Denumirea Nr şi data Nr şi data Data Nr Denumirea bunurilor înregistrării

Document Sample
Denumirea Nr şi data Nr şi data Data Nr Denumirea bunurilor înregistrării Powered By Docstoc
					                           Denumirea Nr.şi data
        Nr. şi data   Data
  Nr.                  Denumirea bunurilor, înregistrării
        Buletinului desfăşurării
concursu                 autorităţii serviciilor dării de
        Achiziţiilor /prelungirii
  lui                  contractante  sau   seamă la
        publice   concursului
                           lucrărilor ARMAPAU

                    Centrul de
                    Plasament
        BAP nr. 49  10.07.2009 Temporar şi  produse   011239 din
 978   1
        03.07.2009   11.00  Reabilitare alimentare   14.07.2009
                    pentru Copii
                     din mun.
                      Bălţi
                    Ministerul
        BAP nr. 49  10.07.2009 Ecologiei şi rechizite de  012978 din
 979   2
        03.07.2009   10.00  Resurselor   birou   10.08.2009
                     Naturale
                           ferestre
                     Direcţia
                          termopan la
                     Generală
                            Sala de
                    Învăţămînt,
                            sport a
        BAP nr. 49  13.07.2009 Tineret şi         010970 din
 980   3                     Liceului
        03.07.2009   11.00   Sport a          08.07.09
                           Teoretic
                    Consiliului
                            „Boris
                     Raional
                           Cazacu”
                    Nisporeni
                           Nisporeni

      4


      5              Universitatea
                     de Stat
        BAP nr. 49  09.07.2009         materiale  012307 din
 981                  „Alecu
        03.07.2009   11.00          electrice  22.07.2009
      6              Russo” din
                    mun. Bălţi

      7

      8
                  Organizaţia
                         servicii de
      BAP nr. 49  13.07.2009 de Promovare         011976 din
982  9                      transport
      03.07.2009   10.00  a Exportului        15.07.2009
                           avia
                  din Moldova
                         contoare şi
                          seturi de
      BAP nr. 49  10.07.2009 Primăria com. conectare a   darea de
983  10
      03.07.2009   10.00   Ciuteşti  consumatori   seama
                           lor la
                         reţeaua de
                           apă
                         detector de
      BAP nr. 49  10.07.2009  Serviciul         011267 din
984  11                      metale
      03.07.2009   10.00   Grăniceri         14.07.2009
                          staţionar

                  Universitatea
                   de Stat
      BAP nr. 49  10.07.2009        microscop   012308 din
985  12               „Alecu
      03.07.2009   11.00          trincular  22.07.2009
                  Russo” din
                  mun. Bălţi
                         lucrări de
                         reparaţie a
                         blocului de
                         studii nr. 1
                  Universitatea
      BAP nr. 49  14.07.2009        al U.T.M.   012536 din
986  13              Tehnică a
      03.07.2009   10.00          din bd.   28.07.2009
                  Moldovei
                         Ştefan cel
                         Mare, 168,
                           mun.
                         Chişinău
                   Direcţia
                   Educaţie,
      BAP nr. 49  09.07.2009         benzină A-  012098 din
987  14               Tineret şi
      03.07.2009   10.00         95 Premium  17.07.2009
                  Sport sectorul
                   Botanica
                   Consiliul
                  Electoral al
                  Circumscripţi
      BAP nr. 49  08.07.2009        obiecte de  012262 din
988  15              ei Electorale
      03.07.2009   10.00         cancelarie  22.07.2009
                  Municipale
                  Chişinău Nr.
                     1
                   Consiliul
                  Electoral al
                  Circumscripţi
      BAP nr. 49  08.07.2009
989  16              ei Electorale combustibil
      03.07.2009   11.00
                  Municipale
                  Chişinău Nr.
                     1
                  Institutul de
                   Pedologie,
                  Agrochimie
      BAP nr. 49  09.07.2009         produse   darea de
990  17              şi Protecţie a
      03.07.2009   10.00         petroliere   seama
                    Solului
                   „Nicolae
                    Dimo”
   18
   19


   20


                  IMSP Centrul
   21
      BAP nr. 49  10.07.2009 Medicilor de materiale de  012041 din
991
      03.07.2009   11.00   Familie  construcţie  16.07.2009
                  Anenii Noi
   22


   23


   24
                          lucrări de
                          reparaţie
                          capitală a
      BAP nr. 49  15.07.2009 Primăria com.         013695 din
992  25                     grădiniţei de
      03.07.2009   11.00   Mereşeni          26.08.2009
                         copii din s.
                         Mereşeni, r-
                          l Hînceşti
                         articole de
                          laborator
                           pentru
                    IMSP
                         analizatorul
                   Asociaţia
      BAP nr. 49  10.07.2009        biochimic A-  011297 din
993  26               Medicală
      03.07.2009   10.00         15, conform   14.07.2009
                  Teritorială
                         necesităţilor
                   Rîşcani
                         laboratorulu
                          i clinico-
                         diagnostic
                          lucrări de
                         renovare a
      BAP nr. 50  17.07.2009 Primăria or.    părţii   012302 din
994  27
      06.07.2009   10.00   Călăraşi  carosabile a  22.07.1009
                           străzii
                         Călăraşilor


                           utilaj
                    IMSP
                          medical
      BAP nr. 50  14.07.2009  Spitalul          012872 din
995  28                      (instalaţie
      06.07.2009   10.00   Raional          06.08.2009
                         stomatologi
                   Sîngerei
                            că)


                           servicii
                           pentru
                         executarea
      BAP nr. 50  17.07.2009  Primăria  lucrărilor de  012662 din
996  29
      06.07.2009   14.00   Ialoveni  proiectare a  31.07.2009
                          liniei de
                         troleibuse în
                         or. Ialoveni
                            teavă din
      BAP nr. 50  17.07.2009   Primăria   polietilenă  012661 din
997  30
      06.07.2009   15.00    Ialoveni     pentru   31.07.2009
                            apeduct
                            lucrări de
                          construcţie a
                             Anexei
      BAP nr. 50  17.07.2009   Primăria           012216 din
998  31                         „Grup
      06.07.2009   11.00    Văleni           21.07.2009
                            sanitar la
                             şcoala
                             medie”
                           procurarea
                           şi instalarea
                           contoarelor
                           de evidenţă
                            a energiei
                            termice,
                     Direcţia    darea în
                    Educaţie,   exploatare,
      BAP nr. 50  16.07.2009                 012642 din
999  32                Tineret şi  deservirea
      06.07.2009   10.00                  31.07.2009
                   Sport sectorul tehnică pe
                     Ciocana   perioada de
                           garanţie în
                           instituţiile
                              de
                           învăţămînt
                           subordonate
                           DETS sec.
      BAP nr. 50  17.07.2009           Ciocana
                    Primăria s. servicii de    012534 din
1000  33
      06.07.2009   11.00    Logăneşti   alimentare   28.07.2009
                     IMSP
    34
                     Spitalul
                              paste
      BAP nr. 50  10.07.2009   Raional           011327 din
1001                         făinoase şi
      06.07.2009   11.00    Drochia           15.07.2009
    35                        legume
                    „Nicolae
                   Testemiţanu”
                           lucrări de
                           reparaţie
                            capitală
                            pentru
                          amplasarea
      BAP nr. 50  20.07.2009 Primăria s. în blocul B 012768 din
1002  36
      06.07.2009   11.00   Călmăţui      al   04.08.2009
                         Gimnaziului
                            din s.
                          Călmăţui a
                          două grupe
                          de grădiniţă
                          servicii de
                          efectuare a
                          probelor de
                         intensitate la
                          presiune a
                          conductelor
                   Direcţia      de
                   Educaţie,   alimentare
      BAP nr. 50  13.07.2009               011294 din
1003  37               Tineret şi   cu agent
      06.07.2009   10.00                14.07.2009
                  Sport sectorul termic în
                    Rîşcani   instituţiile
                             de
                          învăţămînt
                         subordonate
                          DETS sect.
                           Rîşcani,
                             mun.
                           Chişinău
                           lucrări de
                          reparaţie
                          curentă a
                         trotuarului
      BAP nr. 51  22.07.2009 Primăria com.        012557 din
1004  38                     aferent a
      10.07.2009   10.00   Budeşti         28.07.2009
                           străzii
                         Chişinăului
                          din com.
                          Budeşti

      BAP nr. 51  16.07.2009  Primăria   produse   012030 din
1005  39
      10.07.2009   11.00   Vertiujeni  alimentare  16.07.2009
                  Departamentu
      BAP nr. 51  17.07.2009 l Dotări al echipament    013058 din
1006  40
      10.07.2009   10.00  Ministerului   TV     11.08.2009
                    Apărării
      BAP nr. 51  17.07.2009 Primăria com. baloturi de   012416 din
1007  41
      10.07.2009   11.00   Chişcăreni    paie    24.07.2009
                          lucrări de
                          reparaţie a
                  IMSP Centrul
                          edificiului
      BAP nr. 51  22.07.2009 Medicilor de         012405 din
1008  42                      Centrului
      10.07.2009   11.00    Familie          24.07.2009
                         Medicilor de
                     Cahul
                           Familie
                           Cahul
                          lucrări de
                    Consiliul
      BAP nr. 51  22.07.2009        aprovizionar  012798 din
1009  43                Raional
      10.07.2009   11.00         e cu apă al  04.08.2009
                     Leova
                          or. Iargara
                     IMSP
    44
      BAP nr. 51  17.07.2009   Spitalul   produse   012645 din
      10.07.2009   11.00    Raional   petroliere  31.07.2009
1010  45
                  Ceadîr-Lunga
                           servicii
                           pentru
                          executarea
                   Comisariatul lucrărilor de
      BAP nr. 51  23.07.2009                014902 din
1011  46               de Poliţie proiectare a
      10.07.2009   11.00                 29.09.2009
                   Ştefan Vodă acoperişului
                          şalpant a
                           blocului
                         administrati
      BAP nr. 51  17.07.2009 Primăria or.    v
                           produse   012198 din
1012  47
      10.07.2009   10.00    Călăraşi  alimentare   21.07.2009
    48                      lucrări de
      BAP nr. 52  28.07.2009  Primăria          013033 din
1013                       confecţionar
    49  14.07.2009   11.00    Soroca          11.08.2009
                            e,
                    Şcoala
                          servicii de
      BAP nr. 52  24.07.2009 Profesională         012547 din
1014  50                     alimentare a
      14.07.2009   10.00   nr. 7, mun.         28.07.2009
                           elevilor
                    Chişinău
                            servicii de
                            reparaţie
                    Banca
      BAP nr. 52  24.07.2009           curentă a  012681 din
1015  51               Naţională a
      14.07.2009   10.00          climatizoare  31.07.2009
                   Moldovei
                            lor pentru
                            anul 2009
                             utilaj şi
                             softuri
                             pentru
                           necesităţile
                           Laboratorul
                    Centrul      ui de
                   Naţional de   Expertize
                    Expertize    Judiciare
      BAP nr. 52  21.07.2009
1016  52               Judiciare pe   Inginero-
      14.07.2009   10.00
                     lîngă     Tehnice a
                    Ministerul   Centrului
                    Justiţiei  Naţional de
                            Expertize
                           Judiciare pe
                              lîngă
                            Ministerul
                             Justiţiei
                           utilaj pentru
                           întreţinerea
                           şi deservirea
                    Banca
      BAP nr. 52  17.07.2009          mijloacelor   darea de
1017  53               Naţională a
      14.07.2009   10.00           tehnice al   seama
                   Moldovei
                           Serviciului
                             Pază şi
                            Securitate
                             reagenţi
                             pentru
                    IMSP
                           analizatorul
      BAP nr. 52  20.07.2009  Spitalul           012775 din
1018  54                      hematologic
      14.07.2009   10.00    Clinic            04.08.2009
                             automat
                   Republican
                           model PCE
                              210
                    IMSP       articole
    55
      BAP nr. 52  21.07.2009  Spitalul   paramedical   012626 din
1019
      14.07.2009   10.00   Clinic al    e necesare  30.07.2009
    56
                   Ministerului    pentru
                   Direcţia
                   Educaţie,
      BAP nr. 52  21.07.2009                012860 din
1020  57               Tineret şi  stingătoare
      14.07.2009   10.00                 05.08.2009
                  Sport sectorul
                   Botanica

                          servicii de
                          elaborare a
                         documentaţi
                         ei de proiect
                             a
                         cazangeriei
                          mobile de
                            tip
                   Consiliul   conteiner,
      BAP nr. 52  27.07.2009                013375 din
1021  58               Raional    utilaj cu
      14.07.2009   11.00                 19.08.2009
                  Ştefan Vodă cazane cu
                            gaze
                           naturale,
                           pentru
                          încălzirea
                           sediului
                          Consiliului
                           Raional
                         Ştefan Vodă
                          utilaj de uz
                   Ministerul    casnic
      BAP nr. 52  20.07.2009 Administraţie   pentru   012727 din
1022  59
      14.07.2009   10.00   i Publice  instituţiile  03.08.2009
                    Locale   şcolare şi
                          preşcolare
                   Ministerul   mobilier
    60  BAP nr. 52  20.07.2009                013817 din
1023                Administraţie   pentru
      14.07.2009   11.00                 03.09.2009
    61               i Publice  instituţiile

    62                     tehnică de
                   Ministerul   calcul
      BAP nr. 52  20.07.2009 Administraţie  pentru    014414 din
1024
    63  14.07.2009   14.00   i Publice  instituţiile  17.09.2009
                    Locale   şcolare şi
                         preşcolare
    64
                    Institutul   reagenţi
    65
      BAP nr. 52  17.07.2009  Ştiinţifico-  chimici   012290 din
1025
      14.07.2009   10.00   Practic de    pentru   22.07.2009
    66
                   Horticultură realizarea
                     IMSP
                    Asociaţia
      BAP nr. 52  20.07.2009         formulare şi  012625 din
1026  67                Medicală
      14.07.2009   10.00           registre   30.07.2009
                    Teritorială
                    Buiucani
                    Centrul de
    68
      BAP nr. 52  20.07.2009  Plasament    produse   012869 din
1027
      14.07.2009   11.00   Temporar şi alimentare    06.08.2009
    69
                    Reabilitare
                          copiatoare şi
                           dispozitive
                    Ministerul multifuncţio
      BAP nr. 52  20.07.2009                 012281 din
1028  70               Economiei şi    nale
      14.07.2009   10.00                  22.07.2009
                    Comerţului copier/printe
                          r/scanner/fa
                             x
                   Institutul de
                           primeri şi
      BAP nr. 52  20.07.2009  Genetică şi          darea de
1029  71                       reagenţi
      14.07.2009   10.00   Fiziologie a          seama
                            chimici
                    Plantelor
                   Institutul de
      BAP nr. 52  21.07.2009  Genetică şi tehnică de    012984 din
1030  72
      14.07.2009   10.00   Fiziologie a   calcul   10.08.2009
                    Plantelor
                            utilaje
                   Institutul de
                            pentru
      BAP nr. 52  22.07.2009  Genetică şi         017067 din
1031  73                      echiparea
      14.07.2009   10.00   Fiziologie a         13.11.2009
                          laboratoarel
                    Plantelor
                             or
                           servicii de
                             suport
                          tehnic anual
                            aferent a
                    Banca    sistemelor
      BAP nr. 53  28.07.2009                 012580 din
1032  74               Naţională a  de Gestiune
      17.07.2009   11.00                  30.07.2009
                   Moldovei   a Bazelor de
                          Date Oracle
                           exploatate
                            în cadrul
                             BNM
                            servicii
                             pentru
                           executarea
                          lucrărilor de
      BAP nr. 53  28.07.2009 Primăria com.  proiectare a  012667 din
1033  75
      17.07.2009   11.00   Pleşeni    obiectului  31.07.2009
                          „Reconstruc
                              ţia
                           Grădiniţei
                             din s.
                    IMSP      Pleşeni”
                           servicii de
                    Spitalul   deservire a
      BAP nr. 53  28.07.2009   Clinic    aparatului  013947 din
1034  76
      17.07.2009   10.00  Municipal de   radiologic  07.09.2009
                   Copii „V.     Bucky
                   Ignatenco”    Diagnost
                           amestecuri
                  IMSP Centrul    adaptate
                   Medicilor de    pentru
      BAP nr. 53  31.07.2009                 013252 din
1035  77               Familie    alimentaţia
      17.07.2009   11.00                  14.08.2009
                   Municipal   copiilor de
                    Bălţi      vîrstă
                            fragedă
                          achiziţionar
                             ea şi
                           instalarea
      BAP nr. 53  28.07.2009  Primăria   cotloanelor  013009 din
1036  78
      17.07.2009   11.00   Chirileni      la   10.08.2009
                           cazangeria
                          şcolii medii
                            Chirileni
    79

                   Universitatea
    80  BAP nr. 53  24.07.2009         rechizite de   013455 din
1037                  de Stat din
      17.07.2009   10.00           birou     20.08.2009
                    Tiraspol
    81

    82
                    Centrul
                            produse
      BAP nr. 53  23.07.2009  Ştiinţifico-          012430 din
1038  83                       fitosanitare
      17.07.2009   11.00    Practic           24.07.2009
                            (erbicide)
                    Porumbeni

                           detector de
      BAP nr. 53  24.07.2009  Serviciul           012583 din
1039  84                        metale
      17.07.2009   10.00   Grăniceri           30.07.2009
                            staţionar

                    IMSP      mărfuri de
      BAP nr. 53  24.07.2009  Spitalul    uz casnic şi  013121 din
1040  85
      17.07.2009   11.00   Raional     materiale de  12.08.2009
                  Ceadîr-Lunga    construcţie
                            articole de
                            laborator
                             pentru
                     IMSP
                           analizatorul
                    Asociaţia
      BAP nr. 53  23.07.2009          biochimic A-  012484 din
1041  86               Medicală
      17.07.2009   10.00           15, conform   27.07.2009
                    Teritorială
                           necesităţilor
                    Rîşcani
                           laboratorulu
                            i clinico-
                            diagnostic
    87

    88              IMSP Centrul
      BAP nr. 53  23.07.2009 Medicilor de reactive de     013708 din
1042
    89  17.07.2009   11.00   Familie   laborator      28.08.2009
                   Glodeni
    90
    91
                           lucrări de
                          reparaţie a
                          drumurilor
                           publice
                          locale din r-l
                    Consiliul   Făleşti,
      BAP nr. 53  28.07.2009                012771 din
1043  92               Raional     L245
      17.07.2009   11.00                 04.08.2009
                    Făleşti   Egorovca
                          Glodeni km
                          8 (s. Obreja)
                          şi drumurile
                          din s. Sărata
                            Veche

                    Casa
      BAP nr. 53  24.07.2009 Naţională de          darea de
1044  93                      hîrtie A4
      17.07.2009   10.00  Asigurări            seama
                   Sociale
                          servicii de
                          elaborare a
                          documentaţi
                          ei de proiect
                    Primăria  şi deviz la
      BAP nr. 53  28.07.2009                013706 din
1045  94               mun. Bălţi   obiectul
      17.07.2009   15.00                 28.08.2009
                   (DCC CU)    „Lărgirea
                          str. Ştefan
                          cel Mare, 34-
                           36 mun.
                            Bălţi”
                          servicii de
                          confecţionar
                             ea
      BAP nr. 53  24.07.2009  Primăria or. containerelo  012658 din
1046  95
      17.07.2009   11.00    Drochia     r de    31.07.2009
                           colectare
                           separată a
                          deşeurilor
                           lucrări de
                    Direcţia
                           reparaţie
                    Construcţii
                           capitală a
       BAP nr. 54  27.07.2009  Capitale a          012640 din
1047  96                      drumului
       21.07.2009   14.00   Primăriei          30.07.2009
                           din com.
                      mun.
                          Ţînţăreni, r-l
                    Chişinău
                          Anenii Noi
                           lucrări de
                           reparaţie
                          capitală la
                    Direcţia  obiectivul
                    Construcţii „Reparaţia
       BAP nr. 54  31.07.2009  Capitale a  capitală a   012757 din
1048  97
       21.07.2009   14.00   Primăriei  Grădiniţei   03.08.2009
                      mun.    nr. 224 ,
                    Chişinău blocuri nr. 1
                            şi 2 din
                            com.
                           Cruzeşti”
                           lucrări de
                           reparaţie
                           capitală a
                    Consiliul   blocului
       BAP nr. 54  03.08.2009                013338 din
1049  98                Raional  chirurgical
       21.07.2009   11.00                 18.08.2009
                    Cimişlia  şi secţiei de
                          consultaţie
                             (or.
                           Cimişlia)
                     Şcoala
                    Auxiliară
       BAP nr. 54  27.07.2009          produse
1050  99                Internat
       21.07.2009   11.00         alimentare
                    Grinăuţi-
                    Moldova
                   Organizaţia
                          servicii de
       BAP nr. 54  31.07.2009 de Promovare          016767 din
1051  100                     transport
       21.07.2009   10.00  a Exportului          09.11.09
                            avia
                   din Moldova
                            servicii de
                             pornire
                            primară a
       BAP nr. 54  03.08.2009  Primăria or. Centralelor   013111 din
1052  101
       21.07.2009   11.00    Străşeni    Termice   12.08.2009
                            Autonome
                             de tip
                            „DAVA”
                            lucrări de
                            reparaţie a
                           acoperişului
       BAP nr. 54  03.08.2009  Primăria s.         012866 din
1053  102                         la
       21.07.2009   11.00    Coteala          06.08.2009
                            Gimnaziul
                             din s.
                           Coteala, r-l
                             Briceni
                             servicii
                             pentru
                            executarea
       BAP nr. 54  04.08.2009  Primăria com. lucrărilor de  012992 din
1054  103
       21.07.2009   11.00    Parcova   proiectare a  10.08.2009
                           gazoductulu
                           i de presiune
                             medie
                     Direcţia
                     Educaţie,
       BAP nr. 54  24.07.2009           varză   012676 din
1055  104                Tineret şi
       21.07.2009   10.00           proaspătă  31.07.2009
                     Sport sec.
                     Botanica
                           aparatură de
       BAP nr. 54  24.07.2009  Î.S. Palatul sonorizare   012554 din
1056  105
       21.07.2009   10.00    Republicii pentru Sala   28.07.2009
                             Mare
                             servicii
                           informatice
                     Ministerul
       BAP nr. 55  04.08.2009         de elaborare  013980 din
1057  106                Culturii şi
       24.07.2009   10.00           a web site  08.09.2009
                    Turismului
                           www.mct.g
                             ov.md
                    Serviciul
                    Piscicol al   barcă cu
       BAP nr. 55  31.07.2009                 012805 din
1058  107              Inspectoratul    motor
       24.07.2009   11.00                  04.08.09
                    ui Ecologic suspendabil
                     de Stat
                           contoare şi
                             seturi de
       BAP nr. 55  03.08.2009 Primăria com. conectare a    014728 din
1059  108
       24.07.2009   11.00    Ciuteşti  consumatori   24.09.2009
                              lor la
                            reţeaua de
                              apă
                            lucrări de
                            reparaţie a
                           acoperişuril
                           or blocurilor
                           centrale cu 3
                           etaje şi cu 2
                           etaje pentru
       BAP nr. 55  04.08.2009 Primăria s.           012989 din
1060  109                         clase
       24.07.2009   11.00   Crocmaz           10.08.2009
                           primare şi a
                              sălii
                            sportive a
                             Liceului
                             Teoretic
                           „Ecaterina
                            Malcoci”
                               din
                            lucrări de
                           consolidare
                            a malului
                   Î. S. „Direcţia
                             stîng al
                     Nodului
       BAP nr. 55  14.08.2009          lacului de  013551 din
1061  110               Hidrotehnic
       24.07.2009   13.30          acumulare a   25.08.2009
                     Costeşti-
                             nodului
                     Stînca”
                           hidrotehnic
                            Costeşti-
                              Stînca
                           servicii de
                          elaborare a
                           planului
                          urbanistic a
       BAP nr. 55  04.08.2009 Primăria com.          012858 din
1062  111                        com.
       24.07.2009   11.00   Marinici           05.08.2008
                          Marinici (s.
                          Marinici şi
                              s.
                          Heleşteni), r-
                          l Nisporeni
                           autoclav
                          (euroclav),
                          înzestrat cu
                          un distilator
                   IMSP Centrul
                          şi cu maşină
       BAP nr. 55  31.07.2009 Medicilor de          013702 din
1063  112                      de cusut
       24.07.2009   11.00   Familie           28.08.2009
                            pachete
                    Soroca
                            sterile
                            pentru
                           materialul
                           sterilizat

                           acumulatoar
       BAP nr. 55  31.07.2009  Serviciul          012672 din
1064  113                       e pentru
       24.07.2009   10.00   Grăniceri          31.07.2009
                           staţii radio

                            lucrări de
                           construcţie
                           la obiectivul
                    Direcţia   „Reconstruc concursul a
                    Construcţii  ţia clădirii fost anulat din
       BAP nr. 55  04.08.2009  Capitale a    sediului   motivul
1065  114
       24.07.2009   14.00   Primăriei   Primăriei,  modificării
                     mun.     punctului  caietului de
                    Chişinău    medical,    sarcini
                           poliţiei din
                             com.
                            Cruzeşti”
                          lucrări de
                    Direcţia
                           reparaţie
                    Construcţii
                          capitală a
       BAP nr. 55  03.08.2009  Capitale a         013971 din
1066  115                     Gimnaziului
       24.07.2009   14.00   Primăriei         07.09.2009
                          nr. 75 din
                     mun.
                            com.
                    Chişinău
                           Cruzeşti
                          lucrări de
                          reconstrucţi
                             ea
                    Primăria s. acoperişului
       BAP nr. 55  07.08.2009               013594 din
1067  116                Gura    clădirii
       24.07.2009   11.00                25.08.2009
                    Galbenei   liceului
                          teoretic s.
                            Gura
                           Galbenei

                    Consiliul
       BAP nr. 55  03.08.2009         foi de   012876 din
1068  117               Raional
       24.07.2009   11.00          odihnă   06.08.2009
                    Dubăsari

    118
    119

    120


    121    122

                    IMSP
                         medicament
    123              Spitalul
                          e, articole
                    Clinic
       BAP nr. 56  04.08.2009       parafarmace   013175 din
1069                 Municipal de
       28.07.2009   10.00         utice şi   13.08.2009
    124               Boli
                         instrumente
                   Contagioase
                          medicale
                   de Copii
                   Spitalul
                          e, articole
                    Clinic
       BAP nr. 56  04.08.2009       parafarmace    013175 din
1069                 Municipal de
       28.07.2009   10.00         utice şi     13.08.2009
                    Boli
                         instrumente
                   Contagioase
                          medicale
                   de Copii

    125
    126


    127

    128
                           servicii de
                           spălare fără
                     IMSP     scrobire a
       BAP nr. 56  10.08.2009  Spitalul de  lenjeriei de
1070  129
       28.07.2009   11.00   Psihiatrie   pat şi corp
                     Bălţi     pentru
                           secţiile din
                            or. Orhei
                     IMSP
                           servicii de
       BAP nr. 56        Spitalul de          013271 din
1070  130        8/10/2009          spălare a
       28.07.2009        Psihiatrie          17.08.2009
                            lengeriei
                     Bălţi
                            lucrări de
                           construcţie-
                            montaj la
                     IMSP     obiectul
       BAP nr. 56  11.08.2009  Spitalul de „Alimentare    013273 din
1071  131
       28.07.2009   11.00   Psihiatrie a cu energie   17.08.2009
                      Bălţi   electrică a
                          spălătoriei la
                           secţiile din
                           or. Orhei”
                           tehnică de
                            calcul şi
       BAP nr. 56  03.08.2009  Primăria or.         013110 din
1072  132                      echipament
       28.07.2009   11.00    Străşeni          12.08.2009
                             pentru
                            biroul de
                           proiectări
                          работы по
                    Примэрия   ремонту
       BAP nr. 56  11.08.2009               016603 din
1073  133                ком.    Вэлчинецк
       28.07.2009   11.00                04.11.2009
                    Вэлчинец    ой
                          Гимназии


                          работы по
                           ремонту
                   Примэрия
       BAP nr. 56  10.08.2009        Гимназии    013446 din
1074  134                ком.
       28.07.2009   11.00            с.    20.08.2009
                   Каларашовка
                         Каларашов
                            ка
                          lucrări de
                          deservire
                          tehnică şi
                          verificare
                         metrologică
                             a
                         contoarelor
                    Direcţia
                         de evidenţă
                    Educaţie,
       BAP nr. 56  11.08.2009        CET-M a    013459 din
1075  135               Tineret şi
       28.07.2009   10.00        consumului   20.08.2009
                    Sport sec.
                          de energie
                    Botanica
                          termică în
                          instituţiile
                            de
                          învăţămînt
                         subordonate
                            DETS
                           sectorul
                    Centrul de  Botanica
                           produse
    136  BAP nr. 56  03.08.2009               012868 din
1076                  Plasament  alimentare
       28.07.2009   11.00                06.08.2009
    137              Temporar şi   (ouă de
       BAP nr. 56  05.08.2009 Primăria com. ţevi din    012996 din
1077  138
       28.07.2009   11.00   Cruzeşti  polietilenă  10.08.2009


    139
       BAP nr. 56  05.08.2009 Primăria com. produse    013468 din
1078
       28.07.2009   11.00    Recea   alimentare   21.08.2009
       BAP nr. 56  05.08.2009 Primăria com. produse      013468 din
1078
       28.07.2009   11.00    Recea   alimentare     21.08.2009
    140
                    Institutul de utilaj pentru
       BAP nr. 56  05.08.2009   Genetică şi  echiparea    darea de
1079  141
       28.07.2009   10.00   Fiziologie a laboratorulu    seama
                     Plantelor   i-titrator
                    Institutul de
       BAP nr. 56  06.08.2009   Genetică şi tehnică de    013434 din
1080  142
       28.07.2009   10.00   Fiziologie a    calcul   20.08.2009
                     Plantelor
                            lucrări de
                            alimentare
                            cu gaze a
                     Consiliul
       BAP nr. 57  12.08.2009          centralei   013750 din
1081  143                Raional
       31.07.2009   11.00           termice a   01.09.2009
                     Teleneşti
                           şcolii din s.
                           Bogzeşti, r-l
                            Teleneşti
       BAP nr. 57  06.08.2009  Primăria com. produse     012976 din
1082  144
       31.07.2009   11.00     Piatra   alimentare   10.08.2009
    145

    146
       BAP nr. 57  06.08.2009   Primăria    produse    013138 din
1083  147
       31.07.2009   11.00   Chiştelniţa  alimentare   12.08.2009
    148

    149

                   IMSP Centrul
                   Medicilor de
       BAP nr. 58  11.08.2009                 013760 din
1084  150               Familie al automobil
       04.08.2009   11.00                   01.09.09
                    Raionului
                     Orhei
                     IMSP
                    Asociaţia
       BAP nr. 58  07.08.2009         formulare şi  012963 din
1085  151               Medicală
       04.08.2009   10.00           registre    07.08.09
                    Teritorială
                     Buiucani
                          servicii de
                           suport
                          tehnic anual
                           aferent a
                     Banca   sistemelor
       BAP nr. 58  14.08.2009                013406 din
1086  152               Naţională a de Gestiune
       04.08.2009   11.00                 19.08.2009
                    Moldovei a Bazelor de
                          Date Oracle
                          exploatate
                           în cadrul
                            BNM
                            utilaj
                     IMSP
                           medical
       BAP nr. 58  11.08.2009  Spitalul          013299 din
1087  153                     (instalaţie
       04.08.2009   11.00   Raional          18.08.2009
                          stomatologi
                    Sîngerei
                            că)
    154
                          materiale de
                     IMSP    obturaţie,
    155
       BAP nr. 58  11.08.2009   Spitalul  instrumentar 013641 din
1088
       04.08.2009   15.00    Raional     iu   26.08.2009
    156
                    Nisporeni  stomatologi
                          c şi pupinele
    157
                   Universitatea
       BAP nr. 58  10.08.2009 de Stat de
       04.08.2009   10.00  Medicină şi climatizatoa   013814 din
1089  158
       BAP nr. 61  17.08.2009  Farmacie     re    03.09.2009
       14.08.2009   10.00   „Nicolae
                   Testemiţanu”
                          acumulatoar
       BAP nr. 58  10.08.2009  Serviciul          012988 din
1090  159                      e pentru
       04.08.2009   10.00   Grăniceri          10.08.2009
                          staţii radio
                             utilaj şi
                              softuri
                              pentru
                           necesităţile
                           Laboratorul
                     Centrul      ui de
                    Naţional de   Expertize
                    Expertize    Judiciare
       BAP nr. 58  11.08.2009                 013353 din
1091  160               Judiciare pe   Inginero-
       04.08.2009   10.00                  18.08.2009
                     lîngă     Tehnice a
                    Ministerul   Centrului
                     Justiţiei  Naţional de
                            Expertize
                           Judiciare pe
                              lîngă
                            Ministerul
                             Justiţiei
                     IMSP      analizator
                   Institutul de    pentru
       BAP nr. 59  14.08.2009                 013543 din
1092  161              Neurologie şi   aprecierea
       07.08.2009   10.00                  24.08.2009
                   Neurochirurgi  echilibrului
                      e     acido-bazic
                   Regimentul     mijloace
                   de Patrulă şi   speciale de
                    Santinelă     protecţie
       BAP nr. 59  13.08.2009  „Scut” al    (complect   darea de
1093  162
       07.08.2009   10.00  Comisariatul   de apărători   seama
                   ui General de     pentru
                    Poliţie al   picioare şi
                     mun.       mîini)
                    Chişinău
                   Regimentul      hrană
                   de Patrulă şi    furajeră
                    Santinelă    pentru caii
       BAP nr. 59  14.08.2009  „Scut” al   plutonului
1094  163
       07.08.2009   10.00  Comisariatul   de cavalerie
                   ui General de     (fîn de
                    Poliţie al   lucernă în
                     mun.      baloturi)
                    Chişinău
                             utilaj
                            necesar
                             pentru
                   Întreprinderea
                           atelierul de
       BAP nr. 59  14.08.2009   pentru
1095  164                     prelucrare a
       07.08.2009   11.00  Silvicultură
                            lemnului
                    „Glodeni”
                          (două gatere
                           cu lentilă şi
                           alte utilaje)
                           servicii de
                           elaborare a
                          documentaţi
                          ei de proiect
                    Primăria   şi deviz la
       BAP nr. 59  17.08.2009                013705 din
1096  165               mun. Bălţi    obiectul
       07.08.2009   15.00                 28.08.2009
                    (DCC CU)    „Lărgirea
                           str. Ştefan
                          cel Mare, 34-
                            36 mun.
                             Bălţi”


       BAP nr. 59  13.08.2009  Primăria s.  produse   016349 din
1097  166
       07.08.2009   11.00   Ţarigrad   alimentare  29.10.2009


    167
       BAP nr. 59  13.08.2009 Primăria com. produse    013282 din
1098  168
       07.08.2009   11.00   Pănăşeşti  alimentare   17.08.2009
    169

                    Direcţia
                          pae pentru
                    Generală
       BAP nr. 59  14.08.2009        cazangeria   darea de
1099  170              Învăţămînt,
       07.08.2009   11.00         liceului    seama
                    Tineret şi
                          Taraclia
                   Sport Căuşeni
                   IMSP Centrul
                   Medicilor de
       BAP nr. 59  13.08.2009        cărbune de    013360 din
1100  171               Familie
       07.08.2009   11.00         marca AM     19.08.2009
                   Drochia „A.
                    Manziuc”
                          lucrări de
                         construcţie a
                    IMSP   acoperişului
       BAP nr. 59  19.08.2009  Spitalul la blocul de 013787 din
1101  172
       07.08.2009   11.00   Raional   terapie a 02.09.2009
                    Făleşti   spitalului
                           raional
                           Făleşti
                           produse
                          petroliere
                   Direcţia
                         (gaz propan
                   Generală
       BAP nr. 59  13.08.2009        lichefiat-
1102  173              Locativ-          13488
       07.08.2009   11.00          13500 l;
                   Comunală şi
                           benzină
                   Amenajare
                         regular 92-
                          10700 l)
                          aparate de
                   Consiliul     aer
       BAP nr. 59  13.08.2009              013371 din
1103  174               Raional  condiţionat
       07.08.2009   11.00               19.08.2009
                    Cahul  cu instalarea
                           acestora

                    Gimnaziul-
       BAP nr. 59  14.08.2009         produse    013291 din
1104  175               Internat
       07.08.2009   11.00          alimentare   17.08.2009
                    Cărpineni

                           echipament
                    Institutul de
                            pentru
       BAP nr. 59  14.08.2009  Genetică şi         013439 din
1105  176                       dotarea
       07.08.2009   10.00   Fiziologie a         20.08.2009
                           laboratoarel
                     Plantelor
                           or-titrator
       BAP nr. 59  13.08.2009   Primăria   produse   013547 din
1106  177
       07.08.2009   11.00    Vasileuţi  alimentare  24.08.2009
                           servicii de
                           elaborare a
                            planului
       BAP nr. 60  21.08.2009  Primăria s.         013985 din
1107  178                      urbanistic a
       11.08.2009   11.00   Bălăureşti          08.09.2009
                             s.
                           Bălăureşti, r-
                           l Nisporeni
    179

    180  BAP nr. 60  14.08.2009  Primăria   produse   013487 din
1108
       11.08.2009   11.00   Ialoveni   alimentare  21.08.2009
    181

                          lucrări de
                         aprovizionar
       BAP nr. 60  21.08.2009 Primăria com. e cu apă   013591 din
1109  182
       11.08.2009   11.00   Grădiniţa potabilă a s. 23.08.2009
                         Leontievo, r-
                          l Căuşeni
       BAP nr. 60  17.08.2009  Primăria          013447 din
1110  183                       cărbune
       11.08.2009   11.00   Maşcăuţi          20.08.2009
                          lucrări de
                           reparaţie
                          capitală a
                    Direcţia  încăperilor
                    Construcţii Direcţiei de
       BAP nr. 60  21.08.2009  Capitale a  asistenţă 014589 din
1111  184
       11.08.2009   11.00   Primăriei  socială a 22.09.2009
                     mun.   sectorului
                    Chişinău Botanica din
                            str.
                          Titulescu,
                            47
                    Casa
       BAP nr. 61  24.08.2009 Naţională de  servicii   014260 din
1112  185
       14.08.2009   10.00  Asigurări   poligrafice  15.09.2009
                    Sociale
    186


    187


                   Universitatea medicament
    188
                   de Stat de  e, articole
       BAP nr. 61  21.08.2009 Medicină şi parafarmace    014999 din
1113  189
       14.08.2009   10.00   Farmacie   utice şi   01.10.2009
                    „Nicolae dezinfectanţ
    190              Testemiţanu”    i


    191

    192
                           instalaţii
                   IMSP Centrul
                         stomatologi
       BAP nr. 61  24.08.2009 Stomatologic         013648 din
1114  193                    ce, dulapuri
       14.08.2009   10.00  Municipal de         26.08.2009
                         de sterilizare
                    Copii
                          cu aer cald
                         achiziţionar
                            ea şi
                          instalarea
       BAP nr. 61  25.08.2009  Primăria  cotloanelor   013793 din
1115  194
       14.08.2009   11.00   Chirileni     la    02.09.2009
                          cazangeria
                         şcolii medii
                          Chirileni
                    Banca
       BAP nr. 61  01.09.2009         produse    darea de
1116  195              Naţională a
       14.08.2009   10.30         alimentare    seama
                    Moldovei

    196

                    Şcoala
    197  BAP nr. 61  21.08.2009 Profesională   produse   013722 din
1117
       14.08.2009   11.00   nr. 1 or.   alimentare  28.08.2009
                    Cupcini
                    Şcoala
       BAP nr. 61  21.08.2009 Profesională    produse    013722 din
1117
       14.08.2009   11.00   nr. 1 or.    alimentare   28.08.2009
                    Cupcini
    198

    199
                             servicii
                             pentru
                            executarea
                           lucrărilor de
                           reproiectare
                    Consiliul
       BAP nr. 61  26.08.2009            a     014033 din
1118  200               Raional
       14.08.2009   11.00          acoperişului  08.09.2009
                    Ialoveni
                           cu mansardă
                            la clădirea
                            Consiliului
                             Raional
                            Ialoveni

                        полиграфич
                          еские
                         услуги по
                   Главное  изготовлен
                   Управление   ию
       BAP nr. 61  20.08.2009            013440 din
1119  201              Культуры и фотоальбом
       14.08.2009   11.00             20.08.2009
                   Туризма   а „АТО
                   Гагаузии  Гагаузия в
                         составе
                        Республики
                         Молдова”

    202
                            tehnică de
                            calcul şi
    203  BAP nr. 61  21.08.2009  Primăria or.  echipament   014245 din
1120
       14.08.2009   11.00    Străşeni    pentru    15.09.2009
    204                       biroul de
                            proiectări
    205
                           servicii de
                            pornire
                            primară a
       BAP nr. 61  25.08.2009  Primăria or.  Centralelor  015998 din
1121  206
       14.08.2009   11.00    Străşeni    Termice   23.10.09
                           Autonome
                             de tip
                            „DAVA”
                    Direcţia
                   Trupelor de
                     Pază,
                   Supraveghere
       BAP nr. 62  25.08.2009           staţii   013782 din
1122  207              şi Escortare a
       18.08.2009   10.00          telefonice   02.09.09
                   Departamentu
                      lui
                   Instituţiilor
                   Penitenciare
                    Direcţia
                   Trupelor de
                     Pază,
                   Supraveghere
       BAP nr. 62  26.08.2009         staţii radio  013783 din
1123  208              şi Escortare a
       18.08.2009   10.00          portabile   02.09.09
                   Departamentu
                      lui
                   Instituţiilor
                   Penitenciare
                            produse
                           alimentare
                            pentru
                          grădiniţa de
                           copii Nr.
       BAP nr. 62  24.08.2009 Primăria s.    203 şi   013786 din
1124  209
       18.08.2009   10.00   Ghidighici    şcoala   02.09.2009
                           medie de
                            cultură
                          generală Nr.
                           79 din s.
                           Ghidighici
                            работы по
                    Примэрия    ремонту
       BAP nr. 62  03.09.2009                 014501 din
1125  210                ком.    Вэлчинецк
       18.08.2009   11.00                  18.09.2009
                    Вэлчинец      ой
                            Гимназии
                            lucrări de
                            reparaţie a
       BAP nr. 62  02.09.2009  Primăria or. grădiniţei de  014088 din
1126  211
       18.08.2009   11.00    Hînceşti   copii nr. 7  10.09.2009
                             din or.
                             Hînceşti
                    Institutul de
                     Pedologie,
                    Agrochimie
       BAP nr. 62  24.08.2009         îngrăşămint  013764 din
1127  212               şi Protecţie a
       18.08.2009   10.00           e minerale  01.09.2009
                      Solului
                     „Nicolae
                      Dimo”
                            servicii de
                     Institutul
       BAP nr. 62  02.09.2009         imprimare a   darea de
1128  213               Patrimoniului
       18.08.2009   10.00           CD „Maria    seama
                      Cultural
                             Bieşu”
                   IMSP Centrul
                   Medicilor de
       BAP nr. 62  25.08.2009          transport   darea de
1129  214               Familie al
       18.08.2009   11.00            auto     seama
                    Raionului
                     Orhei


                    Serviciul de
       BAP nr. 62  24.08.2009                 015152 din
1130  215               Protecţie şi   cartuşe
       18.08.2009   10.00                  05.10.2009
                    Pază de Stat
                            servicii
                            pentru
                           executarea
                           lucrărilor de
                           proiectare la
       BAP nr. 62  02.09.2009  Primăria   alimentarea   014038 din
1131  216
       18.08.2009   11.00   Chetrosu    cu energie   09.09.2009
                           electrică a
                             două
                           cartiere de
                             case
                           particulare
    217
    218
    219
       BAP nr. 62  24.08.2009  Primăria s.  produse    016350 din
1132
       18.08.2009   11.00   Ţarigrad   alimentare   29.10.2009

    220                     IMSP    utilaj pentru
       BAP nr. 63  28.08.2009  Spitalul    centrala   013767 din
1133  221
       21.08.2009   10.00   Clinic de    termică   01.09.2009
                    Psihiatrie   autonomă
                   IMSP Centrul
                   Medicilor de
       BAP nr. 63  26.08.2009        cărbune de    013763 din
1134  222               Familie
       21.08.2009   11.00         marca AM      01.09.09
                   Drochia „A.
                    Manziuc”

                     IMSP
       BAP nr. 63  04.09.2009 Dispensarul           014050 din
1135  223                     automobil
       21.08.2009   10.00  Republican           09.09.09
                   de Narcologie

    224

    225


                   Şcoala de Tip
       BAP nr. 63  02.09.2009        produse     014109 din
1136                 Internat mun.
       21.08.2009   11.00         alimentare    10.09.2009
                     Bălţi
    226
    227              Şcoala de Tip
       BAP nr. 63  02.09.2009        produse   014109 din
1136                 Internat mun.
       21.08.2009   11.00         alimentare  10.09.2009
    228                Bălţi


    229

    230
    231
                    Şcoala-
                    Internat
    232
       BAP nr. 63  26.08.2009 pentru Copii  produse   013711 din
1137
       21.08.2009   11.00  cu Deficienţe alimentare  28.08.2009
                   Mintale din
    233
                    Străşeni

                           работы по
                          ремонту 4-
                   Управление    го этажа
                   Промышлен     здания
                    ности,   инфекцион
       BAP nr. 63  02.09.2009 Строительст     но-   014018 din
1138  234
       21.08.2009   10.00    ва,    диагностич  08.09.2009
                   Транспорта    еского
                    и Связи    корпуса
                   Гагаузии   Комратско
                          й районной
                           больницы

    235

    236
                    Gimnaziul-
       BAP nr. 63  26.08.2009         produse   013859 din
1139  237               Internat
       21.08.2009   11.00         alimentare  03.09.2009
                    Cărpineni

    238
                   Întreprinderea
                           lucrări de
                   Municipală
                           reparaţie a
       BAP nr. 63  02.09.2009  „Servicii         013988 din
1140  239                       străzii
       21.08.2009   11.00   Comunal-          08.09.2009
                          Vasile Mahu
                    Locative”
                          din or. Orhei
                     Orhei
    240
       BAP nr. 63  28.08.2009  Primăria    produse   014556 din
1141
       21.08.2009   11.00   Giurgiuleşti  alimentare  22.09.2009
    241

                           manuale
                           destinate
                           şcolarizării
                   Departamentu copiilor din
       BAP nr. 63  28.08.2009                 darea de
1142  242              l Instituţiilor  detenţie
       21.08.2009   10.00                  seama
                   Penitenciare    pentru
                           necesităţile
                           sistemului
                           penitenciar
                     Liceul
                    Teoretic
       BAP nr. 63  26.08.2009          produse
1143  243              „Alexandru         darea de seama
       21.08.2009   11.00          petroliere
                    cel Bun”
                     Bender
    244
       BAP nr. 63  26.08.2009   Primăria   produse   013844 din
1144
       21.08.2009   11.00   Peresecina  alimentare  03.09.2009
    245


                          lucrări de
                           reparaţie
                          curentă a
                    Serviciul
                          interiorului
                   Piscicol al
       BAP nr. 63  02.09.2009         blocului   014180 din
1145  246              Inspectoratul
       21.08.2009   11.00          „A” şi a   11.09.2009
                   ui Ecologic
                          exteriorului
                     de Stat
                           sediului
                          Serviciului
                           Piscicol
       BAP nr. 63  02.09.2009 Primăria com. produse     014412 din
1146  247
       21.08.2009   11.00   Pleşeni  alimentare    17.09.2009
                          lucrări de
                          reparaţie a
                          sistemului
       BAP nr. 63  26.08.2009 Primăria or. de evacuare    015999 din
1147  248
       21.08.2009   11.00   Străşeni   a apelor    23.10.2009
                          pluviale de
                          pe str. 31
                           August
                                  scris. 0706-
                                   01703 din
    249                             05.10.2009-
       BAP nr. 63  26.08.2009  Primăria s.  produse
1148                                 solicitarea
       21.08.2009   11.00   Varniţa   alimentare
                                  rezultatelor
                                  015569 din
    250
                                  13.10.2009
                           lucrări de
                           reparaţie
                           capitală a
                          acoperişului
       BAP nr. 64  07.09.2009 Primăria com.         014179 din
1149  251                     blocului nr.
       25.08.2009   10.00   Secăreni          11.09.2009
                             2a
                          Gimnaziului
                          Secăreni, r-l
                           Hînceşti
                   Regimentul
                   de Patrulă şi ovăz pentru
                    Santinelă     caii
       BAP nr. 64  02.09.2009  „Scut” al   plutonului   darea de
1150  252
       25.08.2009   10.00  Comisariatul de cavalerie    seama
                   ui General de (ovăz în
                    Poliţie al   saci)
                     mun.
                    Chişinău
    253
       BAP nr. 64  02.09.2009  Primăria          013937 din
1151                         cărbune
       25.08.2009   11.00   Maşcăuţi           07.09.2009
    254
                     IMSP
                            instalaţii
       BAP nr. 64  02.09.2009   Spitalul          013927 din
1152  255                      stomatologi
       25.08.2009   11.00    Raional          07.09.2009
                             ce
                     Ungheni
                     IMSP
                    Asociaţia   preparate
       BAP nr. 64  02.09.2009                 014185 din
1153  256               Medicală   dezinfectant
       25.08.2009   10.00                  11.09.2009
                    Teritorială    e
                    Buiucani
                            servicii
                             pentru
                           executarea
                           lucrărilor de
                    Direcţia
                           proiectare la
                    Construcţii
                           obiectivul
       BAP nr. 65  08.09.2009  Capitale a          014524 din
1154  257                      „Canalizare
       28.08.2009   11.00   Primăriei          21.09.2009
                           a menajer-
                     mun.
                            fecaloidă
                    Chişinău
                           din str. V.
                             Ţepeş,
                            sectorul
                             Centru
                    Şcoala
       BAP nr. 65  04.09.2009 Profesională   produse    013991 din
1155  258
       28.08.2009   10.00  nr. 10, mun.   alimentare   08.08.2009
                   Chişinău
                            dozatoare
                           pentru săpun
                           lichid pentru
                    Direcţia   necesităţile
                    Educaţie,   instituţiilor
       BAP nr. 65  03.09.2009                014149 din
1156  259               Tineret şi   preuniversit
       28.08.2009   10.00                 11.09.2009
                    Sport sec.     are
                    Botanica   subordonate
                             DETS
                            sectorul
                            Botanica
                            uscătoare
                             electrice
                             pentru
                     Direcţia  necesităţile
                     Educaţie,  instituţiilor
       BAP nr. 65  03.09.2009                 014146 din
1157  260                Tineret şi preuniversit
       28.08.2009   11.00                  11.09.2009
                     Sport sec.     are
                     Botanica subordonate
                             DETS
                             sectorul
                            Botanica
                            lucrări de
                     Centrul de
                            reparaţie a
                     Medicină
       BAP nr. 65  07.09.2009           blocului   015302 din
1158  261                Preventivă
       28.08.2009   10.00          administrati   08.10.2009
                     Municipal
                            v din str.
                     Chişinău
                           Hîjdeu, 49
                     Direcţia    produse
    262
                     Generală  alimentare
       BAP nr. 65  04.09.2009                 014174 din
1159                  Învăţămînt,    pentru
       28.08.2009   11.00                  11.09.2009
    263                Tineret şi    şcoala
                      Sport  auxiliară din
       BAP nr. 65  04.09.2009  Primăria com. produse     014016 din
1160  264
       28.08.2009   11.00    Puţintei  alimentare   08.09.2009
                     Direcţia  uscătoare de
                     Generală    mîini şi
       BAP nr. 65  03.09.2009                 014053 din
1161  265                Educaţie,   dozatoare
       28.08.2009   10.00                  09.09.2009
                     Tineret şi pentru săpun
                      Sport     lichid
                             cărbune
                             pentru
                     Consiliul   Primăria
       BAP nr. 65  03.09.2009                 013988 din
1162  266                Raional   Nimereuca
       28.08.2009   11.00                  08.09.2009
                      Soroca     şi DG
                           Învăţămînt r-
                             l Soroca
                     Centrul de
                     Plasament    produse
       BAP nr. 66  07.09.2009  Temporar şi alimentare    014136 din
1163  267
       01.09.2009   11.00    Reabilitare  (legume-   11.09.2009
                    pentru Copii   fructe)
                     din mun.
                      Bălţi
                            prelungirea
                           lucrărilor de
                            reparaţie a
                     Consiliul
       BAP nr. 66  11.09.2009           drumului   014777 din
1164  268                Raional
       01.09.2009   11.00           Vărzăreştii  25.09.2009
                     Călăraşi
                              Noi –
                            Bucovăţ, r-
                               nul
                             Călăraşi”
                             lucrări de
                           construcţie a
                            cazangeriei
       BAP nr. 67  14.09.2009  Primăria com. cu gaze a    014588 din
1165  269
       04.09.2009   11.00    Pleşeni   gimnaziului   22.09.2009
                              din s.
                           Hănăseni, r-
                            l Cantemir
                             uscătoare
                             electrice
                     Direcţia     pentru
                     Educaţie,     mîini,
       BAP nr. 67  10.09.2009                 014869 din
1166  270                Tineret şi   dozatoare
       04.09.2009   10.00                  29.09.2009
                    Sport sectorul   (săpun
                     Ciocana     lichid)
                              pentru
                             blocurile
                             sanitare
                             accesorii
                           parafarmace
                            utice (anse
                      IMSP
                             de unică
                     Asociaţia
       BAP nr. 67  11.09.2009           folosinţă,  014698 din
1167  271                Medicală
       04.09.2009   10.00             oglinzi   24.09.09
                    Teritorială
                           ginecologice
                     Centru
                            , emplastru
                            bactericid,
                             catetere)
                            salfete de
                            bucătărie
                           din celuloză
                           şi suporturi
                     IMSP    pentru rulou
                    Asociaţia   de hîrtie de
       BAP nr. 67  10.09.2009                 014697 din
1168  272               Medicală     unică
       04.09.2009   10.00                   24.09.09
                    Teritorială  folosinţă cu
                     Centru     fixare de
                             perete:
                           confecţionat
                            din plastic,
                            cu capac

                    Universitatea
       BAP nr. 67  15.09.2009         servicii de   014319 din
1169  273               de Stat din
       04.09.2009   10.00          alimentare    16.09.2009
                     Moldova

                            lucrări de
                            reparaţie
                            curentă a
                     IMSP    coridoarelor
                    Asociaţia    clădirii
       BAP nr. 67  15.09.2009                014713 din
1170  274               Medicală   CCD, AMT
       04.09.2009   10.00                 24.09.2009
                    Teritorială  Buiucani pe
                     Buiucani   adresa: mun.
                            Chişinău,
                             str. I. L.
                           Caragiale, 2
                          servicii de
                          realizare a
                          Proiectului
                          „Elaborarea
                          portalului de
                          promovare a
                    Institutul
       BAP nr. 67  16.09.2009        patrimoniul 014656 din
1171  275              Patrimoniului
       04.09.2009   10.00            ui   23.09.2009
                    Cultural
                          arheologic
                             al
                          Republicii
                          Moldova”
                            partea
                          etnografică
                          (anul 2009)
                          servicii de
                           confecţionar
                           e şi instalare
                           a grilajelor
                    IMSP Staţia
                             pentru
                    Municipală
                            geamuri
       BAP nr. 67  16.09.2009  Chişinău de          014502 din
1172  276                       (etajul II),
       04.09.2009   10.00   Asistenţă           18.09.2009
                           poarta de la
                    Medicală
                            intrare şi
                     Urgentă
                             grilaje
                            (lattice cu
                           alunecare de
                             partiţii)
                            mobilier
                           pentru sălile
                           de studiu şi
                           laboratoarel
                   Universitatea      e
       BAP nr. 67  11.09.2009                 014724 din
1173  277              Academiei de  educaţionale
       04.09.2009   10.00                  24.09.2009
                    Ştiinţe      ale
                           Universităţii
                           Academiei
                           de Ştiinţe a
                            Moldovei
                    Şcoala
       BAP nr. 67  10.09.2009 Profesională  produse de    014125 din
1174  278
       04.09.2009   10.00  nr. 10, mun.  panificaţie   10.09.2009
                   Chişinău
                            lucrări de
                     IMSP
                             reparaţie
                     Spitalul
       BAP nr. 67  14.09.2009          capitală a  014385 din
1175  279                Raional
       04.09.2009   11.00          acoperişului  17.09.2009
                    Soroca „A.
                            la secţia de
                    Prisăcari”
                             internare
                      IMSP    inventar tare
    280
       BAP nr. 67  11.09.2009   Spitalul     pentru   014384 din
1176
    281  04.09.2009   11.00    Raional   bucătărie şi  17.09.2009
    282                Soroca „A.     uz
                      IMSP
       BAP nr. 67  10.09.2009   Spitalul    produse   014628 din
1177  283
       04.09.2009   11.00    Raional    petroliere   25.09.09
                    Ceadîr-Lunga
                            услуги на
                           проектиров
                              ание
       BAP nr. 67  14.09.2009
                            котельных
       04.09.2009   11.00   Примэрия г.          014559 din
1178  284                        школ и
       BAP nr. 70  17.09.2009  Чадыр-Лунга          22.09.2009
                           дошкольны
       15.09.2009   11.00
                               х
                            учреждени
                               й
                    Gimnaziul-
       BAP nr. 68  14.09.2009   Internat    produse   014452 din
1179  285
       08.09.2009   11.00   Văscăuţi, r-l alimentare   18.09.2009
                     Floreşti
                    Inspecţia de
       BAP nr. 68  14.09.2009           produse   014618 din
1180  286                 Stat în
       08.09.2009   10.00           petroliere  23.09.2009
                     Construcţii
                             lucrări de
                             reparaţie
                             capitală a
                              străzii:
                             Ştefan cel
                              Mare,
       BAP nr. 68  21.09.2009   Primăria           014791 din
1181  287                       lungimea de
       08.09.2009   11.00    Văsieni           25.09.2009
                             0,4 km cu
                             sistem de
                            evacuare a
                            apei deschis
                            s. Văsieni, r-
                             l Ialoveni
                    Universitatea
       BAP nr. 68  15.09.2009                 014744 din
1182  288                de Stat    automobil
       08.09.2009   11.00                  25.09.09
                     Taraclia
                    Direcţia    uscătoare
       BAP nr. 68  11.09.2009
                    Educaţie,   electrice şi
       08.09.2009   10.00                014640 din
1183  289               Tineret şi  dozatoare
       BAP nr. 69  18.09.2009               23.09.2009
                   Sport sectorul pentru săpun
       11.09.2009   10.00
                    Buiucani     lichid
                            lucrări de
                                  s-a solicitat
       BAP nr. 68  21.09.2009          construcţie
                                   darea de
       08.09.2009   11.00   Primăria s.    pentru
1184  290                             seamă prin
       BAP nr. 72  05.10.2009   Cenac    gazificare a
                                   scrisoarea
       22.09.2009   11.00           gimnaziului
                                  0706-02107
                             s. Cenac
                    Direcţia
                    Educaţie,
       BAP nr. 68  14.09.2009  Tineret şi          015868 din
1185  291                       lenoleum
       08.09.2009   10.00    Sport,           21.10.2009
                     sectorul
                    Ciocana
    292
                    Spitalul
       BAP nr. 68  14.09.2009  Raional  produse      014314 din
1186
       08.09.2009   10.00  Drochia „N. alimentare     16.09.2009
    293
                   Testemiţanu”
                    Direcţia
                    Educaţie,   lucrări de
       BAP nr. 68  18.09.2009  Tineret şi  măsurări în  014861 din
1187  294
       08.09.2009   14.00    Sport,   instalaţiile  29.09.2009
                     sectorul    electrice
                    Botanica
                    Direcţia
                    Educaţie,
                            reparaţia
       BAP nr. 68  21.09.2009  Tineret şi         015610 din
1188  295                       utilajului
       08.09.2009   10.00    Sport,          15.10.2009
                           tehnologic
                     sectorul
                    Botanica
                     Şcoala   servicii de
       BAP nr. 68  21.09.2009                 darea de
1189  296              Profesională alimentare a
       08.09.2009   10.00                  seama
                    Cimişlia    elevilor
                           uscătoare
                    Direcţia
                            electrice
                    Educaţie,
       BAP nr. 69  16.09.2009        pentru mîini  014720 din
1190  297               Tineret şi
       11.09.2009   10.00         şi dozatoare  24.09.2009
                   Sport sectorul
                          pentru săpun
                     Rîşcani
                             lichid
                           servicii de
                           expediere a
                    Ministerul
       BAP nr. 69  22.09.2009         manualelor   darea de
1191  298              Educaţiei şi
       11.09.2009   10.00           şcolare şi   seama
                    Tineretului
                            lucrărilor
                            metodice
                           lucrări de
                          aprovizionar
                            e cu gaze
                           naturale a
                            centralei
       BAP nr. 69  23.09.2009 Primăria com.         015030 din
1192  299                       termice a
       11.09.2009   10.00    Băcioi          01.10.2009
                          grădiniţei de
                          copii nr. 176
                            din com.
                           Băcioi, str.
                             Doina
                           servicii de
                           elaborare a
                            planului
       BAP nr. 69  22.09.2009  Primăria s.         014703 din
1193  300                      urbanistic a
       11.09.2009   11.00   Bălăureşti          24.09.2009
                             s.
                           Bălăureşti, r-
                           l Nisporeni

                           lucrări de
                          construcţie a
                            fîntînii
                     Direcţia arteziene cu
                    Generală  turn de apă
       BAP nr. 69  23.09.2009  Învăţămînt, de 15m la    014764 din
1194  301
       11.09.2009   11.00   Tineret şi  Tabăra de   25.09.2009
                     Sport    Odihnă
                    Donduşeni pentru Copii
                          „Speranţa”
                          din s. Plop, r-
                          l Donduşeni
       BAP nr. 69  17.09.2009 Primăria s.  materiale de  014510 din
1195  302
       11.09.2009   11.00   Costeşti   construcţie   21.09.09
                    Direcţia
                    Educaţie,
       BAP nr. 69  16.09.2009         uscătoare de  014974 din
1196  303               Tineret şi
       11.09.2009   10.00           mîini    30.09.2009
                   Sport sect.
                     Centru
                   Regimentul
                   de Patrulă şi
                            lucrări de
                    Santină           concursul a
                           reparaţie a
                    „Scut” al          fost anulat din
       BAP nr. 70  28.09.2009          reţelelor
1197  304              Comisariatul         motivul lipsei
       15.09.2009   10.00          electrice din
                   ui General de          surselor
                           sediul RPS
                    Poliţie al          financiare
                             „Scut”
                   Municipiului
                    Chişinău
                            lucrări de
                           construcţie a
       BAP nr. 70  28.09.2009  Primăria s.   staţiei de 014845 din
1198  305
       15.09.2009   11.00   Boghiceni   purificare a 28.09.2009
                             apelor
                            reziduale
    306


    307
       BAP nr. 70  22.09.2009 Primăria com. produse       016429 din
1199
       15.09.2009   11.00   Sculeni  alimentare      30.10.2009
    308

    309

                    Universitatea
       BAP nr. 70  21.09.2009          materiale    014688 din
1200  310               Tehnică a
       15.09.2009   10.00           electrice    24.09.2009
                    Moldovei
                             uscătoare
                             electrice
                     Direcţia     pentru
                    Educaţie,    necesităţile
       BAP nr. 70  22.09.2009                  05288 din
1201  311               Tineret şi   instituţiilor
       15.09.2009   11.00                   07.10.2009
                    Sport sec.   subordonate
                    Botanica      DETS
                             sectorul
                             Botanica
                    Direcţia
                    Raională     servicii de
                    Sanitar-    supravegher
                   Veterinară şi    e sanitar-
       BAP nr. 70  28.09.2009   pentru     veterinară,   darea de
1202  312
       15.09.2009   11.00   Siguranţa    profilaxie şi   seama
                   Produselor de   combatere a
                    Origine     bolilor la
                    Animală      animale
                    Cimişlia

                         confecţionar
                    Direcţia
                            ea şi
                    Generală
                          instalarea
       BAP nr. 70  18.09.2009 Economie,         014836 din
1203  313                     ferestrelor
       15.09.2009   10.00  Reforme şi        28.09.2009
                           din PVC
                    Relaţii
                         (trei camere)
                   Patrimoniale
                         cu termopan
       BAP nr. 70  21.09.2009  Primăria s.   produse
1204  314
       15.09.2009   11.00   Puhăceni    alimentare                    Institutul de
                             utilaje
       BAP nr. 70  22.09.2009  Genetică şi          020109 din
1205  315                        pentru
       15.09.2009   10.00   Fiziologie a          22.12.2009
                            laboratoare
                     Plantelor


    316

    317               Institutul de
       BAP nr. 70  22.09.2009  Genetică şi   reagenţi   014982 din
1206
       15.09.2009   11.00   Fiziologie a   chimici   30.09.2009
    318
                     Plantelor

    319
                     IMSP
    320                       preparate
       BAP nr. 71  25.09.2009  Asociaţia           015203 din
1207                          dezinfectant
       18.09.2009   10.00   Medicală            06.10.2009
    321                         e
                    Teritorială
       BAP nr. 71  24.09.2009  Curtea de            darea de
1208  322                       hîrtie xerox
       18.09.2009   10.00    Apel             seama
                    Chişinău    servicii de
                            proiectare la
                    Direcţia
                            obiectivul
                    Construcţii
                            „Reparaţia concurs anulat
       BAP nr. 71  29.09.2009  Capitale a
1209  323                        capitală a de autoritatea
       18.09.2009   11.00   Primăriei
                             Liceului  contractantă
                     mun.
                             Teoretic
                    Chişinău
                             „Natalia
                            Gheorghiu”
                               ”
                            utilaj de uz
                              casnic
                              pentru
                   Ministerul     instituţiile
       BAP nr. 71  24.09.2009 Administraţie    şcolare şi 015138 din
1210  324
       18.09.2009   10.00   i Publice     preşcolare 05.10.2009
                     Locale       care au
                             suferit în
                               urma
                            inundaţiilor
                             услуги по
                            ветеринарн
                               ым
                            стратегичес
                               ким
                   Управление
                            мероприяти
                   Ветеринарно
                                ям
                   й Санитарии
                            (ветеринар
                     и
                            ные услуги
                   Безопасност
       BAP nr. 71  29.09.2009          по защите
1211  325              и Продуктов
       18.09.2009   11.00            здоровья
                   Животного
                            животных
                   Происхожде
                                и
                     ния
                            профилакт
                   Комратского
                               ике
                    Района
                             болезней
                            передаваем
                               ых от
                            животных
                             человеку)
                             lucrări de
                              reparaţie
                             capitală a
                            unui sector
       BAP nr. 71  30.09.2009  Primăria or.  de stradă „1 015210 din
1212  326
       18.09.2009   11.00    Rezina      Mai”, or.  06.10.2009
                             Rezina cu
                            construcţia a
                             2 staţii de
                             aşteptare
    327
                    Institutul de
                            primeri şi
       BAP nr. 71  24.09.2009  Genetică şi          015125 din
1213                           reagenţi
       18.09.2009   10.00   Fiziologie a         05.10.2009
                             chimici
                     Plantelor
                    Institutul de
                            primeri şi
    328  BAP nr. 71  24.09.2009  Genetică şi         015125 din
1213                          reagenţi
       18.09.2009   10.00   Fiziologie a         05.10.2009
                            chimici
                     Plantelor
    329


    330
                    Casa
       BAP nr. 71  25.09.2009 Naţională de          0151123 din
1214                          motorină
       18.09.2009   10.00  Asigurări            02.10.09
    331
                    Sociale

                          servicii de
                         proiectare a
                          sistemului
                            anti-
                   Direcţia  incendiere şi
                   Generală    cel de
       BAP nr. 71  29.09.2009              014904 din
1215  332              Locativ-  evacuare a
       18.09.2009   10.00               29.09.2009
                   Comunală şi fumului la
                   Amenajare    blocul
                         locativ din
                         str. Nicolae
                         Testemiţean
                           u, 29/2

                          achiziţionar
                            ea şi
                           montarea
                           uşilor şi
                          ferestrelor
                   IMSP Centrul    din
       BAP nr. 71  29.09.2009 Medicilor de termopan, în 015093 din
1216  333
       18.09.2009   11.00   Familie    edificiul 02.10.2009
                    Cahul   policlinicii
                           din or.
                           Cahul,
                          amplasat pe
                          str. Ştefan
                         cel Mare, 27
       BAP nr. 71  25.09.2009 Primăria com. produse
1217  334
       18.09.2009   11.00   Cioreşti  alimentare
    335
                     IMSP
    336
                   Institutul de
                    Cercetări
                            reactive
                   Ştiinţifice în
    337  BAP nr. 72  28.09.2009          pentru   016628 din
1218                 Domeniul
       22.09.2009   10.00         subdiviziune 05.11.2009
                    Ocrotirii
                           a ştiinţifică
                    Sănătăţii
    338              Mamei şi
                   Copilului
    339
                           lucrări de
                          reabilitare a
       BAP nr. 72  02.10.2009  Primăria or. reţelelor de  015396 din
1219  340
       22.09.2009   11.00   Ghindeşti  alimentare   09.10.2009
                          cu apă a or.
                           Ghindeşti
                           produse
                           alimentare
                            pentru
                          grădiniţa de
                           copii Nr.
                                   anulat de Agenţie ca
       BAP nr. 72  29.09.2009  Primăria s.   203 şi
1220  341                              rezultat al contestaţiei
       22.09.2009   10.00   Ghidighici    şcoala
                                       depuse
                           medie de
                            cultură
                          generală Nr.
                           79 din s.
                           Ghidighici
                          materiale şi
                    Curtea de
       BAP nr. 72  29.09.2009         obiecte de   darea de
1221  342                Apel
       22.09.2009   10.00            uz      seama
                    Chişinău
                          gospodăresc
                           lucrări de
                           reglare-
                           pornire şi
                          întreţinere a concursul a
                   Universitatea
       BAP nr. 72  05.10.2009        instalaţiilor fost anulat de
1222  343              de Stat din
       22.09.2009   10.00           pentru   autoritatea
                    Moldova
                          producerea contractantă
                           energiei
                          electrice şi
                           termice
                   Colegiul de
                   Zootehnie şi
       BAP nr. 72  28.09.2009        motorină în
1223  344               Medicină
       22.09.2009   11.00         vrac 24 tone
                   Veterinară
                   din Brătuşeni
                    Direcţia
       BAP nr. 72  25.09.2009
                    Educaţie,  frigidere şi
       22.09.2009   10.00                  014838 din
1224  345               Tineret şi  maşini de
       BAP nr. 73  25.09.2009                 28.09.2009
                   Sport sectorul  spălat
       25.09.2009   11.35
                    Buiucani
                            lucrări de
                            renovare a
                    Consiliul
       BAP nr. 72  05.10.2009         apeductului   015818 din
1225  346               Raional
       22.09.2009   11.00            s. Cenac   20.10.2009
                    Cimişlia
                            (castel de
                              apă)
                            lucrări de
                             reparaţie
                            curentă a
                     IMSP
                            încăperilor
                    Asociaţia
       BAP nr. 72  05.10.2009          în edificiul  015532 din
1226  347               Medicală
       22.09.2009   10.00          CMF Nr. 4    12.10.2009
                    Teritorială
                            din str. I.
                     Buiucani
                           Creangă, 24,
                              mun.
                            Chişinău
                           lucrări de
                            reparaţie
                            curentă a
                           încăperilor
                      IMSP   şi reparaţie
                     Asociaţia  capitală a
       BAP nr. 72  05.10.2009               015531 din
1227  348                Medicală acoperişului
       22.09.2009   11.00                12.10.2009
                     Teritorială la edificiul
                     Buiucani  CMF Nr. 6
                           din str. P.
                           Movilă, 6,
                             mun.
                            Chişinău
                           lucrări de
                           gazificare a concursul a
       BAP nr. 73  06.10.2009  Primăria com. Gimnaziului fost anulat de
1228  349
       25.09.2009   11.00     Frasin    din s.  autoritatea
                           Frasin, r-l contractantă
                           Donduşeni
                      Direcţia
                     Generală
       BAP nr. 73  02.10.2009         carbură de 015239 din
1229  350                Locativ-
       25.09.2009   10.00            calciu   07.10.09
                    Comunală şi
                    Amenajare
                           lucrări de
                      Direcţia
                            reparaţie
                    Construcţii
                           capitală a
       BAP nr. 73  05.10.2009   Capitale a        016152 din
1230  351                       Liceului
       25.09.2009   11.00    Primăriei        27.10.2009
                            Teoretic
                      mun.
                            „Natalia
                     Chişinău
                           Gheorghiu”
                           servicii de
                           asigurare a
                     Institutul
       BAP nr. 73  05.10.2009          mesei de   darea de
1231  352               Naţional al
       25.09.2009   10.00           prînz şi a  seama
                      Justiţiei
                           pauzei de
                             cafea

                   Şcoala de Tip
       BAP nr. 73  01.10.2009        materiale de  015213 din
1232  353              Internat mun.
       25.09.2009   11.00         uz casnic   06.10.2009
                     Bălţi
                    Direcţia
                    Educaţie,
       BAP nr. 73  01.10.2009          uscătoare   015144 din
1233  354               Tineret şi
       25.09.2009   10.00           electrice   05.10.2009
                   Sport sectorul
                    Buiucani
                           lucrări de
                            reparaţie
                           capitală a
       BAP nr. 73  06.10.2009  Primăria or.        015468 din
1234  355                     acoperişului
       25.09.2009   11.00    Floreşti         12.10.2009
                             Şcolii
                          primare din
                           or. Floreşti
                           lucrări de
       BAP nr. 73  15.10.2009  Primăria s. construcţie a 016001 din
1235  356
       25.09.2009   11.00   Colibaşi  pieţei mixte 23.10.2009
                            Colibaşi
                           lucrări de
                          aprovizionar
                           e cu gaze a
       BAP nr. 73  07.10.2009  Primăria s.        018864 din
1236  357                       centralei
       25.09.2009   11.00    Jevreni         09.12.2009
                           termice a
                          grădiniţei de
                             copii
                   Întreprinderea
       BAP nr. 73  02.10.2009 de Stat pentru         015219 din
1237  358                     automobile
       25.09.2009   11.00  Silvicultură          06.10.09
                   din Călăraşi
                    Direcţia    servicii de
                    Generală   alimentare a
       BAP nr. 73  05.10.2009                 015351 din
1238  359               Educaţie,    elevilor
       25.09.2009   10.00                  08.10.2009
                    Tineret şi    liceului
                     Sport     sportiv
                           lucrări de
                          gazificare a
                    Direcţia   încăperilor
                   Generală    şcolii de
       BAP nr. 73  07.10.2009 Învăţămînt,    muzică  015967 din
1239  360
       25.09.2009   11.00  Tineret şi    „Barbu  22.10.2009
                    Sport   Lăutaru” din
                   Teleneşti    str. 31
                          August, 11,
                          or. Teleneşti
                          servicii de
                          publicare a
                           7 pliante
                   Asociaţia de
       BAP nr. 73  06.10.2009         dedicate  015979 din
1240  361              Medicină
       25.09.2009   10.00          sănătăţii 22.10.2009
                   Perinatală
                          copilului în
                          primul an de
                            viaţă
                   Instituţia
                   Publică „   locaţiunea
       BAP nr. 73  02.10.2009               darea de
1241  362              Căpitănia    spaţiilor
       25.09.2009   11.00                 seama
                    Portului  pentru oficii
                   Giurgiuleşti”

    363               Universitatea
       BAP nr. 74  06.10.2009          materiale  015982 din
1242                  Tehnică a
       29.09.2009   10.00           electrice  22.10.2009
                    Moldovei
    364
                           servicii de
                          proiectare a
                           obiectului
                   Institutul de
                          „Poligonul
                   Energetică al
       BAP nr. 74  20.10.2009          Surse    016104 din
1243  365              Academiei de
       29.09.2009   10.00         regenerabile  26.10.2009
                    Ştiinţe a
                          de energie”
                   Moldovei
                          (prima fază
                             de
                          dezvoltare)
                            lucrări de
                             forare a
                             sondei
                            arteziene
                             pentru
                           alimentarea
                    Primăria
       BAP nr. 74  12.10.2009           cu apă   015906 din
1244  366               Mincenii de
       29.09.2009   11.00           potabilă a  21.10.2009
                      Jos
                             satelor
                           Mincenii de
                              Jos şi
                           Mincenii de
                             Sus, r-l
                             Rezina
                            lucrări de
                            reparaţie
                                   s-a solicitat
                   IMSP Centrul   capitală la
                                    darea de
       BAP nr. 74  12.10.2009 Medicilor de   Centrul de
1245  367                              seamă prin
       29.09.2009   10.00   Familie     Sănătate
                                   scrisoarea
                    Făleşti      Işcălău
                                   0706-02108
                             (lucrări
                           exterioare)
                            lucrări de
                            reparaţie
                                   s-a solicitat
                   IMSP Centrul   capitală la
                                    darea de
       BAP nr. 74  12.10.2009 Medicilor de    Oficiul
1246  368                              seamă prin
       29.09.2009   11.00   Familie    Medicilor de
                                   scrisoarea
                    Făleşti      Familie
                                   0706-02109
                             Ciolacu
                             Vechi


                            mărfuri de
       BAP nr. 74  06.10.2009  Serviciul          015368 din
1247  369                        uz
       29.09.2009   10.00   Stare Civilă         09.10.2009
                           gospodăresc
                     IMSP
                   Institutul de
                    Cercetări
                           amestecuri
                   Ştiinţifice în
       BAP nr. 74  06.10.2009           lactate   015347 din
1248  370               Domeniul
       29.09.2009   10.00            uscate   08.10.2009
                    Ocrotirii
                           pentru copii
                    Sănătăţii
                    Mamei şi
                    Copilului
                            lucrări de
                            reparaţie
                            capitală a
                             fîntînii
                           arteziene cu
                   Primăria com. schimbarea
       BAP nr. 74  09.10.2009                 015456 din
1249  371               Chioselia   turnului de
       29.09.2009   11.00                  12.10.2009
                     Mare      apă şi
                           racordarea
                            la reţeaua
                           electrică” în
                           s. Chioselia
                             Mare
                     IMSP     chiuvete
    372  BAP nr. 74  05.10.2009                 016331 din
1250                  Asociaţia   duble din   29.10.2009
       29.09.2009   10.00
    373               Medicală     inox,
                            lucrări de
                            curăţare a
                            fundului
       BAP nr. 74  12.10.2009 Î.M. „Grădina          015580 din
1251  374                      lacului din
       29.09.2009   10.00   Zoologică”          13.10.2009
                           terenul Î.M.
                            „Grădina
                           Zoologică”
                    Acord adiţional la contract
Denumirea
        Suma
operatorul
                                         alte menţiuni
      contractulu Nr. şi data
                                  prelungire
                            menţiuni                                   menţiuni
                            reziliere
   ui               suma   suma
        i (lor) înregistrăr
economic,              majorar micşorar
       încheiate ii dării de
 desemnat               e    e
       (lei MD)  seamă
 cîştigător

 concurs
 anulat de
beneficiar-
 lipsă de
concurenţă


SRL Oficiu        014715 din
        19816        1858.52
 Service         24.09.2009
 anulat de
 autoritatea
contractanta
SRL Comerţ
        12168.75
 Magor
  SRL
Electromoto   8123.9
 r Service
  SRL
Tehelectro-   22530
   SV
  SRL
 Xedanix-    9203
  Grup
   -     8571
 concurs
 anulat de
beneficiar-
 lipsă de
concurenţă
 concurs
 anulat de
beneficiar-
 lipsă de
concurenţă


 SRL
       49650
Ecochimie
SRL Rodval
       585548
 Const
SA Petrom-
       127490
 Moldova
 SRL Pro
       185763.6
 Marix
SRL Sistem   6013.2
  SRL
        5885
Consdetalii
  SC
 Edincom    13620
 Grup

 SRL          014565 din
        80076         10180
Vermilion        22.09.2009

  SRL
Moldcărbun   3900
   e
  SA
MontajAuto   15468
 matica
 ÎI Lidia
        2580
 Coica
  SRL
        465659.72
 Viarhcon
 respins de
 autoritatea
contractantă
 - lipsă de
 concurenţă
SRL Nirom
     496238.39
 Roz


 anulat de
 autoritatea
contractantă
din motivul
 întocmirii
necorespunz
  ătoare a
 invitaţiei  IMP
Chişinăupro   149000
  iect
  SRL
Polimer gaz  120750
 construcţii  SA
Constructor  299089.2
 ul Sud
 SRL
        147340
 Tecterm
 SRL Orion
        97258.1
  Iusco
ÎI Zaveriuha
        34569
  Larisa

  SA          018617 din
        5320          1596
 Incomlac         07.12.2009
SRL Prestar        020214 din
        396840             #######
  Plus          23.12.2009
 ÎI Sorina
        299894.3
  Gajiu
             013898 din
SA Edilitate  558626         41348
             04.09.2009
 concurs
anulat-nu s-
a prezentat
nici o fertă
 SRL O-
       110000
Video Grup

 ÎI Gîscă
       135000
  LeonidSRL Rodval      016931 din
      338377.38      79939.8  #######
 Const       11.11.2009
  SRL
Polimer gaz  996083.3
 conducte
 SA Ceadir
        83415
  Lunga
SRL Lucoil
        1440
 Moldova
IPS Iprocom  29692
  SRL
      21770
Provladcom
 SRL Lima 122963.51
  SRL
      149268
Europromex


 CET-2    199000
  SRL
        15000
Tehnoclimat
SRL GBG-
       183456
 MLD  SRL
        1905.7
Tehoptimed
  SRL
       33999.66
Vitasistem
  SRL
 Securitate
       97916
Antiincendi
  ară
  SA
Agroindproi  30500
  ect
  nu s-a
 prezentat
 nici un
 ofertant

  SA
       100908
"Lemnar"
SA "Icam"   86832
SRL Conect-
       55244
 Com
 SRL
 Rompas    25740
 Expert
SRL Xpert
       17617.6
  PC
  SRL
         46029
Interreagent
 SRL DAC
         7750
Spectromed
 anulat de
 Agenţie -
 lipsă de
concurenţă
SRL Goraş
         2740
  şi Fiul
   SA
         5616
 Incomlac


  SRL
Aproservice   55870
  X
 SRL Red
         11650
 Point

 concursul
  anulat de
 beneficiar -
 încălcarea
art.27, p.4 al
   Legii
 concursul
 anulat de
beneficiar -
 lipsa de
concurenţă
  SA
Agroindproi   152415
  ect
 nu s-a prezentat nici un
     ofertant
 SRL
        108000
Numex&Co
concursul a
fost anulat
din lipsă de
concurenţă
  SRL
 "Rădop-   24607.1
  OPT"
  SRL
        15479.52
"Standelev"
  SRL
        338.3
 "Birotis"
SRL "Oficiu
        2060.25
 Service"

  SRL
        143699
 Imexagro

 concursul
 anulat de
beneficiar -
 lipsa de
concurenţă
  SRL
 Vamzid    88577
  Grup
SRL Medec-
      49989.07
 Service
SRL GBG-
        1311.12
  MLD
  SRL
        212.4
Ecochimie
  SRL
        5719.2
Sanmedico
 SRL DAC
        14970
Spectromed
SRL Becor   15429.81
SA Drumuri
        600397
 Făleşti
concursul a
fost anulat
din lipsă de
  oferte
SRL Magols   88000
SA Edilitate  568137
concursul a
fost anulat
din lipsă de
concurenţă
SRL Prima
        673533
 Fichir
scris. 0706-
 01705 din
05.10.2009-
 solicitarea
rezultatelor


 anulat de
 beneficiar
 concurs
 anulat de
beneficiar-
 lipsă de
concurenţă
  SRL
        524855
Clemantin
 SRL
        87720
Candisgaz
SRL Sanex-
        34800
 Comerţ


  SRL
 "Vivace   167586.25
 Extra"
 IS CTS    23850
 Ciubara
       62150
 Artur
SRL Plauta  124201
SRL Fitrun        015881 din
       399943.41       21600.6
 Serv          21.10.2009
  SA
       400482.5
Agroprofil
SRL Blom   159000
  SRL
       89455
 Glavirux
 concurs
 anulat de
beneficiar-
 lipsă de
concurenţă
 SRL
        741998
 Hidrotec
SRL Inmar
        815573
 Plus
 ÎM Centrul
 de odihnă
pentru copii  180000
  şi tineret
 "Prietenia"
 SRL Sogno    4320
    SA
         2011
Tehoptimed
   SRL
         3500
 Primvalina
 SRL Tetis
Internaciona  37035
   l Co

SA M-Inter-        019222 din
        11512.5       1106.25
 Farma          14.12.2009

 SRL
         1812
Ecochimie

             019220 din
SRL Becor    8588.8         390
             14.12.2009
 SRL          019221 din
        21054          900
 Celeritas        14.12.2009

  Baza
Speciala de
       2179.66
Aproviziona
re Medicală
 SRL Dita
       2033.75
 Est Farm
SA Sanfarm
       27383.16
  Prim
 ÎI "Ceban        018133 din
        48500         16000
  Raisa"        30.11.2009
             017897 din
SRL Jenari   62909         18907  #######
             26.11.2009
 concurs
 anulat de
beneficiar-
 lipsă de
concurenţă
  concurs
 anulat de
 autoritatea
contractantă
 din cauza
 ofertelor
necorespunz
  ătoare


  SRL
        299827
Clemantin
  SRL
        249918.97
 Tecterm
SRL Goraş
        34200
 şi Fiul
SA Avicola   13600
 SRL Pal
        167194
  plast

 ÎI A.A          019466 din
        95642.5         6500
 Erhan          16.12.2009
ÎI Toporaş
        33497.5
  Barbă
SRL Ilonet
         7810
 Prim
 SRL
        367405.06
Eurodeviz
SRL Cestar   101773.61
  SRL
        14122.55
 Tiramisa
SRL Impex
        107586.6
  Gas
  SRL
         3330
 Onistfruct
PF Stratulat
         3600
  Maria
 PF Oloi
         3600
 Ecaterina


SRL Pasaj-
        129000
 Elita
  SRL
 Poligraf-   18537.4
 Centru
 SRL S&T
        166800
  Mold
  SRL
        41200
Vitasistem


  SRL
        48764.1
 Vitasistem
 SRL GBG-
        22940
  MLD
   SA
        11505
Tehoptimed
  SRL
         72
 Ecochimie
  concurs
 anulat de
 beneficiar-
necorespund
   erea
 cerinţelor
  SRL
        128262
 Tincom
 SRL
      163813.04
 Profiteh
SRL GBG-
       119994
 MLD
              020227 din
ÎI Pasecinik  108937          7/1/2010
              23.12.2009
      scris. 0706-
respinsa de
       01702 din
beneficiar-
      05.10.2009-
 lipsa de
       solicitarea
concurenta
      rezultatelor
   ICP
        10000
 Panifcoop
Coopconsu
       106700
m Străşeni
 ÎI Chintea
        51800
  Maria
 anulat de
 autoritatea
contractantă
 s-a depus
mai puţin de
  3 oferte
 SRL        020589 din
      665326.18      132926  149186  7/1/2010
Marsharcon      29.12.2009
SA Petrom-
        191148
 Moldova
 SRL
 Cotelnic   110105.75
 Agro

 concurs
respins de
beneficiar-
 lipsa de
concurenţă


 SRL
        61800
Ecochimie


 ÎI A.A
        76278.75
 Erhan
concursul a
 fost anulat
   de
 autoritatea
contractantă

  SRL
         135008
 Credoprim
SRL Proabil
         13996
 Construct
SRL Zheng
  SHI     13047
Internationa
   l
  SRL
 Fulşerul   504736.78
  Com


 anulat de
 autoritatea
contractantă
  pentru
 revizuirea
cerinţelor în
invitaţia de
 participare
SRL Soldi    362228
  ÎS
Tipografia  13446
 Centrală
SRL Becor   7469.2

 SRL DAC         019423 din
        6500          6500
Spectromed        15.12.2009

SA M-Inter-
       85123.9
  Farma
  SRL
        9698.8
 Ecochimie
  SRL
 Sanfarm-   37725.8
  Prim
 SRL Dita
      10815.4691
 Est Farm
  SRL
        51000
 Lucibard


  SRL
       131240
Vitasistem
SRL Migor        016213 din
       179742.36        179742
 Plus          28.10.2009
  SRL
 Mavicom-   20769.6
  Nord
   ÎI
Banahovsch  23595
 i Elena
 SRL VA
        27986.4
  Struc
  SA
        127647
 Incomlac
ÎI Pasecinik  130735
  ÎI
"Tipografia  180000
 Centrală"
SRL It-Ippo   13118
  SRL
Maxlinie-   75214.17
 MCS
 SRL Vec    55120
SRL GDS-
        55326
 Com
  nu s-a
 prezentat
 nici un
 ofertant
 concurs
 anulat de
 autoritate
contractantă
 concurs
 anulat de
 autoritate
contractantă
 concurs
 anulat de
 autoritate
contractantă
  SRL
      131917.77
Europromex
 SRL
 Exfactor   452740.81
 Grup concurs
 anulat de
beneficiar-
 lipsă de
concurenţă
  SA
 Societatea
Vînătorilor
        59390
şi Pescarilo
  din
 Moldova
  SA
       173448
Intexnauca
  SA
       62155.2
 Incomlac
SRL Nica R  34326.5
SRL Elita-5
       40652.25
  Altepi
             scris. 0706-
             01704 din
  SA
        16500   05.10.2009-
 B.Glavan
             solicitarea
             rezultatelor

  SRL
 Prosper   238400
 ServiceSRL Nams
       200000
 N.A.
  SA
 Autoprim   199900
 Service

   SA
        3100
 Incomlac
SRL Goraş
        11710
  şi Fiul
 SRL Struc  59772.42
SA Produse
        42160
 Cerealiere
SC Enarita
       37486.98
  Exim
  ÎM
 Asociaţia   23479
 Pieţelor
SRL Nica R  6069.07
 SA Lactis   15960

  SRL          020755 din
       175677             9971.18
Provladcom        30.12.2009

SRL Proabil
       63364.2
 Construct
SRL Drofa
       748680
 Grup
SC Daniela
        67132
 Bujor
  SRL
        55800
Exivladim
  SA
        16800
Coval&Co

 ÎI Luţă        020648 din
        28440         3800
  Aurel         29.12.2009
SA Drum 2
       720868.94
 Orhei


PF Covaci
       14000
 Aliona
  SRL
VichiValCo 112971.95
  m
  SRL
        40380
Credoprim

  SRL          018115 din
       79525          917.1
Provladcom        27.11.2009
 SRL
             016572 din
 Fascons   244428.34        72854
             04.11.2009
 Plus
CAP Glia    182000

 concurs
 anulat de
beneficiar -
  nu s-a
 prezentat
 nici un
 operator
 SRL
        116588
Vladalina
  SRL
 Vioravi   493531
 Const
 SRL
        64220
Trofanata
 SRL
        137700
Bartervit

  SRL
        123300
Vitasistem
 anulat de către beneficir
  din cauza lipsei de
    concurenţă
  IPS
Chişinăupro   62837
  iect
 Amadis           019801 din
        199995.6         34094.2
Service SRL         18.12.2009
               017473 din
SRL Italteh   50820          15180
               19.11.2009
 concurs
 anulat de
beneficiar -
nerespectări
i cerinţelor
 concurs
 anulat din
 lipsă de
  finanţe

  SRL
        105389
Provladcom
ÎI La Crîşma
        60927.5
  Spătari
  SRL
        78554.32
"Tiramisa"


 SRL "Ital
        130950
  Teh"
  SRL
        170000
 Antratit
 SRL Sija
        32820
 Prim
SRL Nirom      020630 din
     780925.63      19074.4
 Roz        29.12.2009
SRL Darnic
       469500
  Gaz
SRL Italteh  199985
  SRL
       68780
Lismedfarm
anulat de catre benefiaciar
  necorespunderea
    cerintelor
 anulată de
 beneficiar
din motivul
 lipsei de
concurenţă
  SRL            017158 din
       145338.225         19692.8  6166
 Giesena           13.11.2009
 ÎS Biroul
 Special
Tehnologic
   de    54700
Construcţie
  al AP
 "Mezon"
 SA Uzina
experimenta
       112860
lă mecanică
  32
SRL "AVO -
       191994
 Mobila"
ÎI Brutăria
       44000
 Cojuhari
ÎI Gorenco        014925 din
       100547.86        100548
  Oleg          30.09.2009


  SA
        13902
 Comtiras
 ÎI A.Oţel   7030
SRL Ilmava    754

SA Ceadir
        56852.5
 Petrol
concursul a
fost anulat
 art.59 e
  SRL
        140694
F.B.Unicom


SRL Lucoil
        209130
 Moldova
  SA
      808700.027
Transcon M
 anulat de
 beneficiar
SRL Italteh  12888
  SRL
 Valentari   200000
 Com


ÎI Zaveriuha
        27531
  Larisa

  SA         018620 din
        7600         2280
 Incomlac        07.12.2009
SRL Donal
       110753
 Electro
respingere,
 depăşirea
pragului de
200 mii lei
SRL Italteh  189992
  SRL
       320716
Izodromgaz
SRL Blom    148000
ÎS Sectorul
de reparaţie
a fîntînilor
        412471.8
 arteziene
  din
 Chişinău
 SRL JBI
        156280
 Beton


SRL Italteh  238000
  SRL
        490243
Izodromgaz
 SRL
       24426.45
Vladalina

ÎI Chirilov        018237 din
        16500              13090
 Viorica         01.12.2009

   SA
        26550
 Incomlac
Panifcoop
        23280
 Sculeni
 concurs
 anulat -
 lipsa de
concurenta
             017472 din
SRL Italteh  196680         41720
             19.11.2009
SRL Lima   109578.47
              scrs.
             Nr.0706-
             01843 din
             03.11.2009
 anulat de
  către
 beneficir (
  lipsa
  surselor
 financiare)
Stimed-Plus
        15708
   SRL
 Ecochimie
        3330
   SRL
  Inter-
  Reagent   6261.52
   SRL
 The Lab
        3118.55
 Grup SRL
SRL Dezmed   2940

Sanpromed
        33750
  SRL
ÎI Noviţchii
        87156
  Serghei
 SRL
              017282 din
Reprocon    700592.18       159300
              17.11.2009
 Grup
GBG MDL
         1080
 SRL
  Inter-
 Reagent    79624.72
  SRL
  Dac
Spectromed   10128
  SRL
 SRL BG
        56028
 Service

SRL Lukoil-        019572 din
        61200         18360
 Moldova         16.12.2009
 concurs
anulat din
 lipsă de
concurenţă
  SRL
        390030
Consvitraliu
       SRL Data
               31234
        Control
        SRL
               11483
       Ecochimie

         SRL          020096 din
               16777.8         1620
       Sanmedico         22.12.2009

        SRL
       Medsistem   13789.44
        Grup
       SRL DAC
               55919
       Spectromed


       SA Servicii
                    017010 din
        comunale   906340.07            906340
                    12.11.2009
        Floreşti
 anulat de Agenţie ca
rezultat al contestaţiei
    depuse
  nu s-a
 prezentat
 nici un
 ofertant  SA
Tehniceschii  269500
  ţentr
SRL Fascons
        257169.44
  Plus
  SRL
 Fascons   385021.92
  Plus
SRL Lider-
        16416.67
 Complet
SRL Lonial
        498027
 Grup
 anulat de
 autoritatea
contractantă
 o singură
  ofertă
SRL Nord        016748 din
       122218.8       36405.6
Universal        09.11.2009
  SRL
       277497
Clemantin  nu s-a
 prezentat
 nici un
 ofertantSRL Diarse
      399562.22
 Tehnic
S.A.Nistru
       110420
 Lada ISAP
            017480 din
 Cantina   203885             75537
            19.11.2009
 Liceist
SRL Diarse
      203455.09
 Tehnic
 Elan-
 Poligraf   95382
 SRL
  SRL
 "LumGrup 118765.72
  Maş"
  SRL
       83419
"Tehelectro"
  SA
Ceproservin  200000
   g
ÎS EHGeoM   519378
 anulat de
  către
Autoritatea
Contrctantă
din motivul
 lipsei de
concurenţă
SRL Numex
        44000
  Co
  SA
        288959
Intexnauca
SA DSRM 3   45931.98
SA Coteaf    1140 SRL Ozi
       590866.44
 Grup       39245768.8  750430  262070 1193130

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:100
posted:1/12/2011
language:Romanian
pages:507
Description: Autoritate Contractanta document sample