; RANCANGANPELAJARANKHBT1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

RANCANGANPELAJARANKHBT1

VIEWS: 60 PAGES: 1

 • pg 1
									        RANCANGAN PELAJARAN TAHUN 2011
       KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN
             TINGKATAN 1

MINGGU  TARIKH                   TAJUK
1         MINGGU SUAIKENAL
2         Organisasi bengkel dan keselamatan.
3         Reka bentuk dan penghasilan projek - Pengenalan RBT, Faktor reka bentuk.
4         Reka bentuk dan penghasilan projek - Jenis bahan dan pengikat.
5         Reka bentuk dan penghasilan projek - Alatan tangan dan mesin.
6         Reka bentuk dan penghasilan projek - Proses.
7         Reka bentuk dan penghasilan projek - Proses, Reka bentuk projek.
8         Reka bentuk dan penghasilan projek - Proses, Reka bentuk projek.
9         Reka bentuk dan penghasilan projek - Proses, Reka bentuk projek.
10        Reka bentuk dan penghasilan projek - Reka bentuk projek.
         CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
11        Elektrik - Sumber dan kegunaan elektrik, Jenis wayar dan kerja pendawaian.
12        Elektrik - Jenis wayar dan kerja pendawaian.
13        Kerja Paip - Pengenalan sistem bekalan air di rumah.
14        Kerja Paip - Jenis paip, penyambung paip dan bahan pemasangan paip.
15        Kerja Paip - Jenis dan kelengkapan paip, Kerja penyenggaraan.
16        Jahitan - Mesin jahit.
17        Jahitan - Penghasilan artikel.
18        Jahitan - Penghasilan artikel.
19        PEPRIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
20        Tanaman Hiasan - Pembiakan secara keratan.
         CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21        Tanaman Hiasan - Penanaman, Penjagaan anak pokok.
22        Kompos - Pengenalan, Bahan kompos.
23        Kompos - Pembinaan kompos, Pengurusan.
24        Tanaman Sayuran - Jenis sayuran - Penyediaan tapak.
25        Tanaman Sayuran - Penyediaan tapak.
26        Tanaman Sayuran - Penyediaan tapak.
27        Tanaman Sayuran - Penyediaan tapak.
28        Tanaman Sayuran - Penyediaan tapak.
29        Tanaman Sayuran - Penanaman, Penjagaan.
30        Tanaman Sayuran - Penjagaan.
         CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
31        Tanaman Sayuran - Penjagaan.
32        Tanaman Sayuran - Penjagaan.
33        Tanaman Sayuran - Penjagaan.
34        Tanaman Sayuran - Penjagaan.
35        Tanaman Sayuran - Pungutan hasil, Giliran tanaman.
36        Perniagaan dan Keusahawanan - Pengenalan kepada perniagaan.
37        Perniagaan dan Keusahawanan - Pengenalan kepada perniagaan.
38        ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
39        PEPRIKSAAN AKHIR TAHUN
40        PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
41        PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
42        AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
         CUTI AKHIR TAHUN

								
To top