Contoh Proposal Marketing by mip16155

VIEWS: 1,065 PAGES: 5

More Info
									                                                                 LAMPIRAN B(contoh)
          SENARAI SEMAK DUTI & TASK PORTFOLIO LATIHAN INDUSTRI
* Senarai duti & task di bawah dirujuk terus daripada dokumen Standard Kemahiran Kebangsaan
 (NOSS) yang dibangunkan oleh Majlis Latihan Vokaional Kebangsaan, Kementerian Sumber Manusia
ARAHAN : Sila tandakan () mengikut task dan duti yang telah dijalankan oleh pelatih mengikut minggu latihan
 NO        Duty                    Task           No   Status  Tandatangan Penyelia  Catatan


                   Plan Department Manpower Recruitment       01.01
     Organise Departmental
 01                 Conduct Staff Interview             01.02
       Recruitment
                   Select staff for Recruitment           01.03

                   Determine Training Needs             02.01

                   Organise Staff Training             02.02
    Perform Human Resource
 02                 Monitor Staff Welfare              02.03
        Function
                   Propose Departmental Human Resources
                                           02.04
                   Upgrading Plan
                   Recommend Staff Promotion            02.05


     Multimedia Equiptment    Monitor Multimedia Equipment Inventory      03.01
 03
        Inventory
                   Prepare Multimedia Production Report       03.02

                   Organise Departmental Purchasing         04.01

 04  Multimedia Project Purchasing Compile Multimedia Product Quotations       04.02

                   Review Suppliers Quottation           04.03

                   Organise Preparation of Production Proposals   05.01

                   Analyse Client Needs               05.02

                   Recommend Client Needs              05.03
 05   Service Multimedia Clients
                   Implement Client Needs              05.04
                   Define Multimedia Project Prototype
                                           06.01
                   Requirements
                   Estimate Project Costing             06.02

                   Plan Multimedia Project Schedule         07.01
 07    Organise Project Team
                   Conduct Multimedia Production Project
                                           07.02
                   Meetings

                   Prepare Multimedia Project Concept        08.01

 08   Perform Production Design  Verify Multimedia Project Scripts        08.02

                   Organise Multimedia Application Content
                                           08.03
                   Structures
                   Monitor Progress of Multimedia Development
                                           10.01
                   Task
                  Monitor Overall Multimedia Video Shooting
                                           10.02
                  Progress
      Perform Monitoring of  Conduct Quality Control of Multimedia
 10                                          10.03
   Multimedia Production Process Production
                  Integrate Multimedia Components Within
                                           10.04
                  Applications

                   Monitor Multimedia Product Testing        10.05

                   Monitor Multimedia Product Packaging       10.06
                   Survey Multimedia Product            11.01

                   Analyse Multimedia Technology Trends       11.02
     Organise Multimedia
 11
    Research and Development
                   Develop Framework for Multimedia Production   11.03

                   Enhance the Production Workflow         11.04

                   Prepare Multimedia Project Proposal       12.01
 12  Support Marketing Function
                   Conduct Multimedia Market Survey         12.02

                   Propose Departmental Facilities Upgrading Plan  13.01
 13  Manage Special Assigments
                   Propose Departmental Equipment Upgrading
                                           13.02
                   Plan
                                                                     LAMPIRAN G_
                         SENARAI NAMA PELATIH LATIHAN INDUSTRI

Nama dan Alamat Pusat Bertauliah  : INSTITUT TEKNOLOGI INFO-SAINS MAHIR    Kursus            : PEMBANTU JURUTERA SISTEM KOMPUTER
                   NO. 79-3, JLN TKS 1, TMN KAJANG SENTRAL,  Kod Kursus          : D-041-4
                   43000 KAJANG, SELANGOR           Tarikh Latihan Industri    : 01 APRIL 2008
Kod Pusat Bertauliah        : L00434                   Jangkamasa Latihan Industri  : 4 BULAN


 Bil       Nama Pelatih           No. K/P            Alamat Tetap      Maklumat Industri    Catatan
Disediakan Oleh :

…………………………………………….
Nama :
Jawatan / Cop :
Tarikh    : ………………………..
                                                                    LAMPIRAN H
                     INSTITUT TEKNOLOGI INFO-SAINS MAHIR
              NO. 79-3, JLN TKS 1, TMN KAJANG SENTRAL, 43000 KAJANG, SELANGOR

                     LAPORAN KEDATANGAN BULANAN PELATIH
                   SEMASA MENJALANI LATIHAN SAMBIL KERJA DI INDUSTRI

NAMA PELAJAR                       : …………………………………………………..
            : ……………………………………………………………………………………………….
                          BULAN
NO KAD PENGENALAN   : ……………………………………………………………………………………………….
NO. DAFTAR PELAJAR   : ……………………………………………………………………………………………….
KURSUS         : ………………………………………………………………………………………………

        HARI
  BULAN        1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bulan Pertama
Bulan Kedua
Bulan Ketiga
Bulan Keempat
Bulan Kelima
Bulan Keenam

            I  Hadir           0 Tiidak Hadir   C Cuti Hujung Minggu      P Cuti Am (Public Holiday)

            S Cuti Sakit          L Lewat Hadir    K Cuti Dengan Kebenaran

TANDATANGAN      : ……………………………………………………………………………………………….
NAMA PEGAWAI      : ……………………………………………………………………………………………….
                                                     COP
JAWATAN        : ……………………………………………………………………………………………….                      SYARIKAT
NO. TELEFON      : ……………………………………………………………………………………………….
NO. FAX        : ……………………………………………………………………………………………….

PERHATIAN KEPADA SYARIKAT/PELAJAR :
           SILA SERAHKAN LAPORAN KEDATANGAN INI KEPADA PENYELARAS OJT PADA MINGGU PERTAMA
           SETIAP BULAN UNTUK TUJUAN PENGREKODAN.

                   NO. 79-3, JLN TKS 1, TMN KAJANG SENTRAL, 43000 KAJANG, SELANGOR.
                                                JPK/LI/02

       BORANG LAWATAN PEMANTAUAN LATIHAN INDUSTRI
 (Diisi oleh pegawai pemantau dari Pusat Bertauliah semasa membuat lawatan Latihan Industri)

Nama Pelatih :                   Kod PB          :
No.K/P  :                     Kod Program       :
Nama PB :                      Nama Program       :
Alamat PB:                     Tempoh Lat. Industri   :


                           Nota Permarkahan :
                               1. Lemah
Nama & alamat industri:                    2. Kurang Memuaskan
                               3. Memuaskan
                               4. Baik
                               5. CemerlangNo       Perkara yang dinilai                 1  2    3  4   5


 1. Kesesuaian latihan yang diberi

 2. Bantuan / tunjuk ajar dari penyelia

 3. Kemudahan / kelengkapan latihan
  yang disediakan

4. Kandungan Fail Latihan Industri/
  Catatan Harian Pelatih

 5. Kebajikan pelatih

 6. Penampilan diri pelatih

   i)  Berpakaian kemas / sesuai
   ii)  Rambut/ tudung diurus rapi
   iii) Kebersihan diri

 7. Ketepatan masa

8. Kerjasama pihak industri

 9. Kerjasama dari rakan sekerja

10. Ulasan lain (jika ada)
Tandatangan Pegawai Pemantau :

Nama:
Jawatan:
Tarikh:
                                                 LAMPIRAN Q

           INSTITUT TEKNOLOGI INFO-SAINS MAHIR
      KEPUTUSAN KESELURUHAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI DKM

Nama Pelatih           : __________________  Kod Program (JPK)       : _____________
No.K/Pengenalan         : __________________  Kursus            : _____________
Pusat Bertauliah         : __________________  Tarikh Latihan Industri    : _____________
Alamat Pusat Bertauliah                 Kod Pusat Bertauliah     : _____________                              Nota Permarkahan :
                                   1. Lemah
Nama Organisasi         : __________________        2. Kurang Memuaskan
Alamat Organisasi                          3. Memuaskan
                                   4. Baik
                                   5. Cemerlang
No           Perkara yang dinilai               1    2   3  4   5

 1. Portfolio Latihan Industri
   i) Kandungan
   ii) Kekemasan
   ii) Bukti
 2. Laporan Latihan Industri
   i) Pematuhan Format JPK
   ii) Kandungan
   iii) Kekemasan
 3. Laporan Penyelia Industri
   i)  Disiplin
   ii) Keupayaan Menganalisa
   iii) Kepimpinan
   iv) Kemahiran
   v) Penampilan
 4. Ulasan Panel Penilaian / PPD / PP
 5. Pengesahan
  i) Pengerusi Panel:                 ii) Pegawai Penilai:
                    (Nama)                     (Nama)

                    T.Tangan                    T.Tangan

                     Tarikh                     Tarikh

								
To top