numerasi11 by AniAnis1

VIEWS: 1,322 PAGES: 8

									                      UNIT 11: BENTUK TIGA DIMENSI (3D)
                                       UNIT 11.1

 HASIL PEMBELAJARAN           LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       1. Bentukkan kumpulan (tiga orang).
Mengenal pasti bentuk tiga
dimensi yang kelihatan    2. Imbas kembali bentuk-bentuk 3D yang telah dipelajari
secara keseluruhannya      pada Tahun 1.
 BAHAN BANTU MENGAJAR
               3. Lekatkan pada papan tulis atau edarkan sekeping
Bagi sesi pengajaran &     gambar objek 3D kepada setiap kumpulan. Minta murid
pembelajaran:          mencari dan memperihalkan bentuk-bentuk 3D yang
Gambar objek 3D         terdapat dalam gambar tersebut.
(Rujuk BBM ms.)
                Soal jawab:
                 Apa bentuk 3D yang dapat kamu lihat?
                 Bagaimana kamu tahu ini adalah ... (sebutkan nama
Bagi aktiviti pengukuhan:     bentuk 3D)?
Set bentuk 3D
                 Bentuk ini (tunjuk pada satu bentuk 3D) berbeza dengan
                 yang ini ... (tunjuk pada bentuk yang serupa tetapi pada
                 gambar yang berbeza).
                 Apa yang berbeza?

               4. Bincang dan bandingkan dapatan murid.

               5. Edarkan Lembaran Kerja 11.1.
                                             193
                   UNIT 11: BENTUK TIGA DIMENSI (3D)


 PERBENDAHARAAN KATA           AKTIVITI PENGUKUHAN

Bentuk 3D       1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan set bentuk 3D
Kiub           kepada setiap kumpulan.
Kuboid
Silinder        2. Minta murid memerhatikan setiap bentuk tersebut dari
Piramid          sudut pandangan yang berbeza. Kaitkan dengan bentuk-
Kon            bentuk 2D.
Sfera
Sisi           Soal jawab:
Atas            Cuba lihat pada bentuk ... (sebutkan nama bentuk 3D).
Bawah
Bentuk 2D          Apa bentuk 2D yang kamu nampak jika kamu
Segiempat sama       melihatnya begini?
Segiempat tepat       (Tunjukkan bentuk tersebut dari sudut pandangan sisi)
Segitiga
Bulatan           Apa bentuk 2D yang kamu nampak jika kamu
              melihatnya begini?
              (Tunjukkan bentuk tersebut dari sudut pandangan
              bawah)

              Apa bentuk 2D yang kamu nampak jika kamu
              melihatnya begini?
              (Tunjukkan bentuk tersebut dari sudut pandangan atas)

            3. Sebagai contoh, kon boleh dilihat seperti berikut:
              Apabila dilihat dari sudut pandangan sisi, ia kelihatan
              seperti sebuah segitiga.
              Apabila dilihat dari sudut pandangan bawah, ia
              kelihatan seperti sebuah bulatan.
              Apabila dilihat dari sudut pandangan atas, ia kelihatan
              seperti sebuah bulatan dengan satu titik di tengah-
              tengahnya.
            4. Ulangi langkah 2 dengan bentuk 3D yang lain. Minta
             murid memperihalkan bentuk yang kelihatan berdasarkan
             pemerhatian mereka.

                                         194
                      UNIT 11: BENTUK TIGA DIMENSI (3D)
                                       UNIT 11.2

  HASIL PEMBELAJARAN          LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       1. Bentukkan kumpulan (empat orang). Lekatkan kad
Membandingkan dan       imbasan bentuk 3D pada papan tulis. Imbas kembali ciri-
mengkelaskan bentuk tiga    ciri bentuk 3D yang telah dipelajari pada Tahun 1.
dimensi berdasarkan ciri-
cirinya           2. Minta murid menuliskan lirik dalam buku latihan dan
                menyanyikan lagu berikut (mengikut irama lagu „This Is
                The Way...‟):

                 Bentuk 3D ada sisi
                 Ada sisi, ada sisi
 BAHAN BANTU MENGAJAR      Bentuk 3D ada sisi
                 Kecuali sfera
Bagi sesi pengajaran &
pembelajaran:          Kubus, kuboid dan piramid
1. Kad imbasan bentuk 3D     Ada bucu, ada bucu
  (Rujuk BBM ms.)        Kubus, kuboid dan piramid
2. Lembaran Aktiviti       Kesemuanya ada bucu
3. Gunting
4. Gam           3. Bincang tentang lirik lagu di atas.

                Soal jawab:
Bagi aktiviti pengukuhan:    Bandingkan sfera dan bentuk 3D yang lain.
Set bentuk 3D          Apa yang berbeza?

                 Kubus, kuboid dan piramid kesemuanya ada bucu.
                 Apa lagi persamaan mereka?

                 Namakan bentuk 3D yang mempunyai ... (sebutkan
                 satu ciri bentuk 3D).

              4. Bincang tentang persamaan dan perbezaan antara
                bentuk 3D yang lain, contohnya, silinder dan kon kedua-
                duanya mempunyai permukaan rata, permukaan
                melengkung dan sisi melengkung tetapi silinder tiada
                bucu.

              5. Edarkan gunting dan gam kepada setiap kumpulan dan
                lembaran aktiviti kepada setiap murid.

              6. Murid perlu menggunting gambar bentuk 3D tersebut.
                Kemudian secara berkumpulan, mereka berbincang
                untuk mengkelaskannya mengikut ciri-ciri berkenaan serta
                melekatkannya di dalam jadual.

              7. Bincang dan bandingkan dapatan murid. Minta murid
                melekatkan lembaran tersebut dalam buku latihan.

              8. Akhiri sesi pengajaran dengan menyanyikan lagu di atas.
                Kaitkan lagu tersebut dengan lembaran aktiviti.

              9. Edarkan Lembaran Kerja 11.2.

                                             195
                   UNIT 11: BENTUK TIGA DIMENSI (3D)


 PERBENDAHARAAN KATA           AKTIVITI PENGUKUHAN

Bentuk 3D       1. Edarkan satu bentuk 3D kepada setiap murid.
Kiub
Kuboid         2. Berikan arahan seperti berikut. Murid yang memegang
Silinder         bentuk 3D dengan ciri yang disebutkan hendaklah berdiri
Piramid          dan menunjukkan bentuk 3Dnya.
Kon
Sfera            Tunjukkan ...
Ciri-ciri          (Ulangi ayat ini sebelum setiap pembayang)
Permukaan melengkung
Permukaan rata       … bentuk yang mempunyai permukaan rata.
Bucu
Sisi melengkung    3. Ulangi langkah 3 bagi pembayang yang lain seperti:
Sisi lurus
Sama            Bentuk yang mempunyai permukaan melengkung.
Berbeza
Bandingkan         Bentuk yang mempunyai permukaan rata SAHAJA.
Kelaskan
              Bentuk yang  mempunyai   permukaan   melengkung
              SAHAJA.

              Bentuk yang mempunyai bucu.

              Bentuk yang mempunyai permukaan melengkung DAN
              sisi.

              Bentuk yang mempunyai permukaan rata DAN bucu.

              Bentuk yang mempunyai bucu DAN sisi lurus.

              Bentuk yang mempunyai permukaan rata DAN
              permukaan melengkung.

              Bentuk yang mempunyai sisi.

              Bentuk yang mempunyai sisi lurus SAHAJA.

              Bentuk yang mempunyai sisi melengkung SAHAJA.

            4. Minta murid bertukar-tukar bentuk 3D sesama mereka.
             Ulangi aktiviti ini.
                                        196
                      UNIT 11: BENTUK TIGA DIMENSI (3D)
                                        UNIT 11.3

  HASIL PEMBELAJARAN          LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       1. Bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan gam
Melabelkan bahagian-      kepada setiap kumpulan.
bahagian pada bentuk tiga
dimensi           2. Sediakan enam stesen. Di setiap stesen, sediakan sampul
                surat mengikut bilangan kumpulan yang berisi satu set
                kad perkataan dan lembaran aktiviti yang berikut:
                 Stesen A - Kubus
                 Stesen B - Kuboid
                 Stesen C - Sfera
                 Stesen D - Silinder
 BAHAN BANTU MENGAJAR       Stesen E - Kon
                 Stesen F - Piramid
Bagi sesi pengajaran &
pembelajaran:        3. Di setiap stesen, setiap kumpulan perlu mengambil
1. Gam             sampul surat yang disediakan dan melekatkan kad
                perkataan yang betul pada bahagian-bahagian tertentu
2. Sampul surat
                pada bentuk 3D berkenaan.
3. Set kad perkataan
  (Rujuk BBM ms.)      4. Setiap kumpulan perlu bergerak ke stesen berikutnya
4. Lembaran Aktiviti      apabila guru meniup wisel.
  (dicetak pada kertas A4
  mengikut bilangan     5. Teruskan aktiviti hingga kesemua stesen telah selesai.
  kumpulan dan diletakkan
               6. Pada akhir permainan semua kumpulan   perlu
  di stesen yang telah
                menyerahkan jawapan (dalam enam sampul surat).
  ditetapkan)         Kumpulan yang berjaya menamatkan permainan
  (Rujuk BBM ms.)       dengan jawapan betul yang paling banyak dikira
                pemenang.

Bagi aktiviti pengukuhan:  7. Edarkan Lembaran Kerja 11.3.
1. Papan tulis individu
2. Pen marker
3. Set bentuk 3D
                                              197
                   UNIT 11: BENTUK TIGA DIMENSI (3D)


 PERBENDAHARAAN KATA           AKTIVITI PENGUKUHAN

Bentuk 3D       1. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada
Kiub           setiap murid.
Kuboid
Silinder
            2. Pamerkan satu bentuk 3D. Seterusnya tunjuk pada satu
Piramid
Kon            bahagian (bucu, sisi melengkung, sisi lurus, permukaan
Sfera           melengkung atau permukaan rata) pada bentuk
Ciri-ciri         tersebut. Minta murid menuliskan nama bahagian
Permukaan melengkung   tersebut pada papan tulis dan menunjukkan jawapan
Permukaan rata      mereka.
Bucu
Sisi melengkung    3. Ulangi langkah 2 dengan bentuk 3D yang lain.
Sisi lurus
Labelkan

            Nota: Aktiviti ini juga boleh dijalankan secara berpasangan.
               Murid pertama akan tunjuk pada satu bentuk 3D dan
               rakannya akan menyebut nama bahagian tersebut.
                                         198
                       UNIT 11: BENTUK TIGA DIMENSI (3D)
                                       UNIT 11.4

 HASIL PEMBELAJARAN            LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:        1. Adakan permainan „Lima Soalan Sahaja‟.
Mengenal pasti bentuk tiga
dimensi berdasarkan huraian  2. Lekatkan set kad imbasan bentuk 3D pada papan tulis.

               3. Beritahu murid bahawa anda sedang memikirkan suatu
                 bentuk 3D.

               4. Murid hanya boleh menanyakan, paling banyak, lima
                 soalan dan anda hanya boleh menjawab “Ya” atau
                 “Tidak” bagi soalan tersebut, bergantung kepada bentuk
 BAHAN BANTU MENGAJAR      yang difikirkan.

Bagi sesi pengajaran &    5. Murid perlu menggunakan pembayang bentuk 2D dan
pembelajaran:          ciri-cirinya sahaja ketika menanyakan soalan. Sebagai
Set kad imbasan bentuk 3D    contoh, soalan yang mungkin ditanyakan oleh murid bagi
(Rujuk BBM ms.)         „silinder‟ adalah seperti berikut:

                  Adakah bentuk itu mempunyai permukaan rata?
Bagi aktiviti pengukuhan:     (Jawapannya adalah “Ya”. Maka ianya mungkin kiub,
1. Set bentuk 3D          kuboid, kon, silinder atau piramid)
2. Kotak/uncang berwarna
  gelap              Adakah    bentuk  itu mempunyai permukaan
                  melengkung?
                  (Jawapannya adalah “Ya”. Maka ianya mungkin
                  silinder, sfera atau kon)

                  Adakah bentuk itu mempunyai bucu?
                  (Jawapannya adalah “Tidak”. Maka ianya bukan kon
                  atau sfera. Murid seharusnya boleh meneka ianya
                  silinder tetapi mereka juga boleh menanyakan dua lagi
                  soalan)

                  Ia adalah silinder!

               6. Setelah lima soalan itu diajukan, murid perlu meneka
                 bentuk 3D apa yang sedang difikirkan oleh guru mereka.
                 Murid boleh merujuk kepada set kad bentuk 3D pada
                 papan tulis tadi.

               4. Ulangi langkah 3 hingga 6 dengan bentuk 3D yang lain.

               7. Edarkan Lembaran Kerja 11.4.


               Nota: Jika perlu, tunjukkan cara permainan ini bersama
                  beberapa murid.
                                             199
                   UNIT 11: BENTUK TIGA DIMENSI (3D)


 PERBENDAHARAAN KATA           AKTIVITI PENGUKUHAN

Bentuk 3D       1. Masukkan satu set bentuk 3D ke dalam kotak/uncang
Kiub           berwarna gelap.
Kuboid
Silinder        2. Masukkan kedua-dua tangan ke dalam kotak/uncang
Piramid          tanpa melihat. Pegang suatu bentuk 3D tanpa
Kon            mengeluarkannya daripada uncang.
Sfera
Ciri-ciri       3. Perihalkan bentuk 3D tersebut dengan menggunakan
Permukaan melengkung   pembayang bentuk 2D dan ciri-cirinya sahaja. Murid
Permukaan rata      perlu meneka nama bentuk 3D tersebut.
Bucu
Sisi melengkung    4. Kemudian pilih beberapa murid untuk mengulangi aktiviti.
Sisi lurus
Bentuk 2D
Segiempat sama
Segiempat tepat
Segitiga
Bulatan
Sama
Berbeza
                                        200

								
To top