Contoh Proposal Menganjurkan Seminar - PDF - PDF by fke58846

VIEWS: 1,161 PAGES: 52

More Info
									                              Isi Kandungan
   Rahsia Besar Jutawan Internet Terbongkar...04
   Tampilkan Kelainan Tak Kira Apapun...06
   Kelebihan Menghadiri Seminar...08
   Kekuatan Minda Untuk Sukses...11
   Mari Kita Kenali Apa itu Ebay...14
   Lima Tip Asas Menulis Autoresponder...17
   Siapakah Pelanggan Anda...22
   Pendapatan Pasif...Adakah ia Benar-benar Pasif?...24
   14 Cara Mudah Melakukan Senaman Setiap Hari...27
   Interview Bersama Amirol...30
   Fenomena Email Marketing Yang Menghairahkan Minda...37
   Bagaimana Membuatkan Big Guns Sit up & Take Notice Proposal JV Anda...40
   Customize Form...43
   Soal Jawab IM...47
02
                          Editorial
   DARI SIDANG...


      Assalamualaikum dan salam sejahtera,

      Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana limpah dan kurnianya
      kami Team FlareBiz dapat terus menerbitkan Majalah IM buat ke
      sekian kalinya. Syukur juga kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya
      para penulis kami masih dapat memberi komitmen dan seterusnya
      berjaya menghasilkan artikel yang berkualiti untuk santapan anda
      semua.

      Terus-terang kami katakan disini bahawa kami menghadapi ban-
      yak masalah untuk menyiapkan Majalah IM edisi Mei ini. Antaranya
      ialah dimana Internet Marketer terkenal iaitu Vince Tan terpaksa
      menangguhkan interview kami dengan beliau di saat-saat akhir. Hal
      ini membuatkan kami terpaksa menjalankan plan B dimana inter-
      view usahawan Internet lain yang juga merupakan kawan kami.

      Alhamdulillah dengan iziNya sekali lagi maka kami secara tergesa-
      gesa berjaya menemubual salah seorang usahawan terkenal iaitu
      Mohd Amirol daripada WebJualan.com. Beliau berkongsi banyak
      tips dan pengalaman beliau sepanjang bergelar usahawan Internet
      yang saya rasa cukup-cukup menarik.

      Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih
      kepada crew Majalah IM iaitu partner saya Zhafran, kawan saya
      Naqib, designer yang berkaliber Mysticmind, kak Nor Akmal, para
      penulis Majalah IM dan ramai lagi yang terlibat secara langsung
      ataupun tidak. Selamat datang juga diucapkan kepada penulis baru
      iaitu Amar Mahmood iaitu penulis buku “Rahsia Minda Jutawan” dan
      Noorizam Shah iaitu penulis ebook “Rahsia Lelong”.

      Seterusnya setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
      saya ucapkan kepada semua pembaca setia Majalah IM ini. Tiada
      apa yang kami di sini harapkan selain anda membaca dan terus
      mempraktikkan segala ilmu yang cuba disampaikan oleh para pe-
      nulis.

      Sekian,
      Labanon,
      Team Flarebiz
      Armada Hotel, Petaling Jaya
      11 May 2008
      1.31 a.m
02
                                   MOTIVASI


    Rahsia Besar
   Jutawan Internet
    DIBONGKAR!
   Apa khabar para pembaca majalah IM? Semoga sihat dan sentiasa berusaha untuk mengekal-
   kan semangat dan motivasi diri.

   Pada kali ini, saya akan membicarakan mengenai satu lagi faktor kejayaan para usahawan In-
   ternet. Saya telah memerhatikan ramai usahawan Internet dan saya telah menemui satu ciri
   persamaan yang ada pada mereka.

                 Teruskan membaca…
   Bagaimanakah jutawan-jutawan Internet seperti Rusell Brunson, Frank Kern, Mike Filsaime,
   John Reese, Eben Pagan, Irfan Khairi, Derek Gehl dan ramai lagi berjaya di dalam perniagaan
   internet?

   Adakah kerana komputer mereka canggih? Adakah kerana mereka ini pelajar yang bijak?
   Adakah mereka ini mempunyai peralatan seperti perisian yang hebat?

                Nak tahu jawapannya?
   Kesemua aspek yang saya nyatakan tadi BUKAN jawapannya. Hanya satu faktor mudah yang
   menyebabkan mereka betul-betul berjaya iaitu…“Mereka yang berjaya ini amat lebih di dalam
   tindakan (fokus), kurang kerisauan, tidak takut dan tidak banyak bercakap perkara yang tidak
   perlu”.

   Mereka ini walau sehebat dan seteruk mana pun dikritik, mereka tidak banyak membazir masa
   dengan kritikan tersebut. Mengapa mereka tidak bersuara? Adakah mereka dayus dan bukan
   anak lelaki yang original? Bukan itu sebabnya.

   Sebaliknya mereka tahu mereka berada di jalan yang benar. Dan mereka sedar bahawa jika
   mereka terbuat silap, mereka boleh memperbaiki kesilapan itu dan kemudian fokus sepenuh-
   nya pada usaha. Jadi, apa yang susah? Maka tak perlu membuang masa bercakap banyak dan
   melayan karenah manusia yang tak akan sama prinsip dengan mereka.

   Inilah rupa-rupanya punca kejayaan mereka iaitu tidak banyak bercakap seperti pengkritik
   yang entah bila akan menjadi jutawan. Pengkritik negatif hanya banyak cakap, bukan banyak
04  duit atau ilmu.
   John Reese, seorang usaha-    …Kemudian jika anda asyik ri-   extraordinary person! Anda
   wan Internet yang amat ber-    sau ada orang mencuri ebook    wajar mencontohi individu he-
   jaya, sebelum beliau menda-    anda, jangan terlampau risau.   bat sebegini.
   pat USD1 juta dalam masa 24    Sebaliknya, berusahalah untuk
   jam, beliau sebenarnya telah   mencari 10 lagi pembeli yang
   bermula beberapa tahun lagi    baru…
                                       Kesimpulan
   sebelum itu. Begitu kuat usa-
                                     Tiada rahsia sehakikat rahsia
   ha beliau dan memang wajar    …Dengan ini, saya menarik diri
                                     di dalam perniagaan internet.
   beliau mendapat hasil besar    dari forum ini..”.
                                     Rahsia itu hanya dari segi per-
   sebegitu dalam masa yang
                                     kataan sahaja. Fokuslah pada
   singkat.             Ayat terakhir di dalam perny-
                                     tindakan dan jangan peduli
                    ataan beliau itu ialah, “Best
                                     kepada cakap orang lain. Biar-
   Beliau ada menyatakan ba-     of luck everyone. The internet
                                     kan mereka bercakap apa sa-
   hawa bukan satu atau dua     truly can provide any financial
                                     haja mengenai anda kerana itu
   produk yang beliau jual, malah  lifestyle you desire. You just
                                     adalah satu promosi percuma
   beribu-ribu laman web dan     have to be willing to put in the
                                     untuk anda. Kebenaran akan
   banyak saluran pendapatan     work“.
                                     tetap menang dan anda tahu
   yang beliau miliki. Itu pun dah
                                     anda melakukan sesuatu yang
   nampak “kuasa fokus” beliau.   Kata-kata beliau memang be-
                                     betul. Kalau silap pun, anda
   Maka layaklah beliau berjaya.   nar. Dan beliau berkata apa
                                     boleh membetulkannya. Jadi,
                    yang beliau lakukan send-
                                     mengapa anda harus gentar?
                    iri. Beliau banyak berusaha
    Menarik Diri..         dan kemudian berjaya. Beliau
                                     Akhir kata, jangan takut kalah
                    ikhlas menasihatkan agar jika
                                     dan beranilah untuk menang!
   John Reese telah menyingkir-   mahu cepat dan mudah ber-
   kan dirinya dari forum Warrior-  jaya, jangan banyak cakap
                                     Sehingga berjumpa lagi di ed-
   Forum.com (satu forum yang    dan membazir masa dengan
                                     isi yang seterusnya.
   popular) pada pertengahan     sesuatu yang jelas tidak ber-
   tahun 2007. Pada tulisan tera-  manfaat.
   khir di forum tersebut beliau
   menyatakan, “Saya lihat forum   Lihatlah mereka yang ber-       Mengenai Penu-
   ini sudah hambar dan jauh ter-
   sasar. Bahkan ramai ahli forum
                    jaya. Mungkin anda mahukan
                    contoh orang kita sendiri? Ya,
                                        lis Artikel
   yang asyik membincangkan     sekali lagi Irfan Khairi sebagai   Mohd Zulfadli atau dike-
   sesuatu yang tidak berman-    contoh. Tengoklah beliau,       nali sebagai SmartZul
   faat, bahkan melakukan ses-    adakah beliau mengeluh atau      adalah usahawan In-
   uatu untuk kepentingan diri    berhenti berusaha akibat dikri-    ternet sepenuh masa
   sendiri…”.            tik hebat? TIDAK.           dan juga merupakan se-
                                       orang penulis blog yang
                    Padahal di luar sana ramai      aktif. Anda boleh mela-
   “Ketahuilah bahawa, jika anda
                    yang membenci beliau (fitnah     wati blog beliau untuk
   banyak bercakap dan kurang
                    dan umpatan). Tapi lihat seka-    mendapatkan tip dan
   tindakan, anda sukar untuk
                    rang, siapa yang terus berjaya?    panduan perniagaan In-
   berjaya. Jauhilah sesuatu
                    Orang yang hanya tahu meng-      ternet secara percuma
   yang tidak bermanfaat dan
                    kritik (banyak mulut) atau be-    di http://blog.smartusa-
   yang menghabiskan duit anda
                    liau? Sudah tentu beliau yang     ha.com
   seperti membeli sesuatu yang
                    terus berjaya dan kaya. Beliau
05 tiada faedahnya.          adalah antara contoh terbaik
 Sebagai seorang yang suka
 memerhati   dan  menga-
                           Idea Bisnes
 nalisis, saya sering berasa                   Tampilkan
 terkilan dan hairan apabila
 melihat kebanyakan usaha-
 wan atau peniaga kita tidak
 begitu menitikberatkan kre-


                   Kelainan
 ativiti dan imaginasi dalam
 menjalankan bisnes mere-
 ka.

 Kebanyakan   kita  sudah
 cukup berpuashati dengan
 apa yang sedang diusahakan   TA K KIR A APAPUN!
 dan memandang remeh ter-
 hadap aspek persaingan.
 Hanya tunggu dan lihat apa   Mereka tidak hanya akan melihat pada bidang
 yang pesaing kita buat, itu-  yang sama, malah turut mengkaji kejayaan yang
                 diperolehi oleh mereka yang menjalankan perni-
 lah juga yang kita buat. Jika
                 agaan dalam bidang atau industri yang berlainan.
 pesaing buat jualan murah,
                 Mereka ini akan hanya melihat kepada yang ter-
 kita ikut. Bila pesaing ta-   baik, cedok idea dan konsep lalu mencuba untuk
 warkan pakej diskaun, kita-   mengaplikasikannya ke atas perniagaan mereka
 pun beri diskaun. Akhirnya   sendiri pula.
 jadilah kita usahawan ikut-
 ikutan!             Anda boleh dan mesti mencuba untuk menjadi
                 berbeza dan berlainan daripada semua pesaing
 Persaingan sebegini sebe-    anda. Dari sudut atau perspektif apapun, anda
 narnya tidak sihat dan ban-   mestilah menjadi unik agar ia akan meletakkan
 yak impak negatifnya ker-    perniagaan anda dalam kelas yang tersendiri
 ana jika tidak berhati-hati,  berbanding semua pesaing anda.
 kos operasi akibat persain-
                 Sebagai usahawan, anda mesti menjadi unik, be-
 gan sebegini akan mening-
                 rani dan berbeza; bukan sekadar menjadi ‘lain’
 kat dan mengurangkan ke-    tetapi kelainan anda itu mestilah memberi erti,
 untungan. Akhirnya jadilah   makna dan nilai kepada pelanggan anda. Anda
 seperti yang dikatakan ‘wal   mesti pastikan kelainan dan keunikan anda itu
 hasil balik asal!’ Modal ke   dihasikan daripada penggunaan imaginasi dan
 mana, untung pun entah ke    pemikiran strategik yang bijak! Dalam erti kata
 mana…              lain, inilah yang dinamakan USP (unique selling
                 proposition)!
 Usahawan atau perniagaan
 yang dinamik selalunya tid-   Saya tertarik dengan salah satu kajian kes se-
 ak memperdulikan pesaing    masa mengikuti pengajian ijazah pemasaran da-
                 hulu, iaitu perdekatan yang diambil oleh syarikat
 mereka dan terus melangkah
                 sewa kereta Avis Rent-A-Car dalam pertembun-
 maju ke hadapan. Mereka
                 gan sengit dengan saingan utama mereka iaitu
 ini berani, sedia mengambil   syarikat terkemuka Hertz Car Rental yang mah-
 risiko dan sering memband-   syur dengan slogan perniagaan mereka: ‘We’re
 ingkan diri mereka dengan    Number 1!’
 perniagaan yang terbaik di
06
 dunia, tak kira apapun bi-
 dang atau industri mereka.
                          “
Kedua-dua syarikat ini menawarkan perkhidmatan
dan kadar harga yang hampir sama. Namun Avis
Rent-A-Car berjaya memperkenalkan USP yang        Dari sudut
                          atau perspek-
baru lantas membezakan atau membebaskan diri
mereka dari persamaan tersebut dengan slogan
‘We’re Number 2, We Try Harder’.

Slogan ini merupakan USP yang elegan lagi strate-
                          tif apapun, anda
gik yang memberikan persepsi walaupun bukan
yang terunggul, tetapi syarikat ini akan sentiasa  mestilah men-
                          jadi unik agar ia
berusaha memberikan perkhidmatan terbaik ke-
pada pelanggan!

Dalam konteks tempatan pula, secara peribadi saya
amat tertarik dengan konsep dan pendekatan la-
                          akan meletakkan
man web pengiklanan Mudah.com.my. Walaupun
baru, kelainan konsep dan format pengiklanan la-  perniagaan anda
                          dalam kelas yang
man web ini telah berjaya menarik minat pengun-
jung dan mengatasi pencapaian laman-laman web
pengiklanan lain yang lebih lama wujud darinya.

Inilah kuasa kreativiti dan inovasi!
                          tersendiri ber-
                          banding semua
                          pesaing anda

                           Mengenai Tazilan
                                        ”
                          Tazilan Ibrahim berusia 36 ta-
                          hun berasal dari Seremban, Neg-
                          eri Sembilan dan kini telah beru-
                          mahtangga dengan 3 cahayamata.
                          Kini menetap di Puchong, Selan-
                          gor.

                          Seorang graduan dalam bidang
                          pemasaran, Tazilan pernah bertu-
                          gas di beberapa buah syarikat mul-
                          tinasional dan konglomerat serta
                          beberapa agensi pengiklanan.
                          Kini Tazilan merupakan seorang
                          konsultan perniagaan dan pengik-
                          lanan yang menguruskan pernia-
                          gaannya sendiri sejak 5 tahun lalu

07                           www.tazilan.com
                                 Tip Ebiz

   Kelebihan Menghadiri
        Seminar Perniagaan Internet

   Pada permulaan saya menceburi perniagaan internet, memang jarang sekali saya
   dapat melihat individu atau syarikat yang menganjurkan seminar perniagaan internet.
   Mungkin pada tahun 2002 tersebut, ramai yang masih dalam pembelajaran atau dalam
   proses memperkembangkan bisnes internet mereka. Namun, sekarang, pengendalian
   seminar dan workshop internet sudah semakin rancak nampaknya.

   Di dalam akhbar atau internet, sudah ramai yang mengiklankan seminar atau workshop
   perniagaan internet ini. Ada yang menawarkan seminar yang membincangkan perkara
   asas seperti pembinaaan laman web dan ada yang menerangkan dengan lebih lengkap
   tentang salah satu model perniagaan internet yang boleh diceburi oleh orang ramai.

   Peluang sebegini patut diambil oleh mereka yang ingin menceburi perniagaan internet
   atau memahirkan lagi bidang perniagaan ini. Walaubagaimanapun, setelah saya amati,
   ada segelintir daripada mereka yang meluahkan perasaan kurang senang dengan hasil
   yang diperolehi setelah menghadiri seminar sebegini.

      “Saya pergi ke seminar _______ anjuran _____ tapi selepas
      setahun, masih tak dapat menjana pendapatan daripada inter-
                   net.”

      “Betul ke boleh buat duit selepas pergi seminar _______ ni?”

      “Kalau dah bergelar jutawan, kenapa perlu beliau anjurkan
      seminar dan ajar orang buat duit di internet? Atau beliau jadi
            jutawan kerana anjurkan seminar?”


   Tidak dinafikan bahawa memang akan terdapat mereka yang akan berfikiran negatif
   terhadap sesuatu yang baik. Ini adalah lumrah manusia tetapi biarlah saya katakan
   sekali lagi (mungkin ada yang pernah dengar):

   “Tiada Jaminan Kejayaan di Dalam Perniagaan Internet Melainkan Anda Belajar
   Mengenai Perniagaan Tersebut, Mahirkan Diri dan Berusaha Secara Berterusan”

   Seminar atau workshop perniagaan internet mampu menolong anda belajar dengan
08  cepat dan berguru dengan mereka yang telah pun berjaya. Selebihnya akan bergantung
   kepada usaha anda sendiri.
   Walaupun kos menghadiri sesuatu semi-    Pasti anda akan dapati sesuatu yang anda
   nar perniagaan internet adalah sedikit   tidak pernah ketahui sebelum ini. Yang
   mahal berbanding dengan membeli se-     menariknya apabila anda menghadiri ses-
   buah buku bisnes internet, namun keis-   ebuah seminar perniagaan internet, anda
   timewaannya tidak dapat ditandingi (itu-  sendiri boleh mencungkil rahsia mereka
   pun kalau anda menggunakan peluang     secara peribadi.
   menghadiri seminar bisnes internet ini
   sepenuhnya).                Berjumpa dengan rakan usahawan
                              internet lain
   Jadi, mari kita lihat kenapa anda masih
   perlu menghadiri seminar perniagaan in-   Bukan sekadar menimba ilmu sahaja, anda
   ternet tak kira di mana tahap anda be-   juga bakal berjumpa usahawan internet
   rada di dalam bisnes internet ini.     yang lain yang mungkin juga mempun-
                         yai minat dan tahap pengalaman bisnes
   Jalan pintas untuk belajar pernia-     yang sama dengan anda. Dari sini anda
        gaan internet          dapat meningkatkan lagi kepercayaan
                         anda mengenai perniagaan internet yang
   Di dalam seminar perniagaan inter-     hebat ini. Walaupun perniagaan internet
   net, anda akan diajar bagaimana bisnes   boleh dilakukan secara individu atau per-
   ini dijalankan bukan sahaja secara te-   seorangan, pada satu ketika, anda pasti
   ori bahkan berdasarkan pengalaman      akan bersetuju dengan saya bahawa
   dan pengetahuan usahawan internet itu    sekiranya anda mempunyai ramai rakan
   sendiri. Sekiranya anda tidak memahami   usahawan internet yang lain, perniagaan
   sesuatu, anda boleh bertanya kepada     internet anda akan berkembang dengan
   penceramah dan soalan anda bakal dija-   lebih cepat.
   wab pada masa yang sama. Dari sini juga
   anda dapat belajar perkara yang patut    Mencipta perkongsian bisnes atau
   anda elakkan dan praktikkan tanpa mem-        “joint venture”
   buat tekaan atau andaian salah mengenai
   topik yang dibincangkan.          Tidak seperti perniagaan konvensional,
                         perniagaan internet adalah hebat kerana
    Cungkil rahsia dalaman usahawan      saingan anda juga boleh menjadi rakan
          internet           niaga anda yang kuat. Sebagai con-
                         toh, sekiranya saingan saya mempunyai
   Sesetengah usahawan internet memang     produk yang seakan-akan produk yang
   tidak akan membongkar sesetengah rah-    saya jual, saya akan menjadi rakan niaga
   sia mereka di dalam blog ataupun email   beliau dan menjual produk beliau kepada
   yang mereka hantar. Jika rahsia pernia-   pelanggan saya untuk komisyen jualan.
   gaan internet mereka ini diulas di dalam  Begitu juga yang dapat dilakukan oleh
   laman web mereka sekali pun, ianya tid-   beliau. Dengan menggunakan sedikit
   aklah terperinci seperti yang bakal mere-  kreativiti, saya dan saingan saya akan
   ka berikan semasa seminar. Jika anda    sentiasa mendapat untung dari promosi
   kurang percaya, cuba anda dengar raka-   yang sama-sama kami jalankan. Di semi-
   man temubual seseorang usahawan in-     nar perniagaan internet, anda bakal men-
   ternet yang hebat.             jumpai rakan “joint venture” anda.
09
                                   “
        Mempunyai mentor anda sendiri

   “Sekiranya anda (pelajar) sudah bersedia, guru anda akan
   menjelmakan diri” - bukan saya yang cipta ayat ini tapi diam-
   bil daripada peribahasa Cina. Maksudnya, anda sendiri yang
   akan mencari guru anda untuk dijadikan panduan pernia-      Saya sendiri
   gaan internet anda, dan anda perlu bersedia untuk meneri-     memulakan
   ma ilmu yang akan diturunkan kepada anda. Guru anda ini      perniagaan
   akan menjadi mentor kepada perniagaan internet anda dan      internet se-
   beliau akan membantu anda mencapai kejayaan. Syarat yang     lepas meng-
   anda perlu ada ialah persediaan anda untuk menerima ilmu     hadiri sebuah
   yang bakal diberikan disamping usaha anda sendiri. Jadi, se-  seminar 3 hari
   belum anda menimba ilmu daripada sebarang seminar atau
                                    2 malam di
   workshop, anda perlu juga melakukan kerja rumah (home-
                                   Genting High-
                                   ”
   work) anda sendiri. Buat pembacaan sendiri terlebih dahulu
                                   lands pada 20-
   tentang topik yang hendak dibincangkan, senaraikan soalan
   yang bakal anda tanya dan usahakan supaya penceramah
                                   22 Disember
   pada hari itu mengenali anda dengan lebih rapat. Kemudian
                                      2002
   jadikan beliau mentor atau rujukan anda pada masa akan
   datang sekiranya anda mempunyai masalah berhubung den-
   gan bisnes internet anda.

   Jadi, sekarang anda sudah dapat 5 kelebihan mengapa anda
   perlu menghadiri (paling kurang sekali seumur hidup) ses-
   ebuah seminar perniagaan internet. Semestinya nilai meng-
   hadiri sesebuah seminar bisnes internet adalah melebihi 5
   perkara di atas, namun cuma mereka yang nampak sahaja       Mengenai Penulis
   akan menganalisa segala kebaikannya.
                                   Zamri Nanyan mula berkec-
   Saya sendiri memulakan perniagaan internet selepas meng-    impung di dalam perniagaan
                                   Internet sejak tahun 2003.
   hadiri sebuah seminar 3 hari 2 malam di Genting Highlands
                                   Internet juga memberikan
   pada 20-22 Disember 2002. Tetapi saya juga telah melaku-    Zamri kebebasan untuk me-
   kan penyelidikan dan pembelajaran secara sendiri selama     luahkan fikiran beliau, me-
   beberapa ketika. Tak hairanlah kenapa saya akan sentiasa    nambah ramai kenalan dari
   menyarankan anda menghadiri sebarang seminar bisnes       serata dunia dan menjana
   internet yang dianjurkan. Hasilnya sangat berbaloi. Walau-   pendapatan pada masa yang
   bagaimanapun, pilih seminar yang sesuai untuk anda dan     sama. Beliau berasa puas
   pastikan penceramah adalah usahawan internet yang sebe-     sekiranya dapat membantu
   nar. Jika disediakan bantuan selepas seminar atau workshop,   lebih ramai orang membong-
   ambil peluang ini untuk terus belajar dan memperkembang-    kar rahsia menjana pendapa-
   kan bisnes anda.                        tan melalui Internet. Lawati
                                   laman web beliau di http://
                                   www1.BisnesDigital.com un-
   Akhir sekali, jangan jadikan seminar sebagai satu-satunya
                                   tuk mengenali Zamri Nanyan
   cara untuk anda berjaya di dalam bisnes internet ini. Jadikan  dengan lebih dekat. Untuk
   seminar atau workshop perniagaan internet sebagai alatan    maklumat lanjut mengenai
10  (tool) untuk anda menapak maju ke hadapan. Saya pasti      seminar perniagaan internet,
   anda akan berjaya suatu hari nanti.
                                  Minda

   KEKUATAN MINDA
       Untuk Sukses
         Salam Kemakmuran buat semua…
Bila saya dihubungi oleh Saudara Adli aka Labanon untuk menulis di Majalah ini, saya
agak terkejut sedikit. Wow..memperkatakan subjek sains minda atau kekuatan minda
di majalah aliran bisnes internet tentu nampak agak janggal bagi mereka yang kurang
tahu dan kurang kenal tentang subjek sains minda. Tetapi sudah pasti sangat menarik
untuk saya mempeloporinya bersama Labanon. Cuba anda bayangkan bagaimanakah
persepsi mereka yang tidak tahu tentang pekara ini?


                             Saya gembira diundang oleh
                             anak muda seperti adik Laba-
                             non untuk menulis di sini. Nam-
                             paknya “mata hati” beliau yang
                             jauh mendahului ramai pakar-
                             pakar perniagaan di kerusi-
                             kerusi mewah di luar sana yang
                             masih melupakan aspek besar
                             yang tertinggal dalam bidang
                             bisnes masyarakat Malaysia
                             khususnya kaum melayu send-
                             iri. Kerana itu saya gembira
                             untuk sama-sama menyokong
                             usaha murni beliau menyum-
                             bang pembangunan diri yang
                             betul di dalam membentuk ke-
                             jayaan rakan-rakan kita yang
                             pasti mempunyai cita-cita be-
                             sar seperti adik Labanon ini.


    Persoalannya, bagaimanakah sains minda boleh digunakan di dalam mencapai ke-
    jayaan di dalam bidang ini? Sudah pasti ramai yang tidak sedar, Joe Vitale seorang
    Internet Marketer yang terkenal di dunia adalah seorang Presiden Syarikat Perund-
    ing Hipnosis di Amerika.( Hipnosis adalah satu cabang sains kekuatan minda yang
    terkenal dan banyak dipelajari peminatnya).

    Beliau juga yang dikenali sebagai “The Buddha of the Internet” kerana kombinasi
    elemen hipnosis, spiritual dan marketing dalam bisnes beliau di internet. Keban-
11   yakan “copy letter” (surat jualan) yang beliau tulis atau gunakan di internet (ter-
    masuk yang beliau tulis untuk banyak syarikat-syarikat besar dunia) telah mencat-
    atkan peratusan jualan produk yang SANGAT TINGGI
   kesan pengaruh penggu-    mencapai kejayaan bu-     anda hampir pasti gagal
   naan elemen hipnosis di    kan sekadar nasib beliau.   dalam   bisnes  anda).
   dalam “copy letter” terse-  Di dalam buku “Rahsia     Maka, langkah yang san-
   but. Malahan e-book be-    Minda Jutawan (yang ter-   gat penting atau asas uta-
   liau “Hipnotic Writing” se-  paksa diulang cetak tiga   ma untuk berjaya adalah
   buah ebuku yang menulis    kali dalam tempoh se-     mempunyai    pemikiran
   RAHSIA membina “copy     tahun oleh PTS Publica-    atau mentaliti yang betul
   letter” di website yang    tion), saya ada menye-    tentang kekayaan. Ker-
   mempunyai elemen “hip-    but bagaimana Saudara     ana jika kita mempun-
   nosis” iaitu mempengaruh   Irfan Khairi mempelajari   yai pemikiran yang betul,
   dan “memukau” pembaca     psikologi kejayaan untuk   maka sudah tentu anda
   untuk membeli produk-     beliau mendapat kejayaan   akan berada di landasan
   “ ”
   produk yang diiklankan    seperti hari ini.       yang betul untuk anda
   di internet telah mencat-                  mencapai kejayaan dalam
   atkan jualan yang sangat   Justeru,   rakan-rakan   kerjaya dan bisnes anda
   hebat kepada beliau.     sekelian juga perlu      di sini.

                                 Tak kira apa pun yang anda
     Jika anda ingin menjadi se-               ingin lakukan, mindset
     orang pemimpin yang hebat,               yang betul perlu anda mi-
     anda mesti memiliki mindset               liki sebelum anda mence-
     atau minda seorang pemimpin               buri bidang tersebut. Jika
     yang cemerlang. Begitu juga               anda ingin menjadi se-
     jika anda ingin menjadi seorang             orang pekerja“customer
     usahawan IM yang berjaya                service” yang excellent,
                                 anda perlulah memiliki
                                 minda seorang customer
                                 service yang betul. Jika
   Ini belum lagi saya mem-   belajar untuk mencapai    anda ingin menjadi se-
   bongkarkan rahsia peng-    kejayaan yang kita semua   orang pemimpin yang he-
   gunaan subliminal te-     impikan. Dalam banyak-    bat, anda mesti memiliki
   knologi (teknologi sains   banyak ilmu dan kema-     mindset atau minda se-
   minda) di dalam mem-     hiran tentang bisnes yang   orang pemimpin yang ce-
   pengaruhi pembaca “copy    saudara telah pelajari, ra-  merlang. Begitu juga jika
   letter” di website supaya   mai dari kita gagal untuk   anda ingin menjadi se-
   membeli produk mereka.    menguasai satu ilmu yang   orang usahawan IM yang
                  ingin saya kongsi di Ma-   berjaya.
   Bagaimanapun, Saudara     jalah ini untuk anda lebih
   Labanon tidak menyu-     mudah berjaya dan men-    Satu lagi aspek penting
   ruh saya membongkar-     capai kejayaan cemerlang   yang saya akan kong-
   kan rahsia sains minda itu  di dalam perniagaan di    si di sini adalah dengan
   di majalah ini. (itu kena   alam cyber ini. Kemahiran   memggunakan kekuatan
   tanya   Labanon  send-   tersebut adalah kema-     minda yang sudah sedia
   iri). Beliau meminta saya   hiran mencapai kekayaan    ada di dalam diri manu-
   menulis tentang kekuatan   di dalam kehidupan.      sia itu sendiri. Di samping
   minda dan mindset yang
                                 mempelajari aspek-aspek
   betul untuk sukses dalam   Sudah pasti anda mence-    bisnes yang lain seperti
   bisnes IM ini.        buri bidang internet ini   aspek strategi dan mar-
                  untuk mendapatkan ke-     keting,   menggunakan
   Tentu anda bertanya ke-    bebasan kewangan atau     kekuatan minda akan
12  napa sains minda..?      matlamat-matlamat ke-
                  wangan yang lain (jika
                                 membantu menjadi pe-
                                 mangkin kepada kejayaan
   Untuk berjaya kita WA-    anda masih tidak mempu-    yang lebih besar di dalam
   JIB belajar. Irfan Khairi   nyai matlamat sekarang,
   Jika ramai orang boleh berjaya dalam bisnes mereka yang lain dengan menggunakan
   kekuatan minda dan bagaimana Joe Vitale boleh mempengaruhi ramai pelanggan
   beliau dengan menpengaruhi pelanggannya membuat keputusan di dalam pembel-
   ian mereka melalui teknik hipnosis, anda juga boleh mencapai kejayaan yang sama
   jika anda tahu bagaimana untuk menggunakan minda anda dan kehebatan yang
   telah ada di dalam diri anda.

   Insha Allah, saya akan berkongsi dengan anda bagaimana anda boleh menggunakan
   minda anda untuk anda berjaya dalam bisnes Internet Marketing ini. Terima kasih
   buat Labanon kerana memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi pengala-
   man dan pengetahuan bersama rakan-rakan di sisi.
   Salam Sukses buat semua!

   AMAR MAHMOOD
   Mind Power Coach
   www.amarmahmood.com
   www.resq56.com
              Dilancarkan 24 April 2008!
           Dapatkan ‘Nice Buttons’ versi PERCUMA
             berkualiti Tinggi & Direka Khas!
13                  Layari :
“”
                      ARTIKEL
           Pasti ramai pembaca majalah tak sabar-sabar
           menanti kemunculan artikel mengenai eBay.
           Bagi mereka yang mempunyai akaun eBay pas-
    eBay ditu-  ti berasa bertuah dengan wujudnya tulisan ini,
           ianya pasti akan menyemarakkan lagi motivasi
   buhkan pada  anda untuk berurus niaga di laman eBay.

   3hb September  Bagi mereka yang telah pun mempunyai
           akaun eBay pasti sudah mengetahui dengan
   1995 di San  jelas apakah itu eBay. Walaubagaimanapun
           saya pasti masih ramai lagi yang kekurangan
    Jose, Cali-  ilmu mengenai meraih kejayaan di laman web
   fornia oleh  eBay.

   Pierre Omid-  Persoalannya, berapa ramaikah yang men-
           genali atau mengunjungi laman web eBay?
      yar    Adakah anda baru pertama kali mendengar-
           nya? atau kali terakhir anda berkunjung ke la-
           man eBay pada sebulan yang lalu? atau seta- Mari kita
           hun atau mungkin dua tahun sudah.

            Sejauh mana pemahaman anda? kenali
           Saya pernah mendapat soalan dengan seorang
           pelanggan saya dan beliau inginkan kepastian
           adakah laman web ini hanya untuk pasaran
           Malaysia sahaja? Ini kerana beliau hanya tahu apa itu
           laman web eBay Malaysia (www.ebay.com.
           my).

           Sebenarnya terdapat banyak laman ebay ntuk Ebay?
           anda pasarkan produk anda. Contoh laman
           web yang boleh anda layari ialah www.ebay.
           com (USA) , www.ebay.co.uk (UK), www.ebay.
           com.sg (Singapura), www.ebay.ca (Kanada),
           www.ebay.com.au (Australia) dan sebagain-
           ya.

           Untuk melengkapkan lagi pengetahuan asas
           anda, amat wajarlah jika anda membaca info-
           masi seterus ini.

                Apakah itu eBay?
14
           Menjadi seorang yang berjaya, anda perlu
           mengenali terlebih dahulu beberapa perkara
           asas. Nanti tidak lah orang bertanya apa itu
           eBay, anda pula terkebil-kebil tidak tahu apa.
 Anda perlu ambil tahu apakah maksud sebenar eBay. Jadi selepas ini anda tidak
 lagi akan ragu-ragu dengannya.

 Dimudahkan cerita, eBay adalah pasar / pasaraya antarabangsa dalam talian, di-
 mana ditempat inilah pembeli dan penjual bersama-sama berurusan jual beli ber-
 macam-macam produk. Senang cerita, apa sahaja benda yang boleh dijual, akan
 dilakukan disini. Bermula dari guli sekecil biji saga sehinggalah kepada kereta Jag-
 uar! Malah ada juga orang menjual ‘diri’ disini. Opss jangan tiru pula!

 Sama seperti laman lelong Malaysia, pasaran di eBay lebih luas dan menjangkau
 sehingga ke pelusuk dunia. Lebih dari 5 juta ahli telah berdaftar dari seluruh dunia.
 Jumlah transaksinya menjangkau angka jutaan dollar setiap hari.

 Mungkin bagi anda, berniaga di eBay adalah susah dan sukar untuk memperolehi
 pendapatan. Namun bagi saya, ianya tidaklah sesukar mana seperti kebanyakan
 cakap-cakap diluar sana. Jika anda ingin berjaya dengan eBay, jangan takut untuk
 keluarkan modal untuk ilmu berharga ini.

         a
  Begini, asalny eBay ditubuhkan pada 3hb September
                        ar ang
 1995 di San Jose, California oleh Pierre Omidy y
 merupakan seorang programmer komputer bertugas
 membina AuctionWeb. Laman web lelongan ternama
 di dunia ini dimiliki oleh Echo Bay Technology Group
    (eBay) sebuah firma konsulatansi Omidy ar.
 Pada awalnya Omidyar telah mendaftar domain name echobay.com tetapi tidak
 berjaya kerana telah dimiliki oleh laman yang lain. Beliau telah memendekkan
 nama laman tersebut kepada ebay.com dan ianya berjaya didaftarkan dan telah
 digunapakai sehingga sekarang dan nama tersebut telah gah dalam persada
 peniagaan lelong secara online di seluruh dunia.

 Ebay.com telah mengambil Jeff Skoll sebagai presiden syarikat pada 1996. Pada
 1998 ebay.com beroperasi sepenuhnya kepada umum telah menjadikan Omidyar
 dan Skoll antara jutawan di dunia.

 Bagi mengukuhkan perniagaan ebay.com ini pihak syarikat telah membeli
 Paypal pada Oktober 2002 dan sehingga sekarang ini paypal telah menjadi
 salah satu online penghantaran dan penerimaan wang terkenal seluruh dun-
 ia.15
 Jadi selepas ini, jika anda ditanya orang apa itu ebay, jangan pula anda kata ba-
 hawa anda langsung tidak kenal apakah itu eBay!

 Akan datang, banyak lagi perkara-perkara teknikal akan dikongsikan bersama anda
 bagaimana anda boleh meraih pendapatan pertama anda seterusnya menjadikan
 eBay sebagai alat pemasaran berkesan untuk produk-produk di laman web jualan
 peribadi anda. Nantikan tulisan saya yang seterusnya.
       Secara ringkasnya, Noorizam Shah adalah seorang pe-
       nulis ebook mengenai panduan menghasilkan jualan dan
       pendapatan di eBay. Beliau banyak mendedahkan perka-
       ra-perkara teknikal di dalam ebook, blog, email dan ban-
       tuan konsultan one-to-one dengan pelanggannya. Melalui
       eBay, beliau menjadikan sumber pendapatan sampingan
       yang lumayan yang mana pendapatan sebulan pernah
       mencecah RM5,000.00 hanya menjual produk dari rumah
       sahaja. Purata pendapatan beliau di internet adalah 4-5
       angka sebulan.

       Untuk mendapatkan panduan meraih pendapatan lumay-
       an dengan eBay, anda boleh layari laman web produk
       beliau di http://kuasalelong.com atau bagi mereka yang
       berminat mengikuti info-info terkini mengenai eBay boleh
       melanggan (subscribe) blog di http://noorizamshah.com
16
                           COPYWRITING

   Dalam urusan anda menjalankan perniagaan di internet, sudah tentu anda akan
   berkomunikasi dengan pelanggan anda, biasanya melalui email. Walau bagaim-
   anapun, mempunyai akaun email di YahooMail, Gmail atau Hotmail tidak me-
   madai dalam membina list bakal pelanggan.

   Kebanyakan usahawan internet akan mempunyai autoresponder bagi membole-
   hkan mereka menghantar email kepada ramai pelanggan pada satu masa, men-
   gumpul alamat email melalui boring opt-in dan mendapat kebenaran pelanggan
   untuk menghantar email kepada mereka agar tidak dituduh melakukan spam.

   Di sini saya akan memberi tips untuk merangka email autoresponder untuk pe-
   langgan dan bakal pelanggan anda.
    Lima Tip Asas Menulis
     Email
17
   Autoresponder
    TIP #1
   Sebenarnya tidak ada cara khas untuk merangka email kepada pe-
   langgan anda. Gaya bahasa yang digunakan dan cara anda ingin
   rangkakan email bergantung kepada niche dan selera pelanggan
   anda. Walaupun pada niche yang sama, ada pembaca suka email
   yang bernada bersahaja dan ada pembaca yang lebih suka email
   yang serius dan penuh dengan perkara-perkara teknikal. Anda
   boleh tanya dari semasa ke semasa gaya apa yang pembaca suka
   dan topic apa yang mereka ingin pelajari.    TIP #2
   Pilihlah sama ada anda ingin menghantar email berjenis email text
   biasa (seperti yang diterima ramai orang) ataupun email berbentuk
   HTML. Jangan lupa bahawa bukan semua orang mempunyai talian
   internet yang laju dan email HTML yang penuh dengan gambar
   mungkin akan loading dengan terlalu lambat. Ini amat penting jika
   anda mempunyai pelanggan antarabangsa yang berasal dari ne-
   gara-negara yang masih menggunakan dial-up internet.    TIP #3
   Mulakan setiap autoresponder email dengan pengenalan, sekurang-
   kurangnya dengan ucapan terima kasih kerana sudi melanggan
   newsletter anda.    TIP #4
   Pada penghujung email yang ditulis, adalah amat digalakkan untuk
   meletakkan maklumat langganan pembaca seperti nama mereka,
   tarikh mereka subscribe ke newsletter anda dan sebagainya. Ini
   adalah supaya jika mereka menuduh anda melakukan spam, anda
   ada bukti bahawa mereka telah bersetuju melanggan email-email
   anda dan diberi pilihan sama ada nak teruskan langganan atau
   tidak. Pastikan system email autoresponder anda adalah berjenis
   DOUBLE OPT-IN agar tidak dituduh melakukan spam.


    TIP #5
   Agar autoresponder email anda kelihatan lebih kemas dan profe-
   sional, pastikan anda gunakan template email yang sama untuk
   setiap email yang dihantar. Bagi memudahkan lagi kerja anda, se-
   diakan dulu template email. Contoh email template adalah seperti
   yang diberi dibawah:
18
   ================================================
   {!firstname_fix}, terima kasih kerana sudi melanggan Newsletter XXXXX
   ================================================

   Hai {!firstname_fix},

   Isi pengenalan

   ================================================
   Tajuk Isi Pertama
   ================================================

   - tuliskan isi pertama di sini -   ================================================
   Tajuk Isi Kedua
   ================================================

   - tuliskan isi kedua di sini -


   ================================================
   Tajuk Isi Ketiga dan seterusnya (jika ada)
   ================================================

   - tuliskan isi ketiga dan seterusnya (jika ada) di sini -   Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di: www.website-anda.
   com   Ikhlas,

   Nama Anda
   http://www.website-anda.com

   ================================================
   Rekod kami mendapati anda telah melanggan newsletter kami dengan:
   Nama: {!firstname_fix}
   Pada Tarikh: {!signdate sd}
   Melalui email: {!email}
   Dengan IP: {!add_ip}
19  Di laman web: {!add_url}
   ================================================
   Perhatian: Sistem email autoresponder yang berbeza mungkin akan menggu-
   nakan ‘personalization field’ berlainan. Contoh ‘field’ adalah bagi nama: {!first-
   name_fix} dan email: {!email}. Pastikan anda tahu ‘field’ yang digunakan oleh
   system email autoresponder anda.

   Dibawah adalah autoresponder Aweber, yang mempunyai ‘field’ tersendiri:
   Baiklah, itulah sedikit pengenalan ringkas kepada asas penulisan email autore-
   sponder. Untuk mendapat maklumat lanjut, sila layari ke blog saya di www.
   internetmelayu.com.                    Biodata penulis:
        Galadriel adalah seorang usahawan internet yang mempunyai kepaka-
        ran dalam bidang penulisan internet. Beliau telah banyak melakukan
        penulisan freelance dan konsultasi bagi berbagai klien terutamanya
        dalam hal-hal penulisan salesletter, artikel, e-report dan ebook. Anda
        boleh membaca website dan blog utama Galadriel di: www.internet-
        melayu.com.

20       Jika anda ingin mengetahui tentang email autoresponder yang digu-
        nakan oleh Galadriel, anda bolehlah klik di sini.
   www.PakejGrafik.com
Revolusi baru dunia ’Grafik’ I.M. Malaysia telah bermula ...!
Kini sesiapa sahaja boleh menjadi ’pakar’ pereka grafik & design!

Pakej Lengkap panduan & video tutorial untuk belajar menghasil-
kan grafik dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop.

Ramai yang telah memilikinya dan mampu menghasilkan grafik
dengan ’trick’ yang mudah dan kaedah pembelajaran yang mudah
difahami.

Malah pelbagai bonus PERCUMA serta ikon-ikon grafik berkualiti
juga disediakan. Lesen ’Menjual Semula’ juga diberikan serta-mer-
ta!
                               ARTIKEL AM      SIAPAKAH
    PELANGGAN ANDA?
   Tidak dapat dinafikan di dalam apa-apa perniagaan, pelanggan amat penting. Maka
   tidak hairanlah istilah “Customer is always right” selalu digunakan dan menjadi ban-
   yak pegangan kepada pemilik-pemilik perniagaan.

   Perniagaan internet juga tidak boleh lari daripada istilah ini. Cuma apa yang penting
   ialah kita mesti mengetahui siapa sebenarnya pelanggan kita. Bagi usawahan internet
   yang mempunyai produk sendiri ataupun yang menyediakan perkhidmatan tertentu,
   pelanggan mereka tentulah orang yang membeli atau menggunakan perkhidmatan
   tersebut. Dan mereka akan melakukan sebaik mungkin bagi menjaga pelanggan
   mereka termasuklah menyediakan khidmat lepas jualan, tawaran pulangan semula
   wang dan sebagainya. Mereka yakin jika mereka menjaga pelanggan mereka dengan
   baik, di masa hadapan pelanggan tersebut akan membeli lagi dari mereka malah
   mungkin akan menceritakan kebaikan kepada orang lain.

   Tetapi bagaimana pula dengan usahawan internet yang menjana pendapatan bukan
   melalui produk dan perkhidmatan sebaliknya melalui penjualan ruang iklan, program
   iklan seperti google adsense, affiliate program dan sebagainya. Siapakah sebenarnya
   pelanggan anda? Ada yang berpendapat, jika anda menjual ruang iklan, pelanggan
   anda adalah orang yang yang membeli iklan tersebut. Pendapat tersebut ada benarn-
   ya tetapi kebanyakan kita lupa tentang pelanggan kita yang lain, yang lebih penting
   iaitu pelawat laman web / blog kita.


     Persoalannya di sini, pelang-
     gan manakah yang perlu kita
     utamakan? Jawapannya me-
     mang terang lagi bersuluh
22       iaitu pelawat
   Mungkin ramai yang tidak beranggapan    Malah ada di antaranya tidak mempunyai
   pelawat itu sebagai pelanggan kerana    isi langsung tetapi hanya mempunyai ik-
   mereka tidak membayar sesenpun untuk    lan semata-mata. Selain itu, reka bentuk
   melayari laman web / blog kita dan juga  laman web juga menyukarkan pelawat
   membaca artikel-artikel yang kita tulis.  untuk membaca isi kandungan ataupun
   Tetapi kita tidak boleh lupa, yang tanpa  melawat ke muka surat yang lain. Mat-
   pelawat, kita tidak dapat menjana apa-   lamat mereka hanyalah untuk membuat
   apa pendapatan sama ada melalui pen-    pelawat ini melihat dan klik pada iklan
   jualan iklan ataupun apa-apa program    yang seterusnya akan memuaskah hati
   iklan yang lain. Oleh sebab itu, keban-  pelanggan mereka yang lagi satu iaitu
   yakan kita membina laman web / blog    pengiklan.
   hanya untuk satu pelanggan sahaja, bu-
   kan kedua-dua pelanggan. Mereka tidak   Persoalannya di sini, pelanggan manakah
   ambil peduli tentang pelanggan mereka   yang perlu kita utamakan? Jawapannya
   yang lagi satu iaitu pelawat dan oleh   memang terang lagi bersuluh iaitu pela-
   sebab itulah kita melihat laman web /   wat. Walau bagaimanapun, anda harus
   blog ini tidak mempunyai apa-apa isi    memastikan yang pelawat juga faham
   yang bermanfaat.              yang bukan mereka sahaja pelanggan
   anda. Anda harus menerangkan yang anda ingin menjana pendapatan dari laman
   web / blog tersebut bukan sahaja untuk mencari keuntungan malah untuk memas-
   tikan ianya dapat bertahan lama dan terus memberikan isi kandungan yang berkualiti
   kepada pelawat. Mungkin ada segelintir yang tidak faham, dan perkara ini adalah
   biasa di dalam mana-mana perniagaan iaitu ketidakpuasan hati pelanggan. Apa yang
   penting ialah anda harus pandai mengimbangi di antara kehendak kedua-dua pelang-
   gan ini iaitu pelawat dan juga pengiklan.
23
                            INFO    PENDAPATAN
      ....
    PASIF ADAKAH
                             IA
   Di zaman millennium ini, ramai individu sudah
   membuka mata dan melihat keperluan men-
   janakan pendapatan pasif. Ini berlaku apabila
   ramai kakitangan swasta kehilangan kerja aki-
   bat diberhentikan ataupun tekanan kerja yang
   semakin meningkat. Bebanan kos sara hidup
   yang berpunca daripada kenaikan harga min-
                            BENAR
   yak menghantui setiap individu yang sudah
   matang.                      BENAR
   Kekurangan peluang pekerjaan mengakibatkan
   sebahagian daripada graduan universiti ter-
   paksa menggangur. Ini kerana majoriti gradu-
                            PASIF?
   an universiti hanya mempersiapkan diri untuk
   mendapatkan duit melalui ‘makan gaji’.

   Akhir-akhir ini, kenaikan harga barangan
   makanan di peringkat dunia mengharu birukan
   setiap individu yang perlu menangung keper-
   luan hidup diri sendiri dan tangunggannya.

   Tekanan di atas adalah di antara sebab yang
   menimbulkan kesedaran kepada individu untuk
   mencari pendapatan kedua. Ada yang menaf-
   sirkan pendapatan kedua adalah pendapatan
   pasif, ini sudah pasti kurang bertepatan dengan
   maksud pasif. Ramai individu terutama pelajar
   universiti sehingga yang berumur pertengahan
   30an mencari pendapatan melalui internet dan
   sebagainya.

   Terdapat beberapa kategori pendapatan pasif
24  yang ketika ini memberikan duit secara har-
   ian ataupun bulanan kepada usahawan di abad
   ini.
    1              2             3
                Pendapatan Pasif melal-  Pendapatan Pasif melal-
                ui bisnes MLM yang me-   ui bisnes yang anda me-
   Pendapatan Pasif yang                 merlukan anda bekerja
   memerlukan     anda  merlukan anda bekerja
                kuat pada permulaan    pada 1 hingga 6 bulan
   berusaha   memajukan                pertama dan seterus-
   perniagaan anda itu.    dan selepas itu anda
                hanya perlu memas-     nya mendapatkan pen-
   Iaitu anda masih perlu                dapatan pasif dengan
   mengawasi perjalanan    tikan downline atau-
                pun peserta bawahan    hanya mengawasi se-
   bisnes itu bagi memas-                lama 10 minit pada
   tikan ianya terus men-   anda terus menerus ak-
                tif. Ya, pada peringkat  setiap bulan. Ini ber-
   janakan   pendapatan.                erti anda hanya mengu-
   Kebanyakan perniagaan   pertengahan, anda su-
                dah tidak perlu bekerja,  nakan masa selama 1
   internet mampu men-                  jam bagi setiap 6 bulan.
   janakan   pendapatan  tetapi anda masih perlu
                bertenaga dan memoti-   Pendapatan Pasif yang
   pasif tetapi masih ber-                dijana dari sumber yang
   gantung kepada pemi-    vasikan peserta bawa-
                han ‘downline’ supaya   anda mempunyai 100%
   liknya untuk menga-                  kuasa untuk menentu-
   wasinya dari masa ke    mereka terus menyum-
                bangkan   pendapatan  kan, mengawasikan dan
   semasa. Adakah penda-                 memiliki   sepenuhnya
   patan ini dikira sebagai  kepada anda. Adakah
                program affiliate itu   mengikut undang-un-
   pendapatan pasif?                   dang. Contoh pendapa-
                adalah pendapatan pas-
                if jenis kedua?      tan pasif jenis ini adalah
                              pelaburan hartanah.
25
   Pendapatan pasif yang anda janakan itu berada
   di dalam kategori mana? Sudah pasti anda se-
   orang yang amat berjaya apabila kebanyakan
   pendapatan pasif yang anda janakan adalah     Shamsuddin Abdul
   termasuk dalam kategori jenis ketiga. Jika anda     Kadir
   belum memiliki pendapatan pasif jenis ketiga,   Professional Trainer
   mulakan hari ini dengan mencipta perniagaan      & Motivator
   internet yang dapat menjanakan pendapatan
   jenis ketiga.                   shamsuddinkadir.com
                             Membina Dimensi
   Mulakan langkah pertama memiliki pendapatan      Sebenar!
   pasif yang paling terbaik. Jangan biarkan ahli
   keluarga anda dibebani dengan kos sara hidup,     28 April 2008
   jika pendapatan pasif anda turut terkubur apa-
   bila anda mati.
26
                    KESIHATAN
   14      CARA MUDAH
          MELAKUKAN SENAMAN
          SETIAP HARI
   Kita memang sedia maklum tentang senaman.
   Dengan bersenam, anda mampu membakar ka-
   lori dengan lebih baik dan menjadikan diri anda
   lebih sihat. Namun begitu, adakah anda meras-
   akan tidak mempunyai masa yang cukup untuk
   melakukan senaman setiap hari? Ia sebenarn-
   ya tidaklah sesukar anda bayangkan. Apa kata
   anda mencuba tip-tip di halaman sebelah ini :
27
   Bangun dari tidur 30 minit lebih awal, tarik nafas sedalam-dalamnya. Rasai nikmat
   anugerah Tuhan di sekeliling anda. Jalanlah di persekitaran rumah anda untuk menik-
   mati udara pagi dengan penuh ketenangan. Di samping itu anda boleh melakukan sedikit
   aktiviti regangan.

   Kereta anda kotor? Jangan terus membawanya ke kedai, bersihkan sendiri kereta anda.
   Ini bukan sahaja menyihatkan badan malah mampu menjimatkan wanng!

   Jika anda tinggal di kondominium atau pangsapuri, sudah tentunya anda menggunakan
   lif untuk sampai ke rumah anda. Apa kata anda mengubah situasi ini. Gunakan tangga.
   Anda tidak semestinya naik menggunakan tangga sepenuhnya tetapi anda boleh me-
   naiki lif separuh perjalanan sahaja. Ini merupakan senaman yang baik untuk jantung,
   membakar kalori dan membina otot.

   Letakkan kereta di tempat agak jauh daripada tempat yang ingin ditujui. Ini akan
   menyebabkan anda berjalan untuk sampai ke destinasi tersebut. Dengan cara ini, anda
   telah melakukan sedikit senaman.

   Jangan hanya duduk sepanjang masa di pejabat. Anda boleh berjalan di sekeliling ban-
   gunan tempat kerja anda ketika waktu makan tengah hari atau masa rehat. Ini akan
   membantu bakar kalori berbanding jika anda duduk menikmati snek semata-mata.

   Ketika berada di rumah, bermainlah sepuas-puasnya dengan anak anda atau pun bina-
   tang peliharaan anda. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mengeluarkan peluh.

   Sebelum dan selepas maka, dukunglah bayi anda, jangan guna “stroller”. Ini bukan
   sahaja dapat membantu membakar kalori anda, malah ia juga akan merapatkan kasih
   sayang anda dengannya

   Anda juga boleh melakukan aktiviti berkebun di rumah anda. Tanamlah pokok bunga
   yang anda sukai. Ataupun, anda boleh juga menanam sayur-sayuran, ulam-ulaman atau
   buah-buahan. Anda bukan sahaja dapat memakan hasil tersebut, malah anda juga akan
   menjadi semakin sihat.

   Berbasikal jika ingin pergi ke rumah rakan anda (untuk kawasan yang berhampiran ru-
   mah anda). Anda bukan sahaja dapat menikmati udara segar di sekeliling, malah dapat
   mengeluarkan peluh. Lakukan aktiviti ini pada waktu petang. Tentu menarik, bukan?
28
      Semasa menonton tv, anda tidak semestinya terpaku di kaca tv sahaja sambil menik-
      mati makanan ringan. Harus diingat, makanan ringan akan meningkatkan risiko anda
      untuk mendapat penyakit. Sebaliknya, anda boleh melakukan kerja rumah seperti men-
      yapu sampah, mencuci lantai atau mencuci perabut di rumah anda.

      Amalan membersih tingkap, permaidani, ruang tamu dan sebagainya juga membantu
      membakar kalori anda. Oleh itu, lakukan amalan ini setiap hari.

      Anda juga boleh memasak sendiri di rumah. Untuk mengadun doh roti misalnya, laku-
      kan sendiri dengan menggunakan tangan, jangan menggunakan alat pengadun. Anda
      bukan sahaja menyediakan makanan yang bersih dan sihat untuk keluarga anda, malah
      rasa makanan tentunya lebih mengikut citarasa dan selera anda. Tentunya anda akan
      berpuas hati apabila mendapat pujian daripada ahli keluarga kelak.

      Rancang aktiviti hari minggu anda bersama keluarga. Tidak semestinya pergi ke pantai
      atau keluar berjalan-jalan, sebaliknya anda boleh lakukan sesuatu di rumah misalnya
      membersihkan kawasan rumah bersama-sama ahli keluarga anda. Tentunya amat se-
      ronok bersama-sama melakukan aktiviti ini, di samping itu tekankan pentingnya men-
      jaga kebersihan kepada anak-anak. Ini sudah pasti akan mengeratkan hubungan ses-
      ama ahli keluarga anda.

      Jika anda memiliki alat senaman di rumah, jangan berlengah lagi! Anda boleh mem-
      baca bacaan ringan di samping melakukan senaman dengan menggunakan alat sena-
      man ini. In tentunya menjadikan anda lebih tenang.


   Sudah temui cara melakukan senaman yang ringkas? Ubahlah gaya
   hidup anda hari ini. Lalui hidup anda dengan penuh keceriaan ‘Kesi-
   hatan Asas Kehidupan’ Salam sihat. Jumpa lagi.


      Penulis artikel, Mohd Rozmie ( JimieRay) adalah pengasas blog Jag-
      aKesihatan.com di : http://tips.jagakesihatan.com Dapatkan “tip, nasi-
      hat dan panduan kesihatan” secara percuma diblog tersebut setiap
      minggu. Beliau akan menerbitkan artikel di blog tersebut pada setiap
      hari Isnin dan Khamis. Dapatkan juga ebook secara percuma (panduan
      kesihatan) di http://JagaKesihatan.com
29
                             INTERVIEW

   INTERVIEW BERSAMA...

   Mohd Amirol
                          Mohd Amirol Zolkifli
                          adalah berasal dari
                          Port Dickson, Neg-
                          eri Sembilan. Beliau
                          adalah seorang us-
                          ahawan kecil yang
                          menjalankan   per-
                          niagaan secara Of-
                          fline dan Online se-
                          cara serius bermula
                          dari awal tahun 2006
                          setelah menamatkan
                          pengajiannya dalam
                          bidang Kejuruteraan
                          Awam dari UiTM.

   Assalamualaikum dan salam sejahtera,

   Saya Adly aka Labanon dari Rahsia10k dot com dan hari ini bersama saya Mohd
   Amirol yang menghasilkan Pakej Web Jualan Evolusi, panduan mudah menjadi
   webmaster muda. Anda boleh mendapatkan produk ini di www.webjualan.com
   dan ini beliau berbesar hati berkongsi tip-tip bagaimana untuk menjadi usaha-
   wan produk digital yang berjaya.
30
   Boleh bro ceritakan secara ringkas latar belakang bro dan
   bagaimana bro boleh terlibat dalam perniagaan internet ini.

   Saya mula terlibat dalam perniagaan internet ini pada akhir tahun
   2005. Masa tu saya menolong seorang kawan saya sign up satu
   shopping cart untuk satu projek e-commerse beliau.

   Masa itulah saya mula kenal perniagaan internet setelah membaca
   sebuah buku berkenaan e-commerse. Selepas itu saya buat kajian
   saya sendiri bagaimana hendak memulakan perniagaan internet
   ini.

   Dari situlah asal permulaan saya dalam industri perniagaan internet
   ini.

   Kenapa bro memilih untuk bergiat dalam perniagaan produk
   digital?

   Saya memilih produk digital ni disebabkan produk digital ni senang
   nak dihasilkan kerana kita boleh dapatkan sumber samada dari-
   pada pengalaman, kepakaran mahupun kebolehan kita sendiri.

   Kelebihan seterusnya, keuntungan yang kita perolehi daripada
   produk digital lebih dari 100% kerana kos penghasilan hanya sekali
   tapi hasil keuntungan yang kita perolehi berkali-kali ganda.

   Seterusnya, produk digital ni kita tak perlu simpan stock sebab kita
   hanya perlu ada satu copy asal dalam komputer seterusnya hanya
   perlu copy produk asal tersebut kepada pembeli.

   Kelebihan lain, produk digital ini amat mudah untuk dikendalikan
   bermula dari pembelian hinggalah penghantaran produk sebab seg-
   ala-galanya boleh di automasikan dan semuanya dapat dilakukan di
   rumah sahaja.

   Inilah sedikit kelebihan-kelebihan yang menarik minat saya untuk
   menghasilkan produk-produk digital.

   Bagaimana bro boleh terfikir idea untuk mengeluarkan satu
   produk infomasi yang diberi nama Pakej Web Jualan ini?

   Nama Pakej Web Jualan tu datang secara tidak langsung sebenarn-
   ya. Pada mulanya nama produk ini Panduan Pemasangan Sistem
   Affiliate dan Autoresponder sebab saya fokus cara-cara pemasan-
   gan sistem affiliate dan autoresponder pada laman web.

   Oleh sebab rata-rata pembeli tidak tahu membina laman web, saya
   sediakan panduan membina laman web kepada mereka serta cara-
31  cara memasang borang hubung, borang tempahan dan banyak lagi.
   Kombinasi kesemua sistem-sistem inilah yang menghasilkan Pakej
   Web Jualan yang saudara kenali sekarang.
   Ok boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman suka dan duka dalam
   melancarkan produk Pakej Web Jualan yang saya faham sudah lebih seta-
   hun berada di pasaran.

   Pengalaman yang paling mengembirakan apabila lihat produk Pakej Web Jualan
   semakin hari semakin ramai orang beli dan apabila ada beberapa pembeli yang su-
   dah siapkan laman web berdasarkan buku panduan dan sistem yang diajar. Masa
   itulah yang paling mengembirakan bagi saya kerana orang lain dapat menafaatkan
   buku panduan yang saya hasilkan.

   Pemasangan affiliate tu susah ke sebenarnya?

   Pemasangan affiliate bagi yang biasa buat tak susah sebenarnya, tapi bagi yang
   “”
   tidak biasa buat mungkin agak sukar sikit.

   Pertama sekali yang perlu kita tahu bagaimana nak buat data base, kedua bagaim-
   ana kita nak masukkan table ke dalam data base tu. Ketiga, perlu tahu bagaimana
   kita nak configurate detail data base, set up dan generate komisen, nak approve
   dan delete komisen yang tipu atau palsu.

   Inilah yang perlu kita tahu dan apabila dah faham semua tu, tutup sebelah mata
   pun boleh buat.


      Pengalaman yang paling mengembirakan apabila lihat
      produk Pakej Web Jualan semakin hari semakin ramai
      orang beli dan apabila ada beberapa pembeli yang su-
      dah siapkan laman web berdasarkan buku panduan dan
      sistem yang diajar.
   Boleh bro terangkan berapa kos semua sekali untuk melancarkan suatu
   produk digital.

   Kos secara tepat saya tidak dapat bagi tahu tapi apa yang boleh diambil kira adalah
   kos masa iaitu berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan satu produk.

   Kos duit tu bergantung samada kita nak upah orang siapkan produk kita atau buat
   sendiri. Seterusnya kos bagi promosi, domain dan hosting bagi laman web.

   Bagi kos pengiklanan pula bergantung kepada berapa banyak network, rakan atau
   JV yang kita ada. Jika besar maka kos bagi pengiklanan akan menurun tapi jika
   sebaliknya kos akan meningkat.

   Jadi pada permulaan pemasaran agak sukar? Bagaimana bro membina
   brand Mohd Amirul ni supaya dikenali?
32  Saya rasa nama itu dikenali untuk market Malaysia ni disebabkan oleh Pakej Web
   Jualan tu sendirilah selain daripada bergiat aktif dalam forum, blog dan promosi.
   Ini menunjukan produk berkualiti      buat daripada buat promosi dan se-
   tu sendiri boleh membina brand?      bagainya.

   Bagi saya produk berkualiti pun boleh   Yang penting sekali kena ada list yang
   membina brand dan produk yang tidak    berkualitilah, takde guna jugak kalau
   berkualiti pun boleh membina brand.    ada list yang besar tapi tak berkualiti.
   Sebagai contohnya produk Tsunami
   Wang, produk ni amat teruk dan ia juga   Boleh bro kongsikan tip-tip bagaim-
   membina brand tapi brand buruklah.     ana cara menukar list yang biasa
                        kepada list yang berkualiti.
   Jadi adakah ebook percuma juga
   boleh digunakan untuk membina       Pertama sebelum kita cuba dapatkan
   brand agar lebih dikenali ramai?      list, kena kaji terlebih dahulu target
                        market kita samada list tu sesuai atau
   Ebook percuma pun boleh membina      tidak dengan produk yang ingin kita
   brand agar lebih dikenali dan contoh    pasarkan.
   terbaik saudara Labanon sendiri yang
   banyak memberi ebook percuma.       Seterusnya, jalinkan hubungan antara
                        kita dan prospect dengan menghantar
   Boleh bro terangkan apakah sistem-     news seminggu sekali, mudah kata ra-
   sistem yang diperlukan agar perni-     patkan hubungan antara pengusaha
   agaan produk digital dapat berjalan    dan prospect. Apabila prospect sudah
   lancar.                  mengenali kita lebih 2-3 bulan dan tahu
                        kredibiliti kita, masa itulah prospect
   Yang pertama, sistem autoresponder     boleh bertukar jadi pembeli.
   sebab dengan sistem autoresponder ni
   macam-macam kita boleh buat. Con-
   tohnya sistem autoresponder ni ber-
   fungsi menyimpan data base atau list
   prospect, list pembeli dan list JV kita.
   Dengan sistem autoresponder juga kita
   boleh buat promosi dan follow up.

   Yang kedua, dengan sistem autore-
   sponder kita boleh buat user manag-
   ment iaitu bagaimana kita nak manage
   customer, prospect, dan produk deliv-
   ery. Produk delivery pula bagaimana
   kita nak hantar produk digital kepada
   pembeli adakah secara manual atau au-
   tomatik kepada pembeli bergantung ke-
   pada pasaran produk kita.

   Daripada mailing list juga kita boleh
   membuat duit juga ke?

   Pada pendapat saya boleh. Ini kerana
   jika kelak kita ada produk terbaru untuk
33  dipasarkan, kita boleh promosikan terus
   kepada list yang ada. Mudah kata, duit
   awal sudah ada dalam list selain buat
   Boleh bro kongsikan pengalaman bro melayan karenah-
   karenah pelanggan semasa memasarkan Pakej Web Jua-
   lan?

   Ada pembeli yang dah beli ebook dan diorang tanya “Bila awak
   nak pos ebook kat saya?” sebab mereka tidak kenal apa itu ebook.
   Saya pun terangkan sedikit sebanyak apa itu ebook dah emailkan
   kepadanya.

   Ada juga pembeli yang tunggu sampai 3 hari dan ada yang ham-
   pir seminggu menunggu tapi tidak dapat link download daripada
   email yang saya hantar. Saya pun suruh mereka semak dalam
   spam box dan memang ada dalam tu.

   Ada juga yang tanya bagaimana nak buka fail PDF, nak save fail
   dan saya terpaksa ajarlah semuanya, sehingga saya buat satu tu-
   torial khas untuk membantu mereka.

   Saya pada mulanya sangat takut nak buat ebook sebab ri-
   sau orang copy atau bagi begitu sahaja kepada orang lain.
   Jadi bagaimana bro memantapkan security Pakej Web Jua-
   lan ni?

   Saya pada mula-mula begitu juga. Kini saya hasilkan ebook
   berkonsepkan exe. (execute file) salah satu tujuannya kerana tu-
   juan security.

   Ebook berformatkan PDS tu memang tak dapat buat apa-apa,
   orang boleh copy dan edar kepada sesiapa yang diorang nak.

   Boleh bro kongsi cara pemasaran yang saudara gunakan
   untuk Pakej Web Jualan ni?

   saya banyak menggunakan pemasaran berbayar kebanyakannya
   di forum, komuniti, Berita Harian, Lelong dan yang selebihnya saya
   guna sistem affliate yang saya pasang sendiri.

   Jadi pengiklanan berbayar di akhbar-akhbar online seperti
   Berita Harian atau akhbar-akhbar online ni berkesan ke?

   Kesan bagi masa 1 hingga 3 hari tu memang sangat memberang-
   sangkan bergantung kepada tajuk pengiklanan yang kita letak.
   Selepas beberapa hari tag link pengiklanan kita akan jatuh ke
   bawah kerana adanya pengiklanan baru dan masa itulah kadar
   sambutan menurun.

   Jadi bagaimana pula dengan pengiklanan percuma?

34  Pengiklanan percuma boleh digunakan tapi kesannya tidak seber-
   apa sangat bergantung pada pasaran produk yang ingin kita di-
   pasarkan samada market tempatan atau market oversea.
   Pada pendapat bro jumlah muka surat ni mempengaruhi tak kualiti ses-
   ebuah ebook?

   Bagi saya jumlah muka surat tu tidak penting sangat. Ia bergantung kepada in-
   fomasi yang cuba disampaikan. Kalau infomasi tu sikit penerangannya tapi sudah
   cukup lengkap, saya rasa jumlah muka surat tidak akan mempengaruhi kualiti
   sesebuah ebook.

   Mengenai pemasaran, saya dulu ada seorang agen affiliate yang melaku-
   kan spam. Pada pendapat saudara bagaimana pasal spam ni?

   Saya rasa spam ini perkara yang patut dijauhi. Kita patut jaga etika kita kalau
   kita betul-betul nak dikenali oleh pengguna internet. Kita mungkinl boleh untung
   untuk sehari dua dengan melakukan spam tapi untuk jangka masa panjang repu-
   tasi kita akan jatuh.

   Kita pasti tidak suka kalau orang datang dekat kita promosi produk itu, produk
   ini dan pasti kita akan menyampahkan lama kelamaan. Jadi konsepnya sama lah
   disini. Jadi jauhilah daripada melakukan spam.

   Apa tindakan kita sebagai penjual sesuatu produk jika agen-agen kita
   melakukan spam?

   Pertamanya cuba hubungi agen tu dan tanya kenapa dia melakukan spam, mung-
   kin dia tidak tahu apa itu spam. Jadi berilah penerangan ringkas pasal spam ni.

   Seterusnya, wujudkan terma dan syarat untuk affiliate. Highlight kenapa kita tak
   bagi mereka buat spam dan kesan-kesannya.

   Jika berdegil juga, batalkan keahliannya.

   Jadi pada pendapat saudara boleh ke menjadi jutawan dengan menjual
   produk digital ni?

   Contoh terdekat Bill Gates. Dia pun jual produk digital iaitu perisian windows dan
   kini merupakan salah seorang yang terkaya di dunia. Jadi bila orang tanya boleh
   ke jadi jutawan dengan produk digital? Memang boleh.

   Kalau jual ebook pula macam mana? Boleh ke jadi jutawan?

   Jual ebook boleh jadi kaya kalau kena cara promosi, ebook tersebut mendapat
   sambutan hangat di pasaran dan jika produk tu betul-betul berkualiti.
35
   Sekarang ni banyak ebook yang tidak berkualiti dipasarkan dengan har-
   ga yang agak tinggi? Jadi apa pendapat bro kerana ini sebenarnya mem-
   bunuh market ebook tempatan?

   Pada pendapat saya, itu bergantung pada pengusaha ebook itu sendirilah sa-
   mada hendak meletakkan harga tinggi atau rendah. Tapi bagi pembeli, sebelum
   membeli sesebuah ebook tu buat kajian atau tanya rakan-rakan di forum terlebih
   dahulu.

   Selain itu, daripada testimonial tu sendiri kita dapat lihat samada ebook tu be-
   nar-benar berkualiti atau tidak. Dari laman web itu juga kita boleh agak samada
   ebook tu benar-benar berkualiti atau tidak.

   Yang paling penting sebelum membeli ebook, buat kajian dan tanya rakan-rakan
   terlebih dahulu.

   Boleh bro kongsikan tip untuk meletakkan harga bagi produk?

   Memang susah nak letak harga bagi sesebuah ebook. Bagi saya lebih baik letak
   harga yang rendah dahulu dan jika sambutannya mengalakkan bolehlah me-
   naikkan harga. Kalau boleh produk jangan diturunkan harga tapi sebaliknya.
   Pembeli-pembeli lama mesti akan marahkan kalau kita turunkan harga contohnya
   dari RM60 turun ke RM30.

   Akhir kata apakah nasihat bro kepada newbie-newbie yang mahu meli-
   batkan diri dalam perniagaan produk digital ni?

   Nasihat saya kepada sesiapa yang berminat dengan produk digital ni, lebih baik
   hasilkan produk sendiri dan ianya tak semestinya ebook. Anda boleh buat audio,
   video, kalau ada kemahiran dalam programing bolehlah hasilkan script atau soft-
   ware dan kalau ada kepakaran dalam designing bolehlah buat template-template
   untuk dijual.

   Produk digital juga tidaklah menfokuskan kepada industri perniagaan internet
   sahaja, contohnya kalau kita ada pengalaman atau kemahiran dalam apa-apa bi-
   dang samada bermain bola, penternakan atau sebagainya. Kita boleh menghasil-
   kan produk infomasi berdasarkan pengalaman atau kemahiran kita itu.

36  Jadi itulah sedikit nasihat saya kepada newbie-newbie yang mahu melibatkan diri
   dalam perniagaan produk digital.
                                TIP EBIZ
FENOMENA Email Marketing
YANG MENGGHAIRAHKAN MINDA             Oleh : Faisal Isa (www.FaisalIsa.com)
             BAHAGIAN 1

      “Rahsia Sebenar Membuat Duit Secara Online Tidak
      Terletak Pada Website, Tetapi Ia Terletak Pada Email!”

   Begitulah kata-kata Jay Abraham mendedahkan rahsia beliau kepada Joe Vitale mela-
   lui satu panggilan telefon antara mereka berdua. Dua-dua guru ataupun otai ini mas-
   ing-masing bersetuju dengan kata-kata Jay Abraham tersebut bahawa email market-
   ing merupakan rahsia membuat duit secara online.

   Pada hari ini pun kita banyak kali terdengar mengenai perkataan-perkataan dan ayat-
   ayat yang mengambarkan kehebatan email marketing seperti “Money Is In The List”
   atau “Duit Ada Dalam EMail List” dan sebagainya. Ini telah dapat dibuktikan oleh
   ramai internet marketer luar negara di mana mereka banyak membuat duit melalui
   email list mereka sendiri.

      Akan tetapi benarkah kehebatan email marketing
               lebih besar?

   Jawapannya Ya! Jika anda bertanya kepada mana-mana guru Internet Marketer, su-
   dah pastinya anda akan mendapatkan banyak jawapan yang menyokong kenyataan
   di atas. Akan tetapi, saya hanya akan memberitahu satu sahaja sebab atau dalil yang
   kukuh di mana ia menunjukkan bukti kata-kata Jay Abraham tadi. Sebab dan dalilnya
   ialah:

      Bukan semua orang online hari-hari semata-mata un-
      tuk masuk ke website kerana kekurangan masa tetapi
37      hampir semua orang akan check email setiap hari
             walaupun tengah sibuk.
   Alasan ini sangat logik! Ini  networking kononnya. Saya    Mungkin dalam edisi Ma-
   kerana sewaktu saya send-    pun tanpa segan silu men-    jalah IM kali ini ramai yang
   iri pergi makan angin di    ulisnya kerana pada awal-    berkata-kata    mengenai
   tepi-tepi pantai, saya hanya  nya tidak menyangka apa-    SPAM secara menyeluruh,
   boleh online dengan meng-    apa. Balik sahaja ke rumah   saya hanya akan men-
   gunakan smartphone HTC     saya, saya dapati terdapat   erangkannya secara ring-
   Touch saya sahaja. Dan     satu email SPAM daripada    kas tetapi tepat serta men-
   saya gunakannya hanya      seorang peserta seminar     dalam mengenai istilah ini.
   untuk check email sahaja    tersebut. Yang mengge-     Selalunya jika menerang-
   dan saya tidak gunakannya    likan hati saya pada pen-    kannya memerlukan ayat-
   untuk masuk ke laman web.    dahuluan ayatnya sebe-     ayat yang menyeluruh,
   Ini kerana tidak puas jika   lum promosi ialah seperti    saya akan membuatkannya
   saya masuk ke laman web     berikut:            jadi lebih ringkas.
   menggunakan smartphone
   tersebut. Jadi ini bermakna    Anda menerima        Anda semestinya pernah
   alasan yang diberikan ini     email ini kerana       mendengar berkenaan den-
   amat logik.            anda adalah se-       gan WhiteHat dan Blackhat
                                   dalam Adsense atau dalam
                     bagai seorang
   Penyakit Penyalah                        SEO.   Email  Marketing
                     network kami.        yang sebenar boleh dikat-
   Tafsiran Terma          Email ini bukan-       gorikan sebagai whitehat
   Email Marketing         lah SPAM kerana        dimana kita mengambil
                    ia adalah seba-       email prospek secara hor-
   Ya, bila kita sebut sahaja                   mat dengan menawarkan
   Email Marketing, kita ter-
                    hagian daripada
                                   sesuatu   kepada  mere-
   gambarkan dua perkataan      email marketing
                                   ka jika mereka subscribe
   ini iaitu “email” dan “pema-    kami untuk net-       (Win-win situation). SPAM
   saran” sahaja. Ditambah       work kami.         pula dikategorikan sebagai
   dengan ayat-ayat taboo                     blackhat atau lebih teruk
   ini iaitu “Money Is In The   Saya lihat pada kotak yang   dari itu kerana SPAM men-
   List” semakin ramai yang    bertulis “To” pada email    gambil email-email orang
   menyelah tafsirkan terma    saya (dulu saya menggu-     lain tanpa kerelaan mereka
   email marketing ini. Yang    nakan Yahoo Mail), terda-    dan terus promosi ke email
   lebih teruk lagi ialah mere-  pat lebih daripada 10 email.  mereka secara membuta-
   ka   menyamakan    email  Dan beliau mempromosikan    buta.
   marketing adalah SPAM      cara buat duit yang paling
   kerana bagi mereka SPAM     mudah sekali di muka bumi    Internet Marketer yang
   juga merupakan pemasa-     ini iaitu pelaburan internet.  sebenar adalah internet
   ran melalui email. Bukan-    Melabur sekali, pasti anda   marketer yang sangat ju-
   kah ini menunjukkan makin    akan menyesal seumur      jur dalam bisnes dan tidak
   kurangnya yang mengeta-     hidup. Jadi, ia telah terang  menggunakan SPAM se-
   hui mengenai email mar-     lagi bersuluh bahawa ia     bagai landasan mudah un-
   keting?             merupakan SPAM. Ini ber-    tuk mereka promosikan
                   makna keghairahan email     produk mereka. SPAM bu-
   Pernah satu ketika saya ke   marketing ini telah disalah   kan boleh menjadikan ses-
   seminar perniagaan dan di    ertikan!            ebuah produk itu bestseller
   sana saya terjumpa den-                     tetapi ia akan menyebab-
   gan ramai orang dan ada                     kan produk tersebut diben-
   diantaranya meminta nom-
                   Perbezaan Antara
                                   ci masyarakat serta tidak
   bor telefon dan alamat      Email Marketing        kurang akan dicaci orang
38  email saya dengan tujuan      dan SPAM          lain sehingga boleh menje-
       Apakah 3 Syarat Utaman Dalam Email Marketing
             Yang Mengghairahkan
   Dalam apa jua situasi pun jika tidak ada 3 syarat utama ini dalam email marketing
   anda, sudah tentu anda tidak mampu menjual atau menarik minat penerima email
   untuk membuka email yang anda hantarkan. Saya berani potong buah tembikai jika
   anda katakan anda mampu menjual melalui email tanpa 3 syarat khas ini. Ini kerana ia
   ibarat tangga-tangga email marketing (bukan tangga-tangga ke pintu bahagia).
    Syarat Pertama : Keunikan Subject Email

    Keunikan pada subject email ini sebenarnya penting untuk menarik keghairahan sub-
    scriber untuk membaca email anda lebih daripada email-email lain. Ya, setiap hari su-
    dah pastinya kotak email kita dibanjiri email-email dari orang lain termasuklah email-
    email SPAM. Jadi setiap hari kita akan bersaing dengan email-email ini dan peluang
    untuk mereka membaca email kita sangat rendah. Untuk tinggikan lagi peluang itu,
    subject email anda perlu unik dan lebih friendly.

    Antara tips yang digunakan untuk memastikan subject lebih unik ialah dengan memas-
    ukkan tajuk yang menghairahkan pada subject. Menghairahkan ini bukanlah bermak-
    sud mengenai Viagra dan sebagainya, menghairahkan ini adalah mendorong penerima
    email berasa ingin tahu lebih lanjut terhadap email anda jadi mereka akan klik untuk
    membaca email anda. Lagi satu tips ialah pastikan email anda lebih friendly dengan
    meletakkan nama mereka pada subject tersebut. :)

    Syarat Kedua : Menghairahkan Pembaca

    Apabila pembaca klik untuk membaca, pembaca email anda akan mula membaca dari-
    pada pendahuluan dan pembuka ayat anda. Anda perlu memastikan ayat pendahuluan
    anda menghairahkan pembaca sama impaknya seperti kegunaan headline pada sales-
    letter. Sekiranya pendahuluan ayat anda sudah tidak menarik minat, adakah anda rasa
    mereka akan membaca sampai habis? Sudah tentu tidak!

    Maka di sini anda perlu menulis sesuatu yang menghairahkan para pembaca email
    anda seperti tawaran, kejayaan dan sebagainya sama sahaja seperti headline pada
    salesletter cuma dalam email anda perlu jadikannya lebih personal. Perlu diingati ba-
    hawa penulisan ayat pendahuluan ini perlu tepat dengan siapakah yang ada dalam list
    anda sama ada newbie, otai dan sebagainya. Mana boleh jadi jika anda menawarkan
    cara membuat RM200 sebulan kepada otai yang telah buat RM50K sebulan. Bukankah
    ia sesuatu yang tidak masuk akal.. :)

    Syarat Ketiga : Tujuannya Membuat Duit

    Bila dikatakan mengenai Email Marketing atau dalam Bahasa Melayunya Pemasaran
    melalui email sudah tentunya tujuan utamanya ialah untuk menjual produk atau mem-
    promosikan produk affiliate untuk membuat duit. Yer, walaupun ada tujuan lain seperti
    untuk networking tetapi tujuan menghantar email untuk membuat duit ini merupakan
    tujuan utama dalam email marketing. Jadi, kita hanya membincangkan mengenai cara
    membuat duit sahaja.

    Untuk memastikan para subscriber anda mampu mengeluarkan wang hasil daripada
    promosi anda melalui email, anda perlu menguasai psikologi mereka terlebih dahulu
39   contohnya seperti dengan masalah kronik mereka, tawaran istimewa untuk mere-
    ka, kupon istimewa dan sebagainya. Sama sahaja konsepnya seperti salesletter yang
    menggunakan kaedah AIDA dan KISS (Keep It Simple). Yang paling penting email
    anda perlulah memberikan IMPAK terbesar kepada subscriber.
               ARTIKEL AM

Bagaimana Membuatkan
Big Guns Sit-UP & Take
 Notice Proposal JV
     Anda       Salam Hormat Pembaca Budiman,

           Kami di SaifulSham baru sahaja
       mengendalikan proses pra pelancaran dan
       seterusnya pelancaran ebook berbayar per-
       tama kami, Sistem Kedai Online. Meman-
       dangkan ia ebook pertama kami, memang
       banyak debaran dan uncertainty yang dira-
       sai kerana kami tidak tahu apa yang wajar
       diexpect. Namun alhamdulillah, semuanya
       telah selesai dan sambutan yang diberi san-
       gat menggalakkan. Terima kasih kepada
       semua yang telah mendapatkannya.

       Kali ini saya ingin berkongsi beberapa do’s
       and don’ts dalam ber JV (Joint Venture),
       dari pengalaman yang saya lalui dan dari
       kesilapan yang saya lakukan ataupun saya
       lihat orang lain lakukan. Diharapkan kita se-
       mua dapat belajar sesuatu darinya.
40
      Pertamanya, kesilapan yang biasa     Komen positif sama pentingnya dengan komen neg-
   di lakukan adalah meletakkan JV Part-      ative kerana kedua-duanya memberi kita peluang.
   ner dalam keadaan “terpaksa” mem-        Komen positif memberi kita peluang untuk men-
   buat keputusan dan serba salah. Dalam      yakinkan bakal pembeli dan komen negative mem-
   proses mencari JV Partner, saya pernah     beri kita peluang untuk memahami apa yang bakap
   menerima beberapa emel dari penulis       pembeli kita perlukan dan menyediakan produk kita
   ebook yang bertanya, mahukah saya re-      supaya menepati kehendak bakal pembeli.
   view dan endorse ebook mereka? Jika ya,
   mereka akan menghantar ebook mereka       Dengan cara ini kita memberi kebebasan kepada JV
                           “
   kepada saya untuk saya nilai.          partner tadi untuk memberikan komen dan penda-
                           patnya tanpa takut untuk menyinggung perasaan
      Apabila kita lihat secara sekali lalu,  kita.
   tindakan ini tidak ada salahnya. Mereka
   bertanya sama ada bakal JV Partner tadi     Bagaimana jika orang yang kita hantar ebook tadi
   berminat ataupun tidak dan jika berminat
   mereka akan menghantar review copy
   kepada JV Partner tadi.
                             Jika anda masih takut,
      Sebenarnya, tindakan seperti ini       pilih JV Partner untuk
   meletakkan JV Partner tadi dalam kead-
   aan serba salah. Kenapa? Kerana jika         review produk anda
   mereka memberi jawapan “Ya”, mereka
   akan terpaksa review dan endorse buku        dengan hati-hati. Tid-
   tersebut. Bagaimana jika ebook/produk        ak perlu bagi kepada
                                        ”
   tersebut tidak berkualiti? Bagaimana jika
   ebook tersebut mempunyai kenyataan         berpuluh-puluh orang.
   yang tidak tepat dan perlu diperbaiki da-
   hulu?                        Cukuplah kepada dua
      Jika setelah membaca ebook
                              atau tiga rakan baik
   tersebut dan menolak untuk memberi         anda di Internet. Tetapi
   testimoni, ada kemungkinan besar pe-
   nulis ebook tadi akan mengecop mereka        konsep yang sama ap-
   “sekadar mahu baca free”. Sedangkan
   sebenarnya ebook tersebut memang tid-       ply, jangan paksa mere-
   ak berkualiti. Dan jika berterusan, perka-
   ra ini akan mendinginkan hubungan di
                            ka untuk memberi testi-
   antara kedua-dua rakan yang berpotensi          monial positif.
   untuk menjadi JV Partner tadi.

   Cara yang terbaik yang saya amalkan       Only small minds talk about small matters.
   adalah, hantar sahaja ebook tersebut
   kepada orang yang kita berminat untuk      Adakah kita yakin ebook yang kita susah payah un-
   mendapatkan testimonial atau review       tuk menulisnya itu berbaloi untuk di baca walaupun
   mereka. No String Attached. Lebih bagus     free? ;)
   jika anda mempunya relationship dan
   pernah berhubung terlebih dahulu den-      Jika anda masih takut, pilih JV Partner untuk review
   gan mereka. Jika mereka ingin memberi      produk anda dengan hati-hati. Tidak perlu bagi ke-
   testimoni, alu-alukan dan jika mereka      pada berpuluh-puluh orang. Cukuplah kepada dua
41  merasakan ebook tersebut tidak cukup
   bagus, alu-alukan juga feedback negatif
                           atau tiga rakan baik anda di Internet. Tetapi konsep
                           yang sama apply, jangan paksa mereka untuk mem-
   mereka.                     beri testimonial positif.
               Pernahkah pemintaan JV anda
                ditolak atau tidak dilayan?
   Saya ada satu lagi tips untuk anda applykan (setelah apply tips yang pertama tadi).

   Sediakan segala-galanya untuk JV Partner anda. Tulis emel untuk mereka gunakan, tulis review
   untuk mereka gunakan dan tulis artikel untuk mereka gunakan, dan tulis juga testimonial untuk
   mereka gunakan.

   Jika mereka suka, mereka boleh gunakan bahan tersebut “As it is”, dan jika mereka tidak suka
   mereka boleh edit ataupun tulis bahan baru untuk mereka.

   Tips, PASTIKAN bahan tadi unik dan menepati gaya bahasa mereka.

   Unik di sini bermaksud setiap JV Parner mendapat versi berlainan (jika anda ada 10 JV Partner,
   tulis 10 emel berlainan), setiapnya berbeza maksud dan angle dari yang lain. Anda boleh melihat
   gaya bahasa mereka untuk menulis seperti mereka dari blog dan juga emel-emel yang mereka
   hantar.

   Ya, ia memang susah dan tidak best untuk dilakukan, tetapi berbaloi. Saya telah melakukannya
   dan jika saya boleh buat, saya pasti anda juga tidak akan mengalami masalah untuk melakukan-
   nya. Hendak seribu daya, jika malas memanglah akan memberi seribu dalih.
   Ia menggembirakan dan membuatkan JV Partner kita rasa dihargai. Mereka adalah orang yang
   berjaya dan sibuk, jadi dengan memudahkan kerja mereka, mereka akan lebih cenderung untuk
   positif membantu kita.

   Kesimpulan dari artikel ini untuk anda:

   -Jangan biarkan JV Partner dalam dilemma pada bila2 masa.
   -Amalkan konsep, No String Attached. What goes around, comes around
   -Permudahkan urusan mereka, mereka akan lebih cenderung untuk membantu anda


   Selamat Berjaya!
42
                                 TEKNIK WEB


    CUSTOMIZE FORM
   Artikel kali ini adalah cara bagaimana untuk customize form optin anda (cara ini
   juga boleh digunakan untuk semua jenis form, konsepnya tetap sama). Saya
   akan mengambil contoh form optin yang boleh anda lihat di www.majalahim.
   com. Contoh ini saya pilih kerana ia kelihatan amat mudah untuk dijadikan se-
   bagai model yang boleh diikuti oleh anda semua yang baru berjinak untuk mem-
   bina sendiri website anda.
   Apa yang anda perlukan hanyalah satu HTML form normal, contoh form ini boleh
   didapati di dalam artikel saya di edisi-edisi yang lepas. Pastikan anda tahu mem-
   buat HTML form dahulu sebelum meneruskan pembacaan. Anda boleh download
   code yang digunakan di dalam tutorial ini di www.watt.com.my/demo/majalahim
   . Untuk mengikut tutorial ini, pastikan anda download file-file image yang diper-
   lukan; button.jpg dan bg.jpg.

         index.html
         <html>
         <head>
         <title>Untitled 1</title>
         </head>
         <body>
         <div id=”squeezebox”>
         <form action=”proses.php” method=”post”>
         <input type=”text” name=”name” id=”name” size=”20” >
         <input type=”text” name=”from” id=”email” size=”20”>
         <input name=”submit” type=”image” src=”button.jpg” id=”button”>
         </form>
         </div>
         </body>
         </html>
43
   Code di atas adalah code tipikal untuk sebarang jenis form optin. Tapi ambil per-
   hatian yang setiap element di dalam form saya berikan “id” atau identifier. “id”
   inilah yang kita refer di dalam css nanti. Dengan code di atas, begini hasilnya;
   Anda pun kata dalam hati, “tak lawa pun… betul ke dia ni web programmer?”.
   Sabar, tu baru coding HTML, belum masuk CSS lagi. Sekarang, masukkan line ini
   di dalam tag head anda

          <link href=”style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css”>
   Dan create new file style.css. File CSS ini akan kita gunakan untuk membuat
   form kita lebih cantik dan elegant. Tiada lagi form yang simple dan kelihatan
   lekeh. =)

   style.css

          #squeezebox {
             margin: 0px;
             padding: 0px;
             width: 569px;
             height: 343px;
             background-image: url(bg.jpg);
          }


   Sekarang, sepatutnya hasilnya begini.
44
   Pastikan width dan height mengikut saiz image background anda. Dalam tutorial
   ini, saya menggunakan image background yang saiznya 569px x 343px. Sekara-
   ng kita hanya perlu menggerakkan field nama, field email dan juga button daftar
   ke tempat yang betul. Semudah itu!! Untuk menggerak-gerakkan element2 ini,
   kita boleh menggunakan margin. Tambah code di bawah ke dalam style.css

         #name, #email {
               position: absolute;
               font-family: Arial, Helvetica;
               font-size: 12pt;
               border: none;
               height:26px;
               width: 187px;
               background: transparent;
            }
            #button {
               position: absolute;
               margin: 267px 0px 0px 339px;
            }
            #name {
               margin: 170px 0px 0px 347px;
            }
            #email {
               margin: 230px 0px 0px 347px;
            }

   Hasilnya?
   Eh dah siap? Ha semudah 123. Apa yang saya buat, saya mengubah saiz field
   nama dan email kepada saiz yang bersesuaian dengan design background bg.jpg.
   Kemudian saya membuat background field nama dan email ini transparent.
         height:26px;
         width: 187px;
         background: transparent;

   Kemudian, dengan mengubah margin field-field ini, saya mengubah kedudukan
   mereka. Apa yang perlu anda tahu; margin: 267px 0px 0px 339px; adalah
45  sama juga dengan
          margin-top: 267px;
          margin-right: 0px;
          margin-bottom: 0px;
          margin-left: 39px

   Tapi lebih padat dan pendek. Margin boleh diumpamakan sebagai “space kosong
   di antara element dengan sempadan element sebelumnya”. Anda boleh cuba
   mengubah nilai-nilai margin ini dan tengok hasilnya sebelum mencuba membuat
   sendiri custom form anda. Selamat mencuba.

                     Penulis
              Wan Mohd Fairuz atau mdpai
         Web Programmer – PHP, MySQL, AJAX, Javascript
       Hubungi penulis di wanmohdfairuz@mckk9903.com untuk se-
       barang pertanyaan berhubung perkhidmatan beliau atau pun
                 tentang tutorial ini.
     JOMHosting.NET Best Quality Services:

     + Cheapest and reliable webhosting services (min. 99.9% uptime)
      unlimited subdomain, email, ftp dan mySQL
       ~ 2GB spaces + 10GB bandwidth = RM40
       ~ 5GB spaces + 30GB bandwidth = RM75
       ~ 10GB spaces + 80GB bandwidth = RM100
       ~ 50GB spaces + 100GB bandwidth = RM150

     + TLD domain (.com .net .biz .info .org) only RM40/year

     + Cheapest myNIC domain (.com.my .net.my .org.my .name.my)
      only RM85/year

46    + Website design services from RM550

     + Sms broadcasting (bulk sms sending system) 10000 credits only RM0.125/credit
                             SOAL JAWAB

   SOALAN 1
   hai guys saya bercadang nk join program affiliate so apa pendapat anda,tapi
        bagaimana cara nk bt promosi yg baik.. thanks Azman   Menyertai program affiliate adalah satu cara yang paling mudah un-
   tuk mula menjana pendapatan di internet sama ada secara sampingan
   ataupun secara serius tanpa memerlukan kos yang tinggi.

   Secara ringkasnya, terdapat beberapa konsep program affiliate yang
   diamalkan di internet dan berikut adalah beberapa konsep ASAS :

   1.  Pay Per Click (PPC)
      •   Konsep program affiliate ini adalah anda dibayar berdasar-
   kan klik terhadap link affiliate anda. Contoh pengusaha yang melakukan
   konsep ini adalah Google iaitu menerusi program Google Adsense.

   2.  Pay Per Performance (PPP)
      •  Konsep program affiliate ini adalah anda dibayar berdasar
         kan usaha yang anda lakukan. Antara yang biasa
         diamalkan adalah :
           a)  Pay Per Sale – Anda dibayar komisyen apabila
              berjaya menjual produk yang dipromosikan
              sahaja. Jika tiada jualan, maka tiada komisyen.
           b)  Pay Per Lead – Anda dibayar komisyen apabila
              berjaya membawa prospek mendaftar ke
              laman web pengusaha. Pendek kata,
              pengusaha membayar anda untuk setiap
              senarai prospek yang beliau pErolehi hasil
              dari pada promosi anda.

   Anda perlu kenali apakah program affiliate yang ingin anda sertai dan
   kemudiannya baru memikirkan strategi pemasarannya (promosi).

   Berikut adalah beberapa tips promosi yang boleh digunakan dalam
   memasarkan produk / program affiliate :

   1.  Email Marketing
      •   Konsep ini memerlukan anda membina “list prospek” anda
   sendiri menerusi kaedah OPT-IN pada sistem autoresponder. Apabila anda
   memiliki sekumpulan prospek untuk “pasaran produk affiliate” tersebut
   yang dimiliki secara sah, maka tiada masalah untuk anda melakukan
   promosi. Yang penting adalah, pastikan promosi yang dilakukan kepada
   prospek yang betul. Jangan pula anda promosikan produk affiliate “cara
   memasak” kepada prospek yang berminat pada “cara perbaiki kereta”.
      •   Perlu diingat bahawa jangan sesekali melakukan SPAM (iaitu
47  menghantar email kepada senarai orang yang tidak dikenali menerusi
   software atau data email yang dibeli daripada orang lain).
   2.  Blogging

   Anda boleh menulis review terhadap produk affiliate yang anda promo-
   sikan. Namun, untuk lebih efektif dalam memberi review, pastikan anda
   telah memiliki produk tersebut supaya penyampaian review lebih berke-
   san berdasarkan daripada pengalaman anda sendiri.
   Letakkan banner atau bahan promosi yang disediakan oleh pengusaha
   affiliate pada blog anda.

   3.  Artikel Writing

   Anda boleh melakukan penulisan artikel berkaitan produk affiliate terse-
   but (seperti review produk) dan hantarkan kepada direktori – direktori
   artikel seperti ezinearticles.com, goarticles.com, submityourarticles.com
   dan lain – lain. Namun, kaedah ini mungkin bersesuaian untuk program
   affiliate bagi pasaran international sahaja.

   4.  Paid Advertising

   Pengiklanan berbayar juga boleh dilakukan jika ada potensi untuk men-
   dapat keuntungan. Untuk pasaran Malaysia, anda boleh beriklan di la-
   man web yang mempunyai trafik tinggi seperti di bharian.com.my, met-
   ro.com.my, cari.com.my, blog, forum, dan lain – lain. Malah anda juga
   boleh cuba beriklan menerusi Google Adwords.
   Untuk pasaran international, pengiklanan menerusi Google Adwords
   adalah salah satu cara yang biasa digunakan. Antara yang lain adalah
   seperti menulis “press release” di WebWire.com, beriklan di blog yang
   mempunyai traffik tinggi, dan lain – lain.

   5.  Email / Forum Signature

   Jika anda aktif pada mana – mana forum, anda boleh meletakkan signa-
   ture anda. Begitu juga dengan email. Contoh signature :

               *************************
                7 Rahsia RM100 sehari
                 www.domain.com
                   Nama Anda
               *************************

   6.  Domain tersendiri

   Jangan lupa untuk sentiasa sembunyikan link affiliate anda dengan
   menggunakan nama domain anda sendiri. Adalah tidak molek jika anda
   menggunakan link affiliate yang panjang lagi “hodoh” untuk membuat
   promosi. Anda boleh mendapatkan domain dengan harga yang cukup
   murah seperti RM5 untuk satu domain yang menggunakan TLD .info
   (contoh : www.domain.info).
   Malah untuk lebih efektif lagi, anda boleh membina laman “squeeze
48  page” untuk domain tersebut supaya anda bakal mendapat senarai
   prospek yang berminat dengan tawaran yang diberikan dan seterusnya
   “redirect” mereka ke laman sebenar produk affiliate.
   SOALAN 2
   Saya berminat untuk melakukan perniagaan di internet tetapi saya tak ada
   produk nak jual. Apakah yang boleh saya lakukan terlebih dahulu di internet?   Jika anda berminat untuk menjalankan perniagaan di internet tetapi ti-
   ada produk yang ingin dijual, anda sebenarnya boleh melakukan aktivti
   lain terlebih dahulu seperti membina blog.

   Dengan membina blog, anda boleh mendapat “network” dan memperk-
   enalkan diri anda kepada dunia internet. Daripada situ, akan terjalin
   hubungan antara anda dan pengguna – pengguna internet yang lain.

   Apabila anda telah memiliki produk yang ingin dijual, setidak – tidaknya
   anda telah mempunyai kenalan di internet dan mungkin mereka boleh
   jadi pembeli terawal anda. Malah, mereka juga berkemungkinan dapat
   membantu anda untuk memasarkan produk anda tersebut.

   Perkara kedua yang boleh anda lakukan adalah membina laman “squeeze
   page” atau “newsletter”. Anda boleh tawarkan informasi – informasi per-
   cuma kepada pengguna internet yang lain berkenaan dengan apa – apa
   sahaja “niche” market yang ingin anda fokus setelah memiliki produk
   kelak.

   Sebagai contoh, jika anda berhasrat ingin memasarkan produk berkai-
   tan kesihatan di masa hadapan, maka binalah laman web squeeze page
   atau newsletter untuk mendapatkan senarai prospek (mailing list) bagi
   pasaran tersebut. Jadi, apabila produk anda telah siap sedia untuk di-
   pasarkan, anda sudah boleh melakukan promosi kepada senarai list
   yang telah anda miliki.

   Perkara ketiga yang boleh anda lakukan adalah melakukan pemasaran
   affiliate. Sertai mana – mana program affiliate yang anda minat dan
   pasarkan produk mereka sama ada menerusi blog yang anda bina atau
   menerusi senarai mailing list yang anda kumpulkan.
   Mohd Amirol
   www.WebJualan.com


49
       BLOG? WEB? DOMAIN?
Kini mudah dengan harga pasti milik kami, anda pasti berpuas hati dengan perkhidma-
tan yang kami berikan.

Dengan jaminan 30 hari wang dikembalikan, anda pasti tidak rugi untuk menikmati
pakej yang kami tawarkan. Uptime 99.9% pasti membuatkan anda lebih rancak untuk
berbisnes atau berblog.

Dapatkan servis berkualiti kami dengan harga mampu milik :

1) Web hosting dengan unlimited subdomain, email, ftp dan mySQL
  + 2GB web&email dengan 10GB bandwidth hanya RM40
  + 5GB web&email dengan 30GB bandwidth hanya RM75
  + 10GB web&email dengan 80GB bandwidth hanya RM100
  + 50GB web&email dengan 100GB bandwidth hanya RM150

2) Nama domain TLD (.com .net .biz .info .org) hanya RM40/tahun

3) myNIC domain (.com.my .net.my .org.my .name.my) hanya RM80/tahun

4) Merekabentuk laman web dengan kepuasan sepenuhnya dari RM550
  PERCUMA! Hosting pakej & diskaun domain

5) Sms broadcasting (hantar SMS makluman, iklan atau newsletter secara pukal)
  Dapatkan 10000 kredit pada RM0.125/kredit ianya termurah di pasaran.

FREE!! Promosi pembelian servis hosting, 3 produk percuma (1) 30 Minisite Hot Niche
Template, (2) HubBlueprint : 10,658 FREE Visitors In 6 Days dan (3) Buttons For
Clicks!!
www.akademisms.com/ebook.htm  www.modelbisnesinternet.com
  www1.bisnesdigital.com    www.bloggingsteps.com/kit
   www.tipadsense.com       www.rahsiaonline.biz
 www.internetmelayu.com
 www.smartstudy.com.my
 www.design-hut.com
 www.rapidfirestudio.com
 www.galeribatik.com
www.mysticdreamworks.com

								
To top