Nederlandse Basketball Bond

Document Sample
Nederlandse Basketball Bond Powered By Docstoc
					                                                          Bijlage 7


  Nederlandse Basketball Bond                   Naam club + ISS-nummer (5xxx)       :
  Rayon Noord                           Scheidsrechterscördinator         :
  Postbus 4256                           Adres                   :
  9701 EG Groningen                        Postcode + woonplaats           :
                                  Telefoonnummer              :
                                  Email adres                :  OPGAVE SCHEIDSRECHTER CURSUS SEIZOEN 2006 - 2007

  #: invullen voor welke cursus: scheidsrechter F, E, D of J (jurylid)
lidnr.      #:   acc.*
(3 cijfers)   F / E RSC    naam + voorletters               Geboorteplaats   Geboortedatum        Geslaagd*  Gezakt*
        D/J
  FORMULIER COMPLEET INVULLEN !!! (bij niet volledig invullen wordt het niet in behandeling genomen)
  * Niet in te vullen door de aanvrager