Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

dnotlarisfizyoloji ppt anemi

VIEWS: 43 PAGES: 17

									EGZERSİZ VE KAN
Kanın fonksiyonel olarak
üstlendiği görevler
 Akciğerden dokulara O2 taşınımı,
 Dokudan akciğere CO2 taşınımı,
 Sindirim organlarından hücrelere besin
 maddeleri taşınımı,
 Hücreden atık maddelerin böbrek, akciğer,
 ter bezleri v.b gibi bölgelere taşınımı,
 Endokrin bezlerden hücrelere hormon
 taşınımı,
 Hücrelere enzim taşınımı,
 PH’ın düzenlenmesi
Vücut ısısının düzenlenmesi,
Hücrelerin su yoğunluğunun
 düzenlenmesi(Na++ iyonunun
 yoğunluğuna göre),
Toksik ve yabancı mikroplara karşı
 vücudu koruma,
Eloktrolit dengesini düzenleme,
Kanamayı durdurma ve kan kaybını
 önleme.
Kanın hacim ve komposizyonu

Kişinin vücut yapısı, su miktarı,
 eloktrolit dengesi ve içerdiği yağ
 miktarına ve antrenman düzeyine
 göre değişiklik gösterir.
Erkekte 75ml x vücut ağırlığı (kg)
Bayanda 65 ml x vücut ağırlığı
 (kg)’dır.
 Kanın Komposizyonu

                                  KAN

                          PLAZMA                 KAN HÜCRESİ


Plazma proteinleri      Serum        Eritrosit     Trombosit                     Lökosit


         Albumin           su                     Granüler Lökosit             Agranüler Lökosit


         Glubulin                tuz         Nötrofil                    Lenfosit


        Fibrinojen                  Çözünmüş gaz         Asidofil                    Monosit


            Pıhtılaşma faktörü                hormonlar            Basofil


                                              Glikoz


                                                   Atık maddeller
  KAN

      Kan Plazma     Kan Hücreleri
(%55-57)      (%43-45)
Plazma
 1.Plazma Proteinler
 Albumin (%4,8)
 Globulin (%2,3)
 Fibrinojen (%0,3)
 2.Besinler ve Gazlar
 3.Eloktrolitler
 4.Düzenleyici Maddeler
 5.Nonprotein (atık) maddeler)
Kan Hücreleri
1.Eritrositler(Alyuvarlar)
2.Lökositler(Akyuvarlar)
 Granülositler (bazofil, asidofil, nötrofil)
 Agranülositler(Monosit, lenfosit)
 Başlıca işlevleri mikroorganizmalara karşı
  vücudu koruma, kanın pıhtılaşmasını
  engellemedir
3.Trombositler (kan pulcukları)
 Kanın pıhtılaşmasında görevlidirler.
KANSIZLIK (ANEMİ)
Anemi’yi oluşturan faktörler;
Kan kaybı,
Kemik iliğinin yıkımı,
Eritrositlerin olgunlaşmaması,
Eritrosit hemolizi(eritrosit hücre
 zarının yırtılması)dır.
Anemi Çeşitleri
 Nutritional Anemi
 Pernicious Anemi
 Eritrositlerin yetrsiz üretimi sonucunda olur.
 Hemorarjik Anemi
 Hemolitik Anemi
 Eritrosit hücre zarının olgunlaşmadan yırtılmasıyla,
 Aplastik Anemi
 Kırmızı kemik iliği hücrelerinin yıkımı ile oluşur.
 Hasta hücre anemisi
 Abnormal bir biçimde hemoglobin üretimi ile oluşur.
Anemi ve Sporcu
Nedenleri;
 Egzersizde kansız kalan böbrekte doku
 zedelenmesine bağlı olarak idrarda kan
 bulunması
 Kas hücrelerinin tahribine bağlı
 myoglobinuri
 Bağırsaklarda kanama ve hemoroid
 Plazma hacmi değişiklikleri
 Terle demir kaybı ve
 Beslenme eksikliğidir.
Antijen ve Antikor
 Kan grubu Antijen tipi Antikor tipi
  A       A      B
  B      B      A
  AB    A ve B   Antikor yok
  O   Antijen Taşımaz  A ve B
Kan Alıp Verebilme
Düzeyleri
Kan Grubu     Kan alabileceği grubu
   A          O ve A
   B          O ve B
AB(genel verici)   A,B,AB ve O
O (genel verici)    Yalnızca O
Antrenmanın Kan Dolaşım
Sistemine Etkisi
Kalp atım hızı
Kalp debisi
Kalp Hipertrofisi
Kan Volümü
Kılcallanma
Hemoglobin Miktarı
Kan basınçları
Lenfatik Sistem ve Lenf
Dolaşımı
 Lenf, lenf damarları, lenf dokuları, lenf düğümleri ve
 tonsil(bademcik), timus bezi ve dalak lenfatik sistemi
 oluşturur.
 Lenf sıvısı ise lenf kanallarında dolaşan kanla
 karışık bir doku sıvısıdır.
 Kılcal damarlardan kan basıncı nedeniyle tekrar
 kana geri dönemeyen su ve protein gibi çözünmüş
 maddeler doku sıvısından lenf kılcallarına geçerek,
 lenfatik dolaşım ile yeniden kana döndürülmektedir.
 Bu sistemin temel fonksiyonu dokulardan protein
 ihtiva eden sıvıyı kana akıtmak, sindirim
 sisteminden yağların kana geçişini sağlamak ve
 lenfosit üreterek vücudun antikor sistemini
 oluşturmaktır.
Asit Baz Dengesi, PH ve
Egzersiz
 Ph değeri H+ iyonlarını yoğunluğunu gösterir. Kanın PH’ı
 7.4 tür ve bunun sabit tutulması şarttır. Çünkü;
  Protein moleküllerinin yapısı,
  Enzim aktiviteleri
  Eloktrolit dağılımı
  Membran geçirgenliği PH’a bağlıdır.
  Vücutta asit-baz dengesi başlıca akciğer ve böbreklerce
   sağlanır.
  PH üç şekilde korunmaya çalışılır
   -Kimyasal tamponlarla
   -solunumsal tamponlarla
   -böbrek fonksiyonları
Asit Baz Dengesi, PH ve
Egzersiz
 PH’ın dengede tutulması için önemli
 tamponlar;
  Hemoglobin-tampon sistemi
   Meydana gelen hidrojenin %20’sini
   bağlayarak tamponlama etkisine katkı
   sağlar.
  Bikarbonat –tampon sistemi
  Fosfat-tampon sistemi

								
To top