Contoh Proposal Training Islam by ukc14135

VIEWS: 375 PAGES: 45

More Info
									BAHAGIAN HUBUNGAN INDUSTRI
DAN PENGKOMERSIALAN
DAN
GERAN PENYELIDIKAN
FUNDAMENTAL (FRGS)
TUJUAN FUNDAMENTAL RESEARCH GRANT
SCHEME (FRGS)

  Bagi keperluan penyelidikan asas

  Menggalakkan penerokaan idea/konsep/teori baru yang seterusnya akan
  menjadi pemangkin kepada penemuan baru, perkembangan ilmu dan
  penciptaan yang inovatif dan terkini.

  Mengagihkan geran bagi penyelidikan fundamental untuk ke semua bidang
  penyelidikan berkualiti.
RMK-8
  Di bawah RMK-9, tiada peruntukan khusus disediakan bagi pembiayaan
  penyelidikan fundamental. Walau bagaimanapun, pembiayaan bagi tujuan
  ini sebanyak RM100 juta telah disalurkan melalui Bahagian Pembangunan
  Kementerian Pengajian Tinggi berdasarkan kepada siling pembangunan
  di IPTA berkenaan.

  Daripada jumlah tersebut, RM79.12 juta telah dibayar kepada 17 buah IPTA
  daripada tahun 2001 hingga 2005.RMK-9
 FRGS telah diperkenalkan.
 RM 200 juta telah diperuntukkan dalam RMK-9.
 RM 67.8 Juta telah diagihkan pada Fasa 1, 2006.
 Hampir RM 5.5 Juta untuk Top-down Projek 2006.
 Hampir RM 500,00 untuk projek khas menteri.
KELULUSAN PERUNTUKAN GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL
IPTA 2006 FASA 1 DAN PROJEK TOP DOWN
  JUMLAH DILULUSKAN
     RM JUTA
   18.00   16.00   14.00   12.00   10.00    8.00    6.00    4.00    2.00    0.00
       UPM  USM  UKM  UiTM  UTM  UM  UIAM KUSTEM UMS KUKUMKUiTTHOUNIMAS UUM KUKTEM UPSI  KUTKM KUIM  UDM  IPTA
   KELULUSAN PERUNTUKAN GERAN PENYELIDIKAN
  FUNDAMENTAL IPTA 2006 FASA 1 DAN PROJEK TOP - DOWN
                            KELULUSAN
  Bil     IPTA
                 BIL. PROJEK ( Kat. A + B)         KOS (RM)
   1   UPM                180               16,834,077.20
   2   USM                *68              *11,971,805.54
   3   UKM                120               10,496,753.00
   4   UiTM                *66               *5,378,390.08
   5   UTM                 97                5,254,037.25
   6   UM                 41                4,692,296.25
   7   UIAM                42                4,211,212.50
   8   KUSTEM               25                2,889,838.88
   9   UMS                 30                1,958,349.11
  10   KUKUM                30                1,660,500.00
  11   KUiTTHO               14                 901,743.75
  12   UNIMAS               16                 709,213.39
  13   UUM                 13                 339,111.15
  14   KUKTEM                1                 153,750.00
  15   UPSI                 2                 138,375.00
  16   KUTKM                4                 110,331.00
  17   KUIM                 0                **100,000.00
  18   UDM                 1                 92,250.00
     JUMLAH
                       750               67,892,034.10
   KESELURUHAN
Nota: * Kelulusan ini adalah termasuk projek fundamental top - down bagi USM (3 projek) dan UiTM (1 projek)
    ** Peruntukan diluluskan bagi membudayakan aktiviti R&D di KUIM
   SENARAI PROJEK FUNDAMENTAL TOP-DOWN YANG TELAH DILULUSKAN
  DI BAWAH GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL IPTA FASA 1 TAHUN 2006


BIL         NAMA PROJEK              UNIVERSITI      JUMLAH (RM)

1   Evaluation of the Immunological Mechanism   Universiti Sains Malaysia  1,101,000.00
   by Recombinant BCG Clone Expressing T and        (USM)
   B  Cell  Epitopes of  Mycobacterium
   Tuberculosis

2   Kajian Menjejak Asal Usul Bangsa Melayu    Universiti Sains Malaysia  1,438,780.00
   Kajian Morfologi, Sejarah, Sosio-Budaya dan        (USM)
   Analisis Genetik

3   Institut Penyelidikan Tinggi Negara (IPTN)  Universiti Sains Malaysia  1,500,000.00
                            (USM)


4   Projek Penyelidikan dan Pembangunan      Universiti Teknologi MARA  1,500,000.00
   Stesyen Penyelidikan UiTM – PERHILITAN           (UiTM)      (setahun)
   Kuala Kerian, Taman Negara Pahang.


              JUMLAH KESELURUHAN                  5,539,780.00
 SENARAI PROJEK FUNDAMENTAL TOP-DOWN YANG TELAH DILULUSKAN
DI BAWAH GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL IPTA FASA 2 TAHUN 2007BIL         NAMA PROJEK              UNIVERSITI       JUMLAH (RM)

1   Profil Kanak - Kanak 0 – 5 Tahun Dan Profil  Universiti    Pendidikan  350,000.00
   Pusat-Pusat Asuhan Kanak-Kanak Di Seluruh   Sultan Idris (UPSI)
   Negara              JUMLAH KESELURUHAN                   350,000.00
    STATUS PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN
    FUNDAMENTAL IPTA 2006 MENGIKUT BIDANG
    (Untuk borang yang belum dinilai dan borang yang tiada dalam simpanan)


■ Jumlah Penerimaan borang:2296


■ Jumlah Borang dinilai: 2045

 Jumlah diluluskan: 746 kategori A dan B

■ Jumlah Borang baru dinilai
 pada 10 – 12 Januari2007: 251

 Nilai projek yang baru dinilai
 pada 10 – 12 Januari 2007:
BIDANG PENYELIDIKAN

  Sains Tulen     Di asingkan bidang
  Sains Gunaan
  Teknologi dan Kejuruteraan
  Sains Perubatan (termasuk kajian klinikal dimasukkan untuk
  fasa 2)
■  Sains Sosial dan Kemanusiaan
  Sastera dan Sastera Ikhtisas
  Bidang baru diperkenalkan
  ► Natural Sciences and National Heritage (Geologi, Arkeologi,
    Taxonomi, Biodiversiti, Ekologi dll)
KRITERIA PEMILIHAN

  Penyelidikan yang dipohon merupakan projek yang dapat
  menghasikan sesuatu idea baru yang akan dapat membangunkan
  satu penyelidikan yang lain.

  Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan sainssosial
  bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan sejagat.

  Penyelidikan yang akan dapat menambahbaik sesuatu polisi dan
  metodologi penyelesaian yang sedia ada.

  Projek penyelidikan yang merupakan niche IPTA serta projek-projek
  strategik negara (national interest) yang mampu membangun
  sesuatu industri bagi pentingan
  negara.
  AHLI JAWATANKUASA INDUK FRGS
                                           Pengerusi
                                    Y. Bhg. Dato’ Prof. Dr. Hassan bin Said
                                         Ketua Pengarah
                                         Jabatan Pengurusan IPT
                                        Kementerian Pengajian Tinggi
Y. Bhg. Datuk Prof. Dr. Yusof bin Kassim             Y. Bhg. Dato’ Prof. Dr. Mohd Amin bin Jamaluddin        Y. Bhg. Prof. Ir. Zainai bin Mohamed
    Timbalan Ketua Pengarah                        Timbalan Naib Canselor               Timbalan Rektor
    Jabatan Pengurusan IPT                     (Akademik dan Pengantarabangsaan)             (Akademik dan Pengantarabangsaan)
   Kementerian Pengajian Tinggi                        Universiti Malaya                Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
                                        En. Mahamed bin Hussin                 Y. Bhg. Prof. Md. Salleh bin
 Y. Bhg. Prof. Dr. Samsudin bin A. Rahim                    Setiausaha Bahagian                       Yaapar
      Ketua Pegawai Eksekutif                       Bahagian Pembangunan                   Pusat Pengajian Ilmu
                                       Kementerian Pengajian Tinggi                  Kemanusiaan
 Institut Penyelidikan Pembangunan sukan
                                                                    Universiti Sains Malaysia
     Kementerian Belia dan Suka
                      Y. Bhg. Prof. Dr. Muhamad bin
                         Awang                             Y. Bhg. Dr. Fatimah bt Mohd Amin
                      Fakulti Pengajian Alam Sekitar                         Pengarah
                        Universiti Putra Malaysia                   Bahagian Sains, Teknologi Dan Inovasi
                        (KETUA PENGERUSI JK                     Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
                            PENILAI)
 AHLI JAWATANKUASA PENILAI BIDANG
  SAINS TULEN DAN SAINS GUNAAN
                                       Pengerusi
                                  Y. Bhg. Prof. Dr. Muhamad bin Awang
                                  Fakulti Pengajian Alam Sekitar
                                  Universiti Putra Malaysia
Y. Bhg. Prof. Dato’ Rosihan bin M. Ali         Y. Bhg. Prof. Dr. Muhamad Rasat bin Muhamad               Y. Bhg. Dato’ Prof. Dr. Md. Ikram bin Mohd Said
   Timbalan Naib Canselor                    Timbalan Naib Canselor                   Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan
  Akademik dan Antarabangsa                   Penyelidikan dan Inovasi                        Fakulti Sains dan Teknologi
   Universiti Sains malaysia                     Universiti Malaya                        Universiti Kebangsaan Malaysia
               Y. Bhg. Datin Hajah Dr. Ann Anton                   Y. Bhg. Prof. Dr. Halimahton bt. Hamdan
                     Pengarah                        Institut Kejuruteraan Fundamental Ibnu Sina
               Institut Penyelidikan Bioteknologi                     Universiti Teknologi Malaysia
                 Universiti malaysia Sabah
AHLI JAWATANKUASA PENILAI BIDANG SAINS
PERUBATAN
                                        Pengerusi
                              Y. Bhg. Dato’ Prof. Dr. Mohd Amin bin Jamaluddin
                            Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan)
                                           Universiti Malaya
Y. Bhg. Dato’ Prof. Dr. Khalid bin Yusoff              Y. Bhg. Dato’ Prof. Dr. Sheikh Omar            Y. Bhg. Prof. Dr. Mohd Azman bin Abu Bakar
         Dekan                           bin Abdul Rahman                           Dekan
      Fakulti Perubatan                      Fakulti Perubatan Veterinar                Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu
   Universiti Teknologi MARA                     Universiti Putra Malaysia                 Universiti Kebangsaan Malaysia
                 Y. Bhg. Prof. Dr. Asma bt Ismail
                                                  Y. Bhg. Prof. Dr. Mary Jane Cardosa
                        Pengarah
                                                         Pengarah
               Institut Penyelidikan Perubatan Molekul
                                                 Institut Kesihatan & Perubatan Komuniti
                       (INFORMM)
                                                    Universiti Malaysia Sarawak
                     Kampus Kesihatan
                    Universiti Sains Malaysia
AHLI JAWATANKUASA PENILAI BIDANG
TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN
                                     Pengerusi
                               Y. Bhg. Prof. Ir. Zainai bin Mohamed
                           Timbalan Rektor (Akademik dan Pengantarabangsaan)
                                Kolej Universiti Tun Hussien Onn
                                                            Y. Bhg. Prof.Dr. Nik Meriam bt Nik Sulaiman
 Y. Bhg. Prof. Ir. Dr. Hassan bin Basri              Y. Bhg. Prof. Ahmad Faris bin Ismail
                                                                     Pengarah
   Dekan Fakulti Kejuruteraan                          Dekan
                                                           Institut Pengurusan Penyelidikan & Perundingan
  Universiti Kebangsaan Malaysia                    Kulliyah Kejuruteraan
                                                                   Universiti Malaya
                                 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
              Y. Bhg. Prof. Dr. Ruslan bin Hasan
                                                 Y. Bhg. Prof. Dr. Ahmad Kamal bin Idris
                Fakulti Kejuruteraan Awam
                                             Fakulti Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Sumber Asli
                 Universiti Teknologi Mara
                                                    Universiti Teknologi Mara
AHLI JAWATANKUASA PENILAI BIDANG
SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
                                         Pengerusi
                                Y. Bhg. Prof. Dr. Samsudin bin A. Rahim
                                     Ketua Pegawai Eksekutif
                                Institut Penyelidikan Pembangunan Sukan
                                    Kementerian Belia dan Sukan
Y. Bhg. Prof. Dr. Shuib bin Che Din               Y. Bhg. Prof. Dr. Ibrahim bin Mamat              Y. Bhg. Prof. Dr. Mad Nasir bin Shamsudin
        Dekan                              Dekan                               Dekan
Sekolah Sosiologi dan Kerja Sosial                  Pusat Pengajian Siswazah                    Fakulti Pengajian Alam Sekitar
   Universiti Malaysia sabah               Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia                Universiti Putra Malaysia
              Y. Bhg. Prof. Dr. Mohammed Redzuan Othman
                                                  Y. Bhg. Prof. Dr. Morshidi bin Sirat
                    Ketua Jabatan Sejarah
                                                         Pengarah
                  Fakulti Sastera dan Sains Sosial
                                               Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara
                      Universiti Malaya
AHLI JAWATANKUASA PENILAI BIDANG
SASTERA DAN SASTERA IKHTISAS
                                     Pengerusi
                               Y. Bhg. Prof. Md. Salleh bin Yaapar
                               Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
                                  Universiti Sains malaysia
Y. Bhg. Prof. Dr. Muhamad bin Muda               Y. Bhg. Prof. Dr. Khaw Lake Tee
                                                                Y. Bhg. Dato’ Prof. Dr. Salleh Hj Din
        Dekan                             Dekan
                                                                       Pengarah
  Fakulti Ekonomi dan Muamalat                   Fakulti Undang-Undang
                                                                Institut Pembangunan Keusahawanan
  Kolej Universiti Islam Malaysia                   Universiti Malaya
                                                                    Universiti Utara Malaysia
                                                 Prof. Dr. Noor Azlan bin Ghazali
          Y. Bhg. Prof. Emiritus Dato’ Dr. Isahak bin Haron
                                                 Ketua Unit Makro dan Pelaburan
          Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
                                               National Implementation Directorate (NID)
              Universiti Pendidikan Sultan Idris
AMALAN SEMASA FASA 1

PEMILIHAN AHLI JAWATANKUASA PENILAI

  JPIPT MEMOHON KEPADA NAIB CANSELOR/TNC (P & I)
    /PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN IPTA UNTUK
     MENAMAKAN CALON CALON PAKAR DARI IPTA
   IPTA KEMUKAKAN NAMA NAMA CALON PAKAR IPTA
         JP IPT MEMPERAKUKAN
CADANGAN BARU UNTUK FASA 2 & 3

VC/TNC(P&I) kemukakan nama calon   Permohonan terus dari Experts di IPTA
    Pemilihan oleh JP IPT / Memperakukan dan makluman kepada
             Naib Canselor/TNC (P&I)
KATEGORI PROJEK
  Kategori A – Projek yang diluluskan/disokong oleh J/K Penilai –
         mencukupi kriteria dan mempunyai keutamaan yang
         tinggi
  Kategori B – Projek yang diluluskan oleh J/K tetapi keutamaan yang
         rendah
  Kategori C – Projek yang tidak disokong oleh J/K
         tetapi telah disediakan peruntukan geran FRGS bagi
         membudayakan penyelidikan di IPTA serta membantu
         penyelidikan penyelidik baru. Juga terpulang kepada
         IPTA untuk meletakkan prioriti projek dan amaun nya.
  Kategori D – Projek yang tidak dapat dikelaskan mengikut Bidang di
         FASA 1, diluluskan dan peruntukan disediakan,
         terpulang kepada IPTA meletakkan prioriti projek dan
         amaunnya.
      Projek Kategori C dan D
  Prioriti projek dan peruntukan geran adalah tanggungjawab IPTA

  Senarai projek dan amaun dari Kategori C dan D perlu dikemukakan kepada
  JP IPT tiga (3) bulan dari surat kelulusan projek FRGS dikeluarkan oleh JP
  IPTA. Oktober 2006 hingga Januari 2006

  Minggu pertama Januari 2007 senarai Projek C dan D perlu dikemukakan
  kepada JP IPT.

  Hanya projek disenaraikan dikategori C dan D yang layak, projek baru tidak
  dibenarkan untuk dikemukakan dalam kategori C dan D Fasa 1.

  JP IPT telah memperuntukan 50% dari Kategori A + B untuk membiayai
  projek kategori C dan D ( Melainkan UiTM – 100% dari kategori A + B )

  JP IPT juga telah memperuntukkan 2.5% dari jumlah kelulusan (A + B)
  sebagai belanja mengurus bagi Pusat Pengurusan Penyelidikan IPTA.
FRGS - KATEGORI
 1. MELALUI PROPOSALS
 2. TOP-DOWN PROJECTS
 3. SPECIAL PROJECTS (REQUEST
   BY YB MENTERI)
NILAI YANG TELAH DIBAYAR
Fasa 1

■ 1. Permohonan melalui Proposals
          RM 62.2 juta
                   RM 67 Juta
 2. Top-Down - RM5.5 Juta
 3. Konsultansi - Peruntukan disediakan
         RM 5 Juta (Telah diperakuan
          sebanyak RM 500, 000.00)
  Garis Panduan
  Bajet
   Vote 11000
   Upah dan Elaun untuk
   Pegawai Kontrak dan Sementara

   Vote 21000
   Perjalanan dan Pengangkutan

   Vote 24000
   Sewaan

   Vote 26000           Mengikut Vote
   Bahan Peralatan Penyelidikan
                   IPT Masing - Masing
   Vote 28000
   Baik pulih kecil dan ubahsuai

   Vote29000
   Perkhidmatan

   Vote 35000
   Aksesori dan Peralatan
 LAPORAN PRESTASI
 pada 15 Februari tahun berikutnya
Bil  Ruj   Agihan  Vote  Vote  Vote  Vote  Vote  Vote  Vote  Vote  Jumlah     Baki(c)
   Projek  Semasa  11000  21000  24000  26000  27000  28000  29000  35000  Perbelanjaan  =(a)-(b)
        (a)                                      (b)
 Rangka Masa
    Aktiviti                         2007

                      Fasa 2                   FASA 3

           J  F    M     A    M  J  J     J     O    S  O    N   D


Permohonan dibuka


Permohonan ditutup      30 April                   31 Ogos


Proses Penilaian


Makluman Keputusan                      Julai                    Nov
                               2007                    2007
Penyelidikan


Ringkasan Laporan            30 Jun 2007          31 Disember 2007
(Dwi Tahunan)
Laporan status        Fasa 1            Fasa 2               Fasa 3
penyelidikan dan
kewangan
             15 Febuari 2007        15 Febuari 2008          15 Febuari 2009
MASALAH DALAM PERMOHONAN FGRS
FASA 1
mengikut laporan Pengerusi Bidang

  Bidang Perubatan dan Klinikal
  Bidang Sains Tulen dan Sains gunaan
  Bidang Sains Sosial
  Bidang Sastera dan Sastera Ikhtisas
  Bidang Teknologi dan Kejuruteraan
  RUMUSAN PERMOHONAN TIDAK
     MENEPATI KRITERIA
  Penyelidikan yang melibatkan pemantauan atau ” tinjauan ” tidak akan
  dipertimbangkan;

  Permohonan di peringkat pembangunan produk ”product development
  stage” dan pembelian peralatan penyelidikan yang melibatkan kos
  yang tinggi juga tidak akan dipertimbangkan;

  Borang permohonan yang tidak diisi dengan betul / tepat di mana
  terdapat kekeliruan dari segi objektif, metodologi dan output;

  Borang permohonan tidak disahkan atau tidak diperakukan oleh IPTA
  atau mereka yang mempunyai kuasa untuk menyaringnya;
  RUMUSAN PERMOHONAN TIDAK
   MENEPATI KRITERIA (samb)
  Terdapat sesetengah borang yang yang dihantar kepada
  Kementerian Pengajian Tinggi tidak dikemaskini selepas proses
  penyaringan di IPTA (terdapat ulasan / komen penambahbaikan
  di borang tersebut);

  Kos projek tidak dinyatakan dengan lengkap dan terpeinci
  (contohnya kos perjalanan); dan

  Terdapat banyak borang permohonan yang diletakkan di bawah
  bidang yang salah.
  THE WAY FORWARD: FRGS
  Menyediakan Borang Baru berdasarkan kepada
  maklumbalas diterima dari setiap JK Penilai.

  Memperkemaskan Garis Panduan.Cadangan awal JPIPT ialah tidak
  menyediakan garis panduan dari JPIPT tetapi menggunapakai
  garis panduan IPTA sedia ada.

  Download borang permohonan dan garispanduan melalui website JPIPT
  (masih onhold kerana JPIPT menghadapi masaalah dengan Websitenya)

  Dicadangkan permohonan secara online pada Fasa ketiga (3).

  Bekerjasama dengan MOSTI bagi Pengurusan dan pemantauan
  Penyelidikan e-science dan FRGS.
          The Way Forward
  Mempelawa penyelidik yang berkelayakan untuk menjadi ahli
  Jawatankuasa.

  Memperkenalkan bidang baru.

  Mencadangkan IPTA mengadakan “Workshop on how to Write Good
  Proposal.

  Mencadangkan “Seeding Money” untuk Universiti baru/Universiti yang
  mempunyai pelajar yang ramai

  Mencadangkan Belanja Mengurus dinaikkan kepada Maksimum RM300,000
  (atau 5% dari amaun yang diluluskan) dari RM250,000 (atau 2.5% x amaun
  yang diluluskan).

  Mengemukakan permohonan tambahan FRGS pada Jun 2007 untuk
  membiayai FRGS untuk RMK 9 seterusnya.

  Mengatur bersama universiti “International Seminar on Qualitative Research”
  pada September 2007
    BORANG

 BORANG  FRGS FASA 2 DAN
      FASA 3
                                  Ruj Fail:    KPT/JPT/B/Pindaan

                                  Kod Projek:


                                         ( Diisi oleh JP IPT)
   JABATAN PENGURUSAN IPT
   KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
   FUNDAMENTAL RESEARCH GRANT SCHEME (FRGS)
   APPLICATION FORM
   Three (3) copies of this form must be submitted to the Divison of Industry Relations and
   Commercialization, Level 3, Block E9,Complex E , Federal Government Administrative Centre,62505
   Putrajaya .
   [Incomplete Form will be rejected]

A.  Title of Research Proposal/ Tajuk penyelidikan yang dicadangkan :

B.  Details of Researcher/ Maklumat Penyelidik

 B1  Name of Project Leader/Nama Ketua Projek:
 B2
   Identity card no./ No. Kad Pengenalan :
 B3  Position/Jawatan:
   (Please circle/Sila bulatkan)
    1. Professor/Profesor        2. Associate Professor/Prof. Madya

    3.  Lecturer/ Pensyarah         4.  Others (please specify):
                           Lain-lain(sila nyatakan):
B4
   Faculty /School/Centre/Unit /Fakulti /Jabatan /Pusat/Unit :
   (Please provide full address /Sila nyatakan alamat penuh)

B5   Office Telephone No./No. Telefon Pejabat:

B6   Handphone No./No. Telefon Bimbit:

B7  E-mail Address/ Alamat e-mel:
Date of first appointment with this University:
Tarikh mula berkhidmat dengan Universiti ini:
Type of Service/Jenis Perkhidmatan:
(Please circle/sila bulatkan)
                    1. Permanent/Tetap

                    2. Contract/Kontrak
                     (State contract expiry date/Nyatakan tarikh tamat kontrak)


Research Information/Maklumat Penyelidikan

Research Area/Bidang Penyelidikan
Please tick/sila tanda ) ( √ ) :

A. Pure Science/Sains Tulen

B. Applied Science/Sains Gunaan

C. Technology and Engineering/Teknologi dan Kejuruteraan

D. Medical Science/Sains Perubatan termasuk Penyelidikan Klinikal
         (Epidemiology)

E. Social Science and Humanities/Sains Sosial dan Kemanusiaan

F. Arts and Literature/Sastera dan Sastera IkhtisasG. Natural Sciences and National Heritage (Geology,Archeology,Taxanomy,


                       Ecology, Biodiversity)
C2  Location of Research/Tempat penyelidikan dijalankan:


   Example/Contoh:
   1.Animal Experimental Unit, Animal Laboratory Center, Faculty of Medicine, University Malaya, 50603 Lembah Pantai,
   Kuala Lumpur.


C3  Duration of this research/Tempoh masa penyelidikan ini (Maximum 36 months):
    Duration/Tempoh:            From/Dari:               To/Hingga:


 C4  Other Researchers/Ahli-ahli penyelidik yang lain:   Bil.  Name.                IC no.:     Faculty/      Academic        Signature
       Nama.                No. Kad     School/       Qualification/     Tandatangan
                         Pengenalan   Centre/Unit     Designation
                                 Fakulti/      Tahap Kelayakan
                                 P.Pengajian/    Akademik/Jawatan
                                 Pusat/Unit
C5  Research projects that have been completed or ongoing by Principal Researcher for the last three
     years. Please provide Title of Research, Duration, year commence and year ending
   Penyelidikan yang telah/sedang dijalankan oleh penyelidik utama di dalam tempoh tiga tahun terakhir. Maklumat yang diperlukan
     termasuk tajuk, tempoh, tahun mula dan tahun tamat penyelidikan.

   Title of research                   Beginning Year          Ending Year
   Tajuk Penyelidikan                    Tarikh Mula         Tarikh Tamat
   Date :                    Applicant’s Signature :
   Tarikh :                    Tandatangan Pemohon : _______________
   Summary of Research Proposal (maximum 300 words)
C6
   (Please Include The Background of Research, Literature Reviews, Objectives,
   Research Methodology and Gantt Chart / Flow Chart of Research and References)
   Ringkasan Cadangan Penyelidikan (maksima 300 patah perkataan)
   (Meliputi latar belakang penyelidikan , kajian literatur, kaedah penyelidikan,objektif, carta aliran penyelidikan
   serta rujukan.)

   (a).  Research background including Hypothesis /Research Questions and
      Literature Reviews. Keterangan latar belakang penyelidikan termasuk kenyataan
      hipotesis/persoalan penyelidikan dan kajian literatur.

   (b). Objective (s) of    the Research
   Objektif Penyelidikan
     Example/Contoh:

      This study embarks on the following objectives:
        1) To investigate ......
        2) To assess..........
        3) To investigate .....
        4) To make recommendation based on ......................

   (c). Methodology/ Kaedah penyelidikan
   Please state in the form / Sila nyatakan di borang ini

       1.  Description of Methodology
       2.  Flow Chart of Research Activities ( Please enclose in the Appendix)
       3.  Gantt Chart of Research Activities (Please enclose in the Appendix)
       4.  Milestones and Dates

   (d). Expected Results/Benefit / Jangkaan Hasil Penyelidikan

       1.  Novel theories/New findings/Knowledge
       2.  Research Publications
       3.  Specific or Potential Applications
       4.  Number of PhD and Masters (by research) Students
  Access To Equipment And Materia
D
  Kemudahan sedia ada untuk kegunaan bagi penyelidikan ini.


  University/                    Other Sources or Places/

  Universiti                     Lain-lain tempat/sumber

  Example/Contoh:
  Equipments
  Incubator, Heater and Stirrer, Freeze dryer,
   Autoclave, Fridge, Analytical Weight,Miliopore,
  Computer with antioxidant software,
  Microtiter plate reader, Fume hood, Cold Room,
  Automated Tissue Processor, Microtome,
  Waxing machine, Histology waterbath,
   Light Microscope, Centrifuge, Microcentrifuge,
  Computer with COMET software, Nikon camera,
  Polaroid MP-4 Land camera,
  Computer with SPSS version 13, Refrigerator,
  Pipettor, Homogennizer.
E                                  Budget/ Belanjawan

E1  Budget/Belanjawan
   Please indicate your estimated budget for this research and details of expenditure according to the guidelines attached.
   Sila nyatakan anggaran bajet bagi cadangan penyelidikan ini dan berikan butir – butir perbelanjaan lengkap dengan berpandukan kepada garis
   panduan yang dilampirkan.


   Budget details                     Amount                 Amount           Amount
   Butiran                       requested by               approved by        Recommended
   belanjaan                       applicant                VC/Dep.VC         by FRGS
                             Jumlah yang                (R&D)/Director      committee.
                              dipohon                of RMC           Jumlah yang
                             oleh penohon               Jumlah yang        diperakukan oleh
                                                  diluluskan oleh      Jawatankuasa
                                                  Naib Canselor/       Penilai FRGS
                                                  TNC
                                                  (P&I)/Pengarah
                                                  RMC

   Vote 11000            Year1         Year 2        Year 3
   Salary and           Tahun 1        Tahan 2        Tahun 3
   wages/Gaji dan         Jan -Dis       Jan -Dis       Jan -Dis
   upah               2007          2008         2009
   Sila nyatakan          (RM)          (RM)         (RM)
   secara lengkap
   dengan pecahannya                                       Please Indicate the    Please Indicate the
   sekali.                                            overall Budget       overall Budget
   Example/contoh:                                        Sila nyatakan bajet    Sila nyatakan bajet
                                                  secara keseluruhan     secara keseluruhan
   i. Upah Graduate
    Research
    Assistant (GRA)
    RM1000/bulan
    Tidak
    dibenarkan
    bayaran kepada
    Research
    Assistant(RA )
    dan Research
    Officer(RO).
Budget details             Amount         Amount        Amount
Butiran               requested by       approved by      Recommended
belanjaan               applicant        VC/Dep.VC       by FRGS
                   Jumlah yang        (R&D)/Director    committee.
                    dipohon        of RMC        Jumlah yang
                   oleh penohon       Jumlah yang      diperakukan oleh
                                diluluskan oleh    Jawatankuasa
                                Naib Canselor/    Penilai FRGS
                                TNC
                                (P&I)/Pengarah
                                RMC

Vote 14000         Year1    Year 2    Year 3
             Tahun 1   Tahan 2    Tahun 3
Overtime Elaun lebih
masa           Jan -Dis  Jan -Dis   Jan -Dis
Tidak dibayar kerana    2007     2008     2009
perkhidmatan RA dan
RO tidak digunakan.    (RM)     (RM)     (RM)

Sila nyatakan secara
lengkap dengan                         Please Indicate the  Please Indicate the
pecahannya sekali                       overall Budget    overall Budget
                                Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
                                secara keseluruhan  secara keseluruhanVote 21000
Travelling
Expenses and
Subsistence/                          Please Indicate the  Please Indicate the
Perbelanjaan Perjalanan                    overall Budget    overall Budget
dan Sara Hidup.                        Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
Sila nyatakan secara                      secara keseluruhan  secara keseluruhan
lengkap dengan
pecahannya sekali
Budget details              Amount         Amount        Amount
Butiran                requested by       approved by      Recommended
belanjaan                applicant        VC/Dep.VC       by FRGS
                    Jumlah yang        (R&D)/Director    committee.
                     dipohon        of RMC        Jumlah yang
                    oleh penohon       Jumlah yang      diperakukan oleh
                                 diluluskan oleh    Jawatankuasa
                                 Naib Canselor/    Penilai FRGS
                                 TNC
                                 (P&I)/Pengarah
                                 RMC

Vote 22000          Year1    Year 2    Year 3
Transportation
              Tahun 1   Tahan 2    Tahun 3
Of Goods//
Pengangkutan barang     Jan -Dis  Jan -Dis   Jan -Dis
Sila nyatakan secara     2007     2008     2009
lengkap dengan        (RM)     (RM)     (RM)
pecahannya sekali


                                 Please Indicate the  Please Indicate the
                                 overall Budget    overall Budget
                                 Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
                                 secara keseluruhan  secara keseluruhanVote 23000
Communication and
Utilities (Phone, Faks,
Postage Etc)                           Please Indicate the  Please Indicate the
Perhubungan dan Utiliti                     overall Budget    overall Budget
(Telefon, faks, Pos, dll)
                                 Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
                                 secara keseluruhan  secara keseluruhan
Budget details             Amount         Amount        Amount
Butiran               requested by       approved by      Recommended
belanjaan               applicant        VC/Dep.VC       by FRGS
                   Jumlah yang        (R&D)/Director    committee.
                    dipohon        of RMC        Jumlah yang
                  oleh penohon       Jumlah yang      diperakukan oleh
                               diluluskan oleh    Jawatankuasa
                               Naib Canselor/    Penilai FRGS
                               TNC
                               (P&I)/Pengarah
                               RMC

             Year1    Year 2    Year 3
Vote 24000
             Tahun 1   Tahan2    Tahun 3
Rental/         Jan -Dis  Jan -Dis   Jan -Dis
Sewaan           2007     2008     2009
             (RM)     (RM)     (RM)


                               Please Indicate the  Please Indicate the
                               overall Budget    overall Budget
                               Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
                               secara keseluruhan  secara keseluruhanVote 26000

Supply of Raw
Materials & Materials                     Please Indicate the  Please Indicate the
for Repair and                        overall Budget    overall Budget
Maintenance/
                               Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
Bekalan Bahan Mentah
dan bahan bahan untuk                     secara keseluruhan  secara keseluruhan
penyelenggaraan dan
pembaikan.
Sila nyatakan secara
lengkap dengan pecahan
nya sekali.
Budget details             Amount         Amount        Amount
Butiran               requested by       approved by      Recommended
belanjaan               applicant        VC/Dep.VC       by FRGS
                   Jumlah yang        (R&D)/Director    committee.
                    dipohon        of RMC        Jumlah yang
                  oleh penohon       Jumlah yang      diperakukan oleh
                               diluluskan oleh    Jawatankuasa
                               Naib Canselor/    Penilai FRGS
                               TNC
                               (P&I)/Pengarah
                               RMC

Vote 27000        Year1    Year 2    Year 3
Research Meterials &
Supplies
             Tahun 1   Tahan2    Tahun 3
(Including Animals,   Jan -Dis  Jan -Dis   Jan -Dis
Disposables,        2007     2008     2009
ets)
             (RM)     (RM)     (RM)
Bekalan & bahan-bahan
lain (termasuk Haiwan,
Pokok dan Benih untuk
penyelidikan)                         Please Indicate the  Please Indicate the
Sila nyatakan secara                     overall Budget    overall Budget
lengkap dengan pecahan                    Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
nya sekali.                          secara keseluruhan  secara keseluruhanVote 28000
Maintenance and Minor
Repair Services
Penyelenggaraan dan                      Please Indicate the  Please Indicate the
Pembaikan Kecil yang                     overall Budget    overall Budget
dibeli
                               Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
Sila nyatakan secara
lengkap dengan pecahan                    secara keseluruhan  secara keseluruhan
nya sekali.
Budget details               Amount         Amount        Amount
Butiran                 requested by       approved by      Recommended
belanjaan                 applicant        VC/Dep.VC       by FRGS
                     Jumlah yang        (R&D)/Director    committee.
                      dipohon        of RMC        Jumlah yang
                    oleh penohon       Jumlah yang      diperakukan oleh
                                 diluluskan oleh    Jawatankuasa
                                 Naib Canselor/    Penilai FRGS
                                 TNC
                                 (P&I)/Pengarah
                                 RMC

Vote 29000          Year 2   Year1     Year 3
Professional Services,
Training for subjects
               Tahun 3   Tahan1    Tahun 3
for 3 Weeks to 3       Jan -Dis  Jan -Dis   Jan -Dis
Months & other
services Including
                2008    2007      2009
printing & hoispitality,    (RM)    (RM)      (RM)
Honorarium for
subjects.
Perlhidmatan Ihktisas,                      Please Indicate the  Please Indicate the
Latihan berkaitam                         overall Budget    overall Budget
diantara 3 minggu hingga
3 bulan dan                            Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
perkhidmatan lain- lain                      secara keseluruhan  secara keseluruhan
yang dibeli termasuk
percetakan hospitaliti dan
honorarium
Sila nyatakan secara
lengkap dengan
pecahannya sekali

Vote 35000
Equipment                             Please Indicate the  Please Indicate the
Peralatan                             overall Budget    overall Budget
Sila nyatakan secara                       Sila nyatakan bajet  Sila nyatakan bajet
lengkap dengan                          secara keseluruhan  secara keseluruhan
pecahannya sekali
  TOTAL AMOUNT
  JUMLAH BESAR
F  Recommended by Vice Chancellor/Deputy Vice Chancellor (Research and
      Innovation)/Director of Research Management Center/ Perakuan Naib
      Canselor/Timbalan Naib Canselor(P & I)/Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan.

  Please tick ( √ )
  Sila tandakan ( √ )

  Recommended:
  Diperakukan:

  A.    Highly Recommended
       Sangat Disokong

  B.    Recommended
       Disokong

  C.     Not Recommended (Please specify reason)
        Tidak Disokong (sila nyatakan

  General Comments:
  Ulasan umum:       _____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________  Signature/
  Tandatangan:

  Name/Nama:  Date/Tarikh:
          Recommendation by Fundamental Research Grant Scheme Committee/ Perakuan
I         Jawatankuasa Penilaian Geran Penyelidikan Fundamental


          Recommended:
          Diperakukan:

          A.   Highly Recommended
              Sangat Disokong

          B.   Recommended
               Disokong

          C.   Not Recommended (Please specify reason)
               Tidak Disokong (sila nyatakan

          General Comments:
          Ulasan umum:          _____________________________________________________________________________
          _____________________________________________________________________________
          _____________________________________________________________________________
          _____________________________________________          Signature/
          Tandatangan:

          Name/Nama:          Date/Tarikh:Note:  Semua permohonan dianggap sulit, Keputusan Jawatankuasa Induk Geran Penyelidikan Fundamental adalah MUKTAMAD

								
To top