Contoh Pinjaman Dana Ke Bank

Document Sample
Contoh Pinjaman Dana Ke Bank Powered By Docstoc
					                BAB 6 : WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN


  Pengertian                     WANG


                  Sebarang benda (komoditi) yang boleh diterima
                  umum sebagai alat perantaraan pertukaran barang
                  dan perkhidmatan


                         CIRI-CIRI WANG
    Diterima umum     Kestabilan nilai
                                 Mudah         Keseragaman
  -   berfungsi      -  nilai tdk           di bawa        - ciri,
    sbg alat          mudah
                                            bentuk,
    perantaraan        berubah
                                            warna
    pertukaran       -
  -                      Tahan lama                       Mudah
          Penawaran                     Boleh dibahagi kpd
                        - sbg alat      unit-unit yang lebih       dikenali
          terhad
                        penyimpanan      kecil
                        nilai
                         JENIS-JENIS WANG
   JENIS WANG                           PENERANGAN
Duit Syiling              digunakan sbg wang tanda (token money) kerana nilai mukanya lebih tinggi drp
Wang Kertas              nilai bahan sebenar (kecuali 1 sen = 3.5 sen)
                    disandarkan kpd emas dan pertukaran asing
                    merupakan wang sah – mesti diterima umum
Deposit Semasa             bayar menggunakan cek
                    bukan wang sah

                          FUNGSI WANG
   FUNGSI WANG                           HURAIAN
1. Perantaraan pertukaran       suatu komoditi perantaraaan pertukaran yang boleh diterima umum
                    dapat menyelesaikan masalah kehendak serentak
2. Unit ukuran nilai          memberikan ukuran seragam untuk nilai barang dan perkhidmatan
3. Alat simpanan nilai         kerana sifatnya yang tahan lama
4. Alat bayaran tertunda        membeli barang dan bayar secara ansuran

            KEBAIKAN SISTEM KEWANGAN       BERBANDING SISTEM BARTER
      SISTEM KEWANGAN          ASPEK                SISTEM BARTER
  Menyelesaikan mslh khdk serentak    Perantaraan     pertukaran hanya boleh berlaku antara individu yang
  Barang & pkhidmatan boleh       Pertukaran      saling mengkehendaki barang yang dimiliki
  diberperoleh menggunakan wang                u/niaga memerlukan banyak masa & tenaga
  memberikan ukuran seragam nilai    Ukuran nilai     sukar untuk menilai kerana barangan dinilai dalam unit
  barangan dalam sebutan harga                kuantiti barang lain
  Ciri tahan lama dan stabil mengekalkan Penyimpanan     Barang tdk tahan lama akan mengalami kemerosotan
  nilai dalam masa depan         nilai yang      nilai oleh itu tidak boleh menjadi penyimpanan nilai
                      baik         yang baik.
  Nilai yang stabil membolehkan bayaran Bayaran        Barangan tanpa nilai yg stabil menyukarkan bayaran
  untuk pembelian hari ini dilakukan   tertunda       tertentu kerana nilai pembayaran pada masa hadapan
  secara ansuran.                       mungkin berbeza dgn nilai yang dipersetujuaiBannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                            1
                                Jenis-jenis bank

     Syarikat Kewangan
                                                        Bank Perdagangan (BANK)
       (FINANCE)
                                                         milikan swasta dan
    Institusi yang
                                                         aktivitinya adalah
    menjalankan operasi
                                                         berteraskan keuntungan
    penerimaan deposit
                                                         
    simpanan dan tetap
    Juga terlibat dlam
                                           SKIM PERBANKAN
    pemberian pinjaman dan                                          SKIM PERBANKAN ISLAM (SPI)
                                           KONVENSIONAL.
    perniagaan gadaian serta                                         Matlamat utama penubuhan
                                           menjalankan
    sewa beli.                                                 adalah untuk menjalankan urusan
                                           urusniaga berasaskan
    Operasinya tertaklukkpd                                          bank mengikut syariat Islam.
                                           kdr faedah
    Akta Institusi                                              Tidak mengenakan faedah tetapi
                                           dikawal oleh Akta
    Perbankan dan Kewangan                                           berasaskan keuntungan.
                                           Perbankan dan
    (BAFIA) 1989.                                               Tidak menawarkan deposit tetap
                                           Institusi Kewangan
    Menerima dep. Tabungan                                          Dikawal oleh Lembaga
                                           (BAFIA), 1989.
    & tetap                                                  Pengawasan Syariah (1997)
                                           Menerima deposit
    Cth : Affin ACF finance
                                           tetap
    Berhad,


                                                     Bank Pusat
            Bank Saudagar (MERCHANT)               BNM ditubuhkan 26/1/1959 di bawah ordinan BNM 1958
    Institusi perbankan yg mkhusus dlm penyediaan perkhidmatan     Matlamat :
     kpd syarikat koporat.                       i)   memastikan kestabilan kewangan dan struktur ekonomi
    Ditubuhkan di bawah akta Bank 1973                 ii)  jurubank dan penasihat kewangan kpd kerajaan
    4 perkhidmatan bank saudagar :                   berteraskan kepentingan negara dan tidak bermotif keuntungan semata-mata
     i)   mberi pkhidmatan rundingan koporat             Peranan BNM :
     ii)   menguruskan pinjaman bersindiket              i)   pengeluar dan mengawal kestabilan nilai mata wang negara
     iii)  menanggung jamin terbitan syer               ii)  penasihat kewangan kerajaan
     iv)   khidmat pengurusan berportfolio.              iii)  menguruskan dasar kewangan negara.Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                                            2
                               FUNGSI BANK PERDAGANGAN

 Menerima Simpanan          Memberi pinjaman                                               Mengurus pertukaran asing
   / Deposit                                       Membuat & menerima                    Mbeli m/$ asing bg
                                             byrn bg pihak pelanggan                  p’import yg memerlukan
                                                                           utk mbuat byrn
    1. Deposit Tabungan                                                              Menukar m/$ yg diterima
                         1. Overdraf                          1. Sistem Cek
     Blh dikeluarkan bila2 masa                                                         p’eksport
                      Pemegang akaun semasa                Pemilik akaun semasa blh mgunakan cek utk
     Faedah > rendah drp                                                             Mbeli pd harga rendah &
                      M’luarkan > drpd jumlah dep.            mbuat pbyrn – bank akan mbyrn tunai ke atas cek
     simpanan tetap                                                               jual pd harga tinggi
                      dlm akaun                      yg dikemukakan
     Diberi buku & m’gunakan                                                           Membuat kiriman $
     kad juru$ elektronik                                 Ejen penerima byrn bg pemilik cek – semua pihak
                        2. Pinjaman                  yg menerima pbyrn menerusi cek boleh
                                                menunaikan cek tsbt di kaunter bank pdgn        Perkhidmatan2 lain
                         Pinjaman Bercagar
                       Memerlukan cagaran
    2. deposit Tetap
                       Pinjaman j/pjg (3-25 thn)
     Utk satu tempoh tertentu                                       2. Arahan kepada bank           1. Peti Simpanan Selamat
                       Kdr faedah ikut kdr dr
     spt 1,3,6,9,12 bln                                                                Dibina disebuah bilik
                       semasa ke semasa                          Perintah sedia ada
     Kdr faedah > tinggi                                                                kebal
                                                  Arahan yg diberi o pemegang akaun simpanan
                                                                              Menyimpan dokumen2
                                                  kpd bank untuk membuat byrn tetap yg b’ulang
                        Pinjaman Persendirian                                            penting & brg kemas
                                                  pd tarikh tertentu. Cth ansuran kereta,rumah
                       Ind. > drp 18 thn
                       Byrn balik tdk lebih drp 3
                                                                              2. Pkhid nasihat &
     3. Deposit Semasa          thn iaitu sc ansuran                         Pindahan kredit               perundingan
   Mbuat byrn m’gunakan cek                                   Arahan pbyrn terus dikreditkan kedlm akaun       Byrn cukai, pengurusan
   Kemudahan overdraf                                      penerima                        perniagaan & nasihat
                        Pinjaman kad kredit
   dikenakan caj pkhidmatan                                   Cth : mbyr gaji, mbyr hutang pbekal, mbyr div      pelaburan
                        mbiayai pbelanjaan dgn
   Tdk m’gunakan buku simpanan                                  kpd pemegan shm.
                        mbyr bil & pinjaman terus
   Rekod dlm btk penyata bank
                      
   yg dihantar setiap bulan
                                                          Debit langsung             3. Pemegang amanah
   Blh m’gunakan kad juru$
                                                  arahan pbyrn yg diberikan oleh pemilik akaun      Mengurus harta kump $
   elektronik                  3. Mdiskaunkan bil2 ptukaran
                                                  simpanan kpd bank utk melakukan pbyrn secara      Mengurus wasiat
                      Menunaikan bil di kaunter bank perdagangan
                                                  berulang tetapi jumlah bg setiap byrn berbeza
                      pd kadar yg lebih rendah drp nilai muka
                                                  cth: byrn bil2
                      Cth : sorg p’eksport mpyi bil ptukarn dgn
                      nilai muka RM20 000. byrn utk bil ini hanya
                      akan diterima dlm masa 4 bln lagi. Jika                  Draf bank                4. Cek kembara
                      p’eksport memerlukan $ dia blh menunaikan        Cek yg dikeluarkn bank atas DD pelanggan        Cek yg mpyi nilai m/$
                      bil. Bank akan memberikan wang kpd                                       asing
                      p’eksport ttp pd nilai tlh didiskaunkan RM18
                      000. Bank akan menuntut pbyrn drp pluar        Kad juruwang elektronik (ATM), teleperbankan
                      bil.                                  dan Internet
                                                  mblhkan pelanggan bank mjlnkan pbg urusan
                                                  pbankan sc elektronik
                                                   
Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                                                            3
             SKIM PERBANKAN YANG DIJALANKAN       OLEH BANK PERDAGANGAN.
     SKIM PERBANKAN KONVENSIONAL                      SKIM PERBANKAN ISLAM
  Berlandaskan kaedah perbankan konvensional            berlandaskan hukum syarak
  Urusan berdasarkan kadar faedah                 Urusan berasaskan kadar keuntungan
  Dikawal oleh Akta Perbankan & Institusi Kewangan         Dikawal oleh Lembaga Pengawasan Syariah
  (BAFIA) 1989
  Menerima deposit tetap                      Tidak menerima deposit tetap

                     KONSEP SKIM PERBANKAN ISLAM (SPI)
       Prinsip           Jenis (Contoh)     Tujuan                 Kaedah
Wadiah (Pemegang amanah)      1. deposit semasa   Bank btindak sbg      Sejumlah wang akan didepositkan ke dlm
Def : amanah yg diserahkn kpd    2. deposit tabungan/ penjamin dan tidak     bank
pihak bank utk disimpan dgn      simnpanan     mengenakan sbrg      Wang tsbt akan dilaburkan oleh bank
selamat                          byrn kpd pemilik      Jika bank mdpt keuntungan maka bank akan
                             wang            beri pulangan sbg sagu hati
                                           Jika pdeposit menuntut balik wangnya bank
                                           akan mengembalikn tsbt
Mudharabah (Perkongsian       1. Akaun Pelaburan am   Bank bkongsi      Penyimpan akan membuka akaun di bwh
Untung)               2. Akaun pelaburan    keuntungan dgn     konsep Mudharabah
Def : pjjn pkongsian untung ygn    khas          pemegang modal     Bank akan melaburkn wang tsbt & pemilik
dibuat antara dua pihak, iaitu                atas pjnn yg telh    modal tdk dibenarkn bkerja dgn pihak
pihak yg mbuat tabungan pemilik                dibuat antar      pengusaha
modal) dgn pihak yg mbuat                   pemilik modal dgn    Keuntungan akan dibahagi sama rata
pelaburan (bank)                       pihak bank       Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal
                                           sahaja
                                           Bank akan menanggung kerugian operasi
Murabahah (Harga Jualan       1. Pembiayaan modal    Bank mjual brg pd    Pelanggan mkhdki sesuatu barang dgn
Ditambah Margin Untung)        kerja         harga yg lebih     pbiayaan dr bank
Def : penjualan barang melebihi                tinggi drp harga    Bank akan mbeli brg tsbt dan mjual semula
harga belian kerana ditambah                 belian dgn       kpd pelanggan tadi dgn harga yg lebih tinggi
dengan margin untung                     psetujuan        kerana dicampur margin untung
                               pelanggan
Musyarakah (Perkongsian       1. Pembiayaan Projek   Kontrak pkongsian   Bank dan pelanggannya mengeluarkan modal
Menjalankan Perniagaan)                    usaha sama ant    bersama
Def : pbiayaan perniagaan secara               bank dgn pemilik   Jika blaku kerugian kedua-dua pihak akan
usaha sama dan untung atau rugi                modal         menanggung kerugian tersebut
akan dikongsi bersama pd nisbah
yg ditetapkn
Bait Bithaman Ajil (Jualan     Pembiayaan :       Pelanggan dpt     Pihak bank mbeli brg yg dikhdki pelanggan
Secara Ansuran)           1. rumah kediaman     mbuat byrn secara   Pihak bank akan mjual brg kpd pelanggan dgn
Def : penjualan semula sesuatu   2. kilang dan peralatan  ansuran        harga jualan yg tlh ditambah dgn margin
barang pd harga yg lebih tinggi   3. kenderaan                  keuntungan
tetapi pbyrn dilakukan secara     bermotor                   Pelanggan akan mbuat byrn secara ansuran
ansuran.              4. saham
Bai At Takjiri (Pindah Milik    Pembiayaan perumahan   Harta yg disewa    Pihak bank menyewakan hak kpd pelanggan
Harta Sewa)             dan harta (mesin,     oleh pelanggan    utk suatu jangka masa tertentu
Def : harta yg disewa blh      jentera)         boleh dipindah    Pihak bank menjual harta kpd penyewa pd
dipindah milik secara kekal,                 milik kpd penyewa   harga yg dipersetujui
Sewa yg dibyr selama tempoh                             Sewa yg sudah dibyr dianggap sbg byrn
sewaan dikira sbg sbhgn drpd                            untuk harg aset tbst
harga utk memiliki aset yg disewa
Qard Al Hassan (Pinjaman                              Tidak melibatkan faedah
Ikhlas)                                       Pemimjam diwajibkan mbyar balik semua
Def : jumlah yg dibyr balik sama                          wang yg tlh dipinjam stlh cukup tempoh
dgn jumlah yg dipinjam                               Jumlah yg perlu dijelaskan sama dgn jumlah
                                          yg dipinjam
Al-Ijarah ( Konsep Sewa)                              Pelanggan akan memilih barang yg diperluk
Def : Bank menyewakan brg kpd                            Bank akan mbeli dan menyewakannya kpd
pelanggan                                      pelanggan
                                          Pbeli hanya boleh menyewa brg tsbt ttp
                                          tidak boleh mengambil alih mjadi miliknya
Al-Wakalah (bank sbg Ejen)
Def : satu pjjn ant seseorang
pelanggan dgn bank dan pelanggan
tsbt melantik bankny sbg ejen
Al-Kafalah (penjamin)                               Bank akan memberi jaminan bhw pelanggan tsbt
Def : satu pjjn antara ssorg                           akan memenuhi tanggungannya thdp pihak
pelanggan dgn banknya .                              ketiga


Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                                5
                      JURUBANK KEPADA KERAJAAN
         menyediakan pkhid kpd krjn pusat, krjn neg & badan bkanun
      1.  menguruskn akaun krjn dgn menyediakan cek, mbuat dan menerima pbyrn bg pihak krjn
      2.  menguruskan hutang negara
         - mberi pinjaman & pdahuluan sementara apb hasil krjn tdk cukup utk menampung pbelanjaan
         - pinjaman dlm neg dgn menerbitkn & mjual bil2 pbendaharaan & surat jaminan krjn kpd institusi k$n
          dlm neg @ org ramai
         - mbantu krjn mperolehi pinjaman drp pasaran modal a/bangsa spt pasaran London, NY & Tokyo
         - mengurus pbyrn balik hutang luar negara
      3.  Mjlnkn urus niaga ptukaran asing bgi pihak kerajaan
      4.  Mbuat pelaburan bg krjn
         -  mkaji projek pelaburan & mberi nasihat
         -  btindak sbg ejen mbuat pelaburan
    Mengeluarkan Mata Wang
        Bank pusat mluarkn m/wang                         Mengawal Kestabilan Nilai
        M’sia iaitu duit syiling dan
                                                Mata Wang
        wang kertas
                              FUNGSI            1.  Mewujudkn sandaran min
        Memastikan jumlah
                                               sbyk 80.59% utk setiap unit
        penawaran wang sentiasa            BANK
                                               mata wang
        mcukupi & sesuai dgn
                               PUSAT            2.  Campur tangan dlm psrn
        keperluan eko semasa
                                               ptukaran asing – dgn mbeli @
        Bdsrkn rizab emas & rizab
                                               mjual ptukarn asing
        ptukaran asing pd kdr 80.59%
                                             3.  Mengawal inflasi
        (RM 1 yg dikeluarkn bank
        pusat akan mcagarkn
        RM80.59 sen


    Rizab a/bgsa - tdiri drp stok emas,
    ptukaran asing, hak pluarn istimewa
    IMF & kdudukn rizab di IMF
    Hak pluarn istimewa IMF – rizab
    yg diwujudkn olh IMF & blh
    digunakan utk menyelesaikn obligasi
    pbyrn /bgsa

                               JURUBANK KEPADA BANK PERDAGANGAN
                          1.  Menyimpan rizab berkanun bank-bank perdagangan
                          2.  Mengawal rizab tunai serta rizab berkanun BP
                            -  Rizab berkanun disimpan di bank pusat manakala rizab tunai
                               disimpan di BP sendiri
                          3.  Menyediakan Rumah penjelasan – utk menunaikan cek antara bank-bank
                            perdagangan
                          4.  Sumber pinjaman terakhir bg BP yg mengalami masalah kewangann spt
                            pluarn bil2 sekuriti baru, mdiskaunkn bil pbendaharaan & surat jaminan &
                            pinjaman langsung
Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                                   6
         CARA BANK PUSAT MENGAWAL INFLASI DAN KEMELESETAN EKONOMI

                     INFLASI                      KEMELESETAN
             Def : tingkat harga umum mengalami           Def : keluaran negara menurun
ALAT-ALAT DASAR
             kenaikan secara bterusan. Ini             secara berterusan dan kadar
  KEWANGAN
             menunjukkan bekalan wang dlm eko tlalu         pengangguran mnkt (kegiatan eko
             byk berbanding dgn jumlah barang            sgt rendah)
1. Rizab Tunai –            Kadar rizab tunai dinaikkan            Kadar rizab tunai diturunkan
  sejumlah wang tunai
  yg perlu dikekalkan
  di bank             Kemampuan beri pinjaman bkurangan           Kemampuan beri pinjaman mnkt
  perdagangan.

                      Permintaan jatuh               DD mnkt/kemelesetan dipulihkn                      Inflasi terkawal                Kegiatan ekonomi meningkat
                                    Ekonomi Stabil


2. Rizab berkanun –        Kadar rizab berkanun dinaikkan            Kadar rizab berkanun diturunkan
  simpanan wajib
  bank perdagangan
  di bank pusat        Keupayaan bank beri pinjaman bkurang           Keupayaan beri pinjaman menkt                                               DD kereta, rumah mnkt
                  DD kereta, rumah berkurangan                     Inflasi terkawal                 Kegiatan ekonomi meningkat                                    Ekonomi Stabil3. Kadar Faedah – kos          Naikan kadar faedah                 Kadar faedah diturunkan
  ke atas pinjaman
                   Kos pinjaman meningkat                Kos pinjaman berkurangan


                  Jumlah pinjaman berkurangan              Jumlah pinjaman meningkat


                  Penawaran wang berkurangan               Penawaran wang meningkat


                    Permintaan merosot                  Permintaan meningkat


                     Inflasi terkawal                 Aktiviti ekonomi meningkat                                    Ekonomi Stabil
Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                               7
4.   Jual Beli
                   Jual surat jaminan krjn               Beli surat jaminan krjn
 Surat Jaminan
 Kerajaan – sijil yg
 dkeluarkn o krjn         Penawaran wang berkurangan              Penawaran wang meningkat
 utk meminjam wang
 drp orang ramai
                    Permintaan merosot                 Permintaan meningkat
                      Inflasi terkawal             Aktiviti eko mnkt/kemelesetan pulih
                                  Ekonomi stabil
5. Kawalan Syarat
  Sewa Beli –            Syarat sewa beli                    Syarat sewa beli
  peraturan pbiayaan
  sewa beli dari segi
  pbiayaan maksimum    Had maksimum       Tempoh bayaran       Had maksimum       Tempo bayaran
  dan tempoh byr       pinjaman       balik dipendekkan       pinjaman          balik
  balik pinjaman      dikurangkan                     ditingkatkan       dipanjangkan
                  Pinjaman berkurangan                  Pinjaman meningkat
                  Permintaan merosot                 Permintaan berkurangan
                   Inflasi terkawal                 Aktiviti ekonomi meningkat
                                            /kemelesetan dipulihkan                                  Ekonomi stabil
Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                               8
               PERBEZAAN ANTARA BANK PERDAGANGAN DENGAN BANK SAUDAGAR
           Bank Perdagangan                      Bank Saudagar
Bank perdagangan menyediakan perkhidmatan untuk orang  Bank saudagar menyediakan perkhidmatan kepada sektor
ramai/firma kecil                    korporat/firma besar, perbadanan, dan institusi kewangan lain
Bank perdagangan menerima deposit semasa, deposit tetap, Bank saudagar menerima deposit tetap sahaja daripada sektor
dan deposit tabungan daripada orang ramai/firma kecil.  korporat atau perniagaan besar
Bank Perdagangan menerima deposit tetap dengan jumlah  Bank saudagar menerima deposit tetap dengan jumlah minimum
minimum RM500.                      RM250,000.
Bank Perdagangan memberi khidmat nasihat pelaburan dan  Bank saudagar memberi khidmat nasihat korporat menanggung
kewangan                         terbitan syer, penggabungan syarikat dan pengambilalihan
                             syarikat
Bank perdagangan menyediakan pinjaman jangka pendek dan Bank saudagar mengurus pinjaman bersindiket untuk sektor
jangka penajang kepada orang ramai. Contoh pinjaman   korporat.
termasuklah overdraf, pinjaman persendirian, pinjaman
perumahan, dan pinjaman bercagar.        PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA BANK PERDAGANGAN DENGAN SYARIKAT KEWANGAN
                           PERSAMAAN
  Kedua-duanya menerima deposit daripada orang ramai dan firma melalui deposit tetap dan deposit tabungan
  Kedua-duanya memberikan pinjaman seperti pinjaman bercagar dan pinjaman persendirian.
  Kedua-duanya menyediakan skim perbankan konvensional dan skim perbankan Islam
  Kedua-duanya memberi faedah dan dividen kepada pendeposit tabungan
  Kedua-duanya memberi perkhidmatan mesin juruwang elektronik
                             PERBEZAAN
Bank Perdagangan                        Syarikat Kewangan
Bank perdagangan menerima deposit tetap, deposit semasa     Syarikat Kewangan menerima deposit tetap dan deposit
dan deposit tabungan daripada orang ramai dan firma       tabungan daripada orang ramai dan firma
Bank perdagangan memberikan kadar faedah yang lebih rendah Syarikat kewangan memberikan kdar faedah yg lebih tinggi ke
ke atas deposit tetap dan deposit tabungan           atas deposit tetap dan deposit tabungan
Bank perdagangan memberi pinjaman overdraf           Syarikat kewangan memberikan pinjaman kenderaaan melalui
                                sewa beli
Bank perdagangan menyediakan perkhidmatan seperti        Syarikat kewangan tidak menyediakan perkhidmatan
mendiskaunkan bil pertukaran, jual beli pertukaran asing,    perkhidmatan tersebut.
perintah sedia ada, pindahan kredit, draf bank, dan cek
kembara serta debit langsung.
                PERBEZAAN ANTARA BANK PUSAT DENGAN BANK PERDAGANGAN

            BANK PUSAT                        BANK PERDAGANGAN
Dimiliki oleh kerajaan                    Dimiliki oleh pihak swasta
Bertujuan untuk mengawal kestabilan ekonomi melalui dasar  Bertujuan untuk mencari keuntungan
kewangan.
Menyediakan perkhidmatan kepada institusi kewangan dan    Menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai dan firma
kerajaan
Menyediakan akaun rizab berkanun dan penjelasan kepada    Menyediakan akaun semasa, akaun tetap, dan akaun tabungan
institusi kewangan seperti bank perdagangan         kepada orang ramai dan firma.
Memberikan pinjaman kepada bank perdaganan dalam bentuk   Memberikan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang
pinjaman terakhir dan pendahuluan sementara kpd kerajaan   seperti overdraf, pinjaman persendirian, pinjaman perumahan,
                               dan pinjaman bercagar kepada orang ramai dan firma.
Mempunyai kuasa untuk mencetak wang             Mempunyai kuasa untuk mencipta kredit/memberikan pinjaman
Mengurus hutang dan hasil negara               Mengurus hutang orang ramai dan firma
Contoh : Bank Negara Malaysia.                Contoh : Bumiputra-Commerce Bank Berhad.
Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                                9
                    INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK
                    Jenis-jenis institusi kewangan bukan bank
       Syarikat Insurans           Bank Simpanan    Lembaga Tabung     Kumpulan Wang
                           Nasional        Haji         Simpanan
                                                  Pekerja
 Syt Insurans     Syarikat Takaful      ditubuhkan pa    Tujuan :        Tujuan :
  Konvensional                  1.12.74 di bawah  i. mblhkan org     - menyediakan
 tertakluk kpd    blandaskan syariat     Akta Parlimen      Islam        jaminan sosial
  Akta Insurans    Islam           terletak di bawah    menabung bg     kpd ahlinya
  1963        aktivitinya tertakluk    pengawasan        menunaikan      dlm btk
 dikawal oleh     kpd Akta Takaful      Kementerian       fardu haji      faedah
  Pengarah      1984            Kewangan M’sia   ii. mblhkan org      selepas
  Insurans dan    dikawal oleh Lembara   Tujuan :          Islam m’ambil    persaraan.
  Takaful BNM     Pengawasan Syariah.   - mgalakkan        bhgn yg bkesan
 menawarkan     i. Takaful am –        tabungan bg yg      dlm bidang
  perlindungan    plindungn dr risiko    bpdptn rendah      penanaman
  drp risiko yg    kebakaran, kehilangan  - sumber modal       modal melalui
  blh         @ kerosakan harta     untuk pbgn negara    cara yg halal di
  diinsuranskan    benda          - disyaratkan       sisi Islam
 prinsip      ii.Takaful Keluarga –     melabur 70% drp   iii. mberi
  insurans ialah   kematian, @ masalah    deposit dalam      plindungan dan
  perkongsian     kesihatan, @        sekuriti krjn.      kbajikan utk
  risiko (yg     kemalangan.       Perkhidmatan yang     jemaah haji
  bnasib baik   Prinsip :          ditawarkan :        melaksanakan
  mbantu yg tdk  a)   Takaful (Saling   (a)Menerima deposit    fardu haji
  bnasib baik.    menjamin)         - tabungan         dengan
i. Insuran      - pihak yg ditimpa     - deposit tetap      menyediakan
  nyawa –      risiko dibyr ganti rugi  - sijil Simpanan      pelbagai
  kematian,     drp dana yg dikumpul.    Premium         kemudahan
  kemalangan @   b)   Mudharabah     (b)   Membeli
  kehilangan     (perkongsian         surat jaminan
  upaya       keuntungan)         kerajaan
ii. Insurans am –  - Sebahagian caruman    (c)Menjual Amanah
  kerugian      setiap peserta        Saham BSN
  kewangan      dilaburkan dan hasil
  akibat       pelaburan dikongsi pd
  kebakaran,     kadar yg tdk
  kecurian dsb.   ditetapkan
           c)   Tabarru’
            (derma)
           - setiap peserta
           bsetuju menderma
           sebahagian drp
           carumannya utk
           membantu pihak yg
           ditimpa risiko.
Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                           10
                    FUNGSI INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK.MENERIMA DEPOSIT          MENGGALAKKAN            MENGGALAKKAN            SUMBER
i. Akaun tabungan         TABUNGAN              PELABURAN.             KEWANGAN
BSN –               i. Menyediakan           i. Menyediakan pinjaman       KEPADA PASARAN
- akaun simpanan             perkhidmatan Simpanan       kpd masyarakat         MODAL NEGARA
- akaun sismpanan tetap         Wang Terjamin        -   pinjam utk pelaburan     - Mengumpul dana @
- akaun pelaburan am        - semua simpanan dijamin      -   cth : beli rumah, sewa beli   deposituntuk
- akaun simpanan waldiah        oleh kerajaan            dll               disalurkan kpd
                  - meyakinkan pendeposit      ii. Melaksanakan pelbagai       pasaran modal
ii. Premium            ii. Menawarakan pulangan        projek pelaburan         negara
- syt insurans menerima         yang menguntungkan      -   Cth : LTH melabur dlm     - Mengurangkan
  premium drp           - menimbulkan minat           harta tanah, pbinaan dan     pergantungan kpd
  sidiinsurans secara tetap      masyarakat utk menabung       peladangan            sumber kewangan
  untuk jangkamasa        iii. Memudahkan          iii. Menyalurkan tabungan       antarabangsa.
  tertentu               pengeluaran dan pbyrn       utk pelaburan
- syt takaful terima           dibuat            -   mbiayai pelaburan krjn
  deposit dlm btk         - BSN – tdpt mesin juruwang       dan sektor swasta
  sumbangan drp peserta        elektrik            -   LTH – Sijil pelaburan
  takaful             - Pbyrn menerusi          -   Syt Insurans & KWSP –
                    teleperbankan spt perintah      membeli surat jaminan
iii. Simpanan di LTH          sedia ada dan debit langsung     krjn & bil perbendaharaan
- akaun tabungan dr umat      iv. Menyediakan bilangan      -   BSN – melanggan Surat
  Islam                cawangan yg byk di         jaminan kerajaan
-                    seluruh negara
iv. Caruman pekerja        v. Memberi perlindungan
                     hayat dan hata benda
                  - menggalakkan masyarakat
                    menabung.


    SUMBANGAN INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK TERHADAP EKONOMI NEGARA MALAYSIA

        Menggalakkan Pelaburan
        - menyediakan perkhidmatan pembiayaan projek pelaburan
        - pelaburan menyebabkan perbelanjaan masyarakat meningkat – ini menggalakkan pertumbuhan ekonomi


        Menggembleng Tabungan
        - Membiayai projek pembangunan yg dijalankan oleh individu , swasta @ kerajaan
        - Cth : syarikat kewangan menyalurkan dana dalam btk j/pdk bagi pembiyaan sewa beli untuk individu
        - LTH menyalurkan tabungan kpd sekuriti korporat
        - KWSP menyediakan dana j/panjang krjn


        Mengurangkan pinjaman Luar negara
        - Kerajaan tidak perlu bergantung kpd hutang luar negara
        - Mengurangkan pengaliran mata wang ke luar negara
        - Menjamin kestabilan mata wangtumbuhan ekonomi              Kemelesetan – jual surat
                                             jaminan kerajaan.
                                             - kemampuan untuk beri
        Meningkatkan guna tenaga                           pinjaman meningkat
        - menyediakan peluang pekerjaan                      - kupayaan membiayai projek
        - menyerap tenaga buruh menerusi projek pelaburan.              pelaburan meningkat
                                             - gunatenaga meningkat,
                                              pengangguran berkurang,
            Menggalakkan Pelaburan                       tingkat ekonomi akan
        - Kestabilan ekonomi -mengawal inflasi & kemelesetan dengan
            -  menyediakan perkhidmatan pembiayaan projek pelaburan      meningkat.
         menyertaipelaburan menyebabkan perbelanjaan masyarakat meningkat – ini menggalakkan pertumbuhan ekonomi
            -   pasaran surat jaminan kerajaan
        Inflasi _ beli surat jaminan kerajaan – kemampuan untuk memberi
        pinjaman & membiayai projek pembangunan akan berkurangan, pelaburan
        berkurang maka pinjaman berkurang. Kesan : pbelanjaan masy. Bkurang
        dan inflasi dpt dikawal
 Bannun Ayup/smkbb/eko/t5/2008                                                 11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:815
posted:1/12/2011
language:Malay
pages:11
Description: Contoh Pinjaman Dana Ke Bank document sample