Contoh Memorandum

Document Sample
Contoh Memorandum Powered By Docstoc
					                   SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN
                       LESEN IMPORT
                        (Di Bawah Akta Kastam 1967)

                       ●    Susu (Kod Tarif : 0401 30 110 & 2202 90 100)           Nama Syarikat:
          Jenis Barangan:
          Kod Penjenisan: 1 Surat Permohonan (dengan letterhead syarikat)
 2 Borang JK69 (bertaip tanpa pindaan)
    Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.

 3 Invoice / Pro-forma Invoice / Sales Contract
 4 Permit Import dari Jabatan Haiwan

 5 Maklumat Profil Syarikat:
  (Bagi permohonan pertama kali sahaja dan disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau
  Setiausaha Syarikat)
     □ M & A ( Memorandum and Articles of Association)
     □ Borang 24 & 49
      bagi Syarikat Sdn. Bhd. sahaja
     □ Borang A / B / D
      bagi syarikat perseorangan atau perkongsian sahaja

 6 Pengesahan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya terdapat perubahan nama
  atau nombor pendaftaran syarikat
    Contoh - Borang 13 bagi Syarikat Sdn. Bhd.Nota:
Permohonan kali pertama adalah secara manual manakala permohonan selanjutnya hendaklah dipohon menerusi
online di www.miti.gov.my


                                                     SKIE/200912

				
DOCUMENT INFO
Description: Contoh Memorandum document sample