon av væsketap: redusert hemoglobin verdier, rett etter
              begynnelsen av blødningen er Hb ikke ennå nedsatt til tross av stor
              blodtap !
        Terapi: Maveblødninger stanser delvis spontant, hvis ikke kreves endoskopi for å
            sklerosere blødende blodkar med etsende middel, elektrokoagulasjon, laser,
            noe må opereres.

Sprukket mavesår
   Symptomer: som blødende mavesår, i tillegg akutt abdomen, det vil si tegn til:
         Akutt peritonitt:
         Alvorlig sykdom, ekstreme smerter i bukhulen, man kan ikke røre på
         bukveggen som er helt anspent, pas. bøyer hofter og kneer, ligger stille og
         puster hurtig men bare overfladisk for å unngå bevegelser og dermed smerter
         i bukhulen, pasientene. er veldig redd men klager ofte lite, allmenntilstand,
         er ekstrem redusert, pas. har feber, total tarmparese, tarmlyd mangler, pas.
         har brekninger, opphevet avgang av luft og faeces..
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året     Side - 4 –av 30 sider


          Stor væsketap i bukhulen må substitueres med elektrolyttinfusjoner for å
          behandle symptomene på væsketap: blodtrykkfall med tachycardi, oliguri
          eller anuri, kjølig gråcyanotisk og kald hud ifølge sentralisering.
    Behandling: stabilisering av kretsløp og oligo/anuri med væskesubstitusjon, elektrolytter,
          plasma.
          Antibiotika i store doser, oksigen, ventrikkelsonde, vanligvis operasjon for
          dekke perforasjon med omentum (dette kan også skjer spontant), skylling av
          bukhulen med væske for å fjerne maveinnhold, pankreassekret i tilfelle av at
          pankreas har blitt irritert av mavesyren, og betennelsesprodukter (pus) for å
          redusere senere arrvevdannelse (adhesjoner).

    Sprukket mavesår med affeksjon av andre organer som for eksempel pankreas:
          Akutt peritonitt som er enda verre pga. pankreassekret i bukhulen.Gastritt
Ikke ulcus men betennelse i slimhuden:

   Akutt:     mat betinget/infeksjon/kemiske irritasjon  Gastroenteritt. oppkast, diaré,
          mavesmerter/kramper.

   Kronisk: uklar, muligens refluks av galle, alkohol, immunologisk forstyrrelse, 30-50
       % av de eldre i befolkningen: atrofisk gastritt, manglende intrinsic faktor, B12
       mangel, parenteral substitusjon av B12, pga. dyspepsi (akyli) tendens til
       infeksjoner,
       Prekanserose

Kreft i mavesekken
    Mer enn 95 % er maligne, blant de hyppigste årsaker til død pga. kreft i Norge,
    prekanserose: kronisk gastritt, B II, (BI), prognose svært dårlig, metastaserer tidlig til
    regionale lymfeknuter (ductus thoracicus: lymfeknuter ovenfor ve. kragebein, virchows
    glandel ), armsymptomer med prikkinger, nummenhet, lammelse, eller heshet
    (recurrensskade)
    Symptomer: vekttap, slapp, trett, redusert allmenntilstand, dårlig matlyst, spes. imot
    kjøtt, anemi, smerter veldig sent, små mengder blod i avføring, gastroskopi
    med biopsi (metastaser: ultralys, CT abdomen og thorax

    Veldig dårlig prognose, operasjon (delvis/total ventrikkelreseksjon), vanligvis bare
    palliativ (oppskyvende), effekt, strålebehandling og kemoterapi hjelper ikke.

    komplikasjoner: metastaser, stenose/lukning (parenteral ernæring) , blødning
    (transuisjon, operasjon), ekstreme smerter som krever behandling med morphin.
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 5 –av 30 sider
”Non ulcer dyspepsia”
Pas. har fordøyelsesplager, men leger finner ingentig, ekslusjonsdiagnose.
KANKROfobi = karsinofobi. Kankroid= verhornendes      Plattenepithelkarzinom
Malabsorbsjonssyndrom
Redusert opptak av næringsstoffer, som regel følges av økt fettmengde i avføringen: steatoré:
 lokale årsaker (svikt i fordøyelsesprosessen lokalt i fordøyelsessystem):
            gallegangsstein,
            pankreassykdom pankreatitt, kreft )
            leversykdom med tilsvarende mangel på gallesyrer som emulgerer og
            transporterer fett og mangel på lipase som spalter fett) :
 generaliserte årsaker: diffus skade av tynntarmslimhinner ifølge tynntarmsykdommer, se
            neste kapittel
            Bakteriell foruensing av tynntarmen ifølge divertikler som virker som
            bakterie reservoar.
     Symptom: steatorhé
       Terapi: rettet mot årsakenCøliaki
(idiopatisk steatoré): allergi overfor proteinet gluten, hvete og rygg.
voksne og barn kan rammes.
Rammet er limhinnen i tynntarmenblir ødematøs, tarmtottene atrofierer, overflate blir redusert.

   Symptomer:    idiopatisk steatoré: voluminøs, grålig og glinsende avføring som stinker
           ekstremt og svømmer på vannoverflaten: (pleipersonal stiller nesten
           diagnosen !)
    Diagnose:   antistoff mot gluten i blod, biopsi,
   Behandling:   glutenfri kost.kortison, tilskudd av jern, kalsium (Vit D) (tetani)
           (beinskjørhet), folsyre, B12.Crohns sykdom
Kronisk betennelse gjennom hele tarmveggen (motsatt ti Ulcerøs colitt, som angreper bare
slimhinnen), der for tendens til fistler, stenoser, perforasjon, analfistler kan være første tegn.
Opptreden spes. i terminal ileum/tynntarm, men kan forekommer i hele mave tarm kanalen
inkludert munn, øsofagus, mave. Avgrensete områderkan være firsk innimellom rammete arealer.
Sykdomsdebut i 20-40årsalder, 5/100 000 nye per år, hyppigere hos kvinner, blir hyppigere,
immunologiske mekanismer,men årsak er ukjent.
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 6 –av 30 sider


(Muligens manglende immunologiske aktivitet i tarmen pga. for lite sykdomsvekker ifølge
hygiene)

   Symptomer: diffuse smerter, diaré, luftplager og perioder med feber, slim og
         blodpåleiringer forekommer mindre enn ved ulcerøs colitt. Sammenheng
         med leddsykdommer som Bechterev.
 Komplikasjoner: Tendens til fistler, stenoser, perforasjon, analfistler eller akutt abdomen pga.
         ileus/perforasjon kan være første tegn.
    Diagnose: rtg: forsnevring/stenose av tarmen, biopsi ved endoskopi (vanskelig å skille
         fra ulcerøs kolitt ved rammet colon) Cave bruk av barium ved perforasjon !
   Behandling: fettfattig mat, B12, prednisolon,
         Sulfonamidet Sulfasalazin, eller Olsalasin hvis kun sykdommen er
         begrenset til Colon, ved affakson av tynntarmen er
         5-aminosalisylsyreforbindelsen mesalazin mer effektivt.
         Ved svært aktiv sykdom cytostatika som azthioprin eller cyklosporin A.
         Anti-TNF-alfa kan forsøkes. Ofte operativ behandling: akutt ved ileus eller
         perforasjon, ellers for å fjerne terapiresistent tarmavsnitt.
         (oral opptak av egg av noen parasitter/finskåret parasitter ?)
    Prognose: god prognose dersom bare begrenset tarmområde er angrepet, ellers dårlig.

Malabsorbsjon ifølge hjertesvikt
Ødem i tynntarmslimhinnen pga. økt trykk i venesystem foran hjerte leder til malabsorbsjon.


Karsinoidsyndrom
     Årsaker: skyldes en sjekden, ondartet svulst (karsinoid) som også kan forekomme
          utenfor mave-tarm kanlaeln, for eksempel i bronkiene. Omtrent 50 % av
          karsinoidene er lokalisert i appendiks, 20-30 % i ileum. Svulsten produserer
          serotonin (5-hydroksitryptamin) som gir anfall av rødme (flush) diaré og
          hjertebank..
   Symptomer: Svulsten produserer serotonon (5-hydroksitryptamin), som gir anfall av
          rødme, (flush), diaré og hjertebank, ofte etter alkoholinntak eller måltider.
 Komplikasjoner: bindevevsforandringer med klaffeforandringer i høyre hjerte (nedbryting i
          lungene beskytter venstre hjerte). Astmaanfall.
     Diagnose: Forhøyet 5-, 10-hydroksiindoleddiksyre = 5-HIAA og kromogranin-A, i
          serum
          Bildediagnostikk.
      Terapi: fjerning av tumor, somatostatin, interferon, cellegift.
     Prognose: avhengig av metastaserig


Ondartete svulster
Svært sjeldom: adenokarsinom, karsinoid, sarkom
    Symptomer: symptomer skyldes vanligvis gradvis obstruksjon av tarmlumen, ev. med
          blokkering, spesielle symptomer ved adenokarsinomer.
     Diagnose: Røntgen tarmpassasje, eksplorativ laparoskopi,
      Terapi: tynntarmreseksjon


Stand: 30. 08. 02
  Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året    Side - 7 –av 30 sider


        Prognose: stort sett dårlig fordi diagnosen stilles vanligvis for sent.

  Godartete Tynntarmsvulster
     Symptomer: blødning eller ileus, invaginasjon.
        Terapi: tumorekstirpasjon
      Prognose: god

      Peutz-Jeghers´ syndrom
      Autosomal dominant arvelig adenom
      Symptomer: pas. viser pigmentering i hud og slimhinne i tillegg til lokalsymptomer
      Terapi: operasjon
      Prognose: god
.


  Medfødte misdannelser i tynntarmen
  Medfødte misdannelser i tynntarmen er sjeldne:
        Atresi: ingen tarmlumen igjen, leder rask til ileus etter fødsel
       Stenose: forsnevret tarmlumen, leder rask til ileus etter fødsel
     Malrotasjon: Her har ikke tarmen og dens tilhefting rotert pånormalt vis under
             utviklingen, kan lede til fordøyelsesbesvær senere i livet, tilstanden kan da
             opereres med go prognose.
  Meckels divertikkel: Vanligste malformasjon.
             I fosterlivet er det forbindelse (ductus omphalo(mes)entericus) mellom
             eggeplommesekk og tynntarmen som ligger inni navlestreng og som lukker
             seg ved fødselen. Hos 2 % av alle nyfødte tilstede, noen få får problemer:
             navlefistel, ileus (tarmen roterer rund strengen), betennelse pga. infeksjon,
             perforasjon, blødning eller invaginasjon.
             Behandling: operasjon
             Prognose: bra.

  Akutt Appendisitt
  betennelse i blindtarmsvedhenget (appendix vermiformis) av coecum. Uttrykket
  blindtarmbetennelse er derfor ikke korrekt !
  Hyppigste akutt-kirurgiske sykdommen, vanligst hos barn og unge.
         Årsak: ukjent. Forstoppelse av lumen ?
      Symptomer: oppkast, smerter, fever, leukocytose,
         Terapi: antibiotika og sengeleie, hvis konservativ behandlingsforsøk myslykkes:
             operasjon.
             Infeksjonsprofylakse med metronidazol (Flagyl) før operasjon.

              10-15 % av pas. som fikk diagnosen appendisitt viser negativt funn under
              operasjon (mesenterial adenitt), appendix blir da likevel fjernet, for å unngå
              senere diagnostiske feil ifølge "appendisitt arr" uten at appendiks er fjernet..

    Komplikasjoner: gangren / perforasjon (sprukken blindtarm) med peritonitt.  Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 8 –av 30 sider


            lokal peritonitt (omentum majus har lagt seg rund den betente appendiks),
            eventuell etterfulgt av appendisitisk abscess eller infiltrat

            appendisitisk abscess eller infiltrat: etter første besvær pga. appendisitt
            symptomfri intervall i 1 uke, deretter lokal tumor og smerter, leukocytose,

            Sårabsess: noen til alle hudsuturer må fjernes.

           Sekundær diffus peritonitt
                   Forekommer etter operert eller ikke operert appendisitt.
                   Alvorlig sykdom, ekstreme smerter i bukhulen, man kan
                   ikke røre på bukveggen som er helt anspent, pas. bøyer
                   hofter og kneer, ligger stille og puster hurtig men bare
                   overfladisk for å unngå bevegelser og dermed smerter i
                   bukhulen, pasientene. er veldig redd men klager ofte lite,
                   allmenntilstand, er ekstrem redusert, pas. har feber, total
                   tarmparese, tarmlyd mangler, pas. har brekninger,
                   opphevet avgang av luft og faeces..
                   Stor væsketap i bukhulen må substitueres med
                   elektrolyttinfusjoner for å behandle symptomene på
                   væsketap: blodtrykkfall med tachycardi, oliguri eller
                   anuri, kjølig gråcyanotisk og kald hud ifølge
                   sentralisering.
             Behandling: stabilisering av kretsløp og oligo/anuri med
                   væskesubstitusjon, elektrolytter, plasma.
                   Antibiotika i store doser, oksigen, ventrikkelsonde, ved
                   sekundær peritonitt vanligvis operasjon for å behandle
                   utløsende årsak og for å skylle bukhulen med væske for å
                   fjerne tarminnhold, og betennelsesprodukter (pus) for å
                   redusere senere arrvevsdannelse (adhesjoner).
           Komplikasjoner: absesser, adheranser, arrvev som smerter og kan utløse
                   ileus senere.
              Prognose: alvorlig sykdom


Ulcerøs kolitt
           Kronisk betennelse begrenset til slimhinnen og til tykktarmen, mest rammet er
           endetarmen.
           1/3 av pas. har betennelse i hele tykktarmen,
           Pasienter med totalkolitt har sykdomsdeput før fylte 30 år.
           Varighet over 10-15 år betyr en prekanserose for tykktarmkreft (profylaktisk
           kolektomi ?)
           Alvorlige og milde former.
      Årsak:  ukjent, autoimmun sykdom ? Psykiske faktorer innvirker forløpet. Pga.
           auotimmune reaksjoner også sykdomtegn i leddene (leddsmerter ifølge artritt)
           og i øyre (iridosyklitt).Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 9 –av 30 sider


           (Muligens manglende immunologiske aktivitet i tarmen pga. for lite
           sykdomsvekker ifølge hygiene)
   Symptomer:
           Mild form: Slimete og blodige avføringer. Lett diaré og lett blodtilblanding.

           Alvorlige former:
             toksisk dilatasjon av tykktarmen: mavesmerter, redusert allmenntilstand
             pga. lekkasje av tarmbakterier og toksiner til blodet, takykardi, anemi,
             feber og forhøyet senkningsreaksjon alvorlig sykdom, pas. er truet av
             peritonitt ifølge perforasjon.
             Fulminant kolitt: hyppige og blodige avføringer (mer enn 10 ganger i
             døgnet), takykardi, anemi, feber og forhøyet senkningsreaksjon.

    Diagnose:   Rektoskopi og total koloskopi med biopsi fra alle deler i tarmen.
           ( Røntgen kan vise karakterisktisk tap av Haustra coli (tykktarmens naturlige
           buktninger) slik at tykktarmen ser ut som en hageslange.
           Ikke røntgen med kontrast ved medtatte pas. pga. faren for perforasjon og
           ekstrem farlig peritonitt ifølge bariumkontrastmiddel.
      Terapi:  Ikke lenger noen spesiell diet !
           (oral opptak av egg av noen parasitter/finskåret parasitter ?)
           Mild form kun i distal tykktarmen:
           Sulfasalazin (Salazopyrin) som ved M. Crohn
           Olsalazin (Dipentum)
           Mesalazin (Mesasal, Asaco, Pentasa)
           Steroider over kun 5-6 uker


           Toksisk dilatasjon: krever øyeblikkelig operasjon.

           Fulminant kolitt: Krever operasjon innen 3 dager hvis pas. ikke blir bedre
           etter korrektur av anemi, hypoproteinemi og væske og elektrolyttbalansen.
           Operasjon kan omfatte fullstendig fjerning av hele tynntarmen med ileostomi
           (ved operashonen legges ileum fram på bukveggen, med eller uten Kocks
           reservoar) eller ileorektostomi ved pas. under 55 år.

 Komplikasjoner: Symptomer utenfor mave tarm kanalen (immunologisk symptomer artritt eller
         iridosyklitt eller lever- og gallegangsaffeksjon.
         Peritonitt
         Kreft hvis pas. ikke ble kolektomert og sykdommen varer i 10-15 år.


Kreft i tykktarmen og endetarmen
         Opptreden av ondartete svulster i tykktarmen har økt i industrialiserte land og
         er nå den hyppigste kreftformen i Norge.
         14 til 15 % av alle krefttilfelle hos menn og kvinner (3200 nye per år i Norge)
         skyldes tykktarm- og endetarmskreft.
         Det finnes adenokarsinom, karsinoeid eller sarkom.


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 10 –av 30 sider


           90 % av pas. har adenokarsinom.
           Hyppigst hos eldre, sjeldom før 40-årsalderen.
           Tumor sitter oftest i endetarmen eller venstre delen av tykktarmen.
Preskanseroser:    Ulcerøs kolitt, tykktarmsopolypose (arvelig), enkelte polypper i tykktarmen,
  Symptomer:     Ukarakteristiske. Perioder med diaré og obstipasjon.
           Avføring kan være slimete og blodig,
           colonileus pga. av stenose.
           Hos 20 % av alle er debutsymptom ileus eller perforasjon.
           Pas. har ukarakteristiske smerter i abdomen, følser seg slapp, trett, dårlig
           matlyst.
    Diagnose:   Blod i avføringen gir mistanke, bekreftelse med Rektoskopi / Kolonoskopi
           med biopsi, røntgen colon,
    Terapi:    operativ, delresksjon av tynntarm, delvis også terminal ileum,
   Prognose:    90 % av pas. som viste tumor begrenset til tarmveggen helbredes.
Komplikasjoner:    ileus og peritonitt ifølge perforasjon


Divertikler i tykktarmen
          Utposninger i tarmveggen, hyppigst i colon sigmoideum, oppstår pga. økt
          trykk i forbindelse med treg avføring.
          Divertikler gjør vanligvis ingen symptomer, men hvis divertikler blir til
          utgangspunkt for en betennelse oppstår en divertikulitt:
Divertikulitt:
  Symptomer: feber, blødninger, abdominalsmerter,
     Terapi: antibiotika og eventuelt operasjon (ved komplikasjoner som perforasjon):
          reseksjon eller midlertidig framlegging av tarmen
Funksjonelle tarmplager
(colon irritabile, tykktarmskatarr, kronisk kolitt, sterkoral diaré, spastisk kolitt)
Sykdomen påvirkes særlig av psykogene faktorer, mange av dem som har funksjonell tarmplager
misbruker laksantia.
  Symptomer: irritasjonstilstand i tykktarmen med økt peristaltisk aktivitet, økt
           blodgjennomstrømning og slimproduksjon.
           Symptomene er mange og varierende, men dominerende er diffuse og
           ukarakteristiske smerter, luftplager, perioder med obstipasjon avløst av
           perioder med diaré.
   Diagnose: Diagnose ken ikke stilles før andre organiske sykdommer har blitt utelukkes
           med røntgen colon, rektoskopi, koloskopi, avføringsprøver.
  Behandling: Først og fremst må pas. informeres om funksjonell karakter av sykdommen.
           Ny studie viser at romoppfyllende midler ikke har effekt mot obstipasjon.
   Prognose: god, psykisk utviklingen er avgjørende
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 11 –av 30 sider


Obstipasjon
           vanlig lidelse, særlig hos eldre, ofte ikke tilstede, men pas. betegner
           individuell avføringsfrekvens som obstipasjon ifølge feil forventninger.

Akutt obstipasjon: for eksempel i forbindelse med sykehusinnleggelse, sengeleie etter operasjon,
          bivirkning av medikamenter (antidepressiva, Kalsiumblokker, oral
          jernsubstitusjon): god prognose, lett symptomatisk terapi med kortvarig bruk
          av klyster eller avføringsmiddel.

Tykktarmobstipasjon: ifølge økt irritabilitet i colon, misbruk av avføringsmidler, psykogene
         faktorer, ofte terapiresistent.

Tynntarmobstipasjon: skyldes som regel at defekasjonstrangen stadig blir undertrykt:

      Terapi:  Ikke Paraffin (granulomer i Tarm og lunge !)
           Fiberrik mat eller fiberrik kosttilskudd virker ikke ifølge en ny studie
           Aloe ekstrakt og Sennae ekstrakt er karsinogen
           Misbruk av laksantia kan lede til at tarmen blir et ubevegelig og funksjonløs
           rør !
           Økt væskeinntak (alder), mye mosjon, osmotisk laksantia : lactulose, sorbit.

Megacolon
medfødt unormalt stor tykktarm med manglende nerveforsyning og dermed manglende motilitet,
som regel på overgangen mellom colon sigmoideum og rectum.
  Symptomer: hårdnakket obstipasjon
   Diagnose: røntgenundersøkelse og rektoskopi med biopsi i endetarmen.
     Terapi: reseksjon av rammet område.

Invaginasjon
Ved invaginasjon har en tarmdel vrengt seg inn i den etterfølgende tarmdelen (vanligvis terminal
ileum inn i coecum = ileokolisk invaginasjon )
     Årsak: peristaltikken trekker en fastere del av termveggen inn i lumen (lymfatisk vev
          hos barn, svulst eller polypp hos voksne)
  Symptomer: Mavesmerter, tegn på ileus, eventuell blødning,
    Diagnose: røntgen (bariumkontrastklyster)
  Behandling: reposisjon allerede under røntgenundersøkelse (trykk av bariumklysteret )
          eller operasjon: tarmen trekkes tilbake på plass, i noen tilfelle må skadete
          delen av tarmen fjernes.Volvulus
Ved volvulus har en del av tarmen vridd seg rundt seg selv. Ved rotasjon på mer enn 180 grader
          snøres blodsirkulasjon i mesenteriet og det oppstår ileus og kanskje gangren.
  Symptomer: akutt abdomen pga. ileus.
   Diagnose: bariumklyster og røntgen gir typisk bildeStand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året   Side - 12 –av 30 sider


      Terapi:  ved hjelp av rectumsonde lykkes det ofte å løsne hindret, lykkes det ikke, må
           det utføres laparotomi.

Analfissur
Sprekk i endetarmsåpningens slimhinne av mekaniske grunner (hard avføring) eller ifølge
betennelse.
  Symptomer: smerter ved avføring og ofte spasme i lukkemuskelen.
     Terapi: behandlingen rettes mot årsak, hos mange pas. må det gjøres en dilatasjon av
          sfinktermuskelen.


Analfistel
En analfistel er en gang som går fra hudoverflaten ved endetarmsåpningen og innover til
forskjellige nivåer i den utvidete delen av endetarmen (ampulla recti).
En pas. med analfistel må undersøkes med tanke på Crohns sykdom.
  Symptomer: en analfistel væsker, slik at klærne får flekker, pas. har kløe og smerter, ved
           fistelabscess også betydelig smerter og feber.
      Terapi: en abscess må incideres. En fistelgang må spaltes operativt og legges åpen til
           granulering, det vil si at den får ”gro fra bunnen”.Hemoroider
Hemoroider er åreknuter i de anorektale venene. Eksterne hemoroider er dekket av hud, interne
hemoroider er dekket av slimhinne. Hemoroider er svært vanlig
     Årsaker: økt trykk i venene pga. svangerskap, portahypertensjon, svulster, derfor må
           en pas. med hemorroider utredes for å utelukke utløsende sykdommer.
   Symptomer: kløe og smerter i endetarmsåpningen lette blodpåleiringer ved avføring
 Komplikasjoner: svært alvorlige blødninger med livsfarlig blodtap (sjelden), Tromboser, Sår
      Terapi: regulering av obstipasjon, milde steroidsalver eller stikkpiller.
           Operasjon: ekstirpasjon, gummiringligatur.


Akutt mesenterielkarokklusjon
akutt nedsatt eller opphevet sirkulasjon i mesenterialkarene (som forsyner tynntarm og tykktarm
med blod).
      Årsaker: embolus,
            thromboser (for eksempel også ifølge stase i venene ifølge hjertesvikt, sjokk,
            septikemi), uttalt vasokonstriksjon (misbruk eller bivirkning av
            amfetaminer.
    Symptomer: akutt opptredende voldsomme mavesmerter, mens klinisk undersøkelsen er
            upåfallende rett i begynnelsen. Etter hvert fører iskemien til at peristaltikken
            opphører, senere kan tarmen nekrotisere (dannelse av gangren) og det
            oppstår tarmperforasjon med peritonitt og akutt abdomen.
     Diagnose: vanskelig, angiografi avgjører dignosen.
    Behandling: rettet mot årsak: Thrombose eller embolus kan fjernes, hjertesvikt eller
            septikemi må behandles.


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 13 –av 30 sider


           Rettet mot følgene: reseksjon av tarmgangren med laparatomi
      Prognose: dårlig


Intestinal angina
 kronisk svikt i mesenterial karene ifølge aterosklerose
    Symptomer: mavesmerter når behov for oksygen er økt: gjerne en halv time etter
           måltidene. Pas. spiser derfor stadig mindre med tilsvarende vekttap. Diaré
           vekslende med obstipasjon kan forekommer.
     Diagnose: angiografi
       Terapi: rekonstruktiv karkirurgi
     Prognose: godAdipositas
Normalvekt i kilo lik høyden i centimeter minus 100. Sykelig overvekt: overvekt på 100% eller 50
kg.
     Årsak: hormonforstyrrelser (Hypothyreose, Cushing’s sykdom), familiær belastning,
           spisevaner, for lite mosjon
  Behandling: Behandling av eventuell til grunn liggende hormonforstyrrelse, diett og økt
           mosjon.


Brokk eller hernie
 Utbuling av peritoneum (bukhinnen) gjennom en naturlig eller ervervet svakhet i bukveggen
(brokkporten). Ofte ligger bukorgan (for eksempel tarm) i brokksekken, brokksekken er den delen
av bukhinnen som ligger utenfor brokkporten.
   Ytre brokk: mest vanlig, kommer fram en gjennom en brokkport til huden.
  Indre brokk: er mer sjelden og oppstår når bukorganer går gjennom en brokkport innvendig
           i bukhulen (diafragmabrokk, brokk pga. adheranser, etter operasjoner.
           Medføtt (hernia congenita) eller ervervet brokk (hernia acquisita): I begge
           tilfeller oppstår brokk der bukveggen er svak, særlig der hvor organer i
           fosterlivet passerer gjennom åpninger: navlen eller lyskekanalen. Medfødt
           diafragmabrokk gir ikke altid umiddelbare symptomer. Ervervet brokk
           oppstår når buktrykket blir for stort til at en svakhet i bukveggen kan motstå
           det (ved hoste, tunge løft). Å reponere et brokk betyr å trykke innholdet i
           brokksekken inn i bukhulen igjen. Hvis dette ikke lykkes gjelder brokket som
           irreponibelt. Dersom blodtilførselen til det organet som ligger i brokksekken
           avsmøres i brokkporten, kalles brokket inneklemmet (inkarserert), et
           sliktinneklemmet brokk medfører sterke smerter, tilstanden er svært farlig
           spesielt ved inkarserert tarm fordi det kan oppstår nekrose, perforasjon og
           deretter peritonitt.
     Terapi: Reponibel brokk:       oftest operasjon
           Inkarserert brokk:    alltid operasjon så rask som mulig

Navlestrengsbrokk (omphalocele)


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året   Side - 14 –av 30 sider


Bukorganer ligger ute i navlestrengen ved fødselen, ofte ledsaget av misdannelser i andre organer,
abnormt vid navleringen, må opereres med en gang.

Navlebrokk (hernia umbilicalis)
Vanligst hos barn: hvis navleregion forblir åpen etter fødselen foreligger der et medfødt
navlebrokk (med fettvev/omentum i brokksekken), dette pleier hos de aller fleste å lukke seg
spontant. Hos voksne vanligst hos kvinner, sitter like ovenfor navleringen i linea alba
(paraumbilikalt hernie), hos voksne blir brokket ofte operert (fjerning av navlen).

Lyskebrokk
Vanligste type brokk, betydelig hyppigere hos menn enn hos kvinner
 Indirekte brokk (lateral brokk):
          Går gjennom lyskekanalen og utgjør 90% av alle lyskebrokk, brokk følger
          anatomisk kanal.
 Direkte brokk (medialt brokk):
          går gjennom en åpning oppstått ved at bakre vegg i lyskekanalen er svekket
          (ikke fysiologisk kanal eller åpning).
 Symptomer:     kul og smerter i lysken. Normalt er brokket lett reponibelt, slik at kulen går
          tilbake når pas. legger seg.
          Sterke smerter ved inneklemt brokk, brokk kan ikke reponeres og må opereres
          med en gang.
          Nylonnett er har innimellom blitt obsolet pga. komplikasjoner (smerter,
          kronisk betennelse, dislokasjon)
 Komplikasjoner: ileus, perforasjon, peritonitt.
Lårbrokk
(hernia femoralis, hernia cruralis) Forekomst nesten bare hos kvinner, Brokket kommer fram
nedenfor lyskebåndet gjennom åpningen der de store blodårene til beinet går. Blir nesten alltid
operert (stor tilbøyelighet til å bli inneklemt)Hernia epigastrica:
           Brokket sitter i midtlinjen mellom brystbeinspissen og navlen, gir
           ukarakteristiske og vage smerter, operativ behandling.

Ventralhernie:
Brokk i operasjonsarr, hyppigst i midtlinjesnitt.
Nyopererte pas. bør unngå tunge løft i 6 uker etter operasjon.
Inkarserasjon er uhyre sjelden ved slike brokk.
   Terapi: ofte brokkbind, spesielt hos eldre, pga. stor risiko for residiv
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året     Side - 15 –av 30 sider


           Enkelte Syndromer
 =========================================================
Peritonitter

   Sekundær peritonitt
    Årsak: bakteriell peritonitt: Oftest framkalt av bakterier (tarmbakterier ) etter perforert

   appendisitt.

                kjemisk peritonitt: Etter kontakt av peritoneum med kjemiske stoffer
                ved:
                  ulcus perforatum (mavesekret)
                  galleblæreperforasjon (gallesekret)
                  urinblæreperforasjon (urin)

   Primær peritonitt: Sjelden. For eksempel pneumokokk infeksjon av peritoneum via
             blodbanen

       Symptomer: Lokal peritonitt: omentum majus har lagt seg rund den betente
             regionen.

                Diffus peritonitt: Alvorlig sykdom, ekstreme smerter i bukhulen, man
                kan ikke røre på bukveggen som er helt anspent, pas. bøyer hofter og
                kneer, ligger stille og puster hurtig men bare overfladisk for å unngå
                bevegelser og dermed smerter i bukhulen, pasientene. er veldig redd
                men klager ofte lite, allmenntilstand er ekstrem redusert, pas. har feber,
                total tarmparese, tarmlyd mangler, pas. har brekninger, opphevet
                avgang av luft og faeces..
                Stor væsketap i bukhulen (pga. væsketap gjennombetente bukhinnen og
                pga. av væskeopphopning i de etter hvert paralytiske tarmene) må
                substitueres med elektrolyttinfusjoner for å behandle de symptomene på
                væsketap som er: sentralisering med blodtrykkfall, tachycardi, oliguri
                eller anuri, kjølig gråcyanotisk og kald hud.
        Diagnose:    Diagnose stilles lett ut fra sykehistoreien og klinisk undersøkelse
       Behandling:    Stabilisering av kretsløp og oligo/anuri med væskesubstitusjon,
                elektrolytter, plasma, antibiotika i store doser, oksigen, ventrikkelsonde
                (for å tømme mavesekken for væske), spesielt ved sekundær peritonitt
                vanligvis operasjon for å behandle utløsende årsak og for å skylle
                bukhulen med væske for å fjerne irriterende kjemiske substanser
                (mavesekret, galle etc), og betennelsesprodukter (pus) for å redusere
                senere arrvevsdannelse (adhesjoner).
    Komplikasjoner:     (kroniske) abscesser (gjenopptreden av smerter og symptomer på
                infeksjon etter en tilsynelatende bedring), adheranser, arrvev som
                utløser kroniske smerter og som kan utløse ileus senere.
          Prognose:  alvorlig sykdom
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året   Side - 16 –av 30 sider
Ileus
Akutt passasjehindring i tynntarmen eller tykktarmen, total eller relativ, i sistnevnte tilfelle brukes
betegnelsen subileus. (engelsk litteratur: intestinal obstruction istedenfor uttrykket "ileus")
   Paralytisk ileus: inhibisjonsileus (paralytisk ileus): økt stimulering av symptikus ifølge
             betennelser i abdomen, postoperativt, ved retroperitoneal blødning,
             ryggrads eller bekkenbrydd.

     spastisk ileus: ifølge uremi, diabetisk koma, megacolon, tungmetallforgiftning,
             vaskulær ileus svekket sirkulasjon i tarmkarene slik det er ved
             mesenterialokklusjon.

    Mekanisk ileus: mange mulige årsaker:
      hindring i tarmlumen for eksempel pga. gallestein, ufordøyd mat (appelsin hos barn),
               harde avføringsknoller eller invaginasjon
      hindring i tarmveggen pga. medfødte misdannelser som atresi og stenose, traume,
               svulst, betennelse, stråleskade (striktur)
      hindring utenfor tarmveggen ifølge adheranser, inneklemt brokk, svulster utenfor
               tarmen eller volvulus. Adheranser er den hyppigste og viktigste
               årsaken til mekanisk ileus, fulgt av inneklemt brokk og kreft, total
               utgjør disse tre årsaker 80% av alle tilfeller.
      Enkel ileus:      blodforsyning er intakt, prognose avhengig av årsak til ileus
      Strangulasjonsileus: blodforsyning til tarmveggen kompromittert, svært alvorlig
                 tilstand.    Patofysiologi: Tarmen er dilatert ovenfor hindret (opphopning av gass og væske ifølge
           lokaden). Dehydrering og især hypokaliemi ifølge ødem i tarmveggen med
           økt væsketap og elektrolyttap i tarmlumen og peritoneallumen, brekninger
           gir ytterlige væsketap og forhindrer samtidig inntak av væske. Dannelse av
           ekso og endotoksin i tarmen pga. bakterievirkning
    Symptomer: Typiske intervallsmerter: smerter er jevnt tilstede men med perioder med
           intens forverring (konstant verkende smerter kan bety strangulasjon).
            Brekninger (disse symptomene opptrer sent ved tykktarmileus)
            Som regel manglende avgang av luft og avføring, Abdomen er oppblåst
           (meteoristisk) Ved auskultasjon hører en høyre, metalliske klukkende
           tarmlyder, men disse kan mangle dersom det foreligger strangulasjon.
           Abdomen er moderat øm Typisk røntgenbilde med utspilt tarm og
           ”væskespeil”
            Ofte påvirket allmenntilstand
            Eventuell tegn til sirkulasjonssvikt

      Diagnose: kan være vanskelig å stille,
           Av og til må en gi litt kontrast per os og følge dens passasje, eventuell
           bariumklyster.


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 17 –av 30 sider


        Terapi: Korrektur av væske og elektrolyttforstyrrelser, Ventrikkelsonde for å
            tømme magesekken
            Laparoskopi med behandling av årsak og komplikasjoner
            Antibiotisk behandling ved tarmreseksjon
            Tett postoperativ overvåkning med væske og elektrolytt kontroll,
            imediuresen.

Akutt abdomen
Hyppig innleggelsesdiagnose ved akutt oppståtte magesmerter som har vart under en uke som
skyldes en sykdom i buken og som kan kreve operativ behandling. Bare halvparten blir operert.
Årsaker til ”akutt abdomen” utenfor mave tarm området: Småbarn som lokaliserer plagene ofte i
mave. Hjerteinfarkt Pneumoni Psykiske årsaker Pasienter med akutt abdomen krever omhyggelig
observasjon, pasienter skal ikke drikke, får duodenalsonde, timediurese, overvåkning av puls og
blodtrykk, analgetika med nøyaktig dokumentasjon av inntak.
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 18 –av 30 sider


                    Lever og pankreas
====================================================================


Lever funksjon

Ekskretoriske funksjoner
  Levere produsere 0,5 til 1 liter galler per døgn.
  Galle består av:
     Gallesyrer: sluttproduktet ved nedbrytningen av kolesterol i leveren.
     Gallsesyrer omdannes til gallesalter. Funksjonen er blant annet å emulgere fett fra maten
     slik at lipase fra pankreas kan spalte triglycerider til frie fettsyrer, monoglyserider og
     glyserol som absorberes av tarmen.
     Gallesyrer reabsorberes i den distale del av ileum via portvenen (enterohepatisk
     sirkulasjon)
     Gallefargestoff: Konjugert bilirubin (nedbrytingsprodukt av hem i hemoglobin)
     Kolesterol,
     Fosfolipider,
     Vann.

Metabolske funksjoner:
  Opptak av aminosyrer fra blodet og produksjon av en rekke proteiner (plasmaprotein albumin,
  transferrin, haptoglobin, fibrinogen og andre koagulasjonsfaktorer.
  Ved nedbryting av proteiner og aminosyrer dannes giftig NH3 (ammoniakk) som omdannes i
  leveren til urinstoff (karbamid) som er mye mindre giftig. Urinstoff skilles ut i urinen.
  Karbohydratstoffskifte: Monosakkarider (fruktose, galaktose, glukose) opptas fra blodet.
  Fruktose og og galaktose kan omdannes til glukose, som lagres i form av glykogen, eller det
  kan brytes ned til energi ved glykolyse.
  Energien brukes til å danne aminosyrer og fettsyrer eller til andre energikrevende processer.
  Glucose kan dannes av aminosyrer (glukoneogenese) eller av glykogen (glykogenoslyse)
  Lipider (fettsyrer, kolesterol og fosfolipider) blir syntetisert og til dels brutt ned i leveren.
  Metabolisme av lipoproteiner: kylomikroner,
   VLDL (very low density lipoproteins)
   LDL (low density lipoproteins)
   HDL (high density lipoproteins)
  Nedbryting av hormoner
  En rekke medikamenter metaboliseres i leveren til metaboliter som er mye mindre og mer
  vannløselige, slik at de kan skilles ut i urinen.

Depotfunksjoner:
  leveren lagrer glykogen, lipider, jern, vitaminer.
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 19 –av 30 sider
Bukspyttkjertelens funksjon
Eksokrine funksjoner
   Pankreas produserer 1-2 liter sekret per døgn som utskilles til duodenum via ductus
   pancreaticus, regulert av nervus vagus og hormonelt via sekretin og kolecystokinin.
   Sekretet inneholder:
   Lipase, som spalter triglycerider
   Amylase som spalter polysakkarider (stivelse til maltose)
   Trypsin, kymotrypsin og karboksypeptidase spalter proteiner.
   Vann og elektrolytter
   Hydrogenkarbonat slik at sekret er alkalisk (pH 7,6 – 8,2)

Endokrine funksjoner
   Produksjon av insulin


Undersøkelser
   Enzymundersøkelser:
     ALAT, ASAT, LD
     ALP: økt spes. ved kolestase
     GT: økt spes. ved alkohol
     CDT
     Amylase/Lipase
   Proteinsyntese i leveren
   Serologisk undersøkelser og antigener (hepatitter)
   Gallefarge stoffskiftet (bilirubin)
   Leverbiopsi (Cave blødning)
   Xylosebelastning (måler absorbsjon i tarmen) (C14 xylose, en måler radioaktiviteten i
   ekspirasjonsluften som mål for resorbsjon, normal blir 60-70 % av xylose resorbert.
   Laparoskopi
   Røntgen: kalknedslag i pankreas ved kronisk pankreatitt
   Scintigrafi
   CT og MR
   ERCP: Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi for å framstille galleveier
   og pankreasgangen
   PTC Perkutan transhepatisk kolangiografi
   Ultralyd
   MRCP
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 20 –av 30 sider


                    Leversykdommer

Ikterus, gulsott:
Opphopning av bilirubin i blod og vev. Først synlig ved sclera i øye, senere også i hud og
slimhinner ved personer med hvit hud. Kløe er et tidlig symptom

Prehepatisk ikterus: Skyldes økt hemolyse av erytrocytter, dette gir økt mengde ukonjugert
           bilirubin i blodet. Dersom leverens evne til å konjugere og skille ut
           bilirubin overskrides, oppstår ikterus.
           Spesielt farlig hos barn (rhesusforlikelighet) med kjerneikterus i
           basalgangliene i hjernen og irreversibel hjerneskade.
           I tillegg til gul hudfarge opptreden av mørk brun urin, avføring blir ikke
           avfarget..

Hepatisk ikterus:    ifølge skade i lever (virushepatitt, toksisk leverskade, langtkommen
             levercirrhose, leversvikt).
             Kombinasjon av avfarget avføring og mørk urin pga. nedsatt evne til å
             skille ut konjugert bilirubin til gallen pga. ødem rund gallegangen.
             Konjugert bilirubin hoper seg da ut i blodet og utskilles i urinen.

Posthepatisk ikterus: okklusjon av intra- eller ekstrahepatiske galleganger (= kolestase) pga.
           stein i gallegangen (choledocholithiasis),
           bakteriell infeksjon (cholecystitt eller kolangitt med ødem rund
           galleganger og dermed avklemming),
           gallegangskarsinom eller svulst i bukspyttkjertelen som avklemmer
           gallegangen ).
           Dette medfører en opphopning av konjugert bilirubin i blod.
           Kombinasjon av avfarget avføring og mørk urin.

Toksisk leverskade:

    Alkholbetinget leverskade
            Alkohol er hyppigst årsak til leverskade i Norge.
       Akutt: akutt hepatitt, typisk at sykdommen oppstår i en periode med spesielt stort
            alkoholinntak hos en kronisk missbruker
      Kronisk: ved daglig forbruk av muligens bare 20 gram alkohol (60 ml brennevin
            med ca. 40 vol. %) (tidligere ble det sagt 40 gram), kvinner mindre
            mengder enn menn.
            Utvikling av steatose fordi metabolisering av alkohol legger beslag på
            mesteparten av leverens metabolsk kapasitet slik at lipider hopes opp i
            hepatocyttene. Steatose er enda reversibel.
            Pas. med steatose som fortsetter å drikke får levercirrhose (skrumplever).
            Leverkreft er hyppigere hos kroniske alkoholmisbrukere.

    Skade som skyldes medikamenter
           Cytostatika, paracetamol,


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året   Side - 21 –av 30 sider
             Skade som skyldes overfølsomhetsreaksjon mot medikamenter
             Via allergiske mekanismer inntrer intrahepatisk kolestase og i noen tilfeller
             ikterus. Hos 1 % av pas. som bruker klorpromazin, metyldopa, statiner,
             sulfonamider, furadantin, rask tilbakegang av symptomene ved
             seponering.
             Hepatitt med levercellskade kan også skyldes medikamentforbruk via en
             toksisk eller toksisk-allergisk reaksjon.
             Halotan kan utløse intrahepatisk kolestase og hepatitt, spes. ved andre
             gangs bruk, derfor 3-6 måneder mellom hver gang halotan brukes.

    Skade ifølge bruk av tekniske løsningsmidler
            white-spirit, terpentin, lynol, trikloretylen, karbontetraklorid leder til
            toksisk leverskade.

    Skade ifølge inntak av sopp
            Grønn og hvit fluesopp gir en svært alvorlig leveraffeksjon som fører til
            døden i ca. 30 % av tilfellene,.


Hepatitt A eller infeksiøs hepatitt
            Smitter særlig via infisert mat og drikkevann.
            Virus utskilles i avføringen 1-2 uker før og opptil 2 uker etter klinisk debut.
            Spes. i tropiske land i dag, tidligere (40-årene) også i Norge.
            Hos barn gir hepatitt A ikke ikterus: viktig smittekjilde.
            Inkubasjonstid er 2-6 uker.
    Symptomer: I prodromalstadium feber, slapphet, kvalme, anoreksi og diaré. Etter 1 uke
            kan allmennsymptomene avta og pas. føler seg bedre, samtidig opptrer
            ikterus, hudkløe, mørk urin og avfarget avføring. Mange får smerter i lever
            pga. ødem. Symptomene går gradvis over i løpet av 1-3 måneder.
     Diagnose: Opplysninger om smitteforhold, Ikterus, hepatolmegali, forhøyete
            transaminaser (over 500 U/l), bilirubin, LD, ALP, GT. Pos. IgM mot
            hepatitt A-virus. Immunelektronmikroskopi kan påvise virus i avføringen.
       Terapi: Forebyggende hepatitt A vaksine, gammaglobulin etter smitteeksposisjon,
            dessuten symptomatisk: hvile, pas. skal unngå alle levertoksiske substanser
            (alkohol i minst 1 år), kosthold som er rik på karbohydrater og protein,
            ikke fett. B- og K- vitaminer.
            Ved alvorlig syke pas. kontroll av væske-, elektrolytt og glucosebalansen,
            ev. proteinrestriksjon.
     Profylakse: Pas. bør ha enerom med eget toalett, under stell bør pleipersonalet beskytte
            seg med hansker og stellefrakk. Desinfeksjon med kloramin eller
            glutaraldehyd. Søl fra fra urin, avføring og blod kan behandles med 5%
            kloramin. Engangsutstyr brukes hvor det er mulig.Alt brukt tøy må
            behandles i samsvar med instruks for smittetøy (kokvask)
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året      Side - 22 –av 30 sider
Hepatitt B eller serumhepatitt
           Smitter særlig via inokulasjon, for eksempel ved blodtransfusjoner, stikk
           eller risp med infiserte instrumenter eller sprøyter, dialysepasienter eller
           pas. som får hyppige infeksjoner eller transfusjoner er også utsatt, virus
           atskilles også i sekret og overføres ofte seksuelt. Inkubasjonstid er 2-6
           måneder.
   Symptomer: som ved hepatitt A, men ofte tydeligere og av lengre varighet. Utslett og
           leddsmerter forekommer i prodromalstadiet.
     Diagnose: påvisning av av virusantigener:
           HbcAg (core, kjerneantigen)
           HBsAg (surface, overflateantigen, tegn på pågående infeksjon),
           HbeAg (enteric)
           Det kan også påvises antistoffer mot disse antigenene:
           anti-HBs aleine: bare tegn til gjennomgått infeksjon
    Profylakse: vaksinasjon, hyperimmunt gammaglobulin med særlig høy konsentrasjon
           av antistoff rettet mot HBaAg gis innen 3-7 dager ved sikker eksposisjon,
           men også vanlig gammaglobulin har effekt.
           Blodsmitteregime bør opprettholdes til pas. er HbsAG negativ og har
           anti-HBs.
    Behandling: som ved hepatitt A. 50% av pas. med kronisk hepatitt B har nytte av
           Interferon.
  Komplikasjoner: opptil 5 % av alle pasientene blir kroniske smittebærere (HbsAG kan
           påvises utover 6 måneder, samtidig er HbeAG positiv.)
           Om lag 50% av pas. som er bærere av HbsAG utvikler kronisk hepatitt,
           enten kronisk aggressiv eller kronisk persisterende, bærertilstand av
           HBsAg disponerer også for leverkreft.
           Mortalitet er under 1% .

  Hepatitt C     skyldes også virus og smitter særlig ved blodtransfusjon og via infiserte
            sprøyter eller instrumenter, særlig hyppig hos intravenøse stoffmisbruker. I
            halvparten av tilfellene kan en ikke påvise noen sikker årsak, diskutert blir
            tannlegebehandling og fram for alt tatovering. Sjelden smitte ved seksuell
            kontakt.
    Symptome:   Ofte kun moderate, uspesifikke symptomer, uten ikterus,
            Ofte kun tilfeldig oppdagelse av sykdommen ved kronisk tretthet og slapphet.
    Diagnose:   påvisning av antistoff mot proteiner fra hepatitt C-virus.
    Prognose:   Om lag 80% av disse pasientene får kronisk hepatitt, utenbehandling
            utvikler 20 til 30% av disse cirrhose i løpet av en 20-årsperiode.
    Terapi:    Langtidsbehandling (1/2 –1 år) med interferon kan normalisere
            transaminaseverdiene og redusere utvikling av cirrhose.
            Ellers er behandlingen symptomatisk.

  Hepatitt D     Hepatitt D-virus angriper bare pas. som har en akutt eller kronisk infeksjon
            med hepatitt B og er HbsAG positive. Smitten skjer ved inokulasjon,
            sykdommen forekommer nesten bare hos sprøytenarkomane.
    Symptomer:   fulminant (meget rask) forløp) av en hepatitt B og en oppblussing av


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 23 –av 30 sider


            hepatitten med økt dødelighet hos pas. med kronisk hepatitt B.  Hepatitt E   Epidemiologi og symptomer ved infeksjon med hepatitt E-virus er meget lik
          hepatitt A.
          Smittemåten er fekal-oral. Inkubasjontid 3-9 uker.
          Opptreden først og fremst i utviklingsland, import til Norge er mulig.
    Symptomer: Lett sykdomsbilde bortsatt fra at gravide blir ofte alvorlig syk (opp til 20 %
          mortalitet).
    Diagnose: Spesifikke antistoffer.
    Prognose: Ingen fare for kronisk hepatitt.


  Toksisk hepatitt Nest etter virus er alkohol den hyppigste årsaken tl akutt hepatitt.
          I sjeldne tilfeller kan også medisiner en alvorlig toksisk hepatitt.
   Symptomer: Som ved virushepatitt, med lett til alvorlig forløp med utvikling av leversvik.
   Diagnose:   Manglende påvisning av virushepatitt og påvisning av alkoholinntak eller
          bruk av spesielle medisiner.
   Behandling: Pas. må avstår alkohol eller utløsende medisiner, tilførsel av vitamin K og B,
          symptomatisk behandling ved leversvikt.
   Prognose:   Medikamentell utløst hepatitt med akutt stor leverskade kan ha høy
          mortalitet.
          Alkoholbetinget hepatitt har vanligvis god prognose, avholdenhet er
          avgjørende om pas. får tilbakefall og utvikler cirrhose med leversvikt senere.


  Kronisk aktiv hepatitt (= kronisk aggressiv hepatitt)
          Opptreden skyldes infeksjon med hepatitt B eller C-virus, medikamenter
          eller autoimmun sykdom.
          Kjennetegn: vedvarende infiltrasjon av betennelsesceller i lever med
          levercellskade.
   Symptomer: svingende forløp, perioder med allmennsymptomer som feber, ikterus, mørk
          urin og avfarget avføring.
          Sykdommen kan ledsages av eksantem, leddsmerter, ulcerøs kolitt,
          nyreaffeksjon.
   Diagnose:   Forhøyet bilirubin og transaminaser, antistoff mot glatt muskulatur, økt
          senkningsreaksjon gir mistanke, leverbiopsi avgjører diagnosen.
   Behandling: Langtidsbehandling med steroider (prednisolon), eventuell kombinert med
          cytostatika (azatioprin), ved pas. med virushepatitt interferonbehandling.
   Prognose:   en del pas. utvikler cirrhose med fare for leversvikt.
          Kronisk viral hepatitt er hyppigste årsak til primer leverkreft (hepatom)  Kronisk persisterende hepatitt
           Årsaksforholdene som ved kronisk aktiv hepatitt.


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 24 –av 30 sider


          Tilstand kan være asymptomatisk eller i perioder gi lette
          allmennsymptomer, forhøyete transaminaser.
    Diagnose:  Leverbiopsi
    Behandling: Interferon ved hepatitt B eller C som årsak, ellers ingenbehandling
    Prognose:  god ved pas. uten virus hepatitt (ukjent årsak), ofte helbredlese etter 1-2 år.Levercirrhose (skrumplever)
          Resultatetav langtkommen leversykdom.
          Cirrhose skyldes en vedvarende sykdomsprosess der hepatocytter skades og
          dør. Etter hvert inntrer en irreversibel bindevevsomdanning i leveren:
          Fibrose.
          Fibrose fører til økt motstand mot blodgjennomstrømning, dette øker trykk i
          portavenen med stuvning og ødem for eksempel i tarmveggen, dette kan
          utløse funksjonssvikt.
          Blodet prøver å finne andre veier utenom leveren: slimhinner i nedre del av
          spiserøret og endetarmen dreneres vanligvis via vener som går til vena porta.
          Disse områder i spiserøret og endetarmen viser samtidig forbindelser til
          vena cava, såkalt anastomoser mellom vena porta og vena cava.
          Disse anastomoser åpnes ifølge økt trykk i vena porta og blod strømmer
          retrograd (i motsatt strømningsrekning) fra vena porta til slimhinnene og
          derfra med normal strømningsrekning til vena cava.
          Økt trykk i vener fører til åreknuter i slimhinnen (øsofagusvaricer) som lett
          kan skades og blø, øsofagusvaricer er utsatt for stadig mekanisk irritasjon
          ved måltider, dette kan medfører store blødninger med høy mortalitet.
          Anastomoser kan også dannes i overfladiske vener i huden av bukveggen,
          disse godt synlige vener i huden er patognomonisk (karakteristisk) for
          sykdommen.

            Levercirrhose kan ha asymptomatisk forløp i begynnelsen, senere opptrer
            ofte allmennsymptomer som kvalme, oppkast, ukarakteristiske
            mavesmerter, steatoré ifølge mangel på gallesyrer.
            Ikterus med hudkløe utvikles ofte sent, men er vanlig hos pas. med biliær
            cirrhose.
            Ve inkompensert cirrhose utvikles tegn til leversvikt (se nedenfor)

      Åraker:  Viktigste årsaker: alkoholmisbruk, kronisk aktiv hepatitt og langvarig
           kolestase (biliær cirrhose).
           Sjelden: hemokromatose med avleiring av jern i levervevet eller Wilsons
           sykdom med avleiring av kobber, ifølge langvarig stuvning i leveren ifølge
           hjertesvikt. Primær biliær cirrhose er en selvstendig immunologisk sykdom.
      Diagnose: Tegn på hypertensjon i portavenen (levervenekateterisering), røde
           håndflater (palmar erythem), spider nævi (arterioler med økt diameter i
           huden).
           Tegn på redusert østrogen nedbryting er gynekomasti.
           Ånden kan får en søtlig lukt (foetor hepaticus) i ånden.


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 25 –av 30 sider


           I tidlig stadium hepatomegali, senere skrumplever med knutrete overflate.
           Flere laborverdier viser avvik som er avhengig av utløsende sykdommen.
           Transaminase og GT er ofte kun lett forhøyet.
           Autoimmunantistoffer.
           Økt INR og ammoniakk og nedsatt albumin er tegn på inkompensert
           cirhhose.
      Behandling:     Hvis mulig rettes bheandlingen mot utløsende årsak.
           (kirurgisk for eksempel ved sekundær biliær cirrhose)
           Levertransplantasjon
           Symptomatisk behandling av komplikasjoner (blødende øsofagus varicer).
           Vitamin K og D.
      Prognose: Ofte god hvis pas. ikke har utviklet leversvikt og hvis årsaken kan fjernes.
           Dårlig ved inkompensert cirrhose.


Leversvikt

    Leversvikt forekommer:
                i sluttstadiet av levercirrhose,
                i sluttstadiet av kronisk aktiv hepatitt,
                ved fulminant virushepatitt,
                toksisk leverskade,
                langvarig leveriskemi,
                etter fysisk skade.
    Symptomer: palmar erythem, spider nævi, foetor hepaticus,
           Ikterus ledsaget av mørk urin og muligens avfarget avføring.
           Fettmalabsorbsjonssyndrom
           Redusert albumin synthese gir redusert osmotisk trykk med ødemer som
           resultat.
           Spesielt ved kombinasjon av albuminmangel og økt trykk i portavene
           opptreden av ascites: fri væske i bukhulen. .
           Blødningstendens pga. redusert syntese av koagulasjonsfaktorer.
           Tegn på redusert østrogen nedbryting: gynekomasti
           Tegn på redusert nedbryting av aldosteron: retensjon av natriumklorid og
           vann med hypertensjon som følge.
           Hepatisk encefalopati med uro, søvnproblemer og redusert
           konsentrasjonsevne blant annet pga. forhøyet ammoniakinnhold i blodet
           pga. redusert kapasitet i urinstoffsyklus (nedbryting av protein). Dette kan
           føre til asterixis (flapping movements) som følge av en toksisk
           hjernestannskade: når pas. holder armene til sidene opptrer plutselig
           høyfrekvent bevegelser som minner på vingeslag.
           Hepatisk coma ifølge ammoniakkforgiftningen kan opptrer veldig
           overraskende ved ytterlige belastning av pas. som for eksempel
           oesofagusblødning eller bruk av sederende medisiner.
           Transaminaser er ofte normale fordi det er bare få hepatocytter igjen som
           enzymene kan lekke ut av.
           Bilirubin er vanligvis forhøyet. ¨


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 26 –av 30 sider


    Behandling: rettet mot åraskene og symptomatisk.
            Ascites behandles med salt og væskerestriksjon og spironolakton
          (aldosteronantagonist), peritoneovenøse shunt (plastkateter med ventil leder
          ascites fra bukhulen til en halsvene, brukes sjeldent i dag), ascites bør ikke
          tappes for å unngå proteintap.
            Parenteral værsketilføring og eller sondenæring på 1500 kcal per døgn
          ved coma hepaticum, hovedandel av energimengden dekkes med
          glucoseoppløsning.
            Proteinfattig diett ved lett ved lettere former for hepatisk encefalopati (40
          g protein per døgn).
            Laktulose per os for å senke pH i tarmlumen: dette hemmer veksten av
          proteinnedbrytende bakterier i tarmen og dermed dannelse av ammoniakk.
          Levertransplantasjon
    Prognose:  Høy mortalitet ifølge infeksjoner, blødninger, nyresvikt.
Leversvulster
 Benigne svulster: hemangiom, adenom, cyster

  Metastaser     Metastaser til leveren fra kreft i andre organer er i vårt land ca. 20 ganger
            hyppigere enn primær leverkreft. Hyppigst fra kreft fra mave-tarm kanalen,
            brystkjertelene og lungene.
            Ofte forstørret lever med knudrete overflate
      Diagnose: CT og ulralyd
      Prognose: dårlig

  Leverkreft (Hepatom):
          sjelden. Hepatom oppstår oppstår nesten alltid i cirrhotisk lever. Om lag
          50% av pasientene er bærere av HBsAg.
   Symptomer: Allmennsymptomer dominerer, smerter i lverregion, forhøyet ALP, LD,
          alfafetoprotein (AFP) eller karsinoembtryonalt antigen (CEA).
   Diagnose:   CT, ultralyd, biopsi.
   Behandling: palliativ
   Prognose:   dårligPerihepatitt:

           Veldefinert tilstand som ofte forekommer i forbindelse med salpingitt
           (egglederbetennelse): Det dannes fibrinstrenger (adheranser) mellom
           leveren og diafragma. Dette kan gi samme symptomene som akutt
           kolecystitt. Årsaken er ofte klamydiainfaksjon eller gonoré.
      Diagnose: Stilles laparoskopisk


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 27 –av 30 sider


      Terapi:  Fibrinstrengene deles under laparoskopi, antibiotisk terapi (doxycyklin).
Galleveissykdommer

  Gallestein    Det er en vanlig tilstand å ha gallestein. Hyppigheten tiltar med alder.
          Gallestein antas å ligge bak 90% av alle sykdommer i galleveiene, enten
          direkte eller fordi gallestein disponerer for infeksjoner..
    Årsak:   ukjent. Disponerende: fifty fat fancy femal
    Symptomer: kan være symptomløse.
          Gallegangsstein kan utløse karakteristiske, akutt opptredende, vedvarende
          men ikke kolikkpregete smerter under høyre ribbebeinsbue, ofte med
          utstråling til høyre skulder. Anfall opptrer etter måltid eller omnatten, varer i
          timer og kan ledsages kvalme og brekninger.
          Ikterus ifølge kolestase ved stein i gallegangen
    Diagnose:  Om lag 10% av alle gallesteine har høyt kalkinnhold og er derfor synlig på et
          vanlig røntgenbilde.
          Ultralyd
          MR-kolangiopankreaticografi
          Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi
          Kolangiografi
          Forhøyet Bilirubin, ALP, GT.
    Behandling: Smertestillende og spasmolytiske middel (Petidin og Buscopan
          (Butylskopolaminbromid))

            Lithotrypter (steinknuser)

            Operasjon (endoskopisk kolecystektomi)
            Koledokotomi
            Endoskopisk papillotomi: papillen spaltes, steinene kan trekkes ut med
            spesiell instrument.


  Komplikasjoner: infeksjoner (hyppig), muligens akutt pankreatitt
  Kolecystitt   Over 90% av infeksjoner i galleblæren skyldes gallestein.
          Dersom infeksjonen sprer seg til galleveiene oppstår kolangitt, et livstruende
          tilstand med septikemi.
    Symptomer: sterke smerter og ømhet under høyre ribbebue, ofte med utstråling til høyre
          skulder. Kvalme og brekninger, lett ikterus
          Høy feber skiller tilstanden fra kolelitiasis.


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 28 –av 30 sider


    Diagnose:   Leukocytose, forhøyet SR, Bilirubin, ALP, LD.
            Ultralyd, blodkultur, ERCP.
    Terapi:    antibiotisk behandling, parenteral væske ved brekninger, fettfattig diett,
            smertebehandling som ved gallestein.
    Prognose:   God ved kolecystitt, kolangitt medfører en viss mortalitet.
                    Pankreassykdommer

Pankreatitter

  Akutt pankreatitt
   Årsak:     Alkoholmisbruk: alkohol kan gi spasmer i bukspyttkjertelens utførselsgang
           (ductus pancreaticus) og dermed sekretstagnasjon og pankreatitt.
           Gallegangsstein.
           Enkelte virusinfeksjoner: parotitt, hepatitt, Coxsackie B-infeksjoner.
           Hyperkalsemi
           Etter ERCP (ifølge ødem med retensjon som følge)
   Former:     ødematøs (lett)
           Nektrotiserende pankreatitt (alvorlig)
           Hemoragisk pankreatitt (svært alvorlig)
   Symptomer: Smerter øverst i abdomen, gjerne med utstråling til ryggen, beltelignende.
           Ofte tegn til peritonitt og paralytisk ileus.
           Ev. hyperglykemi
           Hypokalsemi (utfelt kalsium i nekrotisert fettvev)
           Sjokk ved hemoragisk pankreatitt
   Diagnose:    Forhøyete lipase og pankreasamylaseverdier, ERCP
   Behandling: Fjerning av utløsende gallestein so rask som mulig.
           Operasjon (fjerning av nekroser, drenasje av abscesser) bør unngås.
           Konservativ: analgetika (petidin), absolutt diett, ventrikkelsonde (for å
           tømme maven), ev. insulin, symptomatisk rettet mot forstyrrelser i væske og
           elektrolytt balansen, ev. intraperitoneal skyllekateter, antibiotika,
           peritonealdialyse ved nyresvikt, ev. respiratorbehandling.
  Komplikasjoner: Peritonitt, septikemi, nyresvikt, abscesser og pseudocyster
     Prognose: mortalitet 50 til 70 prosent hvis årsak ikke kan finnes og fjernes.
Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 29 –av 30 sider


 Kronisk pankreatitt : kan være følge av akutt pankreatitt, men ofte 50-60% av kronisk
            pankreatitter er direkte følge av alkoholmisbruk, dessuten som følge av
            gallegangsstein.

    Symptomer:    lett diabetes m. ( over 90 % av pankreasvev skadet),
             kronisk buksmerter (kan invalidisere pas., ) stort behov for analgetika,
             steatoré
             Anoreksi

    Diagnosen:  Kalk i pankreas synlig på normal røntgenbilde, men ofte er det vanskelig
           å stille diagnosen.
           Amylase og lipase kan være normal
           ERCP, CT-abdomen
           Redusert glucosetoleranse
    Behandling:  analgetika,
           diett (fettfattig og proteinrik)
           pankreasenzympreparater (Pankreon)
           alkoholforbud
           Ev. insulinbehandling
           total eller delvis pankreatektomi, især ved pseudocyster
           Transplantasjon
    Komplikasjon: Pseudocyster, narkomani


Svulster i buskspyttkjertelen
          Medfødte cyster i pankreas forekommer isolert eller i forbindelse med cystisk
          pankreas fibrose (mukoviscidose)
          Pseudocyster: Etter en pankreatitt eller pankreasskade kan det danne seg
          pseudocyster med en bindevevskapsel istedenfor epitel som kjennetegn, disse
          kan kreve drenasje.
          Insulinom ( insulinproduserende svulst) og insulom (ikke
          insulinproduserende svulst), dannet av celler fra langerhanske øyer, må
          fjernes kirurgisk.
          Gastrin produserende tumorer (svært sjelden) leder til økt syresekresjon i
          mavesekken og sår på tolvfingertarmen: Zollinger Ellisons syndrom.

Kreft i bukspyttkjertelen:
          Aadenokarsinom, 3% av alle maligne svulster. Årsak ukjent, men røyking og
          bruk av alkohol disponerer.
          Hyppigst hos menn., sjelden før 50-60 årsalderen.
          Metastasering: Lymfogent, hematogent og direkte infiltrasjon av
          nabororganer.
   Symptomer: Snikende utvikling, ukarakteristisk, smeter i øvre abdomen, diaré, vakttap,
          Ikterus med kløe som komplikasjon (infiltrert galleveier) er ofte det som
          bringer pas. til legen for første gang.
          Ofte tromboflebitt (venetrombose) av ukjent grunn
    Diagnose: Vanskelig å stille, Ultralyd, CT-abdomen, MR-abdomen, ERCP med


Stand: 30. 08. 02
Sykdommer i mave, tarm, lever og pankreas --- sykepleier utdanning 2. året  Side - 30 –av 30 sider


         børstecytologi.
  Behandling: Kirurgisk om mulig: Whipples operasjon.
         Drenasje av galle til tarmen, perkutant eller med dren (endoprotese) ved
         infiltrert og avklemt galleveier.
         Substitusjon av pankreasenzymer peroralt
 Komplikasjoner: Diabetes m.
   Prognose: dårlig, med kort levetid, pas. med karsinom nær ampulla vateri har bedre
         prognose.
Stand: 30. 08. 02

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:867
posted:1/15/2011
language:Norwegian
pages:30