Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

priloha002 - PowerPoint

VIEWS: 3 PAGES: 11

									STÁTNÍ PODPORA ČESKÉHO VÝVOZU NA
      UKRAJINU

     PREZENTACE EGAP
      Martin Ďurina
  ZMĚNY VE STRUKTUŘE POJIŠTĚNÍ


- POSUN RIZIKA ZE STÁTNÍ A
 BANKOVNÍ ÚROVNĚ NA ÚROVEŇ
 KORPORACÍ A PROJEKTOVÉHO
 FINANCOVÁNÍ

- SPLÁCENÍ JE JIŠTĚNO REALIZACÍ
 PRODUKCE VYROBENÉ NA
 EXPORTOVANÉ TECHNOLOGII-
 PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ


     AKTIVITY EGAP NA     2
                   111
      UKRAJINĚ
ROLE BANK V PROCESU STRUKTUROVÁNÍ
       PROJEKTŮ

    BANKY JSOU VE SVÉ ROLI
      NEZASTUPITELNÉ

- VE STRUKTUROVÁNÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ V
 PRŮBĚHU PŘÍPRAVNÉ FÁZE VE
 SPOLUPRÁCI S VÝVOZCEM A
 POJIŠŤOVNOU

- UMOŽNÍ TAKTO PŘIPRAVENÝ ÚVĚR
 VÝVOZCŮM ZÍSKAT NOVÉ TRHY NEBO
 UPEVNIT TY STÁVAJÍCÍ?     AKTIVITY EGAP NA      3
                     111
       UKRAJINĚ
SCHÉMA VZTAHŮ V RÁMCI POSKYTNUTÍ
    ÚVĚRU ODBĚRATELI
                POJIŠTĚNÁ
                 BANKA
    3
                    2

       4


      VÝVOZCE


       1
              ZAHRANIČNÍ KUPUJÍCÍ
                (DLUŽNÍK)
    AKTIVITY EGAP NA             4
                           111
      UKRAJINĚ
       VYSVĚTLENÍ
1.  KOMERČNÍ KONTRAKT
2.  ÚVĚROVÁ SMLOUVA
3.  POJISTNÁ SMLOUVA
4.  DOHODA POJIŠTĚNÉ BANKY S
   VÝVOZCEM O ČERPÁNÍ      AKTIVITY EGAP NA   5
                  111
       UKRAJINĚ
   PROCES PŘIJETÍ RIZIKA U
   ODBĚRATELSKÝCH ÚVĚRŮ

    STANDARDNÍ KRYTÍ
 KOMERČNÍCH A POLITICKÝCH RIZIK:
 FINANČNÍ ANALÝZA KUPUJÍCÍHO

 DODATEČNÉ JIŠTĚNÍ JE VYŽADOVÁNO V
 PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ NENÍ DOSTATEČNÉ
 FINANČNĚ SILNÝ
 STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO LIMITU
     AKTIVITY EGAP NA     6
                     3
                     111
       UKRAJINĚ
     POUŽÍVANÁ JIŠTĚNÍ


 STÁTNÍ ZÁRUKA (teoretická možnost)
 BANKOVNÍ ZÁRUKA
 VLASTNÍ A CIZÍ SMĚNKA
 VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
 ZÁSTAVA: AKCIÍ (51% A VÍCE),
 POHLEDÁVKY, MOVITÉ A NEMOVITÉ VĚCI
 ODBĚROVÉ KONTRAKTY SE ZÁRUKOU
 PLACENÍ ZA ODBĚR - OFF-TAKE
 CONTRACTS
 VÁZANÝ ÚČET     AKTIVITY EGAP NA       7
                      8
                      111
       UKRAJINĚ
       STATISTIKA OD ROKU 2005 EGAP UZAVŘEL 476
 POJISTNÝCH SMLUV TYPU „D“

 MAXIMÁLNÍ POJISTNÁ HODNOTA
 DOSÁHLA:   4 MILIARDY EUR

 RŮZNÉ DESTINACE :
 RUSKO, UKRAJINA, BĚLORUSKO,
 SLOVENSKO, LATINSKÁ AMERIKA, ÁSIE,
 ATD.


     AKTIVITY EGAP NA       8
                      9
                      111
       UKRAJINĚ
ANGAŽOVANOST EGAP NA UKRAJINĚ7
6
5
4                6,042
                4,162
3
2
1
0
               V MLD. KČ
  2008      2009
      AKTIVITY EGAP NA        9
                       111
       UKRAJINĚ
   AKTIVITA EGAP V LETECH 2008/9


 4
3.5
 3
2.5
                  MPH
 2
                  KONTRAKTY
1.5
 1
0.5
                20PS/18 PS
 0
   2008      2009

       AKTIVITY EGAP NA        10
                         111
        UKRAJINĚ
 DĚKUJI ZA POZORNOST!


      KONTAKT:
 Martin ĎURINA, MBA, Ph.D.
    ŘEDITEL ODBORU
POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ
       EGAP
 Tel. :   +420 222 842 318,
 Mobil:   +420 723 862 318,
 Fax:    +420 222 844 130
 Email:   durina@egap.cz

   AKTIVITY EGAP NA     11
                   111
     UKRAJINĚ

								
To top