Anexa 1 Managementul Proiectelor De Constructii - DOC by asr50665

VIEWS: 47 PAGES: 1

Anexa 1 Managementul Proiectelor De Constructii document sample

More Info
									 ofesionala a functionarilor publici pe anul 2009
ne

esionala (Rev.2)

 are profesionala in domeniile: resurse umane, juridic, management public,
are, patrimoniul public si privat al unitatilor administrativ teritoriale,
nciar, transport public local de persoane in trafic judetean, achizitii publice,
 rbanism, amenajarea teritoriului si autorizarea lucrarilor de constructii,
ate imobiliara, dezvoltare locala, promovarea drepturilor minoritatilor
ul calitatii, managementul unitatilor de cultura, cu subdomeniile prezentate
meniul managementului calitatii – ISO 9001:2008


 2009 10:00
 ILIUL JUDETEAN CLUJ Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie
4/503340; 0264/593360;e-mail: cjc@cjcluj.ro
09 11:00
 ONSILIUL JUDETEAN CLUJ Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21
 el./fax:0264/503340; 0264/593360;e-mail: cjc@cjcluj.ro

 hizitii publice

          Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
          in mod gratuit direct de pe seap

								
To top